جست‌وجو در اسنپ‌فود

پر‌طرفدارها

اسنک مخصوص نیم متری

ژامبون گوشت,پپرونی. هات داگ، ، قارچ، پنیر پیتزا، پنیر گودا، سس مخصوص
اسنک مخصوص نیم متری
۱۴۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ ویژه نیم متری

هات داگ، قارچ، ژامبون گوشت، پنیر پیتزا، پنیر گودا، سس مخصوص نیم متری، چیپس
ساندویچ هات داگ ویژه نیم متری
۱۴۰,۰۰۰ تومان

برگر سوپر ویژه نیم متری

برگر گوشت ۹۵%، فیله گوشت، استیک زعفرانی مرغ، قارچ، پنیر پیتزا، سس مخصوص نیم متری، چیپس
برگر سوپر ویژه نیم متری
۱۶۰,۰۰۰ تومان

اسنک گوشت و مرغ نیم متری

فیله گوشت، استیک زعفرانی مرغ، قارچ، پنیر پیتزا، پنیر گودا، سس مخصوص
اسنک گوشت و مرغ نیم متری
۱۷۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ ویژه (یک نفره)

هات داگ، قارچ، ژامبون گوشت، پنیر پیتزا، سس مخصوص نیم متری، چیپس
ساندویچ هات داگ  ویژه (یک نفره)
۷۵,۰۰۰ تومان

تخفیف‌دارها

اسنک پپرونی یک نفره

پپرونی، قارچ، فلفل هالوپینو، پنیر پیتزا
اسنک پپرونی یک نفره
۱۰
۸۰,۰۰۰ ۷۲,۰۰۰ تومان

ساندویچ سوپر هات برگر حجیم

هات داگ.برگر.ژامبون.قارچ.پنیر میکس.سس مخصوص.چیپس
ساندویچ سوپر هات برگر حجیم
۱۰
۱۸۵,۰۰۰ ۱۶۶,۵۰۰ تومان

ساندویچ پپ هات داگ نیم متری

هات داگ، پپرونی، قارچ، پنیر پیتزا، چیپس
ساندویچ پپ هات داگ نیم متری
۱۰
۱۴۰,۰۰۰ ۱۲۶,۰۰۰ تومان

اسنک پپرونی

پپرونی، فلفل هالوپینو، قارچ، پنیر پیتزا، سس مخصوص
اسنک پپرونی
۱۰
۱۵۰,۰۰۰ ۱۳۵,۰۰۰ تومان

سیب زمینی کینگ

سیب زمینی، فیله گوشت، فیله مرغ زعفرانی، قارچ، پنیر پیتزا
سیب زمینی کینگ
۱۰
۹۰,۰۰۰ ۸۱,۰۰۰ تومان

اسنک یک نفره

اسنک پپرونی یک نفره

پپرونی، قارچ، فلفل هالوپینو، پنیر پیتزا
اسنک پپرونی یک نفره
۱۰
۸۰,۰۰۰ ۷۲,۰۰۰ تومان

اسنک مخصوص یک نفره

ژامبون گوشت، پپرونی، هات داگ، قارچ، پنیر پیتز، .سس مخصوص
اسنک مخصوص یک نفره
۷۵,۰۰۰ تومان

اسنک گوشت و مرغ یک نفره

فیله گوشت، مرغ، پنیر پیتزا، قارچ، سس مخصوص
اسنک گوشت و مرغ یک نفره
۹۰,۰۰۰ تومان

اسنک رست بیف یک نفره

فیله گوشت، قارچ، پنیر پیتزا، سس مخصوص
اسنک رست بیف یک نفره
۹۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ حجیم

ساندویچ سوپر دوبل هات داگ حجیم

۴عدد هات داگ.ژامبون.قارچ.پنیر میکس.سس مخصوص.چیپس
ساندویچ سوپر دوبل هات داگ حجیم
۱۷۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ سوپر هات برگر حجیم

هات داگ.برگر.ژامبون.قارچ.پنیر میکس.سس مخصوص.چیپس
ساندویچ سوپر هات برگر حجیم
۱۰
۱۸۵,۰۰۰ ۱۶۶,۵۰۰ تومان

ساندویچ سوپر دوبل برگر گوشت و مرغ حجیم

۴عدد برگر ۱۳۰گرمی.فیله گوشت.فیله مرغ.قارچ.پنیر میکس.سس مخصوص.چیپس
ساندویچ سوپر دوبل برگر گوشت و مرغ حجیم
۱۹۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ کراکف برگر حجیم

کراکف.برگر.قارچ.پنیر پیتزا.سس مخصوص.چیپس
ساندویچ کراکف برگر حجیم
۱۸۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ یک نفره

ساندویچ هات داگ ویژه (یک نفره)

هات داگ، قارچ، ژامبون گوشت، پنیر پیتزا، سس مخصوص نیم متری، چیپس
ساندویچ هات داگ  ویژه (یک نفره)
۷۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ برگر ویژه (یک نفره)

همبرگر، قارچ، ژامبون گوشت، پنیر پیتزا، سس مخصوص نیم متری، چیپس
ساندویچ برگر ویژه (یک نفره)
۷۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ مرغ (یک نفره)

هات داگ، مرغ، قارچ، پنیر پیتزا، سس مخصوص، چیپس
ساندویچ هات داگ مرغ (یک نفره)
۸۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ کراکف (یک نفره)

کراکف.قارچ.پنیر پیتزا.سس مخصوص نیم متری.چیپس
ساندویچ کراکف (یک نفره)
۸۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ دوبل برگر ویژه (یک نفره)

۲ عدد همبرگر، ژامبون، قارچ، پنیر پیتزا، سس مخصوص نیم متری، چیپس
ساندویچ دوبل برگر ویژه (یک نفره)
۸۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات برگر (یک نفره)

هات داگ.برگر.قارچ.پنیر پیتزا.سس مخصوص نیم متری.چیپس
ساندویچ هات برگر (یک نفره)
۸۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون مرغ تنوری یک نفره

ژامبون گوشت، مرغ، پنیر پیتزا، قارچ، سس مخصوص نیم متری، چیپس
ساندویچ ژامبون مرغ تنوری یک نفره
۸۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون گوشت تنوری یک نفره

ژامبون گوشت، فیله گوشت، قارچ، پنیر پیتزا، سس مخصوص نیم متری، چیپس
ساندویچ ژامبون گوشت تنوری یک نفره
۸۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون گوشت و مرغ تنوری (یک نفره)

ژامبون گوشت.مرغ.فیله گوشت.پنیر پیتزا.قارچ.سس مخصوص نیم متری.چیپس
ساندویچ ژامبون گوشت و مرغ تنوری (یک نفره)
۹۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ ویژه یک نفره

ساندویچ برگر سوپرویژه یک نفره

همبرگر، فیله گوشت، مرغ، پنیر پیتزا، قارچ، سس مخصوص نیم متری، چیپس
ساندویچ برگر سوپرویژه یک نفره
۸۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ رست بیف برگر یک نفره

فیله گوشت، همبرگر، قارچ، پنیر پیتزا، سس مخصوص، چیپس
ساندویچ رست بیف برگر یک نفره
۸۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ چیکن برگر یک نفره

برگر . مرغ.قارچ.پنیر پیتزا.سس مخصوص.چیپس
ساندویچ چیکن برگر یک نفره
۸۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ فیله گوشت و مرغ یک نفره

گوشت . مرغ . قارچ . پنیر پیتزا. سس مخصوص نیم متری. چیپس
ساندویچ فیله گوشت و مرغ یک نفره
۸۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ رست بیف یک نفره

فیله گوشت، پنیر پیتزا، قارچ، سس مخصوص نیم متری، چیپس
ساندویچ رست بیف یک نفره
۸۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ حجیم یک نفره

ساندویچ کراکف برگر یک نفره

کراکف، برگر، قارچ، پنیر پیتزا، سس مخصوص، چیپس
ساندویچ کراکف برگر یک نفره
۹۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ سوپر هات برگر یک نفره

هات داگ.برگر.ژامبون.قارچ.پنیر پیتزا.سس مخصوص.چیپس
ساندویچ سوپر هات برگر یک نفره
۹۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ سوپر دوبل برگر گوشت و مرغ یک نفره

۲ عدد برگر، فیله گوشت، مرغ، قارچ، پنیر پیتزا، سس مخصوص نیم متری، چیپس
ساندویچ سوپر دوبل برگر گوشت و مرغ یک نفره
۱۰۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ سوپر دوبل هات داگ یک نفره

۲عدد هات داگ، ژامبون، قارچ، پنیر پیتزا، سس مخصوص نیم متری، چیپس
ساندویچ سوپر دوبل هات داگ یک نفره
۹۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون نیم متری

ساندویچ ژامبون گوشت و مرغ نبم متری

فیله مرغ زعفرانی.فیله گوشت.ژامبون گوشت.قارچ.پنیر پیتزا.پنیر گودا.سس مخصوص نیم متری. چیپس
ساندویچ ژامبون گوشت و مرغ نبم متری
۱۶۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون مرغ تنوری نیم متری

فیله مرغ زعفرانی.ژامبون گوشت.قارچ.پنیر پیتزا.پنیر گودا.سس مخصوص نیم متری .چیپس
ساندویچ ژامبون مرغ تنوری نیم متری
۱۶۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون گوشت تنوری نیم متری

ژامبون گوشت.فیله گوشت.پنیر پیتزا .پنیر گودا.قارچ.سس مخصوص نیم متری. چیپس
ساندویچ ژامبون گوشت تنوری نیم متری
۱۵۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ نیم متری

ساندویچ پپ هات داگ نیم متری

هات داگ، پپرونی، قارچ، پنیر پیتزا، چیپس
ساندویچ پپ هات داگ نیم متری
۱۰
۱۴۰,۰۰۰ ۱۲۶,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ ویژه نیم متری

هات داگ، قارچ، ژامبون گوشت، پنیر پیتزا، پنیر گودا، سس مخصوص نیم متری، چیپس
ساندویچ هات داگ ویژه نیم متری
۱۴۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ مرغ نیم متری

هات داگ.فیله مرغ زعفرانی.قارچ.پنیر پیتزا.سس مخصوص نیم متری.چیپس
ساندویچ هات داگ مرغ نیم متری
۱۶۰,۰۰۰ تومان

برگر نیم متری

دوبل برگر نیم متری

۴عدد برگر، قارچ، ژامبون، چیپس، پنیر پیتزا، سس مخصوص نیم متری
دوبل برگر نیم متری
۱۷۰,۰۰۰ تومان

برگر سوپر ویژه نیم متری

برگر گوشت ۹۵%، فیله گوشت، استیک زعفرانی مرغ، قارچ، پنیر پیتزا، سس مخصوص نیم متری، چیپس
برگر سوپر ویژه نیم متری
۱۶۰,۰۰۰ تومان

رست بیف برگر نیم متری

برگر گوشت ۹۵%، فیله گوشت، قارچ، پنیر پیتزا، پنیر گودا، سس مخصوص نیم متری، چیپس
رست بیف برگر نیم متری
۱۶۰,۰۰۰ تومان

برگر ویژه نیم متری

همبرگر، قارچ، ژامبون گوشت، پنیر پیتزا، پنیر گودا، سس مخصوص نیم متری، چیپس
برگر ویژه نیم متری
۱۴۰,۰۰۰ تومان

چیکن برگر نیم متری

برگر گوشت ۹۵%، استیک زعفرانی مرغ، پنیر پیتزا، پنیر گودا، سس مخصوص نیم متری، چیپس
چیکن برگر نیم متری
۱۶۰,۰۰۰ تومان

هات برگر نیم متری

هات داگ، برگر، قارچ، پنیر پیتزا، پنیر گودا، سس مخصوص نیم متری، چیپس
هات برگر نیم متری
۱۷۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ نیم متری

ساندویچ کراکف نیم متری

کراکف، قارچ، سس مخصوص، چیپس، پنیر پیتزا
ساندویچ کراکف نیم متری
۱۶۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ رست بیف نیم متری

فیله گوشت، قارچ، پنیر پیتزا، پنیر گودا، سس مخصوص نیم متری، چیپس
ساندویچ رست بیف نیم متری
۱۶۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ مرغ ویژه نیم متری

استیک زعفرانی مرغ، قارچ، پنیر پیتزا، پنیر گودا، سس مخصوص نیم متری، چیپس
ساندویچ مرغ ویژه نیم متری
۱۹۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ فیله گوشت و مرغ نیم متری

فیله گوشت، استیک زعفرانی مرغ، قارچ، پنیر پیتزا، پنیر گودا، سس مخصوص نیم متری، چیپس
ساندویچ فیله گوشت و مرغ نیم متری
۱۶۰,۰۰۰ تومان

اسنک

اسنک پپرونی

پپرونی، فلفل هالوپینو، قارچ، پنیر پیتزا، سس مخصوص
اسنک پپرونی
۱۰
۱۵۰,۰۰۰ ۱۳۵,۰۰۰ تومان

اسنک چهارفصل

اسنک مخصوص، اسنک مرغ، اسنک رست بیف، اسنک پپرونی
اسنک چهارفصل
۱۷۰,۰۰۰ تومان

اسنک مخصوص نیم متری

ژامبون گوشت,پپرونی. هات داگ، ، قارچ، پنیر پیتزا، پنیر گودا، سس مخصوص
اسنک مخصوص نیم متری
۱۴۰,۰۰۰ تومان

اسنک گوشت و مرغ نیم متری

فیله گوشت، استیک زعفرانی مرغ، قارچ، پنیر پیتزا، پنیر گودا، سس مخصوص
اسنک گوشت و مرغ نیم متری
۱۷۰,۰۰۰ تومان

اسنک رست بیف نیم متری

فیله گوشت، قارچ، پنیر پیتزا، پنیر گودا، سس مخصوص نیم متری
اسنک رست بیف نیم متری
۱۷۰,۰۰۰ تومان

پیش غذا

سالاد اندونزی

دست ساز، کلم، هویج، خیارشور، ژامبون گوشت ۷۰%، سبزیجات، سس
سالاد اندونزی
۳۵,۰۰۰ تومان

سالاد سزار با مرغ گریل

۲ نفره، کاهو، گوجه گیلاسی، زیتون، نان تست، مرغ گریل، سس مخصوص، پنیر سزار
سالاد سزار با مرغ گریل
۹۰,۰۰۰ تومان

سالاد پاستا

سالاد پاستا
۳۰,۰۰۰ تومان

سیب زمینی کینگ

سیب زمینی، فیله گوشت، فیله مرغ زعفرانی، قارچ، پنیر پیتزا
سیب زمینی کینگ
۱۰
۹۰,۰۰۰ ۸۱,۰۰۰ تومان

سیب زمینی سرخ کرده

سیب زمینی ساده
سیب زمینی سرخ کرده
۴۵,۰۰۰ تومان

سیب زمینی و پنیر

سیب زمینی و پنیر گودا و پنیر پیتزا
سیب زمینی و پنیر

دو نفره

۶۰,۰۰۰ تومان

سیب زمینی ویژه

سیب زمینی، قارچ، ژامبون گوشت، پنیر پیتزا، پنیر گودا
سیب زمینی ویژه

دو نفره

۷۰,۰۰۰ تومان

سیب زمینی سوپر ویژه

سیب زمینی، قارچ، استیک زعفرانی مرغ، فیله گوشت، پنیر پیتزا، پنیر گودا
سیب زمینی سوپر ویژه

دو نفره

۸۰,۰۰۰ تومان

نوشیدنی

نوشابه قوطی کوکا کولا

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی کوکا کولا
۱۲,۰۰۰ تومان

نوشابه قوطی اسپرایت

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی اسپرایت
۱۲,۰۰۰ تومان

نوشابه قوطی فانتا پرتقالی

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی فانتا پرتقالی
۱۲,۰۰۰ تومان

ماءالشعیر قوطی هی دی

۳۳۰ میلی لیتر
ماءالشعیر قوطی هی دی

هلو

۱۴,۰۰۰ تومان

لیمو

۱۴,۰۰۰ تومان

استوایی

۱۴,۰۰۰ تومان

دوغ قوطی

۳۳۰ میلی لیتر
دوغ قوطی
۱۵,۰۰۰ تومان

آب معدنی کوچک

۰.۵ لیتر
آب معدنی کوچک
۵,۰۰۰ تومان