جست‌وجو در اسنپ‌فود

پیتزا

پیتزا مخصوص دومینو

پیتزا مخصوص دومینو

یک نفره

۲۵,۰۰۰ تومان

دو نفره

۳۲,۰۰۰ تومان

خانواده

۴۲,۰۰۰ تومان

پیتزا مخلوط

پیتزا مخلوط

یک نفره

۲۲,۰۰۰ تومان

دو نفره

۲۸,۰۰۰ تومان

خانواده

۳۸,۰۰۰ تومان

پیتزا سبزیجات آمریکایی یک نفره (۲۳ سانتی متری)

پیتزا سبزیجات آمریکایی یک نفره (۲۳ سانتی متری)

یک نفره

۲۰,۰۰۰ تومان

دو نفره

۲۵,۰۰۰ تومان

خانواده

۳۰,۰۰۰ تومان

پیتزا قارچ و گوشت

-
پیتزا قارچ و گوشت

یک نفره

۳۵,۰۰۰ تومان

دو نفره

۴۵,۰۰۰ تومان

خانواده

۵۹,۰۰۰ تومان

پیتزا قارچ و مرغ

پیتزا قارچ و مرغ

یک نفره

۲۲,۰۰۰ تومان

دو نفره

۲۸,۰۰۰ تومان

خانواده

۳۹,۰۰۰ تومان

پیتزا پپرونی

پیتزا پپرونی

یک نفره

۲۲,۰۰۰ تومان

دو نفره

۲۸,۰۰۰ تومان

خانواده

۳۸,۰۰۰ تومان

پیتزا یونانی

-
پیتزا یونانی

یک نفره

۲۲,۰۰۰ تومان

دو نفره

۲۸,۰۰۰ تومان

خانواده

۳۵,۰۰۰ تومان

پیتزا مکزیکی

-
پیتزا مکزیکی

یک نفره

۲۲,۰۰۰ تومان

دو نفره

۲۹,۰۰۰ تومان

خانواده

۳۷,۰۰۰ تومان

پیتزا مارگاریتا

پیتزا مارگاریتا

یک نفره

۱۷,۰۰۰ تومان

دو نفره

۲۲,۰۰۰ تومان

خانواده

۳۰,۰۰۰ تومان

پیتزا رست بیف خانواده

پیتزا رست بیف خانواده
۵۹,۰۰۰ تومان

برگر

همبرگر ۹۵%

همبرگر 95%
۱۶,۰۰۰ تومان

همبرگر ۹۵% ویژه

همبرگر 95% ویژه
۱۹,۰۰۰ تومان

همبرگر

همبرگر
۱۳,۰۰۰ تومان

همبرگر ویژه

همبرگر ویژه
۱۶,۰۰۰ تومان

چیز برگر

چیز برگر
۱۴,۰۰۰ تومان

همبرگر با قارچ

همبرگر با قارچ
۱۴,۰۰۰ تومان

دوبل برگر

دوبل برگر
۲۰,۰۰۰ تومان

دوبل برگر ویژه

-
دوبل برگر ویژه
۲۲,۰۰۰ تومان

رویال برگر

رویال برگر

ویژه

۱۸,۰۰۰ تومان

ساندویچ

ساندویچ هات داگ

ساندویچ هات داگ

ساده

۱۳,۰۰۰ تومان

پنیر

۱۴,۰۰۰ تومان

قارچ

۱۴,۰۰۰ تومان

ویژه

۱۶,۰۰۰ تومان

ساندویچ فیله مرغ (سه تکه)

ساندویچ فیله مرغ (سه تکه)

ساده

۱۳,۰۰۰ تومان

ویژه

۱۶,۰۰۰ تومان

ساندویچ بندری

ساندویچ بندری

ساده

۱۳,۰۰۰ تومان

ویژه

۱۶,۰۰۰ تومان

ساندویچ کوکتل

ساندویچ کوکتل

ساده

۱۳,۰۰۰ تومان

پنیر

۱۴,۰۰۰ تومان

ویژه

۱۶,۰۰۰ تومان

ساندویچ فلافل

ساندویچ فلافل

ساده

۷,۰۰۰ تومان

ویژه

۱۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات رویال ویژه

-
ساندویچ هات رویال ویژه
۱۸,۰۰۰ تومان

ساندویچ فیله مرغ ویژه (۵ تکه)

ساندویچ فیله مرغ ویژه (5 تکه)
۲۱,۰۰۰ تومان

ساندویچ سوسیس آلمانی

ساندویچ سوسیس آلمانی
۱۰,۰۰۰ تومان

ُساندویچ ژامبون تنوری ویژه

ُساندویچ ژامبون تنوری ویژه
۱۷,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون گوشت (سرد)

ساندویچ ژامبون گوشت (سرد)
۱۴,۰۰۰ تومان

ساندویچ رست بیف

ساندویچ رست بیف
۲۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ پپرونی

ساندویچ پپرونی
۱۶,۰۰۰ تومان

سالاد و پیش غذا

نان اضافه

نان اضافه
۱,۰۰۰ تومان

سیب زمینی سرخ کرده

--
سیب زمینی سرخ کرده
۲۰,۰۰۰ تومان

سیب زمینی ویژه

-
سیب زمینی ویژه
۳۰,۰۰۰ تومان

سالاد فصل

سالاد فصل
۷,۰۰۰ تومان

نوشیدنی

نوشابه قوطی کوکا کولا

نوشابه قوطی کوکا کولا

قوطی

۳,۰۰۰ تومان

دلستر

دلستر

دلستر قوطی

۳,۰۰۰ تومان

خانواده

۵,۵۰۰ تومان

دوغ کوچک

دوغ کوچک
۲,۰۰۰ تومان

آب معدنی

-
آب معدنی
۱,۵۰۰ تومان