جست‌وجو در اسنپ‌فود

پر‌طرفدارها

چلو کباب لقمه مخصوص

یک سیخ کباب لقمه مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی ۱۷۰ گرمی، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی، کره، دورچین: گوجه کبابی، فلفل کبابی
چلو کباب لقمه مخصوص
۱۴۵,۰۰۰ تومان

چلو خورشت قیمه سیب زمینی

۲۵۰ گرم خورشت قیمه سیب زمینی، ۵۰ گرم گوشت گوسفندی، سیب زمینی، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی
چلو خورشت قیمه سیب زمینی
۱۳۰,۰۰۰ تومان

چلو خورشت قورمه سبزی

۲۵۰ گرم خورشت قورمه سبزی، ۵۰ گرم گوشت گوسفندی، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی
چلو خورشت قورمه سبزی
۱۳۰,۰۰۰ تومان

زرشک پلو با مرغ

۳۵۰ گرم ران مرغ سس پز، ۳۵۰ گرم زرشک پلو، با برنج ایرانی
زرشک پلو با مرغ
ناموجود

چلو جوجه کباب مخصوص

یک سیخ جوجه کباب سینه مرغ زعفرانی ۲۷۰ گرمی، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی، کره، دورچین: گوجه کبابی، فلفل کبابی
چلو جوجه کباب مخصوص
۱۴۵,۰۰۰ تومان

چلو کباب

چلو کباب شیشلیک

یک سیخ کباب شیشلیک گوشت دنده گوسفندی ۴۵۰ گرمی، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی
چلو کباب شیشلیک
ناموجود

چلو کباب سلطانی

یک سیخ کباب لقمه گوشت گوسفندی ۱۸۰ گرمی، یک سیخ کباب برگ گوشت گوسفندی ۱۸۰ گرمی، ۳۳۰ گرم برنج ایرانی، ۲۰ گرم برنج زعفرانی
چلو کباب سلطانی
۳۲۰,۰۰۰ تومان

چلو کباب وزیری

یک سیخ کباب لقمه گوشت گوسفندی ۱۸۰ گرمی، یک سیخ جوجه کباب مخصوص ۳۰۰ گرمی، ۳۳۰ گرم برنج ایرانی، ۲۰ گرم برنج زعفرانی
چلو کباب وزیری
۲۴۰,۰۰۰ تومان

چلو کباب برگ مخصوص

یک سیخ کباب برگ گوشت گوسفندی ۲۰۰ گرمی، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی، کره، دورچین: گوجه کبابی، فلفل کبابی
چلو کباب برگ مخصوص
۲۵۰,۰۰۰ تومان

چلو کباب لقمه مخصوص

یک سیخ کباب لقمه مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی ۱۷۰ گرمی، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی، کره، دورچین: گوجه کبابی، فلفل کبابی
چلو کباب لقمه مخصوص
۱۴۵,۰۰۰ تومان

چلو جوجه کباب مخصوص

یک سیخ جوجه کباب سینه مرغ زعفرانی ۲۷۰ گرمی، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی، کره، دورچین: گوجه کبابی، فلفل کبابی
چلو جوجه کباب مخصوص
۱۴۵,۰۰۰ تومان

چلو جوجه کباب فیله مرغ

یک سیخ جوجه کباب فیله مرغ ۳۰۰ گرمی، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی، کره، دورچین: گوجه کبابی، فلفل کبابی
چلو جوجه کباب فیله مرغ
۱۶۰,۰۰۰ تومان

چلو جوجه کباب با استخوان (ران)

یک سیخ جوجه کباب ران مرغ زعفرانی ۴۵۰ گرمی، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی، کره، دورچین: گوجه کبابی، فلفل کبابی
چلو جوجه کباب با استخوان (ران)
۱۶۰,۰۰۰ تومان

خوراک

خوراک کباب شیشلیک

یک سیخ کباب شیشلیک گوشت دنده گوسفندی ۴۵۰ گرمی، دورچین سبزیجات
خوراک کباب شیشلیک
ناموجود

خوراک کباب سلطانی

یک سیخ کباب لقمه گوشت گوسفندی ۱۸۰ گرمی، یک سیخ کباب برگ گوشت گوسفندی ۱۸۰ گرمی، دورچین سبزیجات
خوراک کباب سلطانی
۳۰۰,۰۰۰ تومان

خوراک کباب برگ مخصوص

یک سیخ کباب برگ گوشت گوسفندی ۱۸۰ گرمی، دورچین: گوجه کبابی، گل کلم، هویج، قارچ، کدو، لوبیا، ذرت، فلفل دلمه ای، سیب زمینی آب پز، نار...
خوراک کباب برگ مخصوص
۲۳۰,۰۰۰ تومان

خوراک کباب لقمه

یک سیخ کباب لقمه مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی ۲۰۰ گرمی، دورچین: گوجه کبابی، گل کلم، هویج، قارچ، کدو، لوبیا، ذرت، فلفل دلمه ای، سیب ...
خوراک کباب لقمه
۱۲۵,۰۰۰ تومان

خوراک کباب وزیری

یک سیخ کباب لقمه گوشت گوسفندی ۱۸۰ گرمی، یک سیخ جوجه کباب مخصوص ۳۰۰ گرمی، دورچین سبزیجات
خوراک کباب وزیری
۲۲۰,۰۰۰ تومان

خوراک جوجه کباب با مخلفات

یک سیخ جوجه کباب سینه مرغ زعفرانی ۲۷۰ گرمی، دورچین: گوجه کبابی، گل کلم، هویج، قارچ، کدو، لوبیا، ذرت، فلفل دلمه ای، سیب زمینی آب پز...
خوراک جوجه کباب با مخلفات
۱۲۵,۰۰۰ تومان

خوراک جوجه کباب فیله مرغ

یک سیخ جوجه کباب فیله مرغ زعفرانی ۳۵۰ گرمی، دورچین: گوجه کبابی، گل کلم، هویج، قارچ، کدو، لوبیا، ذرت، فلفل دلمه ای، سیب زمینی آب پز...
خوراک جوجه کباب فیله مرغ
ناموجود

خوراک جوجه کباب با استخوان با مخلفات (ران)

یک سیخ جوجه کباب ران مرغ زعفرانی ۴۵۰ گرمی، دورچین: گوجه کبابی، گل کلم، هویج، قارچ، کدو، لوبیا، ذرت، فلفل دلمه ای، سیب زمینی آب پز،...
خوراک جوجه کباب با استخوان با مخلفات (ران)
۱۴۰,۰۰۰ تومان

خوراک گوشت با مخلفات

۲۲۰ گرم گوشت بره سس پز، دورچین: گل کلم، هویج، قارچ، کدو، لوبیا، ذرت، فلفل دلمه ای، سیب زمینی آب پز، نارنج، یک عدد نان لواش
خوراک گوشت با مخلفات
۲۴۰,۰۰۰ تومان

خوراک مرغ با مخلفات

۳۵۰ گرم ران مرغ سرخ شده، دورچین: گل کلم، هویج، قارچ، کدو، لوبیا، ذرت، فلفل دلمه ای، سیب زمینی آب پز، نارنج، یک عدد نان لواش
خوراک مرغ با مخلفات
ناموجود

کوفته تبریزی (یک عدد)

یک عدد کوفته تبریزی ۱۲۰ گرمی، یک عدد نان لواش
کوفته تبریزی (یک عدد)
۶۰,۰۰۰ تومان

بشقاب سبزیجات با فیله

۲ تکه فیله ی مرغ، گوجه کبابی، گل کلم، هویج، قارچ، کدو، لوبیا، ذرت، فلفل دلمه ای، سیب زمینی آب پز، نارنج
بشقاب سبزیجات با فیله
۱۰۰,۰۰۰ تومان

پلویی

ته چین پلو با مرغ

یک پرس ته چین ۳۶۰ گرمی با ۲۰۰ گرم برنج زعفرانی ایرانی، زرشک، یک عدد سینه یا ران مرغ
ته چین پلو با مرغ
ناموجود

باقالی پلو با گوشت بره

۲۸۰ گرم گوشت بره سس پز، ۳۵۰ گرم باقالی پلو با برنج ایرانی
باقالی پلو با گوشت بره
۲۶۰,۰۰۰ تومان

چلو گوشت

۲۸۰ گرم گوشت بره سس پز، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی
چلو گوشت
۲۵۰,۰۰۰ تومان

آلبالو پلو با مرغ

۳۵۰ گرم ران مرغ سس پز، ۳۵۰ گرم آلبالو پلو با برنج ایرانی
آلبالو پلو با مرغ
ناموجود

زرشک پلو با مرغ

۳۵۰ گرم ران مرغ سس پز، ۳۵۰ گرم زرشک پلو، با برنج ایرانی
زرشک پلو با مرغ
ناموجود

باقالی پلو با مرغ

۳۵۰ گرم ران مرغ سس پز، ۳۵۰ گرم باقالی پلو با برنج ایرانی
باقالی پلو با مرغ
ناموجود

چلو مرغ

۳۵۰ گرم ران مرغ سس پز، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی
چلو مرغ
ناموجود

چلو کره

۳۵۰ گرم برنج ایرانی، کره
چلو کره
۵۵,۰۰۰ تومان

آلبالو پلو ساده

۳۵۰ گرم آلبالو پلو با برنج ایرانی، ته دیگ در صورت وجود گذاشته میشود
آلبالو پلو ساده
ناموجود

باقالی پلو ساده

۳۵۰ گرم باقالی پلو با برنج ایرانی
باقالی پلو ساده
۶۵,۰۰۰ تومان

زرشک پلو ساده

۳۵۰ گرم زرشک پلو با برنج ایرانی
زرشک پلو ساده
۶۵,۰۰۰ تومان

غذای ایرانی

چلو خورشت غوره بادمجان با گوشت

۲۵۰ گرم خورشت غوره بادمجان با گوشت، ۵۰ گرم گوشت گوسفندی، غوره، بادمجان، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی
چلو خورشت غوره بادمجان با گوشت
ناموجود

چلو خورشت قورمه سبزی

۲۵۰ گرم خورشت قورمه سبزی، ۵۰ گرم گوشت گوسفندی، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی
چلو خورشت قورمه سبزی
۱۳۰,۰۰۰ تومان

چلو خورشت قیمه سیب زمینی

۲۵۰ گرم خورشت قیمه سیب زمینی، ۵۰ گرم گوشت گوسفندی، سیب زمینی، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی
چلو خورشت قیمه سیب زمینی
۱۳۰,۰۰۰ تومان

چلو خورشت قیمه بادمجان

۲۵۰ گرم خورشت قیمه بادمجان، بادمجان، ۵۰ گرم گوشت گوسفندی، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی
چلو خورشت قیمه بادمجان
۱۳۰,۰۰۰ تومان

چلو خورشت غوره بادمجان با مرغ

۲۲۰ گرم خورشت غوره بادمجان با مرغ، ۸۰ گرم فیله مرغ، غوره، بادمجان، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی
چلو خورشت غوره بادمجان با مرغ
۱۳۰,۰۰۰ تومان

چلو خورشت فسنجان با گوشت

۲۵۰ گرم خورشت فسنجان با گوشت، ۵۰ گرم گوشت بره، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی
چلو خورشت فسنجان با گوشت
۱۹۰,۰۰۰ تومان

چلو خورشت فسنجان با مرغ

۲۲۰ گرم خورشت فسنجان با مرغ، ۸۰گرم فیله مرغ، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی
چلو خورشت فسنجان با مرغ
۱۵۰,۰۰۰ تومان

چلو خورشت فسنجان بدون گوشت و مرغ

۲۲۰ گرم خورشت فسنجان، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی
چلو خورشت فسنجان بدون گوشت و مرغ
۱۲۵,۰۰۰ تومان

خورشت قورمه سبزی (اضافه)

۲۵۰ گرم خورشت قورمه سبزی، ۵۰ گرم گوشت گوسفندی
خورشت قورمه سبزی (اضافه)
۱۱۰,۰۰۰ تومان

خورشت قیمه سیب زمینی (اضافه)

۲۵۰ گرم خورشت قیمه سیب زمینی، ۵۰ گرم گوشت گوسفندی، سیب زمینی
خورشت قیمه سیب زمینی (اضافه)
۱۱۰,۰۰۰ تومان

خورشت قیمه بادمجان (اضافه)

۲۵۰ گرم خورشت قیمه بادمجان، بادمجان، ۵۰ گرم گوشت گوسفندی
خورشت قیمه بادمجان (اضافه)
۱۱۰,۰۰۰ تومان

خورشت غوره بادمجان با گوشت (اضافه)

۲۵۰ گرم خورشت غوره بادمجان، گوشت ۵۰ گرم گوشت گوسفندی، غوره، بادمجان
خورشت غوره بادمجان با گوشت (اضافه)
۱۶۰,۰۰۰ تومان

خورشت غوره بادمجان با مرغ (اضافه)

۲۲۰ گرم خورشت غوره بادمجان با مرغ، ۸۰ گرم فیله مرغ، غوره، بادمجان
خورشت غوره بادمجان با مرغ (اضافه)
۱۱۰,۰۰۰ تومان

خورشت غوره بادمجان بدون گوشت و مرغ (اضافه)

۲۲۰ گرم خورشت غوره بادمجان، غوره، بادمجان
خورشت غوره بادمجان بدون گوشت و مرغ (اضافه)
۹۵,۰۰۰ تومان

خورشت فسنجان با گوشت (اضافه)

۲۲۰ گرم خورشت، ۸۰ گرم گوشت بره
خورشت فسنجان با گوشت (اضافه)
۱۷۰,۰۰۰ تومان

خورشت فسنجان با مرغ (اضافه)

۲۲۰ گرم خورشت فسنجان با مرغ، ۸۰ گرم فیله مرغ
خورشت فسنجان با مرغ (اضافه)
۱۳۰,۰۰۰ تومان

خورشت فسنجان بدون گوشت و مرغ (اضافه)

۲۲۰ گرم خورشت فسنجان
خورشت فسنجان بدون گوشت و مرغ (اضافه)
۱۰۵,۰۰۰ تومان

دلمه برگ مو

یک عدد، لپه، گوشت گوسفند چرخ شده، ادویه جات، برنج ایرانی، برگ مو
دلمه برگ مو
۲۵,۰۰۰ تومان

دسر

تیرامیسو

۱۵۰ گرم تیرامیسو
تیرامیسو
۶۰,۰۰۰ تومان

ژله

۱۵۰ گرم ژله
ژله
۵۰,۰۰۰ تومان

سالاد و پیش غذا

سالاد ذرت

سالاد ذرت بامیکا، ذرت، قارچ، هویج، سس مایونز
سالاد ذرت
ناموجود

سالاد کلم

سالاد بسته بندیه کلم
سالاد کلم
ناموجود

سوپ روز

سوپ روز
سوپ روز
۵۰,۰۰۰ تومان

سالاد شیرازی

۲۰۰ گرم، خیار، گوجه فرنگی، آب غوره، نعناع
سالاد شیرازی
ناموجود

سالاد مخصوص هانی

کاهو، خیار، گوجه گیلاسی، زیتون، ذرت، پیاز، پنیر فتا، سس یونانی
سالاد مخصوص هانی
۸۰,۰۰۰ تومان

زیتون پرورده

۱۵۰ گرم زیتون پرورده
زیتون پرورده
۶۵,۰۰۰ تومان

ماست و خیار

۲۰۰ گرم ماست و خیار
ماست و خیار
۵۰,۰۰۰ تومان

ماست و موسیر

۲۰۰ گرم ماست و موسیر
ماست و موسیر
۵۰,۰۰۰ تومان

ماست بورانی اسفناج

۲۰۰ گرم ماست بورانی اسفناج
ماست بورانی اسفناج
۵۰,۰۰۰ تومان

ترشی

۱۵۰ گرم ترشی مخلوط
ترشی
۵۰,۰۰۰ تومان

سرویس اضافه

دیس (اضافه)

دیس پلاستیکی
دیس (اضافه)
۳۰,۰۰۰ تومان

قاشق و چنگال (اضافه)

قاشق و چنگال (اضافه)
۳,۰۰۰ تومان

نوشیدنی

نوشابه قوطی

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی

پپسی

۹,۲۰۰ تومان

میرندا پرتقالی

۹,۲۰۰ تومان

سون آپ

۹,۲۰۰ تومان

نوشابه خانواده

۱.۵ لیتر
نوشابه خانواده

پپسی

۱۳,۷۰۰ تومان

میرندا

۱۳,۷۰۰ تومان

سون آپ

۱۳,۷۰۰ تومان

ماءالشعیر قوطی ایستک

۳۳۰ میلی لیتر
ماءالشعیر قوطی ایستک
۱۲,۵۰۰ تومان

دوغ بطری خوشگوار

۳۰۰ میلی لیتر
دوغ بطری خوشگوار
۶,۸۸۰ تومان

دوغ خانواده خوشگوار

۱.۵ لیتر
دوغ خانواده خوشگوار
۲۵,۲۲۵ تومان

آب معدنی کوچک دماوند

۵۰۰ میلی لیتر
آب معدنی کوچک دماوند
۳,۴۵۰ تومان