جست‌وجو در اسنپ‌فود

پیتزا

پیتزا آتن

فیله مرغ، ژامبون گوشت و مرغ، کوکتل دودی، کوکتل سالامی، قارچ، فلفل رنگی، پنیر موزارلا، سس لزو
پیتزا آتن

یک نفره

۱۵,۵۰۰ تومان

دو نفره

۲۰,۵۰۰ تومان

پیتزا میلان

گوشت رست بیف، فیله مرغ تنوری، قارچ، فلفل رنگی، پنیر موزارلا، سس لزو
پیتزا میلان

یک نفره

۱۸,۵۰۰ تومان

دو نفره

۲۳,۵۰۰ تومان

پیتزا مخصوص ناندوس

گوشت رست بیف، قارچ، فلفل رنگی، پنیر موزارلا، سس لزو
پیتزا مخصوص ناندوس

یک نفره

۱۶,۵۰۰ تومان

دو نفره

۲۱,۵۰۰ تومان

پیتزا فیلادلفیا

فیله مرغ، ژامبون گوشت و مرغ، فلفل رنگی، پنیر موزارلا، سس لزو
پیتزا فیلادلفیا

یک نفره

۱۵,۰۰۰ تومان

دو نفره

۲۰,۰۰۰ تومان

پیتزا سیسیلی آمریکایی یک نفره (۲۳ سانتی متری)

ژامبون گوشت و مرغ، کوکتل دودی، کوکتل سالامی، قارچ، فلفل رنگی، پنیر موزارلا، سس لزو
پیتزا سیسیلی آمریکایی یک نفره (۲۳ سانتی متری)

یک نفره

۱۴,۹۰۰ تومان

دو نفره

۱۸,۹۰۰ تومان

پیتزا پپرونی

پپرونی، پنیر موزارلا، سس لزو، قارچ
پیتزا پپرونی

یک نفره

۱۳,۰۰۰ تومان

دو نفره

۱۷,۰۰۰ تومان

پیتزا وجی

نخود فرنگی، فلفل رنگی، قارچ، زیتون، گوجه فرنگی، پنیر موزارلا، سس لزو
پیتزا وجی

یک نفره

۹,۵۰۰ تومان

دو نفره

۱۲,۹۰۰ تومان

پیتزا چهار فصل (دو نفره)

فیله مرغ، پپرونی، کوکتل، گوشت رست بیف، ژامبون مرغ، گوشت چانو، قارچ، فلفل رنگی، پنیر موزارلا، سس لزو
پیتزا چهار فصل (دو نفره)
۲۱,۹۰۰ تومان

برگر

ذغالی برگر

گوشت گریل شده
ذغالی برگر
۱۱,۹۰۰ تومان

قارچ برگر

گوشت گریل شده، قارچ
قارچ برگر
۱۲,۹۰۰ تومان

چیز برگر

گوشت گریل شده، دوبل پنیر ورقه ای ویژه
چیز برگر
۱۲,۹۰۰ تومان

برگر مخصوص ناندوس

گوشت گریل شده، ژامبون بیک، دوبل پنیر ورقه ای ویژه، قارچ
برگر مخصوص ناندوس
۱۴,۵۰۰ تومان

برگر مخصوص هایدا

گوشت گریل شده، دوبل پنیر ورقه ای ویژه، قارچ
برگر مخصوص هایدا
۱۳,۹۰۰ تومان

دبل برگر مخصوص

گوشت گریل شده، دوبل پنیر ورقه ای ویژه
دبل برگر مخصوص
۱۷,۹۰۰ تومان

ساندویچ گرم

ساندویچ ژامبون گوشت تنوری مخصوص

ژامبون گوشت، قارچ، فلفل دلمه ای، پنیر دانمارکی
ساندویچ ژامبون گوشت تنوری مخصوص
۱۱,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون مرغ تنوری مخصوص

ژامبون مرغ، قارچ، فلفل دلمه ای، پنیر دانمارکی
ساندویچ ژامبون مرغ تنوری مخصوص
۱۱,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون بیکن تنوری مخصوص

ژامبون بیکن، قارچ، فلفل دلمه ای، پنیر دانمارکی
ساندویچ ژامبون بیکن تنوری مخصوص
۱۲,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون تنوری پپرونی ناندوس

ژامبون پپرونی، قارچ، فلفل دلمه ای، پنیر دانمارکی
ساندویچ ژامبون تنوری پپرونی ناندوس
۱۲,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون تنوری مخصوص ناندوس

ژامبون بیکن، ژامبون مرغ، ژامبون گوشت، ژامبون بوقلمون، کوکتل دودی، چیپس، قارچ، فلفل دلمه ای، پنیر دانمارکی
ساندویچ ژامبون تنوری مخصوص ناندوس
۱۳,۵۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ لاکرونیا

فیله گوشت
ساندویچ هات داگ لاکرونیا
۷,۵۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ مخصوص

فیله گوشت پنیری مخصوص هایدا
ساندویچ هات داگ مخصوص
۹,۰۰۰ تومان

ساندویچ بیگ انگری

هات داگ، فیله گوشت، ژامبون بیکن، قارچ، پنیر مخصوص، فلفل دلمه ای
ساندویچ بیگ انگری
۱۲,۵۰۰ تومان

ساندویچ کوکتل ویژه

کوکتل دودی، قارچ، پنیر گودا
ساندویچ کوکتل ویژه
۹,۵۰۰ تومان

ساندویچ سرد

ساندویچ ژامبون خشک ممتاز (سرد)

ساندویچ ژامبون خشک ممتاز (سرد)
۶,۵۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون گوشت دودی (سرد)

ساندویچ ژامبون گوشت دودی (سرد)
۸,۵۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون گوشت ژیگو (سرد)

ساندویچ ژامبون گوشت ژیگو (سرد)
۸,۵۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون مخصوص مرغ (سرد)

ساندویچ ژامبون مخصوص مرغ (سرد)
۸,۵۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون مخصوص بوقلمون (سرد)

ساندویچ ژامبون مخصوص بوقلمون (سرد)
۸,۴۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون مخصوص بره (سرد)

ساندویچ ژامبون مخصوص بره (سرد)
۹,۵۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون مخصوص هایدا (سرد)

ساندویچ ژامبون مخصوص هایدا (سرد)
۹,۵۰۰ تومان

پیش غذا

سیب زمینی

سیب زمینی
۵,۵۰۰ تومان

سیب زمینی و پنیر مخصوص ناندوس

سیب زمینی، قارچ، ژامبون گوشت، فلفل دلمه ای، پنیر، سس مخصوص
سیب زمینی و پنیر مخصوص ناندوس
۸,۹۰۰ تومان

نان سیر با پنیر مخصوص

نان سیر با پنیر مخصوص
۷,۰۰۰ تومان

کمبو سیب زمینی با نوشابه

کمبو سیب زمینی با نوشابه
۵,۵۰۰ تومان

سالاد

سالاد فصل

سالاد فصل
۴,۰۰۰ تومان

سالاد کلم

سالاد کلم
۲,۵۰۰ تومان

سالاد ذرت مکزیکی

سالاد ذرت مکزیکی
۳,۰۰۰ تومان

نوشیدنی

نوشابه قوطی کوکا کولا

نوشابه قوطی کوکا کولا

قوطی

۱,۵۰۰ تومان

خانواده

۲,۸۰۰ تومان

دلستر

دلستر
۱,۸۵۰ تومان

دوغ

دوغ
۱,۰۰۰ تومان

آب معدنی

آب معدنی
۶۰۰ تومان