جست‌وجو در اسنپ‌فود

پر‌طرفدارها

چلو کباب کوبیده

کباب کوبیده گوشت گوسفندی ۱۲۰ گرمی، ۳۵۰ گرم برنج زعفرانی ایرانی، دورچین: گوجه کبابی، لیمو تازه، سیب زمینی سرخ کرده، سبزیجات فصل (ار...
چلو کباب کوبیده

دو سیخ

۱۵۶,۰۰۰ تومان

خوراک کباب کوبیده

کباب کوبیده گوشت گوسفندی ۱۲۰ گرمی، دورچین: گوجه کبابی، لیمو تازه، سیب زمینی سرخ کرده، سبزیجات فصل (ارسال یک محصول تازه از میان کلم...
خوراک کباب کوبیده

دو سیخ

۱۱۶,۰۰۰ تومان

زرشک پلو با مرغ سرخ شده

یک تکه ران مرغ سرخ شده ۴۵۰ گرمی، ۳۵۰ گرم زرشک پلو با برنج ایرانی
زرشک پلو با مرغ سرخ شده

ران

۹۸,۰۰۰ تومان

خوراک جوجه کباب با استخوان

یک سیخ جوجه کباب با استخوان ۵۰۰ گرمی، دورچین: گوجه کبابی، لیمو تازه، سیب زمینی سرخ شده، سبزیجات فصل (ارسال یک محصول تازه از میان ک...
خوراک جوجه کباب با استخوان
۱۰۵,۰۰۰ تومان

چلو جوجه کباب با استخوان

یک سیخ جوجه کباب با استخوان ۵۰۰ گرمی،‌ ۳۵۰ گرم برنج زعفرانی ایرانی، دورچین: گوجه کبابی، لیمو تازه، سیب زمینی سرخ کرده، سبزیجات فصل...
چلو جوجه کباب با استخوان
۱۴۵,۰۰۰ تومان

خوراک جوجه کباب ران بدون استخوان

جوجه کباب فیله ران مرغ ۲۵۰ گرمی، دورچین: گوجه کبابی، لیمو تازه، سیب زمینی سرخ کرده، سبزیجات فصل (ارسال یک محصول تازه از میان کلم س...
خوراک جوجه کباب ران بدون استخوان

یک سیخ

۹۸,۰۰۰ تومان

خوراک جوجه چینی

۲۵۰ گرم فیله مرغ طعم دار شده با سس بنیه، دورچین: سس تارتار، لیمو تازه، سیب زمینی سرخ کرده، سبزیجات فصل (ارسال یک محصول تازه از میا...
خوراک جوجه چینی
۹۸,۰۰۰ تومان

کوفته شوید باقالا

۵۰۰ گرم، ۳ عدد کوفته، گوشت گوسفندی چرخ کرده، سبزیجات خشک معطر، باقالا، برنج ایرانی
کوفته شوید باقالا
۶۵,۰۰۰ تومان

سینی مخصوص

سینی مجلسی مخصوص ستاره

۶ نفره، ۴ سیخ کباب کوبیده گوشت گوسفندی ۱۲۰ گرمی، یک سیخ کباب برگ راسته گوشت گوسفندی ۱۸۰ گرمی، یک سیخ جوجه کباب سینه مرغ ۲۵۰ گرمی، ...
سینی مجلسی مخصوص ستاره
۸۶۶,۰۰۰ تومان

سینی ویژه ستاره

۵ نفره، ۴ سیخ کباب کوبیده گوشت گوسفندی ۱۲۰ گرمی، یک سیخ جوجه کباب فیله ران مرغ ۲۵۰ گرمی، ۲۵۰ گرم جوجه چینی فیله مرغ طعم دار شده با...
سینی ویژه ستاره
۶۵۸,۰۰۰ تومان

سینی خانواده

۳ نفره، ۲ سیخ کباب کوبیده گوشت گوسفندی ۱۲۰ گرمی، یک سیخ کباب برگ راسته گوسفندی ۱۸۰ گرمی، یک سیخ جوجه کباب سینه مرغ ۲۵۰ گرمی، ۳ پرس...
سینی خانواده
۵۳۸,۰۰۰ تومان

چلو کباب

چلو بره کباب

یک سیخ بره کباب فیله راسته گوسفندی ۲۲۰ گرمی، ۳۵۰ گرم برنج زعفرانی ایرانی، دورچین: گوجه کبابی، لیمو تازه، سیب زمینی سرخ کرده، سبزیج...
چلو بره کباب
۲۷۵,۰۰۰ تومان

چلو کباب مخلوط

یک سیخ بره کباب فیله راسته گوسفندی ۲۲۰ گرمی، یک سیخ کباب کوبیده گوشت گوسفندی ۱۲۰ گرمی، ۳۵۰ گرم برنج زعفرانی ایرانی، دورچین: گوجه ک...
چلو کباب مخلوط
۳۳۰,۰۰۰ تومان

چلو کباب سلطانی

یک سیخ کباب برگ گوشت گوسفندی ۱۸۰ گرمی، یک سیخ کباب کوبیده گوشت گوسفندی ۱۲۰ گرمی، ۳۵۰ گرم برنج زعفرانی ایرانی، دورچین: گوجه کبابی، ...
چلو کباب سلطانی
۳۰۶,۰۰۰ تومان

چلو کباب برگ

یک سیخ کباب برگ گوشت راسته گوسفندی ۱۸۰ گرمی، ۳۵۰ گرم برنج زعفرانی ایرانی، دورچین: گوجه کبابی، لیمو تازه، سیب زمینی سرخ کرده، سبزیج...
چلو کباب برگ
۲۵۰,۰۰۰ تومان

چلو کباب کوبیده

کباب کوبیده گوشت گوسفندی ۱۲۰ گرمی، ۳۵۰ گرم برنج زعفرانی ایرانی، دورچین: گوجه کبابی، لیمو تازه، سیب زمینی سرخ کرده، سبزیجات فصل (ار...
چلو کباب کوبیده

دو سیخ

۱۵۶,۰۰۰ تومان

چلو کباب وزیری

یک سیخ جوجه کباب سینه مرغ ۲۵۰ گرمی، یک سیخ کباب کوبیده گوشت گوسفندی ۱۲۰ گرمی، ۳۵۰ گرم برنج زعفرانی ایرانی، دورچین: گوجه کبابی، لیم...
چلو کباب وزیری
۱۹۴,۰۰۰ تومان

چلو جوجه کباب با استخوان

یک سیخ جوجه کباب با استخوان ۵۰۰ گرمی،‌ ۳۵۰ گرم برنج زعفرانی ایرانی، دورچین: گوجه کبابی، لیمو تازه، سیب زمینی سرخ کرده، سبزیجات فصل...
چلو جوجه کباب با استخوان
۱۴۵,۰۰۰ تومان

چلو جوجه کباب لقمه ای

یک سیخ جوجه کباب سینه مرغ ۲۵۰ گرمی، ۳۵۰ گرم برنج زعفرانی ایرانی، دورچین: گوجه کبابی، لیمو تازه، سیب زمینی سرخ کرده، سبزیجات فصل (ا...
چلو جوجه کباب لقمه ای
۱۳۸,۰۰۰ تومان

چلو جوجه کباب ران بدون استخوان

جوجه کباب فیله ران ۲۵۰ گرمی، ۳۵۰ گرم برنج زعفرانی ایرانی، دورچین: گوجه کبابی، لیمو تازه، سیب زمینی سرخ کرده، سبزیجات فصل (ارسال یک...
چلو جوجه کباب ران بدون استخوان

یک سیخ

۱۳۸,۰۰۰ تومان

چلو زعفرانی

۳۵۰ گرم برنج زعفرانی ایرانی
چلو زعفرانی
۴۰,۰۰۰ تومان

خوراک

خوراک کباب مخلوط مخصوص ستاره

یک سیخ بره کباب فیله راسته گوسفندی ۲۲۰ گرمی، یک سیخ کباب کوبیده گوشت گوسفندی ۱۲۰ گرمی، دورچین: گوجه کبابی، لیمو تازه، سیب زمینی سر...
خوراک کباب مخلوط مخصوص ستاره
۲۹۰,۰۰۰ تومان

خوراک کباب سلطانی

یک سیخ کباب برگ راسته گوسفندی ۱۸۰ گرمی، یک سیخ کباب کوبیده گوشت گوسفندی ۱۲۰ گرمی، دورچین: گوجه کبابی، لیمو تازه، سیب زمینی سرخ کرد...
خوراک کباب سلطانی
۲۶۶,۰۰۰ تومان

خوراک کباب برگ

یک سیخ کباب برگ گوشت راسته گوسفندی ۱۸۰ گرمی، دورچین: گوجه کبابی، لیمو تازه، سیب زمینی سرخ کرده، سبزیجات فصل (ارسال یک محصول تازه ا...
خوراک کباب برگ
۲۱۰,۰۰۰ تومان

خوراک بره کباب مخصوص ستاره

یک سیخ بره کباب فیله راسته گوسفندی ۲۲۰ گرمی، دورچین: گوجه کبابی، لیمو تازه، سیب زمینی سرخ کرده، سبزیجات فصل (ارسال یک محصول تازه ا...
خوراک بره کباب مخصوص ستاره
۲۳۵,۰۰۰ تومان

خوراک کباب کوبیده

کباب کوبیده گوشت گوسفندی ۱۲۰ گرمی، دورچین: گوجه کبابی، لیمو تازه، سیب زمینی سرخ کرده، سبزیجات فصل (ارسال یک محصول تازه از میان کلم...
خوراک کباب کوبیده

دو سیخ

۱۱۶,۰۰۰ تومان

خوراک کباب وزیری

یک سیخ کباب کوبیده گوشت گوسفندی ۱۲۰ گرمی، یک سیخ جوجه کباب سینه مرغ ۲۵۰ گرمی، دورچین: گوجه کبابی، لیمو تازه، سیب زمینی سرخ کرده، س...
خوراک کباب وزیری
۱۵۴,۰۰۰ تومان

خوراک جوجه کباب با استخوان

یک سیخ جوجه کباب با استخوان ۵۰۰ گرمی، دورچین: گوجه کبابی، لیمو تازه، سیب زمینی سرخ شده، سبزیجات فصل (ارسال یک محصول تازه از میان ک...
خوراک جوجه کباب با استخوان
۱۰۵,۰۰۰ تومان

خوراک جوجه کباب لقمه ای

یک سیخ جوجه کباب سینه مرغ ۲۵۰ گرمی، دورچین: گوجه کبابی، لیمو تازه، سیب زمینی سرخ کرده، سبزیجات فصل (ارسال یک محصول تازه از میان کل...
خوراک جوجه کباب لقمه ای
۹۸,۰۰۰ تومان

خوراک گردن گوسفندی

۵۰۰ گرم گردن گوسفندی، دورچین: لیمو تازه، سیب زمینی سرخ کرده، سبزیجات فصل (ارسال یک محصول تازه از میان کلم سفید، ذرت، برگ کرفس)، نص...
خوراک گردن گوسفندی
۲۳۰,۰۰۰ تومان

خوراک جوجه کباب ران بدون استخوان

جوجه کباب فیله ران مرغ ۲۵۰ گرمی، دورچین: گوجه کبابی، لیمو تازه، سیب زمینی سرخ کرده، سبزیجات فصل (ارسال یک محصول تازه از میان کلم س...
خوراک جوجه کباب ران بدون استخوان

یک سیخ

۹۸,۰۰۰ تومان

خوراک جوجه چینی

۲۵۰ گرم فیله مرغ طعم دار شده با سس بنیه، دورچین: سس تارتار، لیمو تازه، سیب زمینی سرخ کرده، سبزیجات فصل (ارسال یک محصول تازه از میا...
خوراک جوجه چینی
۹۸,۰۰۰ تومان

خوراک مرغ گریل

۲۵۰ گرم فیله مرغ گریل شده، دورچین: سس تارتار، لیمو تازه، سیب زمینی سرخ کرده، سبزیجات فصل (ارسال یک محصول تازه از میان کلم سفید، ذر...
خوراک مرغ گریل
۹۸,۰۰۰ تومان

خوراک سبزیجات پخته

مخلوط سبزیجات گریل شده، کلم سفید، لوبیا سبز، ذرت، هویج، جعفری، نخود فرنگی، سیب زمینی، گوجه
خوراک سبزیجات پخته
۵۵,۰۰۰ تومان

غذای ایرانی

کوفته شوید باقالا

۵۰۰ گرم، ۳ عدد کوفته، گوشت گوسفندی چرخ کرده، سبزیجات خشک معطر، باقالا، برنج ایرانی
کوفته شوید باقالا
۶۵,۰۰۰ تومان

زرشک پلو با مرغ سرخ شده

یک تکه ران مرغ سرخ شده ۴۵۰ گرمی، ۳۵۰ گرم زرشک پلو با برنج ایرانی
زرشک پلو با مرغ سرخ شده

ران

۹۸,۰۰۰ تومان

کشک بادمجان

۲۸۰ گرم، بادمجان سرخ کرده، تزیین پیاز داغ و کشک
کشک بادمجان
۵۰,۰۰۰ تومان

غذای دریایی

خوراک میگو کبابی

۱۵۰ گرم میگو کبابی، دورچین: فلفل کبابی، لیمو تازه، سیب زمینی سرخ کرده، سبزیجات فصل (ارسال یک محصول تازه از میان کلم سفید، ذرت، برگ...
خوراک میگو کبابی
۲۲۸,۰۰۰ تومان

میگو پفکی با سس تارتار

۱۵۰ گرم میگو سوخاری طعم دار شده با سس بنیه، دورچین: لیمو تازه، سیب زمینی سرخ کرده، سبزیجات فصل (ارسال یک محصول تازه از میان کلم سف...
میگو پفکی با سس تارتار
۲۲۸,۰۰۰ تومان

شنیسل میگو با سس تارتار

۱۵۰ گرم میگو سوخاری طعم دار شده با سس بنیه، دورچین: لیمو تازه، سیب زمینی سرخ کرده، سبزیجات فصل (ارسال یک محصول تازه از میان کلم سف...
شنیسل میگو با سس تارتار
۲۲۸,۰۰۰ تومان

خوراک شنیسل ماهی قزل آلا

یک عدد شنیسل ماهی قزل آلا ۳۵۰ گرمی، دورچین: لیمو تازه، سیب زمینی سرخ کرده، سبزیجات فصل (ارسال یک محصول تازه از میان کلم سفید، ذرت،...
خوراک شنیسل ماهی قزل آلا
۱۱۸,۰۰۰ تومان

خوراک ماهی قزل آلا سرخ کرده

یک عدد ماهی قزل آلا سرخ کرده ۳۵۰ گرمی، دورچین: لیمو تازه، سیب زمینی سرخ شده، سبزیجات فصل (ارسال یک محصول تازه از میان کلم سفید، ذر...
خوراک ماهی قزل آلا سرخ کرده
۱۱۸,۰۰۰ تومان

خوراک ماهی مخصوص ستاره

یک عدد ماهی شوریده ۲۵۰ گرمی طعم دار شده با سس بنیه و خلال بادام، دورچین: لیمو تازه، سیب زمینی سرخ کرده، سبزیجات فصل (ارسال یک محصو...
خوراک ماهی مخصوص ستاره
۲۲۸,۰۰۰ تومان

خوراک ماهی کبابی

یک عدد ماهی شوریده کبابی ۲۵۰ گرمی، دورچین: لیمو تازه، سیب زمینی سرخ کرده، سبزیجات فصل (ارسال یک محصول تازه از میان کلم سفید، ذرت، ...
خوراک ماهی کبابی
۲۲۸,۰۰۰ تومان

بشقاب مخصوص ستاره

۴۰ گرم میگو سوخاری، ۶۵ گرم جوجه چینی فیله مرغ طعم دار شده با سس بنیه، یک عدد ماهی شوریده سرخ کرده ۶۵ گرمی، یک سیخ کباب کوبیده گوشت...
بشقاب مخصوص ستاره
۲۳۸,۰۰۰ تومان

کباب میکس دریایی

یک سیخ کباب میکس دریایی ۱۷۰ گرمی ترکیب میگو کبابی و ماهی شوریده کبابی، دورچین: لیمو تازه، سیب زمینی سرخ کرده، سبزیجات فصل (ارسال ی...
کباب میکس دریایی
۲۲۸,۰۰۰ تومان

استیک

استیک ساده

۲۵۰ گرم فیله گوشت گوساله گریل شده، دورچین: سیب زمینی سرخ کرده، سبزیجات فصل (ارسال یک محصول تازه از میان کلم سفید، ذرت، برگ کرفس)
استیک ساده
۲۱۸,۰۰۰ تومان

استیک با سس قارچ

۲۵۰ گرم فیله گوشت گوساله گریل شده، ۱۵۰ گرم سس قارچ مخصوص، دورچین: سیب زمینی سرخ کرده، سبزیجات فصل (ارسال یک محصول تازه از میان کلم...
استیک با سس قارچ
۲۱۸,۰۰۰ تومان

استیک مخصوص ستاره

۱۰۰ گرم فیله گوشت گوساله گریل شده، ۱۵۰ گرم استیک فیله مرغ گریل شده، دورچین: سیب زمینی سرخ کرده، سبزیجات فصل (ارسال یک محصول تازه ا...
استیک مخصوص ستاره
۲۲۵,۰۰۰ تومان

استیک مرغ

۲۵۰ گرم استیک فیله مرغ گریل شده، دورچین: سیب زمینی سرخ کرده، سبزیجات فصل (ارسال یک محصول تازه از میان کلم سفید، ذرت، برگ کرفس)
استیک مرغ
۱۳۵,۰۰۰ تومان

استیک فلفل

۲۵۰ گرم فیله گوشت گوساله گریل شده، ۱۵۰ گرم سس قارچ مخصوص و پودر فلفل، دورچین: سیب زمینی سرخ کرده، سبزیجات فصل (ارسال یک محصول تازه...
استیک فلفل
۲۱۸,۰۰۰ تومان

سالاد و پیش غذا

سوپ جو

یک نفره، جو، رب، سبزیجات
سوپ جو
۲۰,۰۰۰ تومان

سالاد فصل

یک نفره، کاهو، گوجه، خیار، زیتون، ذرت
سالاد فصل
۳۰,۰۰۰ تومان

خورشت ماست

۲۵۰ گرم خورشت ماست، گردن گوسفندی ریش ریش شده، ماست چکیده، زعفران، شکر، تخم مرغ
خورشت ماست
۵۰,۰۰۰ تومان

ماست ساده

یک نفره، دست ساز
ماست ساده
۲۰,۰۰۰ تومان

ماست موسیر

یک نفره، دست ساز
ماست موسیر
۳۰,۰۰۰ تومان

زیتون پرورده

یک نفره، دست ساز
زیتون پرورده
۳۸,۰۰۰ تومان

زیتون

یک نفره، دست ساز
زیتون
۲۷,۰۰۰ تومان

ترشی مخلوط

یک نفره، دست ساز
ترشی مخلوط
۲۰,۰۰۰ تومان

نوشیدنی

نوشابه قوطی

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی

کوکا کولا

۱۰,۰۰۰ تومان

فانتا پرتقالی

۱۰,۰۰۰ تومان

پپسی

۱۰,۰۰۰ تومان

سون آپ

۱۰,۰۰۰ تومان

ماءالشعیر قوطی

۳۳۰ میلی لیتر
ماءالشعیر قوطی

لیمو

۱۱,۰۰۰ تومان

هلو

۱۱,۰۰۰ تومان

استوایی

۱۱,۰۰۰ تومان

کلاسیک

۱۱,۰۰۰ تومان

دوغ قوطی خوشگوار

۳۳۰ میلی لیتر
دوغ قوطی خوشگوار
۱۰,۰۰۰ تومان

آب معدنی کوچک

۵۰۰ میلی لیتر
آب معدنی کوچک
۵,۰۰۰ تومان