جست‌وجو در اسنپ‌فود

چلو کباب

چلو کباب رولتی

یک سیخ مخلوط سینه مرغ ۲۰۰ گرمی و کباب کوبیده ۵۰ گرمی، فلفل کبابی، ۳۷۰ گرم برنج ایرانی، کره، گوجه، کلم قرمز، خیارشور، پیاز، جعفری
چلو کباب رولتی
۴۵,۰۰۰ تومان

چلو کباب وزیری

یک سیخ ۲۵۰ گرم جوجه کباب، ۱۰۰ گرم کوبیده کباب، ۳۷۰ گرم برنج ایرانی، کره، گوجه، کلم قرمز، خیارشور، پیاز، جعفری
چلو کباب وزیری
۵۰,۰۰۰ تومان

چلو کباب لقمه زعفرانی

یک سیخ کباب کوبیده زعفرانی ۲۰۰ گرمی، ۳۷۰ گرم برنج ایرانی، کره، گوجه، کلم قرمز، خیارشور، پیاز، جعفری
چلو کباب لقمه زعفرانی
۴۰,۰۰۰ تومان

چلو کباب رویال

یک سیخ کباب کوبیده ۲۰۰ گرمی، فلفل دلمه ای تفت داده شده، ۳۷۰ گرم برنج ایرانی، کره، گوجه، کلم قرمز، خیارشور، پیاز، جعفری
چلو کباب رویال
۴۰,۰۰۰ تومان

چلو کباب میکس

یک سیخ جوجه کباب ۵۰ گرمی، ۱۸۰ گرم کباب کوبیده، ۳۷۰ گرم برنج ایرانی، کره، گوجه، کلم قرمز، خیارشور، پیاز، جعفری
چلو کباب میکس
۴۰,۰۰۰ تومان

چلو کباب نگین دار

یک سیخ میکس کباب کوبیده و جوجه کباب ۲۰۰ گرمی، ۳۷۰ گرم برنج ایرانی، کره، گوجه، کلم قرمز، خیارشور، پیاز، جعفری
چلو کباب نگین دار
۴۰,۰۰۰ تومان

چلو کباب لقمه

یک سیخ کباب کوبیده ۱۸۰ گرمی، ۳۷۰ گرم برنج ایرانی، کره، گوجه، کلم قرمز، خیارشور، پیاز، جعفری
چلو کباب لقمه
۴۰,۰۰۰ تومان

چلو کباب کوبیده معمولی

یک سیخ کباب کوبیده ۱۲۰ گرمی، ۳۷۰ گرم برنج ایرانی، کره
چلو کباب کوبیده معمولی
۲۵,۰۰۰ تومان

چلو کباب کوبیده مخصوص

۲ سیخ کباب کوبیده ۲۰۰ گرمی، ۳۷۰ گرم برنج ایرانی، کره، گوجه، کلم قرمز، خیارشور، پیاز، جعفری
چلو کباب کوبیده مخصوص
۴۰,۰۰۰ تومان

چلو جوجه کباب معمولی

یک سیخ جوجه کباب ۱۵۰ گرمی، گوجه، ۳۷۰ گرم برنج ایرانی، کره
چلو جوجه کباب معمولی
۲۵,۰۰۰ تومان

چلو جوجه کباب مخصوص

یک سیخ جوجه کباب ۲۵۰ گرمی، ۳۷۰ گرم برنج ایرانی، کره، گوجه، کلم قرمز، خیارشور، پیاز، جعفری
چلو جوجه کباب مخصوص
۴۰,۰۰۰ تومان

چلو کره

۳۷۰ گرم برنج ایرانی، کره
چلو کره
۱۳,۰۰۰ تومان

خوراک

خوراک کباب رولتی

یک سیخ سینه مرغ ۲۰۰ گرمی، کباب کوبیده ۵۰ گرمی، فلفل کبابی، گوجه، کلم قرمز، خیارشور، پیاز، جعفری، نان لواش
خوراک کباب رولتی
۴۰,۰۰۰ تومان

خوراک کباب وزیری مخصوص

یک سیخ جوجه کباب ۲۵۰ گرمی، ۱۰۰ گرم کوبیده کباب، گوجه، کلم قرمز، خیارشور، پیاز، جعفری، نان لواش
خوراک کباب وزیری مخصوص
۴۰,۰۰۰ تومان

خوراک کباب وزیری معمولی

خوراک کباب وزیری معمولی
۲۲,۰۰۰ تومان

خوراک کباب رویال

یک سیخ کباب کوبیده ۲۰۰ گرمی، فلفل دلمه ای تفت داده شده، گوجه، کلم قرمز، خیارشور، پیاز، جعفری، نان لواش
خوراک کباب رویال
۳۵,۰۰۰ تومان

خوراک کباب میکس

یک سیخ جوجه کباب ۵۰ گرمی، ۱۸۰ گرم کباب کوبیده، گوجه، کلم قرمز، خیارشور، پیاز، جعفری، نان لواش
خوراک کباب میکس
۳۵,۰۰۰ تومان

خوراک کباب نگین دار

یک سیخ میکس کباب کوبیده و جوجه کباب ۲۰۰ گرمی، گوجه، کلم قرمز، خیارشور، پیاز، جعفری، نان لواش
خوراک کباب نگین دار
۳۵,۰۰۰ تومان

خوراک کباب لقمه

یک سیخ کباب کوبیده ۱۸۰ گرمی، گوجه، کلم قرمز، خیارشور، پیاز، جعفری، نان لواش
خوراک کباب لقمه
۳۰,۰۰۰ تومان

خوراک کباب لقمه زعفرانی

یک سیخ کباب کوبیده زعفرانی ۲۰۰ گرمی، گوجه، کلم قرمز، خیارشور، پیاز، جعفری، نان لواش
خوراک کباب لقمه زعفرانی
۳۵,۰۰۰ تومان

خوراک کباب کوبیده معمولی

یک سیخ کباب کوبیده ۱۲۰ گرمی، نان لواش
خوراک کباب کوبیده معمولی
۹,۰۰۰ تومان

خوراک کباب کوبیده با دورچین

با دورچین
خوراک کباب کوبیده با دورچین
۱۵,۰۰۰ تومان

خوراک کباب کوبیده مخصوص

دو سیخ کباب کوبیده ۲۰۰ گرمی، گوجه، کلم قرمز، خیارشور، پیاز، جعفری، نان لواش
خوراک کباب کوبیده مخصوص
۳۰,۰۰۰ تومان

خوراک جوجه کباب معمولی

یک سیخ جوجه کباب ۱۵۰ گرمی، نان لواش
خوراک جوجه کباب معمولی
۲۰,۰۰۰ تومان

خوراک جوجه کباب مخصوص

یک سیخ جوجه کباب ۲۵۰ گرمی، گوجه، کلم قرمز، خیارشور، پیاز، جعفری، نان لواش
خوراک جوجه کباب مخصوص
۳۰,۰۰۰ تومان

کباب کوبیده (یک سیخ)

یک سیخ
کباب کوبیده (یک سیخ)
۱۵,۰۰۰ تومان

جوجه کباب مخصوص (یک سیخ)

یک سیخ
جوجه کباب مخصوص (یک سیخ)
۴۰,۰۰۰ تومان

خوراک ماهی قزل آلا ویژه

با دورچین
خوراک ماهی قزل آلا ویژه
۳۰,۰۰۰ تومان

خوراک مرغ مخصوص

۴۰۰ گرم سینه یا ران مرغ، سیب زمینی، خیارشور، سس مرغ، نان لواش
خوراک مرغ مخصوص
۲۸,۰۰۰ تومان

خوراک مرغ ویژه

خوراک مرغ ویژه
۲۸,۰۰۰ تومان

بال و کتف کبابی

هشت تکه بال و کتف، کلم قرمز، پیاز، جعفری، خیارشور، نان لواش
بال و کتف کبابی
۳۰,۰۰۰ تومان

غذای ایرانی

چلو ماهی قزل آلا

چلو ماهی قزل آلا
۱۸,۰۰۰ تومان

باقالی پلو با مرغ

۳۷۰ گرم باقالی پلو، ۴۰۰ گرم مرغ
باقالی پلو با مرغ
۴۵,۰۰۰ تومان

زرشک پلو با مرغ مخصوص

۴۰۰ گرم مرغ، ۳۷۰ گرمی زرشک پلو
زرشک پلو با مرغ مخصوص
۴۰,۰۰۰ تومان

چلو مرغ ویژه

چلو مرغ ویژه
۲۲,۰۰۰ تومان

لوبیا پلو

لوبیا پلو
۲۶,۰۰۰ تومان

خورشت

چلو خورشت قورمه سبزی ویژه

چلو خورشت قورمه سبزی ویژه
۳۰,۰۰۰ تومان

چلو خورشت قورمه سبزی

۳۷۰ برنج ایرانی، گوشت گوسفندی ۷۵ گرمی
چلو خورشت قورمه سبزی
۲۵,۰۰۰ تومان

چلو خورشت قیمه سیب زمینی

۳۷۰ برنج ایرانی، سیب زمینی سرخ شده، گوشت گوسفندی ۷۵ گرمی
چلو خورشت قیمه سیب زمینی
۲۵,۰۰۰ تومان

چلو خورشت قیمه سیب زمینی ویژه

چلو خورشت قیمه سیب زمینی ویژه
۳۰,۰۰۰ تومان

چلو خورشت قیمه بادمجان

۳۷۰ برنج ایرانی، بادمجان سرخ شده، گوشت گوسفندی ۷۵ گرمی
چلو خورشت قیمه بادمجان
۲۸,۰۰۰ تومان

چلو خورشت قیمه بادمجان ویژه

چلو خورشت قیمه بادمجان ویژه
۳۵,۰۰۰ تومان

چلو خورشت قیمه میکس

چلو خورشت قیمه میکس
۲۰,۰۰۰ تومان

خورشت قیمه سیب زمینی (اضافه)

گوشت گوسفندی ۷۵ گرمی، سیب زمینی سرخ کرده
خورشت قیمه سیب زمینی (اضافه)
۱۰,۰۰۰ تومان

خورشت قورمه سبزی (اضافه)

گوشت گوسفندی ۷۵ گرمی
خورشت قورمه سبزی (اضافه)
۱۰,۰۰۰ تومان

خورشت قیمه بادمجان (اضافه)

گوشت گوسفندی ۷۵ گرمی، بادمجان سرخ شده
خورشت قیمه بادمجان (اضافه)
۱۰,۰۰۰ تومان

اضافات

گوجه کبابی (یک سیخ)

گوجه کبابی (یک سیخ)
۴,۰۰۰ تومان

کره (اضافه)

اضافه
کره (اضافه)
۵۰۰ تومان

نان اضافه

اضافه
نان اضافه
۵۰۰ تومان

برنج (اضافه)

اضافه
برنج (اضافه)
۲,۰۰۰ تومان

سالاد و پیش غذا

سالاد فصل

خیار، کاهو، گوجه، سس مایونز
سالاد فصل
۵,۰۰۰ تومان

سالاد شیرازی

گوجه، پیاز، خیار، آبغوره، سبزی معطر
سالاد شیرازی
۶,۰۰۰ تومان

زیتون پرورده

یک نفره
زیتون پرورده
۴,۰۰۰ تومان

ماست ساده

۱۰۰ گرم ماست ساده
ماست ساده
۲,۰۰۰ تومان

ماست موسیر

۱۰۰ گرم ماست موسیر
ماست موسیر
۲,۰۰۰ تومان

نوشیدنی

نوشابه بطری

۳۰۰ میلی لیتر
نوشابه بطری
۲,۰۰۰ تومان

نوشابه قوطی

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی
۳,۵۰۰ تومان

نوشابه خانواده

۱.۵ لیتر
نوشابه خانواده
۵,۰۰۰ تومان

ماالشعیر قوطی

۳۳۰ میلی لیتر
ماالشعیر قوطی
۴,۰۰۰ تومان

ماالشعیر خانواده

۱.۵ لیتر
ماالشعیر خانواده
۶,۵۰۰ تومان

دوغ کوچک

۳۰۰ میلی لیتر
دوغ کوچک
۲,۰۰۰ تومان

دوغ لیوانی

۲۶۰ میلی لیتر
دوغ لیوانی
۲,۰۰۰ تومان

دوغ خانواده

۱.۵ لیتر
دوغ خانواده
۶,۵۰۰ تومان

دوغ شیشه ای

دوغ شیشه ای
۳,۰۰۰ تومان

دوغ کوچک عالیس

۳۰۰ میلی لیتر
دوغ کوچک عالیس
۲,۰۰۰ تومان

دوغ عالیس خانواده

۱.۵ لیتر
دوغ عالیس خانواده
۵,۵۰۰ تومان

آب معدنی کتابی کوچک

۰.۵ لیتر
آب معدنی کتابی کوچک
۲,۰۰۰ تومان

آب معدنی کوچک

۰.۵ لیتر
آب معدنی کوچک
۱,۵۰۰ تومان

آب معدنی خانواده

۱.۵ لیتر
آب معدنی خانواده
۲,۵۰۰ تومان