جست‌وجو در اسنپ‌فود

پیتزا

پیتزا چیکن

پیتزا چیکن
۳۵,۰۰۰ تومان

پیتزا بیکن

پیتزا بیکن
۳۳,۰۰۰ تومان

پیتزا چیلی

پیتزا چیلی
۴۰,۰۰۰ تومان

برگر

رویال برگر سینگل

گوشت تازه گوساله، ژامبون مرغ، پنیر پیتزا، سس مخصوص واچ،کاهو، گوجه، خیارشور
رویال برگر سینگل
۳۱,۰۰۰ تومان

رویال برگر دوبل

گوشت تازه گوساله، ژامبون مرغ، پنیر پیتزا، سس مخصوص واچ،کاهو، گوجه، خیارشور
رویال برگر دوبل
۴۶,۰۰۰ تومان

چیکن برگر سینگل

سینه مرغ مزه دارشده، سس مخصوص واچ،پنیر گودا، کاهو، گوجه، خیارشور
چیکن برگر سینگل
۲۰,۰۰۰ تومان

چیکن برگر دوبل

سینه مرغ مزه دارشده، سس مخصوص واچ،پنیر گودا، کاهو، گوجه، خیارشور
چیکن برگر دوبل
۳۱,۰۰۰ تومان

چیلی چیکن برگر سینگل

سینه مرغ مزه دار شده، پنیر گودا، فلفل هالوپینو، سس چیلی واچ، فلفل قلمی، کاهو، گوجه، خیارشور
چیلی چیکن برگر سینگل
۲۴,۰۰۰ تومان

چیلی چیکن برگر دوبل

سینه مرغ مزه دار شده، پنیر گودا، فلفل هالوپینو، سس چیلی واچ، فلفل قلمی، کاهو، گوجه، خیارشور
چیلی چیکن برگر دوبل
۳۴,۰۰۰ تومان

اسپشیال برگر سینگل

گوشت تازه گوساله، بیکن گوشت و مرغ، پنیر گودا، سس قارچ، پیاز کاراملی، سس مخصوص واچ، کاهو، گوجه، خیارشور
 اسپشیال برگر سینگل
۳۳,۰۰۰ تومان

اسپشیال برگر دوبل

گوشت تازه گوساله، بیکن گوشت و مرغ، پنیر گودا، سس قارچ، پیاز کاراملی، سس مخصوص واچ، کاهو، گوجه، خیارشور
اسپشیال برگر دوبل
۴۸,۰۰۰ تومان

مدیترانه برگر سینگل

گوشت تازه گوساله، بیکن گوشت و مرغ، پنیر پستو، ریحان تازه، خیار، زیتون، مغز گردو، سس مخصوص واچ
مدیترانه برگر سینگل
۳۳,۰۰۰ تومان

مدیترانه برگر دوبل

گوشت تازه گوساله، بیکن گوشت و مرغ، پنیر پستو، ریحان تازه، خیار، زیتون، مغز گردو، سس مخصوص واچ
مدیترانه برگر دوبل
۴۸,۰۰۰ تومان

میکس برگر سینگل

گوشت تازه گوساله، سینه مرغ مزه دار شده، پنیر گودا، سس مخصوص واچ، کاهو، گوجه، خیارشور
میکس برگر سینگل
۳۸,۰۰۰ تومان

میکس برگر دوبل

گوشت تازه گوساله، سینه مرغ مزه دار شده، پنیر گودا، سس مخصوص واچ، کاهو، گوجه، خیارشور
میکس برگر دوبل
۵۳,۰۰۰ تومان

چیلی برگر سینگل

گوشت تازه گوساله، پنیر گودا، فلفل قلمی، فلفل هالوپینو، سس چیلی واچ، کاهو، گوجه، خیارشور
چیلی برگر سینگل
۳۰,۰۰۰ تومان

چیلی برگر دوبل

گوشت تازه گوساله، پنیر گودا، فلفل قلمی، فلفل هالوپینو، سس چیلی واچ، کاهو، گوجه، خیارشور
چیلی برگر دوبل
۴۵,۰۰۰ تومان

بیکن برگر سینگل

گوشت تازه گوساله، بیکن گوشت و مرغ، پنیر گودا، سس مخصوص واچ، کاهو، گوجه، خیارشور
بیکن برگر سینگل
۲۹,۰۰۰ تومان

بیکن برگر دوبل

گوشت تازه گوساله، بیکن گوشت و مرغ، پنیر گودا، سس مخصوص واچ، کاهو، گوجه، خیارشور
بیکن برگر دوبل
۴۴,۰۰۰ تومان

اسموکی برگر سینگل

گوشت تازه گوساله، پنیر گودا، کاهو فرانسوی، سس باربیکیو واچ، گوجه، خیارشور
اسموکی برگر سینگل
۳۰,۰۰۰ تومان

اسموکی برگر دوبل

گوشت تازه گوساله، پنیر گودا، کاهو فرانسوی، سس باربیکیو واچ، گوجه، خیارشور
اسموکی برگر دوبل
۴۵,۰۰۰ تومان

ماشروم برگر سینگل

گوشت تازه گوساله، سس قارچ، پنیر گودا، کاهو، گوجه، خیارشور
ماشروم برگر سینگل
۲۸,۰۰۰ تومان

ماشروم برگر دوبل

گوشت تازه گوساله، سس قارچ، پنیر گودا، کاهو، گوجه، خیارشور
ماشروم برگر دوبل
۴۳,۰۰۰ تومان

چیز برگر سینگل

گوشت تازه گوساله، پنیر گودا، سس مخصوص واچ، کاهو، گوجه، خیارشور
چیز برگر سینگل
۲۶,۰۰۰ تومان

چیز برگر دوبل

گوشت تازه گوساله، پنیر گودا، سس مخصوص واچ، کاهو، گوجه، خیارشور
چیز برگر دوبل
۴۱,۰۰۰ تومان

کلاسیک برگر سینگل

گوشت تازه گوساله، سس مخصوص واچ، کاهو، گوجه، خیارشور
کلاسیک برگر سینگل
۲۴,۰۰۰ تومان

کلاسیک برگر دوبل

گوشت تازه گوساله، سس مخصوص واچ، کاهو، گوجه، خیارشور
کلاسیک برگر دوبل
۳۹,۰۰۰ تومان

ساندویچ

ساندویچ ژامبون مرغ (سرد)

ژامبون مرغ ویژه، سس مخصوص واچ، کاهو، گوجه، خیارشور، پیاز جعفری
ساندویچ ژامبون مرغ (سرد)
۱۶,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ کلاسیک

هات داگ ویژه، سس مخصوص واچ، کاهو، خیارشور، گوجه
ساندویچ هات داگ کلاسیک
۲۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ کوکتل پنیری

کوکتل پنیری، سس مخصوص، کاهو، گوجه، خیارشور
ساندویچ کوکتل پنیری
۱۹,۰۰۰ تومان

ساندویچ بیکن (سرد)

بیکن گوشت و مرغ، سس مخصوص واچ، کاهو، گوجه، خیارشور
ساندویچ بیکن (سرد)
۱۹,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون ویژه

ژامبون مرغ، سس مخصوص واچ، قارچ، پنیر پیتزا، کاهو، گوجه، خیارشور
ساندویچ ژامبون ویژه
۲۱,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ ویژه

هات داگ ویژه، قارچ، پنیر پیتزا، کاهو، گوجه، خیارشور
ساندویچ هات داگ ویژه
۲۳,۰۰۰ تومان

ساندویچ آپولو ویژه واچ

ژامبون مرغ، ۳ عدد کوکتل پنیری، سس مخصوص واچ، قارچ، پنیر پیتزا، کاهو، گوجه، خیارشور
ساندویچ آپولو ویژه واچ
۲۹,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات رویال ویژه واچ

گوشت تازه گوساله، سینه مرغ مزه دارشده، ژامبون مرغ، ۳ عدد کوکتل پنیری، سس مخصوص واچ، قارچ، پنیر پیتزا، کاهو، گوجه، خیارشور
ساندویچ هات رویال ویژه واچ
۵۲,۰۰۰ تومان

سالاد و پیش غذا

سیب زمینی ویژه واچ

سیب زمینی زیگزاگ،قارچ،پنیر پیتزا،بیکن کوشت و مرغ اسلایس شده
سیب زمینی ویژه واچ
۱۹,۰۰۰ تومان

سیب زمینی با سس قارچ

سیب زمینی،سس قارچ مخصوص،
سیب زمینی با سس قارچ
۱۷,۰۰۰ تومان

سیب زمینی با سس چدار

سیب زمینی،سس چدار
سیب زمینی با سس چدار
۱۷,۰۰۰ تومان

سیب زمینی ساده

سیب زمینی
سیب زمینی ساده
۱۵,۰۰۰ تومان

سالاد سزار با سینه مرغ گریل

کاهو، گوجه گیلاسی،نان تست شده،پنیر پارمیسان،سینه گریل شده مرغ ، زیتون اسلایس،سس مخصوص سالاد سزار،مغز گردو
سالاد سزار با سینه مرغ گریل
۲۰,۰۰۰ تومان

سالاد فصل

کاهو، گوجه، خیار اسلایس شده، سس فرانسه، زیتون اسلایس شده، هویج رنده شده
سالاد فصل
۱۱,۰۰۰ تومان

نوشیدنی

نوشابه قوطی کوکا کولا

نوشابه قوطی کوکا کولا

قوطی

۳,۰۰۰ تومان

خانواده

۵,۰۰۰ تومان

دلستر قوطی

دلستر قوطی
۴,۰۰۰ تومان

دوغ لیوانی

دوغ لیوانی
۲,۰۰۰ تومان

آب معدنی

آب معدنی
۱,۵۰۰ تومان