جست‌وجو در اسنپ‌فود

پر‌طرفدارها

زرشک پلو با مرغ ران سس پز

۴۰۰ گرم ران مرغ، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی، زرشک، روغن کرمانشاهی
زرشک پلو با مرغ ران سس پز

آب پز (ران)

۱۰۵,۰۰۰ تومان

سرخ کرده (ران)

۱۰۵,۰۰۰ تومان

چلو مرغ

۴۰۰ گرم ران مرغ، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی، سس مخصوص، روغن کرمانشاهی
چلو مرغ

سرخ کرده (ران)

۱۰۵,۰۰۰ تومان

آب پز (ران)

۱۰۵,۰۰۰ تومان

باقالی پلو با مرغ

۴۰۰ گرم ران مرغ، ۴۰۰ گرم باقالی پلو با برنج ایرانی، روغن کرمانشاهی
باقالی پلو با مرغ

سرخ کرده (ران)

۱۱۶,۰۰۰ تومان

آب پز (ران)

۱۱۶,۰۰۰ تومان

چلوکباب کوبیده کاردی

یک سیخ کباب کوبیده گوسفندی ۲۰۰ گرمی، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی، کره، دورچین: گوجه کبابی، فلفل کبابی
چلوکباب کوبیده کاردی
۱۱۰,۰۰۰ تومان

چلو جوجه کباب ران مخصوص

یک سیخ جوجه کباب ران مرغ بدون استخوان ۳۰۰ گرمی، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی، کره، دورچین: گوجه کبابی، فلفل کبابی
چلو جوجه کباب ران مخصوص
۱۲۰,۰۰۰ تومان

چلو کباب لقمه نگینی

یک سیخ کباب لقمه نگین دار ترکیب کباب لقمه گوشت گوسفندی ۲۰۰ گرمی و ۱۰۰ گرم جوجه نگینی، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی، کره، دورچین: گوجه کبابی...
چلو کباب لقمه نگینی
۱۰۹,۰۰۰ تومان

چلو کباب

چلوکباب کوبیده کاردی

یک سیخ کباب کوبیده گوسفندی ۲۰۰ گرمی، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی، کره، دورچین: گوجه کبابی، فلفل کبابی
چلوکباب کوبیده کاردی
۱۱۰,۰۰۰ تومان

چلو جوجه کباب ترش مخصوص

یک سیخ جوجه کباب ترش ۳۰۰ گرمی ران مرغ طعم دار شده با رب انار، سبزی محلی و مغز گردو، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی، کره، دورچین: گوجه کبابی، ...
چلو جوجه کباب ترش مخصوص
۱۳۴,۰۰۰ تومان

چلو جوجه کباب فیله ممتاز

یک سیخ جوجه کباب فیله مرغ زعفرانی ۳۰۰ گرمی، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی، کره، دورچین: گوجه کبابی، فلفل کبابی
چلو جوجه کباب فیله ممتاز
۱۲۳,۰۰۰ تومان

چلو جوجه کباب ران مخصوص

یک سیخ جوجه کباب ران مرغ بدون استخوان ۳۰۰ گرمی، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی، کره، دورچین: گوجه کبابی، فلفل کبابی
چلو جوجه کباب ران مخصوص
۱۲۰,۰۰۰ تومان

چلو کباب لقمه نگینی

یک سیخ کباب لقمه نگین دار ترکیب کباب لقمه گوشت گوسفندی ۲۰۰ گرمی و ۱۰۰ گرم جوجه نگینی، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی، کره، دورچین: گوجه کبابی...
چلو کباب لقمه نگینی
۱۰۹,۰۰۰ تومان

چلو کره

۳۵۰ گرم برنج ایرانی، کره حیوانی
چلو کره
۳۰,۰۰۰ تومان

خوراک

خوراک جوجه کباب چینی

یک سیخ جوجه کباب چینی فیله مرغ فراوری شده ۴۰۰ گرمی، دورچین: گوجه کبابی، ترشی کلم قرمز، پیاز و جعفری، یک بسته نان لواش
خوراک جوجه کباب چینی
۱۲۰,۰۰۰ تومان

خوراک فیله پفکی

۶ تا ۸ تکه فیله مرغ پفکی، دورچین: گوجه کبابی، ترشی کلم قرمز، پیاز و جعفری، یک بسته نان لواش
خوراک فیله پفکی
۹۰,۰۰۰ تومان

خوراک جوجه کباب فیله ممتاز

یک سیخ جوجه کباب فیله مرغ زعفرانی ۳۰۰ گرمی، دورچین: گوجه کبابی، ترشی کلم قرمز، پیاز و جعفری، یک بسته نان لواش
خوراک جوجه کباب فیله ممتاز
۱۱۳,۰۰۰ تومان

خوراک کباب لقمه نگینی

یک سیخ کباب لقمه نگین دار ترکیب کباب لقمه گوشت گوسفندی ۲۰۰ گرمی و ۱۰۰ گرم جوجه نگینی، دورچین: گوجه کبابی، ترشی کلم قرمز، پیاز و جع...
خوراک کباب لقمه نگینی
۹۷,۰۰۰ تومان

خوراک جوجه کباب فیله

یک سیخ جوجه کباب فیله مرغ زعفرانی ۳۰۰ گرمی، دورچین: گوجه کبابی، ترشی کلم قرمز، پیاز و جعفری، یک بسته نان لواش
خوراک جوجه کباب فیله
۱۱۳,۰۰۰ تومان

خوراک جوجه کباب (ران)

یک سیخ جوجه کباب ران مرغ بدون استخوان ۳۰۰ گرمی، دورچین: گوجه کبابی، ترشی کلم قرمز، پیاز و جعفری، یک بسته نان لواش
خوراک جوجه کباب (ران)
۱۱۰,۰۰۰ تومان

خوراک اکبر جوجه ویژه

نصف یک جوجه ارگانیک (۵۰۰ گرم سرخ شده)، دورچین: گوجه کبابی، ترشی کلم قرمز، پیاز و جعفری، یک بسته نان لواش
خوراک اکبر جوجه ویژه
۱۲۱,۰۰۰ تومان

خوراک مرغ (ران)

۴۰۰ گرم ران مرغ، دورچین: ترشی کلم قرمز، پیاز و جعفری، یک بسته نان لواش
خوراک مرغ (ران)
۹۶,۰۰۰ تومان

غذای ایرانی

چلو اکبر جوجه

نصف یک جوجه ارگانیک (۵۰۰ گرم سرخ شده)، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی
چلو اکبر جوجه
۱۲۹,۰۰۰ تومان

شیرین پلو با مرغ

۴۰۰ گرم ران مرغ، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی، خلال پسته، خلال بادام، خلال نارنج، کره حیوانی
شیرین پلو با مرغ
۱۲۰,۰۰۰ تومان

آلبالو پلو با مرغ

۴۰۰ گرم ران مرغ، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی، آلبالو تازه، کره حیوانی
آلبالو پلو با مرغ
۱۲۲,۰۰۰ تومان

باقالی پلو با مرغ

۴۰۰ گرم ران مرغ، ۴۰۰ گرم باقالی پلو با برنج ایرانی، روغن کرمانشاهی
باقالی پلو با مرغ

سرخ کرده (ران)

۱۱۶,۰۰۰ تومان

آب پز (ران)

۱۱۶,۰۰۰ تومان

زرشک پلو با مرغ ران سس پز

۴۰۰ گرم ران مرغ، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی، زرشک، روغن کرمانشاهی
زرشک پلو با مرغ ران سس پز

سرخ کرده (ران)

۱۰۵,۰۰۰ تومان

آب پز (ران)

۱۰۵,۰۰۰ تومان

چلو مرغ

۴۰۰ گرم ران مرغ، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی، سس مخصوص، روغن کرمانشاهی
چلو مرغ

سرخ کرده (ران)

۱۰۵,۰۰۰ تومان

آب پز (ران)

۱۰۵,۰۰۰ تومان

خوراک ماهی قزل آلا کبابی

۴۵۰ گرم ماهی قزل آلا کبابی بدون استخوان، دورچین: کلم قرمز، پیاز و جعفری، یک بسته نان لواش
خوراک ماهی قزل آلا کبابی
۱۱۰,۰۰۰ تومان

خوراک ماهی قزل آلا سرخ کرده

۴۵۰ گرم ماهی قزل آلا سرخ کرده بدون استخوان، دورچین: کلم قرمز، پیاز و جعفری، یک بسته نان لواش
خوراک ماهی قزل آلا سرخ کرده
۱۱۰,۰۰۰ تومان

باقالی پلو

۴۰۰ گرم باقالی پلو با برنج ایرانی
باقالی پلو
۳۵,۰۰۰ تومان

شیرین پلو

۴۰۰ گرم شیرین پلو با برنج ایرانی
شیرین پلو
۳۵,۰۰۰ تومان

آلبالو پلو

۴۰۰ گرم آلبالو پلو با برنج ایرانی
آلبالو پلو
۳۵,۰۰۰ تومان

چلو خورشت

چلو خورشت قورمه سبزی

۴۰۰ گرم خورشت، ۸۰ گرم گوشت گوسفندی، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی
چلو خورشت قورمه سبزی
۹۱,۰۰۰ تومان

چلو خورشت قیمه سیب زمینی

۴۰۰ گرم خورشت، ۸۰ گرم گوشت گوسفندی، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی
چلو خورشت قیمه سیب زمینی
۹۱,۰۰۰ تومان

چلو خورشت قیمه بادمجان

۴۰۰ گرم خورشت، ۸۰ گرم گوشت گوسفندی، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی
چلو خورشت قیمه بادمجان
۹۱,۰۰۰ تومان

غذای سنتی

میرزا قاسمی

۵۰۰ گرم بادمجان کبابی شده، ۱.۲ نان سنگک به همراه ریحان تازه
میرزا قاسمی
۴۹,۰۰۰ تومان

کشک بادمجان

۵۰۰ گرم بادمجان سرخ شده، نعنا داغ، پیاز داغ، ۱.۲ نان سنگک به همراه ریحان تازه
کشک بادمجان
۴۹,۰۰۰ تومان

سالاد و پیش غذا

سوپ جو

۵۰۰ گرم سوپ، جو و شیر و خامه
سوپ جو
۳۰,۰۰۰ تومان

سالاد فصل

۵۰۰ گرم سالاد فصل، کاهو، گوجه، خیار، کلم سفید، کلم قرمز، هویج
سالاد فصل
۲۵,۰۰۰ تومان

سالاد شیرازی

۳۵۰ گرم سالاد شیرازی، خیار، گوجه، پیاز، فلفل دلمه ای، نعنا، آبغوره، بسته بندی در ظرف iml
سالاد شیرازی
۲۲,۰۰۰ تومان

ماست موسیر

۲۵۰ گرم ماست موسیر، ماست چکیده، موسیر
ماست موسیر
۲۰,۰۰۰ تومان

ماست خیار

۲۵۰ گرم ماست خیار، ماست چکیده، خیار، سبزی معطر، بسته بندی در ظرف iml
ماست خیار
۲۰,۰۰۰ تومان

زیتون پرورده مخصوص

۲۰۰ گرم زیتون پرورده، زیتون، مغز گردو، سبزی معطر، بسته بندی در ظرف iml
زیتون پرورده مخصوص
۳۰,۰۰۰ تومان

ریحان

۲۰۰ گرم سبزی ریحان پاک شده
ریحان
۱۵,۰۰۰ تومان

نوشیدنی

نوشابه قوطی

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی
۱۲,۰۰۰ تومان

دوغ خانواده مخصوص وزیری

۱,۵۰۰ میلی لیتر
دوغ خانواده مخصوص وزیری
۳۰,۰۰۰ تومان

آب معدنی

۵۰۰ میلی لیتر
آب معدنی
۴,۰۰۰ تومان