جست‌وجو در اسنپ‌فود

پیتزا آمریکایی

پیتزا بیف باربیکیو (آمریکایی)

پیتزا بیف باربیکیو (آمریکایی)
۳۰,۹۰۰ تومان

پیتزا استیک (آمریکایی)

پیتزا استیک (آمریکایی)
۳۰,۹۰۰ تومان

پیتزا مخصوص وشه (آمریکایی)

پیتزا مخصوص وشه (آمریکایی)
۳۰,۹۰۰ تومان

پیتزا اسفناج تنوری (آمریکایی)

پیتزا اسفناج تنوری (آمریکایی)
۲۰,۹۰۰ تومان

پیتزا تندو داغ (آمریکایی)

پیتزا تندو داغ (آمریکایی)
۲۴,۹۰۰ تومان

پیتزا گوشت و قارچ (آمریکایی)

پیتزا گوشت و قارچ (آمریکایی)
۲۴,۹۰۰ تومان

ییتزا پپرونی (آمریکایی)

ییتزا پپرونی (آمریکایی)
۲۴,۹۰۰ تومان

پیتزا سوپریم (آمریکایی)

پیتزا سوپریم (آمریکایی)
۲۴,۹۰۰ تومان

پیتزا بیکن (آمریکایی)

پیتزا بیکن (آمریکایی)
۲۳,۹۰۰ تومان

پیتزا مرغ باربیکیو (آمریکایی)

پیتزا مرغ باربیکیو (آمریکایی)
۲۱,۹۰۰ تومان

پیتزا یونانی (آمریکایی)

پیتزا یونانی (آمریکایی)
۲۱,۹۰۰ تومان

پیتزا مخلوط (آمریکایی)

پیتزا مخلوط (آمریکایی)
۲۰,۹۰۰ تومان

پیتزا سبزیجات (آمریکایی)

پیتزا سبزیجات (آمریکایی)
۱۹,۹۰۰ تومان

پیتزا مارگاریتا (آمریکایی)

پیتزا مارگاریتا (آمریکایی)
۱۹,۹۰۰ تومان

پیتزا ایتالیایی

پیتزا بیف باربیکیو (ایتالیایی)

پیتزا بیف باربیکیو (ایتالیایی)
۲۸,۹۰۰ تومان

پیتزا استیک (ایتالیایی)

پیتزا استیک (ایتالیایی)
۲۸,۹۰۰ تومان

پیتزا مخصوص وشه (ایتالیایی)

پیتزا مخصوص وشه (ایتالیایی)
۲۸,۹۰۰ تومان

پیتزا تندو داغ (ایتالیایی)

پیتزا تندو داغ (ایتالیایی)
۲۲,۹۰۰ تومان

پیتزا گوشت و قارچ (ایتالیایی)

پیتزا گوشت و قارچ (ایتالیایی)
۲۲,۹۰۰ تومان

پیتزا پپرونی (ایتالیایی)

پیتزا پپرونی (ایتالیایی)
۲۲,۹۰۰ تومان

پیتزا سوپریم (ایتالیایی)

پیتزا سوپریم (ایتالیایی)
۲۲,۹۰۰ تومان

پیتزا بیکن (ایتالیایی)

پیتزا بیکن (ایتالیایی)
۲۱,۹۰۰ تومان

پیتزا مرغ باربیکیو (ایتالیایی)

پیتزا مرغ باربیکیو (ایتالیایی)
۱۹,۹۰۰ تومان

پیتزا یونانی (ایتالیایی)

پیتزا یونانی (ایتالیایی)
۱۹,۹۰۰ تومان

پیتزا اسفناج تنوری (ایتالیایی)

پیتزا اسفناج تنوری (ایتالیایی)
۱۸,۹۰۰ تومان

پیتزا مخلوط (ایتالیایی)

پیتزا مخلوط (ایتالیایی)
۱۸,۹۰۰ تومان

پیتزا سبزیجات (ایتالیایی)

پیتزا سبزیجات (ایتالیایی)
۱۷,۹۰۰ تومان

پیتزا مارگاریتا (ایتالیایی)

پیتزا مارگاریتا (ایتالیایی)
۱۷,۹۰۰ تومان

ساندویچ

ساندویچ فیله استیک

ساندویچ فیله استیک
۲۲,۰۰۰ تومان

ساندویچ فیله مرغ

ساندویچ فیله مرغ
۱۹,۵۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون تنوری

ساندویچ ژامبون تنوری
۱۶,۰۰۰ تومان

سالاد

سالاد سیزر مرغ

سالاد سیزر مرغ
۱۸,۵۰۰ تومان

سالاد مخصوص وشه

سالاد مخصوص وشه
۱۶,۵۰۰ تومان

سالاد فصل وشه

سالاد فصل وشه
۱۵,۵۰۰ تومان

پیش غذا

سیب زمینی تنوری با گوشت

سیب زمینی تنوری با گوشت
۱۱,۰۰۰ تومان

سیب زمینی تنوری با پنیر

سیب زمینی تنوری با پنیر
۱۰,۰۰۰ تومان

سیب زمینی تنوری با سبزیجات

سیب زمینی تنوری با سبزیجات
۱۰,۰۰۰ تومان

سوپ روز

سوپ روز
۱۱,۰۰۰ تومان

نان سیر

نان سیر
۷,۵۰۰ تومان

نوشیدنی

نوشابه

نوشابه
۱,۵۰۰ تومان

دوغ

دوغ
۱,۵۰۰ تومان

دلستر

دلستر
۱,۸۰۰ تومان

آب معدنی

آب معدنی
۷۰۰ تومان