جست‌وجو در اسنپ‌فود

پر‌طرفدارها

ساندویچ هاتفل

ساندویچ هاتفل
۶۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ فلافل ویژه

باقارچ وپنیر
ساندویچ فلافل ویژه
۵۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ فلافل

ساده
ساندویچ فلافل
۳۵,۰۰۰ تومان

برگر

همبرگر

۱۲۰گرم
همبرگر
۴۰,۰۰۰ تومان

همبرگر ویژه

۱۲۰گرم باقارچ وپنیر
همبرگر ویژه
۵۰,۰۰۰ تومان

همبرگر خانگی ویژه

۱۲۰ گرم باقارچ و پنیر
همبرگر خانگی ویژه
۶۰,۰۰۰ تومان

همبرگر میکس ویژه

۱۲۰گرم باقارچ وپنیر
همبرگر میکس ویژه
۶۵,۰۰۰ تومان

دوبل برگر خانگی ویژه

۲۴۰ گرم باقارچ وپنیر
دوبل برگر خانگی ویژه
۸۰,۰۰۰ تومان

چیز برگر

۱۲۰گرم باپنیر
چیز برگر
۵۰,۰۰۰ تومان

رویال برگر

رویال برگر
۷۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ

ساندویچ هات رویال

ساندویچ هات رویال
۷۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ

۱۲۰گرم
ساندویچ هات داگ
۴۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ ویژه

ساندویچ هات داگ ویژه
۵۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ میکس ویژه

ساندویچ هات داگ میکس ویژه
۶۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ بلغاری

ساندویچ بلغاری
۵۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ بلغاری ویژه

ساندویچ بلغاری ویژه
۷۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ بلغاری میکس ویژه

باقارچ وپنیر
ساندویچ بلغاری میکس ویژه
۷۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ کوکتل

ساندویچ کوکتل
۴۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ کوکتل با پنیر

ساندویچ کوکتل با پنیر
۵۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ کوکتل ویژه

ساندویچ کوکتل ویژه
۵۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ کوکتل میکس ویژه

ساندویچ کوکتل میکس ویژه
۶۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ کافل

ساندویچ کافل
۶۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ کافل ویژه

ساندویچ کافل ویژه
۷۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ هاتفل

ساندویچ هاتفل
۶۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ هاتفل ویژه

ساندویچ هاتفل ویژه
۷۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ سوسیس آلمانی

ساندویچ سوسیس آلمانی
۳۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ سوسیس آلمانی ویژه

ساندویچ سوسیس آلمانی ویژه
۴۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ دل و جگر مرغ

ساندویچ دل و جگر مرغ
۶۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ دل و جگر مرغ ویژه

ساندویچ دل و جگر مرغ ویژه
۷۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ فلافل

ساده
ساندویچ فلافل
۳۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ فلافل ویژه

باقارچ وپنیر
ساندویچ فلافل ویژه
۵۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ فلافل مخصوص

باقارچ وپنیر
ساندویچ فلافل مخصوص
۶۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ بندری

ساده
ساندویچ بندری
۴۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ بندری ویژه

قارچ وپنیر
ساندویچ بندری ویژه
۵۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ بندری میکس ویژه

قارچ وپنیروپرملات
ساندویچ بندری میکس ویژه
۶۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون ویژه تنوری

ساندویچ ژامبون ویژه تنوری
۶۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون (سرد)

سرد
ساندویچ ژامبون (سرد)
۴۵,۰۰۰ تومان

پیش غذا

سیب زمینی ساده

یک نفره
سیب زمینی ساده
۴۵,۰۰۰ تومان

نوشیدنی

نوشابه بطری

۳۰۰ میلی لیتر
نوشابه بطری

کوکا کولا

۷,۰۰۰ تومان

فانتا پرتقالی

۷,۰۰۰ تومان

اسپرایت

۷,۰۰۰ تومان

نوشابه قوطی

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی

کوکا کولا

۱۲,۰۰۰ تومان

فانتا پرتقالی

۱۲,۰۰۰ تومان

اسپرایت

۱۲,۰۰۰ تومان

نوشابه خانواده

۱.۵ لیتر
نوشابه خانواده

کوکا کولا

۱۸,۰۰۰ تومان

فانتا پرتقالی

۱۸,۰۰۰ تومان

اسپرایت

۱۸,۰۰۰ تومان

ماءالشعیر قوطی

۳۳۰ میلی لیتر
ماءالشعیر قوطی

لیمو

۱۴,۰۰۰ تومان

هلو

۱۴,۰۰۰ تومان

ماءالشعیر خانواده هوفنبرگ

یک لیتر
ماءالشعیر خانواده هوفنبرگ

لیمو

۱۶,۰۰۰ تومان

دوغ آبعلی خانواده

۱لیتر
دوغ آبعلی خانواده
۲۰,۰۰۰ تومان

دوغ آبعلی

۳۰۰
دوغ آبعلی
۱۱,۰۰۰ تومان

دوغ لیوانی

۲۶۰ میلی لیتر
دوغ لیوانی
۶,۰۰۰ تومان