جست‌وجو در اسنپ‌فود

پر‌طرفدارها

پیتزا مخصوص آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی، کالباس خشک ۷۰%، گوشت چرخ شده، پنیر پیتزا، قارچ، ، ذرت، فلفل دلمه ای،
پیتزا مخصوص آمریکایی

یک نفره

۱۰
۸۰,۰۰۰ ۷۲,۰۰۰ تومان

متوسط

۱۰
۱۰۵,۰۰۰ ۹۴,۵۰۰ تومان

بزرگ

۱۰
۱۲۰,۰۰۰ ۱۰۸,۰۰۰ تومان

خانواده

۱۰
۱۶۵,۰۰۰ ۱۴۸,۵۰۰ تومان

پیتزا مخلوط آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی، سوسیس ۷۰%، کالباس ۷۰%، قارچ، پنیر پیتزا، فلفل دلمه ای
پیتزا مخلوط آمریکایی

بزرگ

۱۱۵,۰۰۰ تومان

خانواده

۱۴۸,۰۰۰ تومان

یک نفره

۷۳,۰۰۰ تومان

متوسط

۹۹,۰۰۰ تومان

پیتزا پپرونی آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی، ژامبون پپرونی ۹۰%، قارچ، ذرت، پنیر پیتزا
پیتزا پپرونی آمریکایی

بزرگ

۱۰
۱۲۰,۰۰۰ ۱۰۸,۰۰۰ تومان

متوسط

۱۰
۱۰۵,۰۰۰ ۹۴,۵۰۰ تومان

یک نفره

۱۰
۷۹,۰۰۰ ۷۱,۱۰۰ تومان

خانواده

۱۰
۱۶۵,۰۰۰ ۱۴۸,۵۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ

هات داگ ۷۰% ، کاهو، خیارشور، گوجه،سس مخصوص، نان باگت
ساندویچ هات داگ

ساده

۶۰,۰۰۰ تومان

قارچ و پنیر

۱۰
۷۵,۰۰۰ ۶۷,۵۰۰ تومان

ساندویچ بندری

۱۸۰ گرم سوسیس بندری، کاهو، خیارشور، گوجه،سس مخصوص، نان باگت
ساندویچ بندری

ساده

۵۵,۰۰۰ تومان

تخفیف‌دارها

پیتزا ویژه آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی، کالباس خشک ۷۰%، ژامبون مرغ، گوشت چرخ شده، پنیر پیتزا، قارچ، زیتون، ذرت، فلفل دلمه ای
پیتزا ویژه آمریکایی

یک نفره

۱۰
۸۹,۰۰۰ ۸۰,۱۰۰ تومان

متوسط

۱۰
۱۱۵,۰۰۰ ۱۰۳,۵۰۰ تومان

بزرگ

۱۰
۱۳۵,۰۰۰ ۱۲۱,۵۰۰ تومان

خانواده

۱۰
۱۷۹,۰۰۰ ۱۶۱,۱۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون گوشت تنوری ویژه

۱۲۵ گرم ژامبون گوشت، قارچ، پنیر، کاهو، خیارشور، گوجه، سس مخصوص، نان باگت
ساندویچ ژامبون گوشت تنوری ویژه
۱۰
۸۸,۰۰۰ ۷۹,۲۰۰ تومان

دوبل چیز برگر

۲۲۰ گرم گوشت چرخ شده، پنیر، کاهو، گوجه، خیارشور، سس مخصوص، نان گرد
دوبل چیز برگر
۱۰
۱۳۵,۰۰۰ ۱۲۱,۵۰۰ تومان

چیز برگر فرانسوی

یک عدد برگر گوشت دست ساز مخلوط گوساله و گوسفندی، خیارشور، سس مخصوص، پنیر، همراه با سیب زمینی، سالاد
چیز برگر فرانسوی
۱۰
۹۵,۰۰۰ ۸۵,۵۰۰ تومان

ساندویچ ویژه تک

۸۰ گرم فیله مرغ، گوشت برگر، ژامبون گوشت و مرغ ۹۰%، قارچ، پنیر، کاهو، خیارشور، گوجه، سس مخصوص، نان باگت
ساندویچ ویژه تک
۱۰
۹۹,۰۰۰ ۸۹,۱۰۰ تومان

ساندویچ فیله مرغ ویژه

۱۷۰ گرم فیله مرغ، قارچ، پنیر، کاهو، خیارشور، گوجه، سس مخصوص
ساندویچ فیله مرغ ویژه
۱۰
۸۸,۰۰۰ ۷۹,۲۰۰ تومان

رویال برگر ویژه

یک عدد برگر مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی، ژامبون، قارچ، پنیر، کاهو، خیارشور، گوجه، سس مخصوص، نان باگت
رویال برگر ویژه
۱۰
۸۸,۰۰۰ ۷۹,۲۰۰ تومان

ساندویچ رویال هات ویژه

هات داگ۷۰%، ژامبون گوشت و مرغ ۹۰%، قارچ، پنیر،کاهو، خیارشور، گوجه،سس مخصوص، نان باگت
ساندویچ رویال هات ویژه
۱۰
۸۸,۰۰۰ ۷۹,۲۰۰ تومان

ساندویچ کوکتل ویژه

سوسیس ۷۰%، کوکتل ۸۰%، کاهو، خیارشور، گوجه، سس مخصوص، نان باگت
ساندویچ کوکتل ویژه
۱۰
۸۸,۰۰۰ ۷۹,۲۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون مرغ تنوری ویژه

۱۲۵ گرم ژامبون مرغ، قارچ، پنیر، کاهو، خیارشور، گوجه، سس مخصوص، نان باگت
ساندویچ ژامبون مرغ تنوری ویژه
۱۰
۸۸,۰۰۰ ۷۹,۲۰۰ تومان

چیز برگر

۱۱۰ گرم مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی چرخ شده، پنیر، کاهو، گوجه، خیارشور، سس مخصوص، نان گرد
چیز برگر

با قارچ

۱۰
۷۸,۰۰۰ ۷۰,۲۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ

هات داگ ۷۰%، قارچ، پنیر، کاهو، خیارشور، گوجه،سس مخصوص، نان باگت
ساندویچ هات داگ

قارچ و پنیر

۱۰
۷۵,۰۰۰ ۶۷,۵۰۰ تومان

ساندویچ کوکتل

کوکتل ۸۰%، قارچ، پنیر، کاهو، خیارشور، گوجه،سس مخصوص، نان باگت
ساندویچ کوکتل

قارچ و پنیر

۱۰
۷۵,۰۰۰ ۶۷,۵۰۰ تومان

ساندویچ بندری

۱۸۰ گرم سوسیس بندری، کاهو، خیارشور، گوجه،سس مخصوص، قارچ، پنیر، نان باگت
ساندویچ بندری

قارچ و پنیر

۱۰
۷۰,۰۰۰ ۶۳,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون گوشت تنوری

۱۲۵ گرم ژامبون گوشت، قارچ، پنیر، کاهو، خیارشور، گوجه،سس مخصوص، نان باگت
ساندویچ ژامبون گوشت تنوری
۱۰
۸۰,۰۰۰ ۷۲,۰۰۰ تومان

فیله سوخاری

۶ تکه فیله سوخاری شده حدودا ۳۲۰ گرم، پنیر پیتزا، سیب زمینی، سالاد، ۲ عدد نان، گوجه، خیار
فیله سوخاری

پرسی

۱۰
۱۶۰,۰۰۰ ۱۴۴,۰۰۰ تومان

شنیسل مرغ

۶ تکه فیله سوخاری شده حدودا ۳۲۰ گرم، سیب زمینی، سالاد، ۲ عدد نان، گوجه، خیار
شنیسل مرغ

پرسی

۱۰
۱۶۵,۰۰۰ ۱۴۸,۵۰۰ تومان

بندری

کاهو، خیارشور، گوجه،سس مخصوص، ۱۸۰گرم سوسیس بندری
بندری

پرسی

۱۰
۱۲۰,۰۰۰ ۱۰۸,۰۰۰ تومان

سیب زمینی ویژه

۳۵۰ گرم سیب زمینی، کالباس ۷۰%، سوسیس ۷۰%، پنیر، قارچ
سیب زمینی ویژه
۱۰
۱۰۵,۰۰۰ ۹۴,۵۰۰ تومان

قارچ برگر

۱۱۰ گرم مخلوط گوشت گوساله وگوسفندی چرخ شده، کاهو، گوجه، خیارشور، سس مخصوص، قارچ، نان گرد
قارچ برگر
۱۰
۶۸,۰۰۰ ۶۱,۲۰۰ تومان

پیتزا سبزیجات آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی، پیاز، زیتون، پنیر پیتزا، ذرت، گوجه
 پیتزا سبزیجات آمریکایی

خانواده

۱۰
۱۶۵,۰۰۰ ۱۴۸,۵۰۰ تومان

متوسط

۱۰
۹۵,۰۰۰ ۸۵,۵۰۰ تومان

پیتزا پپرونی آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی، ژامبون پپرونی ۹۰%، قارچ، ذرت، پنیر پیتزا
پیتزا پپرونی آمریکایی

متوسط

۱۰
۱۰۵,۰۰۰ ۹۴,۵۰۰ تومان

یک نفره

۱۰
۷۹,۰۰۰ ۷۱,۱۰۰ تومان

بزرگ

۱۰
۱۲۰,۰۰۰ ۱۰۸,۰۰۰ تومان

خانواده

۱۰
۱۶۵,۰۰۰ ۱۴۸,۵۰۰ تومان

پیتزا مخصوص آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی، کالباس خشک ۷۰%، گوشت چرخ شده، پنیر پیتزا، قارچ، ، ذرت، فلفل دلمه ای،
پیتزا مخصوص آمریکایی

یک نفره

۱۰
۸۰,۰۰۰ ۷۲,۰۰۰ تومان

متوسط

۱۰
۱۰۵,۰۰۰ ۹۴,۵۰۰ تومان

بزرگ

۱۰
۱۲۰,۰۰۰ ۱۰۸,۰۰۰ تومان

خانواده

۱۰
۱۶۵,۰۰۰ ۱۴۸,۵۰۰ تومان

پیتزا قارچ و گوشت آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی، قارچ، گوشت گوساله ریش ریش شده، پنیر پیتزا، ذرت
پیتزا قارچ و گوشت آمریکایی

متوسط

۱۰
۱۱۰,۰۰۰ ۹۹,۰۰۰ تومان

بزرگ

۱۰
۱۳۵,۰۰۰ ۱۲۱,۵۰۰ تومان

خانواده

۱۰
۱۷۹,۰۰۰ ۱۶۱,۱۰۰ تومان

پیتزا فیله مرغ و قارچ آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی، سینه فیله مرغ، قارچ، پنیر پیتزا، ذرت
پیتزا فیله مرغ و قارچ آمریکایی

یک نفره

۱۰
۹۰,۰۰۰ ۸۱,۰۰۰ تومان

متوسط

۱۰
۱۱۰,۰۰۰ ۹۹,۰۰۰ تومان

بزرگ

۱۰
۱۳۵,۰۰۰ ۱۲۱,۵۰۰ تومان

خانواده

۱۰
۱۷۹,۰۰۰ ۱۶۱,۱۰۰ تومان

تاکو

سوسیس ۷۰%، کالباس ۷۰%، قارچ، فلفل دلمه ای، ذرت، نان تست
تاکو
۱۰
۱۱۰,۰۰۰ ۹۹,۰۰۰ تومان

پیتزا آمریکایی

پیتزا ویژه آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی، کالباس خشک ۷۰%، ژامبون مرغ، گوشت چرخ شده، پنیر پیتزا، قارچ، زیتون، ذرت، فلفل دلمه ای
پیتزا ویژه آمریکایی

یک نفره

۱۰
۸۹,۰۰۰ ۸۰,۱۰۰ تومان

متوسط

۱۰
۱۱۵,۰۰۰ ۱۰۳,۵۰۰ تومان

بزرگ

۱۰
۱۳۵,۰۰۰ ۱۲۱,۵۰۰ تومان

خانواده

۱۰
۱۷۹,۰۰۰ ۱۶۱,۱۰۰ تومان

پیتزا مخصوص آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی، کالباس خشک ۷۰%، گوشت چرخ شده، پنیر پیتزا، قارچ، ، ذرت، فلفل دلمه ای،
پیتزا مخصوص آمریکایی

یک نفره

۱۰
۸۰,۰۰۰ ۷۲,۰۰۰ تومان

متوسط

۱۰
۱۰۵,۰۰۰ ۹۴,۵۰۰ تومان

بزرگ

۱۰
۱۲۰,۰۰۰ ۱۰۸,۰۰۰ تومان

خانواده

۱۰
۱۶۵,۰۰۰ ۱۴۸,۵۰۰ تومان

پیتزا مخلوط آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی، سوسیس ۷۰%، کالباس ۷۰%، قارچ،پنیر پیتزا، فلفل دلمه ای
پیتزا مخلوط آمریکایی

یک نفره

۷۳,۰۰۰ تومان

متوسط

۹۹,۰۰۰ تومان

بزرگ

۱۱۵,۰۰۰ تومان

خانواده

۱۴۸,۰۰۰ تومان

پیتزا قارچ و سوسیس آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی، سوسیس ۷۰%، پنیر پیتزا، قارچ،فلفل دلمه ای
پیتزا قارچ و سوسیس آمریکایی

یک نفره

۷۰,۰۰۰ تومان

متوسط

۹۵,۰۰۰ تومان

بزرگ

۱۱۰,۰۰۰ تومان

خانواده

۱۴۰,۰۰۰ تومان

پیتزا پپرونی آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی، ژامبون پپرونی ۹۰%، قارچ، ذرت، پنیر پیتزا
پیتزا پپرونی آمریکایی

یک نفره

۱۰
۷۹,۰۰۰ ۷۱,۱۰۰ تومان

متوسط

۱۰
۱۰۵,۰۰۰ ۹۴,۵۰۰ تومان

بزرگ

۱۰
۱۲۰,۰۰۰ ۱۰۸,۰۰۰ تومان

خانواده

۱۰
۱۶۵,۰۰۰ ۱۴۸,۵۰۰ تومان

پیتزا رست بیف آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی، راسته گوشت گوساله پخته شده، قارچ، پنیر پیتزا، فلفل دلمه ای
پیتزا رست بیف آمریکایی

یک نفره

۱۱۰,۰۰۰ تومان

متوسط

۱۲۵,۰۰۰ تومان

بزرگ

۱۴۵,۰۰۰ تومان

خانواده

۱۸۹,۰۰۰ تومان

پیتزا قارچ و گوشت آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی، قارچ، گوشت، پنیر پیتزا، ذرت
پیتزا قارچ و گوشت آمریکایی

یک نفره

۹۰,۰۰۰ تومان

متوسط

۱۰
۱۱۰,۰۰۰ ۹۹,۰۰۰ تومان

بزرگ

۱۰
۱۳۵,۰۰۰ ۱۲۱,۵۰۰ تومان

خانواده

۱۰
۱۷۹,۰۰۰ ۱۶۱,۱۰۰ تومان

پیتزا فیله مرغ و قارچ آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی، سینه فیله مرغ، قارچ، پنیر پیتزا، ذرت
پیتزا فیله مرغ و قارچ آمریکایی

یک نفره

۱۰
۹۰,۰۰۰ ۸۱,۰۰۰ تومان

متوسط

۱۰
۱۱۰,۰۰۰ ۹۹,۰۰۰ تومان

بزرگ

۱۰
۱۳۵,۰۰۰ ۱۲۱,۵۰۰ تومان

خانواده

۱۰
۱۷۹,۰۰۰ ۱۶۱,۱۰۰ تومان

پیتزا سبزیجات آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی، پیاز، زیتون، پنیر پیتزا، ذرت، گوجه
پیتزا سبزیجات آمریکایی

یک نفره

۷۰,۰۰۰ تومان

پیتزا سبزیجات آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی، پیاز، زیتون، پنیر پیتزا، ذرت، گوجه
 پیتزا سبزیجات آمریکایی

متوسط

۱۰
۹۵,۰۰۰ ۸۵,۵۰۰ تومان

بزرگ

۱۱۵,۰۰۰ تومان

خانواده

۱۰
۱۶۵,۰۰۰ ۱۴۸,۵۰۰ تومان

برگر

چیز برگر

۱۱۰ گرم مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی چرخ شده، کاهو، گوجه، پنیر، خیارشور، سس مخصوص، نان گرد
چیز برگر

ساده

۶۸,۰۰۰ تومان

با قارچ

۱۰
۷۸,۰۰۰ ۷۰,۲۰۰ تومان

همبرگر مخصوص

۱۱۰ گرم مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی چرخ شده، کاهو، گوجه، خیارشور، سس مخصوص، نان گرد
همبرگر مخصوص
۶۰,۰۰۰ تومان

قارچ برگر

۱۱۰ گرم مخلوط گوشت گوساله وگوسفندی چرخ شده، کاهو، گوجه، خیارشور، سس مخصوص، قارچ، نان گرد
قارچ برگر
۱۰
۶۸,۰۰۰ ۶۱,۲۰۰ تومان

دوبل برگر

۲۲۰ گرم گوشت چرخ شده، کاهو، گوجه، خیارشور، سس مخصوص، نان گرد
دوبل برگر
۱۲۵,۰۰۰ تومان

دوبل چیز برگر

۲۲۰ گرم گوشت چرخ شده، پنیر، کاهو، گوجه، خیارشور، سس مخصوص، نان گرد
دوبل چیز برگر
۱۰
۱۳۵,۰۰۰ ۱۲۱,۵۰۰ تومان

چیز برگر فرانسوی

یک عدد برگر گوشت دست ساز مخلوط گوساله و گوسفندی، خیارشور، سس مخصوص، پنیر، همراه با سیب زمینی، سالاد
چیز برگر فرانسوی
۱۰
۹۵,۰۰۰ ۸۵,۵۰۰ تومان

ساندویچ ویژه

ساندویچ رست بیف ویژه

رست بیف، قارچ، پنیر، کاهو، خیارشور، گوجه، سس مخصوص
ساندویچ رست بیف ویژه
۱۱۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ ویژه تک

۸۰ گرم فیله مرغ، گوشت برگر، ژامبون گوشت و مرغ ۹۰%، قارچ، پنیر، کاهو، خیارشور، گوجه، سس مخصوص، نان باگت
ساندویچ ویژه تک
۱۰
۹۹,۰۰۰ ۸۹,۱۰۰ تومان

ساندویچ فیله مرغ ویژه

۱۷۰ گرم فیله مرغ، قارچ، پنیر، کاهو، خیارشور، گوجه، سس مخصوص
ساندویچ فیله مرغ ویژه
۱۰
۸۸,۰۰۰ ۷۹,۲۰۰ تومان

رویال برگر ویژه

یک عدد برگر مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی، ژامبون، قارچ، پنیر، کاهو، خیارشور، گوجه، سس مخصوص، نان باگت
رویال برگر ویژه
۱۰
۸۸,۰۰۰ ۷۹,۲۰۰ تومان

ساندویچ رویال هات ویژه

هات داگ۷۰%، ژامبون گوشت و مرغ ۹۰%، قارچ، پنیر،کاهو، خیارشور، گوجه،سس مخصوص، نان باگت
ساندویچ رویال هات ویژه
۱۰
۸۸,۰۰۰ ۷۹,۲۰۰ تومان

ساندویچ کوکتل ویژه

سوسیس ۷۰%، کوکتل ۸۰%، کاهو، خیارشور، گوجه، سس مخصوص، نان باگت
ساندویچ کوکتل ویژه
۱۰
۸۸,۰۰۰ ۷۹,۲۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون گوشت تنوری ویژه

۱۲۵ گرم ژامبون گوشت، قارچ، پنیر، کاهو، خیارشور، گوجه، سس مخصوص، نان باگت
ساندویچ ژامبون گوشت تنوری ویژه
۱۰
۸۸,۰۰۰ ۷۹,۲۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون مرغ تنوری ویژه

۱۲۵ گرم ژامبون مرغ، قارچ، پنیر، کاهو، خیارشور، گوجه، سس مخصوص، نان باگت
ساندویچ ژامبون مرغ تنوری ویژه
۱۰
۸۸,۰۰۰ ۷۹,۲۰۰ تومان

ساندویچ

ساندویچ هات داگ

هات داگ ۷۰% ، کاهو، خیارشور، گوجه،سس مخصوص، نان باگت
ساندویچ هات داگ

ساده

۶۰,۰۰۰ تومان

قارچ و پنیر

۱۰
۷۵,۰۰۰ ۶۷,۵۰۰ تومان

ساندویچ کوکتل

کوکتل ۸۰%، کاهو، خیارشور، گوجه،سس مخصوص، نان باگت
ساندویچ کوکتل

ساده

۶۰,۰۰۰ تومان

قارچ و پنیر

۱۰
۷۵,۰۰۰ ۶۷,۵۰۰ تومان

ساندویچ بندری

۱۸۰ گرم سوسیس بندری، کاهو، خیارشور، گوجه،سس مخصوص، نان باگت
ساندویچ بندری

ساده

۵۵,۰۰۰ تومان

قارچ و پنیر

۱۰
۷۰,۰۰۰ ۶۳,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون گوشت تنوری

۱۲۵ گرم ژامبون گوشت، قارچ، پنیر، کاهو، خیارشور، گوجه،سس مخصوص، نان باگت
ساندویچ ژامبون گوشت تنوری
۱۰
۸۰,۰۰۰ ۷۲,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون گوشت

۱۲۵ گرم ژامبون گوشت، کاهو، خیارشور، گوجه، سس مخصوص، نان باگت
ساندویچ ژامبون گوشت
۶۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون مرغ تنوری

۱۲۵ گرم ژامبون مرغ، قارچ، پنیر، کاهو، خیارشور، گوجه،سس مخصوص، نان باگت
ساندویچ ژامبون مرغ تنوری
۷۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون مرغ

۱۲۵ گرم ژامبون مرغ، کاهو، خیارشور، گوجه، سس مخصوص، نان باگت
ساندویچ ژامبون مرغ
۶۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ کالباس خشک

کالباس۷۰%، کاهو، خیارشور، گوجه،سس مخصوص، نان باگت
ساندویچ کالباس خشک
۵۵,۰۰۰ تومان

منوی پرسی

فیله سوخاری

۶ تکه فیله سوخاری شده حدودا ۳۲۰ گرم، پنیر پیتزا، سیب زمینی، سالاد، ۲ عدد نان، گوجه، خیار
فیله سوخاری

پرسی

۱۰
۱۶۰,۰۰۰ ۱۴۴,۰۰۰ تومان

شنیسل مرغ

۶ تکه فیله سوخاری شده حدودا ۳۲۰ گرم، سیب زمینی، سالاد، ۲ عدد نان، گوجه، خیار
شنیسل مرغ

پرسی

۱۰
۱۶۵,۰۰۰ ۱۴۸,۵۰۰ تومان

بندری

کاهو، خیارشور، گوجه،سس مخصوص، ۱۸۰گرم سوسیس بندری
بندری

پرسی

۱۰
۱۲۰,۰۰۰ ۱۰۸,۰۰۰ تومان

سالاد و پیش غذا

سالاد کوچک

کاهو، کالباس ۷۰%، ذرت، گوجه، پنیر پیتزا، سس مخصوص، سبزیجات مخلوط
سالاد کوچک
۴۵,۰۰۰ تومان

سالاد بزرگ

کاهو، کالباس ۷۰%، ذرت، گوجه، پنیر پیتزا، سس مخصوص، سبزیجات مخلوط
سالاد بزرگ
۵۵,۰۰۰ تومان

سیب زمینی کوچک

۲۵۰ گرم سیب زمینی
سیب زمینی کوچک
۴۵,۰۰۰ تومان

سیب زمینی بزرگ

۳۵۰ گرم سیب زمینی
سیب زمینی بزرگ
۵۵,۰۰۰ تومان

سیب زمینی ویژه

۳۵۰ گرم سیب زمینی، کالباس ۷۰%، سوسیس ۷۰%، پنیر، قارچ
سیب زمینی ویژه
۱۰
۱۰۵,۰۰۰ ۹۴,۵۰۰ تومان

چیپس و پنیر

چیپس و پنیر
۶۵,۰۰۰ تومان

تاکو

سوسیس ۷۰%، کالباس ۷۰%، قارچ، فلفل دلمه ای، ذرت، نان تست
تاکو
۱۰
۱۱۰,۰۰۰ ۹۹,۰۰۰ تومان

نوشیدنی

نوشابه بطری

۳۰۰ میلی لیتر
نوشابه بطری

کوکا کولا

۷,۵۰۰ تومان

فانتا پرتقالی

۷,۵۰۰ تومان

اسپرایت

۷,۵۰۰ تومان

نوشابه قوطی

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی

کوکا کولا

۱۲,۰۰۰ تومان

فانتا پرتقالی

۱۲,۰۰۰ تومان

اسپرایت

۱۲,۰۰۰ تومان

پپسی

۱۲,۰۰۰ تومان

میرندا

۱۲,۰۰۰ تومان

سون آپ

۱۲,۰۰۰ تومان

نوشابه خانواده

۱.۵ لیتر
نوشابه خانواده

کوکا کولا

۱۸,۰۰۰ تومان

فانتا پرتقالی

۱۸,۰۰۰ تومان

اسپرایت

۱۸,۰۰۰ تومان

ماءالشعیر شیشه ای دلستر

۳۰۰ میلی لیتر
ماءالشعیر شیشه ای دلستر

هلو

۱۴,۰۰۰ تومان

لیمو

۱۴,۰۰۰ تومان

استوایی

۱۴,۰۰۰ تومان

ماءالشعیر قوطی دلستر

۳۳۰ میلی لیتر
ماءالشعیر قوطی دلستر

هلو

۱۵,۰۰۰ تومان

لیمو

۱۵,۰۰۰ تومان

استوایی

۱۵,۰۰۰ تومان

ماءالشعیر خانواده دلستر

یک لیتر
ماءالشعیر خانواده دلستر

هلو

۱۶,۰۰۰ تومان

لیمو

۱۶,۰۰۰ تومان

استوایی

۱۶,۰۰۰ تومان

دوغ لیوانی

۲۷۰ میلی لیتر
دوغ لیوانی
۷,۰۰۰ تومان

دوغ شیشه ای

۳۰۰ میلی لیتر
دوغ شیشه ای
۱۲,۰۰۰ تومان

دوغ بطری سنتی

۳۰۰ میلی لیتر
دوغ بطری سنتی
۱۰,۰۰۰ تومان

دوغ خانواده

۱.۵ لیتر
دوغ خانواده
۲۸,۰۰۰ تومان

آب معدنی کوچک

۵۰۰ میلی لیتر
آب معدنی کوچک
۵,۰۰۰ تومان

آب معدنی بزرگ

۱.۵ لیتر
آب معدنی بزرگ
۷,۰۰۰ تومان