جست‌وجو در اسنپ‌فود

پیتزا

پیتزا ویژه کینگ

خمیر امریکایی ۲۵ سانت دو نفره، ژامبون مرغ وگوشت ۹۰%، سوسیس، گوشت، فیله مرغ، قارچ، فلفل دلمه ای، زیتون، پنیر
پیتزا ویژه کینگ
۱۵۰,۰۰۰ تومان

پیتزا مخصوص

خمیر امریکایی ۲۵ سانت دو نفره، ژامبون مرغ وگوشت ۹۰%، سوسیس، فیله مرغ، قارچ، فلفل دلمه ای، زیتون، پنیر
پیتزا مخصوص
۱۴۰,۰۰۰ تومان

پیتزا مخلوط

خمیر امریکایی ۲۵ سانت ،دو نفره ژامبون مرغ وگوشت ۹۰%، سوسیس، قارچ، فلفل دلمه ای، زیتون، پنیر مخصوص
پیتزا مخلوط
۱۳۰,۰۰۰ تومان

پیتزا مرغ و قارچ

خمیر امریکایی ۲۵ سانت دو نفره، فیله مرغ گریل شده، قارچ، پنیر مخصوص، فلفل دلمه ای، گوجه
پیتزا مرغ و قارچ
۱۴۰,۰۰۰ تومان

پیتزا گوشت و قارچ

خمیر امریکایی ۲۵ سانت دو نفره، گوشت، قارچ، پنیر مخصوص، فلفل دلمه ای، زیتون، گوچه
پیتزا گوشت و قارچ
۱۵۰,۰۰۰ تومان

پیتزا رست بیف

خمیر امریکایی ۲۵ سانت دو نفره، گوشت گوساله، قارچ، پنیر مخصوص، فلفل دلمه ای، گوجه
پیتزا رست بیف
۱۵۰,۰۰۰ تومان

پیتزا پپرونی

خمیر امریکایی ۲۵ سانت دو نفره، پپرونی، قارچ، پنیر مخصوص
پیتزا پپرونی
۱۳۰,۰۰۰ تومان

پیتزا استیک

خمیر امریکایی ۲۵ سانت دو نفره، راسته گوساله، قارچ، پنیر مخصوص، فلفل دلمه ای، گوجه
پیتزا استیک
۱۵۰,۰۰۰ تومان

پیتزا سبزیجات

خمیر امریکایی ۲۵ سانت دو نفره، قارچ، پنیر مخصوص، فلفل دلمه، ذرت، زیتون، گوجه
پیتزا سبزیجات
۱۱۰,۰۰۰ تومان

پیتزا پنیر

خمیر امریکایی ۲۵ سانت دو نفره، پنیرمخصوص، آویشن
پیتزا پنیر
۹۰,۰۰۰ تومان

پیتزا قارچ

خمیر امریکایی ۲۵ سانت دو نفره، قارچ، پنیر مخصوص، فلفل دلمه ای، گوجه
پیتزا قارچ
۹۵,۰۰۰ تومان

برگر

همبرگر

همبرگر۱۰۰%، گوجه، خیار شور، کاهو، سس مخصوص
همبرگر
۷۹,۰۰۰ تومان

برگر ویژه

همبرگر، قارچ، پنیر، ژامبون،قارچ، گوجه، خیارشور، سس مخصوص
برگر ویژه
۹۸,۰۰۰ تومان

دوبل برگر

دو عدد همبرگر ۱۰۰%، گوجه، خیار شور، کاهو، سس مخصوص
دوبل برگر
۱۰۰,۰۰۰ تومان

چیز برگر

همبرگر ۱۰۰%، پنیر، گوجه، خیار شور، کاهو، سس مخصوص
چیز برگر
۸۳,۰۰۰ تومان

دوبل چیز برگر

دو عدد همبرگر ۱۰۰%، پنیر، گوجه، خیار شور، کاهو، سس مخصوص
دوبل چیز برگر
۱۱۰,۰۰۰ تومان

چیز برگر با قارچ

همبرگر ۱۰۰%، قارچ، پنیر، گوجه، خیار شور، کاهو، سس مخصوص
چیز برگر با قارچ
۹۵,۰۰۰ تومان

زبان برگر ویژه

برگر، زبان، قارچ، پنیر، ژامبون
زبان برگر ویژه
۱۲۰,۰۰۰ تومان

قارچ برگر

همرگر ۱۰۰%، قارچ، گوجه، خیار شور، کاهو، سس مخصوص
قارچ برگر
۸۳,۰۰۰ تومان

دبل میکس

۱۵۰ گرم همبرگر گریل، ۱۵۰ گرم سینه مرغ گریل شده، پنیر گودا، گوجه، خیار شور، کاهو
دبل میکس
۹۸,۰۰۰ تومان

ساندویچ

ساندویچ استیک ساده

راسته گوساله، ، گوجه، خیار شور، کاهو، سس مخصوص
ساندویچ استیک ساده
۱۰۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ استیک ویژه

راسته گوساله، قارچ، ژامبون، پنیر، چیپس، گوجه، خیار شور، سس مخصوص
ساندویچ استیک ویژه
۱۲۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ زبان پنیر

زبان، پنیر، گوجه، خیار شور، کاهو، سس مخصوص
ساندویچ زبان پنیر
۹۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ زبان ویژه

همراه با قارچ، ژامبون، پنیر، چیپس
ساندویچ زبان ویژه
۱۱۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ مغز ساده

مغز، گوجه، خیار شور، کاهو، سس مخصوص
ساندویچ مغز ساده
۹۹,۰۰۰ تومان

ساندویچ ماهیچه ساده

گوشت رستبیفی، گوجه، خیار شور، کاهو، سس مخصوص
ساندویچ ماهیچه ساده
۹۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ ماهیچه ویژه

همراه با قارچ، ژامبون، پنیر، چیپس
ساندویچ ماهیچه ویژه
۱۱۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ کراکف ساده

یک عدد کراکف پنیری، گوجه، خیار شور، کاهو، سس مخصوص
ساندویچ کراکف ساده
۷۹,۰۰۰ تومان

ساندویچ کراکف ویژه

همراه با قارچ، ژامبون، پنیر، چیپس
ساندویچ کراکف ویژه
۹۹,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ ساده

هات داگ، گوجه، خیار شور، کاهو، سس مخصوص
ساندویچ هات داگ ساده
۶۹,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ پنیر

هات داگ، پنیر، گوجه، خیار شور، کاهو، سس مخصوص
ساندویچ هات داگ پنیر
۷۹,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ ویژه

همراه با قارچ، ژامبون، پنیر، چیپس
ساندویچ هات داگ ویژه
۹۳,۰۰۰ تومان

ساندویچ کوکتل ساده

چهار عدد کوکتل کامل، گوجه، کاهو، خیارشور، سس مخصوص
ساندویچ کوکتل ساده
۶۹,۰۰۰ تومان

ساندویچ کوکتل ویژه

همراه با قارچ، ژامبون، پنیر، چیپس
ساندویچ کوکتل ویژه
۹۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ کوکتل پنیر ساده

چهار عدد کوکتل پنیر دار کامل، گوجه، کاهو، خیارشور، سس مخصوص
ساندویچ کوکتل پنیر ساده
۷۹,۰۰۰ تومان

ساندویچ کوکتل پنیر ویژه

همراه با قارچ، ژامبون، پنیر، چیپس
ساندویچ کوکتل پنیر ویژه
۹۸,۰۰۰ تومان

ساندویچ مغز و زبان ساده

مغززبان، گوجه، کاهو، خیارشور، سس مخصوص
ساندویچ مغز و زبان ساده
۱۰۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ مغز و زبان ویژه

همراه با قارچ، ژامبون، پنیر، چیپس
ساندویچ مغز و زبان ویژه
۱۱۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ زبان و مرغ ساده

زبان، فیله مرغ، گوجه، کاهو، خیارشور، سس مخصوص
ساندویچ زبان و مرغ ساده
۱۰۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ زبان و مرغ ویژه

همراه با قارچ، ژامبون، پنیر، چیپس
ساندویچ زبان و مرغ ویژه
۱۱۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ ویژه کینگ

همبرگر۱۰۰%، فیله مرغ، زبان، قارچ، پنیر، ژامبون، چیپس
ساندویچ ویژه کینگ
۱۳۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ زبان و قارچ

زبان، قارچ، گوجه، کاهو، خیارشور، سس مخصوص
ساندویچ زبان و قارچ
۹۳,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون تنوری ویژه

ژامبون گوشت ۹۰%، قارچ، چیپس، پنیر، گوجه، خیارشور، سس مخصوص
ساندویچ ژامبون تنوری ویژه
۹۳,۰۰۰ تومان

ساندویچ زبان و پنیر ساده

زبان، پنیر، گوجه، کاهو، خیارشور، سس مخصوص
ساندویچ زبان و پنیر ساده
۹۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ فیله با قارچ

فیله مرغ، قارچ، گوجه، کاهو، خیارشور، سس مخصوص
ساندویچ فیله با قارچ
۸۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ فیله مرغ

فیله مرغ، گوجه، کاهو، خیارشور، سس مخصوص
ساندویچ فیله مرغ
۷۹,۰۰۰ تومان

ساندویچ فیله ویژه

همراه با قارچ، ژامبون، پنیر، چیپس
ساندویچ فیله ویژه
۹۹,۰۰۰ تومان

ساندویچ فیله مرغ با پنیر

فیله مرغ، پنیر، گوجه، کاهو، خیارشور، سس مخصوص
ساندویچ فیله  مرغ با پنیر
۹۲,۰۰۰ تومان

ساندویچ مرغ و مغز ویژه

همراه با قارچ، ژامبون، پنیر، چیپس
ساندویچ مرغ و مغز ویژه
۱۲۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون مرغ تنوری ویژه

همراه با قارچ، ژامبون، پنیر، چیپس
ساندویچ ژامبون مرغ تنوری ویژه
۹۳,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون مرغ

ژامبون مرغ، گوجه، کاهو، خیارشور، سس مخصوص
ساندویچ ژامبون مرغ
۶۹,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون گوشت

ژامبون گوشت ۹۰%، گوجه، کاهو، خیار شور، سس مخصوص کینگ
ساندویچ ژامبون گوشت
۶۹,۰۰۰ تومان

فیله مرغ (پرسی)

پنچ عدد فیله مرغ گریل شده، با دور چین
فیله مرغ (پرسی)
۹۸,۰۰۰ تومان

پیش غذا

سیب زمینی کوچک

سیب زمینی ، سرخ شده
سیب زمینی کوچک
۶۵,۰۰۰ تومان

سیب زمینی ویژه کینگ

همراه با قارچ و پنیر، ژامبون مرغ
سیب زمینی ویژه کینگ
۸۰,۰۰۰ تومان

سالاد

سالاد اندونزی

کلم، هویج، ژامبون، سس، ذرت
سالاد اندونزی
۹,۰۰۰ تومان

نوشیدنی

دوغ بطری محلی

۴۰۰ میلی لیتر
دوغ بطری محلی
۷,۰۰۰ تومان