جست‌وجو در اسنپ‌فود

چلو کباب

چلو کباب شاندیز

یک سیخ کباب شاندیز ۶ تکه دنده گوسفندی، ۳۳۰ گرم برنج ایرانی، کره، دورچین : گوجه کبابی، سبزی خوردن، پیاز، فلفل کبابی، کلم قرمز
چلو کباب شاندیز
۱۰۹,۰۰۰ تومان

چلو کباب سلطانی

یک سیخ کباب برگ راسته گوساله ۲۳۰ گرمی، یک سیخ کباب کوبیده گوشت گوساله ۱۰۰ گرمی، ۳۳۰ گرم برنج ایرانی، کره، دورچین : گوجه کبابی، سبز...
چلو کباب سلطانی
۷۹,۰۰۰ تومان

چلو کباب بختیاری

یک سیخ کباب بختیاری ۱۰۰ گرم فیله گوساله و ۱۰۰ گرم جوجه کباب، ۳۳۰ گرم برنج ایرانی، کره، دورچین : گوجه کبابی، سبزی خوردن، پیاز، فلفل...
چلو کباب بختیاری
۴۲,۰۰۰ تومان

چلو کباب درباری

یک سیخ کباب کوبیده گوشت گوساله ۱۰۰ گرمی، یک سیخ جوجه کباب سینه مرغ ۲۰۰ گرمی، ۳۳۰ گرم برنج ایرانی، کره، دورچین : گوجه کبابی، سبزی خ...
چلو کباب درباری
۴۲,۰۰۰ تومان

چلو کباب بناب

یک سیخ کباب بناب گوشت گوسفندی ۲۰۰ گرمی، ۳۳۰ گرم برنج ایرانی، کره، دورچین : گوجه کبابی، سبزی خوردن، پیاز، فلفل کبابی، کلم قرمز، سما...
چلو کباب بناب
۴۵,۰۰۰ تومان

چلو کباب کوبیده

دو سیخ کباب کوبیده گوشت گوساله ۱۰۰ گرمی، ۳۳۰ گرم برنج ایرانی، کره، دورچین : گوجه کبابی، سبزی خوردن، پیاز، فلفل کبابی، کلم قرمز، سم...
چلو کباب کوبیده
۳۱,۰۰۰ تومان

چلو جوجه کباب لاری (ماستی)

یک سیخ جوجه کباب سینه مرغ ۲۰۰ گرمی، ۳۳۰ گرم برنج ایرانی، کره، دورچین : گوجه کبابی، سبزی خوردن، پیاز، فلفل کبابی، کلم قرمز
 چلو جوجه کباب لاری (ماستی)
۲۹,۰۰۰ تومان

چلو جوجه کباب زعفرانی

یک سیخ جوجه کباب سینه مرغ ۲۰۰ گرمی، ۳۳۰ گرم برنج ایرانی، کره، دورچین : گوجه کبابی، سبزی خوردن، پیاز، فلفل کبابی، کلم قرمز
چلو جوجه کباب زعفرانی
۲۸,۰۰۰ تومان

چلو جوجه کباب فسنجانی (با رب و گردو)

یک سیخ جوجه کباب سینه مرغ ۲۰۰ گرمی، ۳۳۰ گرم برنج ایرانی، کره، دورچین : گوجه کبابی، سبزی خوردن، پیاز، فلفل کبابی، کلم قرمز
چلو جوجه کباب فسنجانی (با رب و گردو)
۳۲,۰۰۰ تومان

چلو کره

۳۳۰ گرم برنج ایرانی، کره
چلو کره
۷,۰۰۰ تومان

لوبیا پلو

۳۳۰ گرم برنج لوبیا پلو با برنج ایرانی
لوبیا پلو
۱۰,۰۰۰ تومان

خوراک

خوراک کباب شاندیز

یک سیخ کباب شاندیز ۶ تکه دنده گوسفندی، نان لواش، دورچین : گوجه کبابی، سبزی خوردن، پیاز، فلفل کبابی، کلم قرمز
خوراک کباب شاندیز
۱۰۴,۰۰۰ تومان

خوراک کباب سلطانی

یک سیخ کباب برگ راسته گوساله ۲۳۰ گرمی، یک سیخ کباب کوبیده گوشت گوساله ۱۰۰ گرمی، نان لواش، دورچین : گوجه کبابی، سبزی خوردن، پیاز، ف...
خوراک کباب سلطانی
۷۴,۰۰۰ تومان

خوراک کباب بختیاری

یک سیخ کباب بختیاری ۱۰۰ گرم فیله گوساله و ۱۰۰ گرم جوجه کباب، نان لواش، دورچین : گوجه کبابی، سبزی خوردن، پیاز، فلفل کبابی، کلم قرمز...
خوراک کباب بختیاری
۳۷,۰۰۰ تومان

خوراک کباب درباری

یک سیخ کباب کوبیده گوشت گوساله ۱۰۰ گرمی، یک سیخ جوجه کباب سینه مرغ ۲۰۰ گرمی، نان لواش، دورچین : گوجه کبابی، سبزی خوردن، پیاز، فلفل...
خوراک کباب درباری
۳۷,۰۰۰ تومان

خوراک کباب بناب

یک سیخ کباب بناب گوشت گوسفندی ۲۰۰ گرمی، نان لواش، دورچین : گوجه کبابی، سبزی خوردن، پیاز، فلفل کبابی، کلم قرمز، سماق
خوراک کباب بناب
۴۰,۰۰۰ تومان

خوراک کباب کوبیده

دو سیخ کباب کوبیده گوشت گوساله ۱۰۰ گرمی، نان لواش، دورچین : گوجه کبابی، سبزی خوردن، پیاز، فلفل کبابی، کلم قرمز، سماق
خوراک کباب کوبیده
۲۷,۰۰۰ تومان

خوراک کباب برگ

یک سیخ کباب برگ راسته گوساله ۲۳۰ گرمی، نان لواش، دورچین : گوجه کبابی، سبزی خوردن، پیاز، فلفل کبابی، کلم قرمز
خوراک کباب برگ
۵۷,۰۰۰ تومان

خوراک جوجه کباب زعفرانی

یک سیخ جوجه کباب سینه مرغ ۲۰۰ گرمی، نان لواش، دورچین : گوجه کبابی، سبزی خوردن، پیاز، فلفل کبابی، کلم قرمز
خوراک جوجه کباب زعفرانی
۲۴,۰۰۰ تومان

خوراک جوجه کباب لاری (ماستی)

یک سیخ جوجه کباب سینه مرغ ۲۰۰ گرمی، نان لواش، دورچین : گوجه کبابی، سبزی خوردن، پیاز، فلفل کبابی، کلم قرمز
 خوراک جوجه کباب لاری (ماستی)
۲۵,۰۰۰ تومان

خوراک جوجه کباب فسنجانی (با رب و گردو)

یک سیخ جوجه کباب سینه مرغ ۲۰۰ گرمی، نان لواش، دورچین : گوجه کبابی، سبزی خوردن، پیاز، فلفل کبابی، کلم قرمز
خوراک جوجه کباب فسنجانی (با رب و گردو)
۲۷,۰۰۰ تومان

خوراک ماهیچه

۴۰۰ گرم گوشت گوسفندی، نان لواش، آب گوشت، پیاز، کلم قرمز سیب زمینی سرخ شده
خوراک ماهیچه
۹۷,۰۰۰ تومان

خوراک مرغ

یک عدد ران کامل مرغ، سرخ شده، نان لواش، آب مرغ
خوراک مرغ
۱۹,۰۰۰ تومان

خوراک ماهی قزل آلا سرخ شده

یک عدد ماهی قزل آلا ۳۰۰-۳۵۰ گرمی، نان لواش، لیمو
خوراک ماهی قزل آلا سرخ شده
۳۶,۰۰۰ تومان

غذای ایرانی

چلو ماهیچه گوسفندی

۴۰۰ گرم گوشت گوسفندی، ۳۳۰ گرم برنج ایرانی، آب گوشت، پیاز، کلم قرمز، سیب زمینی سرخ شده
چلو ماهیچه گوسفندی
۱۰۵,۰۰۰ تومان

چلو گوشت گوساله

۲۰۰ گرم گوشت گوساله، ۳۳۰ گرم برنج ایرانی، آب گوشت، پیاز، کلم قرمز، سیب زمینی سرخ شده
چلو گوشت گوساله
۴۲,۰۰۰ تومان

زرشک پلو با مرغ معمولی

یک عدد ران کامل مرغ سره شده، ۳۳۰ گرم برنج ایرانی، آب مرغ
زرشک پلو با مرغ معمولی
۲۴,۰۰۰ تومان

چلو ماهی قزل آلا

یک عدد ماهی قزل آلا ۳۰۰-۳۵۰ گرمی، ۳۳۰ گرم برنج ایرانی، لیمو
چلو ماهی قزل آلا

سرخ کرده

۴۰,۰۰۰ تومان

دیزی

۱۰۰ گرم گوشت، سیب زمینی، گوجه، نخود، آب گوشت، سرو در ظروف یک بار مصرف (بدون گوشت کوب)، نان سنگک، دورچین : پیاز، سبزی خوردن، لیمو
دیزی

گوشت گوسفندی

۳۵,۰۰۰ تومان

گوشت گوساله

۲۵,۰۰۰ تومان

کلم پلو

۴۰۰ گرم کلم پلو برنج ایرانی، کلم سفید، گوشت قلقلی
کلم پلو
۲۷,۰۰۰ تومان

خورشت

چلو خورشت فسنجان

یک پرس خورشت، مرغ ریش ریش شده ، ۳۳۰ گرم برنج ایرانی
چلو خورشت فسنجان
۳۰,۰۰۰ تومان

چلو خورشت قورمه سبزی

یک پرس خورشت، ۵۰-۶۰ گرم گوشت، ۳۳۰ گرم برنج ایرانی
چلو خورشت قورمه سبزی

با گوشت گوسفندی

۲۹,۰۰۰ تومان

با گوشت گوساله

۲۰,۰۰۰ تومان

چلو خورشت قیمه سیب زمینی

یک پرس خورشت، ۵۰-۶۰ گرم گوشت، سیب زمینی سرخ شده، ۳۳۰ گرم برنج ایرانی
چلو خورشت قیمه سیب زمینی

با گوشت گوساله

۱۷,۰۰۰ تومان

با گوشت گوسفندی

۲۹,۰۰۰ تومان

چلو خورشت بادمجان

یک پرس خورشت، ۵۰-۶۰ گرم گوشت، بادمجان سرخ شده، ۳۳۰ گرم برنج ایرانی
چلو خورشت بادمجان

با گوشت گوسفندی

۳۰,۰۰۰ تومان

با گوشت گوساله

۲۰,۰۰۰ تومان

خورشت قورمه سبزی (اضافه)

یک پرس خورشت، ۵۰-۶۰ گرم گوشت
 خورشت قورمه سبزی (اضافه)

با گوشت گوسفندی

۲۴,۰۰۰ تومان

خورشت قورمه سبزی (اضافه)

یک پرس خورشت، ۵۰-۶۰ گرم گوشت
خورشت قورمه سبزی (اضافه)

با گوشت گوساله

۱۵,۰۰۰ تومان

خورشت قیمه سیب زمینی (اضافه)

یک پرس خورشت، ۵۰-۶۰ گرم گوشت، سیب زمینی سرخ شده
خورشت قیمه سیب زمینی (اضافه)

با گوشت گوسفندی

۲۴,۰۰۰ تومان

با گوشت گوساله

۱۵,۰۰۰ تومان

خورشت قیمه بادمجان (اضافه)

یک پرس خورشت، ۵۰-۶۰ گرم گوشت، بادمجان سرخ شده
خورشت قیمه بادمجان (اضافه)

با گوشت گوسفندی

۲۵,۰۰۰ تومان

با گوشت گوساله

۱۶,۰۰۰ تومان

خورشت فسنجان (اضافه)

یک پرس خورشت، مرغ ریش ریش شده
خورشت فسنجان (اضافه)
۲۵,۰۰۰ تومان

پیش غذا

سوپ جو

سوپ جو یک نفره، جو پرک، آب مرغ، رب گوجه، سبزیجات مخصوص
سوپ جو
۶,۰۰۰ تومان

زیتون پرورده

زیتون پرورده یک نفره (دست ساز)
زیتون پرورده
۶,۰۰۰ تومان

زیتون شور

زیتون شور یک نفره (دست ساز)
زیتون شور
۵,۰۰۰ تومان

حلوا شیرازی

یک نفره
حلوا شیرازی
۳,۵۰۰ تومان

ژله

یک نفره، (انتخاب طعم ژله با شما)
ژله
۴,۰۰۰ تومان

ترشی سیر

یک نفره
ترشی سیر
۳,۵۰۰ تومان

ترشی مخلوط

یک نفره
ترشی مخلوط
۳,۰۰۰ تومان

ترشی بادمجان

یک نفره
ترشی بادمجان
۳,۵۰۰ تومان

ماست و خیار

ماست دست ساز (یک نفره)، خیار رنده شده، چاشنی مخصوص
ماست و خیار
۵,۰۰۰ تومان

ماست موسیر

ماست موسیر یک نفره (دست ساز)
ماست موسیر
۵,۰۰۰ تومان

ماست ساده

ماست ساده یک نفره (دست ساز)
ماست ساده
۴,۰۰۰ تومان

سالاد

سالاد فصل

خیار، گوجه، کاهو، کلم قرمز، کلم سفید، سس تک نفره
سالاد فصل
۹,۰۰۰ تومان

سالاد شیرازی

گوجه، خیار، پیاز، آبغوره، چاشنی مخصوص
سالاد شیرازی
۷,۰۰۰ تومان

نوشیدنی

نوشابه قوطی

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی

پپسی

۳,۰۰۰ تومان

میرندا پرتقالی

۳,۰۰۰ تومان

سون آپ

۳,۰۰۰ تومان

نوشابه خانواده

۱.۵ لیتر
نوشابه خانواده

پپسی

۴,۸۰۰ تومان

میراندا پرتقالی

۴,۸۰۰ تومان

ماءالشعیر قوطی پارسی

۳۳۰ میلی لیتر
ماءالشعیر قوطی پارسی

لیمو

۳,۵۰۰ تومان

استوایی

۳,۵۰۰ تومان

هلو

۳,۵۰۰ تومان

دوغ بطری کوچک عالیس

۳۰۰ میلی لیتر
دوغ بطری کوچک عالیس
۲,۰۰۰ تومان

دوغ خانواده عالیس

۱.۵ لیتر
دوغ خانواده عالیس
۶,۸۰۰ تومان

آب معدنی کوچک

۰.۵ لیتر
آب معدنی کوچک
۱,۵۰۰ تومان

آب معدنی بزرگ

۱.۵ لیتر
آب معدنی بزرگ
۲,۵۰۰ تومان