جست‌وجو در اسنپ‌فود

پر‌طرفدارها

چلو کباب کوبیده

دو سیخ کباب کوبیده ۹۰ گرمی، ۳۵۰ گرم برنج پخته شده، گوجه کبابی، خیارشور، پیاز
چلو کباب کوبیده

برنج ایرانی

۱۰
۹۵,۰۰۰ ۸۵,۵۰۰ تومان

زرشک پلو با مرغ سرخ شده

یک عدد ران مرغ سرخ کرده به وزن ۴۰۰ گرم ، زرشک پلو به وزن ۳۵۰ گرم، نان، خیارشور، پیاز
زرشک پلو با مرغ سرخ شده

برنج ایرانی

۱۰
۹۵,۰۰۰ ۸۵,۵۰۰ تومان

چلو خورشت قورمه سبزی

۲۵۰ گرم خورشت، ۲-۳ تکه گوشت گوساله، ۳۵۰ گرم برنج پخته شده
چلو خورشت قورمه سبزی

برنج ایرانی

۱۰
۶۵,۰۰۰ ۵۸,۵۰۰ تومان

چلو خورشت قیمه سیب زمینی

۲۵۰ گرم خورشت، ۲-۳ تکه گوشت گوساله، ۳۵۰ گرم برنج پخته شده
چلو خورشت قیمه سیب زمینی

برنج ایرانی

۱۰
۶۵,۰۰۰ ۵۸,۵۰۰ تومان

چلو جوجه کباب بدون استخوان

۲۵۰ گرم جوجه کباب، ۳۵۰ گرم برنج پخته شده، گوجه کبابی، خیارشور، پیاز
چلو جوجه کباب بدون استخوان

برنج ایرانی

۱۰
۱۰۵,۰۰۰ ۹۴,۵۰۰ تومان

چلو کباب میکس

یک سیخ کباب کوبیده ۹۰ گرمی، یک سیخ کباب کوبیده مرغ ۹۰ گرمی، ۳۵۰ گرم برنج پخته شده، گوجه کبابی، خیارشور، پیاز
چلو کباب میکس

برنج ایرانی

۱۰
۸۵,۰۰۰ ۷۶,۵۰۰ تومان

چلو کباب وزیری

یک سیخ کباب کوبیده ۹۰ گرم، یک سیخ جوجه کباب ۲۵۰ گرم، ۳۵۰ گرم برنج پخته شده، گوجه کبابی، سبزی، پیاز
چلو کباب وزیری

برنج ایرانی

۱۰
۱۳۵,۰۰۰ ۱۲۱,۵۰۰ تومان

چلو خورشت قیمه بادمجان

۲۵۰ گرم خورشت، ۲-۳ تکه گوشت گوساله، ۳۵۰ گرم برنج پخته شده
چلو خورشت قیمه بادمجان

برنج ایرانی

۱۰
۷۵,۰۰۰ ۶۷,۵۰۰ تومان

چلو کباب کوبیده مرغ

دو سیخ کباب کوبیده مرغ ۹۰ گرمی، ۳۵۰ گرم برنج پخته شده، گوجه کبابی، خیارشور، پیاز
چلو کباب کوبیده مرغ

برنج ایرانی

۱۰
۷۵,۰۰۰ ۶۷,۵۰۰ تومان

استامبولی پلو

مرغ، سیب زمینی، پیاز، ادویه، ۳۵۰ گرم برنج پخته شده، خیارشور، پیاز
استامبولی پلو

برنج ایرانی

۱۰
۵۰,۰۰۰ ۴۵,۰۰۰ تومان

زرشک پلو با مرغ آب پز

ران کامل مرغ، ۳۵۰ گرم برنج پخته شده، خیارشور، پیاز، نان
زرشک پلو با مرغ آب پز

برنج ایرانی

۱۰
۸۵,۰۰۰ ۷۶,۵۰۰ تومان

تخفیف‌دارها

چلو اکبر جوجه

چلو اکبر جوجه
۱۰
۱۲۰,۰۰۰ ۱۰۸,۰۰۰ تومان

استامبولی پلو

مرغ، سیب زمینی، پیاز، ادویه، ۳۵۰ گرم برنج پخته شده، خیارشور، پیاز
استامبولی پلو

برنج ایرانی

۱۰
۵۰,۰۰۰ ۴۵,۰۰۰ تومان

کباب کوبیده (یک سیخ)

۹۰ گرم کباب کوبیده
کباب کوبیده (یک سیخ)
۱۰
۳۰,۰۰۰ ۲۷,۰۰۰ تومان

کباب کوبیده مرغ (یک سیخ)

۹۰ گرم کباب کوبیده
کباب کوبیده مرغ (یک سیخ)
۱۰
۲۰,۰۰۰ ۱۸,۰۰۰ تومان

جوجه کباب مخصوص (یک سیخ)

۲۵۰ گرم جوجه کباب بدون استخوان
جوجه کباب مخصوص (یک سیخ)
۱۰
۷۵,۰۰۰ ۶۷,۵۰۰ تومان

گوجه کبابی (اضافه)

۴ عدد نصف گوجه کبابی
گوجه کبابی (اضافه)
۱۰
۵,۰۰۰ ۴,۵۰۰ تومان

زرشک پلو با مرغ سرخ شده

یک عدد ران مرغ سرخ کرده به وزن ۴۰۰ گرم ، زرشک پلو به وزن ۳۵۰ گرم، نان، خیارشور، پیاز
زرشک پلو با مرغ سرخ شده

برنج ایرانی

۱۰
۹۵,۰۰۰ ۸۵,۵۰۰ تومان

زرشک پلو با مرغ آب پز

ران کامل مرغ، ۳۵۰ گرم برنج پخته شده، خیارشور، پیاز، نان
زرشک پلو با مرغ آب پز

برنج ایرانی

۱۰
۸۵,۰۰۰ ۷۶,۵۰۰ تومان

چلو ماهی قزل آلا سرخ شده

۴۰۰ گرم ماهی قزل آلا، ۳۵۰ گرم برنج پخته شده، خیارشور، پیاز
چلو ماهی قزل آلا سرخ شده

برنج ایرانی

۱۰
۱۳۵,۰۰۰ ۱۲۱,۵۰۰ تومان

خوراک کشک بادمجان

۴۰۰ گرم کشک بادمجان، گردو، نان تافتون، گوجه کبابی، خیارشور، پیاز
خوراک کشک بادمجان
۱۰
۵۵,۰۰۰ ۴۹,۵۰۰ تومان

دیزی سنگی

پیاز، نان تافتون
دیزی سنگی
۱۰
۸۰,۰۰۰ ۷۲,۰۰۰ تومان

چلو خورشت قورمه سبزی

۲۵۰ گرم خورشت، ۲-۳ تکه گوشت گوساله، ۳۵۰ گرم برنج پخته شده
چلو خورشت قورمه سبزی

برنج ایرانی

۱۰
۶۵,۰۰۰ ۵۸,۵۰۰ تومان

چلو خورشت قیمه سیب زمینی

۲۵۰ گرم خورشت، ۲-۳ تکه گوشت گوساله، ۳۵۰ گرم برنج پخته شده
چلو خورشت قیمه سیب زمینی

برنج ایرانی

۱۰
۶۵,۰۰۰ ۵۸,۵۰۰ تومان

چلو خورشت قیمه بادمجان

۲۵۰ گرم خورشت، ۲-۳ تکه گوشت گوساله، ۳۵۰ گرم برنج پخته شده
چلو خورشت قیمه بادمجان

برنج ایرانی

۱۰
۷۵,۰۰۰ ۶۷,۵۰۰ تومان

چلو خورشت قیمه یزدی

چلو خورشت قیمه یزدی

برنج ایرانی

۱۰
۷۰,۰۰۰ ۶۳,۰۰۰ تومان

خورشت قیمه یزدی (اضافه)

خورشت قیمه یزدی (اضافه)
۱۰
۵۰,۰۰۰ ۴۵,۰۰۰ تومان

خورشت قیمه (اضافه)

۲۵۰ گرم خورشت، ۲-۳ تکه گوشت گوساله
خورشت قیمه (اضافه)
۱۰
۳۵,۰۰۰ ۳۱,۵۰۰ تومان

خوراک ماهی قزل آلا

۴۰۰ گرم ماهی قزل آلا، نان تافتون، گوجه کبابی، خیارشور، پیاز
خوراک ماهی قزل آلا
۱۰
۱۱۰,۰۰۰ ۹۹,۰۰۰ تومان

خوراک مرغ سرخ شده

خوراک مرغ سرخ شده
۱۰
۷۰,۰۰۰ ۶۳,۰۰۰ تومان

چلو کباب لقمه

چلو کباب لقمه
۱۰
۱۰۰,۰۰۰ ۹۰,۰۰۰ تومان

برنج ساده

۳۵۰ گرم برنج پخته شده
برنج ساده

برنج ایرانی

۱۰
۳۰,۰۰۰ ۲۷,۰۰۰ تومان

چلو کباب نگینی

چلو کباب نگینی
۱۰
۱۲۰,۰۰۰ ۱۰۸,۰۰۰ تومان

چلو کباب کوبیده

دو سیخ کباب کوبیده ۹۰ گرمی، ۳۵۰ گرم برنج پخته شده، گوجه کبابی، خیارشور، پیاز
چلو کباب کوبیده

برنج ایرانی

۱۰
۹۵,۰۰۰ ۸۵,۵۰۰ تومان

چلو کباب کوبیده مرغ

دو سیخ کباب کوبیده مرغ ۹۰ گرمی، ۳۵۰ گرم برنج پخته شده، گوجه کبابی، خیارشور، پیاز
چلو کباب کوبیده مرغ

برنج ایرانی

۱۰
۷۵,۰۰۰ ۶۷,۵۰۰ تومان

چلو کباب میکس

یک سیخ کباب کوبیده ۹۰ گرمی، یک سیخ کباب کوبیده مرغ ۹۰ گرمی، ۳۵۰ گرم برنج پخته شده، گوجه کبابی، خیارشور، پیاز
چلو کباب میکس

برنج ایرانی

۱۰
۸۵,۰۰۰ ۷۶,۵۰۰ تومان

چلو جوجه کباب بدون استخوان

۲۵۰ گرم جوجه کباب، ۳۵۰ گرم برنج پخته شده، گوجه کبابی، خیارشور، پیاز
چلو جوجه کباب بدون استخوان

برنج ایرانی

۱۰
۱۰۵,۰۰۰ ۹۴,۵۰۰ تومان

چلو کباب وزیری

یک سیخ کباب کوبیده ۹۰ گرم، یک سیخ جوجه کباب ۲۵۰ گرم، ۳۵۰ گرم برنج پخته شده، گوجه کبابی، سبزی، پیاز
چلو کباب وزیری

برنج ایرانی

۱۰
۱۳۵,۰۰۰ ۱۲۱,۵۰۰ تومان

چلو بال و بازو کبابی

۴تکه کتف وبال کبابی، ۳۵۰ گرم برنج پخته شده، گوجه کبابی، خیارشور، پیاز
چلو بال و بازو کبابی

برنج ایرانی

۱۰
۸۵,۰۰۰ ۷۶,۵۰۰ تومان

خوراک لقمه

خوراک لقمه
۱۰
۷۵,۰۰۰ ۶۷,۵۰۰ تومان

خوراک مرغ آب پز

ران مرغ، نان تافتون، گوجه کبابی، خیارشور، پیاز
خوراک مرغ آب پز
۱۰
۶۰,۰۰۰ ۵۴,۰۰۰ تومان

خوراک نگینی

خوراک نگینی
۱۰
۹۵,۰۰۰ ۸۵,۵۰۰ تومان

خوراک کباب کوبیده (دو سیخ)

۲ سیخ کباب کوبیده ۹۰ گرمی، نان تافتون، گوجه کبابی، خیارشور، پیاز
خوراک کباب کوبیده (دو سیخ)
۱۰
۶۵,۰۰۰ ۵۸,۵۰۰ تومان

خوراک کباب کوبیده مرغ (دو سیخ)

۲ سیخ کباب کوبیده مرغ ۹۰ گرم،ی نان تافتون، گوجه کبابی، خیارشور، پیاز
خوراک کباب کوبیده مرغ (دو سیخ)
۱۰
۴۵,۰۰۰ ۴۰,۵۰۰ تومان

خوراک جوجه کباب

۲۵۰ گرم جوجه کباب بدون استخوان، نان تافتون، گوجه کبابی، خیارشور، پیاز
خوراک جوجه کباب
۱۰
۷۵,۰۰۰ ۶۷,۵۰۰ تومان

خوراک کباب وزیری

یک سیخ کباب کوبیده ۹۰ گرمی، یک سیخ جوجه کباب ۲۵۰ گرمی، نان تافتون، گوجه کبابی، خیارشور، پیاز
خوراک کباب وزیری
۱۰
۱۱۰,۰۰۰ ۹۹,۰۰۰ تومان

خوراک کباب میکس

یک سیخ کباب کوبیده ۹۰ گرمی، یک سیخ کباب کوبیده مرغ ۹۰ گرمی، نان تافتون، گوجه کبابی، خیارشور، پیاز
خوراک کباب میکس
۱۰
۵۵,۰۰۰ ۴۹,۵۰۰ تومان

خوراک بال و بازو کبابی

۴تکه کتف وبال کبابی، نان تافتون، گوجه کبابی، خیارشور، پیاز
خوراک بال و بازو کبابی
۱۰
۶۰,۰۰۰ ۵۴,۰۰۰ تومان

خورشت قیمه بادمجان (اضافه)

۲۵۰ گرم خورشت، ۲-۳ تکه گوشت گوساله
خورشت قیمه بادمجان (اضافه)
۱۰
۴۵,۰۰۰ ۴۰,۵۰۰ تومان

اضافات

نان

نان
۱,۰۰۰ تومان

سس کچاپ (یک نفره)

سس کچاپ (یک نفره)
۱,۵۰۰ تومان

چلو کباب

چلو اکبر جوجه

چلو اکبر جوجه
۱۰
۱۲۰,۰۰۰ ۱۰۸,۰۰۰ تومان

چلو کباب لقمه

چلو کباب لقمه
۱۰
۱۰۰,۰۰۰ ۹۰,۰۰۰ تومان

چلو کباب نگینی

چلو کباب نگینی
۱۰
۱۲۰,۰۰۰ ۱۰۸,۰۰۰ تومان

چلو کباب کوبیده

دو سیخ کباب کوبیده ۹۰ گرمی، ۳۵۰ گرم برنج پخته شده، گوجه کبابی، خیارشور، پیاز
چلو کباب کوبیده

برنج ایرانی

۱۰
۹۵,۰۰۰ ۸۵,۵۰۰ تومان

چلو کباب کوبیده مرغ

دو سیخ کباب کوبیده مرغ ۹۰ گرمی، ۳۵۰ گرم برنج پخته شده، گوجه کبابی، خیارشور، پیاز
چلو کباب کوبیده مرغ

برنج ایرانی

۱۰
۷۵,۰۰۰ ۶۷,۵۰۰ تومان

چلو کباب میکس

یک سیخ کباب کوبیده ۹۰ گرمی، یک سیخ کباب کوبیده مرغ ۹۰ گرمی، ۳۵۰ گرم برنج پخته شده، گوجه کبابی، خیارشور، پیاز
چلو کباب میکس

برنج ایرانی

۱۰
۸۵,۰۰۰ ۷۶,۵۰۰ تومان

چلو جوجه کباب بدون استخوان

۲۵۰ گرم جوجه کباب، ۳۵۰ گرم برنج پخته شده، گوجه کبابی، خیارشور، پیاز
چلو جوجه کباب بدون استخوان

برنج ایرانی

۱۰
۱۰۵,۰۰۰ ۹۴,۵۰۰ تومان

چلو کباب وزیری

یک سیخ کباب کوبیده ۹۰ گرم، یک سیخ جوجه کباب ۲۵۰ گرم، ۳۵۰ گرم برنج پخته شده، گوجه کبابی، سبزی، پیاز
چلو کباب وزیری

برنج ایرانی

۱۰
۱۳۵,۰۰۰ ۱۲۱,۵۰۰ تومان

چلو بال و بازو کبابی

۴تکه کتف وبال کبابی، ۳۵۰ گرم برنج پخته شده، گوجه کبابی، خیارشور، پیاز
چلو بال و بازو کبابی

برنج ایرانی

۱۰
۸۵,۰۰۰ ۷۶,۵۰۰ تومان

برنج ساده

۳۵۰ گرم برنج پخته شده
برنج ساده

برنج ایرانی

۱۰
۳۰,۰۰۰ ۲۷,۰۰۰ تومان

خوراک

خوراک لقمه

خوراک لقمه
۱۰
۷۵,۰۰۰ ۶۷,۵۰۰ تومان

خوراک نگینی

خوراک نگینی
۱۰
۹۵,۰۰۰ ۸۵,۵۰۰ تومان

خوراک کباب کوبیده (دو سیخ)

۲ سیخ کباب کوبیده ۹۰ گرمی، نان تافتون، گوجه کبابی، خیارشور، پیاز
خوراک کباب کوبیده (دو سیخ)
۱۰
۶۵,۰۰۰ ۵۸,۵۰۰ تومان

خوراک کباب کوبیده مرغ (دو سیخ)

۲ سیخ کباب کوبیده مرغ ۹۰ گرم،ی نان تافتون، گوجه کبابی، خیارشور، پیاز
خوراک کباب کوبیده مرغ (دو سیخ)
۱۰
۴۵,۰۰۰ ۴۰,۵۰۰ تومان

خوراک جوجه کباب

۲۵۰ گرم جوجه کباب بدون استخوان، نان تافتون، گوجه کبابی، خیارشور، پیاز
خوراک جوجه کباب
۱۰
۷۵,۰۰۰ ۶۷,۵۰۰ تومان

خوراک کباب وزیری

یک سیخ کباب کوبیده ۹۰ گرمی، یک سیخ جوجه کباب ۲۵۰ گرمی، نان تافتون، گوجه کبابی، خیارشور، پیاز
خوراک کباب وزیری
۱۰
۱۱۰,۰۰۰ ۹۹,۰۰۰ تومان

خوراک کباب میکس

یک سیخ کباب کوبیده ۹۰ گرمی، یک سیخ کباب کوبیده مرغ ۹۰ گرمی، نان تافتون، گوجه کبابی، خیارشور، پیاز
خوراک کباب میکس
۱۰
۵۵,۰۰۰ ۴۹,۵۰۰ تومان

خوراک بال و بازو کبابی

۴تکه کتف وبال کبابی، نان تافتون، گوجه کبابی، خیارشور، پیاز
خوراک بال و بازو کبابی
۱۰
۶۰,۰۰۰ ۵۴,۰۰۰ تومان

خوراک مرغ آب پز

ران مرغ، نان تافتون، گوجه کبابی، خیارشور، پیاز
خوراک مرغ آب پز
۱۰
۶۰,۰۰۰ ۵۴,۰۰۰ تومان

خوراک مرغ سرخ شده

خوراک مرغ سرخ شده
۱۰
۷۰,۰۰۰ ۶۳,۰۰۰ تومان

خوراک کشک بادمجان

۴۰۰ گرم کشک بادمجان، گردو، نان تافتون، گوجه کبابی، خیارشور، پیاز
خوراک کشک بادمجان
۱۰
۵۵,۰۰۰ ۴۹,۵۰۰ تومان

خوراک ماهی قزل آلا

۴۰۰ گرم ماهی قزل آلا، نان تافتون، گوجه کبابی، خیارشور، پیاز
خوراک ماهی قزل آلا
۱۰
۱۱۰,۰۰۰ ۹۹,۰۰۰ تومان

کباب کوبیده (یک سیخ)

۹۰ گرم کباب کوبیده
کباب کوبیده (یک سیخ)
۱۰
۳۰,۰۰۰ ۲۷,۰۰۰ تومان

کباب کوبیده مرغ (یک سیخ)

۹۰ گرم کباب کوبیده
کباب کوبیده مرغ (یک سیخ)
۱۰
۲۰,۰۰۰ ۱۸,۰۰۰ تومان

جوجه کباب مخصوص (یک سیخ)

۲۵۰ گرم جوجه کباب بدون استخوان
جوجه کباب مخصوص (یک سیخ)
۱۰
۷۵,۰۰۰ ۶۷,۵۰۰ تومان

گوجه کبابی (اضافه)

۴ عدد نصف گوجه کبابی
گوجه کبابی (اضافه)
۱۰
۵,۰۰۰ ۴,۵۰۰ تومان

غذای ایرانی

زرشک پلو با مرغ سرخ شده

یک عدد ران مرغ سرخ کرده به وزن ۴۰۰ گرم ، زرشک پلو به وزن ۳۵۰ گرم، نان، خیارشور، پیاز
زرشک پلو با مرغ سرخ شده

برنج ایرانی

۱۰
۹۵,۰۰۰ ۸۵,۵۰۰ تومان

زرشک پلو با مرغ آب پز

ران کامل مرغ، ۳۵۰ گرم برنج پخته شده، خیارشور، پیاز، نان
زرشک پلو با مرغ آب پز

برنج ایرانی

۱۰
۸۵,۰۰۰ ۷۶,۵۰۰ تومان

استامبولی پلو

مرغ، سیب زمینی، پیاز، ادویه، ۳۵۰ گرم برنج پخته شده، خیارشور، پیاز
استامبولی پلو

برنج ایرانی

۱۰
۵۰,۰۰۰ ۴۵,۰۰۰ تومان

چلو ماهی قزل آلا سرخ شده

۴۰۰ گرم ماهی قزل آلا، ۳۵۰ گرم برنج پخته شده، خیارشور، پیاز
چلو ماهی قزل آلا سرخ شده

برنج ایرانی

۱۰
۱۳۵,۰۰۰ ۱۲۱,۵۰۰ تومان

دیزی سنگی

پیاز، نان تافتون
دیزی سنگی
۱۰
۸۰,۰۰۰ ۷۲,۰۰۰ تومان

خورشت

چلو خورشت قورمه سبزی

۲۵۰ گرم خورشت، ۲-۳ تکه گوشت گوساله، ۳۵۰ گرم برنج پخته شده
چلو خورشت قورمه سبزی

برنج ایرانی

۱۰
۶۵,۰۰۰ ۵۸,۵۰۰ تومان

چلو خورشت قیمه سیب زمینی

۲۵۰ گرم خورشت، ۲-۳ تکه گوشت گوساله، ۳۵۰ گرم برنج پخته شده
چلو خورشت قیمه سیب زمینی

برنج ایرانی

۱۰
۶۵,۰۰۰ ۵۸,۵۰۰ تومان

چلو خورشت قیمه بادمجان

۲۵۰ گرم خورشت، ۲-۳ تکه گوشت گوساله، ۳۵۰ گرم برنج پخته شده
چلو خورشت قیمه بادمجان

برنج ایرانی

۱۰
۷۵,۰۰۰ ۶۷,۵۰۰ تومان

چلو خورشت قیمه یزدی

چلو خورشت قیمه یزدی

برنج ایرانی

۱۰
۷۰,۰۰۰ ۶۳,۰۰۰ تومان

خورشت قیمه یزدی (اضافه)

خورشت قیمه یزدی (اضافه)
۱۰
۵۰,۰۰۰ ۴۵,۰۰۰ تومان

خورشت قیمه (اضافه)

۲۵۰ گرم خورشت، ۲-۳ تکه گوشت گوساله
خورشت قیمه (اضافه)
۱۰
۳۵,۰۰۰ ۳۱,۵۰۰ تومان

خورشت قیمه بادمجان (اضافه)

۲۵۰ گرم خورشت، ۲-۳ تکه گوشت گوساله
خورشت قیمه بادمجان (اضافه)
۱۰
۴۵,۰۰۰ ۴۰,۵۰۰ تومان

سالاد و پیش غذا

سیرترشی

دست ساز (یک نفره)
سیرترشی
۱۰,۰۰۰ تومان

ماست و خیار

دست ساز (یک نفره)
ماست و خیار
۲۰,۰۰۰ تومان

سالاد فصل

دست ساز (یک نفره)
سالاد فصل
۱۸,۰۰۰ تومان

سبزی خوردن

دست ساز (یک نفره)
سبزی خوردن
۶,۰۰۰ تومان

سوپ جو

۳۵۰ گرم سوپ جو
سوپ جو
۱۰,۰۰۰ تومان

سیب زمینی سرخ کرده

یک نفره
سیب زمینی سرخ کرده
۵۰,۰۰۰ تومان

ماست ساده

شرکتی (یک نفره)
ماست ساده
۵,۰۰۰ تومان

ماست موسیر

شرکتی (یک نفره)
ماست موسیر
۹,۰۰۰ تومان

ترشی مخلوط

شرکتی (یک نفره)
ترشی مخلوط
۸,۰۰۰ تومان

زیتون پرورده

شرکتی (یک نفره)
زیتون پرورده
۱۲,۰۰۰ تومان

ژله میوه ای

ژله رنگین کمانی۵رنگ خانگی
ژله میوه ای
۱۲,۰۰۰ تومان

نوشیدنی

لیموناد شیشه ای

لیموناد شیشه ای
۱۳,۰۰۰ تومان

لیموناد خانواده

یک لیتر
لیموناد خانواده
۲۰,۰۰۰ تومان

نوشابه بطری

۳۰۰ میلی لیتر
نوشابه بطری

کوکا کولا

۷,۵۰۰ تومان

اسپرایت

۷,۵۰۰ تومان

نوشابه قوطی

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی

کوکا کولا

۱۲,۰۰۰ تومان

فانتا

۱۲,۰۰۰ تومان

زیرو

۱۲,۰۰۰ تومان

نوشابه خانواده

۱.۵ لیتر
نوشابه خانواده

کوکا کولا

۱۸,۰۰۰ تومان

فانتا

۱۸,۰۰۰ تومان

اسپرایت

۱۸,۰۰۰ تومان

ماءالشعیر قوطی

۳۳۰ میلی لیتر
ماءالشعیر قوطی

لیمو

۱۳,۵۰۰ تومان

استوایی

۱۳,۵۰۰ تومان

هلو

۱۳,۵۰۰ تومان

ماءالشعیر خانواده هوفنبرگ

۱ لیتر
ماءالشعیر خانواده هوفنبرگ

لیمو

۱۶,۰۰۰ تومان

استوایی

۱۶,۰۰۰ تومان

هلو

۱۶,۰۰۰ تومان

ساده

۱۶,۰۰۰ تومان

آبمیوه گازدار شیشه ای فرش دی

۲۵۰ میلی لیتر
آبمیوه گازدار شیشه ای فرش دی

موهیتو

۱۳,۰۰۰ تومان

انبه پرتقال

۹,۰۰۰ تومان

دوغ بطری

۳۰۰ میلی لیتر
دوغ بطری
۷,۵۰۰ تومان

آب معدنی کوچک

۰.۵ میلی لیتر
آب معدنی کوچک
۴,۰۰۰ تومان