جست‌وجو در اسنپ‌فود

پر‌طرفدارها

چلو ساده

۳۰۰ گرم برنج پخته شده ایرانی
چلو ساده
۴۰,۰۰۰ تومان

برنج زعفرانی (اضافه)

۳۰۰ گرم برنج پخته شده ایرانی
برنج زعفرانی (اضافه)
۴۰,۰۰۰ تومان

چلو جوجه کباب زعفرانی

یک سیخ جوجه کباب سینه مرغ زعفرانی ۲۵۰ گرمی، ۳۰۰ گرم برنج پخته شده ایرانی، گوجه کبابی، ماست، کره
چلو جوجه کباب زعفرانی
۱۰۰,۰۰۰ تومان

چلو کباب

چلو کباب محلی با مخلفات

یک سیخ کباب محلی گوشت راسته گوساله ۲۰۰ گرمی، ۳۰۰ گرم برنج پخته شده ایرانی، گوجه کبابی، اشپل، گردو، باقالی، زیتون، ماست، کره
چلو کباب محلی با مخلفات
۲۱۰,۰۰۰ تومان

چلو فیله کباب ترش

یک سیخ فیله کباب گوشت فیله گوساله ۲۰۰ گرمی، سبزیجات محلی، سس مخصوص، ۳۰۰ گرم برنج پخته شده ایرانی، گوجه کبابی، ماست، کره
چلو فیله کباب ترش
۱۳۵,۰۰۰ تومان

چلو کباب سلطانی

یک سیخ کباب برگ گوشت گوساله ۲۰۰ گرمی، یک سیخ کباب کوبیده گوشت گوساله ۱۱۰ گرمی، ۳۰۰ گرم برنج پخته شده ایرانی، گوجه کبابی، ماست، کره...
چلو کباب سلطانی
۱۶۰,۰۰۰ تومان

چلو کباب برگ مخصوص

یک سیخ کباب برگ گوشت فیله گوساله ۲۰۰ گرمی، ۳۰۰ گرم برنج پخته شده ایرانی، گوجه کبابی، ماست، کره
چلو کباب برگ مخصوص
۱۳۰,۰۰۰ تومان

چلو فیله کباب محلی

یک سیخ فیله کباب گوشت فیله گوساله ۲۰۰ گرمی، ۳۰۰ گرم برنج پخته شده ایرانی، گوجه کبابی، ماست، کره
چلو فیله کباب محلی
۱۲۵,۰۰۰ تومان

چلو کباب بختیاری

یک سیخ کباب بختیاری ۲۵۰ گرمی، میکس گوشت گوساله و سینه مرغ زعفرانی، ۳۰۰ گرم برنج پخته شده ایرانی، گوجه کبابی، ماست، کره
چلو کباب بختیاری
۱۱۵,۰۰۰ تومان

چلو جوجه کباب زعفرانی

یک سیخ جوجه کباب سینه مرغ زعفرانی ۲۵۰ گرمی، ۳۰۰ گرم برنج پخته شده ایرانی، گوجه کبابی، ماست، کره
چلو جوجه کباب زعفرانی
۱۰۰,۰۰۰ تومان

چلو چنجه محلی

یک سیخ کباب چنجه گوشت راسته گوساله ۲۰۰ گرمی، ۳۰۰ گرم برنج پخته شده ایرانی، گوجه کبابی، ماست، کره
چلو چنجه محلی
۱۲۰,۰۰۰ تومان

چلو کباب کوبیده زعفرانی

۲ سیخ کباب کوبیده گوشت گوساله ۱۱۰ گرمی، ۳۰۰ گرم برنج پخته شده ایرانی، گوجه کبابی، ماست، کره
چلو کباب کوبیده زعفرانی
۱۱۰,۰۰۰ تومان

چلو کباب لقمه نگینی

دو سیخ کباب کوبیده گوشت گوساله۱۱۰ گرمی، ۶۰ گرم شنیسل مرغ، ۳۰۰ گرم برنج پخته شده ایرانی، گوجه کبابی، ماست، کره
چلو کباب لقمه نگینی
۱۲۰,۰۰۰ تومان

چلو کباب کوبیده مخصوص

۲ سیخ کباب کوبیده گوشت گوساله ۱۱۰ گرمی، ۳۰۰ گرم برنج پخته شده ایرانی، گوجه کبابی، ماست، کره
چلو کباب کوبیده مخصوص
۱۰۰,۰۰۰ تومان

چلو بال کبابی

یک سیخ بال کبابی جوجه ۲۵۰ گرمی، ۳۰۰ گرم برنج پخته شده ایرانی، گوجه کبابی، ماست، کره
چلو بال کبابی
۱۰۰,۰۰۰ تومان

چلو کباب قفقازی

یک سیخ کباب قفقازی ۲۵۰ گرمی، میکس جوجه و فلفل و پیاز، ۳۰۰ گرم برنج پخته شده ایرانی، گوجه کبابی، ماست، کره
چلو کباب قفقازی
۱۱۰,۰۰۰ تومان

چلو کباب دوش محلی

یک سیخ کباب دوش گوشت کوهان گوساله نر ۲۰۰ گرمی، ۳۰۰ گرم برنج پخته شده ایرانی، گوجه کبابی، ماست، کره
چلو کباب دوش محلی
۱۳۵,۰۰۰ تومان

چلو جوجه کباب ترش

یک سیخ جوجه کباب سینه مرغ ۲۵۰ گرمی، سبزیجات محلی، سس مخصوص، ۳۰۰ گرم برنج پخته شده ایرانی، گوجه کبابی، ماست، کره
چلو جوجه کباب ترش
۱۲۰,۰۰۰ تومان

چلو جوجه کباب برگ

یک سیخ جوجه کباب فیله مرغ ۲۵۰ گرمی، ۳۰۰ گرم برنج پخته شده ایرانی، گوجه کبابی، ماست، کره
چلو جوجه کباب برگ
۱۱۰,۰۰۰ تومان

چلو کباب حلزونی

یک سیخ جوجه کباب فیله مرغ ۲۵۰ گرمی، ۳۰۰ گرم برنج پخته شده ایرانی، گوجه کبابی، ماست، کره
چلو کباب حلزونی
۱۱۵,۰۰۰ تومان

چلو کباب کوبیده (تک سیخ)

یک سیخ کباب کوبیده گوشت گوساله ۱۱۰ گرمی، ۳۰۰ گرم برنج پخته شده ایرانی، گوجه کبابی، ماست، کره
چلو کباب کوبیده (تک سیخ)
۷۰,۰۰۰ تومان

برنج زعفرانی (اضافه)

۳۰۰ گرم برنج پخته شده ایرانی
برنج زعفرانی (اضافه)
۴۰,۰۰۰ تومان

غذای ایرانی

چلو با گوشت

چلو با گوشت
۱۲۵,۰۰۰ تومان

زرشک پلو با مرغ (سینه)

یک عدد سینه مرغ سرخ شده ۳۵۰ گرمی، زرشک، ۳۰۰ گرم برنج پخته شده ایرانی، ماست
زرشک پلو با مرغ (سینه)
۹۵,۰۰۰ تومان

زرشک پلو با مرغ (ران)

یک عدد ران مرغ سرخ شده ۳۵۰ گرمی، زرشک، ۳۰۰ گرم برنج پخته شده ایرانی، ماست
زرشک پلو با مرغ (ران)
۹۵,۰۰۰ تومان

چلو مرغ (ران)

یک عدد ران مرغ سرخ شده ۳۵۰ گرمی، ۳۰۰ گرم برنج پخته شده ایرانی، ماست
چلو مرغ (ران)
۱۰۰,۰۰۰ تومان

چلو مرغ (سینه)

یک عدد سینه مرغ سرخ شده ۳۵۰ گرمی، ۳۰۰ گرم برنج پخته شده ایرانی، ماست
چلو مرغ (سینه)
۱۰۰,۰۰۰ تومان

چلو مرغ

چلو مرغ
۱۰۰,۰۰۰ تومان

خوراک

خوراک کباب چنجه محلی

یک سیخ کباب چنجه گوشت راسته گوساله ۲۰۰ گرمی، گوجه کبابی، نان لواش
خوراک کباب چنجه محلی
۸۰,۰۰۰ تومان

خوراک فیله کباب ترش محلی

یک سیخ فیله کباب گوشت فیله گوساله ۲۰۰ گرمی، سبزیجات محلی، سس مخصوص، گوجه کبابی، نان لواش
خوراک فیله کباب ترش محلی
۹۵,۰۰۰ تومان

خوراک کباب سلطانی

یک سیخ کباب برگ گوشت گوساله ۲۰۰ گرمی، یک سیخ کباب کوبیده گوشت گوساله ۱۱۰ گرمی، گوجه کبابی، نان لواش
خوراک کباب سلطانی
۱۲۰,۰۰۰ تومان

خوراک فیله کباب محلی

یک سیخ فیله کباب گوشت فیله گوساله ۲۰۰ گرمی، گوجه کبابی، نان لواش
خوراک فیله کباب محلی
۸۵,۰۰۰ تومان

خوراک کباب بختیاری

یک سیخ کباب بختیاری ۲۵۰ گرمی، میکس گوشت گوساله و سینه مرغ زعفرانی، گوجه کبابی، نان لواش
خوراک کباب بختیاری
۷۵,۰۰۰ تومان

خوراک جوجه کباب زعفرانی

یک سیخ جوجه کباب سینه مرغ زعفرانی ۲۵۰ گرمی، گوجه کبابی، نان لواش
خوراک جوجه کباب زعفرانی
۶۰,۰۰۰ تومان

خوراک کباب کوبیده زعفرانی

یک سیخ کباب کوبیده گوشت گوساله ۱۱۰ گرمی، گوجه کبابی، نان لواش
خوراک کباب کوبیده زعفرانی
۳۵,۰۰۰ تومان

خوراک کباب لقمه نگینی

یک سیخ کباب کوبیده گوشت گوساله ۱۱۰ گرمی، ۳۰ گرم شنیسل مرغ، گوجه کبابی، نان لواش
خوراک کباب لقمه نگینی
۴۰,۰۰۰ تومان

خوراک کباب کوبیده مخصوص

یک سیخ کباب کوبیده گوشت گوساله ۱۱۰ گرمی، گوجه کبابی، نان لواش
خوراک کباب کوبیده مخصوص
۳۰,۰۰۰ تومان

خوراک بال کبابی زعفرانی

یک سیخ بال کبابی جوجه ۲۵۰ گرمی، گوجه کبابی، نان لواش
خوراک بال کبابی زعفرانی
۶۰,۰۰۰ تومان

خوراک کباب قفقاری

یک سیخ کباب قفقازی ۲۵۰ گرمی، میکس جوجه و فلفل و پیاز، گوجه کبابی، نان لواش
خوراک کباب قفقاری
۷۰,۰۰۰ تومان

خوراک دوش محلی

یک سیخ کباب دوش گوشت کوهان گوساله نر ۲۰۰ گرمی، گوجه کبابی، نان لواش
خوراک دوش محلی
۹۵,۰۰۰ تومان

خوراک جوجه کباب ترش

یک سیخ جوجه کباب سینه مرغ ۲۵۰ گرمی، سبزیجات محلی، سس مخصوص، گوجه کبابی، نان لواش
خوراک جوجه کباب ترش
۸۰,۰۰۰ تومان

خوراک جوجه کباب برگ

یک سیخ جوجه کباب فیله مرغ ۲۵۰ گرمی، گوجه کبابی، نان لواش
خوراک جوجه کباب برگ
۷۰,۰۰۰ تومان

خوراک کباب حلزونی

یک سیخ جوجه کباب فیله مرغ ۲۵۰ گرمی، گوجه کبابی، نان لواش
خوراک کباب حلزونی
۷۵,۰۰۰ تومان

خوراک مرغ

خوراک مرغ
۵۵,۰۰۰ تومان

چلو ساده

۳۰۰ گرم برنج پخته شده ایرانی
چلو ساده
۴۰,۰۰۰ تومان

گوجه کبابی

۴ عدد گوجه کبابی
گوجه کبابی
۱۰,۰۰۰ تومان

خوراک سینه مرغ

سینه مرغ سرخ شده، سس مخصوص، سیب زمینی
خوراک سینه مرغ
۵۵,۰۰۰ تومان

خوراک ران مرغ

ران مرغ سرخ شده، سس مخصوص، سیب زمینی
خوراک ران مرغ
۵۵,۰۰۰ تومان

سالاد و پیش غذا

اشپل

۷۵ گرم اشپل
اشپل
۳۰,۰۰۰ تومان

زیتون

۱۱۰ گرم زیتون
زیتون
۲۰,۰۰۰ تومان

گردو

۱۱۰ گرم گردو
گردو
۴۰,۰۰۰ تومان

زیتون پرورده

۱۱۰ گرم زیتون پرورده
زیتون پرورده
۳۰,۰۰۰ تومان

زیتون باقالی

۱۱۰ گرم زیتون باقالی
زیتون باقالی
۲۰,۰۰۰ تومان

ماست محلی

۱۱۰ گرم ماست محلی
ماست محلی
۲۰,۰۰۰ تومان

ماست خیار

۱۱۰ گرم ماست خیار
ماست خیار
۲۰,۰۰۰ تومان

ماست بورانی

۱۱۰ گرم ماست بورانی
ماست بورانی
۲۰,۰۰۰ تومان

بورانی بادمجان

۱۱۰ گرم بورانی بادمجان
بورانی بادمجان
۲۰,۰۰۰ تومان

ماست موسیر

۱۰۰ گرم ماست موسیر
ماست موسیر
۸,۰۰۰ تومان

ماست ساده

۱۰۰ گرم ماست ساده
ماست ساده
۵,۰۰۰ تومان

باقالی

۱۱۰ گرم باقالی
باقالی
۱۵,۰۰۰ تومان

ترشی

۱۱۰ گرم ترشی
ترشی
۱۵,۰۰۰ تومان

سیر ترشی

۱۱۰ گرم سیر ترشی
سیر ترشی
۱۵,۰۰۰ تومان

سالاد شیرازی

۱۱۰ گرم سالاد شیرازی، خیار، گوجه، پیاز، آبغوره، آبلیمو
سالاد شیرازی
۲۰,۰۰۰ تومان

نوشیدنی

نوشابه شیشه ای

۲۵۰ میلی لیتر
نوشابه شیشه ای

کوکا کولا

۱۰,۰۰۰ تومان

فانتا پرتقالی

۱۰,۰۰۰ تومان

اسپرایت

۱۰,۰۰۰ تومان

لیموناد

۱۰,۰۰۰ تومان

نوشابه بطری

۳۰۰ میلی لیتر
نوشابه بطری

کوکا کولا

۸,۰۰۰ تومان

فانتا پرتقالی

۸,۰۰۰ تومان

اسپرایت

۸,۰۰۰ تومان

نوشابه قوطی

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی

کوکا کولا

۱۲,۰۰۰ تومان

فانتا پرتقالی

۱۲,۰۰۰ تومان

اسپرایت

۱۲,۰۰۰ تومان

نوشابه خانواده

۱.۵ لیتر
نوشابه خانواده

کوکا کولا

۱۸,۰۰۰ تومان

اسپرایت

۱۸,۰۰۰ تومان

فانتا پرتقالی

۱۸,۰۰۰ تومان

ماءالشعیر قوطی هی دی

۳۳۰ میلی لیتر
ماءالشعیر قوطی هی دی

۱۵,۰۰۰ تومان

دوغ شیشه ای آبعلی

۲۵۰ میلی لیتر
دوغ شیشه ای آبعلی
۱۲,۰۰۰ تومان

دوغ لیوانی تنها

۲۶۰ میلی لیتر
دوغ لیوانی تنها
۷,۰۰۰ تومان

دوغ بطری تنها

۳۰۰ میلی لیتر
دوغ بطری تنها
۱۰,۰۰۰ تومان

دوغ خانواده تنها

۱.۵ لیتر
دوغ خانواده تنها
۳۰,۰۰۰ تومان

آب معدنی کوچک

۵۰۰ میلی لیتر
آب معدنی کوچک
۵,۰۰۰ تومان

آب معدنی بزرگ

۱.۵ لیتر
آب معدنی بزرگ
۷,۰۰۰ تومان