جست‌وجو در اسنپ‌فود

پیتزا

پیتزا مخلوط

کالباس گوشت و مرغ، سوسیس هات داگ، قارچ، پنیر موزرلا
پیتزا مخلوط
۲۰,۰۰۰ تومان

پیتزا مخلوط خانواده

کالباس گوشت و مرغ، هات داگ، گوشت چرخ کرده، قارچ، پنیر موزرلا
پیتزا مخلوط خانواده
۴۰,۰۰۰ تومان

پیتزا چهار فصل

ژامبون بیکن، پپرونی، گوشت چرخ کرده، فیله گریل شده، قارچ، پنیر موزرلا
پیتزا چهار فصل
۲۸,۰۰۰ تومان

پیتزا چهار فصل خانواده

ژامبون بیکن، پپرونی، گوشت چرخ کرده، فیله گریل شده، قارچ، پنیر موزرلا
پیتزا چهار فصل خانواده
۵۴,۰۰۰ تومان

پیتزا اسپشیال

گوشت راسته ریش شده، فیله مرغ گریل شده، استیک گوشت گریل شده، قارچ، پنیر موزرلا
پیتزا اسپشیال
۳۱,۰۰۰ تومان

پیتزا اسپشیال خانواده

گوشت راسته ریش شده، فیله مرغ گریل شده، استیک گوشت گریل شده، قارچ، پنیر موزرلا
پیتزا اسپشیال خانواده
۵۶,۰۰۰ تومان

پیتزا رست بیف

گوشت راسته گوساله ریش ریش شده، قارچ، پنیر موزرلا
پیتزا رست بیف
۲۵,۰۰۰ تومان

پیتزا رست بیف خانواده

گوشت راسته گوساله ریش ریش شده، قارچ، پنیر موزرلا
پیتزا رست بیف خانواده
۵۰,۰۰۰ تومان

پیتزا کالزونه

خمیر حجیم شده دوبل، ژامبون گوشت و مرغ، قارچ، پنیر موزرلا
پیتزا کالزونه
۲۲,۰۰۰ تومان

پیتزا ترکی

مخلوط گوشت چرخ کرده و فیله مرغ گریل شده، قارچ، پنیر موزرلا
پیتزا ترکی
۳۰,۰۰۰ تومان

پیتزا ترکی خانواده

مخلوط گوشت برگر و فیله مرغ ، قارچ، پنیر موزرلا
پیتزا ترکی خانواده
۵۸,۰۰۰ تومان

پیتزا مکزیکی

ژامبون گوشت، قارچ، ذرت، پنیر موزرلا
پیتزا مکزیکی
۲۱,۰۰۰ تومان

پیتزا مکزیکی خانواده

ژامبون گوشت، قارچ، ذرت، پنیر موزرلا
پیتزا مکزیکی خانواده
۴۲,۰۰۰ تومان

پیتزا قارچ و گوشت

گوشت چرخ کرده طعم دار شده، قارچ، پنیر موزرلا
پیتزا قارچ و گوشت
۲۵,۰۰۰ تومان

پیتزا قارچ و گوشت خانواده

گوشت چرخ کرده طعم دار شده، قارچ، پنیر موزرلا
پیتزا قارچ و گوشت خانواده
۵۲,۰۰۰ تومان

پیتزا مرغ و قارچ

فیله مرغ گریل شده، قارچ، پنیر موزرلا
پیتزا مرغ و قارچ
۲۲,۰۰۰ تومان

پیتزا مرغ و قارچ خانواده

فیله مرغ گریل شده، قارچ، پنیر موزرلا
پیتزا مرغ و قارچ خانواده
۴۶,۰۰۰ تومان

پیتزا پپرونی

ژامبون پپرونی، قارچ، پنیر موزرلا
پیتزا پپرونی
۲۱,۰۰۰ تومان

پیتزا پپرونی خانواده

ژامبون پپرونی، قارچ، پنیر موزرلا
پیتزا پپرونی خانواده
۴۴,۰۰۰ تومان

پیتزا سبزیجات

بادمجان، کلم بروکلی، قارچ، فلفل دلمه، گوجه، ذرت، پنیر موزرلا
پیتزا سبزیجات
۱۶,۰۰۰ تومان

پیتزا مارگاریتا

گوجه، پنیر موزرلا
پیتزا مارگاریتا
۱۴,۰۰۰ تومان

پیتزا قارچ و پنیر

قارچ، پنیر موزرلا
پیتزا قارچ و پنیر
۱۵,۰۰۰ تومان

پیتزا گوشت و مرغ خانواده

پیتزا گوشت و مرغ خانواده
۵۸,۰۰۰ تومان

برگر

دوبل چیز برگر ذغالی

۲ لایه برگر ذغالی، ۲ لایه پنیر
دوبل چیز برگر ذغالی
۴۵,۰۰۰ تومان

رویال برگر ذغالی

برگر ذغالی، ژامبون، قارچ، پنیر
رویال برگر ذغالی
۲۷,۵۰۰ تومان

دوبل برگر ذغالی

۲ لایه برگر ذغالی
دوبل برگر ذغالی
۴۳,۰۰۰ تومان

چیز قارچ برگر ذغالی

برگر ذغالی، پنیر، قارچ
چیز قارچ برگر ذغالی
۲۵,۵۰۰ تومان

چیز برگر ذغالی

برگر ذغالی، پنیر
چیز برگر ذغالی
۲۴,۰۰۰ تومان

قارچ برگر

برگر ذغالی، قارچ
قارچ برگر
۲۴,۰۰۰ تومان

برگر ذغالی

برگر ذغالی
۲۳,۰۰۰ تومان

برگر

برگر
۱۳,۰۰۰ تومان

ساندویچ

ساندویچ اسپشیال

فیله مرغ گریل شده، استیک گوشت گریل شده، ژامبون بیکن، قارچ، پنیر
ساندویچ اسپشیال
۳۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ ویژه پاسیلا

برگر ذغالی ۱۰۰%، فیله مرغ گریل شده، ژامبون بیکن، قارچ، پنیر
ساندویچ ویژه پاسیلا
۲۹,۵۰۰ تومان

ساندویچ استیک گوشت

فیله گوشت طعم دار شده، قارچ، پنیر
ساندویچ استیک گوشت
۲۴,۰۰۰ تومان

ساندویچ رست بیف

راسته گوساله طعم دار ریش ریش شده، قارچ، پنیر
ساندویچ رست بیف
۲۲,۰۰۰ تومان

ساندویچ فیله مرغ ویژه

فیله مرغ گریل شده، قارچ، پنیر
ساندویچ فیله مرغ ویژه
۱۸,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ

ساندویچ هات داگ
۱۲,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ تنوری

ساندویچ هات داگ تنوری
۱۴,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات رویال

هات داگ تنوری، ژامبون تنوری، قارچ، پنیر
ساندویچ هات رویال
۱۶,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون گوشت سرد

ساندویچ ژامبون گوشت سرد
۱۳,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون گوشت تنوری

ساندویچ ژامبون گوشت تنوری
۱۶,۰۰۰ تومان

نان اضافه

نان اضافه
۱,۰۰۰ تومان

پاستا

پاستا گوشت

پاستا گوشت
۲۶,۰۰۰ تومان

پاستا مرغ

پاستا مرغ
۲۳,۰۰۰ تومان

لازانیا

لازانیا
۲۲,۰۰۰ تومان

پیش غذا

سیب زمینی با قارچ و پنیر ویژه

سیب زمینی با قارچ و پنیر ویژه
۱۶,۰۰۰ تومان

های چیپس

های چیپس
۱۲,۰۰۰ تومان

نان سیر با خمیر پیتزا

نان سیر با خمیر پیتزا
۱۲,۰۰۰ تومان

سیب زمینی

سیب زمینی
۱۰,۰۰۰ تومان

سالاد

سالاد سزار

کاهو، گوجه، فیله مرغ گریل شده، نان تست، پنیر پارمزان
سالاد سزار
۱۷,۰۰۰ تومان

سالاد فصل

سالاد فصل
۸,۰۰۰ تومان

نوشیدنی

آیسی مانکی

آیسی مانکی
۳,۰۰۰ تومان

نوشیدنی فرش دی

نوشیدنی فرش دی
۱,۸۰۰ تومان

نوشابه شیشه ای

نوشابه شیشه ای
۲,۵۰۰ تومان

نوشابه قوطی

نوشابه قوطی
۳,۰۰۰ تومان

دلستر قوطی

دلستر قوطی
۳,۰۰۰ تومان

دوغ لیوانی

دوغ لیوانی
۲,۰۰۰ تومان

آب معدنی کوچک

آب معدنی کوچک
۱,۵۰۰ تومان

دلستر ۵۰۰ سی سی

دلستر 500 سی سی
۷,۰۰۰ تومان