جست‌وجو در اسنپ‌فود

پر‌طرفدارها

چلو کباب میکس معمولی (برنج ایرانی)

۱۵۰ گرم جوجه کباب، ۱۰۰ گرم کباب کوبیده گوسفندی، گوجه کبابی، خیارشور، ترشی کلم قرمز، نارنج، چیپس خلالی، ۴۰۰ گرم برنج پخته شده ایران...
چلو کباب میکس معمولی (برنج ایرانی)
۸۳,۰۰۰ تومان

چلو جوجه کباب زعفرانی مخصوص (برنج ایرانی)

۲۱۰ گرم جوجه کباب زعفرانی، گوجه کبابی، خیارشور، ترشی کلم قرمز، نارنج، چیپس خلالی، ۴۰۰ گرم برنج پخته شده ایرانی
چلو جوجه کباب زعفرانی مخصوص (برنج ایرانی)
۷۳,۰۰۰ تومان

خوراک مرغ (ران)

۴۰۰ گرم ران مرغ ربی
خوراک مرغ (ران)
۴۸,۰۰۰ تومان

چلو کباب

چلو کباب سلطانی (برنج ایرانی)

۱۸۰ گرم کباب برگ گوسفندی، ۱۰۰ گرم کباب کوبیده گوسفندی، گوجه کبابی، خیارشور، ترشی کلم قرمز، نارنج، چیپس خلالی، ۴۰۰ گرم برنج پخته شد...
چلو کباب سلطانی (برنج ایرانی)
۱۶۰,۰۰۰ تومان

چلو کباب برگ (برنج ایرانی)

۲۲۰ گرم کباب برگ گوسفندی، گوجه کبابی، خیارشور، ترشی کلم قرمز، نارنج، چیپس خلالی، ۴۰۰ گرم برنج پخته شده ایرانی
چلو کباب برگ (برنج ایرانی)
۱۴۵,۰۰۰ تومان

چلو کباب بختیاری (برنج ایرانی)

۸۰ گرم راسته گوسفندی، ۱۰۰ گرم جوجه کباب، گوجه کبابی، خیارشور، ترشی کلم قرمز، نارنج، چیپس خلالی، ۴۰۰ گرم برنج پخته شده ایرانی
چلو کباب بختیاری (برنج ایرانی)
۱۱۰,۰۰۰ تومان

چلو کباب میکس مخصوص (برنج ایرانی)

۲۱۰ گرم جوجه کباب، ۱۰۰ گرم کباب کوبیده گوسفندی، گوجه کبابی، خیارشور، ترشی کلم قرمز، نارنج، چیپس خلالی، ۴۰۰ گرم برنج پخته شده ایران...
چلو کباب میکس مخصوص (برنج ایرانی)
۹۴,۰۰۰ تومان

چلو کباب میکس معمولی (برنج ایرانی)

۱۵۰ گرم جوجه کباب، ۱۰۰ گرم کباب کوبیده گوسفندی، گوجه کبابی، خیارشور، ترشی کلم قرمز، نارنج، چیپس خلالی، ۴۰۰ گرم برنج پخته شده ایران...
چلو کباب میکس معمولی (برنج ایرانی)
۸۳,۰۰۰ تومان

چلو کباب کوبیده نگین دار (برنج ایرانی)

دو سیخ ۱۱۰ گرمی کباب کوبیده نگین دار، گوجه کبابی، خیارشور، ترشی کلم قرمز، نارنج، چیپس خلالی، ۴۰۰ گرم برنج پخته شده ایرانی
چلو کباب کوبیده نگین دار (برنج ایرانی)
۸۳,۰۰۰ تومان

چلو جوجه کباب زعفرانی مخصوص (برنج ایرانی)

۲۱۰ گرم جوجه کباب زعفرانی، گوجه کبابی، خیارشور، ترشی کلم قرمز، نارنج، چیپس خلالی، ۴۰۰ گرم برنج پخته شده ایرانی
چلو جوجه کباب زعفرانی مخصوص (برنج ایرانی)
۷۳,۰۰۰ تومان

چلو جوجه کباب زعفرانی معمولی (برنج ایرانی)

۱۵۰ گرم جوجه کباب زعفرانی، گوجه کبابی، خیارشور، ترشی کلم قرمز، نارنج، چیپس خلالی، ۴۰۰ گرم برنج پخته شده ایرانی
چلو جوجه کباب زعفرانی معمولی (برنج ایرانی)
۶۳,۰۰۰ تومان

چلو جوجه کباب شرکتی (برنج ایرانی)

۱۱۰ گرم جوجه کباب، ۴۰۰ گرم برنج پخته شده ایرانی
چلو جوجه کباب شرکتی (برنج ایرانی)
۵۲,۰۰۰ تومان

چلو کره (ایرانی)

۴۰۰ گرم برنج پخته شده ایرانی
چلو کره (ایرانی)
۲۳,۰۰۰ تومان

خوراک

خوراک کباب سلطانی

۱۸۰ گرم کباب برگ گوسفندی، ۱۰۰ گرم کباب کوبیده گوسفندی، گوجه کبابی، خیارشور، ترشی کلم قرمز، نارنج، چیپس خلالی، نان لواش
خوراک کباب سلطانی
۱۴۷,۰۰۰ تومان

خوراک کباب برگ

۱۸۰ گرم کباب برگ گوسفندی، گوجه کبابی، خیارشور، ترشی کلم قرمز، نارنج، چیپس خلالی، نان لواش
خوراک کباب برگ
۱۳۰,۰۰۰ تومان

خوراک کباب بختیاری

۸۰ گرم راسته گوسفندی، ۱۰۰ گرم جوجه کباب، گوجه کبابی، خیارشور، ترشی کلم قرمز، نارنج، چیپس خلالی، نان لواش
خوراک کباب بختیاری
۹۰,۰۰۰ تومان

خوراک کباب میکس مخصوص

۲۱۰ گرم جوجه کباب، ۱۰۰ گرم کباب کوبیده گوسفندی، گوجه کبابی، خیارشور، ترشی کلم قرمز، نارنج، چیپس خلالی، نان لواش
خوراک کباب میکس مخصوص
۷۰,۰۰۰ تومان

خوراک کباب میکس معمولی

۱۵۰ گرم جوجه کباب، ۱۰۰ گرم کباب کوبیده گوسفندی، گوجه کبابی، خیارشور، ترشی کلم قرمز، نارنج، چیپس خلالی، نان لواش
خوراک کباب میکس معمولی
۶۰,۰۰۰ تومان

خوراک کباب کوبیده نگین دار

۲ سیخ ۱۱۰ گرمی کباب کوبیده نگین دار، گوجه کبابی، خیارشور، ترشی کلم قرمز، نارنج، چیپس خلالی، نان لواش
خوراک کباب کوبیده نگین دار
۶۰,۰۰۰ تومان

خوراک کباب کوبیده گوسفندی

۲ سیخ ۱۰۰ گرم گوشت گوسفندی، گوجه کبابی، خیارشور، ترشی کلم قرمز، نارنج، چیپس خلالی، نان لواش
خوراک کباب کوبیده گوسفندی
۴۰,۰۰۰ تومان

کباب کوبیده (یک سیخ)

یک سیخ ۱۱۰ گرم کباب کوبیده گوسفندی
کباب کوبیده (یک سیخ)
۱۹,۰۰۰ تومان

خوراک جوجه کباب زعفرانی مخصوص

۲۱۰ گرم جوجه کباب زعفرانی، گوجه کبابی، خیارشور، ترشی کلم قرمز، نارنج، چیپس خلالی، نان لواش
خوراک جوجه کباب زعفرانی مخصوص
۵۰,۰۰۰ تومان

خوراک جوجه کباب زعفرانی معمولی

۱۵۰ گرم جوجه کباب زعفرانی، گوجه کبابی، خیارشور، ترشی کلم قرمز، نارنج، چیپس خلالی، نان لواش
خوراک جوجه کباب زعفرانی معمولی
۴۰,۰۰۰ تومان

خوراک جوجه کباب شرکتی

۱۱۰ گرم جوجه کباب، نان لواش
خوراک جوجه کباب شرکتی
۳۰,۰۰۰ تومان

خوراک ماهی قزل آلا

۵۰۰ گرم ماهی قزل آلا سرخ شده
 خوراک ماهی قزل آلا
۱۳۵,۰۰۰ تومان

خوراک مرغ (ران)

۴۰۰ گرم ران مرغ ربی
خوراک مرغ (ران)
۴۸,۰۰۰ تومان

خوراک بال و کتف کبابی

۵ عدد کتف، ۵ عدد بال
خوراک بال و کتف کبابی
۵۲,۰۰۰ تومان

غذای ایرانی

چلو ماهی قزل آلا (برنج ایرانی)

برنج ایرانی
چلو ماهی قزل آلا (برنج ایرانی)
۱۴۵,۰۰۰ تومان

زرشک پلو با مرغ (برنج ایرانی)

ران
زرشک پلو با مرغ (برنج ایرانی)
۷۰,۰۰۰ تومان

خورشت

چلو خورشت قورمه سبزی (برنج ایرانی)

۲۲۰ گرم خورشت، ۵۰ گوشت گوساله، ۴۰۰ گرم برنج پخته شده ایرانی
چلو خورشت قورمه سبزی (برنج ایرانی)
۴۵,۰۰۰ تومان

چلو خورشت قیمه سیب زمینی (برنج ایرانی)

۲۲۰ گرم خورشت، ۵۰ گوشت گوساله، ۴۰۰ گرم برنج پخته شده ایرانی
چلو خورشت قیمه سیب زمینی (برنج ایرانی)
۴۵,۰۰۰ تومان

خورشت قورمه سبزی (اضافه)

۲۲۰ گرم خورشت، ۵۰ گوشت گوساله
خورشت قورمه سبزی (اضافه)
۲۲,۰۰۰ تومان

خورشت قیمه سیب زمینی (اضافه)

۲۲۰ گرم خورشت، ۵۰ گوشت گوساله
خورشت قیمه سیب زمینی (اضافه)
۲۲,۰۰۰ تومان

خورشت قورمه سبزی (یک کیلو گرم)

یک کیلو گرم
خورشت قورمه سبزی (یک کیلو گرم)
۸۸,۰۰۰ تومان

خورشت قیمه سیب زمینی (یک کیلو گرم)

یک کیلو گرم
خورشت قیمه سیب زمینی (یک کیلو گرم)
۸۸۰,۰۰۰ تومان

پیش غذا

سوپ (یک کیلو گرم)

یک کیلو گرم سوپ جو
سوپ (یک کیلو گرم)
۴۰,۰۰۰ تومان

گوجه (یک سیخ)

۵ عدد گوجه کبابی
گوجه (یک سیخ)
۷,۰۰۰ تومان

ماست موسیر

شرکتی
ماست موسیر
۸,۰۰۰ تومان

زیتون پرورده

شرکتی
زیتون پرورده
۱۲,۰۰۰ تومان

سالاد فصل

سالاد فصل
۱۵,۰۰۰ تومان

نوشیدنی

نوشابه بطری

۳۰۰ میلی لیتر
نوشابه بطری
۷,۰۰۰ تومان

نوشابه شیشه ای

۳۰۰ میلی لیتر
نوشابه شیشه ای
۱۰,۰۰۰ تومان

نوشابه قوطی

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی
۱۱,۰۰۰ تومان

نوشابه خانواده

۱.۵ لیتر
نوشابه خانواده
۱۸,۰۰۰ تومان

دلستر قوطی

۳۳۰ میلی لیتر
دلستر قوطی
۱۰,۰۰۰ تومان

دلستر خانواده

یک لیتر
دلستر خانواده
۱۷,۰۰۰ تومان

دوغ بطری

۳۰۰ میلی لیتر
دوغ بطری
۸,۰۰۰ تومان

دوغ خانواده

۱.۵ لیتر
دوغ خانواده
۲۷,۵۰۰ تومان

آب معدنی کوچک

۰.۵ لیتر
آب معدنی کوچک
۵,۰۰۰ تومان

آب معدنی بزرگ

۱.۵ لیتر
آب معدنی بزرگ
۶,۰۰۰ تومان