جست‌وجو در اسنپ‌فود

اسنپ فود

رستوران های تهران

پرپل سوخاری (ارتش)

پر‌طرفدارها

پیتزا سوخاری

خمیر پیتزا ایتالیایی ۳۰ سانتی‌متری، فیله مرخ سوخاری شده، قارچ، پنیر موزارلا، فلفل دلمه ای زیتون سیاه
پیتزا سوخاری
۱۵
۱۶۵,۰۰۰ ۱۴۰,۲۵۰ تومان

چیکن پرپل استریپس چهار تکه

۴ تکه فیله مرغ سوخاری استریپس، به همراه سیب زمینی سرخ کرده، سالاد کلم، نان بروتچن، سس مخصوص
چیکن پرپل استریپس چهار تکه
۱۵
۱۷۴,۰۰۰ ۱۴۷,۹۰۰ تومان

پرپل سوخاری سه تکه

۳ تکه ران مرغ سوخاری شده، به همراه سیب زمینی سرخ کرده، سالاد کلم، نان بروتچن، سس مخصوص
پرپل سوخاری سه تکه

(نرمال)

۱۵
۲۰۴,۰۰۰ ۱۷۳,۴۰۰ تومان

(اسپایسی)

۱۵
۲۰۴,۰۰۰ ۱۷۳,۴۰۰ تومان

پیتزا میکس

خمیر پیتزا ایتالیایی ۳۰ سانتی‌متری، ژامبون ۱۰۰%، سالامی، پپرونی، پنیر موزارلا، قارچ، فلفل دلمه ای، زیتون سیاه، پیاز
پیتزا میکس
۱۵
۱۶۳,۰۰۰ ۱۳۸,۵۵۰ تومان

پرپل سوخاری دو تکه

۲ تکه ران مرغ سوخاری شده، به همراه سیب زمینی سرخ کرده، سالاد کلم، نان بروتچن، سس مخصوص
پرپل سوخاری دو تکه

(نرمال)

۱۵
۱۶۶,۰۰۰ ۱۴۱,۱۰۰ تومان

(اسپایسی)

۱۵
۱۶۶,۰۰۰ ۱۴۱,۱۰۰ تومان

پرپل فمیلی فست پنج تکه

۵ تکه ساق و بالا ران مرغ سوخاری شده، به همراه یک عدد سیب زمینی سرخ کرده بزرگ، ۲ عدد سالاد کلم، ۲ عدد نان بروتچن، سس مخصوص
پرپل فمیلی فست پنج تکه

(نرمال)

۱۵
۳۱۱,۰۰۰ ۲۶۴,۳۵۰ تومان

(اسپایسی)

۱۵
۳۱۱,۰۰۰ ۲۶۴,۳۵۰ تومان

چیکن پرپل استریپس سه تکه

۳ تکه فیله مرغ سوخاری استریپس، به همراه سیب زمینی سرخ کرده، سالاد کلم، نان بروتچن، سس مخصوص
چیکن پرپل استریپس سه تکه
۱۵
۱۵۳,۰۰۰ ۱۳۰,۰۵۰ تومان

تخفیف‌دارها

پیتزا سیر و استیک گوشت

خمیر پیتزا ایتالیایی ۳۰ سانتی‌متری، راسته گوساله، سس سیر، زیتون سیاه، پنیر موزارلا
پیتزا سیر و استیک گوشت
۱۵
۱۷۹,۰۰۰ ۱۵۲,۱۵۰ تومان

چیکن پرپل استریپس سه تکه

۳ تکه فیله مرغ سوخاری استریپس، به همراه سیب زمینی سرخ کرده، سالاد کلم، نان بروتچن، سس مخصوص
چیکن پرپل استریپس سه تکه
۱۵
۱۵۳,۰۰۰ ۱۳۰,۰۵۰ تومان

پرپل سوخاری دو تکه

۲ تکه ران مرغ سوخاری شده، به همراه سیب زمینی سرخ کرده، سالاد کلم، نان بروتچن، سس مخصوص
پرپل سوخاری دو تکه

(نرمال)

۱۵
۱۶۶,۰۰۰ ۱۴۱,۱۰۰ تومان

(اسپایسی)

۱۵
۱۶۶,۰۰۰ ۱۴۱,۱۰۰ تومان

پرپل سوخاری سه تکه

۳ تکه ران مرغ سوخاری شده، به همراه سیب زمینی سرخ کرده، سالاد کلم، نان بروتچن، سس مخصوص
پرپل سوخاری سه تکه

(نرمال)

۱۵
۲۰۴,۰۰۰ ۱۷۳,۴۰۰ تومان

(اسپایسی)

۱۵
۲۰۴,۰۰۰ ۱۷۳,۴۰۰ تومان

پرپل فمیلی فست پنج تکه

۵ تکه ساق و بالا ران مرغ سوخاری شده، به همراه یک عدد سیب زمینی سرخ کرده بزرگ، ۲ عدد سالاد کلم، ۲ عدد نان بروتچن، سس مخصوص
پرپل فمیلی فست پنج تکه

(نرمال)

۱۵
۳۱۱,۰۰۰ ۲۶۴,۳۵۰ تومان

(اسپایسی)

۱۵
۳۱۱,۰۰۰ ۲۶۴,۳۵۰ تومان

چیکن پرپل استریپس چهار تکه

۴ تکه فیله مرغ سوخاری استریپس، به همراه سیب زمینی سرخ کرده، سالاد کلم، نان بروتچن، سس مخصوص
چیکن پرپل استریپس چهار تکه
۱۵
۱۷۴,۰۰۰ ۱۴۷,۹۰۰ تومان

مامی پک

جوجه سوخاری، سیب زمینی، ،قارچ سوخاری سالاد کلم، اورنجینا،
مامی پک
۱۵
۱۳۳,۰۰۰ ۱۱۳,۰۵۰ تومان

پرپل بسکت

یک عدد ران مرغ نرمال، یک عدد ران مرغ اسپایسی، یک تکه فیله استریپس، ۲ تکه بال مرغ، به همراه سیب زمینی سرخ کرده، سالاد کلم، نان بروت...
پرپل بسکت
۱۵
۲۵۸,۰۰۰ ۲۱۹,۳۰۰ تومان

پرپل کیدز

یک تکه ران سوخاری شده، ۱۰ تکه ناگت سینه مرغ، به همراه سیب زمینی سرخ کرده، سالاد کلم، نان بروتچن، سس مخصوص
پرپل کیدز
۱۵
۱۶۰,۰۰۰ ۱۳۶,۰۰۰ تومان

ناگت

۱۰ تکه سینه مرغ سوخاری شده، به همراه سیب زمینی سرخ کرده، سالاد کلم، نان بروتچن، سس مخصوص
ناگت
۱۵
۹۳,۰۰۰ ۷۹,۰۵۰ تومان

پرپل وینگز (تند)

۶ عدد بال مرغ سوخاری شده (تند)، به همراه سالاد کلم، سس مخصوص پرپل
پرپل وینگز (تند)
۱۵
۱۰۶,۰۰۰ ۹۰,۱۰۰ تومان

پرپل تای وینگز (تند)

۴ عدد کتف مرغ سوخاری شده (تند)، به همراه سالاد کلم، سس مخصوص پرپل
پرپل تای وینگز (تند)
۱۵
۱۰۶,۰۰۰ ۹۰,۱۰۰ تومان

جوجه سوخاری

سینه مرغ سوخاری شده، به همره سیب زمینی سرخ کرده، سالاد کلم، نان بروتچن، سس مخصوص
جوجه سوخاری
۱۵
۱۴۹,۰۰۰ ۱۲۶,۶۵۰ تومان

زینگر کیدز

۷۵ گرم سینه مرغ کریسپی، سیب زمینی، ،قارچ سوخاری سالاد کلم، اورنجینا،
زینگر کیدز
۱۵
۱۵۰,۰۰۰ ۱۲۷,۵۰۰ تومان

پرپل کیدز

ناگت مرغ , ران مرغ سوخاری , ،قارچ سوخاری سیب زمینی , سالاد کلم , اورنجینا,
پرپل کیدز
۱۵
۱۶۰,۰۰۰ ۱۳۶,۰۰۰ تومان

پیتزا سیر و استیک مرغ

خمیر پیتزا ایتالیایی ۳۰ سانتی‌متری، فیله مرغ، سس سیر، زیتون سیاه، پنیر موزارلا
پیتزا سیر و استیک مرغ
۱۵
۱۷۱,۵۰۰ ۱۴۵,۷۷۵ تومان

کینگ دان

۱۶۰ گرم گوشت خالص، سینه مرغ کریسپی، پنیر گودا
کینگ دان
۱۵
۲۱۵,۰۰۰ ۱۸۲,۷۵۰ تومان

پیتزا سوخاری

خمیر پیتزا ایتالیایی ۳۰ سانتی‌متری، فیله مرخ سوخاری شده، قارچ، پنیر موزارلا، فلفل دلمه ای زیتون سیاه
پیتزا سوخاری
۱۵
۱۶۵,۰۰۰ ۱۴۰,۲۵۰ تومان

پیتزا اسپشیال

خمیر پیتزا ایتالیایی ۳۰ سانتی‌متری، سینه مرغ، گوشت گوساله، ژامبون ۱۰۰% گوشت، پنیر موزارلا، قارچ، فلفل دلمه ای، زیتون سیاه
پیتزا اسپشیال
۱۵
۱۸۸,۰۰۰ ۱۵۹,۸۰۰ تومان

پیتزا میکس

خمیر پیتزا ایتالیایی ۳۰ سانتی‌متری، ژامبون ۱۰۰%، سالامی، پپرونی، پنیر موزارلا، قارچ، فلفل دلمه ای، زیتون سیاه، پیاز
پیتزا میکس
۱۵
۱۶۳,۰۰۰ ۱۳۸,۵۵۰ تومان

مگا برگر

۱۶۰ گرم گوشت خالص، سینه مرغ کریسپی ، پنیر گودا
مگا برگر
۱۵
۱۹۰,۰۰۰ ۱۶۱,۵۰۰ تومان

کاپل

زینگر برگر، ران مرغ سوخاری، سیب زمینی، سالاد کلم
کاپل
۱۵
۱۷۵,۰۰۰ ۱۴۸,۷۵۰ تومان

سیگنچر برگر سینگل

یک عدد برگر گوشت گوساله ۱۶۰ گرمی، سس برگر پرپل، کاهو، گوجه، سس آلفردو، نان گرد
سیگنچر برگر سینگل
۱۵
۱۵۰,۰۰۰ ۱۲۷,۵۰۰ تومان

مایتی کیدز

۷۵ گرم گوشت خالص، سیب زمینی،قارچ سوخاری سالاد کلم، اورنجینا،
مایتی کیدز
۱۵
۱۷۰,۰۰۰ ۱۴۴,۵۰۰ تومان

سیگنچر برگر دوبل

۲ عدد برگر گوشت گوساله ۱۶۰ گرمی، سس برگر پرپل، کاهو، گوجه، سس آلفردو، نان گرد
سیگنچر برگر دوبل
۱۵
۱۸۵,۰۰۰ ۱۵۷,۲۵۰ تومان

پیکانته برگر سینگل

یک عدد برگر گوشت گوساله ۱۶۰ گرمی، سس برگر پرپل، پنیر گودا، کاهو، گوجه، پیاز، فلفل هالوپینو، نان گرد
پیکانته برگر سینگل
۱۵
۱۵۰,۰۰۰ ۱۲۷,۵۰۰ تومان

پیکانته برگر دوبل

۲ عدد برگر گوشت گوساله ۱۶۰ گرمی، سس برگر پرپل، پنیر گودا، کاهو، گوجه، پیاز، فلفل هالوپینو، نان گرد
پیکانته برگر دوبل
۱۵
۱۸۵,۰۰۰ ۱۵۷,۲۵۰ تومان

ددی برگر سینگل

یک عدد سینه مرغ سوخاری کریسپی ۱۶۰ گرمی، ژامبون ۱۰۰% گوشت، سس برگر پرپل، پنیر گودا، کاهو، گوجه، نان گرد
ددی برگر سینگل
۱۵
۱۳۰,۰۰۰ ۱۱۰,۵۰۰ تومان

ددی برگر دوبل

۲ عدد سینه مرغ سوخاری کریسپی ۱۶۰ گرمی، ژامبون ۱۰۰% گوشت، سس برگر پرپل، پنیر گودا، کاهو، گوجه، نان گرد
ددی برگر دوبل
۱۵
۱۶۰,۰۰۰ ۱۳۶,۰۰۰ تومان

ساندویچ دبل دان

۲ عدد سینه مرغ سوخاری شده کریسپی، ژامبون گوشت، پنیر گودا، گوجه، کاهو، سس مخصوصو پرپل (سرو بدون نان)
ساندویچ دبل دان
۱۵
۱۶۷,۰۰۰ ۱۴۱,۹۵۰ تومان

ساندویچ چیکن پرپل کریسپی

۲-۳ تکه فیله مرغ سوخاری شده کریسپی، پنیر گودا، گوجه، کاهو، سس مخصوص پرپل، نان نیم باگت
ساندویچ چیکن پرپل کریسپی
۱۵
۱۲۵,۰۰۰ ۱۰۶,۲۵۰ تومان

چیزا

سینه مرغ سوخاری شده، ژامبون ۱۰۰% گوشت، قارچ، فلفل دلمه ای، زیتون، پنیر موزارلا، سالاد کلم، سس مخصوص
چیزا
۱۵
۱۵۰,۰۰۰ ۱۲۷,۵۰۰ تومان

پیتزا

پیتزا سیر و استیک گوشت

خمیر پیتزا ایتالیایی ۳۰ سانتی‌متری، راسته گوساله، سس سیر، زیتون سیاه، پنیر موزارلا
پیتزا سیر و استیک گوشت
۱۵
۱۷۹,۰۰۰ ۱۵۲,۱۵۰ تومان

پیتزا سیر و استیک مرغ

خمیر پیتزا ایتالیایی ۳۰ سانتی‌متری، فیله مرغ، سس سیر، زیتون سیاه، پنیر موزارلا
پیتزا سیر و استیک مرغ
۱۵
۱۷۱,۵۰۰ ۱۴۵,۷۷۵ تومان

پیتزا سوخاری

خمیر پیتزا ایتالیایی ۳۰ سانتی‌متری، فیله مرخ سوخاری شده، قارچ، پنیر موزارلا، فلفل دلمه ای زیتون سیاه
پیتزا سوخاری
۱۵
۱۶۵,۰۰۰ ۱۴۰,۲۵۰ تومان

پیتزا اسپشیال

خمیر پیتزا ایتالیایی ۳۰ سانتی‌متری، سینه مرغ، گوشت گوساله، ژامبون ۱۰۰% گوشت، پنیر موزارلا، قارچ، فلفل دلمه ای، زیتون سیاه
پیتزا اسپشیال
۱۵
۱۸۸,۰۰۰ ۱۵۹,۸۰۰ تومان

پیتزا میکس

خمیر پیتزا ایتالیایی ۳۰ سانتی‌متری، ژامبون ۱۰۰%، سالامی، پپرونی، پنیر موزارلا، قارچ، فلفل دلمه ای، زیتون سیاه، پیاز
پیتزا میکس
۱۵
۱۶۳,۰۰۰ ۱۳۸,۵۵۰ تومان

برگر

مگا برگر

۱۶۰ گرم گوشت خالص، سینه مرغ کریسپی ، پنیر گودا
مگا برگر
۱۵
۱۹۰,۰۰۰ ۱۶۱,۵۰۰ تومان

کاپل

زینگر برگر، ران مرغ سوخاری، سیب زمینی، سالاد کلم
کاپل
۱۵
۱۷۵,۰۰۰ ۱۴۸,۷۵۰ تومان

کینگ دان

۱۶۰ گرم گوشت خالص، سینه مرغ کریسپی، پنیر گودا
کینگ دان
۱۵
۲۱۵,۰۰۰ ۱۸۲,۷۵۰ تومان

سیگنچر برگر سینگل

یک عدد برگر گوشت گوساله ۱۶۰ گرمی، سس برگر پرپل، کاهو، گوجه، سس آلفردو، نان گرد
سیگنچر برگر سینگل
۱۵
۱۵۰,۰۰۰ ۱۲۷,۵۰۰ تومان

سیگنچر برگر دوبل

۲ عدد برگر گوشت گوساله ۱۶۰ گرمی، سس برگر پرپل، کاهو، گوجه، سس آلفردو، نان گرد
سیگنچر برگر دوبل
۱۵
۱۸۵,۰۰۰ ۱۵۷,۲۵۰ تومان

پیکانته برگر سینگل

یک عدد برگر گوشت گوساله ۱۶۰ گرمی، سس برگر پرپل، پنیر گودا، کاهو، گوجه، پیاز، فلفل هالوپینو، نان گرد
پیکانته برگر سینگل
۱۵
۱۵۰,۰۰۰ ۱۲۷,۵۰۰ تومان

پیکانته برگر دوبل

۲ عدد برگر گوشت گوساله ۱۶۰ گرمی، سس برگر پرپل، پنیر گودا، کاهو، گوجه، پیاز، فلفل هالوپینو، نان گرد
پیکانته برگر دوبل
۱۵
۱۸۵,۰۰۰ ۱۵۷,۲۵۰ تومان

ددی برگر سینگل

یک عدد سینه مرغ سوخاری کریسپی ۱۶۰ گرمی، ژامبون ۱۰۰% گوشت، سس برگر پرپل، پنیر گودا، کاهو، گوجه، نان گرد
ددی برگر سینگل
۱۵
۱۳۰,۰۰۰ ۱۱۰,۵۰۰ تومان

ددی برگر دوبل

۲ عدد سینه مرغ سوخاری کریسپی ۱۶۰ گرمی، ژامبون ۱۰۰% گوشت، سس برگر پرپل، پنیر گودا، کاهو، گوجه، نان گرد
ددی برگر دوبل
۱۵
۱۶۰,۰۰۰ ۱۳۶,۰۰۰ تومان

ساندویچ دبل دان

۲ عدد سینه مرغ سوخاری شده کریسپی، ژامبون گوشت، پنیر گودا، گوجه، کاهو، سس مخصوصو پرپل (سرو بدون نان)
ساندویچ دبل دان
۱۵
۱۶۷,۰۰۰ ۱۴۱,۹۵۰ تومان

ساندویچ

ساندویچ چیکن پرپل کریسپی

۲-۳ تکه فیله مرغ سوخاری شده کریسپی، پنیر گودا، گوجه، کاهو، سس مخصوص پرپل، نان نیم باگت
ساندویچ چیکن پرپل کریسپی
۱۵
۱۲۵,۰۰۰ ۱۰۶,۲۵۰ تومان

هپی میل

مایتی کیدز

۷۵ گرم گوشت خالص، سیب زمینی،قارچ سوخاری سالاد کلم، اورنجینا،
مایتی کیدز
۱۵
۱۷۰,۰۰۰ ۱۴۴,۵۰۰ تومان

پرپل کیدز

ناگت مرغ , ران مرغ سوخاری , ،قارچ سوخاری سیب زمینی , سالاد کلم , اورنجینا,
پرپل کیدز
۱۵
۱۶۰,۰۰۰ ۱۳۶,۰۰۰ تومان

مامی پک

جوجه سوخاری، سیب زمینی، ،قارچ سوخاری سالاد کلم، اورنجینا،
مامی پک
۱۵
۱۳۳,۰۰۰ ۱۱۳,۰۵۰ تومان

زینگر کیدز

۷۵ گرم سینه مرغ کریسپی، سیب زمینی، ،قارچ سوخاری سالاد کلم، اورنجینا،
زینگر کیدز
۱۵
۱۵۰,۰۰۰ ۱۲۷,۵۰۰ تومان

سوخاری

پرپل سوخاری دو تکه

۲ تکه ران مرغ سوخاری شده، به همراه سیب زمینی سرخ کرده، سالاد کلم، نان بروتچن، سس مخصوص
پرپل سوخاری دو تکه

(نرمال)

۱۵
۱۶۶,۰۰۰ ۱۴۱,۱۰۰ تومان

(اسپایسی)

۱۵
۱۶۶,۰۰۰ ۱۴۱,۱۰۰ تومان

پرپل سوخاری سه تکه

۳ تکه ران مرغ سوخاری شده، به همراه سیب زمینی سرخ کرده، سالاد کلم، نان بروتچن، سس مخصوص
پرپل سوخاری سه تکه

(نرمال)

۱۵
۲۰۴,۰۰۰ ۱۷۳,۴۰۰ تومان

(اسپایسی)

۱۵
۲۰۴,۰۰۰ ۱۷۳,۴۰۰ تومان

پرپل فمیلی فست پنج تکه

۵ تکه ساق و بالا ران مرغ سوخاری شده، به همراه یک عدد سیب زمینی سرخ کرده بزرگ، ۲ عدد سالاد کلم، ۲ عدد نان بروتچن، سس مخصوص
پرپل فمیلی فست پنج تکه

(نرمال)

۱۵
۳۱۱,۰۰۰ ۲۶۴,۳۵۰ تومان

(اسپایسی)

۱۵
۳۱۱,۰۰۰ ۲۶۴,۳۵۰ تومان

چیکن پرپل استریپس سه تکه

۳ تکه فیله مرغ سوخاری استریپس، به همراه سیب زمینی سرخ کرده، سالاد کلم، نان بروتچن، سس مخصوص
چیکن پرپل استریپس سه تکه
۱۵
۱۵۳,۰۰۰ ۱۳۰,۰۵۰ تومان

چیکن پرپل استریپس چهار تکه

۴ تکه فیله مرغ سوخاری استریپس، به همراه سیب زمینی سرخ کرده، سالاد کلم، نان بروتچن، سس مخصوص
چیکن پرپل استریپس چهار تکه
۱۵
۱۷۴,۰۰۰ ۱۴۷,۹۰۰ تومان

پرپل بسکت

یک عدد ران مرغ نرمال، یک عدد ران مرغ اسپایسی، یک تکه فیله استریپس، ۲ تکه بال مرغ، به همراه سیب زمینی سرخ کرده، سالاد کلم، نان بروت...
پرپل بسکت
۱۵
۲۵۸,۰۰۰ ۲۱۹,۳۰۰ تومان

پرپل کیدز

یک تکه ران سوخاری شده، ۱۰ تکه ناگت سینه مرغ، به همراه سیب زمینی سرخ کرده، سالاد کلم، نان بروتچن، سس مخصوص
پرپل کیدز
۱۵
۱۶۰,۰۰۰ ۱۳۶,۰۰۰ تومان

ناگت

۱۰ تکه سینه مرغ سوخاری شده، به همراه سیب زمینی سرخ کرده، سالاد کلم، نان بروتچن، سس مخصوص
ناگت
۱۵
۹۳,۰۰۰ ۷۹,۰۵۰ تومان

پرپل وینگز (تند)

۶ عدد بال مرغ سوخاری شده (تند)، به همراه سالاد کلم، سس مخصوص پرپل
پرپل وینگز (تند)
۱۵
۱۰۶,۰۰۰ ۹۰,۱۰۰ تومان

پرپل تای وینگز (تند)

۴ عدد کتف مرغ سوخاری شده (تند)، به همراه سالاد کلم، سس مخصوص پرپل
پرپل تای وینگز (تند)
۱۵
۱۰۶,۰۰۰ ۹۰,۱۰۰ تومان

جوجه سوخاری

سینه مرغ سوخاری شده، به همره سیب زمینی سرخ کرده، سالاد کلم، نان بروتچن، سس مخصوص
جوجه سوخاری
۱۵
۱۴۹,۰۰۰ ۱۲۶,۶۵۰ تومان

چیزا

سینه مرغ سوخاری شده، ژامبون ۱۰۰% گوشت، قارچ، فلفل دلمه ای، زیتون، پنیر موزارلا، سالاد کلم، سس مخصوص
چیزا
۱۵
۱۵۰,۰۰۰ ۱۲۷,۵۰۰ تومان

سالاد و پیش غذا

سالاد سزار گریل

فیله مرغ گریل، کاهو پیچ، زیتون، پنیر پارمسان، گوجه گیلاسی، نان سیر ، سس سزار
سالاد سزار گریل
۹۹,۰۰۰ تومان

سیب زمینی مخصوص

سیب زمینی سرخ کرده به همراه سس آلفردو (قارچ)
سیب زمینی مخصوص
۷۹,۰۰۰ تومان

سالاد کلم

تک نفره
سالاد کلم
۶,۰۰۰ تومان

سالاد مخصوص سینگل

یک عدد فیله مرغ سوخاری شده، زیتون، گوجه گیلاسی، نان تست، پنیر پارمسان، کاهو
سالاد مخصوص سینگل
۹۵,۰۰۰ تومان

سالاد مخصوص دبل

۲ عدد فیله مرغ سوخاری شده، زیتون، گوجه گیلاسی، نان تست، پنیر پارمسان، کاهو
سالاد مخصوص دبل
۱۱۰,۰۰۰ تومان

گرین سالاد

کاهو، خیار سبز، گوجه، پیاز سفید، زیتون سیاه، پنیر پارمسان
گرین سالاد
۷۵,۰۰۰ تومان

نان سیر

۶ تکه نان نان باگت، سس سیر، کره، ادویه مخصوص
نان سیر
۵۰,۰۰۰ تومان

پیاز سوخاری

۱۵۰-۲۰۰ گرم
پیاز سوخاری
۷۵,۰۰۰ تومان

پنیر سوخاری

۱۵۰-۲۰۰ گرم پنیر کبابی سوخاری شده
پنیر سوخاری
۹۹,۰۰۰ تومان

قارچ سوخاری

۱۵۰-۲۰۰ گرم قارچ سوخاری شده
قارچ سوخاری
۷۹,۰۰۰ تومان

سیب زمینی سرخ کرده

۱۵۰-۲۰۰ گرم سیب زمینی
سیب زمینی سرخ کرده
۵۹,۰۰۰ تومان

نوشیدنی

نوشابه قوطی

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی

کوکا کولا

۱۲,۰۰۰ تومان

فانتا پرتقالی

۱۲,۰۰۰ تومان

اسپرایت

۱۲,۰۰۰ تومان

کوکا کولا زیرو

۱۲,۰۰۰ تومان

ماءالشعیر قوطی هی دی

۳۳۰ میلی لیتر
ماءالشعیر قوطی هی دی

استوایی

۱۴,۰۰۰ تومان

لیمو

۱۴,۰۰۰ تومان

آب معدنی کوچک

۰.۵ لیتر
آب معدنی کوچک
۴,۰۰۰ تومان

سس

سس استریپس (تک نفره)

۳۰ میلی لیتر
سس استریپس (تک نفره)
۶,۰۰۰ تومان

سس تای (تک نفره)

۳۰ میلی لیتر
سس تای (تک نفره)
۶,۰۰۰ تومان

سس سزار (تک نفره)

۶۰ میلی لیتر
سس سزار (تک نفره)
۸,۰۰۰ تومان