جست‌وجو در اسنپ‌فود

اسنپ فود

رستوران های قزوین

فست فود پیتزا آفتاب

پر‌طرفدارها

پیتزا مخصوص آمریکایی

خمیر پیتزا دست ساز آمریکایی، ژامبون گوشت ۸۰%، فیله مرغ کبابی، قارچ، فلفل دلمه ای، پنیر پیتزا
پیتزا مخصوص آمریکایی

دو نفره (۲۷ سانتی متر)

۱۵۰,۰۰۰ تومان

خانواده (۳۰ سانتی متر)

۲۱۹,۰۰۰ تومان

یک نفره (۲۳ سانتی متر)

۱۱۹,۰۰۰ تومان

مینی (۲۰ سانتی متر)

۸۹,۰۰۰ تومان

پیتزا مخلوط آمریکایی

خمیر پیتزا دست ساز آمریکایی، ژامبون گوشت ۸۰%، قارچ، ذرت، پنیر پیتزا
پیتزا مخلوط آمریکایی

خانواده (۳۰ سانتی متر)

۱۸۲,۰۰۰ تومان

یک نفره (۲۳ سانتی متر)

۱۰۵,۰۰۰ تومان

مینی (۲۰ سانتی متری)

۸۴,۰۰۰ تومان

پیتزا پپرونی آمریکایی

خمیر پیتزا دست ساز آمریکایی، کالباس مخصوص پپرونی تند ۷۰%، قارچ، پنیر پیتزا
پیتزا پپرونی آمریکایی

دو نفره (۲۷ سانتی متر)

۱۴۵,۰۰۰ تومان

مینی (۲۰ سانتی متر)

۸۹,۰۰۰ تومان

پیتزا رست بیف آمریکایی

خمیر پیتزا دست ساز آمریکایی، رست بیف، قارچ، پنیر پیتزا
پیتزا رست بیف آمریکایی

خانواده (۳۰ سانتی متر)

۲۸۰,۰۰۰ تومان

یک نفره (۲۳ سانتی متر)

۱۴۶,۰۰۰ تومان

پیتزا سبزیجات بدون ژامبون

خمیر پیتزا دست ساز آمریکایی، قارچ، ذرت، گوجه فرنگی، پنیر پیتزا، فلفل دلمه ای، زیتون
پیتزا سبزیجات بدون ژامبون

یک نفره (۲۳ سانتی متر)

۸۵,۰۰۰ تومان

پیتزا ویژه آمریکایی

خمیر پیتزا دست ساز آمریکایی، ژامبون گوشت ۸۰%، فیله مرغ کبابی، گوشت گوساله چرخ شده، ذرت، فلفل دلمه ای، قارچ، پنیر پیتزا، کنجد
پیتزا ویژه آمریکایی

یک نفره (۲۳ سانتی متر)

۱۳۵,۰۰۰ تومان

خانواده (۳۰ سانتی متر)

۲۵۶,۰۰۰ تومان

پیتزا گوشت آمریکایی

خمیر پیتزا دست ساز آمریکایی، گوشت گوساله چرخ شده، پنیر پیتزا، قارچ، ذرت
پیتزا گوشت آمریکایی

مینی (۲۰ سانتی متر)

۹۸,۰۰۰ تومان

سالاد

سالاد اندونزی

کلم سفید، هویچ، خیارشور، ذرت، سس مخصوص، ژامبون گوشت، دست ساز
سالاد اندونزی
۲۰,۰۰۰ تومان

سالاد فصل

کاهو پیچ، خیار، گوجه گیلاسی، ذرت، دست ساز
سالاد فصل
۲۰,۰۰۰ تومان

سالاد سزار گریل

سینه مرغ کبابی، کاهو پیچ، گوجه گیلاسی، نان سیر، سس مخصوص، سیب زمینی رنده شده سرخ شده
سالاد سزار گریل
۷۵,۰۰۰ تومان

سالاد سزار سوخاری

کاهو پیچ، گوجه گیلاسی، سینه مرغ سوخاری، نان سیر، سس مخصوص، پنیر پارمسان، سیب زمینی رنده شده سرخ شده
سالاد سزار سوخاری
۷۵,۰۰۰ تومان

پیتزا آمریکایی

پیتزا آفتاب آمریکایی

خمیر پیتزا دست ساز آمریکایی، راسته گوساله، زبان گوساله، پنیر پیتزا، فلفل دلمه ای، زیتون
پیتزا آفتاب آمریکایی

خانواده (۳۰ سانتی متر)

۲۷۲,۰۰۰ تومان

یک نفره (۲۳ سانتی متر)

۱۴۶,۰۰۰ تومان

پیتزا گوشت آمریکایی

خمیر پیتزا دست ساز آمریکایی، گوشت گوساله چرخ شده، پنیر پیتزا، قارچ، ذرت
پیتزا گوشت آمریکایی

مینی (۲۰ سانتی متر)

۹۸,۰۰۰ تومان

یک نفره (۲۳ سانتی متر)

۱۳۰,۰۰۰ تومان

خانواده (۳۰ سانتی متر)

۲۳۵,۰۰۰ تومان

پیتزا رست بیف آمریکایی

خمیر پیتزا دست ساز آمریکایی، رست بیف، قارچ، پنیر پیتزا
پیتزا رست بیف آمریکایی

یک نفره (۲۳ سانتی متر)

۱۴۶,۰۰۰ تومان

خانواده (۳۰ سانتی متر)

۲۸۰,۰۰۰ تومان

پیتزا زبان آمریکایی

خمیر پیتزا دست ساز آمریکایی، زبان گوساله، قارچ، پنیر پیتزا
پیتزا زبان آمریکایی

مینی (۲۰ سانتی متر)

۹۸,۰۰۰ تومان

یک نفره (۲۳ سانتی متر)

۱۳۵,۰۰۰ تومان

خانواده (۳۰ سانتی متر)

۲۳۵,۰۰۰ تومان

پیتزا ویژه آمریکایی

خمیر پیتزا دست ساز آمریکایی، ژامبون گوشت ۸۰%، فیله مرغ کبابی، گوشت گوساله چرخ شده، ذرت، فلفل دلمه ای، قارچ، پنیر پیتزا، کنجد
پیتزا ویژه آمریکایی

یک نفره (۲۳ سانتی متر)

۱۳۵,۰۰۰ تومان

خانواده (۳۰ سانتی متر)

۲۵۶,۰۰۰ تومان

پیتزا دنیز آمریکایی

خمیر پیتزا دست ساز آمریکایی، گوشت گوساله چرخ شده، فیله مرغ کبابی، قارچ، پنیر پیتزا
پیتزا دنیز آمریکایی

مینی (۲۰ سانتی متر)

۹۵,۰۰۰ تومان

دو نفره (۲۷ سانتی متر)

۱۷۰,۰۰۰ تومان

خانواده (۳۰ سانتی متر)

۲۴۰,۰۰۰ تومان

یک نفره (۲۳ سانتی متری)

۱۵۰,۰۰۰ تومان

پیتزا فیله مرغ آمریکایی

خمیر پیتزا دست ساز آمریکایی، فیله مرغ کبابی، قارچ، فلفل دلمه ای، پنیر پیتزا
پیتزا فیله مرغ آمریکایی

مینی (۲۰ سانتی متر)

۹۵,۰۰۰ تومان

یک نفره (۲۳ سانتی متر)

۱۲۸,۰۰۰ تومان

خانواده (۳۰ سانتی متر)

۲۴۲,۰۰۰ تومان

پیتزا مخصوص آمریکایی

خمیر پیتزا دست ساز آمریکایی، ژامبون گوشت ۸۰%، فیله مرغ کبابی، قارچ، فلفل دلمه ای، پنیر پیتزا
پیتزا مخصوص آمریکایی

مینی (۲۰ سانتی متر)

۸۹,۰۰۰ تومان

یک نفره (۲۳ سانتی متر)

۱۱۹,۰۰۰ تومان

دو نفره (۲۷ سانتی متر)

۱۵۰,۰۰۰ تومان

خانواده (۳۰ سانتی متر)

۲۱۹,۰۰۰ تومان

پیتزا مخلوط آمریکایی

خمیر پیتزا دست ساز آمریکایی، ژامبون گوشت ۸۰%، قارچ، ذرت، پنیر پیتزا
پیتزا مخلوط آمریکایی

مینی (۲۰ سانتی متری)

۸۴,۰۰۰ تومان

یک نفره (۲۳ سانتی متر)

۱۰۵,۰۰۰ تومان

خانواده (۳۰ سانتی متر)

۱۸۲,۰۰۰ تومان

پیتزا پپرونی آمریکایی

خمیر پیتزا دست ساز آمریکایی، کالباس مخصوص پپرونی تند ۷۰%، قارچ، پنیر پیتزا
پیتزا پپرونی آمریکایی

مینی (۲۰ سانتی متر)

۸۹,۰۰۰ تومان

دو نفره (۲۷ سانتی متر)

۱۴۵,۰۰۰ تومان

پیتزا مرغ و زبان آمریکایی

خمیر پیتزا دست ساز آمریکایی، مرغ و زبان، قارچ، پنیر پیتزا
پیتزا مرغ و زبان آمریکایی

یک نفره (۲۳ سانتی متر)

۱۴۰,۰۰۰ تومان

خانواده (۳۰ سانتی متر)

۲۴۹,۰۰۰ تومان

پیتزا چیلی آمریکایی

خمیر پیتزا دست ساز آمریکایی، گوشت گوساله چرخ شده تند، قارچ، پنیر پیتزا
پیتزا چیلی آمریکایی

مینی (۲۰ سانتی متر)

۹۸,۰۰۰ تومان

یک نفره (۲۳ سانتی متر)

۱۳۰,۰۰۰ تومان

دو نفره (۲۷ سانتی متر)

۱۵۵,۰۰۰ تومان

خانواده (۳۰ سانتی متر)

۲۴۰,۰۰۰ تومان

پیتزا سبزیجات بدون ژامبون

خمیر پیتزا دست ساز آمریکایی، قارچ، ذرت، گوجه فرنگی، پنیر پیتزا، فلفل دلمه ای، زیتون
پیتزا سبزیجات بدون ژامبون

مینی (۲۰ سانتی متر)

۷۰,۰۰۰ تومان

یک نفره (۲۳ سانتی متر)

۸۵,۰۰۰ تومان

خانواده (۳۰ سانتی متر)

۱۶۰,۰۰۰ تومان

برگر

گریل فیله

یک عدد برگر شنیسل مرغ گریل شده ۱۴۰ گرمی، یک ورق پنیر گودا، گوجه، خیارشور، کاهو پیچ، نان گرد
گریل فیله
۸۳,۰۰۰ تومان

چیکن فیله

یک عدد برگر شنیسل مرغ سوخاری ۱۴۰ گرمی، کاهو پیچ، گوجه، خیارشور، یک ورق پنیر گودا، نان گرد
چیکن فیله
۸۳,۰۰۰ تومان

همبرگر

یک عدد برگر دست ساز گوشت گوساله ۱۵۰ گرمی، کاهو، گوجه، خیارشور، نان گرد
همبرگر
۷۴,۰۰۰ تومان

چیز برگر

یک عدد برگر دست ساز گوشت گوساله ۱۵۰ گرمی، کاهو، گوجه، خیارشور، ۲ ورق پنیر گودا، نان گرد
چیز برگر
۹۴,۰۰۰ تومان

قارچ برگر

یک عدد برگر دست ساز گوشت گوساله ۱۵۰ گرمی، کاهو، گوجه، خیارشور، قارچ، پنیر ورقه ای گودا، نان گرد
قارچ برگر
۹۹,۰۰۰ تومان

ماشروم برگر

یک عدد برگر دست ساز گوشت گوساله ۱۵۰ گرمی، پنیر ورقه ای گودا، سس قارچ، کاهو، گوجه، خیارشور، نان گرد
ماشروم برگر
۱۰۵,۰۰۰ تومان

کلاسیک برگر

یک عدد برگر دست ساز گوشت گوساله ۱۵۰ گرمی، ۱۵۰ گرم شنیسل سینه مرغ کبابی، پنیر ورقه ای گودا، کاهو، گوجه، خیارشور، نان گرد
کلاسیک برگر
۱۲۲,۰۰۰ تومان

مانستر برگر

۲ عدد برگر دست ساز گوشت گوساله ۱۵۰ گرمی، پنیر ورقه ای گودا، کاهو، گوجه، خیارشور، نان گرد
مانستر برگر
۱۳۴,۰۰۰ تومان

زینگر

۱۳۰ گرم شنیسل سوخاری، ۲ ورق ژامبون گوشت ۸۰%، پنیر گودا، گوجه، خیارشور، کاهو پیچ، نان گرد
زینگر
۱۱۰,۰۰۰ تومان

سوخاری

رولت سوخاری با پنیر

۲ عدد رولت مرغ سوخاری ۱۵۰ گرمی، سیب زمینی سرخ شده، سالاد اندونزی، سس سیر، نان بروتچن، پنیر گودا، پنیر موزارلا
رولت سوخاری با پنیر
۱۲۸,۰۰۰ تومان

سینه مرغ سوخاری

سینه مرغ سوخاری، سیب زمینی سرخ شده، سالاد اندونزی، سس سیر، نان بروتچن
سینه مرغ سوخاری

دو تکه

۱۱۴,۰۰۰ تومان

چهار تکه

۲۲۸,۰۰۰ تومان

ران مرغ سوخاری

ران مرغ سوخاری، سیب زمینی سرخ شده، سالاد اندونزی، سس سیر، نان بروتچن
ران مرغ سوخاری

دو تکه

۱۱۴,۰۰۰ تومان

چهار تکه

۲۲۸,۰۰۰ تومان

بال و بازو مرغ سوخاری

۸ عدد بال و بازو سوخاری، سیب زمینی سرخ شده، سالاد اندونزی، سس سیر، نان بروتچن
بال و بازو مرغ سوخاری
۱۱۵,۰۰۰ تومان

فیله استریپس

۴ عدد فیله مرغ سوخاری، سیب زمینی سرخ شده، سالاد اندونزی، سس سیر، نان بروتچن
فیله استریپس
۱۲۸,۰۰۰ تومان

شنیسل سوخاری

۲ عدد شنیسل سینه مرغ سوخاری ۱۳۰ گرمی، سالاد اندونزی، سس سیر، نان بروتچن
شنیسل سوخاری
۱۲۵,۰۰۰ تومان

بشقاب مخصوص

۲ عدد بال مرغ سوخاری، ۲ عدد ران سوخاری، ۲ عدد فیله مرغ سوخاری، قارچ سوخاری، سیب زمینی سرخ شده، نان بروتچن
بشقاب مخصوص
۲۳۸,۰۰۰ تومان

بشقاب پیتزا دبل دان

۴ عدد فیله مرغ سوخاری، ژامبون گوشت ۸۰%، پنیر پیتزا، زیتون، قارچ، گوجه
بشقاب پیتزا دبل دان

سه نفره

۲۵۰,۰۰۰ تومان

غذای فرنگی

بیف استروگانف

۱۰۰ گرم گوشت گوساله رست شده، پیاز سرخ شده، قارچ، خامه، سیب زمینی سرخ شده ریز
بیف استروگانف
۱۲۰,۰۰۰ تومان

لازانیا

لازانیا، گوشت گوساله چرخ شده، قارچ، فلفل دلمه ای
لازانیا
۹۵,۰۰۰ تومان

پاستا مرغ آلفردو

پنه، سینه مرغ تکه ای، سس آلفردو، قارچ
پاستا مرغ آلفردو
۱۰۹,۰۰۰ تومان

پاستا پنه میلانو

پنه، سینه مرغ تکه ای، گوشت گوساله ریش ریش شده، قارچ، سس آلفردو
پاستا پنه میلانو
۱۱۶,۰۰۰ تومان

منوی پرسی

فیله مرغ کبابی

۲ تکه فیله مرغ گریل شده ۱۵۰ گرمی
فیله مرغ کبابی

یک پرس

۹۲,۰۰۰ تومان

پیش غذا

ژله

یک نفره، دست ساز
ژله
۲۵,۰۰۰ تومان

سوپ شیر و خامه

شیر، خامه، قارچ، هویج، سینه مرغ
سوپ شیر و خامه
۳۵,۰۰۰ تومان

سیب زمینی سرخ شده

۲۰۰ گرم
سیب زمینی سرخ شده
۴۸,۰۰۰ تومان

سیب زمینی با پنیر

۲۰۰ گرم سیب زمینی سرخ شده، پنیر پیتزا
سیب زمینی با پنیر
۶۹,۰۰۰ تومان

چیپس با پنیر

چیس، پنیر پیتزا
چیپس با پنیر
۵۰,۰۰۰ تومان

نان سیر

خمیر دست ساز آمریکایی، مایه سیر مخصوص، پنیر پیتزا
نان سیر

۲۰ سانتی متر

۵۰,۰۰۰ تومان

وایت فرایز

سیب زمینی با سس قارچ ۲۰۰ گرم
وایت فرایز
۶۰,۰۰۰ تومان

قارچ سوخاری

۲۵۰ گرم، یک نفره
قارچ سوخاری
۵۷,۰۰۰ تومان

نوشیدنی

نوشابه بطری

۳۰۰ میلی لیتر
نوشابه بطری

پپسی

۷,۵۰۰ تومان

نوشابه قوطی

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی

کوکاکولا

۱۲,۰۰۰ تومان

لیموناد قوطی زمزم

۳۰۰ میلی لیتر
لیموناد قوطی زمزم

لیموناد قوطی زمزم

۱۳,۰۰۰ تومان

ماءالشعیر قوطی

۳۳۰ میلی لیتر
ماءالشعیر قوطی

ایستک لیمو

۱۴,۰۰۰ تومان

ایستک هلو

۱۴,۰۰۰ تومان

ایستک استوایی

۱۴,۰۰۰ تومان

دوغ لیوانی

۲۶۰ میلی لیتر
دوغ لیوانی
۸,۰۰۰ تومان

دوغ کوزه ای نصیری

۵۰۰ میلی لیتر
دوغ کوزه ای نصیری
۱۲,۰۰۰ تومان

دوغ شیشه ای آبعلی

۲۵۰ میلی لیتر
دوغ شیشه ای آبعلی
۱۰,۵۰۰ تومان

آب معدنی کوچک

۵۰۰ میلی لیتر
آب معدنی کوچک
۴,۰۰۰ تومان