جست‌وجو در اسنپ‌فود

پیتزا

پیتزا ویژه امین

فیله گوساله، فیله مرغ طعم دار شده، ژامبون، قارچ، گوجه، فلفل، پنیر
پیتزا ویژه امین

یک نفره (۲۱ سانتی متر)

۲۳,۵۰۰ تومان

دو نفره (۲۸ سانتی متر)

۴۶,۵۰۰ تومان

پیتزا میکس

پپرونی، کوکتل، ژامبون مرغ و گوشت، قارچ، فلفل دلمه ای سبز، گوجه، پنیر، خمیر پیتزا به اندازه ۲۴ سانتیمتر
پیتزا میکس

یک نفره (۲۱ سانتی متر)

۲۱,۵۰۰ تومان

دو نفره (۲۸ سانتی متر)

۳۳,۰۰۰ تومان

پیتزا مخصوص امین

فیله گوساله چرخ شده، پپرونی، ژامبون گوشت و مرغ، کوکتل دودی، فیله مرغ، فلفل دلمه ای سبز، قارچ، گوجه، پنیر، خمیر پیتزا به اندازه ۲۴ ...
پیتزا مخصوص امین

یک نفره (۲۱ سانتی متر)

۲۲,۵۰۰ تومان

دو نفره (۲۸ سانتی متر)

۳۵,۵۰۰ تومان

پیتزا گارلیک

پپرونی، ژامبون گوشت و مرغ، کوکتل، قارچ، پنیر، فلفل دلمه ای سبز، سس سیر، پنیر، خمیر پیتزا به اندازه ۲۴ سانتیمتر
پیتزا گارلیک

یک نفره (۲۱ سانتی متر)

۲۲,۰۰۰ تومان

دو نفره (۲۸ سانتی متر)

۳۳,۵۰۰ تومان

پیتزا پپرونی

پپرونی، پنیر، فلفل دلمه ای سبز، قارچ، پنیر، خمیر پیتزا به اندازه ۲۴ سانتیمتر
پیتزا پپرونی

یک نفره (۲۱ سانتی متر)

۲۱,۵۰۰ تومان

دو نفره (۲۸ سانتی متر)

۳۴,۰۰۰ تومان

پیتزا نان سیر

خمیر پیتزا، مایع سیر، پنیر، خمیر پیتزا به اندازه ۲۴ سانتیمتر
پیتزا نان سیر

یک نفره (۲۱ سانتی متر)

۱۸,۵۰۰ تومان

دو نفره (۲۸ سانتی متر)

۲۶,۰۰۰ تومان

پیتزا بوفالو

فیله مرغ، راسته گوساله طعم دار شده، فلفل دلمه ای سبز، گوجه، قارچ، پنیر، خمیر پیتزا به اندازه ۲۴ سانتیمتر
پیتزا بوفالو

یک نفره (۲۱ سانتی متر)

۲۴,۰۰۰ تومان

دو نفره (۲۸ سانتی متر)

۳۵,۰۰۰ تومان

پیتزا چیکن (مرغ و قارچ) آمریکایی

فیله مرغ طعم دار شده، فلفل سبز دلمه ای، گوجه، قارچ، پنیر، خمیر پیتزا به اندازه ۲۴ سانتیمتر
پیتزا چیکن (مرغ و قارچ) آمریکایی

یک نفره (۲۱ سانتی متر)

۲۲,۰۰۰ تومان

پیتزا چیکن (مرغ و قارچ)

فیله مرغ طعم دار شده، فلفل سبز دلمه ای، گوجه، قارچ، پنیر، خمیر پیتزا به اندازه ۲۸ سانتیمتر
پیتزا چیکن (مرغ و قارچ)

دو نفره (۲۸ سانتی متر)

۳۵,۵۰۰ تومان

پیتزا گارلیک بیف

فیله گوساله، قارچ، فلفل دلمه ای سبز، پنیر، سس سیر، خمیر پیتزا به اندازه ۲۴ سانتیمتر
پیتزا گارلیک بیف

یک نفره (۲۱ سانتی متر)

۲۲,۰۰۰ تومان

دو نفره (۲۸ سانتی متر)

۳۶,۰۰۰ تومان

پیتزا قارچ و گوشت

راسته گوساله چرخ شده، قارچ، فلفل دلمه ای سبز، پنیر، سس مخصوص، خمیر پیتزا به اندازه ۲۴ سانتیمتر
پیتزا قارچ و گوشت

یک نفره (۲۱ سانتی متر)

۲۳,۰۰۰ تومان

دو نفره (۲۸ سانتی متر)

۳۵,۰۰۰ تومان

پیتزا سبزیجات (رژیمی)

فلفل دلمه ای سبز، قارچ ذرت، گوجه، بادمجان، کدو، پنیر، خمیر پیتزا به اندازه ۲۴ سانتیمتر
پیتزا سبزیجات (رژیمی)

یک نفره (۲۱ سانتی متر)

۱۹,۵۰۰ تومان

دو نفره (۲۸ سانتی متر)

۲۹,۷۰۰ تومان

پیتزا بیف

راسته گوساله، پنیر و قارچ فراوان، فلفل دلمه ای سبز، خمیر پیتزا به اندازه ۲۴ سانتیمتر
پیتزا بیف

یک نفره (۲۱ سانتی متر)

۲۳,۵۰۰ تومان

دو نفره (۲۸ سانتی متر)

۳۶,۰۰۰ تومان

پیتزا استیک

پیتزا استیک

یک نفره (۲۱ سانتی متر)

۲۵,۰۰۰ تومان

دو نفره (۲۸ سانتی متر)

۳۵,۰۰۰ تومان

پیتزا کالزون گوشت

گوشت طعم دار شده، ژامبون، پنیر، قارچ، فلفل دلمه ای سبز، گوجه، پنیر، ۲ نفره
پیتزا کالزون گوشت
۳۳,۵۰۰ تومان

پیتزا کالزون مرغ

فیله مرغ طعم دار شده، ژامبون، پنیر، قارچ، فلفل دلمه ای سبز، گوجه، پنیر، ۲ نفره
پیتزا کالزون مرغ
۳۳,۰۰۰ تومان

پیتزا چهار فصل (چهار طعم)

کوکتل، پپرونی، ژامبون مرغ و قارچ، گوشت چرخ شده، قارچ، پنیر، خمیر پیتزا به اندازه ۲۴ سانتیمتر
پیتزا چهار فصل (چهار طعم)
۳۵,۰۰۰ تومان

پیتزا کاپری (پنجره ای)

ژامبون بره، ژامبون گوشت و مرغ دودی، گوجه، فلفل دلمه ای سبز، قارچ، پنیر، خمیر پیتزا به اندازه ۲۸ سانتیمتر
پیتزا کاپری (پنجره ای)
۲۲,۰۰۰ تومان

پیتزا چیکن کاری (پنجره ای)

سینه مرغ کبابی، ژامبون دودی، فلفل، قارچ، گوجه، پنیر، سس
پیتزا چیکن کاری (پنجره ای)
۲۴,۰۰۰ تومان

پیتزا استیک و پیاز (پنجره ای)

فیله گوساله رشته شده، پیاز سوخاری، زیتون سیاه، قارچ، فلفل دلمه ای سبز، پنیر مخصوص
پیتزا استیک و پیاز (پنجره ای)
۲۶,۰۰۰ تومان

پیتزا قارچ و گوشت (پنجره ای)

راسته گوساله چرخ شده، فلفل دلمه ای سبز، پیاز سوخاری، پنیر مخصوص
پیتزا قارچ و گوشت (پنجره ای)
۲۵,۰۰۰ تومان

برگر

چیز برگر پیتزا

گوشت برگر ۹۵%، فلفل دلمه ای سبز، نان ساندویچ پیتزا
چیز برگر پیتزا
۱۷,۰۰۰ تومان

چیز برگر پیتزا دوبل

۲ لایه گوشت برگر ۹۵%، پنیر، فلفل دلمه ای سبز، نان ساندویچ پیتزا
چیز برگر پیتزا دوبل
۲۵,۰۰۰ تومان

قارچ برگر پیتزا

گوشت برگر ۹۵%، پنیر، فلفل دلمه ای سبز، قارچ، نان ساندویچ پیتزا
قارچ برگر پیتزا
۱۹,۰۰۰ تومان

قارچ برگر پیتزا دوبل

۲ لایه گوشت برگر ۹۵%، پنیر، فلفل دلمه ای سبز، قارچ، نان ساندویچ پیتزا
قارچ برگر پیتزا دوبل
۲۶,۰۰۰ تومان

همبرگر

نان مک، گوشت برگر ۹۵%، سس مخصوص، نان ساندویچ پیتزا
همبرگر
۱۹,۵۰۰ تومان

چیز برگر

نان مک، گوشت برگر ۹۵%، پنیر، سس مخصوص، نان ساندویچ پیتزا
چیز برگر
۲۰,۵۰۰ تومان

ساندویچ

ساندویچ ویژه امین

نان مک، سینه مرغ کبابی، گوشت ۹۵%، پنیر، سس مخصوص
ساندویچ ویژه امین
۲۴,۰۰۰ تومان

ساندویچ برست

نان مک، سینه مرغ سوخاری شده، سس مخصوص
ساندویچ برست
۱۳,۸۰۰ تومان

ساندویچ فیله مرغ سوخاری

نان مک، ۲ عدد فیله سوخاری، کاهو، سس مخصوص
ساندویچ فیله مرغ سوخاری
۲۰,۵۰۰ تومان

ساندویچ بیگ چیف

نان مک، سینه مرغ اسپایسی، ژامبون ورقه ای، پنیر
ساندویچ بیگ چیف
۱۷,۰۰۰ تومان

ساندویچ شاورما مرغ

نان پیتا، سینه مرغ گریل شده، سیب زمینی، سس، پنیر
ساندویچ شاورما مرغ
۱۵,۵۰۰ تومان

ساندویچ پیتزا رست بیف

فیله گوساله، قارچ، پنیر
ساندویچ پیتزا رست بیف
۲۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ پیتزا فیله مرغ

ژامبون مرغ، فیله مرغ، فلفل دلمه ای سبز، قارچ، گوجه، پنیر
ساندویچ پیتزا فیله مرغ
۲۱,۵۰۰ تومان

ساندویچ پیتزا ژامبون بره

ژامبون بره، قارچ، فلفل دلمه ای سبز، پنیر
ساندویچ پیتزا ژامبون بره
۱۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ پیتزا ژامبون بیکن

بیکن گوشت، قارچ، فلفل دلمه ای سبز، پنیر
ساندویچ پیتزا ژامبون بیکن
۱۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ پیتزا ژامبون گوشت

ژامبون گوشت، قارچ، فلفل دلمه ای سبز، پنیر
ساندویچ پیتزا ژامبون گوشت
۱۷,۵۰۰ تومان

ساندویچ پیتزا ژامبون مرغ

ژامبون مرغ، قارچ، فلفل دلمه ای سبز، پنیر
ساندویچ پیتزا ژامبون مرغ
۱۷,۵۰۰ تومان

ساندویچ پیتزا هات داگ

هات داگ، قارچ، فلفل دلمه ای سبز، پنیر
ساندویچ پیتزا هات داگ
۱۷,۵۰۰ تومان

ساندویچ پیتزا پپرونی

پپرونی، قارچ، فلفل دلمه ای سبز، پنیر
ساندویچ پیتزا پپرونی
۱۶,۵۰۰ تومان

ساندویچ پیتزا سبزیجات

بادمجان، ذرت، گوجه، کدو، فلفل دلمه ای سبز، پنیر
ساندویچ پیتزا سبزیجات
۱۵,۵۰۰ تومان

ساندویچ پیتزا ژامبون میکس

میکس ژامبون گوشت و مرغ، پنیر، فلفل دلمه ای سبز
ساندویچ پیتزا ژامبون میکس
۱۳,۰۰۰ تومان

پاستا

پاستا گوشت

راسته گوساله، قارچ، سس مخصوص، پنه
پاستا گوشت
۲۳,۰۰۰ تومان

پاستا مرغ

راسته مرغ، قارچ، سس مخصوص، پنه
پاستا مرغ
۲۰,۰۰۰ تومان

پاستا سبزیجات

بادمجان، کدو، ذرت، فلفل دلمه ای سبز، گوجه، قارچ، سس خامه و قارچ، پنه
پاستا سبزیجات
۱۵,۵۰۰ تومان

مرغ سوخاری

مرغ سوخاری ۲ تکه

به همراه سیب زمینی سرخ کرده، سالاد کلم، نان
مرغ سوخاری 2 تکه
۲۷,۰۰۰ تومان

مرغ سوخاری ۳ تکه

به همراه سیب زمینی سرخ کرده، سالاد کلم، نان
مرغ سوخاری 3 تکه
۳۰,۰۰۰ تومان

فیله مرغ سوخاری

۳ عدد فیله مرغ سوخاری، به همراه سیب زمینی سرخ کرده، سالاد کلم، نان
فیله مرغ سوخاری
۲۶,۵۰۰ تومان

ناگت مرغ

۱۵۰ گرم ناگت، سیب زمینی سرخ کرده
ناگت مرغ
۱۷,۰۰۰ تومان

پیش غذا

سیب زمینی تنوری ویژه

به همراه ژامبون، پنیر، قارچ
سیب زمینی تنوری ویژه
۱۲,۰۰۰ تومان

سیب زمینی تنوری

به همراه قارچ، پنیر
سیب زمینی تنوری
۱۱,۵۰۰ تومان

سیب زمینی سرخ کرده

سیب زمینی سرخ کرده
۹,۰۰۰ تومان

چیپس و پنیر

چیپس، پنیر
چیپس و پنیر
۹,۰۰۰ تومان

قارچ سوخاری

۲۲۰ گرم قارچ
قارچ سوخاری
۸,۰۰۰ تومان

سالاد

سالاد مرغ با سس مخصوص

کاهو، سس مخصوص، سینه مرغ کبابی، ذرت، هویج رنده شده
سالاد مرغ با سس مخصوص
۱۵,۰۰۰ تومان

سالاد کلم

۲۲۰-۲۵۰ گرم سالاد
سالاد کلم
۵,۰۰۰ تومان

سالاد فصل

سالاد فصل
۸,۰۰۰ تومان

سالاد سبز

کلم بروکلی، هویج، کاهو، کلم قرمز و سفید، فلفل دلمه ای سبز، سس مخصوص
سالاد سبز
۵,۵۰۰ تومان

نوشیدنی

نوشابه قوطی

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی
۳,۰۰۰ تومان

نوشابه خانواده

۱.۵ لیتر
نوشابه خانواده
۴,۸۰۰ تومان

دلستر قوطی

۳۳۰ میلی لیتر
دلستر قوطی
۳,۰۰۰ تومان

دلستر خانواده

۱.۵ لیتر
دلستر خانواده
۴,۵۰۰ تومان

دوغ لیوانی

دوغ لیوانی
۱,۵۰۰ تومان

دوغ خانواده

۱.۵ لیتر
دوغ خانواده
۵,۵۰۰ تومان

آب معدنی کوچک

۵۰۰ میلی لیتر
آب معدنی کوچک
۱,۵۰۰ تومان

اضافات

سس سیر

سس سیر
۲,۰۰۰ تومان

سس مخصوص

ظروف بزرگ و پمپی
سس مخصوص
۱۰,۰۰۰ تومان

سس تند

ظروف بزرگ و پمپی
سس تند
۱۰,۰۰۰ تومان

سس سزار

ظروف بزرگ و پمپی
سس سزار
۱۰,۰۰۰ تومان