جست‌وجو در اسنپ‌فود

اسنپ فود

رستوران های اصفهان

پیتزا اِیت (برازنده)

پر‌طرفدارها

پیتزا مخصوص آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی، ژامبون گوشت و مرغ رباط ۹۰ درصد و ۷۰درصد ، سوسیس دودی، قارچ، فلفل دلمه ای، پنیر پروسس
پیتزا مخصوص آمریکایی

یک نفره (۲۳ سانتی متری)

۲۵
۱۱۰,۰۰۰ ۸۲,۵۰۰ تومان

دو نفره (۲۸ سانتی متری)

۲۰
۱۸۵,۰۰۰ ۱۴۸,۰۰۰ تومان

پیتزا پپرونی آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی، پپرونی دودی، قارچ، فلفل دلمه ای، پنیر پروسس
پیتزا پپرونی آمریکایی

یک نفره (۲۳ سانتی متری)

۱۵
۱۱۰,۰۰۰ ۹۳,۵۰۰ تومان

دو نفره (۲۸ سانتی متری)

۱۵
۱۸۵,۰۰۰ ۱۵۷,۲۵۰ تومان

پیتزا رست بیف آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی، گوشت پخته شده مغز ران گوساله طعم دار شده با سیر، قارچ، فلفل دلمه ای، پنیر پروسس
پیتزا رست بیف آمریکایی

یک نفره (۲۳ سانتی متری)

۱۲۰,۰۰۰ تومان

دو نفره (۲۸ سانتی متری)

۱۹۰,۰۰۰ تومان

پیتزا مرغ و قارچ آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی، فیله مرغ گریل شده، قارچ، فلفل دلمه ای، پنیر پروسس
پیتزا مرغ و قارچ آمریکایی

یک نفره (۲۳ سانتی متری)

۱۰
۱۲۰,۰۰۰ ۱۰۸,۰۰۰ تومان

دو نفره (۲۸ سانتی متری)

۱۰
۱۹۰,۰۰۰ ۱۷۱,۰۰۰ تومان

پیتزا سبزیجات بدون ژامبون

خمیر پیتزا آمریکایی، ز ذرت، نخود فرنگی، هویج، قارچ، فلفل دلمه ای، پنیر پروسس
پیتزا سبزیجات بدون ژامبون

دو نفره (۲۸ سانتی متری)

۲۵
۱۸۵,۰۰۰ ۱۳۸,۷۵۰ تومان

یک نفره (۲۳ سانتی متری)

۲۵
۱۱۰,۰۰۰ ۸۲,۵۰۰ تومان

سالاد سزار

کاهو، فیله مرغ گریل شده، پنیر پارمسان، سس مخصوص . نان سیر
سالاد سزار

بزرگ

۱۰
۶۵,۰۰۰ ۵۸,۵۰۰ تومان

پیتزا بیکن آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی، بیکن گوشت و مرغ، قارچ، فلفل دلمه ای، پنیر پروسس
پیتزا بیکن آمریکایی

دو نفره (۲۸ سانتی متری)

۱۰
۱۹۰,۰۰۰ ۱۷۱,۰۰۰ تومان

یک نفره (۲۳ سانتی متری)

۱۰
۱۲۰,۰۰۰ ۱۰۸,۰۰۰ تومان

ساندویچ مخصوص هشت

۲۰۰ مخلوط گوشت گوساله و مرغ، قارچ، کاهو، گوجه، سس مخصوص، نان باگت
ساندویچ مخصوص هشت
۲۰
۸۲,۰۰۰ ۶۵,۶۰۰ تومان

پیتزا چیکن آلفردو آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی، سس آلفردو، مرغ گریل شده، قارچ، فلفل دلمه ای، پنیر پروسس
پیتزا چیکن آلفردو آمریکایی

یک نفره (۲۳ سانتی متری)

۱۲۰,۰۰۰ تومان

تخفیف‌دارها

پیتزا مخصوص آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی، ژامبون گوشت و مرغ رباط ۹۰ درصد و ۷۰درصد ، سوسیس دودی، قارچ، فلفل دلمه ای، پنیر پروسس
پیتزا مخصوص آمریکایی

یک نفره (۲۳ سانتی متری)

۲۵
۱۱۰,۰۰۰ ۸۲,۵۰۰ تومان

دو نفره (۲۸ سانتی متری)

۲۰
۱۸۵,۰۰۰ ۱۴۸,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ پنیری

یک عدد سوسیس هات داگ، پنیر پیتزا، کاهو، گوجه، سس مخصوص، نان باگت
ساندویچ هات داگ پنیری
۲۵
۶۶,۰۰۰ ۴۹,۵۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ آلفردو

یک عدد سوسیس هات داگ، سس آلفردو، کاهو، گوجه، سس مخصوص، نان باگت
ساندویچ هات داگ آلفردو
۲۵
۶۵,۰۰۰ ۴۸,۷۵۰ تومان

ساندویچ هات داگ ساده

یک عدد سوسیس هات داگ، کاهو، گوجه، سس مخصوص، نان باگت
ساندویچ هات داگ ساده
۲۵
۶۰,۰۰۰ ۴۵,۰۰۰ تومان

پیتزا سبزیجات بدون ژامبون

خمیر پیتزا آمریکایی، ز ذرت، نخود فرنگی، هویج، قارچ، فلفل دلمه ای، پنیر پروسس
پیتزا سبزیجات بدون ژامبون

دو نفره (۲۸ سانتی متری)

۲۵
۱۸۵,۰۰۰ ۱۳۸,۷۵۰ تومان

یک نفره (۲۳ سانتی متری)

۲۵
۱۱۰,۰۰۰ ۸۲,۵۰۰ تومان

پیتزا مخصوص ایتالیایی (دو نفره)

خمیر پیتزا ایتالیایی ۳۰ سانتی متری، ژامبون گوشت و مرغ رباط ۹۰ درصد و رباط ۷۰درصد، سوسیس دودی، قارچ، فلفل دلمه ای، پنیر پروسس
پیتزا مخصوص ایتالیایی (دو نفره)
۲۰
۱۹۹,۰۰۰ ۱۵۹,۲۰۰ تومان

پیتزا سبزیجات ایتالیایی (دو نفره)

خمیر پیتزا ایتالیایی ۳۰ سانتی متری، ذرت، نخود فرنگی، هویج، قارچ، فلفل دلمه ای، پنیر پروسس
پیتزا سبزیجات ایتالیایی (دو نفره)
۲۰
۱۹۹,۰۰۰ ۱۵۹,۲۰۰ تومان

ساندویچ مخصوص هشت پنیری

۲۰۰ مخلوط گوشت گوساله و مرغ، قارچ، پنیر پروسس، کاهو، گوجه، سس مخصوص، نان باگت
ساندویچ مخصوص هشت پنیری
۲۰
۸۸,۰۰۰ ۷۰,۴۰۰ تومان

ساندویچ مخصوص هشت

۲۰۰ مخلوط گوشت گوساله و مرغ، قارچ، کاهو، گوجه، سس مخصوص، نان باگت
ساندویچ مخصوص هشت
۲۰
۸۲,۰۰۰ ۶۵,۶۰۰ تومان

چیز چیکن باربیکیو برگر

یک عدد استیک مرغ گریل شده، پنیر گودا، کاهو، گوجه، سس مخصوص، سیب زمینی سرخ کرده، نان مک دونالد بزرگ
چیز چیکن باربیکیو برگر
۱۵
۹۰,۰۰۰ ۷۶,۵۰۰ تومان

چیکن باربیکیو برگر

یک عدد استیک مرغ طعم دار شده گریل، کاهو، گوجه، سس مخصوص، سیب زمینی سرخ کرده، نان مک دونالد بزرگ
چیکن باربیکیو برگر
۱۵
۸۵,۰۰۰ ۷۲,۲۵۰ تومان

پیتزا گوشت و قارچ ایتالیایی (دو نفره)

خمیر پیتزا ۳۰سانتی متری نازک(ایتالیایی)، گوشت چرخ کرده، قارچ، پنیر پیتزا
پیتزا گوشت و قارچ ایتالیایی (دو نفره)
۱۵
۱۹۹,۰۰۰ ۱۶۹,۱۵۰ تومان

چیکن ماشروم برگر

یک عدد استیک مرغ گریل شده، سس قارچ، کاهو، گوجه، سس مخصوص، سیب زمینی سرخ کرده، نان مک دونالد بزرگ
چیکن ماشروم برگر
۱۵
۹۰,۰۰۰ ۷۶,۵۰۰ تومان

ساندویچ گوشت و قارچ

گوشت چرخ کرده، قارچ، نان ساندویچی
ساندویچ گوشت و قارچ
۱۵
۸۲,۰۰۰ ۶۹,۷۰۰ تومان

ساندویچ گوشت و قارچ پنیری

گوشت چرخ کرده، قارچ، پنیر پیتزا، نان ساندویچی
ساندویچ گوشت و قارچ پنیری
۱۵
۸۸,۰۰۰ ۷۴,۸۰۰ تومان

اسموکی برگر

یک عدد برگر دست ساز گوشت گوساله ۱۲۰ گرمی، سس دودی، کاهو، گوجه، سس مخصوص، سیب زمینی سرخ کرده، نان مک دونالد بزرگ
اسموکی برگر
۱۵
۹۰,۰۰۰ ۷۶,۵۰۰ تومان

هالپینو برگر

یک عدد برگر دست ساز گوشت گوساله ۱۲۰ گرمی، فلفل هالوپینو تند، کاهو، گوجه، سس مخصوص، سیب زمینی سرخ کرده، نان مک دونالد بزرگ
هالپینو برگر
۱۵
۹۰,۰۰۰ ۷۶,۵۰۰ تومان

چیلی برگر

یک عدد برگر دست ساز گوشت گوساله ۱۲۰ گرمی، سس چیلی تند، کاهو، گوجه، سس مخصوص، سیب زمینی سرخ کرده، نان مک دونالد بزرگ
چیلی برگر
۱۵
۹۰,۰۰۰ ۷۶,۵۰۰ تومان

ماشروم برگر

یک عدد برگر دست ساز گوشت گوساله ۱۲۰ گرمی، سس قارچ، کاهو، گوجه، سس مخصوص، سیب زمینی سرخ کرده، نان مک دونالد بزرگ
ماشروم برگر
۱۵
۹۰,۰۰۰ ۷۶,۵۰۰ تومان

پیتزا پپرونی آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی، پپرونی دودی، قارچ، فلفل دلمه ای، پنیر پروسس
پیتزا پپرونی آمریکایی

دو نفره (۲۸ سانتی متری)

۱۵
۱۸۵,۰۰۰ ۱۵۷,۲۵۰ تومان

یک نفره (۲۳ سانتی متری)

۱۵
۱۱۰,۰۰۰ ۹۳,۵۰۰ تومان

پیتزا گوشت و قارچ آمریکایی یک نفره (۲۳ سانتی متری)

گوشت چرخ کرده . قارچ . پنیر
پیتزا گوشت و قارچ آمریکایی یک نفره (23 سانتی متری)
۱۵
۱۱۰,۰۰۰ ۹۳,۵۰۰ تومان

چیز برگر

یک عدد برگر دست ساز گوشت گوساله ۱۲۰ گرمی، پنیر گودا، کاهو، گوجه، سس مخصوص، سیب زمینی سرخ کرده، نان مک دونالد بزرگ
چیز برگر
۱۵
۹۰,۰۰۰ ۷۶,۵۰۰ تومان

پیتزا گوشت و قارچ آمریکایی دو نفره (۲۸ سانتی متری)

گوشت چرخ کرده.قارچ.پنیر پیتزا
پیتزا گوشت و قارچ آمریکایی دو نفره (28 سانتی متری)
۱۵
۱۸۵,۰۰۰ ۱۵۷,۲۵۰ تومان

برگر کلاسیک

یک عدد برگر دست ساز گوشت گوساله ۱۲۰ گرمی، کاهو، گوجه، سس مخصوص، سیب زمینی سرخ کرده، نان مک دونالد بزرگ
برگر کلاسیک
۱۵
۸۵,۰۰۰ ۷۲,۲۵۰ تومان

پیتزا مرغ و قارچ آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی، فیله مرغ گریل شده، قارچ، فلفل دلمه ای، پنیر پروسس
پیتزا مرغ و قارچ آمریکایی

دو نفره (۲۸ سانتی متری)

۱۰
۱۹۰,۰۰۰ ۱۷۱,۰۰۰ تومان

یک نفره (۲۳ سانتی متری)

۱۰
۱۲۰,۰۰۰ ۱۰۸,۰۰۰ تومان

فیتنس فود (پرسی)

۴۰۰ گرم فیله مرغ گریل شده، سیب زمینی سرخ کرده، سبزیجات شامل: کدو، کرفس
فیتنس فود (پرسی)
۱۰
۱۴۰,۰۰۰ ۱۲۶,۰۰۰ تومان

سالاد ژامبون

کاهو، ژامبون، سس مخصوص
سالاد ژامبون

متوسط

۱۰
۳۸,۰۰۰ ۳۴,۲۰۰ تومان

بزرگ

۱۰
۴۵,۰۰۰ ۴۰,۵۰۰ تومان

سالاد یونانی

کاهو، گوجه، نخود، ذرت، ژامبون، سس مخصوص، پنیر فتا
سالاد یونانی

بزرگ

۱۰
۴۵,۰۰۰ ۴۰,۵۰۰ تومان

متوسط

۱۰
۳۸,۰۰۰ ۳۴,۲۰۰ تومان

سالاد سزار

کاهو، فیله مرغ گریل شده، پنیر پارمسان، سس مخصوص . نان سیر
سالاد سزار

بزرگ

۱۰
۶۵,۰۰۰ ۵۸,۵۰۰ تومان

متوسط

۱۰
۵۰,۰۰۰ ۴۵,۰۰۰ تومان

خوراک چیز چیکن (پرسی)

۳۰۰ گرم سینه مرغ تنوری، قارچ، فلفل دلمه ای، پنیر پروسس
خوراک چیز چیکن (پرسی)
۱۰
۱۱۰,۰۰۰ ۹۹,۰۰۰ تومان

ساندویچ بیکن پنیری تنوری

بیکن، پنیر پیتزا، کاهو، گوجه، سس مخصوص، نان باگت
ساندویچ بیکن پنیری تنوری
۱۰
۸۲,۰۰۰ ۷۳,۸۰۰ تومان

فیلتو گریل (پرسی)

۴۰۰ گرم فیله مرغ گریل شده، سس قارچ، سیب زمینی سرخ کرده، سبزیجات شامل: کدو، کرفس
فیلتو گریل (پرسی)
۱۰
۱۴۰,۰۰۰ ۱۲۶,۰۰۰ تومان

پیتزا قارچ و پنیر ایتالیایی (دو نفره)

خمیر پیتزا ایتالیایی ۳۰ سانتی متری، قارچ، پنیر پروسس
پیتزا قارچ و پنیر ایتالیایی (دو نفره)
۱۰
۱۲۵,۰۰۰ ۱۱۲,۵۰۰ تومان

پیتزا مرغ و قارچ ایتالیایی (دو نفره)

خمیر پیتزا ایتالیایی ۳۰ سانتی متری، فیله مرغ گریل شده، قارچ، فلفل دلمه ای، پنیر پروسس
پیتزا مرغ و قارچ ایتالیایی (دو نفره)
۱۰
۲۱۰,۰۰۰ ۱۸۹,۰۰۰ تومان

دوبل برگر

۲ عدد برگر دست ساز گوشت گوساله ۱۰۰ گرمی، پنیر گودا، کاهو، گوجه، سس مخصوص، سیب زمینی سرخ کرده، نان مک دونالد بزرگ
دوبل برگر
۱۰
۱۱۵,۰۰۰ ۱۰۳,۵۰۰ تومان

ایت برگر

یک عدد برگر دست ساز گوشت گوساله ۱۲۰ گرمی، فیله مرغ، بیکن، سس قارچ، کاهو، گوجه، سس مخصوص، سیب زمینی سرخ کرده، نان مک دونالد بزرگ
ایت برگر
۱۰
۱۱۵,۰۰۰ ۱۰۳,۵۰۰ تومان

پیتزا بیکن آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی، بیکن گوشت و مرغ، قارچ، فلفل دلمه ای، پنیر پروسس
پیتزا بیکن آمریکایی

یک نفره (۲۳ سانتی متری)

۱۰
۱۲۰,۰۰۰ ۱۰۸,۰۰۰ تومان

دو نفره (۲۸ سانتی متری)

۱۰
۱۹۰,۰۰۰ ۱۷۱,۰۰۰ تومان

پیتزا ایتالیایی

پیتزا گوشت و قارچ ایتالیایی (دو نفره)

خمیر پیتزا ۳۰سانتی متری نازک(ایتالیایی)، گوشت چرخ کرده، قارچ، پنیر پیتزا
پیتزا گوشت و قارچ ایتالیایی (دو نفره)
۱۵
۱۹۹,۰۰۰ ۱۶۹,۱۵۰ تومان

پیتزا بیف آلفردو ایتالیایی (دو نفره)

خمیر پیتزا ایتالیایی ۳۰ سانتی متری، گوشت ریش ریش شده، سس آلفردو، قارچ، فلفل دلمه ای، پنیر پروسس
پیتزا بیف آلفردو ایتالیایی (دو نفره)
۲۱۰,۰۰۰ تومان

پیتزا رست بیف ایتالیایی (دو نفره)

خمیر پیتزا ایتالیایی ۳۰ سانتی متری، گوشت پخته شده مغز ران گوساله طعم دار شده با سیر، قارچ، فلفل دلمه ای، پنیر پروسس
پیتزا رست بیف ایتالیایی (دو نفره)
۲۱۰,۰۰۰ تومان

پیتزا بیکن ایتالیایی (دو نفره)

خمیر پیتزا ایتالیایی ۳۰ سانتی متری، بیکن گوشت و مرغ، قارچ، فلفل دلمه ای، پنیر پروسس
پیتزا بیکن ایتالیایی (دو نفره)
۲۱۰,۰۰۰ تومان

پیتزا مرغ و قارچ ایتالیایی (دو نفره)

خمیر پیتزا ایتالیایی ۳۰ سانتی متری، فیله مرغ گریل شده، قارچ، فلفل دلمه ای، پنیر پروسس
پیتزا مرغ و قارچ ایتالیایی (دو نفره)
۱۰
۲۱۰,۰۰۰ ۱۸۹,۰۰۰ تومان

پیتزا پپرونی ایتالیایی (دو نفره)

خمیر پیتزا ایتالیایی ۳۰ سانتی متری، پپرونی دودی، قارچ، فلفل دلمه ای، پنیر پروسس
پیتزا پپرونی ایتالیایی (دو نفره)
۱۹۹,۰۰۰ تومان

پیتزا چیکن آلفردو ایتالیایی (دو نفره)

خمیر پیتزا ایتالیایی ۳۰ سانتی متری، مرغ گریل شده، قارچ، فلفل دلمه ای، پنیر پروسس، سس آلفردو
پیتزا چیکن آلفردو ایتالیایی (دو نفره)
۲۱۰,۰۰۰ تومان

پیتزا مخصوص ایتالیایی (دو نفره)

خمیر پیتزا ایتالیایی ۳۰ سانتی متری، ژامبون گوشت و مرغ رباط ۹۰ درصد و رباط ۷۰درصد، سوسیس دودی، قارچ، فلفل دلمه ای، پنیر پروسس
پیتزا مخصوص ایتالیایی (دو نفره)
۲۰
۱۹۹,۰۰۰ ۱۵۹,۲۰۰ تومان

پیتزا سبزیجات ایتالیایی (دو نفره)

خمیر پیتزا ایتالیایی ۳۰ سانتی متری، ذرت، نخود فرنگی، هویج، قارچ، فلفل دلمه ای، پنیر پروسس
پیتزا سبزیجات ایتالیایی (دو نفره)
۲۰
۱۹۹,۰۰۰ ۱۵۹,۲۰۰ تومان

پیتزا قارچ و پنیر ایتالیایی (دو نفره)

خمیر پیتزا ایتالیایی ۳۰ سانتی متری، قارچ، پنیر پروسس
پیتزا قارچ و پنیر ایتالیایی (دو نفره)
۱۰
۱۲۵,۰۰۰ ۱۱۲,۵۰۰ تومان

پیتزا مارگاریتا ایتالیایی (دو نفره)

خمیر پیتزا ایتالیایی ۳۰ سانتی متری، سس مخصوص، گوجه ، پنیر پروسس
پیتزا مارگاریتا ایتالیایی (دو نفره)
۱۱۰,۰۰۰ تومان

پیتزا آمریکایی

پیتزا گوشت و قارچ آمریکایی یک نفره (۲۳ سانتی متری)

گوشت چرخ کرده . قارچ . پنیر
پیتزا گوشت و قارچ آمریکایی یک نفره (23 سانتی متری)
۱۵
۱۱۰,۰۰۰ ۹۳,۵۰۰ تومان

پیتزا گوشت و قارچ آمریکایی دو نفره (۲۸ سانتی متری)

گوشت چرخ کرده.قارچ.پنیر پیتزا
پیتزا گوشت و قارچ آمریکایی دو نفره (28 سانتی متری)
۱۵
۱۸۵,۰۰۰ ۱۵۷,۲۵۰ تومان

پیتزا بیف آلفردو آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی، گوشت ریش ریش شده، سس آلفردو، قارچ، فلفل دلمه ای، پنیر پروسس
پیتزا بیف آلفردو آمریکایی

یک نفره (۲۳ سانتی متری)

۱۲۰,۰۰۰ تومان

دو نفره (۲۸ سانتی متری)

۱۹۰,۰۰۰ تومان

پیتزا رست بیف آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی، گوشت پخته شده مغز ران گوساله طعم دار شده با سیر، قارچ، فلفل دلمه ای، پنیر پروسس
پیتزا رست بیف آمریکایی

یک نفره (۲۳ سانتی متری)

۱۲۰,۰۰۰ تومان

دو نفره (۲۸ سانتی متری)

۱۹۰,۰۰۰ تومان

پیتزا پپرونی آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی، پپرونی دودی، قارچ، فلفل دلمه ای، پنیر پروسس
پیتزا پپرونی آمریکایی

یک نفره (۲۳ سانتی متری)

۱۵
۱۱۰,۰۰۰ ۹۳,۵۰۰ تومان

دو نفره (۲۸ سانتی متری)

۱۵
۱۸۵,۰۰۰ ۱۵۷,۲۵۰ تومان

پیتزا مخصوص آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی، ژامبون گوشت و مرغ رباط ۹۰ درصد و ۷۰درصد ، سوسیس دودی، قارچ، فلفل دلمه ای، پنیر پروسس
پیتزا مخصوص آمریکایی

یک نفره (۲۳ سانتی متری)

۲۵
۱۱۰,۰۰۰ ۸۲,۵۰۰ تومان

دو نفره (۲۸ سانتی متری)

۲۰
۱۸۵,۰۰۰ ۱۴۸,۰۰۰ تومان

پیتزا بیکن آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی، بیکن گوشت و مرغ، قارچ، فلفل دلمه ای، پنیر پروسس
پیتزا بیکن آمریکایی

یک نفره (۲۳ سانتی متری)

۱۰
۱۲۰,۰۰۰ ۱۰۸,۰۰۰ تومان

دو نفره (۲۸ سانتی متری)

۱۰
۱۹۰,۰۰۰ ۱۷۱,۰۰۰ تومان

پیتزا مرغ و قارچ آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی، فیله مرغ گریل شده، قارچ، فلفل دلمه ای، پنیر پروسس
پیتزا مرغ و قارچ آمریکایی

یک نفره (۲۳ سانتی متری)

۱۰
۱۲۰,۰۰۰ ۱۰۸,۰۰۰ تومان

دو نفره (۲۸ سانتی متری)

۱۰
۱۹۰,۰۰۰ ۱۷۱,۰۰۰ تومان

پیتزا سبزیجات بدون ژامبون

خمیر پیتزا آمریکایی، ، ذرت، نخود فرنگی، هویج، قارچ، فلفل دلمه ای، پنیر پروسس
پیتزا سبزیجات بدون ژامبون

یک نفره (۲۳ سانتی متری)

۲۵
۱۱۰,۰۰۰ ۸۲,۵۰۰ تومان

دو نفره (۲۸ سانتی متری)

۲۵
۱۸۵,۰۰۰ ۱۳۸,۷۵۰ تومان

پیتزا چیکن آلفردو آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی، سس آلفردو، مرغ گریل شده، قارچ، فلفل دلمه ای، پنیر پروسس
پیتزا چیکن آلفردو آمریکایی

یک نفره (۲۳ سانتی متری)

۱۲۰,۰۰۰ تومان

دو نفره (۲۸ سانتی متری)

۱۹۰,۰۰۰ تومان

برگر

چوریتسو برگر

گوشت گریل شده ۱۲۰ گرمی، چوریتسو، سس پنیر دیپ چدار، کاهو، گوجه، سیب زمینی سرخ شده
چوریتسو برگر
۱۱۵,۰۰۰ تومان

برگر کلاسیک

یک عدد برگر دست ساز گوشت گوساله ۱۲۰ گرمی، کاهو، گوجه، سس مخصوص، سیب زمینی سرخ کرده، نان مک دونالد بزرگ
برگر کلاسیک
۱۵
۸۵,۰۰۰ ۷۲,۲۵۰ تومان

چیز برگر

یک عدد برگر دست ساز گوشت گوساله ۱۲۰ گرمی، پنیر گودا، کاهو، گوجه، سس مخصوص، سیب زمینی سرخ کرده، نان مک دونالد بزرگ
چیز برگر
۱۵
۹۰,۰۰۰ ۷۶,۵۰۰ تومان

ماشروم برگر

یک عدد برگر دست ساز گوشت گوساله ۱۲۰ گرمی، سس قارچ، کاهو، گوجه، سس مخصوص، سیب زمینی سرخ کرده، نان مک دونالد بزرگ
ماشروم برگر
۱۵
۹۰,۰۰۰ ۷۶,۵۰۰ تومان

اسموکی برگر

یک عدد برگر دست ساز گوشت گوساله ۱۲۰ گرمی، سس دودی، کاهو، گوجه، سس مخصوص، سیب زمینی سرخ کرده، نان مک دونالد بزرگ
اسموکی برگر
۱۵
۹۰,۰۰۰ ۷۶,۵۰۰ تومان

هالپینو برگر

یک عدد برگر دست ساز گوشت گوساله ۱۲۰ گرمی، فلفل هالوپینو تند، کاهو، گوجه، سس مخصوص، سیب زمینی سرخ کرده، نان مک دونالد بزرگ
هالپینو برگر
۱۵
۹۰,۰۰۰ ۷۶,۵۰۰ تومان

چیلی برگر

یک عدد برگر دست ساز گوشت گوساله ۱۲۰ گرمی، سس چیلی تند، کاهو، گوجه، سس مخصوص، سیب زمینی سرخ کرده، نان مک دونالد بزرگ
چیلی برگر
۱۵
۹۰,۰۰۰ ۷۶,۵۰۰ تومان

دوبل برگر

۲ عدد برگر دست ساز گوشت گوساله ۱۰۰ گرمی، پنیر گودا، کاهو، گوجه، سس مخصوص، سیب زمینی سرخ کرده، نان مک دونالد بزرگ
دوبل برگر
۱۰
۱۱۵,۰۰۰ ۱۰۳,۵۰۰ تومان

ایت برگر

یک عدد برگر دست ساز گوشت گوساله ۱۲۰ گرمی، فیله مرغ، بیکن، سس قارچ، کاهو، گوجه، سس مخصوص، سیب زمینی سرخ کرده، نان مک دونالد بزرگ
ایت برگر
۱۰
۱۱۵,۰۰۰ ۱۰۳,۵۰۰ تومان

چیکن باربیکیو برگر

یک عدد استیک مرغ طعم دار شده گریل، کاهو، گوجه، سس مخصوص، سیب زمینی سرخ کرده، نان مک دونالد بزرگ
چیکن باربیکیو برگر
۱۵
۸۵,۰۰۰ ۷۲,۲۵۰ تومان

چیز چیکن باربیکیو برگر

یک عدد استیک مرغ گریل شده، پنیر گودا، کاهو، گوجه، سس مخصوص، سیب زمینی سرخ کرده، نان مک دونالد بزرگ
چیز چیکن باربیکیو برگر
۱۵
۹۰,۰۰۰ ۷۶,۵۰۰ تومان

چیکن ماشروم برگر

یک عدد استیک مرغ گریل شده، سس قارچ، کاهو، گوجه، سس مخصوص، سیب زمینی سرخ کرده، نان مک دونالد بزرگ
چیکن ماشروم برگر
۱۵
۹۰,۰۰۰ ۷۶,۵۰۰ تومان

ساندویچ

ساندویچ گوشت و قارچ

گوشت چرخ کرده، قارچ، نان ساندویچی
ساندویچ گوشت و قارچ
۱۵
۸۲,۰۰۰ ۶۹,۷۰۰ تومان

ساندویچ گوشت و قارچ پنیری

گوشت چرخ کرده، قارچ، پنیر پیتزا، نان ساندویچی
ساندویچ گوشت و قارچ پنیری
۱۵
۸۸,۰۰۰ ۷۴,۸۰۰ تومان

ساندویچ سرد سبک هایدا قدیم

۲۰۰گرم ژامبون ۹۰درصد مرغ رباط . کاهو .گوجه .چیپس
ساندویچ سرد سبک هایدا قدیم
۸۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ رست بیف

۱۰۰ گرم گوشت ریش ریش شده، قارچ، کاهو، گوجه، سس مخصوص، نان باگت
ساندویچ رست بیف
۸۲,۰۰۰ تومان

ساندویچ رست بیف پنیری

۱۰۰ گرم گوشت ریش ریش شده، قارچ، پنیر پروسس، کاهو، گوجه، سس مخصوص، نان باگت
ساندویچ رست بیف پنیری
۸۸,۰۰۰ تومان

ساندویچ مخصوص هشت

۲۰۰ مخلوط گوشت گوساله و مرغ، قارچ، کاهو، گوجه، سس مخصوص، نان باگت
ساندویچ مخصوص هشت
۲۰
۸۲,۰۰۰ ۶۵,۶۰۰ تومان

ساندویچ مخصوص هشت پنیری

۲۰۰ مخلوط گوشت گوساله و مرغ، قارچ، پنیر پروسس، کاهو، گوجه، سس مخصوص، نان باگت
ساندویچ مخصوص هشت پنیری
۲۰
۸۸,۰۰۰ ۷۰,۴۰۰ تومان

ساندویچ چیکن آلفردو

۲۰۰ گرم فیله مرغ، قارچ، سس آلفردو، کاهو، گوجه، سس مخصوص، نان باگت
ساندویچ چیکن آلفردو
۸۲,۰۰۰ تومان

ساندویچ چیکن آلفردو پنیری

۲۰۰ گرم فیله مرغ، قارچ، سس آلفردو، پنیر پروسس، کاهو، گوجه، سس مخصوص، نان باگت
ساندویچ چیکن آلفردو پنیری
۸۸,۰۰۰ تومان

ساندویچ فیله مرغ

۱۵۰ گرم فیله مرغ گریل شده، قارچ، کاهو، گوجه، سس مخصوص، نان باگت
ساندویچ فیله مرغ
۸۲,۰۰۰ تومان

ساندویچ فیله مرغ پنیری

۱۵۰ گرم فیله مرغ گریل شده، قارچ، پنیر پروسس، کاهو، گوجه، سس مخصوص، نان باگت
ساندویچ فیله مرغ پنیری
۸۸,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ ساده

یک عدد سوسیس هات داگ، کاهو، گوجه، سس مخصوص، نان باگت
ساندویچ هات داگ ساده
۲۵
۶۰,۰۰۰ ۴۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ آلفردو

یک عدد سوسیس هات داگ، سس آلفردو، کاهو، گوجه، سس مخصوص، نان باگت
ساندویچ هات داگ آلفردو
۲۵
۶۵,۰۰۰ ۴۸,۷۵۰ تومان

ساندویچ هات داگ پنیری

یک عدد سوسیس هات داگ، پنیر پیتزا، کاهو، گوجه، سس مخصوص، نان باگت
ساندویچ هات داگ پنیری
۲۵
۶۶,۰۰۰ ۴۹,۵۰۰ تومان

ساندویچ بیکن پنیری تنوری

بیکن، پنیر پیتزا، کاهو، گوجه، سس مخصوص، نان باگت
ساندویچ بیکن پنیری تنوری
۱۰
۸۲,۰۰۰ ۷۳,۸۰۰ تومان

پاستا

پاستا پنه چیکن آلفردو

پاستا پنه، ۲۰۰ گرم فیله مرغ، قارچ، شیر، خامه
پاستا پنه چیکن آلفردو
۹۵,۰۰۰ تومان

پاستا فتوچینی چیکن آلفردو

پاستا فتوچینی، ۲۰۰ گرم فیله مرغ، قارچ، شیر، خامه
پاستا فتوچینی چیکن آلفردو
۹۵,۰۰۰ تومان

غذای پرسی

فیلتو گریل (پرسی)

۴۰۰ گرم فیله مرغ گریل شده، سس قارچ، سیب زمینی سرخ کرده، سبزیجات شامل: کدو، کرفس
فیلتو گریل (پرسی)
۱۰
۱۴۰,۰۰۰ ۱۲۶,۰۰۰ تومان

فیتنس فود (پرسی)

۴۰۰ گرم فیله مرغ گریل شده، سیب زمینی سرخ کرده، سبزیجات شامل: کدو، کرفس
فیتنس فود (پرسی)
۱۰
۱۴۰,۰۰۰ ۱۲۶,۰۰۰ تومان

خوراک چیز چیکن (پرسی)

۳۰۰ گرم سینه مرغ تنوری، قارچ، فلفل دلمه ای، پنیر پروسس
خوراک چیز چیکن (پرسی)
۱۰
۱۱۰,۰۰۰ ۹۹,۰۰۰ تومان

پیش غذا

سوسیس دیپ چدار

سیب زمینی سرخ شده، سوسیس ۸۰درصد رباط، سس پنیر دیپ چدار
سوسیس دیپ چدار
۵۵,۰۰۰ تومان

سیب زمینی سرخ کرده

یک نفره
سیب زمینی سرخ کرده
۴۵,۰۰۰ تومان

سیب زمینی پپرونی

سیب زمینی سرخ کرده، پپرونی، فلفل هالوپینو (یک نفره)
سیب زمینی پپرونی
۵۵,۰۰۰ تومان

سیب زمینی با سس قارچ

سیب زمینی سرخ کرده، سس قارچ (یک نفره)
سیب زمینی با سس قارچ
۶۰,۰۰۰ تومان

سیب زمینی پنیری

سیب زمینی سرخ کرده، ژامبون، قارچ، پنیر پیتزا (یک نفره)
سیب زمینی پنیری
۶۰,۰۰۰ تومان

نان سیر

خمیر پیتزا آمریکایی ۲۳ سانتی متری، سس سیر، پنیر پروسس (یک نفره)
نان سیر
۷۵,۰۰۰ تومان

سالاد

سالاد سزار

کاهو، فیله مرغ گریل شده، پنیر پارمسان، سس مخصوص .نان سیر
سالاد سزار

متوسط

۱۰
۵۰,۰۰۰ ۴۵,۰۰۰ تومان

بزرگ

۱۰
۶۵,۰۰۰ ۵۸,۵۰۰ تومان

سالاد یونانی

کاهو، گوجه، نخود، ذرت، ژامبون، سس مخصوص، پنیر فتا
سالاد یونانی

متوسط

۱۰
۳۸,۰۰۰ ۳۴,۲۰۰ تومان

بزرگ

۱۰
۴۵,۰۰۰ ۴۰,۵۰۰ تومان

سالاد ژامبون

کاهو، ژامبون، سس مخصوص
سالاد ژامبون

متوسط

۱۰
۳۸,۰۰۰ ۳۴,۲۰۰ تومان

بزرگ

۱۰
۴۵,۰۰۰ ۴۰,۵۰۰ تومان

سرویس اضافه

بسته بندی اضافه

ظرف و سلفون اضافه تر از استاندارد
بسته بندی اضافه
۶,۵۰۰ تومان

سس آلفردو

قارچ، شیر، خامه، ادویه جات مخصوص کافه ۸، ۲۵۰ گرم
سس آلفردو
۲۰,۰۰۰ تومان

سس پنیر دیپ چدار

سس پنیر دیپ
سس پنیر دیپ چدار
۱۸,۰۰۰ تومان

سس چیلی تایلندی

سس با طعم تند و شیرین
سس چیلی تایلندی
۵,۰۰۰ تومان

نوشیدنی

نوشابه بطری

۳۰۰ میلی لیتر
نوشابه بطری

فانتا پرتقالی

۷,۲۵۰ تومان

اسپرایت

۷,۲۵۰ تومان

نوشابه کانادا بطری

۳۰۰ سی سی
نوشابه کانادا بطری
۷,۲۵۰ تومان

ابمیوه گازدار شیشه ای طعم دار فرش دی

۲۵۰میلی لیتر
ابمیوه گازدار شیشه ای طعم دار فرش دی
۱۳,۴۰۰ تومان

انرژی زا one day

انرژی زا one day
۲۰,۰۰۰ تومان

نوشابه قوطی کوکاکولا زیرو

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی کوکاکولا زیرو
۱۲,۰۰۰ تومان

نوشابه شیشه ای

۲۵۰ میلی لیتر
نوشابه شیشه ای

کوکاکولا

۱۰,۰۰۰ تومان

فانتا

۱۰,۰۰۰ تومان

اسپرایت

۱۰,۰۰۰ تومان

نوشابه بطری کوکاکولا

۳۰۰ میلی لیتر
نوشابه بطری کوکاکولا
۷,۲۵۰ تومان

نوشابه قوطی

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی

کوکاکولا

۱۲,۰۰۰ تومان

فانتا

۱۲,۰۰۰ تومان

اسپرایت

۱۲,۰۰۰ تومان

نوشابه خانواده

۱.۵ لیتر
نوشابه خانواده

فانتا

۱۸,۰۰۰ تومان

اسپرایت

۱۸,۰۰۰ تومان

کوکاکولا

۱۸,۰۰۰ تومان

ماءالشعیر شیشه ای هی دی

۳۲۰ میلی لیتر
ماءالشعیر شیشه ای هی دی

استوایی

۱۲,۰۰۰ تومان

لیمو

۱۲,۰۰۰ تومان

هلو

۱۲,۰۰۰ تومان