جست‌وجو در اسنپ‌فود

پر‌طرفدارها

پیتزا پپرونی (دو نفره)

خمیر پیتزا مخصوص ۳۰ سانتی متری، سس مخصوص، پنیر میکس، کالباس پپرونی، سس تک نفره
پیتزا پپرونی (دو نفره)
۱۰
۱۴۴,۰۰۰ ۱۲۹,۶۰۰ تومان

پیتزا گوشت و قارچ (دو نفره)

خمیر پیتزا مخصوص ۳۰ سانتی متری، سس مخصوص، ۱۲۰ گرم رست بیف، قارچ، گوجه، فلفل دلمه ای، پنیر میکس، سس تک نفره
پیتزا گوشت و قارچ (دو نفره)
۱۰
۱۸۰,۰۰۰ ۱۶۲,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ تنوری مخصوص

یک عدد هات داگ، چیپس خلالی، فلفل دلمه ای، گوجه، پنیر گودا، قارچ، سس خامه، نان باگت دست ساز، سس تک نفره
ساندویچ هات داگ تنوری مخصوص
۱۰
۱۰۷,۰۰۰ ۹۶,۳۰۰ تومان

پیتزا

پیتزا چیکن پاستا (دو نفره)

خمیر پیتزا مخصوص ۳۰ سانتی متری، پاستا پنه، ۱۴۰ گرم مرغ طعم دار شده گریل، قارچ، سس خامه، زیتون سیاه اسلایسی، پنیر میکس، سس تک نفره
پیتزا چیکن پاستا (دو نفره)
۱۰
۱۷۳,۰۰۰ ۱۵۵,۷۰۰ تومان

پیتزا بیف پاستا (دو نفره)

خمیر پیتزا مخصوص ۳۰ سانتی متری، پاستا پنه، ۶۰ گرم استیک گوساله گریل شده، قارچ، سس خامه، زیتون سیاه اسلایسی، پنیر میکس، سس تک نفره
پیتزا بیف پاستا (دو نفره)
۱۰
۱۷۶,۰۰۰ ۱۵۸,۴۰۰ تومان

پیتزا پپرونی پاستا (دو نفره)

خمیر پیتزا مخصوص ۳۰ سانتی متری، پاستا پنه، پپرونی، سس خامه، زیتون سیاه اسلایسی، پنیر میکس، سس تک نفره
پیتزا پپرونی پاستا (دو نفره)
۱۰
۱۵۷,۰۰۰ ۱۴۱,۳۰۰ تومان

پیتزا وایت (دو نفره)

خمیر پیتزا مخصوص ۳۰ سانتی متری، گوشت چرخ کرده، ژامبون گوشت، سس مخصوص وایت، پیاز، جعفری، قارچ، سس سیر، فلفل دلمه ای، پنیر میکس، سس ...
پیتزا وایت (دو نفره)
۱۰
۱۶۴,۰۰۰ ۱۴۷,۶۰۰ تومان

پیتزا رومانو (دو نفره)

خمیر پیتزا مخصوص ۳۰ سانتی متری، ژامبون گوشت، سس مخصوص، پنیر میکس، سس تک نفره
پیتزا رومانو (دو نفره)
۱۰
۱۲۵,۰۰۰ ۱۱۲,۵۰۰ تومان

پیتزا سبزیجات (دو نفره)

خمیر پیتزا مخصوص ۳۰ سانتی متری، سس مخصوص، قارچ، زیتون سیاه اسلایسی، ذرت، فلفل دلمه ای، پیاز، جعفری، سس پستو، پنیر میکس، سس تک نفره
پیتزا سبزیجات (دو نفره)
۱۰
۱۲۲,۰۰۰ ۱۰۹,۸۰۰ تومان

پیتزا گوشت و قارچ (دو نفره)

خمیر پیتزا مخصوص ۳۰ سانتی متری، سس مخصوص، ۱۲۰ گرم رست بیف، قارچ، گوجه، فلفل دلمه ای، پنیر میکس، سس تک نفره
پیتزا گوشت و قارچ (دو نفره)
۱۰
۱۸۰,۰۰۰ ۱۶۲,۰۰۰ تومان

پیتزا مارگاریتا (دو نفره)

خمیر پیتزا مخصوص ۳۰ سانتی متری، گوجه فرنگی، ریحان تازه، سس مخصوص، پنیر میکس، سس تک نفره
پیتزا مارگاریتا (دو نفره)
۱۰
۱۱۴,۰۰۰ ۱۰۲,۶۰۰ تومان

پیتزا چیوسا (دو نفره)

خمیر پیتزا مخصوص ۳۰ سانتی متری، ژامبون گوشت، قارچ، سس مخصوص، پنیر میکس، سس تک نفره
پیتزا چیوسا (دو نفره)
۱۰
۱۳۲,۰۰۰ ۱۱۸,۸۰۰ تومان

پیتزا چانو (دو نفره)

خمیر پیتزا مخصوص ۳۰ سانتی متری، ۱۴۰ گرم استیک گوساله، سس مخصوص، پیاز، سس سیر، پنیر میکس، سس تک نفره
پیتزا چانو (دو نفره)
۱۰
۱۸۰,۰۰۰ ۱۶۲,۰۰۰ تومان

پیتزا فونگی (دو نفره)

خمیر پیتزا مخصوص ۳۰ سانتی متری، سس مخصوص، پنیر موزارلا، قارچ، سس تک نفره
پیتزا فونگی (دو نفره)
۱۰
۱۲۴,۰۰۰ ۱۱۱,۶۰۰ تومان

پیتزا کالزونه (دو نفره)

خمیر پیتزا مخصوص ۳۰ سانتی متری (کالزونه)، ژامبون گوشت، سس مخصوص، قارچ، پنیر میکس، سس تک نفره
پیتزا کالزونه (دو نفره)
۱۰
۱۳۲,۰۰۰ ۱۱۸,۸۰۰ تومان

پیتزا آفریکانا (دو نفره)

خمیر پیتزا مخصوص ۳۰ سانتی متری، ۱۴۰ گرم فیله مرغ طعم دار شده گریل، سس مخصوص، قارچ، فلفل دلمه ای، زیتون سیاه اسلایسی، گوجه، پنیر می...
پیتزا آفریکانا (دو نفره)
۱۰
۱۶۵,۰۰۰ ۱۴۸,۵۰۰ تومان

پیتزا پپرونی (دو نفره)

خمیر پیتزا مخصوص ۳۰ سانتی متری، سس مخصوص، پنیر میکس، کالباس پپرونی، سس تک نفره
پیتزا پپرونی (دو نفره)
۱۰
۱۴۴,۰۰۰ ۱۲۹,۶۰۰ تومان

پیتزا سیسیلی (دو نفره)

خمیر پیتزا مخصوص ۳۰ سانتی متری، ۵۰ گرم استیک فیله گوشت، ژامبون گوشت، سس سیر، پنیر میکس، پیاز، جعفری، قارچ، سس تک نفره
پیتزا سیسیلی (دو نفره)
۱۰
۱۶۰,۰۰۰ ۱۴۴,۰۰۰ تومان

پیتزا مکزیکانو (دو نفره)

خمیر پیتزا مخصوص ۳۰ سانتی متری، ۲۰۰ گرم گوشت چرخ کرده، سس مخصوص،سس سیر، پیاز، جعفری، فلفل دلمه ای، سس چیلی، پنیر میکس، سس تک نفره
پیتزا مکزیکانو (دو نفره)
۱۰
۱۵۹,۰۰۰ ۱۴۳,۱۰۰ تومان

پیتزا آل پلو (دو نفره)

خمیر پیتزا مخصوص ۳۰ سانتی متری، ۱۰۰ گرم گوشت چرخ کرده، پپرونی، پنیر میکس، سس سیر، پیاز، جعفری، فلفل دلمه ای، قارچ، سس تک نفره
پیتزا آل پلو (دو نفره)
۱۰
۱۷۵,۰۰۰ ۱۵۷,۵۰۰ تومان

پیتزا کاپری (دو نفره)

خمیر پیتزا مخصوص ۳۰ سانتی متری، ۱۰۰ گرم ژامبون گوشت، پپرونی، سس مخصوص، پنیر میکس، فلفل دلمه ای، قارچ، زیتون سیاه اسلایسی، گوجه، سس...
پیتزا کاپری (دو نفره)
۱۰
۱۴۸,۰۰۰ ۱۳۳,۲۰۰ تومان

پیتزا سزار (دو نفره)

خمیر پیتزا مخصوص ۳۰ سانتی متری، ۱۰۰ گرمر مرغ گریل شده، سس مخصوص سزار، پنیر میکس، کاهو، سس سیر، پنیر پارمزان، زیتون سیاه اسلایسی، س...
پیتزا سزار (دو نفره)
۱۰
۱۳۴,۰۰۰ ۱۲۰,۶۰۰ تومان

پیتزا ونیزیا (دو نفره)

خمیر پیتزا مخصوص ۳۰ سانتی متری، ۱۲۰ گرم گوشت چرخ کرده، سس سیر، پنیر میکس، قارچ، پیاز، جعفری، سس تک نفره
پیتزا ونیزیا (دو نفره)
۱۰
۱۷۰,۰۰۰ ۱۵۳,۰۰۰ تومان

پیتزا آمریکانو (دو نفره)

خمیر پیتزا مخصوص ۳۰ سانتی متری، ۷۰ گرم ژامبون گوشت، ۴۰ گرم فیله مرغ گریل شده، ۳۰ گرم رست بیف، سس مخصوص، پنیر میکس، گوجه فرنگی، قار...
پیتزا آمریکانو (دو نفره)
۱۰
۱۹۳,۰۰۰ ۱۷۳,۷۰۰ تومان

پیتزا چهار فصل (دو نفره)

خمیر پیتزا مخصوص ۳۰ سانتی متری، (انتخاب مواد تشکیل دهنده پیتزا بر عهده شما)
پیتزا چهار فصل (دو نفره)
۱۰
۱۸۵,۰۰۰ ۱۶۶,۵۰۰ تومان

ساندویچ

چیکن برگر

۱۶۵ گرم برگر دست ساز ۹۰%، ۸۰گرم.قارچ. چیکن مرغ تنوری، سبزیجات، سس مخصوص، نان تنوری
چیکن برگر
۱۰
۱۲۰,۰۰۰ ۱۰۸,۰۰۰ تومان

چوریسو برگر

سوسیس ۹۰%، برگر ۹۰% ۱۶۵گرمی دستی، سس، خامه، سبزیجات،ذچیپس
چوریسو برگر
۱۰
۱۳۲,۰۰۰ ۱۱۸,۸۰۰ تومان

ساندوچ مخصوص تنور

پپرونی ۲۰گرم، چوریتسو، بیکن۵۰گرم، برگر۱۶۰گرم۹۰%، سس خامه، پنیر گودا، چیپس، فلفل دلمه ای، گوجه
ساندوچ مخصوص تنور
۱۰
۱۴۱,۰۰۰ ۱۲۶,۹۰۰ تومان

دوبل برگر

۲عدد برگر ۹۰% ۱۶۰ گرمی دست ساز، سس، خامه، سبزیجات، چیپس
دوبل برگر
۱۰
۱۴۵,۰۰۰ ۱۳۰,۵۰۰ تومان

چیز برگر

برگر ۹۰درصد۱۶۰ گرمی دست ساز، پنیر پیتزا، سبزیجات، فلفل دلمه ای، گوجه، نان مجموعه تنوری
چیز برگر
۱۰
۱۰۶,۰۰۰ ۹۵,۴۰۰ تومان

بیکن برگر

برگر ۹۰درصد ۱۶۰ گرمی دستی بیکن ۶۰ گرم سس خامه فلفل وگوجه چیپس نان تنوری مجموعه
بیکن برگر
۱۰
۱۱۶,۰۰۰ ۱۰۴,۴۰۰ تومان

برگر مخصوص

یک عدد برگر ۱۴۰ گرمی (مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی)، پیاز، چیپس خلالی، فلفل دلمه ای، گوجه، پنیر گودا، قارچ، سس خامه، نان گرد برگر د...
برگر مخصوص
۱۰
۱۰۶,۰۰۰ ۹۵,۴۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ تنوری مخصوص

یک عدد هات داگ، چیپس خلالی، فلفل دلمه ای، گوجه، پنیر گودا، قارچ، سس خامه، نان باگت دست ساز، سس تک نفره
ساندویچ هات داگ تنوری مخصوص
۱۰
۱۰۷,۰۰۰ ۹۶,۳۰۰ تومان

ساندویچ چیکن تنوری مخصوص

۹۰ گرم مرغ گریل شده، چیپس خلالی، فلفل دلمه ای، گوجه، قارچ، سس خامه، نان باگت دست ساز، سس تک نفره
ساندویچ چیکن تنوری مخصوص
۱۰
۱۱۸,۰۰۰ ۱۰۶,۲۰۰ تومان

ساندویچ بیف استیک تنوری مخصوص

۱۲۰گرم استیک گوساله، چیپس خلالی، فلفل دلمه ای، گوجه، قارچ، سس خامه، نان باگت دست ساز، سس تک نفره
ساندویچ بیف استیک تنوری مخصوص
۱۰
۱۲۷,۰۰۰ ۱۱۴,۳۰۰ تومان

ساندویچ فلت گوشت تنوری (مینی)

۹۰ گرم گوشت چرخ کرده، چیپس خلالی، فلفل دلمه ای، گوجه، قارچ، سس مخصوص، نان باگت دست ساز، سس تک نفره
ساندویچ فلت گوشت تنوری (مینی)
۱۰
۱۳۰,۰۰۰ ۱۱۷,۰۰۰ تومان

پیتزا ساندویچ

ژامبون گوشت، فیله مرغ گریل شده، رست بیف، گوشت چرخ کرده، قارچ، سس مخصوص، خمیر نان مخصوص، پنیر موزارلا، سس تک نفره
پیتزا ساندویچ
۱۰
۱۰۸,۰۰۰ ۹۷,۲۰۰ تومان

ساندویچ امریکن بیکن تنوری

بیکن ۹۰% گوشت تنوری، پنیر گودا، چیپس خلالی، فلفل دلمه ای، گوجه، قارچ، سس مخصوص، نان باگت دست ساز، سس تک نفره
ساندویچ امریکن بیکن تنوری
۱۰
۱۲۰,۰۰۰ ۱۰۸,۰۰۰ تومان

ساندویچ فیلادلفیا

۱۲۰گرم فیله گوساله گریل شده، پیاز، پنیر گودا، چیپس خلالی، فلفل دلمه ای، گوجه، قارچ، سس سفید، نان باگت دست ساز، سس تک نفره
ساندویچ فیلادلفیا
۱۰
۱۲۷,۰۰۰ ۱۱۴,۳۰۰ تومان

پاستا و لازانیا

فیله استریپس سوخاری

۴-۵ تکه فیله استریپس سوخاری، سیب زمینی سرخ کرده، سس مخصوص
فیله استریپس سوخاری
۱۰
۱۱۹,۰۰۰ ۱۰۷,۱۰۰ تومان

لازانیا تنوری

۳ لایه پاستا ورقه ای، گوشت چرخ کرده، رست بیف، قارچ، سس مخصوص، پنیر میکس، سس تک نفره
لازانیا تنوری
۱۰
۱۳۵,۰۰۰ ۱۲۱,۵۰۰ تومان

پاستا مرغ و قارچ

پاستا پنه، ۷۰ گرم فیله مرغ گریل شده، سس آلفردو، سس خامه، قارچ، پنیر میکس
پاستا مرغ و قارچ
۱۰
۱۲۹,۰۰۰ ۱۱۶,۱۰۰ تومان

پاستا مرغ و سس تند

پاستا پنه، ۷۰ گرم فیله مرغ گریل شده، فلفل دلمه ای، سس چیلی، سس نابل، پنیر پارمزان
پاستا مرغ و سس تند
۱۰
۱۱۹,۰۰۰ ۱۰۷,۱۰۰ تومان

پاستا گوشت و قارچ

پاستا پنه، ۶۰ گرم استیک گوساله، سس آلفردو، سس خامه، قارچ، جعفری، پنیر میکس
پاستا گوشت و قارچ
۱۰
۱۴۵,۰۰۰ ۱۳۰,۵۰۰ تومان

پوتی

پوتی میکس

رست بیف، فیله مرغ گریل شده، سیب زمینی سرخ کرده، پنیر موزارلا، قارچ، سس مخصوص، سس تک نفره
پوتی میکس
۱۰
۱۲۴,۰۰۰ ۱۱۱,۶۰۰ تومان

پوتی چیکن

فیله مرغ گریل شده، سیب زمینی سرخ کرده، پنیر موزارلا، قارچ، سس مخصوص، سس تک نفره
پوتی چیکن
۱۰
۱۱۶,۰۰۰ ۱۰۴,۴۰۰ تومان

پوتی بیف

رست بیف، سیب زمینی سرخ کرده، پنیر موزارلا، قارچ، سس مخصوص، سس تک نفره
پوتی بیف
۱۰
۱۱۹,۰۰۰ ۱۰۷,۱۰۰ تومان

پوتی چیز

سیب زمینی سرخ کرده، پنیر موزارلا، سس تک نفره
پوتی چیز
۱۰
۷۵,۰۰۰ ۶۷,۵۰۰ تومان

سالاد و پیش غذا

سالاد فصل

سالاد فصل
۱۰
۳۷,۰۰۰ ۳۳,۳۰۰ تومان

بروسکتا

نان تست تکه ای، گوجه فرنگی، ریحان تازه، سرکه بالزامیک، پنیر خامه ای
بروسکتا
۱۰
۳۹,۰۰۰ ۳۵,۱۰۰ تومان

سالاد سزار

کاهو، مرغ گریل شده، سس مخصوص سزار، سس سیر، پنیر پارمزان
سالاد سزار
۱۰
۸۲,۰۰۰ ۷۳,۸۰۰ تومان

سیب زمینی سرخ شده

سیب زمینی سرخ شده، سس تک نفره
سیب زمینی سرخ شده
۱۰
۴۲,۰۰۰ ۳۷,۸۰۰ تومان

سیب زمینی تنوری

سیب زمینی تنوری با پوست پوست، پنیر پیتزا، قارچ، فلفل دلمه ای، سس تک نفره
سیب زمینی تنوری
۱۰
۶۰,۰۰۰ ۵۴,۰۰۰ تومان

نان سیر

خمیر مخصوص، سس سیر، پنیر موزارلا
نان سیر
۱۰
۵۰,۰۰۰ ۴۵,۰۰۰ تومان

پیاز سوخاری

پیاز حلقه ای سوخاری
پیاز سوخاری
۱۰
۳۹,۰۰۰ ۳۵,۱۰۰ تومان

قارچ سوخاری

یک ظرف متوسط قارچ سوخاری ۲۳۰ گرم
قارچ سوخاری
۱۰
۵۰,۰۰۰ ۴۵,۰۰۰ تومان

نوشیدنی

نوشابه قوطی

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی

کوکاکولا

۱۰
۱۲,۵۰۰ ۱۱,۲۵۰ تومان

کوکاکولا زیرو

۱۰
۱۲,۵۰۰ ۱۱,۲۵۰ تومان

اسپرایت

۱۰
۱۲,۵۰۰ ۱۱,۲۵۰ تومان

نوشابه خانواده

۱.۵ لیتر
نوشابه خانواده

کوکاکولا

۱۰
۱۸,۰۰۰ ۱۶,۲۰۰ تومان

کوکاکولا زیرو

۱۰
۱۸,۰۰۰ ۱۶,۲۰۰ تومان

اسپرایت

۱۰
۱۸,۰۰۰ ۱۶,۲۰۰ تومان

ماءالشعیر قوطی هی دی

۳۳۰ میلی لیتر
ماءالشعیر قوطی هی دی

هلو

۱۰
۱۴,۰۰۰ ۱۲,۶۰۰ تومان

لیمو

۱۰
۱۴,۰۰۰ ۱۲,۶۰۰ تومان

استوایی

۱۰
۱۴,۰۰۰ ۱۲,۶۰۰ تومان

کلاسیک

۱۰
۱۴,۰۰۰ ۱۲,۶۰۰ تومان

دوغ لیوانی

۲۸۰ میلی لیتر
دوغ لیوانی
۱۰
۸,۰۰۰ ۷,۲۰۰ تومان

آب معدنی کوچک

۰.۵ لیتر
آب معدنی کوچک
۱۰
۵,۰۰۰ ۴,۵۰۰ تومان