جست‌وجو در اسنپ‌فود

پر‌طرفدارها

پیتزا مخصوص آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی، مخلوط ژامبون گوشت و مرغ خرد شده، قارچ، فلفل دلمه ای، پنیر پیتزا، سس مخصوص
پیتزا مخصوص آمریکایی

مینی (۱۵ سانتی‌ متری)

۱۱۵,۰۰۰ تومان

یک نفره (۲۳ سانتی‌ متری)

۱۳۸,۰۰۰ تومان

پیتزا مخلوط آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی، مخلوط ژامبون گوشت و مرغ خرد شده، ژامبون سالامی، گوشت گوساله چرخ شده، قارچ، زیتون، فلفل دلمه ای، پنیر پیتزا، س...
پیتزا مخلوط آمریکایی

یک نفره (۲۳ سانتی متری)

۱۴۷,۰۰۰ تومان

پیتزا پپرونی آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی، ژامبون پپرونی ۸۰%، قارچ، فلفل دلمه ای، پنیر پیتزا
پیتزا پپرونی آمریکایی

یک نفره (۲۳ سانتی متری)

۱۴۰,۰۰۰ تومان

پیتزا پپرونی ایتالیایی

خمیر پیتزا ایتالیایی، ژامبون پپرونی، قارچ، فلفل دلمه ای، پنیر پیتزا، سس مخصوص
پیتزا پپرونی ایتالیایی

دو نفره (۳۲ سانتی متری)

۱۶۲,۰۰۰ تومان

پیتزا گوشت و قارچ آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی، گوشت گوساله چرخ شده، قارچ، فلفل دلمه ای، پنیر پیتزا، سس مخصوص
پیتزا گوشت و قارچ آمریکایی

یک نفره (۲۳ سانتی متری)

۱۵۰,۰۰۰ تومان

پیتزا مرغ و قارچ آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی، سینه مرغ، قارچ، فلفل دلمه ای، پنیر پیتزا، فلفل دلمه ای، سس مخصوص، سس باربیکیو
پیتزا مرغ و قارچ آمریکایی

یک نفره (۲۳ سانتی متری)

۱۴۰,۰۰۰ تومان

پیتزا رست بیف ایتالیایی

خمیر پیتزا ایتالیایی، گوشت گوساله ریش ریش شده، قارچ، پنیر پیتزا، فلفل دلمه ای، سس مخصوص
پیتزا رست بیف ایتالیایی

دو نفره (۳۲ سانتی متری)

۱۸۰,۰۰۰ تومان

پیتزا سبزیجات بدون ژامبون

خمیر پیتزا آمریکایی، ذرت، هویج، نخود فرنگی، قارچ، فلفل دلمه ای، زیتون، بیبی کرن، پنیر پیتزا، سس مخصوص
پیتزا سبزیجات بدون ژامبون

یک نفره (۲۳ سانتی متری)

۱۲۲,۰۰۰ تومان

سالاد سزار

کاهو، فیله مرغ گریل، زیتون سبز، پنیر پارمسان، سس سزار، نان تست طعم دار شده
سالاد سزار

دو نفره

۱۰۲,۰۰۰ تومان

پیتزا گوشت و قارچ ایتالیایی

خمیر پیتزا ایتالیایی، گوشت گوساله چرخ شده، قارچ، پنیر پیتزا، فلفل دلمه ای، سس مخصوص
پیتزا گوشت و قارچ ایتالیایی

دو نفره (۳۲ سانتی متری)

۱۸۰,۰۰۰ تومان

پیتزا سبزیجات ایتالیایی

خمیر پیتزا ایتالیایی، ذرت، هویج، نخود فرنگی، قارچ، فلفل دلمه ای، زیتون، بیبی کورن، پنیر پیتزا، سس مخصوص
پیتزا سبزیجات ایتالیایی

دو نفره (۳۲ سانتی متری)

۱۴۵,۰۰۰ تومان

پیتزا مرغ و قارچ ایتالیایی

خمیر پیتزا ایتالیایی، سینه مرغ، قارچ، پنیر پیتزا، فلفل دلمه ای، سس مخصوص، سس باربیکیو
پیتزا مرغ و قارچ ایتالیایی

دو نفره (۳۲ سانتی متری)

۱۶۷,۰۰۰ تومان

پیتزا استیک ایتالیایی

خمیر پیتزا ایتالیایی، گوشت گوساله ورقه ای، پنیر پیتزا، کنجد، زیتون، سس مخصوص
پیتزا استیک ایتالیایی

دو نفره (۳۲ سانتی متری)

۱۸۰,۰۰۰ تومان

پیتزا اسپشیال ایتالیایی

خمیر پیتزا ایتالیایی، ژامبون گوشت، ژامبون مرغ، گوشت گوساله چرخ شده، ژامبون سالامی، قارچ، پنیر پیتزا، فلفل دلمه ای، سس مخصوص
پیتزا اسپشیال ایتالیایی

دو نفره (۳۲ سانتی متری)

۱۷۰,۰۰۰ تومان

پیتزا ایتالیایی

پیتزا رست بیف ایتالیایی

خمیر پیتزا ایتالیایی، گوشت گوساله ریش ریش شده، قارچ، پنیر پیتزا، فلفل دلمه ای، سس مخصوص
پیتزا رست بیف ایتالیایی

دو نفره (۳۲ سانتی متری)

۱۸۰,۰۰۰ تومان

پیتزا استیک ایتالیایی

خمیر پیتزا ایتالیایی، گوشت گوساله ورقه ای، پنیر پیتزا، کنجد، زیتون، سس مخصوص
پیتزا استیک ایتالیایی

دو نفره (۳۲ سانتی متری)

۱۸۰,۰۰۰ تومان

پیتزا گوشت و قارچ ایتالیایی

خمیر پیتزا ایتالیایی، گوشت گوساله چرخ شده، قارچ، پنیر پیتزا، فلفل دلمه ای، سس مخصوص
پیتزا گوشت و قارچ ایتالیایی

دو نفره (۳۲ سانتی متری)

۱۸۰,۰۰۰ تومان

پیتزا مرغ و قارچ ایتالیایی

خمیر پیتزا ایتالیایی، سینه مرغ، قارچ، پنیر پیتزا، فلفل دلمه ای، سس مخصوص، سس باربیکیو
پیتزا مرغ و قارچ ایتالیایی

دو نفره (۳۲ سانتی متری)

۱۶۷,۰۰۰ تومان

پیتزا اسپشیال ایتالیایی

خمیر پیتزا ایتالیایی، ژامبون گوشت، ژامبون مرغ، گوشت گوساله چرخ شده، ژامبون سالامی، قارچ، پنیر پیتزا، فلفل دلمه ای، سس مخصوص
پیتزا اسپشیال ایتالیایی

دو نفره (۳۲ سانتی متری)

۱۷۰,۰۰۰ تومان

پیتزا پپرونی ایتالیایی

خمیر پیتزا ایتالیایی، ژامبون پپرونی، قارچ، فلفل دلمه ای، پنیر پیتزا، سس مخصوص
پیتزا پپرونی ایتالیایی

دو نفره (۳۲ سانتی متری)

۱۶۲,۰۰۰ تومان

پیتزا پستو ایتالیایی

خمیر پیتزا ایتالیایی، ژامبون سالامی، قارچ، پنیر پیتزا، فلفل دلمه ای، سس پستو، سس مخصوص
پیتزا پستو ایتالیایی

دو نفره (۳۲ سانتی متری)

۱۶۰,۰۰۰ تومان

پیتزا تاکو ایتالیایی

خمیر پیتزا ایتالیایی، ژامبون سالامی، گوشت گوساله چرخ شده، قارچ، پنیر پیتزا، فلفل دلمه ای، سس مخصوص
پیتزا تاکو ایتالیایی

دو نفره (۳۲ سانتی متری)

۱۷۴,۰۰۰ تومان

پیتزا سبزیجات ایتالیایی

خمیر پیتزا ایتالیایی، ذرت، هویج، نخود فرنگی، قارچ، فلفل دلمه ای، زیتون، بیبی کورن، پنیر پیتزا، سس مخصوص
پیتزا سبزیجات ایتالیایی

دو نفره (۳۲ سانتی متری)

۱۴۵,۰۰۰ تومان

پیتزا آمریکایی

پیتزا گوشت و قارچ آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی، گوشت گوساله چرخ شده، قارچ، فلفل دلمه ای، پنیر پیتزا، سس مخصوص
پیتزا گوشت و قارچ آمریکایی

یک نفره (۲۳ سانتی متری)

۱۵۰,۰۰۰ تومان

پیتزا سوپر آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی، مخلوط ژامبون گوشت و مرغ خرد شده، گوشت گوساله چرخ شده، قارچ، کنجد، فلفل دلمه ای، پنیر پیتزا، سس مخصوص
پیتزا سوپر آمریکایی

یک نفره (۲۳ سانتی متری)

۱۵۸,۰۰۰ تومان

پیتزا کالزونه آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی رول شده، مخلوط ژامبون گوشت و مرغ خرد شده، ژامبون سالامی، گوشت گوساله چرخ شده، قارچ، کنجد، فلفل دلمه ای، پنیر پ...
پیتزا کالزونه آمریکایی

یک نفره

۱۶۵,۰۰۰ تومان

پیتزا مرغ و قارچ آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی، سینه مرغ، قارچ، فلفل دلمه ای، پنیر پیتزا، فلفل دلمه ای، سس مخصوص، سس باربیکیو
پیتزا مرغ و قارچ آمریکایی

یک نفره (۲۳ سانتی متری)

۱۴۰,۰۰۰ تومان

پیتزا مخصوص آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی، مخلوط ژامبون گوشت و مرغ خرد شده، قارچ، فلفل دلمه ای، پنیر پیتزا، سس مخصوص
پیتزا مخصوص آمریکایی

مینی (۱۵ سانتی‌ متری)

۱۱۵,۰۰۰ تومان

یک نفره (۲۳ سانتی‌ متری)

۱۳۸,۰۰۰ تومان

پیتزا مخصوص پنجره ای آمریکایی

خمیر پیتزا پنجره ای آمریکایی، مخلوط ژامبون گوشت و مرغ خرد شده، قارچ، فلفل دلمه ای، پنیر پیتزا، سس مخصوص
پیتزا مخصوص پنجره ای آمریکایی

۲۴*۲۴ سانتی‌ متری

۱۶۲,۰۰۰ تومان

پیتزا پیراشکی آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی رول شده، مخلوط ژامبون گوشت و مرغ خرد شده، قارچ، کنجد، فلفل دلمه ای، پنیر پیتزا
پیتزا پیراشکی آمریکایی

یک نفره

۱۲۸,۰۰۰ تومان

پیتزا مخلوط آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی، مخلوط ژامبون گوشت و مرغ خرد شده، ژامبون سالامی، گوشت گوساله چرخ شده، قارچ، زیتون، فلفل دلمه ای، پنیر پیتزا، س...
پیتزا مخلوط آمریکایی

یک نفره (۲۳ سانتی متری)

۱۴۷,۰۰۰ تومان

پیتزا پپرونی آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی، ژامبون پپرونی ۸۰%، قارچ، فلفل دلمه ای، پنیر پیتزا
پیتزا پپرونی آمریکایی

یک نفره (۲۳ سانتی متری)

۱۴۰,۰۰۰ تومان

پیتزا قارچ و پنیر آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی، قارچ، پنیر پیتزا
پیتزا قارچ و پنیر آمریکایی

یک نفره (۲۳ سانتی متری)

۱۲۲,۰۰۰ تومان

پیتزا پنیر آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی، پنیر پیتزا
پیتزا پنیر آمریکایی

یک نفره (۲۳ سانتی متری)

۱۱۵,۰۰۰ تومان

پیتزا سبزیجات بدون ژامبون

خمیر پیتزا آمریکایی، ذرت، هویج، نخود فرنگی، قارچ، فلفل دلمه ای، زیتون، بیبی کرن، پنیر پیتزا، سس مخصوص
پیتزا سبزیجات بدون ژامبون

یک نفره (۲۳ سانتی متری)

۱۲۲,۰۰۰ تومان

برگر

همبرگر معمولی

یک عدد برگر دست ساز گوشت گوساله ۱۳۰ گرمی، سس کاراملی، کاهو، کلم، سس سفید مخصوص، نان گرد
همبرگر معمولی
۸۲,۰۰۰ تومان

همبرگر مخصوص

یک عدد برگر دست ساز گوشت گوساله ۱۳۰ گرمی، سس کاراملی، کاهو، کلم، سس سفید مخصوص، نان گرد، به همراه ۳۰ گرم سیب زمینی سرخ شده
همبرگر مخصوص
۱۰۹,۰۰۰ تومان

دوبل برگر

۲ عدد برگر دست ساز گوشت گوساله ۱۳۰ گرمی، پنیر پیتزا، سس کاراملی، کاهو، کلم، سس سفید مخصوص، نان گرد
دوبل برگر
۱۱۸,۰۰۰ تومان

چیز برگر

یک عدد برگر دست ساز گوشت گوساله ۱۳۰ گرمی، پنیر پیتزا، سس کاراملی، کاهو، کلم، سس سفید مخصوص، نان گرد
چیز برگر
۹۲,۰۰۰ تومان

قارچ برگر

یک عدد برگر دست ساز گوشت گوساله ۱۳۰ گرمی، قارچ، سس کاراملی، کاهو، کلم، سس سفید مخصوص، نان گرد
قارچ برگر
۹۶,۰۰۰ تومان

قارچ برگر با پنیر

یک عدد برگر دست ساز گوشت گوساله ۱۳۰ گرمی، قارچ، پنیر پیتزا، سس کاراملی، کاهو، کلم، سس سفید مخصوص، نان گرد
قارچ برگر با پنیر
۱۰۶,۰۰۰ تومان

رویال برگر

یک عدد برگر دست ساز گوشت گوساله ۱۳۰ گرمی، پنیر پیتزا، ۴ ورق ژامبون سالامی، سس کاراملی، کاهو، کلم، سس سفید مخصوص، نان گرد
رویال برگر
۱۰۲,۰۰۰ تومان

چیکن برگر

یک عدد برگر مرغ شرکتی ۸۰% ۱۱۰ گرمی، کاهو، گوجه، سس سفید مخصوص، نان گرد
چیکن برگر
۸۱,۰۰۰ تومان

چیکن برگر با پنیر

یک عدد برگر مرغ شرکتی ۸۰% ۱۱۰ گرمی، پنیر پیتزا، کاهو، گوجه، سس سفید مخصوص، نان گرد
چیکن برگر با پنیر
۸۶,۰۰۰ تومان

ساندویچ

ساندویچ فیلادلفیا استیک

۱۰۰ گرم راسته گوساله تکه ای، قارچ، پنیر پیتزا، کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت
ساندویچ فیلادلفیا استیک
۱۴۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ رست بیف

۱۰۰ گرم گوشت گوساله ریش ریش شده طعم دار، قارچ، پنیر پیتزا، کاهو، گوجه، خیارشور، سس مخصوص، نان باگت
ساندویچ رست بیف
۱۴۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ فیله سوخاری اسپایسی

۱۲۰ گرم فیله مرغ سوخاری اسپایسی، کاهو، گوجه، خیارشور، سس مخصوص، نان برگر
ساندویچ فیله سوخاری اسپایسی

ساده

۸۸,۰۰۰ تومان

پنیر

۹۳,۰۰۰ تومان

ساندویچ فیله سوخاری نرمال

۱۲۰ گرم فیله مرغ سوخاری نرمال، کاهو، گوجه، خیارشور، سس مخصوص، نان برگر
ساندویچ فیله سوخاری نرمال

ساده

۸۸,۰۰۰ تومان

پنیر

۹۳,۰۰۰ تومان

ساندویچ چیکن فاهیتا

۱۵۰ گرم سینه مرغ تکه ای طعم دار شده با سس فاهیتا، قارچ، پنیر پیتزا، کاهو، گوجه، نان باگت
ساندویچ چیکن فاهیتا
۱۱۴,۰۰۰ تومان

ساندویچ سوپریم

۱۲۰ گرم فیله مرغ سوخاری اسپایسی، یک ورق ژامبون بوقلمون، یک ورق پنیر گودا، کاهو، گوجه، نان گرد
ساندویچ سوپریم
۹۴,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ ویژه

یک عدد سوسیس هات داگ ۸۰%، قارچ، پنیر پیتزا، کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت
ساندویچ هات داگ ویژه
۹۴,۰۰۰ تومان

ساندویچ کراکف پنیری

یک عدد کراکف، قارچ، پنیر پیتزا، پیاز و جعفری، گوجه، خیارشور، نان باگت
ساندویچ کراکف پنیری
۹۴,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون گوشت تنوری

۳ ورق ژامبون گوشت ۹۰%، قارچ، پنیر پیتزا، کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت
ساندویچ ژامبون گوشت تنوری
۱۱۹,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون مرغ تنوری

۳ ورق ژامبون مرغ ۹۰%، قارچ، پنیر پیتزا، کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت
ساندویچ ژامبون مرغ تنوری
۱۱۹,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون گوشت سرد

۳ ورق ژامبون گوشت ۹۰%، کاهو، گوجه، خیارشور، سس مخصوص، نان باگت
ساندویچ ژامبون گوشت سرد
۹۴,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون مرغ سرد

۳ ورق ژامبون مرغ ۹۰%، کاهو، گوجه، خیارشور، سس مخصوص، نان باگت
ساندویچ ژامبون مرغ سرد
۸۹,۰۰۰ تومان

سالاد

سالاد سزار

کاهو، فیله مرغ گریل، زیتون سبز، پنیر پارمسان، سس سزار، نان تست طعم دار شده
سالاد سزار

یک نفره

۶۹,۰۰۰ تومان

دو نفره

۱۰۲,۰۰۰ تومان

سالاد شف

کاهو، فیله مرغ گریل، زیتون سبز، جوانه ماش، جوانه گندم، خیار، گوجه، تخم کتان، بیبی کورن، پنیر بلغاری، سس مخصوص شف
سالاد شف

یک نفره

۶۶,۰۰۰ تومان

دو نفره

۱۰۱,۰۰۰ تومان

سالاد سبز

کاهو، خیار، گوجه، زیتون سبز، ذرت، نخود فرنگی، سس سبز
سالاد سبز

یک نفره

۵۹,۰۰۰ تومان

دو نفره

۹۳,۰۰۰ تومان

سالاد کلم

کلم سفید، هویج رنده شده، سس مایونز
سالاد کلم
۱۸,۰۰۰ تومان

پیش غذا

سیب زمینی تنوری با پنیر

سیب زمینی تنوری، پنیر پیتزا
سیب زمینی تنوری با پنیر
۸۹,۰۰۰ تومان

نان سیر

خمیر پیتزا آمریکایی، سیر رنده شده، جعفری، کره، پنیر پیتزا
نان سیر

۲۳ سانتی متر

۸۸,۰۰۰ تومان

قارچ سوخاری

۲۵ عدد قارچ سوخاری
قارچ سوخاری
۶۶,۰۰۰ تومان

سیب زمینی سرخ شده

۳۰۰ گرم سیب زمینی سرخ شده
سیب زمینی سرخ شده
۶۵,۰۰۰ تومان

نوشیدنی

نوشابه شیشه ای

۲۵۰ میلی لیتر
  نوشابه شیشه ای

کوکا کولا

۱۰,۰۰۰ تومان

نوشابه شیشه ای

۲۵۰ میلی لیتر
نوشابه شیشه ای

فانتا پرتقالی

۱۰,۰۰۰ تومان

اسپرایت

۱۰,۰۰۰ تومان

نوشابه قوطی

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی

کوکاکولا

۱۲,۰۰۰ تومان

فانتا پرتقالی

۱۲,۰۰۰ تومان

اسپرایت

۱۲,۰۰۰ تومان

ماءالشعیر قوطی هوفنبرگ

۳۳۰ میلی لیتر
ماءالشعیر قوطی هوفنبرگ

لیمو

۱۶,۸۰۰ تومان

هلو

۱۶,۸۰۰ تومان

استوایی

۱۶,۸۰۰ تومان

دوغ بطری خوشگوار

۳۰۰ میلی لیتر
دوغ بطری خوشگوار
۷,۵۰۰ تومان

آب معدنی کوچک دسانی

۵۰۰ میلی لیتر
آب معدنی کوچک دسانی
۳,۲۵۰ تومان