جست‌وجو در اسنپ‌فود

پر‌طرفدارها

پیتزا مخصوص آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی، مخلوط ژامبون گوشت و مرغ خرد شده، قارچ، فلفل دلمه ای، پنیر پیتزا، سس مخصوص
پیتزا مخصوص آمریکایی

مینی (۱۵ سانتی‌ متری)

۱۰۵,۰۰۰ تومان

یک نفره (۲۳ سانتی‌ متری)

۱۲۸,۰۰۰ تومان

همبرگر معمولی

یک عدد برگر دست ساز گوشت گوساله ۱۳۰ گرمی، سس کاراملی، کاهو، کلم، سس سفید مخصوص، نان گرد
همبرگر معمولی
۷۲,۰۰۰ تومان

چیز برگر

یک عدد برگر دست ساز گوشت گوساله ۱۳۰ گرمی، پنیر پیتزا، سس کاراملی، کاهو، کلم، سس سفید مخصوص، نان گرد
چیز برگر
۸۲,۰۰۰ تومان

همبرگر مخصوص

یک عدد برگر دست ساز گوشت گوساله ۱۳۰ گرمی، سس کاراملی، کاهو، کلم، سس سفید مخصوص، نان گرد، به همراه ۳۰ گرم سیب زمینی سرخ کرده
همبرگر مخصوص
۹۹,۰۰۰ تومان

پیتزا ایتالیایی

پیتزا اسپشیال ایتالیایی (دو نفره)

خمیر پیتزا ایتالیایی ۳۲ سانتی‌ متری، ژامبون گوشت، ژامبون مرغ، گوشت گوساله چرخ کرده، ژامبون سالامی، قارچ، پنیر پیتزا، فلفل دلمه ای،...
پیتزا اسپشیال ایتالیایی (دو نفره)
۱۶۰,۰۰۰ تومان

پیتزا استیک ایتالیایی (دو نفره)

خمیر پیتزا ایتالیایی ۳۲ سانتی‌ متری، گوشت گوساله ورقه ای، پنیر پیتزا، کنجد، زیتون، سس مخصوص
پیتزا استیک ایتالیایی (دو نفره)
۱۷۰,۰۰۰ تومان

پیتزا رست بیف ایتالیایی (دو نفره)

خمیر پیتزا ایتالیایی ۳۲ سانتی‌ متری، گوشت گوساله ریش ریش شده، قارچ، پنیر پیتزا، فلفل دلمه ای، سس مخصوص
پیتزا رست بیف ایتالیایی (دو نفره)
۱۷۰,۰۰۰ تومان

پیتزا پپرونی ایتالیایی (دو نفره)

خمیر پیتزا ایتالیایی ۳۲ سانتی‌ متری، ژامبون پپرونی، قارچ، فلفل دلمه ای، پنیر پیتزا، سس مخصوص
پیتزا پپرونی ایتالیایی (دو نفره)
۱۵۲,۰۰۰ تومان

پیتزا مرغ و قارچ ایتالیایی (دو نفره)

خمیر پیتزا ایتالیایی ۳۲ سانتی‌ متری، مرغ تفت داده شده، قارچ، پنیر پیتزا، فلفل دلمه ای، سس مخصوص، سس باربیکیو
پیتزا مرغ و قارچ ایتالیایی (دو نفره)
۱۵۷,۰۰۰ تومان

پیتزا گوشت و قارچ ایتالیایی (دو نفره)

خمیر پیتزا ایتالیایی ۳۲ سانتی‌ متری، گوشت گوساله چرخ کرده، قارچ، پنیر پیتزا، فلفل دلمه ای، سس مخصوص
پیتزا گوشت و قارچ ایتالیایی (دو نفره)
۱۷۰,۰۰۰ تومان

پیتزا پستو ایتالیایی (دو نفره)

خمیر پیتزا ایتالیایی ۳۲ سانتی‌ متری، ژامبون سالامی، قارچ، پنیر پیتزا، فلفل دلمه ای، سس پستو، سس مخصوص
پیتزا پستو ایتالیایی (دو نفره)
۱۵۰,۰۰۰ تومان

پیتزا تاکو ایتالیایی (دو نفره)

خمیر پیتزا ایتالیایی ۳۲ سانتی‌ متری، ژامبون سالامی، گوشت گوساله چرخ کرده، قارچ، پنیر پیتزا، فلفل دلمه ای، سس مخصوص
پیتزا تاکو ایتالیایی (دو نفره)
۱۶۴,۰۰۰ تومان

پیتزا سبزیجات ایتالیایی (دو نفره)

خمیر پیتزا ایتالیایی ۳۲ سانتی‌ متری، ذرت، هویج، نخود فرنگی، قارچ، فلفل دلمه ای، زیتون، بیبی کرن، پنیر پیتزا، سس مخصوص
پیتزا سبزیجات ایتالیایی (دو نفره)
۱۳۵,۰۰۰ تومان

پیتزا آمریکایی

پیتزا مخصوص آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی، مخلوط ژامبون گوشت و مرغ خرد شده، قارچ، فلفل دلمه ای، پنیر پیتزا، سس مخصوص
پیتزا مخصوص آمریکایی

مینی (۱۵ سانتی‌ متری)

۱۰۵,۰۰۰ تومان

یک نفره (۲۳ سانتی‌ متری)

۱۲۸,۰۰۰ تومان

پیتزا مخصوص پنجره ای آمریکایی

خمیر پیتزا پنجره ای آمریکایی ۲۴*۲۴ سانتی‌ متری، مخلوط ژامبون گوشت و مرغ خرد شده، قارچ، فلفل دلمه ای، پنیر پیتزا، سس مخصوص
پیتزا مخصوص پنجره ای آمریکایی
۱۵۲,۰۰۰ تومان

پیتزا پیراشکی آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی رول شده با مواد میانی مخلوط ژامبون گوشت و مرغ خرد شده، قارچ، کنجد، فلفل دلمه ای، پنیر پیتزا
پیتزا پیراشکی آمریکایی
۱۱۸,۰۰۰ تومان

پیتزا کالزونه آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی رول شده با مواد میانی مخلوط ژامبون گوشت و مرغ خرد شده، ژامبون سالامی، گوشت گوساله چرخ کرده، قارچ، کنجد، فلفل د...
پیتزا کالزونه آمریکایی
۱۵۵,۰۰۰ تومان

پیتزا مخلوط آمریکایی (یک نفره)

خمیر پیتزا آمریکایی ۲۳ سانتی‌ متری، مخلوط ژامبون گوشت و مرغ خرد شده، ژامبون سالامی، گوشت گوساله چرخ کرده، قارچ، زیتون، فلفل دلمه ا...
پیتزا مخلوط آمریکایی (یک نفره)
۱۳۷,۰۰۰ تومان

پیتزا سوپر آمریکایی (یک نفره)

خمیر پیتزا آمریکایی ۲۳ سانتی‌ متری، مخلوط ژامبون گوشت و مرغ خرد شده، گوشت گوساله چرخ کرده، قارچ، کنجد، فلفل دلمه ای، پنیر پیتزا، س...
پیتزا سوپر آمریکایی (یک نفره)
۱۴۸,۰۰۰ تومان

پیتزا مرغ و قارچ آمریکایی (یک نفره)

خمیر پیتزا آمریکایی ۲۳ سانتی‌ متری، مرغ تفت داده شده، قارچ، فلفل دلمه ای، پنیر پیتزا، فلفل دلمه ای، سس مخصوص، سس باربیکیو
پیتزا مرغ و قارچ آمریکایی (یک نفره)
۱۳۰,۰۰۰ تومان

پیتزا گوشت و قارچ آمریکایی (یک نفره)

خمیر پیتزا آمریکایی ۲۳ سانتی‌ متری، گوشت گوساله چرخ کرده، قارچ، فلفل دلمه ای، پنیر پیتزا، سس مخصوص
پیتزا گوشت و قارچ آمریکایی (یک نفره)
۱۴۰,۰۰۰ تومان

پیتزا پپرونی آمریکایی (یک نفره)

خمیر پیتزا آمریکایی ۲۳ سانتی‌ متری، ژامبون پپرونی، قارچ، فلفل دلمه ای، پنیر پیتزا
پیتزا پپرونی آمریکایی (یک نفره)
۱۳۰,۰۰۰ تومان

پیتزا قارچ و پنیر آمریکایی (یک نفره)

خمیر پیتزا آمریکایی ۲۳ سانتی‌ متری، قارچ، پنیر پیتزا
پیتزا قارچ و پنیر آمریکایی (یک نفره)
۱۱۲,۰۰۰ تومان

پیتزا پنیر آمریکایی (یک نفره)

خمیر پیتزا آمریکایی ۲۳ سانتی‌ متری، پنیر پیتزا
پیتزا پنیر آمریکایی (یک نفره)
۱۰۵,۰۰۰ تومان

پیتزا سبزیجات آمریکایی (یک نفره)

خمیر پیتزا آمریکایی ۲۳ سانتی‌ متری، ذرت، هویج، نخود فرنگی، قارچ، فلفل دلمه ای، زیتون، بیبی کرن، پنیر پیتزا، سس مخصوص
پیتزا سبزیجات آمریکایی (یک نفره)
۱۱۲,۰۰۰ تومان

برگر

همبرگر معمولی

یک عدد برگر دست ساز گوشت گوساله ۱۳۰ گرمی، سس کاراملی، کاهو، کلم، سس سفید مخصوص، نان گرد
همبرگر معمولی
۷۲,۰۰۰ تومان

همبرگر مخصوص

یک عدد برگر دست ساز گوشت گوساله ۱۳۰ گرمی، سس کاراملی، کاهو، کلم، سس سفید مخصوص، نان گرد، به همراه ۳۰ گرم سیب زمینی سرخ کرده
همبرگر مخصوص
۹۹,۰۰۰ تومان

دوبل برگر

۲ عدد برگر دست ساز گوشت گوساله ۱۳۰ گرمی، پنیر پیتزا، سس کاراملی، کاهو، کلم، سس سفید مخصوص، نان گرد
دوبل برگر
۱۰۸,۰۰۰ تومان

چیز برگر

یک عدد برگر دست ساز گوشت گوساله ۱۳۰ گرمی، پنیر پیتزا، سس کاراملی، کاهو، کلم، سس سفید مخصوص، نان گرد
چیز برگر
۸۲,۰۰۰ تومان

قارچ برگر

یک عدد برگر دست ساز گوشت گوساله ۱۳۰ گرمی، قارچ، سس کاراملی، کاهو، کلم، سس سفید مخصوص، نان گرد
قارچ برگر
۸۶,۰۰۰ تومان

قارچ برگر با پنیر

یک عدد برگر دست ساز گوشت گوساله ۱۳۰ گرمی، قارچ، پنیر، سس کاراملی، کاهو، کلم، سس سفید مخصوص، نان گرد
قارچ برگر با پنیر
۹۶,۰۰۰ تومان

رویال برگر

یک عدد برگر دست ساز گوشت گوساله ۱۳۰ گرمی، پنیر پیتزا، ۴ ورق ژامبون سالامی، سس کاراملی، کاهو، کلم، سس سفید مخصوص، نان گرد
رویال برگر
۹۲,۰۰۰ تومان

چیکن برگر

یک عدد برگر مرغ ۸۰%، کاهو، گوجه، سس سفید مخصوص، نان گرد
چیکن برگر
۷۱,۰۰۰ تومان

چیکن برگر با پنیر

یک عدد برگر مرغ ۸۰%، پنیر، کاهو، گوجه، سس سفید مخصوص، نان گرد
چیکن برگر با پنیر
۷۶,۰۰۰ تومان

ساندویچ

ساندویچ فیله سوخاری اسپایسی

۱۲۰ گرم فیله مرغ سوخاری اسپایسی، کاهو، گوجه، خیارشور، سس مخصوص، نان برگر
ساندویچ فیله سوخاری اسپایسی

ساده

۷۸,۰۰۰ تومان

با پنیر

۸۳,۰۰۰ تومان

ساندویچ فیله سوخاری نرمال

۱۲۰ گرم فیله مرغ سوخاری نرمال، کاهو، گوجه، خیارشور، سس مخصوص، نان برگر
ساندویچ فیله سوخاری نرمال

ساده

۷۸,۰۰۰ تومان

با پنیر

۸۳,۰۰۰ تومان

ساندویچ رست بیف

۱۰۰ گرم گوشت گوساله ریش ریش شده طعم دار شده، قارچ، پنیر پیتزا، کاهو، گوجه، خیارشور، سس مخصوص، نان باگت
ساندویچ رست بیف
۱۳۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ فیلادلفیا استیک

۱۰۰ گرم راسته گوساله تکه ای، قارچ، پنیر پیتزا، کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت
ساندویچ فیلادلفیا استیک
۱۳۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ چیکن فاهیتا

۱۵۰ گرم سینه مرغ تکه ای طعم دار شده با سس فاهیتا، قارچ، پنیر پیتزا، کاهو، گوجه، نان باگت
ساندویچ چیکن فاهیتا
۱۰۴,۰۰۰ تومان

ساندویچ سوپریم

۱۲۰ گرم فیله مرغ سوخاری اسپایسی، یک ورق ژامبون بوقلمون، یک ورق پنیر گودا، کاهو، گوجه، نان گرد
ساندویچ سوپریم
۸۴,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ ویژه

یک عدد سوسیس هات داگ، قارچ، پنیر پیتزا، کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت
ساندویچ هات داگ ویژه
۸۴,۰۰۰ تومان

ساندویچ کراکف پنیری

یک عدد کراکف، قارچ، پنیر پیتزا، پیاز و جعفری، گوجه، خیارشور، نان باگت
ساندویچ کراکف پنیری
۸۴,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون گوشت تنوری

۳ ورق ژامبون گوشت، قارچ، پنیر پیتزا، کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت
ساندویچ ژامبون گوشت تنوری
۱۰۹,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون مرغ تنوری

۳ ورق ژامبون مرغ، قارچ، پنیر پیتزا، کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت
ساندویچ ژامبون مرغ تنوری
۱۰۹,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون گوشت (سرد)

۳ ورق ژامبون گوشت، کاهو، گوجه، خیارشور، سس مخصوص، نان باگت
ساندویچ ژامبون گوشت (سرد)
۸۴,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون مرغ (سرد)

۳ ورق ژامبون مرغ، کاهو، گوجه، خیارشور، سس مخصوص، نان باگت
ساندویچ ژامبون مرغ (سرد)
۷۹,۰۰۰ تومان

پیش غذا

سیب تنوری با پنیر

سیب تنوری با پنیر
۸۴,۰۰۰ تومان

نان سیر

خمیر پیتزا آمریکایی ۲۳ سانتی‌ متری، سیر رنده شده، جعفری، کره، پنیر پیتزا
نان سیر
۸۳,۰۰۰ تومان

قارچ سوخاری

۲۵عدد قارچ سوخاری
قارچ سوخاری
۶۱,۰۰۰ تومان

سیب زمینی سرخ کرده

۳۰۰ گرم سیب زمینی سرخ کرده
سیب زمینی سرخ کرده
۶۰,۰۰۰ تومان

سالاد

سالاد سزار (یک نفره)

کاهو، زیتون، فیله مرغ، پنیر پارمسان، نان تست
سالاد سزار (یک نفره)
۶۴,۰۰۰ تومان

سالاد سزار (دو نفره)

کاهو، ۱۰۰ گرم فیله مرغ گریل، زیتون سبز، پنیر پارمسان، سس سزار، نان تست طعم دار شده
سالاد سزار (دو نفره)
۹۷,۰۰۰ تومان

سالاد شف (یک نفره)

کاهو، فیله مرغ، گوجه، خیار، زیتون، کاپاریس، بیبی کورن، تخم کتان
سالاد شف (یک نفره)
۶۱,۰۰۰ تومان

سالاد شف (دو نفره)

کاهو، ۸۰ گرم فیله مرغ گریل، زیتون سبز، جوانه ماش، جوانه گندم، خیار، گوجه، تخم کتان، بیبی کورن، پنیر بلغاری، سس مخصوص شف
سالاد شف (دو نفره)
۹۶,۰۰۰ تومان

سالاد سبز (یک نفره)

کاهو، خیار، گوجه، زیتون سبز، ذرت، نخود فرنگی، سس سبز
سالاد سبز (یک نفره)
۵۴,۰۰۰ تومان

سالاد سبز

کاهو، خیار، گوجه، زیتون سبز، ذرت، نخود فرنگی، سس سبز
سالاد سبز
۸۸,۰۰۰ تومان

سالاد کلم

کلم سفید، هویج رنده شده، سس مایونز
سالاد کلم
۱۸,۰۰۰ تومان

سرویس اضافه

نان (اضافه)

یک عدد نان
نان (اضافه)
۵,۰۰۰ تومان

سس سالاد

سس شف و سزار (یک نفره)
سس سالاد
۲۷,۰۰۰ تومان

سس سزار (اضافه)

سس سزار (یک نفره)
سس سزار (اضافه)
۲۷,۰۰۰ تومان

سس شف (اضافه)

سس شف (یک نفره)
سس شف (اضافه)
۲۷,۰۰۰ تومان

سس کچاپ (اضافه)

یک عدد سس کچاپ شرکتی (یک نفره)
سس کچاپ (اضافه)
۲,۰۰۰ تومان

سس کچاپ تند (اضافه)

یک عدد سس کچاپ تند شرکتی (یک نفره)
سس کچاپ تند (اضافه)
۲,۰۰۰ تومان

سس فرانسه (اضافه)

یک عدد سس فرانسه شرکتی (یک نفره)
سس فرانسه (اضافه)
۲,۰۰۰ تومان

نوشیدنی

نوشابه شیشه ای کوکاکولا

۲۵۰ میلی لیتر
 نوشابه شیشه ای کوکاکولا
۸,۳۵۰ تومان

نوشابه شیشه ای فانتا پرتقالی

۲۵۰ میلی لیتر
نوشابه شیشه ای فانتا پرتقالی
۸,۳۵۰ تومان

نوشابه شیشه ای اسپرایت

۲۵۰ میلی لیتر
نوشابه شیشه ای اسپرایت
۸,۳۵۰ تومان

نوشابه قوطی کوکاکولا

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی کوکاکولا
۱۲,۰۰۰ تومان

نوشابه قوطی فانتا پرتقالی

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی فانتا پرتقالی
۱۲,۰۰۰ تومان

نوشابه قوطی اسپرایت

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی اسپرایت
۱۲,۰۰۰ تومان

ماءالشعیر قوطی هوفنبرگ

۳۳۰ میلی لیتر
ماءالشعیر قوطی هوفنبرگ

لیمو

۱۲,۷۵۰ تومان

هلو

۱۲,۷۵۰ تومان

استوایی

۱۲,۷۵۰ تومان

آب معدنی کوچک دسانی

۵۰۰ میلی لیتر
آب معدنی کوچک دسانی
۳,۲۵۰ تومان