جست‌وجو در اسنپ‌فود

پر‌طرفدارها

ساندویچ هات داگ

هات داگ ۷۰%، گوجه، کاهو، خیارشور، نان باگت
ساندویچ هات داگ

قارچ و پنیر

۷۸,۰۰۰ تومان

پیتزا مخلوط

خمیر پیتزا آمریکایی، کالباس، قارچ، سوسیس، فلفل دلمه ای، پنیر
پیتزا مخلوط

یک نفره (۲۳ سانتی‌متری)

۷۵,۰۰۰ تومان

خانواده (۳۳ سانتی‌متری)

۱۲۸,۰۰۰ تومان

پیتزا مخصوص

خمیر پیتزا آمریکایی، ژامبون گوشت، ژامبون ۸۵% مرغ، قارچ، فلفل دلمه ای، ۲ نوع پنیر، سس مخصوص
پیتزا مخصوص

یک نفره (۲۳ سانتی‌متری)

۸۸,۰۰۰ تومان

خانواده (۳۳ سانتی‌متری)

۱۶۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ بندری

سوسیس بندری، گوجه، کاهو، خیارشور، نان باگت
ساندویچ بندری

قارچ و پنیر

۷۵,۰۰۰ تومان

پیتزا پپرونی

خمیر پیتزا آمریکایی، ژامبون ۸۵% سالامی، قارچ، فلفل دلمه ای، ۲ نوع پنیر، سس مخصوص
پیتزا پپرونی

یک نفره (۲۳ سانتی‌متری)

۸۵,۰۰۰ تومان

خانواده (۳۳ سانتی‌متری)

۱۷۰,۰۰۰ تومان

پیتزا گوشت و قارچ

خمیر پیتزا آمریکایی، گوشت گوساله چرخ شده، قارچ، پنیر پیتزا، فلفل دلمه ای، سس مخصوص
پیتزا گوشت و قارچ

یک نفره (۲۳ سانتی‌متری)

۹۰,۰۰۰ تومان

خانواده (۳۳ سانتی‌متری)

۱۷۰,۰۰۰ تومان

پیتزا مرغ و قارچ

خمیر پیتزا آمریکایی، سینه مرغ اسلایس شده، قارچ، فلفل دلمه ای، ۲ نوع پنیر، سس مخصوص
پیتزا مرغ و قارچ

یک نفره (۲۳ سانتی‌متری)

۹۰,۰۰۰ تومان

خانواده (۳۳ سانتی‌متری)

۱۶۸,۰۰۰ تومان

ساندویچ کوکتل

کوکتل ۵۵%، گوجه، کاهو، خیارشور، نان باگت
ساندویچ کوکتل

قارچ و پنیر

۷۰,۰۰۰ تومان

پیتزا میکس دادلی

خمیر پیتزا آمریکایی، ژامبون ۸۵% گوشت و مرغ، فیله مرغ، برگر گوشت، قارچ، فلفل دلمه، دو نوع پنیر، سس مخصوص
پیتزا میکس دادلی
۱۵۰,۰۰۰ تومان

پیتزا آمریکایی

پیتزا گوشت و قارچ

خمیر پیتزا آمریکایی، گوشت گوساله چرخ شده، قارچ، پنیر پیتزا، فلفل دلمه ای، سس مخصوص
پیتزا گوشت و قارچ

یک نفره (۲۳ سانتی‌متری)

۹۰,۰۰۰ تومان

خانواده (۳۳ سانتی‌متری)

۱۷۰,۰۰۰ تومان

پیتزا مرغ و قارچ

خمیر پیتزا آمریکایی، سینه مرغ اسلایس شده، قارچ، فلفل دلمه ای، ۲ نوع پنیر، سس مخصوص
پیتزا مرغ و قارچ

یک نفره (۲۳ سانتی‌متری)

۹۰,۰۰۰ تومان

خانواده (۳۳ سانتی‌متری)

۱۶۸,۰۰۰ تومان

پیتزا مخصوص

خمیر پیتزا آمریکایی، ژامبون گوشت، ژامبون ۸۵% مرغ، قارچ، فلفل دلمه ای، ۲ نوع پنیر، سس مخصوص
پیتزا مخصوص

یک نفره (۲۳ سانتی‌متری)

۸۸,۰۰۰ تومان

خانواده (۳۳ سانتی‌متری)

۱۶۵,۰۰۰ تومان

پیتزا پپرونی

خمیر پیتزا آمریکایی، ژامبون ۸۵% سالامی، قارچ، فلفل دلمه ای، ۲ نوع پنیر، سس مخصوص
پیتزا پپرونی

یک نفره (۲۳ سانتی‌متری)

۸۵,۰۰۰ تومان

خانواده (۳۳ سانتی‌متری)

۱۷۰,۰۰۰ تومان

پیتزا مخلوط

خمیر پیتزا آمریکایی، کالباس، قارچ، سوسیس، فلفل دلمه ای، پنیر
پیتزا مخلوط

یک نفره (۲۳ سانتی‌متری)

۷۵,۰۰۰ تومان

خانواده (۳۳ سانتی‌متری)

۱۲۸,۰۰۰ تومان

پیتزا میکس دادلی

خمیر پیتزا آمریکایی، ژامبون ۸۵% گوشت و مرغ، فیله مرغ، برگر گوشت، قارچ، فلفل دلمه، دو نوع پنیر، سس مخصوص
پیتزا میکس دادلی
۱۵۰,۰۰۰ تومان

پیتزا سبزیجات

خمیر پیتزا آمریکایی، قارچ، نخود فرنگی، ذرت، هویج، پنیر، فلفل دلمه ای
پیتزا سبزیجات
۷۵,۰۰۰ تومان

برگر

همبرگر مخصوص دستی

برگر دست ساز گوشت گوساله ۱۶۰گرمی، کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت
همبرگر مخصوص دستی
۸۵,۰۰۰ تومان

همبرگر مخصوص شرکتی

برگر ۶۰% شرکتی ۱۰۰گرمی، کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت
همبرگر مخصوص شرکتی
۶۵,۰۰۰ تومان

چیز برگر

یک عدد برگر ۶۰% شرکتی ۱۰۰ گرمی، کاهو، گوجه، خیارشور، پنیر، نان باگت
چیز برگر
۸۵,۰۰۰ تومان

رویال برگر

یک عدد برگر ۶۰% شرکتی ۱۰۰ گرمی، ژامبون ۸۵% گوشت، قارچ، پنیر، کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت
رویال برگر
۹۵,۰۰۰ تومان

همبرگر قارچ و پنیر

یک عدد برگر ۶۰% شرکتی ۱۰۰ گرمی، کاهو، گوجه، خیارشور، قارچ، پنیر، نان باگت
همبرگر قارچ و پنیر
۸۰,۰۰۰ تومان

همبرگر غول پیکر

۲۵۰گرم برگر دستی، قارچ، پنیر، کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت
همبرگر غول پیکر
۲۰۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ

ساندویچ ژامبون گوشت

ژامبون ۸۵% گوشت، گوجه، کاهو، خیارشور، نان باگت
ساندویچ ژامبون گوشت
۵۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون تنوری

ژامبون ۸۵% گوشت، گوجه، کاهو، خیارشور، نان باگت
ساندویچ ژامبون تنوری
۹۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ بمب ژامبون تنوری

۳۰۰گرم ژامبون ۸۵% گوشت و مرغ، قارچ، پنیر، کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت
ساندویچ بمب ژامبون تنوری
۱۶۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ سوسیس آلمانی

سوسیس آلمانی، گوجه، کاهو، خیارشور، نان باگت
ساندویچ سوسیس آلمانی
۳۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ بلغاری

سوسیس بلغاری، گوجه، کاهو، خیارشور، نان باگت
ساندویچ بلغاری

ساده

۴۸,۰۰۰ تومان

قارچ و پنیر

۶۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ بندری

سوسیس بندری، گوجه، کاهو، خیارشور، نان باگت
ساندویچ بندری

قارچ و پنیر

۷۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ بندری توپولف

۲۵۰ گرم سوسیس بندری، قارچ، پنیر، کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت
ساندویچ بندری توپولف
۱۶۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ کوکتل

کوکتل ۵۵%، گوجه، کاهو، خیارشور، نان باگت
ساندویچ کوکتل

ساده

۵۰,۰۰۰ تومان

قارچ و پنیر

۷۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ

هات داگ ۷۰%، گوجه، کاهو، خیارشور، نان باگت
ساندویچ هات داگ

ساده

۴۹,۰۰۰ تومان

قارچ و پنیر

۷۸,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات رویال

هات داگ، ژامبون، قارچ، پنیر، کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت
ساندویچ هات رویال
۸۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ غول هات داگ

۱۵۰ گرم ژامبون گوشت ومرغ ۳۰۰گرم هات داگ، قارچ، پنیر، کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت
ساندویچ غول هات داگ
۱۶۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ فلافل

ساندویچ فلافل
۳۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ فلافل ویژه

فلافل، ژامبون، قارچ، پنیرپیتزا، کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت
ساندویچ فلافل ویژه
۶۰,۰۰۰ تومان

غذای پرسی

فلافل سرخ شده

۸۵۰ گرم
فلافل سرخ شده
۱۰۰,۰۰۰ تومان

پیش غذا

سیب زمینی سرخ کرده

۴۰۰-۴۵۰ گرم سیب زمینی سرخ کرده
سیب زمینی سرخ کرده

ساده

۵۰,۰۰۰ تومان

قارچ و پنیر

۸۰,۰۰۰ تومان

سیب زمینی ویژه

۴۰۰-۴۵۰ گرم سیب زمینی سرخ کرده، ژامبون ۸۵% گوشت، قارچ، پنیر
سیب زمینی ویژه
۹۰,۰۰۰ تومان

نوشیدنی

نوشابه بطری کوکاکولا

۳۰۰ میلی لیتر
نوشابه بطری کوکاکولا
۸,۰۰۰ تومان

نوشابه خانواده کوکاکولا

۱.۵ لیتر
نوشابه خانواده کوکاکولا
۲۰,۰۰۰ تومان

ماءالشعیر خانواده هی دی

یک لیتر
ماءالشعیر خانواده هی دی

لیمو

۱۷,۰۰۰ تومان

استوایی

۱۷,۰۰۰ تومان

دوغ لیوانی خوشگوار

۲۵۰ میلی لیتر
دوغ لیوانی خوشگوار
۸,۰۰۰ تومان

دوغ خانواده خوشگوار

۱.۵ لیتر
دوغ خانواده خوشگوار
۲۹,۰۰۰ تومان

آب معدنی کوچک

۰.۵ لیتر
آب معدنی کوچک
۵,۰۰۰ تومان