جست‌وجو در اسنپ‌فود

پیتزا

پیتزا مخصوص

سوسیس، قارچ، کالباس خشک، فیله مرغ، پنیر پیتزا، فلفل دلمه، ذرت
پیتزا مخصوص

مینی

۱۰,۰۰۰ تومان

یک نفره

۱۸,۰۰۰ تومان

دو نفره

۲۴,۰۰۰ تومان

خانواده

۳۶,۰۰۰ تومان

پیتزا قارچ و مرغ

قارچ، مرغ ریش ریش شده، فلفل دلمه، ذرت، پنیر پیتزا
پیتزا قارچ و مرغ

مینی

۱۱,۰۰۰ تومان

یک نفره

۱۸,۰۰۰ تومان

پیتزا مرغ و گوشت

قارچ، مرغ ریش ریش شده، فلفل دلمه، ذرت، پنیر پیتزا، گوشت چرخ کرده
پیتزا مرغ و گوشت

یک نفره

۱۸,۰۰۰ تومان

دو نفره

۲۶,۰۰۰ تومان

پیتزا ژامبون بوقلمون

ژامبون بوقلمون ۹۰%، قارچ، پنیر پیتزا، فلفل دلمه، ذرت
پیتزا ژامبون بوقلمون

دو نفره

۳۱,۰۰۰ تومان

خانواده

۴۶,۰۰۰ تومان

پیتزا قارچ و گوشت (یک نفره)

قارچ، فلفل دلمه، ذرت، پنیر پیتزا، گوشت چرخ کرده
پیتزا قارچ و گوشت (یک نفره)
۱۸,۰۰۰ تومان

پیتزا مخلوط (یک نفره)

سوسیس، قارچ، کالباس خشک، پنیر پیتزا، فلفل دلمه، ذرت
پیتزا مخلوط (یک نفره)
۱۶,۰۰۰ تومان

پیتزا ژامبون گوشت رباط (دو نفره)

ژامبون گوشت، قارچ، فلفل دلمه، ذرت، پنیر پیتزا
پیتزا ژامبون گوشت رباط (دو نفره)
۲۵,۰۰۰ تومان

پیتزا قارچ و سوسیس (یک نفره)

قارچ، سوسیس کوکتل، قارچ، فلفل دلمه، ذرت، پنیر پیتزا
پیتزا قارچ و سوسیس (یک نفره)
۱۶,۰۰۰ تومان

پیتزا پپرونی (یک نفره)

سوسیس پپرونی، قارچ، فلفل دلمه، ذرت، پنیر پیتزا
پیتزا پپرونی (یک نفره)
۱۶,۰۰۰ تومان

پیتزا سبزیجات (یک نفره)

سبزی مخلوط، فلفل دلمه، ذرت، قارچ، پنیر پیتزا
پیتزا سبزیجات (یک نفره)
۱۶,۰۰۰ تومان

پیتزا قارچ و فلفل (یک نفره)

قارچ، فلفل دلمه، ذرت، پنیر پیتزا
پیتزا قارچ و فلفل (یک نفره)
۱۵,۰۰۰ تومان

پیتزا ویژه

ژامبون گوشت، قارچ، پنیر پیتزا، فلفل دلمه، ذرت
پیتزا ویژه
۱۸,۰۰۰ تومان

پیتزا مخلوط دالون

سوسیس، قارچ، کالباس خشک، پنیر پیتزا، فلفل دلمه، ذرت
پیتزا مخلوط دالون
۱۶,۰۰۰ تومان

برگر

همبرگر مخصوص

همبرگر مخصوص، کاهو، خیارشور، گوجه
همبرگر مخصوص
۱۱,۰۰۰ تومان

چیز برگر

همبرگر مخصوص، پنیر پیتزا، کاهو، خیارشور، گوجه
چیز برگر
۱۴,۰۰۰ تومان

قارچ برگر

همبرگر مخصوص،قارچ، کاهو، خیارشور، گوجه
 قارچ برگر
۱۴,۵۰۰ تومان

رویال برگر

همبرگر مخصوص،قارچ، پنیر پیتزا، ژامبون گوشت، کاهو، خیارشور، گوجه
رویال برگر
۱۵,۵۰۰ تومان

همبرگر ویژه

همبرگر مخصوص،قارچ، پنیر پیتزا، کاهو، خیارشور، گوجه
همبرگر ویژه
۱۴,۵۰۰ تومان

همبرگر دوبل

دو عدد همبرگر مخصوص، گوجه، کاهو، خیارشور
همبرگر دوبل
۱۹,۰۰۰ تومان

ساندویچ تنوری

ساندویچ ژامبون گوشت رباط تنوری

ژامبون گوشت، گوجه، کاهو، خیارشور
ساندویچ ژامبون گوشت رباط تنوری
۲۳,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون ژیگو تنوری

ژامبون ژیگو، گوجه، کاهو، خیارشور خلال سیب زمینی
ساندویچ ژامبون ژیگو تنوری
۱۵,۵۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون مخلوط تنوری

ژامبون گوشت، ژامبون مرغ خلال سیب زمینی، قارچ، پنیر، گوجه، کاهو، خیارشور
ساندویچ ژامبون مخلوط تنوری
۱۵,۵۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون مرغ تنوری

قارچ، پنیر، گوجه، کاهو، خیارشور، ژامبون مرغ، سیب زمینی سرخ کرده
ساندویچ ژامبون مرغ تنوری
۱۵,۵۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون گوشت تنوری

ژامبون گوشت، قارچ، پنیر، گوجه، کاهو، خیارشور، سیب زمینی سرخ کرده
ساندویچ ژامبون گوشت تنوری
۱۵,۵۰۰ تومان

ساندویچ بلغاری تنوری

سوسیس بلغاری، قارچ، پنیر، گوجه، کاهو، خیارشور،
ساندویچ بلغاری تنوری
۱۴,۵۰۰ تومان

ساندویچ کالباس خشک

کالباس خشک، گوجه، کاهو، خیارشور
ساندویچ کالباس خشک
۱۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون گوشت تنوری با قارچ و پنیر

ژامبون گوشت، گوجه، کاهو، خیارشور، قارچ، پنیر
ساندویچ ژامبون گوشت تنوری با قارچ و پنیر
۱۵,۵۰۰ تومان

ساندویج سرد

ساندویچ ژامبون بوقلمون (سرد)

ژامبون بوقلمون، گوجه، کاهو، خیارشور
ساندویچ ژامبون بوقلمون (سرد)
۲۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون گوشت رباط (سرد)

ژامبون گوشت، گوجه، کاهو، خیارشور
ساندویچ ژامبون گوشت رباط (سرد)
۱۹,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون مخلوط رباط (سرد)

ژامبون مخلوط، گوجه، کاهو، خیارشور
ساندویچ ژامبون مخلوط رباط (سرد)
۱۹,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون ژیگو (سرد)

ژامبون ژیگو ، گوجه، کاهو، خیارشور
ساندویچ ژامبون ژیگو (سرد)
۱۳,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون مرغ (سرد)

ژامبون مرغ، گوجه، کاهو، خیارشور
ساندویچ ژامبون مرغ (سرد)
۱۳,۰۰۰ تومان

ساندویچ کالباس خشک (سرد)

کالباس خشک، گوجه، کاهو، خیارشور
ساندویچ کالباس خشک (سرد)
۱۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ

ساندویچ استیک فیله مرغ ویژه

فیله مرغ، قارچ، پنیر، گوجه، کاهو، خیارشور
ساندویچ استیک فیله مرغ ویژه
۱۵,۵۰۰ تومان

ساندویچ زاپاتا

فیله مرغ، همبرگر مخصوص گوجه، کاهو، خیارشور
ساندویچ زاپاتا
۱۵,۵۰۰ تومان

ساندویچ مغز و زبان

مغز، زبان گوجه، کاهو، خیارشور
ساندویچ مغز و زبان
۲۱,۰۰۰ تومان

ساندویچ زبان و قارچ

زبان، قارچ، گوجه، کاهو، خیارشور
ساندویچ زبان و قارچ
۲۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ مغز

مغز، گوجه، کاهو، خیارشور
ساندویچ مغز
۲۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ مرغ

مرغ ریش ریش شده، گوجه، کاهو، خیارشور،
ساندویچ مرغ
۱۲,۰۰۰ تومان

ساندویچ جوجه زعفرانی

فیله مرغ سرخ شده، گوجه، کاهو، خیارشور
ساندویچ جوجه زعفرانی
۱۲,۵۰۰ تومان

ساندویچ جوجه با قارچ

جوجه، قارچ، گوجه، کاهو، خیارشور
ساندویچ جوجه با قارچ
۱۴,۵۰۰ تومان

ساندویچ جگر مرغ

جگر مرغ، سس پیاز، رب، گوجه، کاهو، خیارشور
ساندویچ جگر مرغ
۹,۰۰۰ تومان

ساندویچ بندری

سوسیس، سس پیاز، رب، گوجه، کاهو، خیارشور
ساندویچ بندری
۱۱,۰۰۰ تومان

ساندویچ بندری با قارچ و پنیر

سوسیس، قارج، پنیر، گوجه، کاهو، خیارشور
ساندویچ بندری با قارچ و پنیر
۱۴,۰۰۰ تومان

ساندویچ کراکف

سوسیس پنیر دار، گوجه، کاهو، خیارشور
ساندویچ کراکف
۱۶,۰۰۰ تومان

ساندویچ کوکتل دودی

سوسیس دودی، گوجه، کاهو، خیارشور
ساندویچ کوکتل دودی
۱۱,۰۰۰ تومان

ساندویچ کوکتل ساده

کوکتل، گوجه، کاهو، خیارشور
ساندویچ کوکتل ساده
۱۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ کوکتل با قارچ و پنیر

کوکتل، قارچ، پنیر، گوجه، کاهو، خیارشور
ساندویچ کوکتل با قارچ و پنیر
۱۲,۵۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ

هات داگ، گوجه، کاهو، خیارشور
ساندویچ هات داگ
۱۱,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ با قارچ و پنیر

هات داگ، قارچ، پنیر، گوجه، کاهو، خیارشور
ساندویچ هات داگ با قارچ و پنیر
۱۴,۰۰۰ تومان

ساندویچ بلغاری

بلغاری، گوجه، کاهو، خیارشور
ساندویچ بلغاری
۱۲,۰۰۰ تومان

سالاد و پیش غذا

سالاد کاهو

کاهو، گوجه، خیار، هویج
سالاد کاهو
۵,۰۰۰ تومان

سالاد اندونزی

کلم سفید، هویج، ذرت، سس ویژه
سالاد اندونزی
۴,۵۰۰ تومان

سیب زمینی

سیب زمینی
۱۳,۵۰۰ تومان

سیب زمینی ویژه

قارچ، پنیر، سیب زمینی
سیب زمینی ویژه
۱۶,۰۰۰ تومان

زیتون پرورده کوچک

زیتون پرورده کوچک
۳,۵۰۰ تومان

زیتون پرورده بزرگ

زیتون پرورده بزرگ
۶,۵۰۰ تومان

نوشیدنی

نوشابه بطری پپسی

۳۰۰ میلی لیتر
نوشابه بطری پپسی
۲,۰۰۰ تومان

نوشابه شیشه ای

نوشابه شیشه ای
۲,۵۰۰ تومان

نوشابه قوطی پپسی

۳۳۰ سی سی
نوشابه قوطی پپسی
۳,۰۰۰ تومان

نوشابه خانواده پپسی

۱.۵ لیتر
نوشابه خانواده پپسی
۵,۰۰۰ تومان

بهنوش شیشه ای

۳۰۰ میلی لیتر
بهنوش شیشه ای

هلو

۳,۵۰۰ تومان

لیمو

۳,۵۰۰ تومان

استوایی

۳,۵۰۰ تومان

بهنوش قوطی

۳۳۰ میلی لیتر
بهنوش قوطی

هلو

۴,۰۰۰ تومان

لیمو

۴,۰۰۰ تومان

استوایی

۴,۰۰۰ تومان

بهنوش خانواده

۱ لیتر
بهنوش خانواده

هلو

۶,۰۰۰ تومان

لیمو

۶,۰۰۰ تومان

استوایی

۶,۰۰۰ تومان

دوغ بطری ناملی

۳۰۰ میلی لیتر
دوغ بطری ناملی
۲,۰۰۰ تومان

دوغ خانواده عالیس

۱.۵ لیتر
دوغ خانواده عالیس
۷,۰۰۰ تومان

آب معدنی کوچک

۵۰۰ میلی لیتر
آب معدنی کوچک
۱,۵۰۰ تومان

آب معدنی بزرگ

۱.۵ لیتر
آب معدنی بزرگ
۲,۵۰۰ تومان