جست‌وجو در اسنپ‌فود

تخفیف‌دارها

پیتزا خانواده چهار فصل دایی

پیتزا خانواده چهار فصل دایی
۱۰
۲۳۰,۰۰۰ ۲۰۷,۰۰۰ تومان

پیتزا مخصوص

خمیر پیتزا، سس مخصوص، ژامبون گوشت ۹۰%، ژامبون مرغ ۹۰%، کالباس خشک، سوسیس دودی، قارچ، پنیر، فلفل دلمه، جوجه عطم دار
پیتزا مخصوص
۱۰
۱۱۰,۰۰۰ ۹۹,۰۰۰ تومان

پیتزا مرغ و قارچ

خمیر پیتزا، سس مخصوص، سینه مرغ طعم دار، قارچ، پنیر، فلفل دلمه
پیتزا مرغ و قارچ
۱۰
۱۱۰,۰۰۰ ۹۹,۰۰۰ تومان

پیتزا گوشت و قارچ

خمیر پیتزا، سس مخصوص، گوشت چرخ کرده، قارچ، پنیر، فلفل دلمه
پیتزا گوشت و قارچ
۱۰
۱۱۰,۰۰۰ ۹۹,۰۰۰ تومان

پیتزا پپرونی

خمیر پیتزا، سس مخصوص، کالباس پپرونی، قارچ، پنیر، فلفل دلمه
پیتزا پپرونی
۱۰
۱۱۰,۰۰۰ ۹۹,۰۰۰ تومان

سیب زمینی ویژه

سیب زمینی ویژه
۱۰
۸۸,۰۰۰ ۷۹,۲۰۰ تومان

سیب زمینی سرخ کرده

سیب زمینی سرخ کرده
۱۰
۳۰,۰۰۰ ۲۷,۰۰۰ تومان

سالاد فصل

کاهو، ذرت، هویج، خیار، گوجه
سالاد فصل
۱۰
۲۸,۰۰۰ ۲۵,۲۰۰ تومان

نان سیر

نان سیر
۱۰
۷۸,۰۰۰ ۷۰,۲۰۰ تومان

پیتزا

پیتزا خانواده چهار فصل دایی

پیتزا خانواده چهار فصل دایی
۱۰
۲۳۰,۰۰۰ ۲۰۷,۰۰۰ تومان

پیتزا مخصوص

خمیر پیتزا، سس مخصوص، ژامبون گوشت ۹۰%، ژامبون مرغ ۹۰%، کالباس خشک، سوسیس دودی، قارچ، پنیر، فلفل دلمه، جوجه عطم دار
پیتزا مخصوص
۱۰
۱۱۰,۰۰۰ ۹۹,۰۰۰ تومان

پیتزا مرغ و قارچ

خمیر پیتزا، سس مخصوص، سینه مرغ طعم دار، قارچ، پنیر، فلفل دلمه
پیتزا مرغ و قارچ
۱۰
۱۱۰,۰۰۰ ۹۹,۰۰۰ تومان

پیتزا گوشت و قارچ

خمیر پیتزا، سس مخصوص، گوشت چرخ کرده، قارچ، پنیر، فلفل دلمه
پیتزا گوشت و قارچ
۱۰
۱۱۰,۰۰۰ ۹۹,۰۰۰ تومان

پیتزا پپرونی

خمیر پیتزا، سس مخصوص، کالباس پپرونی، قارچ، پنیر، فلفل دلمه
پیتزا پپرونی
۱۰
۱۱۰,۰۰۰ ۹۹,۰۰۰ تومان

پیش غذا

سیب زمینی ویژه

سیب زمینی ویژه
۱۰
۸۸,۰۰۰ ۷۹,۲۰۰ تومان

سیب زمینی سرخ کرده

سیب زمینی سرخ کرده
۱۰
۳۰,۰۰۰ ۲۷,۰۰۰ تومان

سالاد فصل

کاهو، ذرت، هویج، خیار، گوجه
سالاد فصل
۱۰
۲۸,۰۰۰ ۲۵,۲۰۰ تومان

نان سیر

نان سیر
۱۰
۷۸,۰۰۰ ۷۰,۲۰۰ تومان

نوشیدنی

نوشابه شیشه ای

۲۸۰ میلی لیتر
نوشابه شیشه ای

مشکی

۱۳,۰۰۰ تومان

زرد

۱۳,۰۰۰ تومان

سفید

۱۳,۰۰۰ تومان

نوشابه خانواده

۱.۵ لیتر
نوشابه خانواده

مشکی

۱۹,۰۰۰ تومان

زرد

۱۹,۰۰۰ تومان

سفید

۱۹,۰۰۰ تومان

ماءالشعیر شیشه ای هی دی

۲۸۰ میلی لیتر
ماءالشعیر شیشه ای هی دی

لیمو

۱۵,۰۰۰ تومان

استوایی

۱۵,۰۰۰ تومان

ماءالشعیر خانواده هی دی

یک لیتر
ماءالشعیر خانواده هی دی

لیمو

۱۹,۰۰۰ تومان

هلو

۱۹,۰۰۰ تومان

استوایی

۱۹,۰۰۰ تومان

دوغ خانواده عالیس

۱.۵ لیتر
دوغ خانواده عالیس
۲۸,۰۰۰ تومان

آب معدنی کوچک

۰.۵ لیتر
آب معدنی کوچک
۷,۰۰۰ تومان