جست‌وجو در اسنپ‌فود

پر‌طرفدارها

پیتزا پپرونی ایتالیایی

خمیر پیتزا ۲۲ سانتی متری ایتالیایی، سس گوجه فرنگی تازه، پنیر مطهر، پپرونی دودی، قارچ، آویشن کوهی
پیتزا پپرونی ایتالیایی

۲۲ سانتی متری

۱۲۹,۰۰۰ تومان

۲۹ سانتی متری

۲۱۰,۰۰۰ تومان

۴۰ سانتی متری

۳۲۹,۰۰۰ تومان

پیتزا کاپری چیوسا ایتالیایی

خمیر پیتزا ۲۲ سانتی متری ایتالیایی، سس گوجه فرنگی تازه، پنیر مطهر، ژامبون گوشت ۹۰%، قارچ، آویشن شیرازی کوهی
پیتزا کاپری چیوسا ایتالیایی

۲۲ سانتی متری

۱۳۰,۰۰۰ تومان

۲۹ سانتی متری

۲۳۱,۰۰۰ تومان

۴۰ سانتی متری

۳۵۸,۰۰۰ تومان

پیتزا مارگاریتا ایتالیایی

خمیر پیتزا ۴۰ سانتی متری ایتالیایی، سس گوجه فرنگی تازه، پنیر مطهر، ریحان، آویشن کوهی
پیتزا مارگاریتا ایتالیایی

۴۰ سانتی متری

۲۰۶,۰۰۰ تومان

۲۹ سانتی متری

۱۳۲,۰۰۰ تومان

۲۲ سانتی متری

۸۷,۰۰۰ تومان

پیتزا مرغ و قارچ ایتالیایی

خمیر پیتزا ۲۲ سانتی متری ایتالیایی، سس گوجه فرنگی تازه، پنیر مطهر، فیله مرغ، قارچ، آویشن کوهی
پیتزا مرغ و قارچ ایتالیایی

۲۲ سانتی متری

۱۲۹,۰۰۰ تومان

۴۰ سانتی متری

۳۸۰,۰۰۰ تومان

۲۹ سانتی متری

۲۲۳,۰۰۰ تومان

پیتزا گوشت و قارچ ایتالیایی

خمیر پیتزا ۲۲ سانتی متری ایتالیایی، سس گوجه فرنگی تازه، پنیر مطهر، گوشت راسته گوساله چرخ شده با ادویه مخصوص. قارچ، آویشن کوهی شیرا...
پیتزا گوشت و قارچ ایتالیایی

۲۲ سانتی متری

۱۴۳,۰۰۰ تومان

۲۹ سانتی متری

۲۳۷,۰۰۰ تومان

۴۰ سانتی متری

۴۰۷,۰۰۰ تومان

پیتزا ایتالیایی

پیتزا پروشوتو ایتالیایی

خمیر پیتزا ۲۲ سانتی متری ایتالیایی، سس گوجه فرنگی تازه پیتزارا، پنیر مطهر، ژامبون گوشت بره ۹۵% به سفارش پیتزارا، فلفل دلمه ای، قار...
پیتزا پروشوتو ایتالیایی

۲۲ سانتی متری

۱۳۱,۰۰۰ تومان

۲۹ سانتی متری

۲۳۱,۰۰۰ تومان

۴۰ سانتی متری

۳۸۵,۰۰۰ تومان

پیتزا تاکینوچو ایتالیایی

خمیر پیتزا ۲۲ سانتی متری ایتالیایی، سس گوجه فرنگی تازه، پنیر مطهر، بیکن بوقلمون سورن، چوریتسو سورن، زیتون، فلفل هالوپینو، سس سیر
پیتزا تاکینوچو ایتالیایی

۲۲ سانتی متری

ناموجود

۲۹ سانتی متری

ناموجود

۴۰ سانتی متری

ناموجود

پیتزا گامبری ایتالیایی

خمیر پیتزا ۲۲ سانتی متری ایتالیایی، پنیر مطهر، ژامبون گوشت و مرغ سورن، قارچ، فلفل دلمه ای، زیتون
پیتزا گامبری ایتالیایی

۲۲ سانتی متری

۱۲۰,۰۰۰ تومان

۲۹ سانتی متری

۱۹۰,۰۰۰ تومان

۴۰ سانتی متری

۳۰۸,۰۰۰ تومان

پیتزا کاپری چیوسا ایتالیایی

خمیر پیتزا ۲۲ سانتی متری ایتالیایی، سس گوجه فرنگی تازه، پنیر مطهر، ژامبون گوشت ۹۰%، قارچ، آویشن شیرازی کوهی
پیتزا کاپری چیوسا ایتالیایی

۲۲ سانتی متری

۱۳۰,۰۰۰ تومان

۲۹ سانتی متری

۲۳۱,۰۰۰ تومان

۴۰ سانتی متری

۳۵۸,۰۰۰ تومان

پیتزا پپرونی ایتالیایی

خمیر پیتزا ۲۲ سانتی متری ایتالیایی، سس گوجه فرنگی تازه، پنیر مطهر، پپرونی دودی، قارچ، آویشن کوهی
پیتزا پپرونی ایتالیایی

۲۲ سانتی متری

۱۲۹,۰۰۰ تومان

۲۹ سانتی متری

۲۱۰,۰۰۰ تومان

۴۰ سانتی متری

۳۲۹,۰۰۰ تومان

پیتزا مافیوسا ایتالیایی

خمیر پیتزا ۲۲ سانتی متری ایتالیایی، سس گوجه فرنگی تازه پیتزا را، پنیر مطهر، گوشت راسته گوساله بومی چرخ کرده، پیاز، سس فلفل قرمز پی...
پیتزا مافیوسا ایتالیایی

۲۲ سانتی متری

۱۴۳,۰۰۰ تومان

۲۹ سانتی متری

۲۳۷,۰۰۰ تومان

۴۰ سانتی متری

۴۰۷,۰۰۰ تومان

پیتزا مارادونا ایتالیایی

خمیر پیتزا ۲۲ سانتی متری ایتالیایی، سس گوجه فرنگی تازه، پنیر مطهر، گوشت راسته گوساله بومی چرخ کرده، ژامبون گوشت ۹۰%، هات داگ، سس ف...
پیتزا مارادونا ایتالیایی

۲۲ سانتی متری

۱۴۷,۰۰۰ تومان

۲۹ سانتی متری

۲۴۸,۰۰۰ تومان

۴۰ سانتی متری

۳۹۸,۰۰۰ تومان

پیتزا کواترو استجیونی ایتالیایی

خمیر پیتزا ۲۲ سانتی متری ایتالیایی، سس گوجه فرنگی تازه، پنیر مطهر، ژامبون گوشت ۹۰%، فیله مرغ، گوشت راسته گوساله بومی چرخ کرده، سیر...
پیتزا کواترو استجیونی ایتالیایی

۲۲ سانتی متری

۱۴۸,۰۰۰ تومان

۲۹ سانتی متری

۲۴۷,۰۰۰ تومان

۴۰ سانتی متری

۴۰۹,۰۰۰ تومان

پیتزا مامامیا ایتالیایی

خمیر پیتزا ۲۲ سانتی متری ایتالیایی، سس گوجه فرنگی تازه، پنیر مطهر، بیکن گوشت ۱۰۰%، هات داگ دودی، سیر، آویشن کوهی
پیتزا مامامیا ایتالیایی

۲۲ سانتی متری

۱۳۶,۰۰۰ تومان

۲۹ سانتی متری

۲۳۵,۰۰۰ تومان

۴۰ سانتی متری

۳۸۶,۰۰۰ تومان

پیتزا فانتازیا ایتالیایی

خمیر پیتزا ۲۲ سانتی متری ایتالیایی، سس گوجه فرنگی تازه، پنیر مطهر، متریال به انتخاب پیتزا من
پیتزا فانتازیا ایتالیایی

۲۲ سانتی متری

۱۳۱,۰۰۰ تومان

۲۹ سانتی متری

۲۳۱,۰۰۰ تومان

۴۰ سانتی متری

۳۸۵,۰۰۰ تومان

پیتزا کاتلو ایتالیایی

خمیر پیتزا ۲۲ سانتی متری ایتالیایی، سس گوجه فرنگی تازه، پنیر مطهر، گوشت رست بیف، فلفل هالوپینو، پیاز، قارچ، آویشن کوهی
پیتزا کاتلو ایتالیایی

۲۲ سانتی متری

۱۳۸,۰۰۰ تومان

۲۹ سانتی متری

۲۳۱,۰۰۰ تومان

۴۰ سانتی متری

۴۱۰,۰۰۰ تومان

پیتزا ایتالیا اکسپرس ایتالیایی

خمیر پیتزا ۲۲ سانتی متری ایتالیایی، سس گوجه فرنگی تازه پیتزا را، پنیر مطهر، گوشت راسته گوساله بومی چرخ کرده، بیکن گوشت دودی، ژامبو...
پیتزا ایتالیا اکسپرس ایتالیایی

۲۲ سانتی متری

۱۵۱,۰۰۰ تومان

۲۹ سانتی متری

۲۵۳,۰۰۰ تومان

۴۰ سانتی متری

۴۱۵,۰۰۰ تومان

پیتزا اکسپرس ایتالیایی

خمیر پیتزا ۲۲ سانتی متری ایتالیایی، سس گوجه فرنگی تازه، پنیر مطهر، گوشت راسته گوساله بومی چرخ کرده، سالامی دودی، پیاز، فلفل هالوپی...
پیتزا اکسپرس ایتالیایی

۲۲ سانتی متری

۱۳۰,۰۰۰ تومان

۲۹ سانتی متری

۲۱۹,۰۰۰ تومان

۴۰ سانتی متری

۳۴۷,۰۰۰ تومان

پیتزا سالامی ایتالیایی

خمیر پیتزا ۲۲ سانتی متری ایتالیایی، سس گوجه فرنگی تازه، پنیر مطهر، سالامی دودی، قارچ، فلفل هالوپینو، سس فلفل قرمز، زیتون، سیر، آوی...
پیتزا سالامی ایتالیایی

۲۲ سانتی متری

۱۲۲,۰۰۰ تومان

۲۹ سانتی متری

۲۰۲,۰۰۰ تومان

۴۰ سانتی متری

۳۳۱,۰۰۰ تومان

پیتزا بلا اوونو ایتالیایی

خمیر پیتزا ۲۲ سانتی متری ایتالیایی، سس گوجه فرنگی تازه، پنیر مطهر، گوشت گوساله راسته بومی چرخ شده کبابی،بیکن گوشت دودی ٪۹۸(آندره)،...
پیتزا بلا اوونو ایتالیایی

۲۲ سانتی متری

۱۴۱,۰۰۰ تومان

۲۹ سانتی متری

۲۳۸,۰۰۰ تومان

۴۰ سانتی متری

۳۸۷,۰۰۰ تومان

پیتزا پولو ایتالیایی

خمیر پیتزا ۲۲ سانتی متری ایتالیایی، سس گوجه فرنگی تازه، پنیر مطهر، فیله مرغ با ادویه مخصوص، کاپاریس، پیاز، آویشن کوهی، قارچ
پیتزا پولو ایتالیایی

۲۲ سانتی متری

۱۲۴,۰۰۰ تومان

۲۹ سانتی متری

۲۱۲,۰۰۰ تومان

۴۰ سانتی متری

۳۶۵,۰۰۰ تومان

پیتزا گوشت و قارچ ایتالیایی

خمیر پیتزا ۲۲ سانتی متری ایتالیایی، سس گوجه فرنگی تازه، پنیر مطهر، گوشت راسته گوساله چرخ شده با ادویه مخصوص. قارچ، آویشن کوهی شیرا...
پیتزا گوشت و قارچ ایتالیایی

۲۲ سانتی متری

۱۴۳,۰۰۰ تومان

۲۹ سانتی متری

۲۳۷,۰۰۰ تومان

۴۰ سانتی متری

۴۰۷,۰۰۰ تومان

پیتزا مرغ و قارچ ایتالیایی

خمیر پیتزا ۲۲ سانتی متری ایتالیایی، سس گوجه فرنگی تازه، پنیر مطهر، فیله مرغ، قارچ، آویشن کوهی
پیتزا مرغ و قارچ ایتالیایی

۲۲ سانتی متری

۱۲۹,۰۰۰ تومان

۲۹ سانتی متری

۲۲۳,۰۰۰ تومان

۴۰ سانتی متری

۳۸۰,۰۰۰ تومان

پیتزا مارگاریتا ایتالیایی

خمیر پیتزا ۲۲ سانتی متری ایتالیایی، سس گوجه فرنگی تازه، پنیر مطهر، ریحان، آویشن کوهی
پیتزا مارگاریتا ایتالیایی

۲۲ سانتی متری

۸۷,۰۰۰ تومان

۲۹ سانتی متری

۱۳۲,۰۰۰ تومان

۴۰ سانتی متری

۲۰۶,۰۰۰ تومان

پیتزا وجیتریانا ایتالیایی

خمیر پیتزا ۲۲ سانتی متری ایتالیایی، سس گوجه فرنگی تازه، پنیر مطهر، قارچ تازه، پیاز، فلفل هالوپینو، کاپاریس، فلفل دلمه ای تازه، زیت...
پیتزا وجیتریانا ایتالیایی

۲۲ سانتی متری

۱۰۹,۰۰۰ تومان

۲۹ سانتی متری

۱۶۷,۰۰۰ تومان

۴۰ سانتی متری

۲۵۶,۰۰۰ تومان

سالاد و پیش غذا

سالاد ویژه (دو نفره)

کاهو، بیکن گوشت %۹۸، مرغ، ژامبون گوشت بره %۹۸، لوبیا، زیتون سیاه اسلایس شده، کاپاریس، هالوپینو، گوجه گیلاسی، ذرت، کنجد، پنیر پارمس...
سالاد ویژه (دو نفره)
۹۵,۰۰۰ تومان

سیب زمینی تنوری

۲۵۰ گرم سیب زمینی خلال شده، ادویه مخصوص پیتزارا، نمک، فلفل سیاه، مقداری کمی روغن زیتون، کاملا رژیمی
سیب زمینی تنوری
۶۵,۰۰۰ تومان

نوشیدنی

نوشابه قوطی

۳۳۰ میلی لیتر
 نوشابه قوطی

کوکاکولا

۱۲,۰۰۰ تومان

فانتا پرتقالی

۱۲,۰۰۰ تومان

زیرو

۱۲,۰۰۰ تومان

اسپرایت

۱۲,۰۰۰ تومان

نوشابه خانواده

۱.۵ لیتر
نوشابه خانواده

زیرو

۱۸,۰۰۰ تومان

کوکاکولا

۱۸,۰۰۰ تومان

فانتا پرتقالی

۱۸,۰۰۰ تومان

اسپرایت

۱۸,۰۰۰ تومان

ماءالشعیر قوطی

۳۳۰ میلی لیتر
ماءالشعیر قوطی

هی دی هلو

۱۴,۰۰۰ تومان

هی دی لیمو

۱۴,۰۰۰ تومان

هی دی استوایی

۱۴,۰۰۰ تومان

آبمیوه گازدار شیشه ای

۲۵۰ میلی لیتر
آبمیوه گازدار شیشه ای

فرشی دی آلبالو

۱۲,۰۰۰ تومان

فرشی دی موهیتو

۱۴,۰۰۰ تومان

فرشی دی انگور قرمز

۱۴,۰۰۰ تومان

فرشی دی پرتقال انبه

۱۴,۰۰۰ تومان

فرشی دی لیموناد

۱۴,۰۰۰ تومان

فرشی دی سیب

۱۴,۰۰۰ تومان

فرشی دی پشن فروت انبه

۱۴,۰۰۰ تومان

فرشی دی بلوبری

۱۴,۰۰۰ تومان

نوشیدنی انرژی زا قوطی وان دی

۲۵۰ میلی لیتر
نوشیدنی انرژی زا قوطی وان دی
۲۰,۰۰۰ تومان

لیموناد قوطی خوشگوار

۳۳۰ میلی لیتر
لیموناد قوطی خوشگوار
۱۱,۰۰۰ تومان

آب معدنی کوچک

۵۰۰ میلی لیتر
 آب معدنی کوچک
۴,۰۰۰ تومان