جست‌وجو در اسنپ‌فود

پر‌طرفدارها

فیله استریپس (پنج تکه)

پنج تکه مرغ سوخاری، سیب زمینی سرخ شده، سالاد کلم، نان بروچن
فیله استریپس (پنج تکه)

نرمال

۱۵۵,۰۰۰ تومان

اسپایسی

۱۵۵,۰۰۰ تومان

پیتزا ژامبون (آمریکایی)

خمیر پیتزا آمریکایی، ژامبون گوشت، ژامبون مرغ، پپرونی، قارچ، زیتون، فلفل دلمه ای، پنیر پیتزا، سس مخصوص
پیتزا ژامبون (آمریکایی)
۱۳۷,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ ویژه

هات داگ، همراه با قارچ و پنیر، نان باگت
ساندویچ هات داگ ویژه
۱۱۰,۰۰۰ تومان

پیتزا ایتالیایی

پیتزا استیک (ایتالیایی)

خمیر پیتزا ایتالیایی، راسته یا فیله گوساله، قارچ، فلفل رنگی، زیتون، پیاز، سس مخصوص
پیتزا استیک (ایتالیایی)
۱۷۹,۰۰۰ تومان

پیتزا ژامبون (ایتالیایی)

خمیر پیتزا ایتالیایی، ژامبون گوشت، ژامبون مرغ، پپرونی، قارچ، زیتون، فلفل، پنیر پیتزا، سس مخصوص
پیتزا ژامبون (ایتالیایی)
۱۵۴,۰۰۰ تومان

پیتزا سبزیجات (ایتالیایی)

خمیر پیتزا ایتالیایی، قارچ، فلفل رنگی، نخود فرنگی، کلم بروکلی، ذرت، گوجه فرنگی، زیتون، پنیر پیتزا، سس مخصوص
پیتزا سبزیجات (ایتالیایی)
۱۴۷,۰۰۰ تومان

پیتزا پپرونی (ایتالیایی)

خمیر پیتزا ایتالیایی، پپرونی، سس چیلی، قارچ، فلفل سبز، پنیر پیتزا، سس مخصوص
پیتزا پپرونی (ایتالیایی)
۱۵۵,۰۰۰ تومان

پیتزا مرغ کاری (ایتالیایی)

خمیر پیتزا ایتالیایی، فیله مرغ طعم دار شده با ادویه کاری، قارچ، پنیر پیتزا، سس مخصوص
پیتزا مرغ کاری (ایتالیایی)
۱۵۵,۰۰۰ تومان

پیتزا رست بیف (ایتالیایی)

خمیر پیتزا ایتالیایی، گوشت رست شده، قارچ، فلفل دلمه ای، پنیر پیتزا، سس مخصوص
پیتزا رست بیف (ایتالیایی)
۱۷۹,۰۰۰ تومان

پیتزا قارچ (ایتالیایی)

خمیر پیتزا ایتالیایی، قارچ، پنیر پیتزا، سس مخصوص
پیتزا قارچ (ایتالیایی)
۱۳۵,۰۰۰ تومان

پیتزا ژامبون مرغ (ایتالیایی)

خمیر پیتزا ایتالیایی، ژامبون مرغ، فلفل دلمه ای رنگی، قارچ، پنیر پیتزا، سس مخصوص
پیتزا ژامبون مرغ (ایتالیایی)
۱۶۰,۰۰۰ تومان

پیتزا پنیر (ایتالیایی)

خمیر پیتزا ایتالیایی، پنیر، سس مخصوص
پیتزا پنیر (ایتالیایی)
۱۳۵,۰۰۰ تومان

پیتزا مارگاریتا (ایتالیایی)

خمیر پیتزا ایتالیایی، گوجه، پنیر پیتزا، سس مخصوص
پیتزا مارگاریتا (ایتالیایی)
۱۳۹,۰۰۰ تومان

پیتزا قارچ و سوسیس (ایتالیایی)

خمیر پیتزا ایتالیایی، سوسیس، فلفل دلمه ای رنگی، قارچ، پنیر پیتزا، سس مخصوص
پیتزا قارچ و سوسیس (ایتالیایی)
۱۴۹,۰۰۰ تومان

پیتزا آمریکایی

پیتزا مخصوص زیتون (آمریکایی)

خمیر پیتزا آمریکایی، فیله مرغ، راسته یا فیله گوساله، قارچ، فلفل رنگی، زیتون، پنیر پیتزا، سس مخصوص
پیتزا مخصوص زیتون (آمریکایی)
۱۴۹,۰۰۰ تومان

پیتزا استیک (آمریکایی)

خمیر پیتزا آمریکایی، راسته یا فیله گوساله، قارچ، فلفل رنگی، زیتون، پیاز، پنیر پیتزا، سس مخصوص
پیتزا استیک (آمریکایی)
۱۶۲,۰۰۰ تومان

پیتزا ژامبون (آمریکایی)

خمیر پیتزا آمریکایی، ژامبون گوشت، ژامبون مرغ، پپرونی، قارچ، زیتون، فلفل دلمه ای، پنیر پیتزا، سس مخصوص
پیتزا ژامبون (آمریکایی)
۱۳۷,۰۰۰ تومان

پیتزا سبزیجات (آمریکایی)

خمیر پیتزا آمریکایی، قارچ، فلفل رنگی، نخود فرنگی، کلم بروکلی، ذرت، گوجه فرنگی، زیتون، سس مخصوص، پنیر پیتزا
پیتزا سبزیجات (آمریکایی)
۱۱۹,۰۰۰ تومان

پیتزا پپرونی (آمریکایی)

خمیر پیتزا آمریکایی، پپرونی، سس چیلی، قارچ، فلفل سبز ، پنیر پیتزا، سس مخصوص
پیتزا پپرونی (آمریکایی)
۱۳۷,۰۰۰ تومان

پیتزا مرغ کاری (آمریکایی)

خمیر پیتزا آمریکایی، فیله مرغ طعم دار شده با ادویه کاری، قارچ، پنیر پتیزا، سس مخصوص
پیتزا مرغ کاری (آمریکایی)
۱۳۷,۰۰۰ تومان

پیتزا قارچ (آمریکایی)

خمیر پیتزا آمریکایی، قارچ، پنیر پیتزا، سس مخصوص
پیتزا قارچ (آمریکایی)
۱۲۰,۰۰۰ تومان

پیتزا ژامبون مرغ (آمریکایی)

خمیر پیتزا آمریکایی، ژامبون مرغ، فلفل دلمه ای رنگی، قارچ، پنیر پیتزا، سس مخصوص
پیتزا ژامبون مرغ (آمریکایی)
۱۴۰,۰۰۰ تومان

پیتزا پنیر (آمریکایی)

خمیر پیتزا آمریکایی، پنیر، سس مخصوص
پیتزا پنیر (آمریکایی)
۱۲۰,۰۰۰ تومان

پیتزا مارگاریتا (آمریکایی)

خمیر پیتزا آمریکایی،گوجه، پنیر پیتزا
پیتزا مارگاریتا (آمریکایی)
۱۲۰,۰۰۰ تومان

پیتزا قارچ و سوسیس (آمریکایی)

خمیر پیتزا آمریکایی، سوسیس، فلفل دلمه ای رنگی، قارچ، پنیر پیتزا، سس مخصوص
پیتزا قارچ و سوسیس (آمریکایی)
۱۳۵,۰۰۰ تومان

برگر

همبرگر

یک عدد برگر گوشت ۱۸۰ گرمی، کاهو، گوجه، خیارشور، نان گرد برگر
همبرگر
۱۱۰,۰۰۰ تومان

همبرگر دوبل

دو عدد برگر گوشت ۱۸۰ گرمی، کاهو، گوجه، خیارشور، نان گرد برگر
همبرگر دوبل
۱۶۲,۰۰۰ تومان

چیز برگر

یک عدد برگر گوشت ۱۸۰ گرمی، پنیر گودا ورقه ای، کاهو، گوجه، خیارشور، نان گرد برگر
چیز برگر
۱۱۸,۰۰۰ تومان

چیز برگر دوبل

دو عدد برگر گوشت ۱۸۰ گرمی، پنیر گودا ورقه ای، کاهو، گوجه، خیارشور، نان گرد برگر
چیز برگر دوبل
۱۷۰,۰۰۰ تومان

چیز برگر با قارچ

یک عدد برگر گوشت ۱۸۰ گرمی، پنیر گودا ورقه ای، قارچ، کاهو، گوجه، خیارشور، نان گرد برگر
چیز برگر با قارچ
۱۲۴,۰۰۰ تومان

قارچ برگر

یک عدد برگر گوشت ۱۸۰ گرمی، قارچ، کاهو، گوجه، خیارشور، نان گرد برگر
قارچ برگر
۱۱۹,۰۰۰ تومان

ساندویچ

ساندویچ فیله مرغ

فیله مرغ، کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت
ساندویچ فیله مرغ
۱۱۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ فیله با پنیر

فیله مرغ، پنیر پیتزا، کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت
ساندویچ فیله با پنیر
۱۲۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ فیله کریسپی

فیله مرغ نرمال، کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت
ساندویچ فیله کریسپی
۱۲۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ فیله اسپایسی

فیله مرغ تند، کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت
ساندویچ فیله اسپایسی
۱۲۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ ویژه

هات داگ، همراه با قارچ و پنیر، نان باگت
ساندویچ هات داگ ویژه
۱۱۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون پنیر با قارچ

ژامبون مرغ تنوری، پنیر، قارچ، نان باگت
ساندویچ ژامبون پنیر با قارچ
۱۱۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ استیک گوشت

ساندویچ استیک گوشت
۱۴۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ

هات داگ، خیار شور، کاهو، گوجه، نان باگت
ساندویچ هات داگ
۹۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون گوشت (سرد)

ژامبون گوشت ۹۰%، کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت
ساندویچ ژامبون گوشت (سرد)
۹۶,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون مرغ (سرد)

ژامبون مرغ، کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت
ساندویچ ژامبون مرغ (سرد)
۹۶,۰۰۰ تومان

سوخاری

فیله استریپس (پنج تکه)

پنج تکه مرغ سوخاری، سیب زمینی سرخ شده، سالاد کلم، نان بروچن
فیله استریپس (پنج تکه)

نرمال

۱۵۵,۰۰۰ تومان

اسپایسی

۱۵۵,۰۰۰ تومان

استیک

مرغ اسپانیایی

فیله مرغ گریل شده، پنیر میکس، سبزیجات مخصوص، برنج مکزیکی، نان رینگی، سس مخصوص
مرغ اسپانیایی
۱۷۳,۰۰۰ تومان

فیله مرغ باربیکیو

فیله مرغ گریل شده، سبزیجات مخصوص، نان رینگی، سس مخصوص
فیله مرغ باربیکیو
۱۴۷,۰۰۰ تومان

فیله مرغ پرسی گریل

فیله مرغ پرسی گریل
۱۴۳,۰۰۰ تومان

پاستا

پاستا چیکن آلفردو

پاستا پنه، فیله مرغ، قارچ، سس آلفردو
پاستا چیکن آلفردو
۱۴۳,۰۰۰ تومان

پاستا توسکانیا

پاستا پنه فیله گوساله، فلفل دلمه ای، پیاز، اسفناج، سس آلفردو، پنیر میکس
پاستا توسکانیا
۱۵۳,۰۰۰ تومان

پیش غذا

سیب زمینی تنوری

سیب زمینی تنوری
ناموجود

قارچ سوخاری

قارچ سوخاری (یک نفره)
قارچ سوخاری
۵۵,۰۰۰ تومان

سیب زمینی سرخ شده

سیب زمینی سرخ کرده
سیب زمینی سرخ شده
۵۵,۰۰۰ تومان

سیب زمینی پنیری

سیب زمینی سرخ کرده، پنیر، قارچ
سیب زمینی پنیری
۷۵,۰۰۰ تومان

نان سیردار

۴ اسلایس نان سیر
نان سیردار
۵۲,۰۰۰ تومان

پیاز سوخاری

پیاز سوخاری (یک نفره)
پیاز سوخاری
۵۵,۰۰۰ تومان

سالاد

سالاد سزار زیتون

فیله مرغ گریل، کاهو، پنیر پارمزان، زیتون، نان تست، سس سزار
سالاد سزار زیتون
۱۱۵,۰۰۰ تومان

سالاد بیف توستادا

کاهو، فیله گوساله گریل، گوجه فرنگی، ذرت، پنیر، لوبیا، فلفل دلمه ای، سس مخصوص
سالاد بیف توستادا
۱۱۸,۰۰۰ تومان

سالاد کلم

کلم سفید، هویج رنده شده، سس مخصوص
سالاد کلم
۲۵,۰۰۰ تومان

سالاد فصل

سالاد فصل
۵۰,۰۰۰ تومان

نوشیدنی

نوشابه قوطی کوکاکولا

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی کوکاکولا
۱۲,۰۰۰ تومان

نوشابه قوطی فانتا پرتقالی

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی فانتا پرتقالی
۱۲,۰۰۰ تومان

نوشابه قوطی اسپرایت

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی اسپرایت
۱۲,۰۰۰ تومان

نوشابه قوطی کوکاکولا زیرو

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی کوکاکولا زیرو
۱۲,۰۰۰ تومان

نوشابه خانواده کوکاکولا

۱.۵ لیتر
نوشابه خانواده کوکاکولا
۱۸,۰۰۰ تومان

نوشابه خانواده کوکاکولا زیرو

۱.۵ لیتر
نوشابه خانواده کوکاکولا زیرو
۱۸,۰۰۰ تومان

نوشابه خانواده فانتا پرتقالی

۱.۵ لیتر
نوشابه خانواده فانتا پرتقالی
۱۸,۰۰۰ تومان

نوشابه خانواده اسپرایت

۱.۵ لیتر
نوشابه خانواده اسپرایت
۱۸,۰۰۰ تومان

ماءالشعیر قوطی افس

۳۳۰ میلی لیتر
ماءالشعیر قوطی افس

استوایی

۱۴,۰۰۰ تومان

لیمو

۱۴,۰۰۰ تومان

کلاسیک

۱۴,۰۰۰ تومان

دوغ قوطی خوشگوار

۳۳۰ میلی لیتر
دوغ قوطی خوشگوار
۱۲,۰۰۰ تومان

آب معدنی کوچک

۰.۵ لیتر
آب معدنی کوچک
۴,۰۰۰ تومان