جست‌وجو در اسنپ‌فود

اسنپ فود

رستوران های کرمان

پیتزا ساندویچ وندا

پر‌طرفدارها

پیتزا مخصوص آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی، ژامبون گوشت و مرغ، قارچ، پنیر پیتزا، فلفل دلمه ای
پیتزا مخصوص آمریکایی

مینی (۲۰ سانتی متری)

۵۳,۰۰۰ تومان

یک نفره (۲۴ سانتی متری)

۷۸,۰۰۰ تومان

پیتزا پپرونی آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی، ژامبون پپرونی (تند)، قارچ، پنیر پیتزا
پیتزا پپرونی آمریکایی

مینی (۲۰ سانتی متری)

۵۵,۰۰۰ تومان

یک نفره (۲۴ سانتی متری)

۸۰,۰۰۰ تومان

پیتزا قارچ و مرغ آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی، فیله مرغ ریش ریش شده، قارچ، پنیر پیتزا، فلفل دلمه ای
پیتزا قارچ و مرغ آمریکایی

مینی (۲۰ سانتی متری)

۶۲,۰۰۰ تومان

یک نفره (۲۴ سانتی متری)

۹۳,۰۰۰ تومان

چیز برگر

یک عدد برگر دست ساز گوشت گوساله ۱۲۰ گرمی، پنیر چدار، کاهو، گوجه، خیارشور، نان گرد
چیز برگر
۶۵,۰۰۰ تومان

پیتزا آمریکایی

پیتزا مخصوص آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی، ژامبون گوشت و مرغ، قارچ، پنیر پیتزا، فلفل دلمه ای
پیتزا مخصوص آمریکایی

مینی (۲۰ سانتی متری)

۵۳,۰۰۰ تومان

یک نفره (۲۴ سانتی متری)

۷۸,۰۰۰ تومان

پیتزا رست بیف با قارچ آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی، گوشت ماهیچه گوساله، قارچ، پنیر پیتزا
پیتزا رست بیف با قارچ آمریکایی

مینی (۲۰ سانتی متری)

۷۰,۰۰۰ تومان

یک نفره (۲۴ سانتی متری)

۱۱۰,۰۰۰ تومان

پیتزا قارچ و مرغ آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی، فیله مرغ ریش ریش شده، قارچ، پنیر پیتزا، فلفل دلمه ای
پیتزا قارچ و مرغ آمریکایی

مینی (۲۰ سانتی متری)

۶۲,۰۰۰ تومان

یک نفره (۲۴ سانتی متری)

۹۳,۰۰۰ تومان

پیتزا پپرونی آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی، ژامبون پپرونی (تند)، قارچ، پنیر پیتزا
پیتزا پپرونی آمریکایی

مینی (۲۰ سانتی متری)

۵۵,۰۰۰ تومان

یک نفره (۲۴ سانتی متری)

۸۰,۰۰۰ تومان

برگر

همبرگر مخصوص

یک عدد برگر گوشت گوساله، کاهو، گوجه، خیارشور، نان گرد
همبرگر مخصوص
۴۸,۰۰۰ تومان

چیز برگر

یک عدد برگر دست ساز گوشت گوساله ۱۲۰ گرمی، پنیر چدار، کاهو، گوجه، خیارشور، نان گرد
چیز برگر
۶۵,۰۰۰ تومان

رویال برگر

یک عدد برگر گوشت گوساله، ژامبون مرغ، پنیر پیتزا، پنیر گودا، کاهو، گوجه، خیارشور، نان گرد تست شده
رویال برگر
۷۰,۰۰۰ تومان

دوبل برگر

۲ عدد برگر گوشت گوساله، پنیر گودا، پنیر پیتزا، بیکن، کاهو، گوجه، خیارشور، نان گرد
دوبل برگر
۱۰۵,۰۰۰ تومان

برگر معمولی

یک عدد برگر شرکتی ۳۰% ۱۰۰ گرمی، کاهو، گوجه، خیارشور، کلم، جعفری، نان برگر
برگر معمولی
۳۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ

ساندویچ فلافل

۵ قرص فلافل، کاهو، کلم، جعفری، گوجه، خیارشور، نان باگت
ساندویچ فلافل
۲۸,۰۰۰ تومان

پیش غذا

سیب زمینی ساده

۲۰۰ گرم سیب زمینی سرخ شده
سیب زمینی ساده
۳۵,۰۰۰ تومان

نوشیدنی

نوشابه بطری

۳۰۰ میلی لیتر
نوشابه بطری

اسپرایت

۷,۰۰۰ تومان

پپسی

۷,۰۰۰ تومان

نوشابه قوطی

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی

پپسی

۱۲,۰۰۰ تومان

میرندا پرتقالی

۱۲,۰۰۰ تومان

سون آپ

۱۲,۰۰۰ تومان

نوشابه خانواده

۱.۵ لیتر
نوشابه خانواده

پپسی

۱۸,۰۰۰ تومان

میرندا پرتقالی

۱۸,۰۰۰ تومان

سون آپ

۱۸,۰۰۰ تومان