جست‌وجو در اسنپ‌فود

پر‌طرفدارها

پیتزا مخلوط

ژامبون گوشت، سس، پنیر، ذرت، فلفل دلمه، قارچ
پیتزا مخلوط

خانواده

۱۸۸,۰۰۰ تومان

دو نفره

۱۳۷,۰۰۰ تومان

تک نفره

۹۳,۰۰۰ تومان

پیتزا مخصوص

ژامبون گوشت، سس، پنیر فراوان، ذرت، فلفل دلمه، قارچ
پیتزا مخصوص

دو نفره

۱۳۹,۰۰۰ تومان

تک نفره

۹۶,۰۰۰ تومان

خانواده

۱۹۱,۰۰۰ تومان

پیتزا پپرونی

سوسیس پپرونی، سس، پنیر، ذرت، فلفل دلمه، قارچ
پیتزا پپرونی

خانواده

۱۹۹,۰۰۰ تومان

تک نفره

۹۹,۰۰۰ تومان

دو نفره

۱۴۴,۰۰۰ تومان

پیتزا رست بیف

راسته گوساله ریش شده، سس، پنیر پیتزا، ذرت، فلفل دلمه، قارچ
پیتزا رست بیف

تک نفره

۱۱۹,۰۰۰ تومان

دو نفره

۱۵۹,۰۰۰ تومان

خانواده

۲۲۹,۰۰۰ تومان

پیتزا گوشت و قارچ

۱۲۰ گرم گوشت چرخ کرده، سس، پنیر، ذرت، فلفل دلمه، قارچ
پیتزا گوشت و قارچ

تک نفره

۱۰۹,۰۰۰ تومان

دو نفره

۱۴۹,۰۰۰ تومان

خانواده

۱۹۹,۰۰۰ تومان

پیش غذا

سیب زمینی با قارچ و پنیر و ژامبون تنوری

سیب زمینی سرخ شده، قارچ و پنیر، ژامبون تنوری
سیب زمینی با قارچ و پنیر و ژامبون تنوری
۸۹,۰۰۰ تومان

سیب زمینی با قارچ و پنیر و سوسیس تنوری

سیب زمینی، قارچ و پنیر، سوسیس تنوری
سیب زمینی با قارچ و پنیر و سوسیس تنوری
۸۹,۰۰۰ تومان

پیتزا

پیتزا مکزیکی

فیله مرغ گریل شده، سس، پنیر پیتزا، ذرت، فلفل دلمه، قارچ
پیتزا مکزیکی

تک نفره

۱۱۴,۰۰۰ تومان

دو نفره

۱۴۷,۰۰۰ تومان

خانواده

۲۱۹,۰۰۰ تومان

پیتزا رست بیف

راسته گوساله ریش شده، سس، پنیر پیتزا، ذرت، فلفل دلمه، قارچ
پیتزا رست بیف

تک نفره

۱۱۹,۰۰۰ تومان

دو نفره

۱۵۹,۰۰۰ تومان

خانواده

۲۲۹,۰۰۰ تومان

پیتزا استیک

۱۲۰ گرم راسته گوساله گریل شده، سس، پنیر پیتزا، ذرت، فلفل دلمه، قارچ
پیتزا استیک

تک نفره

۱۲۹,۰۰۰ تومان

دو نفره

۱۶۴,۰۰۰ تومان

خانواده

۲۳۹,۰۰۰ تومان

پیتزا سوپریم

ژامبون گوشت و مرغ، سس، پنیر پیتزا، ذرت، فلفل دلمه، قارچ
پیتزا سوپریم

تک نفره

۹۹,۰۰۰ تومان

دو نفره

۱۴۴,۰۰۰ تومان

خانواده

۱۹۴,۰۰۰ تومان

پیتزا مارگاریتا

گوجه، پنیر، فلفل دلمه، ذرت
پیتزا مارگاریتا

تک نفره

۹۱,۰۰۰ تومان

دو نفره

۱۲۹,۰۰۰ تومان

خانواده

۱۸۳,۰۰۰ تومان

پیتزا سر آشپز

ژامبون گوشت، گوشت چرخ کرده، سس، پنیر، ذرت، فلفل دلمه، قارچ
پیتزا سر آشپز

تک نفره

۹۹,۰۰۰ تومان

دو نفره

۱۴۳,۰۰۰ تومان

خانواده

۱۹۴,۰۰۰ تومان

پیتزا ویژه

فیله مرغ گریل شده، ژامبون گوشت، سس، پنیر، ذرت، فلفل دلمه، قارچ
پیتزا ویژه

تک نفره

۹۹,۰۰۰ تومان

دو نفره

۱۴۳,۰۰۰ تومان

خانواده

۱۹۴,۰۰۰ تومان

پیتزا گوشت و قارچ

۱۲۰ گرم گوشت چرخ کرده، سس، پنیر، ذرت، فلفل دلمه، قارچ
پیتزا گوشت و قارچ

تک نفره

۱۰۹,۰۰۰ تومان

دو نفره

۱۴۹,۰۰۰ تومان

خانواده

۱۹۹,۰۰۰ تومان

پیتزا مرغ و قارچ

۱۲۰ گرم مرغ آب پز، سس، پنیر، ذرت، فلفل دلمه، قارچ
پیتزا مرغ و قارچ

تک نفره

۱۰۳,۰۰۰ تومان

دو نفره

۱۴۱,۰۰۰ تومان

خانواده

۱۹۴,۰۰۰ تومان

پیتزا مخلوط

ژامبون گوشت، سس، پنیر، ذرت، فلفل دلمه، قارچ
پیتزا مخلوط

تک نفره

۹۳,۰۰۰ تومان

دو نفره

۱۳۷,۰۰۰ تومان

خانواده

۱۸۸,۰۰۰ تومان

پیتزا مخصوص

ژامبون گوشت، سس، پنیر فراوان، ذرت، فلفل دلمه، قارچ
پیتزا مخصوص

تک نفره

۹۶,۰۰۰ تومان

دو نفره

۱۳۹,۰۰۰ تومان

خانواده

۱۹۱,۰۰۰ تومان

پیتزا پپرونی

سوسیس پپرونی، سس، پنیر، ذرت، فلفل دلمه، قارچ
پیتزا پپرونی

تک نفره

۹۹,۰۰۰ تومان

دو نفره

۱۴۴,۰۰۰ تومان

خانواده

۱۹۹,۰۰۰ تومان

پیتزا سبزیجات آمریکایی یک نفره (۲۳ سانتی متری)

قارچ، پیاز، سبزی، فلفل دلمه، ذرت، گوجه، پنیر، سس
پیتزا سبزیجات آمریکایی یک نفره (۲۳ سانتی متری)

تک نفره

۹۲,۰۰۰ تومان

دو نفره

۱۳۸,۰۰۰ تومان

خانواده

۱۸۸,۰۰۰ تومان

پیتزا زبان

۱۰۰ گرم زبان گوساله، سس، پنیر، ذرت، فلفل دلمه، قارچ
پیتزا زبان

تک نفره

۱۲۶,۰۰۰ تومان

دو نفره

۱۶۴,۰۰۰ تومان

خانواده

۲۳۹,۰۰۰ تومان

پیتزا مخصوص (متوسط)

ژامبون گوشت، سس، پنیر فراوان، ذرت، فلفل دلمه، قارچ
پیتزا مخصوص (متوسط)
۸۴,۰۰۰ تومان

پیتزا مخلوط (متوسط)

ژامبون گوشت، سس، پنیر، ذرت، فلفل دلمه، قارچ
پیتزا مخلوط (متوسط)
۸۳,۰۰۰ تومان

ساندویچ ویژه

ساندویچ ویژه تپل

مغز، زبان، جگر، ژامبون، قارچ، پنیر، نان، کاهو، گوجه، خیارشور، سس
ساندویچ ویژه تپل
۱۸۹,۰۰۰ تومان

ساندویچ سوپر ویژه

فیله، برگر، ژامبون، مرغ، قارچ، پنیر، نان، کاهو، گوجه، خیارشور، سس
ساندویچ سوپر ویژه
۱۸۹,۰۰۰ تومان

ساندویچ سوپر ویژه سرآشپز

رست بیف، استیک، ژامبون، قارچ، پنیر، نان، کاهو، گوجه، خیارشور، سس
ساندویچ سوپر ویژه سرآشپز
۱۹۹,۰۰۰ تومان

ساندویچ

ساندویچ ویژه ستاره

همبرگر مخصوص، ژامبون گوشت و مرغ تنوری، کاهو، خیارشور، گوجه
ساندویچ ویژه ستاره
۱۱۴,۰۰۰ تومان

ساندویچ فیله مرغ با قارچ و پنیر

فیله مرغ گریل شده، قارچ، پنیر، فلفل دلمه، ذرت، کاهو، خیارشور، گوجه
ساندویچ فیله مرغ با قارچ و پنیر
۷۹,۰۰۰ تومان

ساندویچ استیک

۱۲۰ گرم راسته گوساله، کاهو، خیارشور، گوجه
ساندویچ استیک
۱۱۹,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون گوشت تنوری

ژامبون گوشت ۹۰%، قارچ، پنیر، فلفل دلمه، ذرت، کاهو، خیارشور، گوجه، خلال سیب زمینی
ساندویچ ژامبون گوشت تنوری
۷۴,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون مرغ تنوری

ژامبون گوشت ۹۰%، قارچ، پنیر، فلفل دلمه، ذرت، کاهو، خیارشور، گوجه، خلال سیب زمینی
ساندویچ ژامبون مرغ تنوری
۷۴,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون میکس تنوری

ژامبون گوشت ومرغ ۹۰%، قارچ، پنیر، فلفل دلمه، ذرت، کاهو، خیارشور، گوجه، خلال سیب زمینی
ساندویچ ژامبون میکس تنوری
۷۶,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون گوشت (سرد)

ژامبون گوشت ۹۰%، کاهو، گوجه، خیارشور
ساندویچ ژامبون گوشت (سرد)
۶۹,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون مرغ (سرد)

ژامبون مرغ ۹۰%، کاهو، گوجه، خیارشور
ساندویچ ژامبون مرغ (سرد)
۶۹,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون میکس (سرد)

ژامبون گوشت و مرغ ۹۰%، کاهو، گوجه، خیارشور
ساندویچ ژامبون میکس (سرد)
۷۱,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون میکس ویژه (سرد)

ساندویچ ژامبون میکس ویژه (سرد)
۸۴,۰۰۰ تومان

ساندویچ بلغاری

سوسییس بلغاری، کاهو، گوجه، خیارشور
ساندویچ بلغاری
۶۹,۰۰۰ تومان

ساندویچ بلغاری با قارچ و پنیر

سوسیس بلغاری، قارچ، پنیر، کاهو، گوجه، خیارشور، ذرت، فلفل دلمه
ساندویچ بلغاری با قارچ و پنیر
۷۴,۰۰۰ تومان

ساندویچ کافل

ژامبون تنوری، ۵ عدد فلافل
ساندویچ کافل
۸۹,۰۰۰ تومان

ساندویچ سوفل

سوسیس، قارچ، پنیر، ۵ عدد فلافل
ساندویچ سوفل
۸۹,۰۰۰ تومان

ساندویچ هاتفل

فلافل، هات داگ، قارچ، پنیر، کاهو، گوجه، خیارشور
ساندویچ هاتفل
۸۹,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ

هات داگ مفیدان، کاهو، گوجه، خیارشور
ساندویچ هات داگ
۶۹,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ با پنیر

هات داگ مفیدان، پنیر، کاهو، خیارشور، گوجه
ساندویچ هات داگ با پنیر
۷۲,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ با قارچ و پنیر

هات داگ مفیدان، قارچ، پنیر، کاهو، گوجه، خیارشور
ساندویچ هات داگ با قارچ و پنیر
۷۴,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ رویال

هات داگ مفیدان، ذرت، فلفل دلمه، ژامبون پنیر تنوری، کاهو، خیارشور، گوجه
ساندویچ هات داگ رویال
۷۴,۰۰۰ تومان

ساندویچ کوکتل

سوسیس کوکتل مفیدان، کاهو، خیارشور، گوجه
ساندویچ کوکتل
۶۴,۰۰۰ تومان

ساندویچ کوکتل با پنیر

سوسیس کوکتل مفیدان، پنیر، کاهو، خیارشور، گوجه
ساندویچ کوکتل با پنیر
۶۸,۰۰۰ تومان

ساندویچ کوکتل با قارچ و پنیر

سوسیس کوکتل مفیدان، قارچ، پنیر، فلفل دلمه، ذرت، کاهو، خیارشور، گوجه
ساندویچ کوکتل با قارچ و پنیر
۶۹,۰۰۰ تومان

ساندویچ رست بیف

راسته گوساله ریش شده، کاهو، خیارشور، گوجه، چیپس خلالی
ساندویچ رست بیف
۱۱۴,۰۰۰ تومان

ساندویچ ویژه زاپاتا

ژامبون تنوری گوشت یا مرغ، همبرگرمخصوص، فیله مرغ گریل شده، چیپس خلالی، قارچ، پنیر، پیازحعفری، ذرت، فلفل دلمه، کاهو، خیارشور، گوجه
ساندویچ ویژه زاپاتا
۱۱۴,۰۰۰ تومان

ساندویچ مغز

۱۰۰ گرم مغز گوساله، چیپس خلالی، کاهو، خیارشور، گوجه
ساندویچ مغز
۱۱۴,۰۰۰ تومان

ساندویچ مغز با قارچ و پنیر

۱۰۰ گرم مغز گوساله، قارچ، پنیر، فلفل دلمه، ذرت، چیپس خلالی، کاهو، خیارشور، گوجه
ساندویچ مغز با قارچ و پنیر
۱۱۹,۰۰۰ تومان

ساندویچ زبان

۱۰۰ گرم زبان گوساله، چیپس خلالی، کاهو، خیارشور، گوجه
ساندویچ زبان
۱۱۴,۰۰۰ تومان

ساندویچ زبان با قارچ و پنیر

۱۰۰ گرم زبان گوساله، قارچ، پنیر، فلفل دلمه، ذرت، چیپس خلالی، کاهو، خیارشور، گوجه
ساندویچ زبان با قارچ و پنیر
۱۱۹,۰۰۰ تومان

ساندویچ مغز و زبان

۱۰۰ گرم مغرو زبان گوساله، چیپس خلالی، کاهو، خیارشور، گوجه
ساندویچ مغز و زبان
۱۲۹,۰۰۰ تومان

ساندویچ مغز و زبان با قارچ و پنیر

۱۰۰ گرم مغرو زبان گوساله، قارچ، پنیر، فلفل دلمه، ذرت، چیپس خلالی، کاهو، خیارشور، گوجه
ساندویچ مغز و زبان با قارچ و پنیر
۱۳۴,۰۰۰ تومان

ساندویچ بندری

سوسیس هات داگ، سس پیاز بندری، کاهو، خیارشور، گوجه
ساندویچ بندری
۶۴,۰۰۰ تومان

ساندویچ بندری با قارچ و پنیر

سوسیس هات داگ، سس پیاز بندری، قارچ، پنیر، فلفل دلمه، ذرت، کاهو، خیارشور، گوجه
ساندویچ بندری با قارچ و پنیر
۶۸,۰۰۰ تومان

ساندویچ جگر

جگر مرغ، سس بندری، کاهو، خیارشور، گوجه
ساندویچ جگر
۶۴,۰۰۰ تومان

ساندویچ جگر با قارچ و پنیر

جگر مرغ، سس بندری، قارچ، پنیر، فلفل دلمه، ذرت، کاهو، خیارشور، گوجه
ساندویچ جگر با قارچ و پنیر
۶۸,۰۰۰ تومان

ساندویچ فلافل

۷ قرص فلافل، کاهو، خیارشور، گوجه
ساندویچ فلافل
۳۷,۰۰۰ تومان

ساندویچ فلافل با قارچ و پنیر

۷قرص فلافل، قارچ، پنیر، فلفل دلمه، ذرت، کاهو، خیارشور، گوجه
ساندویچ فلافل با قارچ و پنیر
۴۹,۰۰۰ تومان

ساندویچ جگر بندری

سوسیس بندری و جگر مرغ، کاهو، خیارشور، گوجه
ساندویچ جگر بندری
۶۴,۰۰۰ تومان

ساندویچ جگر بندری با قارچ و پنیر

سوسیس بندری و جگر مرغ، قارچ، پنیر، فلفل دلمه، ذرت، کاهو، خیارشور، گوجه
ساندویچ جگر بندری با قارچ و پنیر
۶۴,۰۰۰ تومان

ساندویچ میکس جگر بندری با قارچ و پنیر

سوسیس، جگر، کاهو، گوجه، خیارشور
ساندویچ میکس جگر بندری با قارچ و پنیر
۶۹,۰۰۰ تومان

ساندویچ میکس مغز با جگر

۵۰ گرم مغز گوساله، ۵۰ گرم جگر مرغ، کاهو، خیارشور، گوجه
ساندویچ میکس مغز با جگر
۱۱۹,۰۰۰ تومان

ساندویچ میکس مغز با مرغ و قارچ و پنیر

سینه مرغ آب پز، مغز گوساله، کاهو، خیارشور، گوجه
ساندویچ میکس مغز با مرغ و قارچ و پنیر
۱۲۹,۰۰۰ تومان

ساندویچ مرغ

مرغ آبپز شده، نان، کاهو، گوجه، خیارشور
ساندویچ مرغ
۷۱,۰۰۰ تومان

ساندویچ مرغ با قارچ و پنیر

سینه مرغ آب پز، قارچ، پنیر، فلفل دلمه، ذرت، کاهو، خیارشور، گوجه
ساندویچ مرغ با قارچ و پنیر
۷۴,۰۰۰ تومان

برگر

دوبل برگر

۲ عدد همبرگر مخصوص، کاهو، خیارشور، گوجه، نان باگت
دوبل برگر
۱۱۴,۰۰۰ تومان

رویال برگر

همبرگر مخصوص، ژامبون، پنیر، ذرت، فلفل دلمه، کاهو، گوجه، خیارشور، نان گرد (در صورت تمایل با نان باگت ارسال میشود)
رویال برگر
۷۸,۰۰۰ تومان

دوبل برگر با قارچ و پنیر

۲ عدد همبرگر مخصوص، قارچ، پنیر، فلفل دلمه، ذرت، کاهو، خیارشور، گوجه، نان باگت
دوبل برگر با قارچ و پنیر
۱۱۹,۰۰۰ تومان

همبرگر با قارچ و پنیر

همبرگر مخصوص، قارچ، پنیر، فلفل دلمه، ذرت، کاهو، خیارشور، گوجه، نان باگت
همبرگر با قارچ و پنیر
۷۸,۰۰۰ تومان

چیز برگر

همبرگر مخصوص، پنیر، ذرت، فلفل دلمه، کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت
چیز برگر
۷۶,۰۰۰ تومان

قارچ برگر

همبرگر مخصوص، قارچ، کاهو، خیارشور، گوجه، نان باگت
قارچ برگر
۷۶,۰۰۰ تومان

همبرگر معمولی

همبرگر شرکتی، کاهو، خیارشور، گوجه، نان باگت
همبرگر معمولی
۶۴,۰۰۰ تومان

همبرگر مخصوص

همبرگر مخصوص، کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت
همبرگر مخصوص
۷۳,۰۰۰ تومان

غذای پرسی

بندری (پرسی)

(دونفره) سوسیس بندری، کاهو، خیارشور، گوجه،نان باگت
بندری (پرسی)
۱۳۹,۰۰۰ تومان

بندری با قارچ و پنیر (پرسی)

سوسیس، پیاز سرخ شده، قارچ، پنیر، فلفل دلمه، ذرت، کاهو، گوجه، خیارشور
بندری با قارچ و پنیر (پرسی)
۱۴۶,۰۰۰ تومان

جگر (پرسی)

(دو نفره) جگر مرغ، کاهو، خیارشور، گوجه، ۲ عدد نان باگت
جگر (پرسی)
۱۳۹,۰۰۰ تومان

جگر با قارچ و پنیر (پرسی)

(دو نفره) جگر مرغ، قارچ، پنیر، کاهو، خیارشور، گوجه، ۲ عدد نان باگت
جگر با قارچ و پنیر (پرسی)
۱۳۶,۰۰۰ تومان

جگر بندری با قارچ و پنیر (پرسی)

سوسیس بندری، جگر مرغ، قارچ، پنیر، کاهو، خیارشور، گوجه، ۲ عدد نان باگت
جگر بندری با قارچ و پنیر (پرسی)
۱۴۶,۰۰۰ تومان

مرغ بریان

مرغ بریان

۱ عدد مرغ ۱,۲۰۰ گرم بدون مخلفات
مرغ بریان
۱۳۴,۰۰۰ تومان

مرغ بریان کامل

۱ عدد مرغ ۱,۲۰۰ گرم، گوجه، کاهو، خیارشور، ۲عدد نان باگت
مرغ بریان کامل
۱۵۴,۰۰۰ تومان

مرغ بریان (۲ تکه) کامل

۱ عدد ران و سینه مرغ، گوجه، کاهو، خیارشور، ۱ عدد نان باگت
مرغ بریان (2 تکه) کامل
۸۴,۰۰۰ تومان

سوخاری

فیله سوخاری پنج تکه

۷ عدد فیله سوخاری، کاهو، گوجه، خیارشور و سیب زمینی
فیله سوخاری پنج تکه
۱۱۴,۰۰۰ تومان

فیله سوخاری ده تکه

۱۲ تیکه فیله سیب زمینی. گاهو. کوجه خیار شور. سس و دو عدد نان
فیله سوخاری ده تکه
۲۱۸,۰۰۰ تومان

فیله مرغ (پرسی)

۱۵ تکه فیله مرغ، ۲ عدد نان باگت، گوجه، خیارشور، کاهو، چیپس
فیله مرغ (پرسی)
۱۶۹,۰۰۰ تومان

ساندویچ فیله مرغ

۴ تکه فیله مرغ، کاهو، خیارشور، گوجه، سس
ساندویچ فیله مرغ
۷۴,۰۰۰ تومان

عصرانه

املت

املت
۷۴,۰۰۰ تومان

سوسیس تخم مرغ

سوسیس تخم مرغ
۷۹,۰۰۰ تومان

نیمرو

نیمرو
۶۴,۰۰۰ تومان

سالاد و پیش غذا

نان (اضافه)

نان (اضافه)
۱۲,۰۰۰ تومان

سیب زمینی (بزرگ)

سیب زمینی (بزرگ)
۶۴,۰۰۰ تومان

سیب زمینی با پنیر

سیب زمینی با پنیر
۶۹,۰۰۰ تومان

چیپس با قارچ و پنیر

چیپس با قارچ و پنیر
۶۹,۰۰۰ تومان

سیب زمینی با قارچ و پنیر

سیب زمینی با قارچ و پنیر
۷۴,۰۰۰ تومان

چیپس با پنیر

چیپس با پنیر
۶۷,۰۰۰ تومان

ُسالاد فصل بزرگ

کاهو، گوجه، خیار، هویج، ذرت، سس مایونز
ُسالاد فصل بزرگ
۴۴,۰۰۰ تومان

سرویس اضافه

فلافل تک قرص

فلافل تک قرص
۴,۵۰۰ تومان

مخلفات فلافل

۲ عد نان، کاهو، گوجه، خیارشور، ۴ عدد سس
مخلفات فلافل
۳۹,۰۰۰ تومان

نوشیدنی

اب معدنی

اب معدنی
۶,۰۰۰ تومان

نوشابه بطری

۳۰۰ میلی لیتر
نوشابه بطری

پیسی

۸,۰۰۰ تومان

میرندا پرتقالی

۸,۰۰۰ تومان

سون آپ

۸,۰۰۰ تومان

نوشابه قوطی

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی

پیسی

۱۳,۰۰۰ تومان

میرندا پرتقالی

۱۳,۰۰۰ تومان

سون آپ

۱۳,۰۰۰ تومان

نوشابه خانواده

۱.۵ لیتر
نوشابه خانواده

پیسی

۱۹,۰۰۰ تومان

میرندا پرتقالی

۱۹,۰۰۰ تومان

سون آپ

۱۹,۰۰۰ تومان

ماءالشعیر قوطی

۳۳۰ میلی لیتر
ماءالشعیر قوطی

لیمو

۱۵,۰۰۰ تومان

استوایی

۱۵,۰۰۰ تومان

هلو

۱۵,۰۰۰ تومان

ماءالشعیر خانواده هوفنبرگ

۱ لیتر
ماءالشعیر خانواده هوفنبرگ

لیمو

۱۹,۰۰۰ تومان

استوایی

۱۹,۰۰۰ تومان

هلو

۱۹,۰۰۰ تومان

دوغ لیوانی

۲۷۰ میلی لیتر
دوغ لیوانی
۹,۰۰۰ تومان

دوغ محلی

۴۰۰ میلی لیتر
دوغ محلی
۱۵,۰۰۰ تومان

دوغ محلی خانواده

۱.۵ لیتر
دوغ محلی خانواده
۲۹,۰۰۰ تومان