جست‌وجو در اسنپ‌فود

پر‌طرفدارها

پیتزا پپرونی آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی، پپرونی ۶۰%، قارچ، فلفل سبز، سس مخصوص، پنیر پیتزا
پیتزا پپرونی آمریکایی

یک نفره (۲۱ سانتی متری)

۱۳۸,۰۰۰ تومان

پیتزا گوشت و قارچ آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی، گوشت گوساله چرخ شده، قارچ، زیتون فلفل دلمه ای، پنیر پیتزا
پیتزا گوشت و قارچ آمریکایی

یک نفره (۲۱ سانتی متری)

۱۵۸,۰۰۰ تومان

مرغ سوخاری سه تکه

۳ تکه ران و بالا ران مرغ سوخاری، دورچین: سیب زمینی سرخ شده، سالاد کلم
مرغ سوخاری سه تکه

اسپایسی

۱۵۵,۰۰۰ تومان

نرمال

۱۵۵,۰۰۰ تومان

پیتزا مرغ و قارچ آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی، فیله مرغ ریش ریش شده، قارچ، سس مخصوص، پنیر پیتزا
پیتزا مرغ و قارچ آمریکایی

یک نفره (۲۱ سانتی متری)

۱۵۵,۰۰۰ تومان

فیله استریپس چهار تکه

۴ تکه فیله مرغ سوخاری، دورچین: سیب زمینی سرخ شده، سالاد کلم
فیله استریپس چهار تکه

نرمال

۱۴۵,۰۰۰ تومان

مرغ سوخاری دو تکه

۲ تکه ران و بالا ران مرغ سوخاری، دورچین: سیب زمینی سرخ شده، سالاد کلم
مرغ سوخاری دو تکه

اسپایسی

۱۳۵,۰۰۰ تومان

نرمال

۱۳۵,۰۰۰ تومان

پیتزا رست بیف ایتالیایی

خمیر پیتزا ایتالیایی، گوشت رست بیف گوساله، قارچ، پیاز، پنیر پیتزا
پیتزا رست بیف ایتالیایی

دو نفره (۳۳ سانتی متری)

۲۲۵,۰۰۰ تومان

پیتزا سبزیجات بدون ژامبون

خمیر پیتزا آمریکایی، ذرت، زیتون، قارچ، گوجه، پیاز، فلفل سبز، سس مخصوص، پنیر پیتزا
پیتزا سبزیجات بدون ژامبون

یک نفره (۲۱ سانتی متری)

۱۳۰,۰۰۰ تومان

پیتزا ویژه آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی، گوشت گوساله چرخ شده طعم دار شده، فیله مرغ گریل، فلفل هالوپینو، پنیر پیتزا
پیتزا ویژه آمریکایی

یک نفره (۲۱ سانتی متری)

۱۵۵,۰۰۰ تومان

پیتزا سبزیجات ایتالیایی

خمیر پیتزا ایتالیایی، فلفل دلمه ای، زیتون, قارچ، پنیر پیتزا
پیتزا سبزیجات ایتالیایی

دو نفره (۳۳ سانتی متری)

۱۳۰,۰۰۰ تومان

پیتزا مرغ و قارچ ایتالیایی

خمیر پیتزا ایتالیایی، فیله مرغ گریل شده، قارچ، زیتون، فلفل دلمه ای، پنیر پیتزا
پیتزا مرغ و قارچ ایتالیایی

دو نفره (۳۳ سانتی متری)

۲۲۰,۰۰۰ تومان

مرغ سوخاری پنج تکه

۵ تکه ران و بالا ران مرغ سوخاری، دورچین: سیب زمینی سرخ شده، سالاد کلم
مرغ سوخاری پنج تکه

نرمال

۲۱۰,۰۰۰ تومان

پیتزا ویژه ایتالیایی

خمیر پیتزا ایتالیایی، گوشت گوساله چرخ شده طعم دار شده، فیله مرغ گریل شده، فلفل هالوپینو، پنیر پیتزا
پیتزا ویژه ایتالیایی

دو نفره (۳۳ سانتی متری)

۲۲۵,۰۰۰ تومان

پیتزا آمریکایی

پیتزا دونر گوشت آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی، دونر گوشت گوساله، قارچ، پیاز، زیتون، فلفل دلمه ای، پنیر پیتزا
پیتزا دونر گوشت آمریکایی

یک نفره (۲۱ سانتی متری)

۱۵۸,۰۰۰ تومان

پیتزا گوشت و قارچ آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی، گوشت گوساله چرخ شده، قارچ، زیتون فلفل دلمه ای، پنیر پیتزا
پیتزا گوشت و قارچ آمریکایی

یک نفره (۲۱ سانتی متری)

۱۵۸,۰۰۰ تومان

پیتزا کالزونه آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی، گوشت گوساله چرخ شده، سالامی گوشت ۹۰%، مخلوط ژامبون مرغ و گوشت ۹۰%، پنیر گودا
پیتزا کالزونه آمریکایی

یک نفره (۲۱ سانتی متری)

۱۵۵,۰۰۰ تومان

پیتزا ویژه آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی، گوشت گوساله چرخ شده طعم دار شده، فیله مرغ گریل، فلفل هالوپینو، پنیر پیتزا
پیتزا ویژه آمریکایی

یک نفره (۲۱ سانتی متری)

۱۵۵,۰۰۰ تومان

پیتزا مرغ و قارچ آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی، فیله مرغ ریش ریش شده، قارچ، سس مخصوص، پنیر پیتزا
پیتزا مرغ و قارچ آمریکایی

یک نفره (۲۱ سانتی متری)

۱۵۵,۰۰۰ تومان

پیتزا دهه شصت آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی، کالباس مخلوط گوشت و مرغ ۹۰%، فلفل دلمه ای، زیتون، قارچ، پنیر پیتزا
پیتزا دهه شصت آمریکایی

یک نفره (۲۱ سانتی متری)

۱۳۸,۰۰۰ تومان

پیتزا پپرونی آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی، پپرونی ۶۰%، قارچ، فلفل سبز، سس مخصوص، پنیر پیتزا
پیتزا پپرونی آمریکایی

یک نفره (۲۱ سانتی متری)

۱۳۸,۰۰۰ تومان

پیتزا سبزیجات بدون ژامبون

خمیر پیتزا آمریکایی، ذرت، زیتون، قارچ، گوجه، پیاز، فلفل سبز، سس مخصوص، پنیر پیتزا
پیتزا سبزیجات بدون ژامبون

یک نفره (۲۱ سانتی متری)

۱۳۰,۰۰۰ تومان

پیتزا ایتالیایی

پیتزا گوشت و قارچ ایتالیایی

خمیر پیتزا ایتالیایی، گوشت گوساله چرخ شده، قارچ، زیتون فلفل دلمه ای، پنیر پیتزا
 پیتزا گوشت و قارچ ایتالیایی

دو نفره (۳۳ سانتی متری)

۲۳۵,۰۰۰ تومان

خانواده (۴۰ سانتی متری)

۵۳۵,۰۰۰ تومان

پیتزا دونر گوشت ایتالیایی

خمیر پیتزا ایتالیایی، دونر گوشت گوساله، قارچ، پیاز، زیتون، فلفل دلمه ای، پنیر پیتزا
پیتزا دونر گوشت ایتالیایی

دو نفره (۳۳ سانتی متری)

۲۳۵,۰۰۰ تومان

خانواده (۴۰ سانتی متری)

۵۳۵,۰۰۰ تومان

پیتزا رست بیف ایتالیایی

خمیر پیتزا ایتالیایی، گوشت رست بیف گوساله، قارچ، پیاز، پنیر پیتزا
پیتزا رست بیف ایتالیایی

دو نفره (۳۳ سانتی متری)

۲۲۵,۰۰۰ تومان

پیتزا میت لاورز ایتالیایی

خمیر پیتزا ایتالیایی، گوشت گوساله چرخ شده، پپرونی ۶۰%، فلفل هالوپینو، پنیر پیتزا
پیتزا میت لاورز ایتالیایی

دو نفره (۳۳ سانتی متری)

۲۳۵,۰۰۰ تومان

پیتزا یونانی ایتالیایی

خمیر پیتزا ایتالیایی، گوشت گوساله چرخ شده، پپرونی ۶۰%، ژامبون مرغ و گوشت ۹۰%، پنیر گودا
پیتزا یونانی ایتالیایی

دو نفره (۳۳ سانتی متری)

۲۲۵,۰۰۰ تومان

پیتزا ویژه ایتالیایی

خمیر پیتزا ایتالیایی، گوشت گوساله چرخ شده طعم دار شده، فیله مرغ گریل شده، فلفل هالوپینو، پنیر پیتزا
پیتزا ویژه ایتالیایی

دو نفره (۳۳ سانتی متری)

۲۲۵,۰۰۰ تومان

خانواده (۴۰ سانتی متری)

۴۸۵,۰۰۰ تومان

پیتزا چهار فصل ایتالیایی

خمیر پیتزا ایتالیایی، ۱/۴ پیتزا سالامی، ۱/۴ پیتزا رست بیف، ۱/۴ پیتزا مرغ و قارچ، ۱/۴ پیتزا سبزیجات
پیتزا چهار فصل ایتالیایی

خانواده (۴۰ سانتی متری)

۴۷۵,۰۰۰ تومان

پیتزا مرغ و قارچ ایتالیایی

خمیر پیتزا ایتالیایی، فیله مرغ گریل شده، قارچ، زیتون، فلفل دلمه ای، پنیر پیتزا
پیتزا مرغ و قارچ ایتالیایی

دو نفره (۳۳ سانتی متری)

۲۲۰,۰۰۰ تومان

خانواده (۴۰ سانتی متری)

۴۴۵,۰۰۰ تومان

پیتزا چیزا ایتالیایی

خمیر پیتزا ایتالیایی، سینه مرغ سوخاری، سس ناپولی، پنیر موزارلا، پپرونی ۶۰%، فلفل دلمه ای
پیتزا چیزا ایتالیایی

دو نفره (۳۳ سانتی متری)

۱۰۵,۰۰۰ تومان

پیتزا چوریتسو ایتالیایی

خمیر پیتزا ایتالیایی، چوریتسو ۹۰%، فلفل دلمه ای، قارچ، پنیر پیتزا
پیتزا چوریتسو ایتالیایی

دو نفره (۳۳ سانتی متری)

۲۲۵,۰۰۰ تومان

پیتزا دهه شصت ایتالیایی

خمیر پیتزا ایتالیایی، ژامبون گوشت و مرغ ۹۰%، فلفل دلمه ای، زیتون، قارچ، پنیر پیتزا
پیتزا دهه شصت ایتالیایی

دو نفره (۳۳ سانتی متری)

۱۹۵,۰۰۰ تومان

خانواده (۴۰ سانتی متری)

۴۳۵,۰۰۰ تومان

پیتزا پپرونی ایتالیایی

خمیر پیتزا ایتالیایی، پپرونی ۶۰%، قارچ، پنیر پیتزا، فلفل سبز، سس مخصوص
پیتزا پپرونی ایتالیایی

دو نفره (۳۳ سانتی متری)

۱۹۵,۰۰۰ تومان

پیتزا ناپولی ایتالیایی

خمیر پیتزا ایتالیایی، سالامی گوشت ۹۰%، زیتون، پیاز، فلفل دلمه ای، پنیر پیتزا
پیتزا ناپولی ایتالیایی

دو نفره (۳۳ سانتی متری)

۱۹۵,۰۰۰ تومان

پیتزا سبزیجات ایتالیایی

خمیر پیتزا ایتالیایی، فلفل دلمه ای، زیتون, قارچ، پنیر پیتزا
پیتزا سبزیجات ایتالیایی

دو نفره (۳۳ سانتی متری)

۱۳۰,۰۰۰ تومان

خانواده (۴۰ سانتی متری)

۱۹۵,۰۰۰ تومان

برگر

کلاسیک برگر

یک عدد برگر دست ساز گوشت گوساله ۱۵۰ گرمی، کاهو، گوجه، خیارشور، نان گرد
کلاسیک برگر
۱۲۵,۵۰۰ تومان

چیز برگر

یک عدد برگر دست ساز گوشت گوساله ۱۵۰ گرمی، پنیر گودا، کاهو، گوجه، خیارشور، نان گرد
چیز برگر
۱۱۵,۰۰۰ تومان

ماشروم برگر

یک عدد برگر دست ساز گوشت گوساله ۱۵۰ گرمی، قارچ، پنیر گودا، کاهو، گوجه، خیارشور، نان گرد
ماشروم برگر
۱۲۷,۵۰۰ تومان

باس برگر

۲ عدد برگر دست ساز گوشت گوساله ۱۵۰ گرمی، پنیر گودا، کاهو، گوجه، خیارشور، نان گرد
باس برگر
۱۵۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ

ساندویچ رست بیف

۱۰۰ گرم گوشت گوساله ریش ریش شده، کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت
ساندویچ رست بیف
۱۶۹,۰۰۰ تومان

ساندویچ چیکن پلاس

یک عدد برگر دست ساز گوشت گوساله ۱۵۰ گرمی، فیله مرغ گریل شده، کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت
ساندویچ چیکن پلاس
۱۵۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ دبل دان چیکن

۲ تکه سینه مرغ سوخاری، پپرونی ۶۰%، پنیر گودا، کاهو، گوجه، خیارشور، بدون نان
ساندویچ دبل دان چیکن
۱۵۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ زینگر

یک تکه سینه مرغ سوخاری، کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت
ساندویچ زینگر
۱۰۲,۰۰۰ تومان

ساندویچ مایتی زینگر

۲ تکه سینه مرغ سوخاری، کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت
ساندویچ مایتی زینگر
۱۵۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات لاوز

پپرونی ۶۰%، فلفل هالوپینو، کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت
ساندویچ هات لاوز
۱۵۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ

یک عدد هات داگ ۸۵%، کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت
ساندویچ هات داگ
۱۲۰,۵۰۰ تومان

سوخاری

اکونومی میل

۴ تکه ران و بالا ران مرغ سوخاری، ۴ تکه فیله مرغ سوخاری، دورچین: سیب زمینی سرخ شده، قارچ سوخاری، سالاد کلم، نان بروچن
اکونومی میل
۳۷۵,۰۰۰ تومان

سبد سوخاری

۲ تکه ران و بالا ران مرغ سوخاری نرمال، ۲ تکه ران و بالا ران مرغ سوخاری اسپایسی، قارچ سوخاری، دورچین: ۳ عدد سالاد کلم، ۳ عدد نان بر...
سبد سوخاری
۲۳۰,۰۰۰ تومان

لقمه سوخاری

۹ تکه لقمه فیله مرغ سوخاری، سیب زمینی، سالاد کلم، سس سیر، نان
لقمه سوخاری
۱۴۵,۰۰۰ تومان

فیله استریپس چهار تکه

۴ تکه فیله مرغ سوخاری، دورچین: سیب زمینی سرخ شده، سالاد کلم
فیله استریپس چهار تکه

نرمال

۱۴۵,۰۰۰ تومان

مرغ سوخاری دو تکه

۲ تکه ران و بالا ران مرغ سوخاری، دورچین: سیب زمینی سرخ شده، سالاد کلم
مرغ سوخاری دو تکه

نرمال

۱۳۵,۰۰۰ تومان

اسپایسی

۱۳۵,۰۰۰ تومان

مرغ سوخاری سه تکه

۳ تکه ران و بالا ران مرغ سوخاری، دورچین: سیب زمینی سرخ شده، سالاد کلم
مرغ سوخاری سه تکه

نرمال

۱۵۵,۰۰۰ تومان

اسپایسی

۱۵۵,۰۰۰ تومان

مرغ سوخاری پنج تکه

۵ تکه ران و بالا ران مرغ سوخاری، دورچین: سیب زمینی سرخ شده، سالاد کلم
مرغ سوخاری پنج تکه

نرمال

۲۱۰,۰۰۰ تومان

اسپایسی

۲۱۰,۰۰۰ تومان

بال و کتف سوخاری نه تکه

۹ تکه بال و کتف مرغ اسپایسی سوخاری، دورچین: سیب زمینی سرخ شده، سالاد کلم
بال و کتف سوخاری نه تکه

نرمال

۱۴۵,۰۰۰ تومان

پیش غذا

سالاد سزار سوخاری

فیله مرغ سوخاری، کاهو، سس سزار، نان تست، گوجه گیلاسی، زیتون
سالاد سزار سوخاری
۱۴۵,۰۰۰ تومان

سالاد سبز

کاهو، گوجه، خیار، جوانه شبدر، چوب شور، سس مخصوص
سالاد سبز
۱۱۵,۰۰۰ تومان

سالاد کلم

یک نفره، دست ساز
سالاد کلم
۲۲,۰۰۰ تومان

نان سیر

خمیر پیتزا آمریکایی ۲۱ سانتی متری، سیر، پنیر پیتزا
نان سیر
۷۷,۰۰۰ تومان

قارچ سوخاری

یک نفره
قارچ سوخاری
۵۵,۰۰۰ تومان

سیب زمینی سرخ شده ساده

سیب زمینی سرخ شده
سیب زمینی سرخ شده ساده
۵۵,۰۰۰ تومان

سیب زمینی سرخ شده با سس قارچ

سیب زمینی سرخ شده، سس فارچ مخصوص
سیب زمینی سرخ شده با سس قارچ
۹۵,۰۰۰ تومان

نوشیدنی

نوشابه قوطی

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی

کوکا کولا

۱۰,۰۰۰ تومان

فانتا پرتقالی

۱۰,۰۰۰ تومان

اسپرایت

۱۰,۰۰۰ تومان

ماءالشعیر قوطی هی دی

۳۳۰ میلی لیتر
ماءالشعیر قوطی هی دی

هلو

۱۳,۷۰۰ تومان

استوایی

۱۳,۷۰۰ تومان

لیمو

۱۳,۷۰۰ تومان

کلاسیک

۱۳,۷۰۰ تومان

دوغ قوطی خوشگوار

۳۳۰ میلی لیتر
دوغ قوطی خوشگوار
۱۳,۲۰۰ تومان

آب معدنی کوچک

۵۰۰ میلی لیتر
آب معدنی کوچک
۶,۰۰۰ تومان