جست‌وجو در اسنپ‌فود

پر‌طرفدارها

پیتزا مخلوط

مخلوط ژامبون گوشت و مرغ و پپرونی ، قارچ، پنیر مخلوط، فلفل دلمه، سس گوجه مخصوص
پیتزا مخلوط

پیتزا مخلوط (۲۴ سانتی متری)

۸۵,۵۰۰ تومان

پیتزا مخلوط (۳۲ سانتی متری)

۱۴۹,۵۰۰ تومان

پیتزا پپرونی

سس مخصوص،سالامی تند،پنیر، فلفل تند
پیتزا پپرونی

پیتزا پپرونی (۲۴ سانتی متری)

۸۵,۵۰۰ تومان

پیتزا پپرونی (۳۲ سانتی متری)

۱۴۰,۵۰۰ تومان

پیتزا رست بیف

گوشت گوساله رست شده، قارچ و پنیر مخلوط، فلفل دلمه ای، سس گوجه مخصوص
پیتزا رست بیف

پیتزا رست بیف (۲۴ سانتی متری)

۹۵,۰۰۰ تومان

پیتزا رست بیف (۳۲ سانتی متری)

۱۵۵,۰۰۰ تومان

پیتزا چیکن

سینه مرغ گریل، قارچ، پنیر مخلوط، فلفل دلمه، سس گوجه مخصوص
پیتزا چیکن

پیتزا چیکن (۲۴ سانتی متری)

۸۵,۵۰۰ تومان

پیتزا چیکن (۳۲ سانتی متری)

۱۵۰,۵۰۰ تومان

پیتزا وجی

سس مخصوص، ذرت ، نخود ، قارچ، پنیر ، فلفل
پیتزا وجی

پیتزا وجی (۲۴ سانتی متری)

۶۲,۵۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ ویژه

هاداگ قارچ پنیر کاهو گوجه خیار شور
ساندویچ هات داگ ویژه
۵۵,۵۰۰ تومان

پیتزا

پیتزا مخصوص سلام

بیکن مخلوط، گوشت چرخ کرده مزه دار شده، قارچ، پنیر، سس مخصوص
پیتزا مخصوص سلام
۹۹,۵۰۰ تومان

پیتزا مخصوص خانواده

بیکن مخلوط، گوشت چرخ کرده مزه دار شده، قارچ، پنیر، سس مخصوص
پیتزا مخصوص خانواده
۱۵۲,۵۰۰ تومان

پیتزا رست بیف

گوشت گوساله رست شده، قارچ و پنیر مخلوط، فلفل دلمه ای، سس گوجه مخصوص
پیتزا رست بیف

پیتزا رست بیف (۲۴ سانتی متری)

۹۵,۰۰۰ تومان

پیتزا رست بیف (۳۲ سانتی متری)

۱۵۵,۰۰۰ تومان

پیتزا میت و ماشروم

گوشت چرخ کرده مخلوط، قارچ و پنیر مخلوط، فلفل دلمه، ذرت، سس گوجه مخصوص
پیتزا میت و ماشروم

پیتزا میت ماشروم (۲۴ سانتی)

۹۵,۰۰۰ تومان

پیتزا میت ماشروم (۳۲ سانتی)

۱۵۲,۵۰۰ تومان

پیتزا مخلوط

مخلوط ژامبون گوشت و مرغ و پپرونی ، قارچ، پنیر مخلوط، فلفل دلمه، سس گوجه مخصوص
پیتزا مخلوط

پیتزا مخلوط (۲۴ سانتی متری)

۸۵,۵۰۰ تومان

پیتزا مخلوط (۳۲ سانتی متری)

۱۴۹,۵۰۰ تومان

پیتزا پپرونی

سس مخصوص،سالامی تند،پنیر، فلفل تند
پیتزا پپرونی

پیتزا پپرونی (۲۴ سانتی متری)

۸۵,۵۰۰ تومان

پیتزا پپرونی (۳۲ سانتی متری)

۱۴۰,۵۰۰ تومان

پیتزا چیکن

سینه مرغ گریل، قارچ، پنیر مخلوط، فلفل دلمه، سس گوجه مخصوص
پیتزا چیکن

پیتزا چیکن (۲۴ سانتی متری)

۸۵,۵۰۰ تومان

پیتزا چیکن (۳۲ سانتی متری)

۱۵۰,۵۰۰ تومان

پیتزا وجی

سس مخصوص، ذرت ، نخود ، قارچ، پنیر ، فلفل
پیتزا وجی

پیتزا وجی (۲۴ سانتی متری)

۶۲,۵۰۰ تومان

پیتزا وجی(۳۲ سانتی متری)

۱۲۵,۵۰۰ تومان

سالاد و پیش غذا

سیب زمینی سرخ شده

-
سیب زمینی سرخ شده
۴۰,۰۰۰ تومان

نان اضافه

-
نان اضافه
۸,۰۰۰ تومان

سس اضافه

-
سس اضافه
۲,۰۰۰ تومان

سیب زمینی سوپر

-
سیب زمینی سوپر
۷۰,۰۰۰ تومان

نان سیر

-
نان سیر
۴۹,۵۰۰ تومان

سیب زمینی سرخ کرده سوپر ویژه

-
سیب زمینی سرخ کرده سوپر ویژه
۷۰,۵۰۰ تومان

سیب زمینی سرخ کرده

-
سیب زمینی سرخ کرده
۴۵,۰۰۰ تومان

سالادسزار

کاهو،گوجه گیلاسی،زیتون،نان تست،سینه گریل
سالادسزار
۶۵,۵۰۰ تومان

سالاد فصل

-
سالاد فصل
۳۵,۰۰۰ تومان

سالادکلم

-
سالادکلم
۱۴,۵۰۰ تومان

نوشیدنی

نوشابه بطری

-
نوشابه بطری
۷,۰۰۰ تومان

نوشابه قوطی

-
نوشابه قوطی
۱۰,۰۰۰ تومان

نوشابه خانواده

-
نوشابه خانواده
۱۸,۰۰۰ تومان

دلستر خانواده

-
دلستر خانواده
۱۶,۰۰۰ تومان

دوغ بطری

-
دوغ بطری
۶,۵۰۰ تومان

برگر

کالزونه دوبل برگر

۲ عدد برگر خمیر برگردان قارچ پنیر
کالزونه دوبل برگر
۱۲۵,۵۰۰ تومان

چیکن برگر

سینه مرغ سوخاری شده ، پنیر
چیکن برگر
۶۹,۵۰۰ تومان

دبل برگر

۲عدد برگر ۱۵۰ گرمی،پنیر
دبل برگر
۱۱۵,۵۰۰ تومان

رویال برگر

گوشت تازه ۱۵۰ گرم،ژامبون، قارچ،پنیر
رویال برگر
۷۰,۰۰۰ تومان

ماشروم برگر

گوشت تازه ۱۵۰ گرمی ، قارچ ، پنیر
ماشروم برگر
۷۵,۵۰۰ تومان

چیزبرگر

گوشت تازه دست ساز ۱۵۰ گرمی،پنیر
چیزبرگر
۶۲,۵۰۰ تومان

برگرزغالی

برگر ۱۵۰ گرمی .کاهو گوچه خیارشور
برگرزغالی
۵۸,۵۰۰ تومان

سوخاری

چیزا

سینه مرغ سرخ شده ، سیب زمینی، پنیر، سس مخصوص
چیزا
۱۲۹,۵۰۰ تومان

فیله سوخاری

۴تکه فیله سوخاری، سیب زمینی سرخ شده، سالاد کلم، سس مخصوص
فیله سوخاری
۱۳۹,۵۰۰ تومان

ساندویچ

ساندویچ رست بیف

گوشت رست مزه دار شده، قارچ و پنیر
ساندویچ رست بیف
۹۵,۵۰۰ تومان

ساندویچ سوپرساندویچ ویژه سلام

گوشت رست شده،فیله مرغ،قارچ، پتیر کاهو گوجه خیار شور
 ساندویچ سوپرساندویچ ویژه سلام
۹۵,۵۰۰ تومان

ساندویچ میکس برگر

گوشت تازه ۱۵۰ گرمی،سینه مرغ گریل شده،پنیر
ساندویچ میکس برگر
۸۹,۵۰۰ تومان

ساندویچ فیله مرغ ویژه

۲عدد فیله مرغ گریل شده،قارچ ، پنیر
ساندویچ فیله مرغ ویژه
۷۰,۵۰۰ تومان

ساندویچ ژانبون تنوری

مخلوط ژامبون مرغ و گوشت، قارچ ، پنیر، خلال سیب زمینی، سس مخصوص
ساندویچ ژانبون تنوری
۶۸,۵۰۰ تومان

ساندویچ ژانبون سرد

ژامبون مخلوط گوشت و مرغ، کاهو، گوجه، خیار شور، خلال سیب زمینی
ساندویچ ژانبون سرد
۴۵,۵۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ ویژه

هاداگ قارچ پنیر کاهو گوجه خیار شور
ساندویچ هات داگ ویژه
۵۵,۵۰۰ تومان