جست‌وجو در اسنپ‌فود

اسنپ فود

رستوران های تهران

پیتزا سیب ۳۶۰ (اشرفی اصفهانی)

پر‌طرفدارها

پیتزا پپرونی ایتالیایی

خمیر نازک ایتالیایی، سوسیس پپرونی، سس مخصوص، پنیر پیتزا مخصوص
پیتزا پپرونی ایتالیایی
۱۵
۱۵۵,۰۰۰ ۱۳۱,۷۵۰ تومان

پیتزا چانو ایتالیایی

خمیر نازک ایتالیایی، گوشت استیک، قارچ، زیتون، سس سیر مخصوص، سس بیانز، پنیر پیتزا مخصوص، ادویه مخصوص پیتزا
پیتزا چانو ایتالیایی
۱۵
۱۷۵,۰۰۰ ۱۴۸,۷۵۰ تومان

پیتزا چهارفصل ایتالیایی

خمیر نازک ایتالیایی، قارچ، ذرت، گوجه، زیتون، فلفل دلمه‌ای، سس مخصوص، سس بیانز، پنیر پیتزا مخصوص، ادویه مخصوص پیتزا
پیتزا چهارفصل ایتالیایی
۱۵
۱۷۲,۰۰۰ ۱۴۶,۲۰۰ تومان

پیتزا چیکن گورمه ایتالیایی

خمیر نازک ایتالیایی، سس سیر ایتالیایی، مرغ گریل شده، قارچ، زیتون، گوجه، سس بیانز، پنیر پیتزا مخصوص، ادویه مخصوص پیتزا
پیتزا چیکن گورمه ایتالیایی
۱۵
۱۵۳,۰۰۰ ۱۳۰,۰۵۰ تومان

تخفیف‌دارها

هات کمبو

پیتزا آمریکایی مکزیکو، هالوپینو برگر، سیب زمینی ، ۲ عدد نوشابه
هات کمبو
۱۵
۲۸۹,۰۰۰ ۲۴۵,۶۵۰ تومان

هالوپینو برگر

گوشت برگر مخصوص، فلفل هالوپینو، پنیر دیپ چدار، گوجه، خیارشور، کاهو، سس مخصوص، نان مک
هالوپینو برگر
۱۵
۱۱۴,۰۰۰ ۹۶,۹۰۰ تومان

پیتزا پپرونی ایتالیایی

خمیر نازک ایتالیایی، سوسیس پپرونی، سس مخصوص، پنیر پیتزا مخصوص
پیتزا پپرونی ایتالیایی
۱۵
۱۵۵,۰۰۰ ۱۳۱,۷۵۰ تومان

پیتزا مارگاریتا ایتالیایی

خمیر نازک ایتالیایی، گوجه، سس مخصوص، سس بیانز، پنیر پیتزا مخصوص، ادویه مخصوص پیتزا
پیتزا مارگاریتا ایتالیایی
۱۵
۱۱۵,۰۰۰ ۹۷,۷۵۰ تومان

پیتزا سبزیجات ایتالیایی

خمیر نازک ایتالیایی، قارچ، ذرت، گوجه، زیتون، فلفل دلمه‌ای، سس مخصوص، سس بیانز، پنیر پیتزا مخصوص، ادویه مخصوص پیتزا
پیتزا سبزیجات ایتالیایی
۱۵
۱۳۵,۰۰۰ ۱۱۴,۷۵۰ تومان

چیز برگر فرانسوی

گوشت برگر مخصوص، ژامبون مرغ، پنیر دیپ چدار، نان مخصوص فرانسوی طبخ شده با پنیر پروسس، سیب زمینی سرخ شده و پنیر چدار، سس مخصوص
چیز برگر فرانسوی
۱۵
۱۶۰,۰۰۰ ۱۳۶,۰۰۰ تومان

سوپر برگر

گوشت برگر مخصوص، هات داگ، ژامبون مرغ، پنیر دیپ چدار، نان مخصوص فرانسوی طبخ شده با پنیر پروسس، سیب زمینی سرخ شده و پنیر چدار، سس مخ...
سوپر برگر
۱۵
۱۷۰,۰۰۰ ۱۴۴,۵۰۰ تومان

همبرگر

گوشت برگر مخصوص، گوجه، خیارشور، کاهو، سس مخصوص، نان مک
همبرگر
۱۵
۱۰۷,۰۰۰ ۹۰,۹۵۰ تومان

چیکوچی

شنیسل مرغ ویژه مغز دار شامل بیکن گوساله اصل، سبزیجات معطر، پنیر گودا، به همراه گوجه، خیارشور، کاهو، سس مخصوص، سس سالسا، نان مک
چیکوچی
۱۵
۹۶,۰۰۰ ۸۱,۶۰۰ تومان

اِسموکی برگر

گوشت برگر مخصوص، کاهو، گوجه، خیارشور، سس اسموکی، نان مک
اِسموکی برگر
۱۵
۱۱۴,۰۰۰ ۹۶,۹۰۰ تومان

پیتزا چیکن گورمه ایتالیایی

خمیر نازک ایتالیایی، سس سیر ایتالیایی، مرغ گریل شده، قارچ، زیتون، گوجه، سس بیانز، پنیر پیتزا مخصوص، ادویه مخصوص پیتزا
پیتزا چیکن گورمه ایتالیایی
۱۵
۱۵۳,۰۰۰ ۱۳۰,۰۵۰ تومان

چیز برگر

گوشت برگر مخصوص، پنیر دیپ چدار، گوجه، خیارشور، کاهو، سس مخصوص، نان مک
چیز برگر
۱۵
۱۱۷,۰۰۰ ۹۹,۴۵۰ تومان

ماشروم برگر

گوشت برگر مخصوص، پنیر پروسس، قارچ، گوجه، خیارشور، کاهو، سس مخصوص، نان مک
ماشروم برگر
۱۵
۱۱۹,۰۰۰ ۱۰۱,۱۵۰ تومان

ساندویچ رست بیف

گوشت رست بیف، قارچ، پیاز جعفری، خیارشور، گوجه، سس مخصوص
ساندویچ رست بیف
۱۵
۱۲۵,۰۰۰ ۱۰۶,۲۵۰ تومان

ساندویچ هات داگ ویژه

هات داگ ویژه، پنیر دیپ چدار، قارچ، خیارشور، گوجه، سس مخصوص
ساندویچ هات داگ ویژه
۱۵
۹۹,۰۰۰ ۸۴,۱۵۰ تومان

ساندویچ مرغ ویژه

مرغ گریل شده، پنیر پروسس، قارچ، گوجه، خیارشور، کاهو، سس مخصوص
ساندویچ مرغ ویژه
۱۵
۱۱۴,۰۰۰ ۹۶,۹۰۰ تومان

ساندویچ سوچیک

فیله مرغ سوخاری، ژامبون مرغ، پنیر پروسس، خیارشور، کاهو، سس مخصوص
ساندویچ سوچیک
۱۵
۱۱۹,۰۰۰ ۱۰۱,۱۵۰ تومان

غذای کودک پسرانه

پیتزای مرغ شامل خمیر پیتزای آمریکایی، مرغ گریل شده، قارچ، فلفل دلمه‌ای، زیتون، گوجه، ذرت، سس مخصوص، پنیر پیتزا مخصوص، به همراه سیب...
غذای کودک پسرانه
۱۵
۱۶۲,۰۰۰ ۱۳۷,۷۰۰ تومان

پیتزا سوپریم ایتالیایی

خمیر نازک ایتالیایی، مرغ گریل شده، گوشت قرمز پروسس، ژامبون مرغ، قارچ، زیتون، گوجه، فلفل دلمه‌ای، سس مخصوص، سس بیانز، پنیر پیتزا مخ...
پیتزا سوپریم ایتالیایی
۱۵
۱۶۹,۰۰۰ ۱۴۳,۶۵۰ تومان

پیتزا بیف گورمه ایتالیایی

خمیر نازک ایتالیایی، گوشت رست بیف، سس سیر ایتالیایی، قارچ، گوجه، سس بیانز، پنیر پیتزا مخصوص، ادویه مخصوص پیتزا
پیتزا بیف گورمه ایتالیایی
۱۵
۱۷۵,۰۰۰ ۱۴۸,۷۵۰ تومان

مگا کمبو

پیتزا آمریکایی آفریکانا، پیتزا آمریکایی پپرونی، پیتزا ایتالیایی چانو، سیب زمینی ، ۳ عدد نوشابه
مگا کمبو
۱۵
۴۷۳,۰۰۰ ۴۰۲,۰۵۰ تومان

پیتزا آفریکانا آمریکایی

خمیر پیتزای آمریکایی، مرغ گریل شده، فلفل دلمه‌ای، قارچ، پیاز، سس مخصوص، سس بیانز، پنیر پیتزا مخصوص، ادویه مخصوص پیتزا
پیتزا آفریکانا آمریکایی
۱۵
۱۳۷,۰۰۰ ۱۱۶,۴۵۰ تومان

جامبو کمبو

پیتزا ایتالیایی پپرونی، پیتزا آمریکایی مونترال، ساندویچ هات داگ ویژه، سیب زمینی ، ۳ عدد نوشابه
جامبو کمبو
۱۵
۴۱۵,۰۰۰ ۳۵۲,۷۵۰ تومان

سیزن کمبو

پیتزا ایتالیایی چهار فصل، ساندویچ سوچیک، سیب زمینی ، ۲ عدد نوشابه
سیزن کمبو
۱۵
۳۲۱,۰۰۰ ۲۷۲,۸۵۰ تومان

پیکو کمبو

پیتزا آمریکایی توکیو، همبرگر، سیب زمینی ، ۲ عدد نوشابه
پیکو کمبو
۱۵
۲۷۵,۰۰۰ ۲۳۳,۷۵۰ تومان

پیتزا میکس کالزون آمریکایی

خمیر پیتزای آمریکایی، مرغ گریل شده، مخلوط ژامبون مرغ و پپرونی، فلفل دلمه‌ای، کنجد، سس سیر ایتالیایی، پنیر پیتزا مخصوص
پیتزا میکس کالزون آمریکایی
۱۵
۱۴۷,۰۰۰ ۱۲۴,۹۵۰ تومان

پیتزا مکزیکو آمریکایی

خمیر پیتزای آمریکایی، قارچ، ذرت، گوجه، زیتون، فلفل دلمه‌ای، سس مخصوص، سس بیانز، پنیر پیتزا مخصوص، ادویه مخصوص پیتزا
پیتزا مکزیکو آمریکایی
۱۵
۱۳۹,۰۰۰ ۱۱۸,۱۵۰ تومان

پیتزا گوشت و قارچ آمریکایی

خمیر پیتزای آمریکایی، گوشت قرمز پروسس، قارچ، فلفل دلمه‌ای، سس مخصوص، سس بیانز، پنیر پیتزا مخصوص، ادویه مخصوص پیتزا
پیتزا گوشت و قارچ آمریکایی
۱۵
۱۴۹,۰۰۰ ۱۲۶,۶۵۰ تومان

پیتزا میکس آمریکایی

خمیر پیتزای آمریکایی، مرغ گریل شده، گوشت قرمز پروسس، ژامبون مرغ، فلفل دلمه‌ای، زیتون، قارچ، گوجه، سس مخصوص، سس بیانز، پنیر پیتزا م...
پیتزا میکس آمریکایی
۱۵
۱۴۹,۰۰۰ ۱۲۶,۶۵۰ تومان

پیتزا مونترال آمریکایی

خمیر پیتزای آمریکایی، ژامبون مرغ، قارچ، زیتون، فلفل دلمه‌ای، سس مخصوص، سس بیانز، پنیر پیتزا مخصوص، ادویه مخصوص پیتزا
پیتزا مونترال آمریکایی
۱۵
۱۳۳,۰۰۰ ۱۱۳,۰۵۰ تومان

پیتزا کاپریچیوزا ایتالیایی

خمیر نازک ایتالیایی، ژامبون مرغ، قارچ، زیتون، گوجه، فلفل دلمه‌ای، سس مخصوص، سس بیانز، پنیر پیتزا مخصوص، ادویه مخصوص پیتزا
پیتزا کاپریچیوزا ایتالیایی
۱۵
۱۵۴,۰۰۰ ۱۳۰,۹۰۰ تومان

پیتزا آپاچینو آمریکایی

خمیر پیتزای آمریکایی، رست بیف، قارچ، زیتون، سس مخصوص، سس بیانز، پنیر پیتزا مخصوص، ادویه مخصوص پیتزا
پیتزا آپاچینو آمریکایی
۱۵
۱۵۲,۰۰۰ ۱۲۹,۲۰۰ تومان

پیتزا پپرونی آمریکایی

خمیر پیتزای آمریکایی، سوسیس پپرونی، سس مخصوص، پنیر پیتزا مخصوص
پیتزا پپرونی آمریکایی
۱۵
۱۴۶,۰۰۰ ۱۲۴,۱۰۰ تومان

پیتزا توکیو آمریکایی

خمیر پیتزای آمریکایی، سوسیس ژاپنی، قارچ، گوجه، فلفل دلمه‌ای، سس مخصوص، سس بیانز، پنیر پیتزا مخصوص، ادویه مخصوص پیتزا
پیتزا توکیو آمریکایی
۱۵
۱۳۰,۰۰۰ ۱۱۰,۵۰۰ تومان

پیتزا مارگاریتا آمریکایی

خمیر پیتزای آمریکایی، گوجه، سس مخصوص، سس بیانز، پنیر پیتزا مخصوص، ادویه مخصوص پیتزا
پیتزا مارگاریتا آمریکایی
۱۵
۱۰۵,۰۰۰ ۸۹,۲۵۰ تومان

پیتزا سبزیجات آمریکایی

خمیر پیتزای آمریکایی، قارچ، ذرت، گوجه، زیتون، فلفل دلمه‌ای، سس مخصوص، سس بیانز، پنیر پیتزا مخصوص، ادویه مخصوص پیتزا
پیتزا سبزیجات آمریکایی
۱۵
۱۲۵,۰۰۰ ۱۰۶,۲۵۰ تومان

پیتزا چهارفصل ایتالیایی

خمیر نازک ایتالیایی، قارچ، ذرت، گوجه، زیتون، فلفل دلمه‌ای، سس مخصوص، سس بیانز، پنیر پیتزا مخصوص، ادویه مخصوص پیتزا
پیتزا چهارفصل ایتالیایی
۱۵
۱۷۲,۰۰۰ ۱۴۶,۲۰۰ تومان

پیتزا بیکن ایتالیایی

خمیر نازک ایتالیایی، بیکن گوساله اصل، اسفناج، قارچ، پیاز، سس سیر مخصوص، پنیر پیتزا مخصوص
پیتزا بیکن ایتالیایی
۱۵
۱۷۲,۰۰۰ ۱۴۶,۲۰۰ تومان

پیتزا چانو ایتالیایی

خمیر نازک ایتالیایی، گوشت استیک، قارچ، زیتون، سس سیر مخصوص، سس بیانز، پنیر پیتزا مخصوص، ادویه مخصوص پیتزا
پیتزا چانو ایتالیایی
۱۵
۱۷۵,۰۰۰ ۱۴۸,۷۵۰ تومان

غذای کودک دخترانه

پیتزای مرغ شامل خمیر پیتزای آمریکایی، مرغ گریل شده، قارچ، فلفل دلمه‌ای، زیتون، گوجه، ذرت، سس مخصوص، پنیر پیتزا مخصوص، به همراه سیب...
غذای کودک دخترانه
۱۵
۱۶۲,۰۰۰ ۱۳۷,۷۰۰ تومان

اکو کمبو

هات کمبو

پیتزا آمریکایی مکزیکو، هالوپینو برگر، سیب زمینی ، ۲ عدد نوشابه
هات کمبو
۱۵
۲۸۹,۰۰۰ ۲۴۵,۶۵۰ تومان

مگا کمبو

پیتزا آمریکایی آفریکانا، پیتزا آمریکایی پپرونی، پیتزا ایتالیایی چانو، سیب زمینی ، ۳ عدد نوشابه
مگا کمبو
۱۵
۴۷۳,۰۰۰ ۴۰۲,۰۵۰ تومان

جامبو کمبو

پیتزا ایتالیایی پپرونی، پیتزا آمریکایی مونترال، ساندویچ هات داگ ویژه، سیب زمینی ، ۳ عدد نوشابه
جامبو کمبو
۱۵
۴۱۵,۰۰۰ ۳۵۲,۷۵۰ تومان

سیزن کمبو

پیتزا ایتالیایی چهار فصل، ساندویچ سوچیک، سیب زمینی ، ۲ عدد نوشابه
سیزن کمبو
۱۵
۳۲۱,۰۰۰ ۲۷۲,۸۵۰ تومان

پیکو کمبو

پیتزا آمریکایی توکیو، همبرگر، سیب زمینی ، ۲ عدد نوشابه
پیکو کمبو
۱۵
۲۷۵,۰۰۰ ۲۳۳,۷۵۰ تومان

پیتزا آمریکایی

پیتزا میکس کالزون آمریکایی

خمیر پیتزای آمریکایی، مرغ گریل شده، مخلوط ژامبون مرغ و پپرونی، فلفل دلمه‌ای، کنجد، سس سیر ایتالیایی، پنیر پیتزا مخصوص
پیتزا میکس کالزون آمریکایی
۱۵
۱۴۷,۰۰۰ ۱۲۴,۹۵۰ تومان

پیتزا مکزیکو آمریکایی

خمیر پیتزای آمریکایی، قارچ، ذرت، گوجه، زیتون، فلفل دلمه‌ای، سس مخصوص، سس بیانز، پنیر پیتزا مخصوص، ادویه مخصوص پیتزا
پیتزا مکزیکو آمریکایی
۱۵
۱۳۹,۰۰۰ ۱۱۸,۱۵۰ تومان

پیتزا گوشت و قارچ آمریکایی

خمیر پیتزای آمریکایی، گوشت قرمز پروسس، قارچ، فلفل دلمه‌ای، سس مخصوص، سس بیانز، پنیر پیتزا مخصوص، ادویه مخصوص پیتزا
پیتزا گوشت و قارچ آمریکایی
۱۵
۱۴۹,۰۰۰ ۱۲۶,۶۵۰ تومان

پیتزا میکس آمریکایی

خمیر پیتزای آمریکایی، مرغ گریل شده، گوشت قرمز پروسس، ژامبون مرغ، فلفل دلمه‌ای، زیتون، قارچ، گوجه، سس مخصوص، سس بیانز، پنیر پیتزا م...
پیتزا میکس آمریکایی
۱۵
۱۴۹,۰۰۰ ۱۲۶,۶۵۰ تومان

پیتزا آفریکانا آمریکایی

خمیر پیتزای آمریکایی، مرغ گریل شده، فلفل دلمه‌ای، قارچ، پیاز، سس مخصوص، سس بیانز، پنیر پیتزا مخصوص، ادویه مخصوص پیتزا
پیتزا آفریکانا آمریکایی
۱۵
۱۳۷,۰۰۰ ۱۱۶,۴۵۰ تومان

پیتزا مونترال آمریکایی

خمیر پیتزای آمریکایی، ژامبون مرغ، قارچ، زیتون، فلفل دلمه‌ای، سس مخصوص، سس بیانز، پنیر پیتزا مخصوص، ادویه مخصوص پیتزا
پیتزا مونترال آمریکایی
۱۵
۱۳۳,۰۰۰ ۱۱۳,۰۵۰ تومان

پیتزا آپاچینو آمریکایی

خمیر پیتزای آمریکایی، رست بیف، قارچ، زیتون، سس مخصوص، سس بیانز، پنیر پیتزا مخصوص، ادویه مخصوص پیتزا
پیتزا آپاچینو آمریکایی
۱۵
۱۵۲,۰۰۰ ۱۲۹,۲۰۰ تومان

پیتزا پپرونی آمریکایی

خمیر پیتزای آمریکایی، سوسیس پپرونی، سس مخصوص، پنیر پیتزا مخصوص
پیتزا پپرونی آمریکایی
۱۵
۱۴۶,۰۰۰ ۱۲۴,۱۰۰ تومان

پیتزا توکیو آمریکایی

خمیر پیتزای آمریکایی، سوسیس ژاپنی، قارچ، گوجه، فلفل دلمه‌ای، سس مخصوص، سس بیانز، پنیر پیتزا مخصوص، ادویه مخصوص پیتزا
پیتزا توکیو آمریکایی
۱۵
۱۳۰,۰۰۰ ۱۱۰,۵۰۰ تومان

پیتزا مارگاریتا آمریکایی

خمیر پیتزای آمریکایی، گوجه، سس مخصوص، سس بیانز، پنیر پیتزا مخصوص، ادویه مخصوص پیتزا
پیتزا مارگاریتا آمریکایی
۱۵
۱۰۵,۰۰۰ ۸۹,۲۵۰ تومان

پیتزا سبزیجات آمریکایی

خمیر پیتزای آمریکایی، قارچ، ذرت، گوجه، زیتون، فلفل دلمه‌ای، سس مخصوص، سس بیانز، پنیر پیتزا مخصوص، ادویه مخصوص پیتزا
پیتزا سبزیجات آمریکایی
۱۵
۱۲۵,۰۰۰ ۱۰۶,۲۵۰ تومان

پیتزا ایتالیایی

پیتزا چهارفصل ایتالیایی

خمیر نازک ایتالیایی، قارچ، ذرت، گوجه، زیتون، فلفل دلمه‌ای، سس مخصوص، سس بیانز، پنیر پیتزا مخصوص، ادویه مخصوص پیتزا
پیتزا چهارفصل ایتالیایی
۱۵
۱۷۲,۰۰۰ ۱۴۶,۲۰۰ تومان

پیتزا بیکن ایتالیایی

خمیر نازک ایتالیایی، بیکن گوساله اصل، اسفناج، قارچ، پیاز، سس سیر مخصوص، پنیر پیتزا مخصوص
پیتزا بیکن ایتالیایی
۱۵
۱۷۲,۰۰۰ ۱۴۶,۲۰۰ تومان

پیتزا چانو ایتالیایی

خمیر نازک ایتالیایی، گوشت استیک، قارچ، زیتون، سس سیر مخصوص، سس بیانز، پنیر پیتزا مخصوص، ادویه مخصوص پیتزا
پیتزا چانو ایتالیایی
۱۵
۱۷۵,۰۰۰ ۱۴۸,۷۵۰ تومان

پیتزا کاپریچیوزا ایتالیایی

خمیر نازک ایتالیایی، ژامبون مرغ، قارچ، زیتون، گوجه، فلفل دلمه‌ای، سس مخصوص، سس بیانز، پنیر پیتزا مخصوص، ادویه مخصوص پیتزا
پیتزا کاپریچیوزا ایتالیایی
۱۵
۱۵۴,۰۰۰ ۱۳۰,۹۰۰ تومان

پیتزا بیف گورمه ایتالیایی

خمیر نازک ایتالیایی، گوشت رست بیف، سس سیر ایتالیایی، قارچ، گوجه، سس بیانز، پنیر پیتزا مخصوص، ادویه مخصوص پیتزا
پیتزا بیف گورمه ایتالیایی
۱۵
۱۷۵,۰۰۰ ۱۴۸,۷۵۰ تومان

پیتزا چیکن گورمه ایتالیایی

خمیر نازک ایتالیایی، سس سیر ایتالیایی، مرغ گریل شده، قارچ، زیتون، گوجه، سس بیانز، پنیر پیتزا مخصوص، ادویه مخصوص پیتزا
پیتزا چیکن گورمه ایتالیایی
۱۵
۱۵۳,۰۰۰ ۱۳۰,۰۵۰ تومان

پیتزا سوپریم ایتالیایی

خمیر نازک ایتالیایی، مرغ گریل شده، گوشت قرمز پروسس، ژامبون مرغ، قارچ، زیتون، گوجه، فلفل دلمه‌ای، سس مخصوص، سس بیانز، پنیر پیتزا مخ...
پیتزا سوپریم ایتالیایی
۱۵
۱۶۹,۰۰۰ ۱۴۳,۶۵۰ تومان

پیتزا پپرونی ایتالیایی

خمیر نازک ایتالیایی، سوسیس پپرونی، سس مخصوص، پنیر پیتزا مخصوص
پیتزا پپرونی ایتالیایی
۱۵
۱۵۵,۰۰۰ ۱۳۱,۷۵۰ تومان

پیتزا مارگاریتا ایتالیایی

خمیر نازک ایتالیایی، گوجه، سس مخصوص، سس بیانز، پنیر پیتزا مخصوص، ادویه مخصوص پیتزا
پیتزا مارگاریتا ایتالیایی
۱۵
۱۱۵,۰۰۰ ۹۷,۷۵۰ تومان

پیتزا سبزیجات ایتالیایی

خمیر نازک ایتالیایی، قارچ، ذرت، گوجه، زیتون، فلفل دلمه‌ای، سس مخصوص، سس بیانز، پنیر پیتزا مخصوص، ادویه مخصوص پیتزا
پیتزا سبزیجات ایتالیایی
۱۵
۱۳۵,۰۰۰ ۱۱۴,۷۵۰ تومان

پرسی

چیز برگر فرانسوی

گوشت برگر مخصوص، ژامبون مرغ، پنیر دیپ چدار، نان مخصوص فرانسوی طبخ شده با پنیر پروسس، سیب زمینی سرخ شده و پنیر چدار، سس مخصوص
چیز برگر فرانسوی
۱۵
۱۶۰,۰۰۰ ۱۳۶,۰۰۰ تومان

سوپر برگر

گوشت برگر مخصوص، هات داگ، ژامبون مرغ، پنیر دیپ چدار، نان مخصوص فرانسوی طبخ شده با پنیر پروسس، سیب زمینی سرخ شده و پنیر چدار، سس مخ...
سوپر برگر
۱۵
۱۷۰,۰۰۰ ۱۴۴,۵۰۰ تومان

برگر

همبرگر

گوشت برگر مخصوص، گوجه، خیارشور، کاهو، سس مخصوص، نان مک
همبرگر
۱۵
۱۰۷,۰۰۰ ۹۰,۹۵۰ تومان

چیکوچی

شنیسل مرغ ویژه مغز دار شامل بیکن گوساله اصل، سبزیجات معطر، پنیر گودا، به همراه گوجه، خیارشور، کاهو، سس مخصوص، سس سالسا، نان مک
چیکوچی
۱۵
۹۶,۰۰۰ ۸۱,۶۰۰ تومان

هالوپینو برگر

گوشت برگر مخصوص، فلفل هالوپینو، پنیر دیپ چدار، گوجه، خیارشور، کاهو، سس مخصوص، نان مک
هالوپینو برگر
۱۵
۱۱۴,۰۰۰ ۹۶,۹۰۰ تومان

اِسموکی برگر

گوشت برگر مخصوص، کاهو، گوجه، خیارشور، سس اسموکی، نان مک
اِسموکی برگر
۱۵
۱۱۴,۰۰۰ ۹۶,۹۰۰ تومان

چیز برگر

گوشت برگر مخصوص، پنیر دیپ چدار، گوجه، خیارشور، کاهو، سس مخصوص، نان مک
چیز برگر
۱۵
۱۱۷,۰۰۰ ۹۹,۴۵۰ تومان

ماشروم برگر

گوشت برگر مخصوص، پنیر پروسس، قارچ، گوجه، خیارشور، کاهو، سس مخصوص، نان مک
ماشروم برگر
۱۵
۱۱۹,۰۰۰ ۱۰۱,۱۵۰ تومان

ساندویچ

ساندویچ رست بیف

گوشت رست بیف، قارچ، پیاز جعفری، خیارشور، گوجه، سس مخصوص
ساندویچ رست بیف
۱۵
۱۲۵,۰۰۰ ۱۰۶,۲۵۰ تومان

ساندویچ هات داگ ویژه

هات داگ ویژه، پنیر دیپ چدار، قارچ، خیارشور، گوجه، سس مخصوص
ساندویچ هات داگ ویژه
۱۵
۹۹,۰۰۰ ۸۴,۱۵۰ تومان

ساندویچ مرغ ویژه

مرغ گریل شده، پنیر پروسس، قارچ، گوجه، خیارشور، کاهو، سس مخصوص
ساندویچ مرغ ویژه
۱۵
۱۱۴,۰۰۰ ۹۶,۹۰۰ تومان

ساندویچ سوچیک

فیله مرغ سوخاری، ژامبون مرغ، پنیر پروسس، خیارشور، کاهو، سس مخصوص
ساندویچ سوچیک
۱۵
۱۱۹,۰۰۰ ۱۰۱,۱۵۰ تومان

غذای کودک

غذای کودک پسرانه

پیتزای مرغ شامل خمیر پیتزای آمریکایی، مرغ گریل شده، قارچ، فلفل دلمه‌ای، زیتون، گوجه، ذرت، سس مخصوص، پنیر پیتزا مخصوص، به همراه سیب...
غذای کودک پسرانه
۱۵
۱۶۲,۰۰۰ ۱۳۷,۷۰۰ تومان

غذای کودک دخترانه

پیتزای مرغ شامل خمیر پیتزای آمریکایی، مرغ گریل شده، قارچ، فلفل دلمه‌ای، زیتون، گوجه، ذرت، سس مخصوص، پنیر پیتزا مخصوص، به همراه سیب...
غذای کودک دخترانه
۱۵
۱۶۲,۰۰۰ ۱۳۷,۷۰۰ تومان

پیش غذا و سالاد

سالاد اسفناج

اسفناج، پنیر چدار مکعبی، بادام زمینی، مویز، انار یا توت‌ فرنگی مطابق فصل، سس مخصوص
سالاد اسفناج
۸۸,۰۰۰ تومان

سالاد سبز ویژه

کاهو پیچ، کاهو فرانسه، گوجه گیلاسی، پنیر موزارلا، زیتون، کاپاریس، نان مدیترانه‌ای تست شده، سس مخصوص
سالاد سبز ویژه
۸۴,۰۰۰ تومان

سالاد مرغ گریل

کاهو پیچ، سینه‌ی مرغ گریل شده، مویز، بادام زمینی، پنیر چدار رنده شده، سس مخصوص
سالاد مرغ گریل
۹۴,۰۰۰ تومان

نان سیر

خمیر پیتزای آمریکایی، مایه سیر، پنیر پیتزای مخصوص
نان سیر
۷۵,۰۰۰ تومان

پاپ فرایز

سیب زمینی سوپر فرایز، چیکن پاپ کورن پنیری، پنیر دیپ چدار، مخلوط کرانچی و ادویه سیب زمینی
پاپ فرایز
۷۸,۰۰۰ تومان

میکس فرایز

سیب زمینی سوپر فرایز، بیکن گوساله اصل، پپرونی، پنیر دیپ چدار، ادویه سیب زمینی
میکس فرایز
۷۸,۰۰۰ تومان

سیب زمینی پنیر

سیب زمینی سرخ شده، پنیر دیپ چدار
سیب زمینی پنیر
۶۲,۰۰۰ تومان

سیب زمینی

سیب زمینی سرخ کرده، ادویه مخصوص سیب زمینی
سیب زمینی
۵۴,۰۰۰ تومان

نوشیدنی

نوشابه قوطی کوکاکولا

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی کوکاکولا
۱۰,۳۴۵ تومان

نوشابه قوطی اسپرایت

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی اسپرایت
۱۰,۳۴۵ تومان

نوشابه قوطی فانتا پرتقالی

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی فانتا پرتقالی
۱۰,۳۴۵ تومان

نوشابه قوطی کوکاکولا زیرو

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی کوکاکولا زیرو
۱۰,۳۴۵ تومان

ماءالشعیر قوطی هی دی

۳۳۰ میلی لیتر
ماءالشعیر قوطی هی دی

کلاسیک

۱۱,۷۶۸ تومان

استوایی

۱۱,۷۶۸ تومان

هلو

۱۱,۷۶۸ تومان

لیمو

۱۱,۷۶۸ تومان

دوغ قوطی خوشگوار

۳۳۰ میلی لیتر
دوغ قوطی خوشگوار
۱۲,۸۴۵ تومان

آب معدنی کوچک

۰.۵ لیتر
آب معدنی کوچک
۲,۹۸۱ تومان