جست‌وجو در اسنپ‌فود

اسنپ فود

رستوران های سپاهان شهر

پیتزا لیو (سپاهان شهر)

پر‌طرفدارها

پیتزا مخصوص آمریکایی (یک نفره)

ژامبون مرغ، پپرونی، قارچ، پنیر موزارلا، فلفل دلمه ای، سس مخصوص
پیتزا مخصوص آمریکایی (یک نفره)
۹۸,۰۰۰ تومان

پیتزا پپرونی آمریکایی (یک نفره)

پپرونی، قارچ، پنیر موزارلا، فلفل دلمه ای، سس مخصوص
پیتزا پپرونی آمریکایی (یک نفره)
۱۰۸,۰۰۰ تومان

پیتزا مرغ و قارچ آمریکایی (یک نفره)

مرغ ریش ریش شده، قارچ، پنیر موزارلا، فلفل دلمه ای، سس مخصوص
پیتزا مرغ و قارچ آمریکایی (یک نفره)
۱۲۳,۰۰۰ تومان

پیتزا آمریکایی

پیتزا مخصوص آمریکایی (یک نفره)

ژامبون مرغ، پپرونی، قارچ، پنیر موزارلا، فلفل دلمه ای، سس مخصوص
پیتزا مخصوص آمریکایی (یک نفره)
۹۸,۰۰۰ تومان

پیتزا پپرونی آمریکایی (یک نفره)

پپرونی، قارچ، پنیر موزارلا، فلفل دلمه ای، سس مخصوص
پیتزا پپرونی آمریکایی (یک نفره)
۱۰۸,۰۰۰ تومان

پیتزا سبزیجات آمریکایی (یک نفره)

زیتون، ذرت، هویج، گوجه، قارچ، فلفل دلمه ای، پنیر موزارلا، سس مخصوص
پیتزا سبزیجات آمریکایی (یک نفره)
۹۷,۰۰۰ تومان

پیتزا مرغ و قارچ آمریکایی (یک نفره)

مرغ ریش ریش شده، قارچ، پنیر موزارلا، فلفل دلمه ای، سس مخصوص
پیتزا مرغ و قارچ آمریکایی (یک نفره)
۱۲۳,۰۰۰ تومان

پیتزا بلونیز آمریکایی (یک نفره)

گوشت چرخ شده، قارچ، پنیر موزارلا، فلفل دلمه ای، سس مخصوص
پیتزا بلونیز آمریکایی (یک نفره)
۱۲۸,۰۰۰ تومان

پیتزا رست بیف آمریکایی (یک نفره)

گوشت سفید ران گوساله ریش شده، قارچ، پنیر موزارلا، فلفل دلمه ای، سس مخصوص
پیتزا رست بیف آمریکایی (یک نفره)
۱۲۸,۰۰۰ تومان

پیتزا اسپشیال آمریکایی (یک نفره)

گوشت سفید ران گوساله ریش شده، پپرونی، گوجه، قارچ، پنیر موزارلا، فلفل دلمه ای، سس مخصوص
پیتزا اسپشیال آمریکایی (یک نفره)
۱۲۶,۰۰۰ تومان

پیتزا میکس آمریکایی (یک نفره)

مرغ و گوشت ریش شده ، قارچ، پنیر موزارلا، فلفل دلمه ای، سس مخصوص
پیتزا میکس آمریکایی (یک نفره)
۱۲۵,۰۰۰ تومان

پیتزا سوپریم آمریکایی (یک نفره)

بیکن گوشت و مرغ، پپرونی، قارچ، پنیر موزارلا، فلفل دلمه ای، زیتون، سس مخصوص
پیتزا سوپریم آمریکایی (یک نفره)
۱۱۵,۰۰۰ تومان

پیتزا مونت کارلو آمریکایی (یک نفره)

ژامبون مرغ، پپرونی، سوسیس، پیاز، گوجه، پنیر موزارلا ، سس مخصوص
پیتزا مونت کارلو آمریکایی (یک نفره)
۱۰۸,۰۰۰ تومان

پیتزا یونانی آمریکایی (یک نفره)

ژامبون مرغ، پپرونی، سوسیس، پنیر گودا، پنیر موزارلا، فلفل دلمه، سس مخصوص
پیتزا یونانی آمریکایی (یک نفره)
۱۱۲,۰۰۰ تومان

پیتزا پنیر و قارچ آمریکایی (یک نفره)

قارچ، پنیر موزارلا،فلفل دلمه ای، سس مخصوص
پیتزا پنیر و قارچ آمریکایی (یک نفره)
۹۴,۰۰۰ تومان

پیتزا ایتالیایی

پیتزا مخصوص ایتالیایی (دو نفره)

ژامبون مرغ، پپرونی، قارچ، پنیر موزارلا، فلفل دلمه ای، سس مخصوص
پیتزا مخصوص ایتالیایی (دو نفره)
۱۸۸,۰۰۰ تومان

پیتزا پپرونی ایتالیایی (دو نفره)

پپرونی، قارچ، پنیر موزارلا، فلفل دلمه ای، سس مخصوص
پیتزا پپرونی ایتالیایی (دو نفره)
۱۹۸,۰۰۰ تومان

پیتزا مرغ و قارچ ایتالیایی (دو نفره)

مرغ ریش شده، قارچ، پنیر موزارلا، فلفل دلمه ای، سس مخصوص
پیتزا مرغ و قارچ ایتالیایی (دو نفره)
۲۲۰,۰۰۰ تومان

پیتزا سبزیجات ایتالیایی (دو نفره)

زیتون، ذرت، هویج ، گوجه، قارچ، فلفل دلمه ای، پنیر موزارلا، سس مخصوص
پیتزا سبزیجات ایتالیایی (دو نفره)
۱۸۶,۰۰۰ تومان

پیتزا سالامی ایتالیایی (دو نفره)

ژامبون سالامی ۹۰ درصد گوشت، پنیر موزارلا، فلفل دلمه ای،زیتون، سس مخصوص
پیتزا سالامی ایتالیایی (دو نفره)
۲۲۸,۰۰۰ تومان

پیتزا بلونیز ایتالیایی (دو نفره)

گوشت چرخ شده، قارچ، پنیر موزارلا، فلفل دلمه ای، سس مخصوص
پیتزا بلونیز ایتالیایی (دو نفره)
۲۳۰,۰۰۰ تومان

پیتزا رست بیف ایتالیایی (دو نفره)

گوشت سفید ران گوساله ریش شده، قارچ، پنیر موزارلا، فلفل دلمه ای، سس مخصوص
پیتزا رست بیف ایتالیایی (دو نفره)
۲۳۰,۰۰۰ تومان

پیتزا اسپشیال ایتالیایی (دو نفره)

گوشت سفید ران گوساله ریش شده، پپرونی، گوجه، قارچ، پنیر موزارلا، فلفل دلمه ای، سس مخصوص، گوجه
پیتزا اسپشیال ایتالیایی (دو نفره)
۲۳۰,۰۰۰ تومان

پیتزا میکس ایتالیایی (دو نفره)

مرغ و گوشت ریش شده ، قارچ، پنیر موزارلا، فلفل دلمه ای، سس مخصوص
پیتزا میکس ایتالیایی (دو نفره)
۲۳۰,۰۰۰ تومان

پیتزا سوپریم ایتالیایی (دو نفره)

بیکن گوشت و مرغ، پپرونی، پنیر موزارلا، فلفل دلمه ای، زیتون، سس مخصوص
پیتزا سوپریم ایتالیایی (دو نفره)
۲۱۰,۰۰۰ تومان

پیتزا چهار فصل ایتالیایی (دو نفره)

پیتزا مرغ، پیتزا گوشت، پیتزا پپرونی، پیتزا مخصوص
پیتزا چهار فصل ایتالیایی (دو نفره)
۲۲۶,۰۰۰ تومان

پیتزا مونت کارلو ایتالیایی (دو نفره)

ژامبون مرغ، پپرونی، سوسیس، پیاز، گوجه، پنیر موزارلا، سس مخصوص
پیتزا مونت کارلو ایتالیایی (دو نفره)
۱۹۸,۰۰۰ تومان

پیتزا یونانی ایتالیایی (دو نفره)

ژامبون مرغ، پپرونی، سوسیس، پنیر گودا، پنیر موزارلا، فلفل دلمه ای، سس مخصوص
پیتزا یونانی ایتالیایی (دو نفره)
۲۰۸,۰۰۰ تومان

پیتزا پنیر و قارچ ایتالیایی (دو نفره)

قارچ، پنیر موزارلا، فلفل دلمه ای، سس مخصوص
پیتزا پنیر و قارچ ایتالیایی (دو نفره)
۱۷۸,۰۰۰ تومان

برگر

برگر ذغالی

۱۵۰ گرم گوشت گوساله و گوسفندی، سس مخصوص، کاهو، گوجه، خیارشور
برگر ذغالی
۸۵,۰۰۰ تومان

فیله چیکن چیز برگر

۲ تکه فیله مرغ گریل شده،پنیر گودا، سس مخصوص، کاهو، گوجه، خیارشور
فیله چیکن چیز برگر
۷۸,۰۰۰ تومان

ماشروم برگر

۱۵۰ گرم گوشت گوساله و گوسفندی، قارچ، پنیر پیتزا، سس مخصوص، کاهو، گوجه، خیارشور
ماشروم برگر
۹۷,۰۰۰ تومان

چیز برگر

۱۵۰ گرم گوشت گوساله و گوسفندی، پنیر گودا، سس مخصوص، کاهو، گوجه، خیارشور
چیز برگر
۹۱,۰۰۰ تومان

بانی چیز برگر

۱۵۰ گرم گوشت گوساله و گوسفندی، پپرونی، پنیر گودا، سس مخصوص، کاهو، گوجه، خیارشور
بانی چیز برگر
۱۰۵,۰۰۰ تومان

برگر ذغالی ویژه

۱۵۰ گرم گوشت گوساله و گوسفندی، ژامبون مرغ، قارچ، پنیر پیتزا، سس مخصوص، کاهو، گوجه، خیارشور
برگر ذغالی ویژه
۱۰۵,۰۰۰ تومان

باربیکیو برگر

۱۵۰ گوشت گوساله و گوسفندی، بیکن گوشت و مرغ، پنیر و قارچ، سس باربیکیو، کاهو، گوجه، خیارشور
باربیکیو برگر
۱۱۵,۰۰۰ تومان

آفریکانو برگر

۱۵۰ گرم گوشت گوساله و گوسفندی، دو تکه فیله مرغ گریل شده، سس مخصوص، کاهو، گوجه، خیارشور
آفریکانو برگر
۱۰۳,۰۰۰ تومان

دوبل برگر

۳۰۰ گرم گوشت گوساله و گوسفندی، سس مخصوص، کاهو، گوجه، خیارشور
دوبل برگر
۱۴۸,۰۰۰ تومان

دوبل چیز برگر

۳۰۰ گرم گوشت گوساله و گوسفندی، ۲ ورق پنیر گودا، سس مخصوص، کاهو، گوجه، خیارشور
دوبل چیز برگر
۱۵۸,۰۰۰ تومان

ساندویچ

ساندویچ مرغ و قارچ

مرغ ریش شده، قارچ، فلفل دلمه، پنیر موزارلا، سس مخصوص، خیارشور، کاهو، گوجه
ساندویچ مرغ و قارچ
۱۲۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ رست بیف

گوشت سفید ران گوساله ریش شده، پنیر موزارلا، قارچ، فلفل دلمه، سس مخصوص، کاهو، گوجه، خیارشور
ساندویچ رست بیف
۱۲۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ ساده

هات داگ، سس مخصوص، کاهو، گوجه، خیارشور
ساندویچ هات داگ ساده
۶۸,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ ویژه

هات داگ، پنیر موزارلا، قارچ، ژامبون مرغ، سس مخصوص، کاهو، گوجه، خیارشور
ساندویچ هات داگ ویژه
۸۸,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ پنیری

هات داگ، پنیر موزارلا، سس مخصوص، کاهو، گوجه، خیارشور
ساندویچ هات داگ پنیری
۷۸,۰۰۰ تومان

پیش غذا

سیب زمینی

۴۰۰ گرم سیب زمینی سرخ شده
سیب زمینی
۵۸,۰۰۰ تومان

سیب زمینی تنوری

۳۵۰ گرم سیب زمینی سرخ شده ، پنیر موزارلا
سیب زمینی تنوری
۸۵,۰۰۰ تومان

سیب زمینی تنوری با ژامبون

۳۰۰ گرم سیب زمینی سرخ شده ، ۱۰۰ گرم ژامبون مرغ و پپرونی ، پنیر موزارلا
سیب زمینی تنوری با ژامبون
۹۵,۰۰۰ تومان

سالاد

سالاد فصل

کاهو، هویج، خیار، گوجه، ذرت، زیتون
سالاد فصل
۳۵,۰۰۰ تومان

سالاد مخصوص

کاهو، ژامبون مرغ، ذرت، زیتون، گوجه، سس مخصوص
سالاد مخصوص
۴۵,۰۰۰ تومان

نوشیدنی

دلستر خانواده

لیمو
دلستر خانواده
۱۷,۰۰۰ تومان

نوشابه قوطی

قوطی فقط فانتا اسپرایت
نوشابه قوطی
۱۲,۰۰۰ تومان

نوشابه خانواده

۱.۵ لیتر فانتا اسپرایت
نوشابه خانواده
۱۸,۰۰۰ تومان

ماءالشعیر قوطی

قوطی لیمووهلو
ماءالشعیر قوطی
۱۳,۰۰۰ تومان