جست‌وجو در اسنپ‌فود

اسنپ فود

رستوران های تهران

پیتزا متری امپراطور

پیتزا

پیتزا ویژه امپراطور یک نفره

خمیر پیتزا ژامبون گوشت، سالامی، رست بیف، فیله مرغ، پنیر، قارچ و فلفل دلمه ای
پیتزا ویژه امپراطور یک نفره
۱۴۶,۰۰۰ تومان

پیتزا مخصوص یک نفره

خمیر پیتزا ژامیون گوشت ومرغ،‌ هات داگ، کوکتل، گوشت چرخ کرده، پنیر و قارچ، فلفل دلمه ای
پیتزا مخصوص یک نفره
۱۲۸,۰۰۰ تومان

پیتزا مخلوط یک نفره

خمیر پیتزا، ژامبون گوشت ومرغ، کوکتل، پنیر، قارچ، فلفل دلمه ای
پیتزا مخلوط یک نفره
۱۱۷,۰۰۰ تومان

پیتزا پپرونی یک نفره

خمیر پیتزا، کالباس تند پپرونی، پنیر، قارچ، فلفل دلمه ای
پیتزا پپرونی یک نفره
۱۲۱,۰۰۰ تومان

پیتزا مکزیکی یک نفره

خمیر پیتزا، سس تند، ژامبون، گوشت چرخ کرده، پنیر، قارچ، فلفل دلمه ای
پیتزا مکزیکی یک نفره
۱۲۴,۰۰۰ تومان

پیتزا گوشت و قارچ یک نفره

خمیر پیتزا، گوشت چرخ کرده، قارچ بلنچ، پنیر، قارچ، فلفل دلمه ای
پیتزا گوشت و قارچ یک نفره
۱۴۸,۰۰۰ تومان

پیتزا قارچ ومرغ یک نفره

خمیر پیتزا، فیله مرغ گریل شده، قارچ بلنچ ،پنیر، فلفل دلمه ای
پیتزا قارچ ومرغ یک نفره
۱۳۲,۰۰۰ تومان

پیتزا سزار یک نفره

خمیر پیتزا، گوشت رست شده، قارچ بلنچ، پنیر، فلفل دلمه ای
پیتزا سزار یک نفره
۱۵۲,۰۰۰ تومان

پیتزا سبزیجات یک نفره

خمیرپیتزا، قارچ بلنچ، زیتون، ذرت، نخود فرنگی، گوجه، فلفل دلمه ای، پنیر
پیتزا سبزیجات یک نفره
۹۶,۰۰۰ تومان

پیتزا چهارفصل یک نفره

خمیر پیتزا، مخصوص، گوشت، مرغ و قارچ، پپرونی
پیتزا چهارفصل یک نفره
۱۴۹,۰۰۰ تومان

پیتزا چهار فصل دو نفره (۲۵ سانتی)

خمیر پیتزا ۲۵ سانتی متری مخصوص، گوشت، مرغ و قارچ، پپرونی
پیتزا چهار فصل دو نفره (25 سانتی)
۱۹۲,۰۰۰ تومان

پیتزا چهار فصل (سه تا چهار نفره)

۴ طعم در یک پیتزا، مخصوص، پیتزا گوشت، پیتزا مرغ و پیتزا قارچ و پپرونی
پیتزا چهار فصل (سه تا چهار نفره)
۲۳۸,۰۰۰ تومان

پیتزا چهار فصل (پنج تا شش نفره)

۴ طعم در یک پیتزا، مخصوص، پیتزا گوشت، پیتزا مرغ و پیتزا قارچ و پپرونی
پیتزا چهار فصل (پنج تا شش نفره)
۳۸۳,۰۰۰ تومان

پیتزا چهار فصل (هفت تا هشت نفره)

۴ طعم در یک پیتزا، مخصوص، پیتزا گوشت، پیتزا مرغ و پیتزا قارچ و پپرونی
پیتزا چهار فصل (هفت تا هشت نفره)
۴۷۴,۰۰۰ تومان

پیتزا ویژه امپراطور

خمیر پیتزا دست ساز، ژامبون گوشت، ژامبون سالامی، گوشت رست بیف، فیله مرغ، قارچ، فلفل دلمه ای، ذرت، پنیر، ۲ نفره
پیتزا ویژه امپراطور

۲۵ سانتی متری

۱۹۲,۰۰۰ تومان

۳۰ سانتی متری

۲۳۸,۰۰۰ تومان

۵۰ سانتی متری

۳۸۳,۰۰۰ تومان

۶۰ سانتی متری

۴۷۴,۰۰۰ تومان

پیتزا گوشت و قارچ

خمیر پیتزا دست ساز، گوشت چرخ شده، قارچ بلنچ، پنیر، ۲ نفره
پیتزا گوشت و قارچ

۲۵ سانتی متری

۱۸۶,۰۰۰ تومان

۳۰ سانتی متری

۲۴۲,۰۰۰ تومان

۵۰ سانتی متری

۳۷۱,۰۰۰ تومان

۶۰ سانتی متری

۴۸۲,۰۰۰ تومان

پیتزا سزار

خمیر پیتزا دست ساز، گوشت رست بیف، قارچ بلنچ، فلفل دلمه ای، گوجه، پنیر، ۲ نفره
پیتزا سزار

۲۵ سانتی متری

۱۹۴,۰۰۰ تومان

۳۰ سانتی متری

۲۴۸,۰۰۰ تومان

۵۰ سانتی متری

۳۸۶,۰۰۰ تومان

۶۰ سانتی متری

۴۹۳,۰۰۰ تومان

پیتزا مکزیکی

خمیر پیتزا دست ساز، ژامبون گوشت و مرغ، گوشت چرخ شده، سس هالوپینو، فلفل دلمه ای، گوجه، پنیر، ۲ نفره
پیتزا مکزیکی

۲۵ سانتی متری

۱۶۶,۰۰۰ تومان

۳۰ سانتی متری

۲۱۰,۰۰۰ تومان

۵۰ سانتی متری

۳۳۱,۰۰۰ تومان

۶۰ سانتی متری

۴۱۸,۰۰۰ تومان

پیتزا مخصوص

خمیر پیتزا دست ساز، ژامبون گوشت و مرغ، گوشت چرخ شده، هات داگ پنیری، قارچ، فلفل دلمه ای، گوجه، پنیر، ۲ نفره
پیتزا مخصوص

۲۵ سانتی متری

۱۷۶,۰۰۰ تومان

۳۰ سانتی متری

۲۱۸,۰۰۰ تومان

۵۰ سانتی متری

۳۵۱,۰۰۰ تومان

۶۰ سانتی متری

۴۳۴,۰۰۰ تومان

پیتزا مرغ و قارچ

خمیر پیتزا دست ساز، فیله مرغ، قارچ بلنچ، سس مخصوص، پنیر، ۲ نفره
پیتزا مرغ و قارچ

۲۵ سانتی متری

۱۷۷,۰۰۰ تومان

۳۰ سانتی متری

۲۳۲,۰۰۰ تومان

۵۰ سانتی متری

۳۵۲,۰۰۰ تومان

۶۰ سانتی متری

۴۶۲,۰۰۰ تومان

پیتزا پپرونی

خمیر پیتزا دست ساز، کالباس تند پپرونی، قارچ، فلفل دلمه ای، گوجه، پنیر، ۲ نفره
پیتزا پپرونی

۲۵ سانتی متری

۱۵۸,۰۰۰ تومان

۳۰ سانتی متری

۱۹۹,۰۰۰ تومان

۵۰ سانتی متری

۳۱۵,۰۰۰ تومان

۶۰ سانتی متری

۳۹۶,۰۰۰ تومان

پیتزا مخلوط

خمیر پیتزا دست ساز، ژامبون گوشت و مرغ، هات داگ، قارچ، فلفل دلمه ای، گوجه، پنیر، ۲ نفره
پیتزا مخلوط

۲۵ سانتی متری

۱۵۴,۰۰۰ تومان

۳۰ سانتی متری

۱۹۷,۰۰۰ تومان

۵۰ سانتی متری

۳۰۷,۰۰۰ تومان

۶۰ سانتی متری

۳۹۳,۰۰۰ تومان

پیتزا سبزیجات آمریکایی یک نفره (۲۳ سانتی متری)

خمیر پیتزا دست ساز، قارچ بلنچ، نخودفرنگی، زیتون، ذرت، فلفل دلمه ای، هویج، پنیر، ۲ نفره
پیتزا سبزیجات آمریکایی یک نفره (۲۳ سانتی متری)

۲۵ سانتی متری

۱۳۶,۰۰۰ تومان

۳۰ سانتی متری

۱۷۲,۰۰۰ تومان

۵۰ سانتی متری

۲۷۲,۰۰۰ تومان

۶۰ سانتی متری

۳۴۳,۰۰۰ تومان

برگر

همبرگر

یک عدد برگر ۱۶۰ گرمی دست ساز، کاهو، گوجه، خیارشور، چیپس، نان گرد
همبرگر
۸۸,۰۰۰ تومان

قارچ برگر

یک عدد برگر ۱۶۰ گرمی دست ساز، قارچ، کاهو، گوجه، خیارشور، چیپس، نان گرد
قارچ برگر
۹۶,۰۰۰ تومان

رویال برگر

یک عدد برگر ۱۶۰ گرمی دست ساز، ژامبون، قارچ، پنیر، کاهو، گوجه، خیارشور، چیپس، نان گرد
رویال برگر
۱۱۴,۰۰۰ تومان

چیز برگر

یک عدد برگر ۱۶۰ گرمی دست ساز، پنیر گودا، کاهو، گوجه، خیارشور، چیپس، نان گرد
چیز برگر
۹۶,۰۰۰ تومان

دوبل چیز برگر

۲ عدد برگر ۱۶۰ گرمی دست ساز، پنیر گودا، کاهو، گوجه، خیارشور، چیپس، نان گرد
دوبل چیز برگر
۱۶۸,۰۰۰ تومان

چیز برگر ویژه

۲۰۰ گرم برگر دست ساز، قارچ، کاهو، گوجه، خیارشور، نان گریل شده با پنیر، سیب زمینی
چیز برگر ویژه
۱۲۲,۰۰۰ تومان

هات داگ برگر ویژه

۲۵۰ گرم هات داگ، ۱۴۰ گرم برگر دست ساز، قارچ، کاهو، گوجه، خیارشور، نان گریل شده با پنیر، سیب زمینی
هات داگ برگر ویژه
۱۴۴,۰۰۰ تومان

ساندویچ

ساندویچ فیله مرغ

۱۴۰ گرم فیله مرغ گریل، کاهو، گوجه، خیارشور، چیپس، نان باگت
ساندویچ فیله مرغ
۹۸,۰۰۰ تومان

ساندویچ بندری

سوسیس هات داگ، کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت
ساندویچ بندری
۵۷,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ

۲۵۰ گرم هات داگ، کاهو، گوجه، خیارشور، چیپس، نان باگت
ساندویچ هات داگ
۸۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ با قارچ و پنیر

۲۵۰ گرم هات داگ، قارچ، پنیر، کاهو، گوجه، خیارشور، چیپس، نان باگت
ساندویچ هات داگ با قارچ و پنیر
۹۸,۰۰۰ تومان

ساندویچ فرانکفورتر

۲۵۰ گرم سوسیس حلقه ای، قارچ، پنیر، کاهو، گوجه، خیارشور، چیپس، نان باگت
ساندویچ فرانکفورتر
۱۰۲,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون گوشت تنوری

۲۰۰ گرم ژامبون ۹۰% گوشت تنوری، کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت
ساندویچ ژامبون گوشت تنوری
۱۰۸,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون مرغ تنوری

۲۰۰ گرم ژامبون ۹۰% مرغ تنوری، کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت
ساندویچ ژامبون مرغ تنوری
۱۰۲,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون گوشت (سرد)

۲۰۰ گرم ژامبون ۹۰% گوشت، کاهو، گوجه، خیارشور، چیپس، نان باگت
ساندویچ ژامبون گوشت (سرد)
۸۷,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون مرغ (سرد)

۲۰۰ گرم ژامبون ۹۰% مرغ، کاهو، گوجه، خیارشور، چیپس، نان باگت
ساندویچ ژامبون مرغ (سرد)
۸۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ ویژه

ساندویچ ویژه امپراطور

۱۴۰ گرم برگر، قارچ، فیله مرغ، ژامبون، کاهو، گوجه، خیارشور، نان گریل شده با پنیر، سیب زمینی
ساندویچ ویژه امپراطور
۱۴۷,۰۰۰ تومان

ساندویچ رست بیف ویژه

۲۲۰ گرم گوشت رست شده، قارچ، کاهو، گوجه، خیارشور، نان گریل شده با پنیر، سیب زمینی
ساندویچ رست بیف ویژه
۱۵۴,۰۰۰ تومان

ساندویچ فیله مرغ ویژه

۱۶۰ گرم فیله مرغ، قارچ، کاهو، گوجه، خیارشور، نان گریل شده با پنیر، سیب زمینی
ساندویچ فیله مرغ ویژه
۱۲۷,۰۰۰ تومان

ساندویچ رویال فیله ویژه

۱۴۰ گرم فیله مرغ، ۸۰ گرم ژامبون، قارچ، کاهو، گوجه، خیارشور، نان گریل شده با پنیر، سیب زمینی
ساندویچ رویال فیله ویژه
۱۳۴,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات رویال ویژه

۲۵۰ گرم هات داگ، ۸۰ گرم ژامبون، قارچ، کاهو، گوجه، خیارشور، نان گریل شده با پنیر، سیب زمینی
ساندویچ هات رویال ویژه
۱۱۸,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ ویژه

۴۲۰گرم( دوتا)هات داگ ۷۵%، قارچ، کاهو، گوجه، خیارشور، نان گریل شده با پنیر، سیب زمینی
ساندویچ هات داگ ویژه
۱۲۷,۰۰۰ تومان

ساندویچ بندری ویژه

سوسیس هات داگ، کاهو، گوجه، خیارشور، پنیرو سیب زمینی
ساندویچ بندری ویژه
۹۴,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون گوشت تنوری ویژه

۲۰۰ گرم ژامبون ۹۰% گوشت تنوری، سیب زمینی، کاهو، گوجه، خیارشور، قارچ، پنیر دوبل
ساندویچ ژامبون گوشت تنوری ویژه
۱۲۸,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون مرغ تنوری ویژه

۲۰۰ گرم ژامبون ۹۰% مرغ تنوری، سیب زمینی، کاهو، گوجه، خیارشور، قارچ، پنیر دوبل
ساندویچ ژامبون مرغ تنوری ویژه
۱۲۴,۰۰۰ تومان

سوخاری

مرغ سوخاری دو تکه

مرغ سوخاری، دورچین: سیب زمینی سرخ شده، سالاد کلم، نان باگت، سس مخصوص
مرغ سوخاری دو تکه

نرمال

۱۳۳,۰۰۰ تومان

مرغ سوخاری سه تکه

مرغ سوخاری، دورچین: سیب زمینی سرخ شده، سالاد کلم، نان باگت، سس مخصوص
مرغ سوخاری سه تکه

نرمال

۱۸۶,۰۰۰ تومان

فیله استریپس

۴ تیکه فیله سوخاری، سیب زمینی، یک عدد نان باگت، سس مخصوص
فیله استریپس
۱۸۶,۰۰۰ تومان

غذای پرسی

استیک مرغ

۶ تکه سینه مرغ، کاهو، خیارشور، گوجه، دو عدد نان باگت
استیک مرغ
۱۷۲,۰۰۰ تومان

پانچوکراست

۱۴۰ گرم برگر، ژامبون گوشت ۹۰%، ۸۰ گرم فیله مرغ، کاهو، گوجه، خیارشور، نان گریل شده، قارچ، پنیر، سیب زمینی سرخ شده
پانچوکراست
۱۴۳,۰۰۰ تومان

کلزون برگر

۲۸۰ گرم برگر، پنیر دوبل، سیب زمینی، گوجه، خیارشور، چیپس، نان گریل شده با پنیر
کلزون برگر
۱۷۸,۰۰۰ تومان

چیز برگر کراست ویژه

۱۶۰ گرم برگر، پنیر، کاهو، گوجه، خیارشور، سیب زمینی، نان گریل شده با پنیر
چیز برگر کراست ویژه
۱۳۲,۰۰۰ تومان

رولت فرانسوی

۱۶۰ گرم برگر، گوجه، خیارشور، نان رول شده، پنیر،
رولت فرانسوی
۱۰۸,۰۰۰ تومان

میکس رولت

۱۷۰ گرم برگر، ۸۰ گرم فیله مرغ، گوجه، خیارشور، نان رول شده با پنیر،
میکس رولت
۱۴۶,۰۰۰ تومان

بندری پرسی

دونفره، کاهو، گوجه، خیارشور، دو عدد نان باگت
بندری پرسی
۸۷,۰۰۰ تومان

نان (اضافه)

یک عدد نان باگت
نان (اضافه)
۱۱,۰۰۰ تومان

پیش غذا

سس تند

شرکتی (یک نفره)
سس تند
۱,۵۰۰ تومان

سس فرانسوی

شرکتی (یک نفره)
سس فرانسوی
۱,۵۰۰ تومان

سس کچاب

شرکتی (یک نفره)
سس کچاب
۱,۵۰۰ تومان

سس سفید

شرکتی (یک نفره)
سس سفید
۱,۵۰۰ تومان

سیب زمینی سرخ شده

سیب زمینی سرخ شده

۳۰۰ گرم (یک نفره)

۴۷,۰۰۰ تومان

۶۰۰ گرم (دونفره)

۸۱,۰۰۰ تومان

سیب زمینی با قارچ و پنیر

سیب زمینی سرخ شده، قارچ، پنیر پیتزا
سیب زمینی با قارچ و پنیر

۳۰۰ گرم (یک نفره)

۶۲,۰۰۰ تومان

۶۰۰ گرم (دو نفره)

۹۸,۰۰۰ تومان

سیب زمینی ویژه

سیب زمینی تنوری، کالباس، قارچ، فلفل دلمه ای، گوجه، پنیر
سیب زمینی ویژه

۳۰۰ گرم (یک نفره)

۷۴,۰۰۰ تومان

۶۰۰ گرم (دو نفره)

۱۱۴,۰۰۰ تومان

سالاد

سالاد مخصوص

فیله مرغ، کاهو، قارچ، گوجه، بیبی کورن
سالاد مخصوص
۵۹,۰۰۰ تومان

سالاد فصل

کاهو، گوجه، خیار، هویج، قارچ
سالاد فصل
۲۸,۰۰۰ تومان

نوشیدنی

نوشابه قوطی کوکا کولا

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی کوکا کولا
۱۲,۰۰۰ تومان

نوشابه قوطی فانتا

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی فانتا
۱۲,۰۰۰ تومان

نوشابه قوطی اسپرایت

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی اسپرایت
۱۲,۰۰۰ تومان

نوشابه خانواده کوکا کولا

۱.۵ لیتر
نوشابه خانواده کوکا کولا
۱۸,۰۰۰ تومان

نوشابه خانواده فانتا

۱.۵ لیتر
نوشابه خانواده فانتا
۱۸,۰۰۰ تومان

نوشابه خانواده اسپرایت

۱.۵ لیتر
نوشابه خانواده اسپرایت
۱۸,۰۰۰ تومان

لیموناد شیشه ای زمزم

۲۸۰ میلی لیتر
لیموناد شیشه ای زمزم
۱۹,۲۰۰ تومان

ماءالشعیر قوطی هلو

۳۳۰ میلی لیتر
ماءالشعیر قوطی هلو
۱۳,۷۰۰ تومان

ماءالشعیر قوطی استوایی

۳۳۰ میلی لیتر
ماءالشعیر قوطی استوایی
۱۳,۷۰۰ تومان

ماءالشعیر خانواده لیمو

۱ لیتر
ماءالشعیر خانواده لیمو
۱۶,۵۰۰ تومان

ماءالشعیر خانواده هلو

۱ لیتر
ماءالشعیر خانواده هلو
۱۶,۵۰۰ تومان

ماءالشعیر خانواده استوایی

۱ لیتر
ماءالشعیر خانواده استوایی
۱۶,۵۰۰ تومان

دوغ لیوانی خوشگوار

۲۵۰ میلی لیتر
دوغ لیوانی خوشگوار
۶,۰۰۰ تومان

دوغ خانواده خوشگوار

۱.۵ لیتر
دوغ خانواده خوشگوار
۲۷,۵۰۰ تومان

آب معدنی

۵۰۰ میلی لیتر
آب معدنی
۴,۰۰۰ تومان