جست‌وجو در اسنپ‌فود

پیتزا

پیتزا گوشت

گوشت، پنیر پیتزا، خمیر پیتزا، فلفل دلمه
پیتزا گوشت
۱۵۷,۰۰۰ تومان

پیتزا گوشت و قارچ

گوشت، پنیر پیتزا، خمیر پیتزا، فلفل دلمه و قارچ
پیتزا گوشت و قارچ
۱۵۷,۰۰۰ تومان

پیتزا گوشت و فلفل

گوشت، پنیر پیتزا، خمیر پیتزا، فلفل دلمه
پیتزا گوشت و فلفل
۱۵۷,۰۰۰ تومان

پیتزا مرغ

مرغ، پنیر پیتزا، خمیر پیتزا، فلفل دلمه
پیتزا مرغ
۱۳۷,۰۰۰ تومان

پیتزا مرغ و قارچ

مرغ، پنیر پیتزا، خمیر پیتزا، فلفل دلمه و قارچ
پیتزا مرغ و قارچ
۱۳۷,۰۰۰ تومان

پیتزا ژامبون

ژامبون، پنیر پیتزا، خمیر پیتزا، فلفل دلمه
پیتزا ژامبون
۱۲۲,۰۰۰ تومان

پیتزا ژامبون و قارچ

ژامبون، پنیر پیتزا، خمیر پیتزا، فلفل دلمه و قارچ
پیتزا ژامبون و قارچ
۱۲۷,۰۰۰ تومان

پیتزا مخصوص

سوسیس، کالباس، گوشت، پنیر پیتزا، خمیر پیتزا، فلفل دلمه و قارچ
پیتزا مخصوص
۱۳۷,۰۰۰ تومان

پیتزا مخلوط

سوسیس، کالباس، پنیر پیتزا، خمیر پیتزا، فلفل دلمه و قارچ
پیتزا مخلوط
۱۲۷,۰۰۰ تومان

پیتزا سوسیس

سوسیس، پنیر پیتزا، خمیر پیتزا، فلفل دلمه
پیتزا سوسیس
۱۲۲,۰۰۰ تومان

پیتزا قارچ

قارچ، پنیر پیتزا، خمیر پیتزا، فلفل دلمه
پیتزا قارچ
۱۲۲,۰۰۰ تومان

پیتزا مکزیکی

سوسیس کوکتل، پنیر پیتزا.خمیر پیتزا، فلفل دلمه، فلفل تند و قارچ
پیتزا مکزیکی
۱۲۲,۰۰۰ تومان

پیتزا پپرونی

پپرونی، پنیر پیتزا، خمیر پیتزا، فلفل دلمه و قارچ
پیتزا پپرونی
۱۳۲,۰۰۰ تومان

پیتزا پنیر

پنیر پیتزا، خمیر پیتزا، فلفل دلمه
پیتزا پنیر
۸۲,۰۰۰ تومان

پیتزا زبان و قارچ

زبان، پنیر پیتزا، خمیر پیتزا، فلفل دلمه و قارچ
پیتزا زبان و قارچ
۱۷۷,۰۰۰ تومان

پیتزا زبان

زبان ، پنیر پیتزا ، خمیر پیتزا، فلفل دلمه
پیتزا زبان
۱۷۷,۰۰۰ تومان

پیتزا مارگاریتا

پنیرپیتزا، خمیر پیتزا، فلفل دلمه
پیتزا مارگاریتا
۸۲,۰۰۰ تومان

پیتزا چیپس و پنیر

چیپس و پنیر پیتزا
پیتزا چیپس و پنیر
۸۲,۰۰۰ تومان

پیتزا قارچ و سبزیجات

سبزیجات، قارچ، پنیر پیتزا، خمیر پیتزا، فلفل دلمه
پیتزا قارچ و سبزیجات
۱۳۲,۰۰۰ تومان

پیتزا قارچ و سوسیس

سوسیس کوکتل، پنیر پیتزا، خمیر پیتزا ، فلفل دلمه ، قارچ
پیتزا قارچ و سوسیس
۱۲۷,۰۰۰ تومان

برگر

همبرگر

برگر، کاهو، گوجه، خیارشور، سس
همبرگر
۸۷,۰۰۰ تومان

چیز برگر

برگر، کاهو، گوجه، خیارشور، سس و پنیر
چیز برگر
۹۷,۰۰۰ تومان

چیز برگر و ژامبون کراکف

ژامبون، برگر ، کاهو، گوجه، خیارشور، سس ، پنیرو سوسیس کراکف
چیز برگر و ژامبون کراکف
۱۰۷,۰۰۰ تومان

کنتاکی

مرغ کنتاکی دو تکه (ران مرغ و کتف ران)

دو تکه ( ران مرغ و کف ران با سیب زمینی)
مرغ کنتاکی دو تکه (ران مرغ و کتف ران)
۸۷,۰۰۰ تومان

مرغ کنتاکی دو تکه (سینه مرغ و بال)

دو تکه (سینه و بال مرغ باسیب زمینی)
مرغ کنتاکی دو تکه (سینه مرغ و بال)
۹۷,۰۰۰ تومان

بال مرغ

یک تکه بال (بدون سیب زمینی )
بال مرغ
۳۷,۰۰۰ تومان

کتف ران

یک تکه کف ران (بدون سیب زمینی )
کتف ران
۴۲,۰۰۰ تومان

مرغ کنتاکی (سینه)

یک تکه ( سینه ی مرغ با سیب زمینی)
مرغ کنتاکی (سینه)
۸۲,۰۰۰ تومان

مرغ کنتاکی (ساق مرغ)

یک تکه ( ران مرغ با سیب زمینی)
مرغ کنتاکی (ساق مرغ)
۷۲,۰۰۰ تومان

سالاد و پیش غذا

سیب زمینی سرخ کرده

سیب زمینی سرخ کرده
۴۷,۰۰۰ تومان

چیپس و پنیر

چیپس و پنیر
۸۲,۰۰۰ تومان

سالاد فصل

سالاد فصل
۲۵,۰۰۰ تومان

سالاد ماکارونی

سالاد ماکارونی
۴۰,۰۰۰ تومان

سوپ

سوپ
۲۵,۰۰۰ تومان

سوپ (دو نفره)

سوپ (دو نفره)
۵۰,۰۰۰ تومان

سوپ (سه نفره)

سوپ (سه نفره)
۷۵,۰۰۰ تومان

سوپ (پنج نفره)

سوپ (پنج نفره)
۱۲۵,۰۰۰ تومان

خیارشور (اضافه)

خیارشور (اضافه)
۴,۰۰۰ تومان

نوشیدنی

نوشابه قوطی

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی
۱۲,۰۰۰ تومان

نوشابه خانواده

۱/۵ لیتر
نوشابه خانواده
۱۸,۰۰۰ تومان

دلستر قوطی

۳۳۰ میلی لیتر
دلستر قوطی
۱۳,۰۰۰ تومان

دوغ کوچک

۳۰۰ میلی لیتر
دوغ کوچک
۱۵,۰۰۰ تومان

آب معدنی کوچک

۵۰۰ میلی لیتر
آب معدنی کوچک
۵,۰۰۰ تومان