جست‌وجو در اسنپ‌فود

اسنپ فود

رستوران های تهران

پیتزا نایت (پاسداران)

پر‌طرفدارها

پیتزا آمریکایی لاکچری

سس مخصوص، سالامی، ژامبون بیکن، پپرونی تند، فلفل دلمه ای، قارچ، دور خمیر لبه برگردان با مواد میانی سوسیس پنیری پیتزا ۲۰٪ تند میباشد
پیتزا آمریکایی لاکچری

یک نفره

۱۷۴,۰۰۰ تومان

دو نفره

۲۸۹,۰۰۰ تومان

پیتزا آمریکایی میکس

۱/۴ پیتزا استیک، ۱/۴ پیتزا سوپریم، ۱/۴ پیتزا پپرونی، ۱/۴ پیتزا چیکن گارلیک
پیتزا آمریکایی میکس

یک نفره

۱۷۵,۰۰۰ تومان

دو نفره

۲۸۷,۰۰۰ تومان

پیتزا آمریکایی استیک

سس کچاپ، فیله گوساله، قارچ، پنیر میکس، فلفل دلمه ای، جعفری، سس بینز روی پیتزا
پیتزا آمریکایی استیک

یک نفره

۱۷۹,۰۰۰ تومان

دو نفره

۲۸۹,۰۰۰ تومان

پیتزا آمریکایی نایت سوپریم

ژامبون مرغ، پنیر موزارلا، قارچ، فلفل دلمه ای، سس گوجه
پیتزا آمریکایی نایت سوپریم

یک نفره

۱۶۳,۰۰۰ تومان

دو نفره

۲۶۲,۰۰۰ تومان

پیتزا مولتی میت

سس مخصوص، گوشت گوساله چرخ شده، قارچ، پنیر موزارلا، گوجه فرنگی، فلفل دلمه ای
پیتزا مولتی میت

یک نفره

۱۶۹,۰۰۰ تومان

دو نفره

۲۷۹,۰۰۰ تومان

اکونومی

پیتزا پارتی (یک نفره)

خمیر مخصوص، سس مخصوص نایت، ژامبون مرغ، پنیر مخلوط، قارچ، فلفل دلمه
پیتزا پارتی (یک نفره)
۱۲۵,۰۰۰ تومان

پیتزا ساسج (یک نفره)

خمیر مخصوص، سس مخصوص نایت، پنیر مخلوط، هات داگ اسلایس شده، سیب زمینی نگینی
پیتزا ساسج (یک نفره)
۱۲۵,۰۰۰ تومان

پیتزا فریتو (یک نفره)

خمیر مخصوص، سس مخصوص نایت، سینه مرغ خرد شده، پنیر مخلوط، قارچ، گوجه فرنگی
پیتزا فریتو (یک نفره)
۱۳۵,۰۰۰ تومان

پیتزا ایتالیایی

پیتزا سرآشپز اسپشیال (ایتالیایی) (دونفره)

خمیر پیتزا ایتالیایی ۳۵ سانتی‌متری، سس مخصوص، سالامی، بیکن، فلفل دلمه ای، پنیر پیتزا (دور خمیر لبه برگردان)
پیتزا سرآشپز اسپشیال (ایتالیایی) (دونفره)
۲۸۵,۰۰۰ تومان

پیتزا پپرونی سرآشپز (ایتالیایی) (دونفره)

خمیر پیتزا ایتالیایی ۳۵ سانتی‌متری، سس چیلی، پپرونی، پنیر موزارلا، پنیر گودا (دور خمیر لبه برگردان)
پیتزا پپرونی سرآشپز (ایتالیایی) (دونفره)
۲۷۵,۰۰۰ تومان

پیتزا پپرونی (ایتالیایی)(دونفره)

خمیر پیتزا ایتالیایی ۳۵ سانتی‌متری، سس چیلی، پپرونی، پنیر موزارلا، پنیر گودا
پیتزا پپرونی (ایتالیایی)(دونفره)
۲۶۹,۰۰۰ تومان

پیتزا چانو استیک (ایتالیایی) (دونفره)

خمیر پیتزا ایتالیایی ۳۵ سانتی‌متری, سس گوجه فرنگی, فیله گوساله, پنیر موزارلا, قارچ, فلفل دلمه ای ,جعفری تازه,سس بینز
پیتزا چانو استیک (ایتالیایی) (دونفره)
۲۹۵,۰۰۰ تومان

پیتزا چیکن پستو (ایتالیایی) (دونفره)

خمیر پیتزا ایتالیایی ۳۵ سانتی‌متری، سس پستو، فیله مرغ گریل، قارچ، پنیر موزارلا، پنیر گودا
پیتزا چیکن پستو (ایتالیایی) (دونفره)
۲۶۹,۰۰۰ تومان

پیتزا نایت اسپشیال (ایتالیایی)(دونفره)

خمیر پیتزا ایتالیایی ۳۵ سانتی‌متری، سس گوجه فرنگی مخصوص ،ژامبون بیکن، سالامی، قارچ،پنیر موزارلا، فلفل دلمه ای
پیتزا نایت اسپشیال (ایتالیایی)(دونفره)
۲۵۹,۰۰۰ تومان

پیتزا چیکن باربیکیو (ایتالیایی) (دونفره)

خمیر پیتزا ایتالیایی ۳۵ سانتی‌متری، سس باربیکیو، سینه مرغ گریل شده، قارچ، فلفل دلمه ای
پیتزا چیکن باربیکیو (ایتالیایی) (دونفره)
۲۶۹,۰۰۰ تومان

پیتزا مارینا (ایتالیایی)(دونفره)

خمیر پیتزا ایتالیایی ۳۵ سانتی‌متری، سس گوجه فرنگی، بادمجان کبابی، پنیر موزارلا، پنیر گودا، قارچ، ذرت، فلفل دلمه ای، زیتون
پیتزا مارینا  (ایتالیایی)(دونفره)
۲۴۸,۰۰۰ تومان

پیتزا مارگاریتا (ایتالیایی)(دونفره)

خمیر پیتزا ایتالیایی ۳۵ سانتی‌متری، سس گوجه فرنگی، پنیر موزارلا، پنیر گودا، پنیر پارمزارلا، گوجه فرنگی، ریحان تازه، سیر تازه
پیتزا مارگاریتا (ایتالیایی)(دونفره)
۱۹۹,۰۰۰ تومان

پیتزا آمریکایی

پیتزا آمریکایی پپرونی هالوپینو

سس چیلی، پنیر موزارلا، پنیر گودا، پپرونی، فلفل هالوپینو
پیتزا آمریکایی پپرونی هالوپینو

یک نفره

۱۶۵,۰۰۰ تومان

دو نفره

۲۶۹,۰۰۰ تومان

پیتزا آمریکایی میکس

۱/۴ پیتزا استیک، ۱/۴ پیتزا سوپریم، ۱/۴ پیتزا پپرونی، ۱/۴ پیتزا چیکن گارلیک
پیتزا آمریکایی میکس

یک نفره

۱۷۵,۰۰۰ تومان

دو نفره

۲۸۷,۰۰۰ تومان

پیتزا آمریکایی نایت سوپریم

ژامبون مرغ، پنیر موزارلا، قارچ، فلفل دلمه ای، سس گوجه
پیتزا آمریکایی نایت سوپریم

یک نفره

۱۶۳,۰۰۰ تومان

دو نفره

۲۶۲,۰۰۰ تومان

پیتزا آمریکایی استیک

سس کچاپ، فیله گوساله، قارچ، پنیر میکس، فلفل دلمه ای، جعفری، سس بینز روی پیتزا
پیتزا آمریکایی استیک

یک نفره

۱۷۹,۰۰۰ تومان

دو نفره

۲۸۹,۰۰۰ تومان

پیتزا آمریکایی لاکچری

سس مخصوص، سالامی، ژامبون بیکن، پپرونی تند، فلفل دلمه ای، قارچ، دور خمیر لبه برگردان با مواد میانی سوسیس پنیری پیتزا ۲۰٪ تند میباشد
پیتزا آمریکایی لاکچری

یک نفره

۱۷۴,۰۰۰ تومان

دو نفره

۲۸۹,۰۰۰ تومان

پیتزا آمریکایی چیکن گارلیک

سس سیر، فیله مرغ خرد شده ، قارچ، پنیر موزارلا، گوجه فرنگی، فلفل دلمه ای
پیتزا آمریکایی چیکن گارلیک

یک نفره

۱۶۷,۰۰۰ تومان

دو نفره

۲۶۹,۰۰۰ تومان

پیتزا آمریکایی کلاسیک

سس سیر, سینه مرغ گریل, فیله گوساله, قارچ, پنیر میکس, فلفل دلمه ای, گوجه فرنگی,سس بینز,جعفری تازه
پیتزا آمریکایی کلاسیک

یک نفره

۱۷۵,۰۰۰ تومان

دو نفره

۲۸۹,۰۰۰ تومان

پیتزا مولتی میت

سس مخصوص، گوشت گوساله چرخ شده، قارچ، پنیر موزارلا، گوجه فرنگی، فلفل دلمه ای
پیتزا مولتی میت

یک نفره

۱۶۹,۰۰۰ تومان

دو نفره

۲۷۹,۰۰۰ تومان

پیتزا آمریکایی وجترین

سس گوجه، پنیر موزارلا، قارچ، بادمجان کبابی، زیتون، گوجه فرنگی، ذرت، جعفری
پیتزا آمریکایی وجترین

یک نفره

۱۴۸,۰۰۰ تومان

دو نفره

۲۴۸,۰۰۰ تومان

پیتزا رولین (آمریکایی)

خمیر پیتزا آمریکایی رول شده، ژامبون مرغ، قارچ، پنیر موزارلا، فلفل دلمه ای، کنجد
پیتزا رولین (آمریکایی)
۱۶۵,۰۰۰ تومان

پیتزا رولین مکزیکی (آمریکایی)

خمیر پیتزا آمریکایی رول شده، سس مکزیکی، فیله گوشت، پپرونی، گوجه فرنگی، پنیر موزارلا، فلفل دلمه، فلفل هالوپینو
پیتزا رولین مکزیکی (آمریکایی)
۱۶۹,۰۰۰ تومان

سالاد

سالاد سزار تکنفره

کاهو، پنیر پارمسان، زیتون سیاه، ذرت، پنیر پستو، سینه مرغ گریل
سالاد سزار تکنفره
۸۱,۰۰۰ تومان

سالاد نایت تکنفره

کاهو، ریحان تازه، هویج، کاپاریس، ذرت، هویج، پنیر فتا، گوجه گیلاسی، گل کلم، کلم بروکلی
سالاد نایت تکنفره
۷۵,۰۰۰ تومان

سالاد نایت با مرغ تکنفره

کاهو، ریحان تازه، هویج، کاپاریس، ذرت، هویج، پنیر فتا، گوجه گیلاسی، گل کلم، کلم بروکلی، سینه مرغ گریل
سالاد نایت با مرغ تکنفره
۸۵,۰۰۰ تومان

سالاد نایت دو نفره

کاهو، کاهو فرانسوی، هویچ، ذرت، پنیر، بروکلی، خیار، گوجه گیلاسی، ریحان
سالاد نایت دو نفره
۱۰۸,۰۰۰ تومان

سالاد نایت با مرغ گریل دو نفره

مرغ گریل، کاهو، کاهو فرانسوی، هویچ، ذرت، پنیر، بروکلی، قارچ، خیار، گوجه گیلاسی، ریحان
سالاد نایت با مرغ گریل دو نفره
۱۲۸,۰۰۰ تومان

سالاد سزار دو نفره

کاهو، مرغ گریل شده، پنیر پارمزان، پنیر گودا، نان تست
سالاد سزار دو نفره
۱۲۵,۰۰۰ تومان

پیش غذا

سیب زمینی سرخ شده

سیب زمینی، سس مخصوص، جعفری (یک نفره)
سیب زمینی سرخ شده
۷۴,۰۰۰ تومان

نان سیر پنیری

چهار اسلایس نان باگت، سس سیر، پنیر، جعفری
نان سیر پنیری
۷۸,۰۰۰ تومان

نوشیدنی

نوشابه قوطی

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی

پپسی

۱۲,۰۰۰ تومان

میرندا پرتقالی

۱۲,۰۰۰ تومان

سون آپ

۱۲,۰۰۰ تومان

پپسی مکس

۱۲,۰۰۰ تومان

ماءالشعیر قوطی

۳۳۰ میلی لیتر
ماءالشعیر قوطی

لیمو

۱۳,۷۰۰ تومان

استوایی

۱۳,۷۰۰ تومان

ساده

۱۳,۷۰۰ تومان

موهیتو طبیعی

۴۰۰ میلی لیتر موهیتو طبیعی
موهیتو طبیعی
۵۸,۰۰۰ تومان

آب پرتقال طبیعی

۲۵۰ میلی لیتر آب پرتقال طبیعی
آب پرتقال طبیعی
۵۸,۰۰۰ تومان

آب معدنی کوچک

۰.۵ لیتر
آب معدنی کوچک
۴,۸۰۰ تومان