جست‌وجو در اسنپ‌فود

اسنپ فود

رستوران های تهران

پیتزا هات (اندرزگو)

پر‌طرفدارها

پیتزا پپرونی

خمیر پیتزا آمریکایی، پپرونی، قارچ
پیتزا پپرونی

بزرگ (۳۰ سانتی متر)

۲۱۳,۰۰۰ تومان

کوچک (۲۲ سانتی متر)

۱۲۸,۰۰۰ تومان

چیز برگر

۱۶۰ گرم برگر گوشت گوساله دست ساز، پنیر، کاهو، گوجه، خیار شور، سس مخصوص، نان گرد
چیز برگر

سینگل

۱۱۱,۰۰۰ تومان

پیتزا رست بیف

خمیر پیتزا آمریکایی ، فیله گوساله ریش ریش شده، قارچ، فلفل دلمه
پیتزا رست بیف

کوچک (۲۲ سانتی متر)

۱۴۶,۰۰۰ تومان

بزرگ (۳۰ سانتی متر)

۲۳۴,۰۰۰ تومان

همبرگر

۱۶۰ گرم برگر گوشت گوساله دست ساز، کاهو، گوجه، خیار شور، سس مخصوص، نان گرد
همبرگر

سینگل

۱۰۴,۰۰۰ تومان

پیتزا سیر استیک

خمیر پیتزا آمریکایی ، گوشت گوساله ورقه ای، قارچ، فلفل دلمه،کنجد و سس سیر
پیتزا سیر استیک

بزرگ (۳۰ سانتی متر)

۲۶۸,۰۰۰ تومان

کوچک (۲۲ سانتی متر)

۱۶۳,۰۰۰ تومان

پیتزا اسپشیال

خمیر پیتزا آمریکایی ، فیله مرغ، فیله گوساله ریش ریش شده و قارچ، زیتون، ذرت، فلفل دلمه ای
پیتزا اسپشیال

کوچک (۲۲ سانتی متر)

۱۵۴,۰۰۰ تومان

بزرگ (۳۰ سانتی متر)

۲۴۱,۰۰۰ تومان

پیتزا چیکن

خمیر پیتزا آمریکایی ، مرغ، قارچ،فلفل دلمه ای
پیتزا چیکن

کوچک (۲۲ سانتی متر)

۱۳۱,۰۰۰ تومان

بزرگ (۳۰ سانتی متر)

۲۲۲,۰۰۰ تومان

پیتزا سیسیلی

خمیر پیتزا آمریکایی ، ژامبون مرغ و گوشت، قارچ،فلفل دلمه و ذرت و زیتون و کنجد
پیتزا سیسیلی

کوچک (۲۲ سانتی متر)

۱۲۶,۰۰۰ تومان

بزرگ (۳۰ سانتی متر)

۲۰۶,۰۰۰ تومان

ماشروم برگر

۱۶۰ گرم برگر گوشت گوساله دست ساز، قارچ و پنیر، کاهو، گوجه، خیار شور، سس مخصوص، نان گرد
ماشروم برگر

سینگل

۱۱۴,۰۰۰ تومان

پیتزا

پیتزا مخصوص هات

خمیر پیتزا آمریکایی، کالباس، پپرونی، هات داگ، قارچ، فلفل دلمه ای، ذرت، زیتون
پیتزا مخصوص هات

کوچک (۲۲ سانتی متر)

۱۳۰,۰۰۰ تومان

بزرگ (۳۰ سانتی متر)

۲۱۰,۰۰۰ تومان

پیتزا هات داگ استافدکراست

خمیر پیتزا آمریکایی ، هات داگ بند انگشتی و ژامبون گوشت و مرغ، قارچ، فلفل دلمه ای، ذرت، زیتون،کنجد
پیتزا هات داگ استافدکراست

کوچک (۲۲ سانتی متر)

۱۶۲,۰۰۰ تومان

بزرگ (۳۰ سانتی متر)

۲۶۸,۰۰۰ تومان

پیتزا پارامیس

خمیر پیتزا آمریکایی ، پپرونی و ژامبون مرغ و گوشت، قارچ، فلفل دلمه ای، زیتون، ذرت، کنجد،
پیتزا پارامیس

کوچک (۲۲ سانتی متر)

۱۲۸,۰۰۰ تومان

بزرگ (۳۰ سانتی متر)

۲۱۶,۰۰۰ تومان

پیتزا سیسیلی

خمیر پیتزا آمریکایی ، ژامبون مرغ و گوشت، قارچ،فلفل دلمه و ذرت و زیتون و کنجد
پیتزا سیسیلی

کوچک (۲۲ سانتی متر)

۱۲۶,۰۰۰ تومان

بزرگ (۳۰ سانتی متر)

۲۰۶,۰۰۰ تومان

پیتزا سالامی

خمیر پیتزا آمریکایی ، سالامی، قارچ
پیتزا سالامی

کوچک (۲۲ سانتی متر)

۱۴۰,۰۰۰ تومان

بزرگ (۳۰ سانتی متر)

۲۲۰,۰۰۰ تومان

پیتزا پپرونی

خمیر پیتزا آمریکایی، پپرونی، قارچ
پیتزا پپرونی

کوچک (۲۲ سانتی متر)

۱۲۸,۰۰۰ تومان

بزرگ (۳۰ سانتی متر)

۲۱۳,۰۰۰ تومان

پیتزا اسپشیال

خمیر پیتزا آمریکایی ، فیله مرغ، فیله گوساله ریش ریش شده و قارچ، زیتون، ذرت، فلفل دلمه ای
پیتزا اسپشیال

کوچک (۲۲ سانتی متر)

۱۵۴,۰۰۰ تومان

بزرگ (۳۰ سانتی متر)

۲۴۱,۰۰۰ تومان

پیتزا چیکن

خمیر پیتزا آمریکایی ، مرغ، قارچ،فلفل دلمه ای
پیتزا چیکن

کوچک (۲۲ سانتی متر)

۱۳۱,۰۰۰ تومان

بزرگ (۳۰ سانتی متر)

۲۲۲,۰۰۰ تومان

پیتزا یونانی قارچ و گوشت

خمیر پیتزا آمریکایی ، گوشت چرخ کرده، قارچ، فلفل دلمه
پیتزا یونانی قارچ و گوشت

کوچک (۲۲ سانتی متر)

۱۴۴,۰۰۰ تومان

بزرگ (۳۰ سانتی متر)

۲۳۱,۰۰۰ تومان

پیتزا تست آف مکزیکو

خمیر پیتزا آمریکایی، پپرونی، فیله گوساله ریش ریش شده، هالوپینو
پیتزا تست آف مکزیکو

کوچک (۲۲ سانتی متر)

۱۵۱,۰۰۰ تومان

بزرگ (۳۰ سانتی متر)

۲۴۱,۰۰۰ تومان

پیتزا تاکو

خمیر پیتزا آمریکایی ، فیله گوساله ریش ریش شده، کاهو، سس مخصوص، چیپس
پیتزا تاکو

کوچک (۲۲ سانتی متر)

۱۵۱,۰۰۰ تومان

بزرگ (۳۰ سانتی متر)

۲۳۶,۰۰۰ تومان

پیتزا رست بیف

خمیر پیتزا آمریکایی ، فیله گوساله ریش ریش شده، قارچ، فلفل دلمه
پیتزا رست بیف

کوچک (۲۲ سانتی متر)

۱۴۶,۰۰۰ تومان

بزرگ (۳۰ سانتی متر)

۲۳۴,۰۰۰ تومان

پیتزا سبزیجات

خمیر پیتزا آمریکایی ، قارچ،فلفل دلمه، ذرت، زیتون، کدو،بادمجان،گوجه و کنجد
پیتزا سبزیجات

کوچک (۲۲ سانتی متر)

۱۱۳,۰۰۰ تومان

بزرگ (۳۰ سانتی متر)

۱۸۰,۰۰۰ تومان

پیتزا فونگی قارچ و پنیر

خمیر پیتزا آمریکایی ، قارچ، فلفل دلمه
پیتزا فونگی قارچ و پنیر

کوچک (۲۲ سانتی متر)

۱۱۰,۰۰۰ تومان

بزرگ (۳۰ سانتی متر)

۱۸۰,۰۰۰ تومان

پیتزا مارگاریتا

خمیر پیتزا آمریکایی ،گوجه و پنیر پیتزا و کنجد
پیتزا مارگاریتا

کوچک (۲۲ سانتی متر)

۱۱۰,۰۰۰ تومان

بزرگ (۳۰ سانتی متر)

۱۸۰,۰۰۰ تومان

پیتزا سیر استیک

خمیر پیتزا آمریکایی ، گوشت گوساله ورقه ای، قارچ، فلفل دلمه،کنجد و سس سیر
پیتزا سیر استیک

کوچک (۲۲ سانتی متر)

۱۶۳,۰۰۰ تومان

بزرگ (۳۰ سانتی متر)

۲۶۸,۰۰۰ تومان

پیتزا ۴*۱ کوچک

خمیر پیتزا آمریکایی (۲۲ سانتی گرد=۶ اسلایس)، ترکیب ۴ نوع پیتزا( به انتخاب سر آشپز).قارچ و فلفل دلمه ذرت و زیتون
پیتزا 4*1 کوچک
۱۴۶,۰۰۰ تومان

پیتزا کالزونه کوچک

خمیر پیتزا آمریکایی (۲۲ سانتی گرد=۶ اسلایس)، گوشت چرخ کرده، قارچ، فلفل دلمه، کنجد،
پیتزا کالزونه کوچک
۱۴۶,۰۰۰ تومان

پیتزا پنجره ای

پیتزا سیرواستیک متوسط

خمیر پیتزا آمریکایی (۲۲ سانتی مربع= ۹ اسلایس)گوشت گوساله ورقه ای قارچ فلفل دلمه کنجد و سس سیر
پیتزا سیرواستیک متوسط
۲۱۵,۰۰۰ تومان

پیتزا مخصوص هات متوسط

خمیر پیتزا آمریکایی (۲۲ سانتی مربع =۹ اسلایس)، کالباس، پپرونی، هات داگ، قارچ، فلفل دلمه ، ذرت، زیتون،
پیتزا مخصوص هات متوسط
۱۶۲,۰۰۰ تومان

پیتزا پارامیس متوسط

خمیر پیتزا آمریکایی (۲۲ سانتی مربع=۹ اسلایس)، پپرونی و ژامبون مرغ و گوشت، قارچ، فلفل دلمه ، زیتون، ذرت، کنجد،
پیتزا پارامیس متوسط
۱۶۵,۰۰۰ تومان

پیتزا سیسیلی متوسط

خمیر پیتزا آمریکایی (۲۲ سانتی مربع=۹ اسلایس)، ژامبون مرغ و گوشت، قارچ،فلفل دلمه و ذرت و زیتون و کنجد
پیتزا سیسیلی متوسط
۱۵۷,۰۰۰ تومان

پیتزا سالامی متوسط

خمیر پیتزا آمریکایی (۲۲ سانتی مربع= ۹ اسلایس)، سالامی، قارچ،
پیتزا سالامی متوسط
۱۶۵,۰۰۰ تومان

پیتزا پپرونی متوسط

خمیر پیتزا آمریکایی (۲۲ سانتی مربع= ۹ اسلایس)،پپرونی، قارچ،
پیتزا پپرونی متوسط
۱۵۸,۰۰۰ تومان

پیتزا اسپشیال متوسط

خمیر پیتزا آمریکایی (۲۲ سانتی مربع= ۹ اسلایس)، فیله مرغ، فیله گوساله ریش ریش شده ، قارچ، زیتون، ذرت، فلفل دلمه،
پیتزا اسپشیال متوسط
۱۸۸,۰۰۰ تومان

پیتزا چیکن متوسط

خمیر پیتزا آمریکایی (۲۲ سانتی مربع=۹ اسلایس)، مرغ، قارچ،فلفل دلمه،
پیتزا چیکن متوسط
۱۶۲,۰۰۰ تومان

پیتزا یونانی قارچ و گوشت متوسط

خمیر پیتزا آمریکایی (۲۲ سانتی مربع= ۹ اسلایس)، گوشت چرخ کرده، قارچ، فلفل دلمه،
پیتزا یونانی قارچ و گوشت متوسط
۱۷۸,۰۰۰ تومان

پیتزا تست آف مکزیکو متوسط

خمیر پیتزا آمریکایی (۲۲ سانتی مربع=۹ اسلایس)، پپرونی، فیله گوساله ریش ریش شده، هالوپینو
پیتزا تست آف مکزیکو متوسط
۱۸۸,۰۰۰ تومان

پیتزا کریپ مکزیکی متوسط

خمیر پیتزا آمریکایی (۲۲ سانتی مربع = ۹ اسلایس)، گوشت چرخ کرده،قارچ، فلفل دلمه، ذرت، زیتون، کنجد،
پیتزا کریپ مکزیکی متوسط
۱۸۰,۰۰۰ تومان

پیتزا مارگاریتا متوسط

خمیر پیتزا آمریکایی (۲۲ سانتی مربع = ۹ اسلایس)،گوجه و پنیر پیتزا و کنجد
پیتزا مارگاریتا متوسط
۱۳۱,۰۰۰ تومان

پیتزا فونگی قارچ و پنیر متوسط

خمیر پیتزا آمریکایی (۲۲ سانتی مربع= ۹ اسلایس)، قارچ، فلفل دلمه و پنیر پیتزا
پیتزا فونگی قارچ و پنیر متوسط
۱۳۱,۰۰۰ تومان

پیتزا سبزیجات متوسط

خمیر پیتزا آمریکایی (۲۲ سانتی مربع= ۹ اسلایس)، قارچ،فلفل دلمه، ذرت، زیتون،کدو،بادمجان،گوجه و کنجد
پیتزا سبزیجات متوسط
۱۴۰,۰۰۰ تومان

پیتزا رست بیف متوسط

خمیر پیتزا آمریکایی (۲۲ سانتی مربع= ۹ اسلایس)، فیله گوساله ریش ریش شده، قارچ، فلفل دلمه،
پیتزا رست بیف متوسط
۱۸۰,۰۰۰ تومان

پیتزا تاکو متوسط

خمیر پیتزا آمریکایی (۲۲ سانتی مربع= ۹ اسلایس)، فیله گوساله ریش ریش شده،کاهو، سس مخصوص، چیپس،
پیتزا تاکو متوسط
۱۸۶,۰۰۰ تومان

برگر

همبرگر

۱۶۰ گرم برگر گوشت گوساله دست ساز، کاهو، گوجه، خیار شور، سس مخصوص، نان گرد
همبرگر

سینگل

۱۰۴,۰۰۰ تومان

دبل

۱۴۱,۰۰۰ تومان

چیز برگر

۱۶۰ گرم برگر گوشت گوساله دست ساز، پنیر، کاهو، گوجه، خیار شور، سس مخصوص، نان گرد
چیز برگر

سینگل

۱۱۱,۰۰۰ تومان

دبل

۱۴۵,۰۰۰ تومان

چیلی برگر

۱۶۰ گرم برگر گوشت گوساله دست ساز، پنیر، فلفل هالوپینو، کاهو، گوجه، خیار شور، سس مخصوص، نان گرد
چیلی برگر

سینگل

۱۰۶,۰۰۰ تومان

دبل

۱۴۵,۰۰۰ تومان

چیکن برگر

۱۶۰ گرم فیله مرغ، کاهو، گوجه، خیار شور، سس مخصوص، نان گرد
چیکن برگر

سینگل

۸۴,۰۰۰ تومان

دبل

۱۰۷,۰۰۰ تومان

چیکن برگر چیلی

۱۶۰ گرم فیله مرغ، کاهو، فلفل هالوپینو، کاهو، گوجه، خیار شور، سس مخصوص، نان گرد
چیکن برگر چیلی

سینگل

۸۶,۰۰۰ تومان

دبل

۱۱۰,۰۰۰ تومان

ماشروم برگر

۱۶۰ گرم برگر گوشت گوساله دست ساز، قارچ و پنیر، کاهو، گوجه، خیار شور، سس مخصوص، نان گرد
ماشروم برگر

سینگل

۱۱۴,۰۰۰ تومان

دبل

۱۵۵,۰۰۰ تومان

پپرونی برگر

پپرونی، ۱۶۰ گرم برگر گوشت گوساله دست ساز، کاهو، گوجه، خیار شور، سس مخصوص، نان گرد
پپرونی برگر

سینگل

۱۱۷,۰۰۰ تومان

دبل

۱۵۹,۰۰۰ تومان

رویال برگر

۱۶۰ گرم برگر گوشت گوساله دست ساز، ژامبون، قارچ و پنیر، کاهو، گوجه، خیار شور، سس مخصوص، نان گرد
رویال برگر

سینگل

۱۲۲,۰۰۰ تومان

دبل

۱۵۹,۰۰۰ تومان

رویال برگر چیلی

۱۶۰ گرم برگر گوشت گوساله دست ساز، ژامبون، قارچ و پنیر، هالوپینو، کاهو، گوجه، خیار شور، سس مخصوص، نان گرد
رویال برگر چیلی

سینگل

۱۲۵,۰۰۰ تومان

دبل

۱۶۲,۰۰۰ تومان

میکس برگر

۱۶۰ گرم فیله مرغ، ۱۶۰ گرم برگر گوشت گوساله دست ساز، کاهو، گوجه، خیار شور، سس مخصوص، نان گرد
میکس برگر

سینگل

۱۳۵,۰۰۰ تومان

دبل

۱۸۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ (نان مخصوص)

ساندویچ رست بیف (نان مخصوص)

۹۰ گرم فیله گوساله ریش ریش شده، قارچ، پنیر، نان مخصوص
ساندویچ رست بیف (نان مخصوص)
۱۳۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ های ویچ (نان مخصوص)

۶۰ گرم فیله مرغ، ۶۰ گرم فیله گوساله، قارچ، پنیر، نان مخصوص
ساندویچ های ویچ (نان مخصوص)
۱۲۸,۰۰۰ تومان

ساندویچ فیله مرغ ویژه (نان مخصوص)

فیله مرغ، قارچ، پنیر، نان مخصوص
ساندویچ فیله مرغ ویژه (نان مخصوص)
۱۲۳,۰۰۰ تومان

ساندویچ سوپریم (نان مخصوص)

۲ تکه فیله مرغ، ۳ اسلایس ژامبون مرغ، قارچ، پنیر، نان مخصوص
ساندویچ سوپریم (نان مخصوص)
۱۱۹,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون تنوری (نان مخصوص)

۴ اسلایس ژامبون تنوری، قارچ، پنیر، نان مخصوص
ساندویچ ژامبون تنوری (نان مخصوص)
۱۱۲,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ ویژه (نان مخصوص)

۲۰۰ گرم هات داگ، قارچ، پنیر، نان مخصوص
ساندویچ هات داگ ویژه (نان مخصوص)
۱۱۲,۰۰۰ تومان

ساندویچ (نان باگت)

ساندویچ رست بیف (نان باگت)

۹۰ گرم فیله گوساله ریش ریش شده، قارچ، پنیر، کاهو، گوجه، خیارشور، سس مخصوص، نان باگت
ساندویچ رست بیف (نان باگت)
۱۱۷,۰۰۰ تومان

ساندویچ های ویچ (نان باگت)

۶۰ گرم فیله مرغ، ۶۰ گرم فیله گوساله، کاهو، گوجه، خیارشور، سس مخصوص، نان باگت
ساندویچ های ویچ (نان باگت)
۱۱۳,۰۰۰ تومان

ساندویچ زینگر (نان باگت)

فیله سوخاری پنیر گودا کاهو گوجه خیارشور
ساندویچ زینگر (نان باگت)
۱۱۷,۰۰۰ تومان

ساندویچ فیله مرغ ویژه (نان باگت)

۳ تکه فیله مرغ، کاهو، قارچ، پنیر، گوجه، خیارشور، سس مخصوص، نان باگت
ساندویچ فیله مرغ ویژه (نان باگت)
۱۰۹,۰۰۰ تومان

ساندویچ سوپریم (نان باگت)

۲ تکه فیله مرغ، ۳ اسلایس ژامبون مرغ، کاهو، گوجه، خیارشور، سس مخصوص، نان باگت
ساندویچ سوپریم (نان باگت)
۱۰۶,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون تنوری (نان باگت)

۴ اسلایس ژامبون تنوری، قارچ، پنیر، کاهو، گوجه، خیارشور، سس مخصوص، نان باگت
ساندویچ ژامبون تنوری (نان باگت)
۹۸,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ ویژه (نان باگت)

۲۰۰ گرم هات داگ، قارچ، پنیر، کاهو، گوجه، خیارشور، سس مخصوص، نان باگت
ساندویچ هات داگ ویژه (نان باگت)
۹۸,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ (نان باگت)

۲۰۰ گرم هات داگ، کاهو، گوجه، خیارشور، سس مخصوص، نان باگت
ساندویچ هات داگ (نان باگت)
۸۸,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون سرد (نان باگت)

۴ اسلایس ژامبون ، چیپس، کاهو، گوجه، خیارشور، سس مخصوص، نان باگت
ساندویچ ژامبون سرد (نان باگت)
۸۸,۰۰۰ تومان

سوخاری

فیله سوخاری پنج تکه

۵ تکه فیله مرغ سوخاری، به همراه سیب زمینی سرخ کرده، سالاد کلم
فیله سوخاری پنج تکه

(نرمال)

۱۷۲,۰۰۰ تومان

(اسپایسی)

۱۷۲,۰۰۰ تومان

فیله سوخاری سه تکه

۳ تکه فیله مرغ سوخاری، به همراه سیب زمینی سرخ کرده، سالاد کلم
فیله سوخاری سه تکه

(نرمال)

۱۰۳,۰۰۰ تومان

(اسپایسی)

۱۰۳,۰۰۰ تومان

سالاد و پیش غذا

سیب زمینی ساده

۱۴۰ گرم سیب زمینی سرخ شده
سیب زمینی ساده
۵۲,۰۰۰ تومان

سیب زمینی پنیر

۱۳۰ گرم سیب زمینی سرخ شده، پنیر وکنجد
سیب زمینی پنیر
۷۵,۰۰۰ تومان

سیب زمینی ویژه

۲۴۰ گرم سیب زمینی سرخ شده، پنیر، قارچ، ژامبون و فلفل دلمه و ذرت و زیتون و کنجد
سیب زمینی ویژه
۸۰,۰۰۰ تومان

نان سیر

خمیر پیتزا آمریکایی (۲۲ سانتی گرد= ۶ اسلایس)، سس سیر، پنیر پیتزا، کنجد و زیتون
نان سیر
۷۱,۰۰۰ تومان

ناچو (چیپس و پنیر)

۱۵۰ گرم چیپس، پنیر
ناچو (چیپس و پنیر)
۶۰,۰۰۰ تومان

سالاد سزار

کاهو . فیله مرغ، قارچ . زیتون، گوجه نان مخصوص، پنیر پارمسان
سالاد سزار
۹۰,۰۰۰ تومان

سالاد هات

کاهو، گوجه، خیار، ژامبون، چیپس . زیتون، ذرت، قارچ، پنیر پارمسان
سالاد هات
۷۲,۰۰۰ تومان

سالاد کلم

کلم، نخود فرنگی، هویج، سس مایونز کم چرب و کشمش و ژامبون
سالاد کلم
۴۹,۰۰۰ تومان

سالاد فصل

کاهو، خیار، گوجه، هویج،کنجد. سس سالاد
سالاد فصل
۶۸,۰۰۰ تومان

نوشیدنی

نوشابه شیشه ای اسپرایت

۲۵۰ میلی لیتر
نوشابه شیشه ای اسپرایت
۹,۰۰۰ تومان

نوشابه قوطی زیرو

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی زیرو
۱۱,۰۰۰ تومان

اب معدنی کتابی

اب معدنی کتابی
۶,۰۰۰ تومان

نوشابه شیشه ای کوکاکولا

۲۵۰ میلی لیتر
نوشابه شیشه ای کوکاکولا
۹,۰۰۰ تومان

نوشابه شیشه ای فانتا پرتقالی

۲۵۰ میلی لیتر
نوشابه شیشه ای فانتا پرتقالی
۹,۰۰۰ تومان

نوشابه قوطی کوکاکولا

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی کوکاکولا
۱۱,۰۰۰ تومان

نوشابه قوطی فانتا پرتقالی

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی فانتا پرتقالی
۱۱,۰۰۰ تومان

نوشابه قوطی اسپرایت

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی اسپرایت
۱۱,۰۰۰ تومان

نوشابه خانواده فانتا پرتقالی

۱.۵ لیتر
نوشابه خانواده فانتا پرتقالی
۱۶,۰۰۰ تومان

ماءالشعیر قوطی هی دی

۳۳۰ میلی لیتر
ماءالشعیر قوطی هی دی

لیمو

۱۴,۰۰۰ تومان

کلاسیک

۱۴,۰۰۰ تومان

دوغ قوطی خوشگوار

۳۳۰ میلی لیتر
دوغ قوطی خوشگوار
۱۲,۰۰۰ تومان