جست‌وجو در اسنپ‌فود

اسنپ فود

رستوران های تهران

پیتزا هات (ستارخان)

پر‌طرفدارها

پیتزا پپرونی

خمیر پیتزا آمریکایی، سالامی، پپرونی، قارچ، پنیر پارمزان
پیتزا پپرونی

خانواده (۳۰ سانتی‌متری)

۲۱۵,۰۰۰ تومان

یک نفره (۲۲ سانتی‌متری)

۱۱۵,۰۰۰ تومان

چیز برگر

۱۴۰ گرم برگر گوشت گوساله دست ساز، پنیر، کاهو، گوجه، خیار شور، سس مخصوص، نان گرد
چیز برگر

سینگل

۹۵,۰۰۰ تومان

پیتزا رست بیف

خمیر پیتزا آمریکایی، فیله گوساله، قارچ، فلفل دلمه ای، پیاز، پنیر پارمزان
پیتزا رست بیف

یک نفره (۲۲ سانتی‌متری)

۱۱۵,۰۰۰ تومان

خانواده (۳۰ سانتی‌متری)

۲۲۵,۰۰۰ تومان

پیتزا چیکن

خمیر پیتزا آمریکایی، مرغ، قارچ، پیاز، فلفل دلمه ای، پنیر پارمزان
پیتزا چیکن

یک نفره (۲۲ سانتی‌متری)

۱۱۵,۰۰۰ تومان

ماشروم برگر

۱۴۰ گرم برگر گوشت گوساله دست ساز، قارچ و پنیر، کاهو، گوجه، خیار شور، سس مخصوص، نان گرد
ماشروم برگر

سینگل

۹۶,۰۰۰ تومان

پیتزا مخصوص هات

خمیر پیتزا آمریکایی، کالباس، پپرونی، هات داگ، قارچ، فلفل دلمه ای، ذرت، زیتون، پنیر پارمزان
پیتزا مخصوص هات

یک نفره (۲۲ سانتی‌متری)

۱۰۳,۰۰۰ تومان

خانواده (۳۰ سانتی‌متری)

۱۹۵,۰۰۰ تومان

پیتزا سالامی

خمیر پیتزا آمریکایی، سالامی، قارچ، پنیر پارمزان
پیتزا سالامی

یک نفره (۲۲ سانتی‌متری)

۱۲۰,۰۰۰ تومان

پیتزا هات داگ استافدکراست

خمیر پیتزا آمریکایی، ژامبون گوشت و مرغ، قارچ، فلفل دلمه ای، ذرت، زیتون، گوجه گیلاسی، پنیر مخصوص پارمزان
پیتزا هات داگ استافدکراست

یک نفره (۲۲ سانتی‌متری)

۱۱۸,۰۰۰ تومان

خانواده (۳۰ سانتی‌متری)

۲۲۰,۰۰۰ تومان

پیتزا مخصوص سیسیلی

خمیر پیتزا آمریکایی، ژامبون مرغ و گوشت، قارچ، پنیر پارمزان
پیتزا مخصوص سیسیلی

یک نفره (۲۲ سانتی‌متری)

۱۰۶,۰۰۰ تومان

پیتزا مخصوص پارامیس

خمیر پیتزا آمریکایی، ژامبون مرغ و گوشت، قارچ، فلفل دلمه ای، زیتون، ذرت، کنجد، پنیر پارمزان
پیتزا مخصوص پارامیس

خانواده (۳۰ سانتی‌متری)

۱۹۸,۰۰۰ تومان

پیتزا تست آف مکزیکو

خمیر پیتزا آمریکایی، پپرونی، فیله گوساله، پنیر مخصوص پارمزان، هالوپینو
پیتزا تست آف مکزیکو

یک نفره (۲۲ سانتی‌متری)

۱۲۲,۰۰۰ تومان

پیتزا آمریکایی

پیتزا بوقلمون تک نفره

بیکن بوقلمون ، قارچ ، فلفل دلمه، پنیر
پیتزا بوقلمون تک نفره
۱۳۰,۰۰۰ تومان

پیتزا گریل میکس تک نفره

بیکن گوشت ، بیکن بوقلمون، قارچ ، پنیر ،ذرت ، زیتون ، فلفل دلمه
پیتزا گریل میکس تک نفره
۱۳۵,۰۰۰ تومان

پیتزا سوپریم چیکن خانواده

بیکن مرغ، فیله مرغ، قارچ،فلفل دلمه ،زیتون، پنیر
پیتزا سوپریم چیکن خانواده
۲۳۰,۰۰۰ تومان

پیتزا سوپریم گوشت تک نفره

بیکن گوشت، راسته گوساله ریش ریش شده ،قارچ،فلفل دلمه، زیتون، پنیر
پیتزا سوپریم گوشت تک نفره
۱۲۰,۰۰۰ تومان

پیتزا سوپریم گوشت خانواده

بیکن گوشت، راسته گوساله ریش ریش شده ،قارچ،فلفل دلمه، زیتون، پنیر
پیتزا سوپریم گوشت خانواده
۲۳۰,۰۰۰ تومان

پیتزا سیر و استیک تک نفره

فیله گوساله تکه ای، سس سیر، چیپس قارچ، پنیر
پیتزا سیر و استیک تک نفره
۱۱۵,۰۰۰ تومان

پیتزا سیر و استیک خانواده

فیله گوساله تکه ای، سس سیر، چیپس قارچ، پنیر
پیتزا سیر و استیک خانواده
۲۲۵,۰۰۰ تومان

پیتزا بوقلمون خانواده

بیکن بوقلمون ، قارچ ، فلفل دلمه، پنیر
پیتزا بوقلمون خانواده
۲۴۵,۰۰۰ تومان

پیتزا گریل میکس خانواده

بیکن گوشت ، بیکن بوقلمون، قارچ ، پنیر ،ذرت ، زیتون ، فلفل دلمه
پیتزا گریل میکس خانواده
۲۴۵,۰۰۰ تومان

پیتزا سوپریم چیکن تک نفره

بیکن مرغ، فیله مرغ، قارچ،فلفل دلمه ،زیتون، پنیر
پیتزا سوپریم چیکن تک نفره
۱۱۹,۰۰۰ تومان

پیتزا سیر تک نفره

سس سیر ،پنیر
پیتزا سیر تک نفره
۷۳,۰۰۰ تومان

پیتزا سیر خانواده

سس سیر ،پنیر
پیتزا سیر خانواده
۱۴۰,۰۰۰ تومان

پیتزا مخصوص هات

خمیر پیتزا آمریکایی، کالباس، پپرونی، هات داگ، قارچ، فلفل دلمه ای، ذرت، زیتون، پنیر پارمزان
پیتزا مخصوص هات

یک نفره (۲۲ سانتی‌متری)

۱۰۳,۰۰۰ تومان

خانواده (۳۰ سانتی‌متری)

۱۹۵,۰۰۰ تومان

پیتزا هات داگ استافدکراست

خمیر پیتزا آمریکایی، ژامبون گوشت و مرغ، قارچ، فلفل دلمه ای، ذرت، زیتون، گوجه گیلاسی، پنیر مخصوص پارمزان
پیتزا هات داگ استافدکراست

یک نفره (۲۲ سانتی‌متری)

۱۱۸,۰۰۰ تومان

خانواده (۳۰ سانتی‌متری)

۲۲۰,۰۰۰ تومان

پیتزا مخصوص پارامیس

خمیر پیتزا آمریکایی، ژامبون مرغ و گوشت، قارچ، فلفل دلمه ای، زیتون، ذرت، کنجد، پنیر پارمزان
پیتزا مخصوص پارامیس

یک نفره (۲۲ سانتی‌متری)

۱۰۶,۰۰۰ تومان

خانواده (۳۰ سانتی‌متری)

۱۹۸,۰۰۰ تومان

پیتزا مخصوص سیسیلی

خمیر پیتزا آمریکایی، ژامبون مرغ و گوشت، قارچ، پنیر پارمزان
پیتزا مخصوص سیسیلی

یک نفره (۲۲ سانتی‌متری)

۱۰۶,۰۰۰ تومان

خانواده (۳۰ سانتی‌متری)

۱۹۸,۰۰۰ تومان

پیتزا سالامی

خمیر پیتزا آمریکایی، سالامی، قارچ، پنیر پارمزان
پیتزا سالامی

یک نفره (۲۲ سانتی‌متری)

۱۲۰,۰۰۰ تومان

خانواده (۳۰ سانتی‌متری)

۲۲۰,۰۰۰ تومان

پیتزا پپرونی

خمیر پیتزا آمریکایی، سالامی، پپرونی، قارچ، پنیر پارمزان
پیتزا پپرونی

یک نفره (۲۲ سانتی‌متری)

۱۱۵,۰۰۰ تومان

خانواده (۳۰ سانتی‌متری)

۲۱۵,۰۰۰ تومان

پیتزا سبزیجات آمریکایی یک نفره (۲۳ سانتی متری)

خمیر پیتزا آمریکایی، قارچ، پیاز، فلفل دلمه ای، نخود فرنگی، ذرت، زیتون، پنیر پارمزان
پیتزا سبزیجات آمریکایی یک نفره (۲۳ سانتی متری)

یک نفره (۲۲ سانتی‌متری)

۸۵,۰۰۰ تومان

خانواده (۳۰ سانتی‌متری)

۱۷۵,۰۰۰ تومان

پیتزا فونگی قارچ و پنیر

خمیر پیتزا آمریکایی، قارچ، فلفل دلمه ای، پنیر پارمزان
پیتزا فونگی قارچ و پنیر

یک نفره (۲۲ سانتی‌متری)

۸۰,۰۰۰ تومان

خانواده (۳۰ سانتی‌متری)

۱۶۴,۰۰۰ تومان

پیتزا مارگاریتا

خمیر پیتزا آمریکایی، سس مخصوص، گوجه، پنیر پارمزان
پیتزا مارگاریتا

یک نفره (۲۲ سانتی‌متری)

۸۰,۰۰۰ تومان

خانواده (۳۰ سانتی‌متری)

۱۶۴,۰۰۰ تومان

پیتزا اسپشیال

خمیر پیتزا آمریکایی، فیله مرغ، فیله گوساله، قارچ، زیتون، ذرت، فلفل دلمه ای، گوجه، پنیر پارمزان
پیتزا اسپشیال

یک نفره (۲۲ سانتی‌متری)

۱۲۱,۰۰۰ تومان

خانواده (۳۰ سانتی‌متری)

۲۳۴,۰۰۰ تومان

پیتزا چیکن

خمیر پیتزا آمریکایی، مرغ، قارچ، پیاز، فلفل دلمه ای، پنیر پارمزان
پیتزا چیکن

یک نفره (۲۲ سانتی‌متری)

۱۱۵,۰۰۰ تومان

خانواده (۳۰ سانتی‌متری)

۲۲۵,۰۰۰ تومان

پیتزا یونانی قارچ و گوشت

خمیر پیتزا آمریکایی، گوشت چرخ کرده، قارچ، فلفل دلمه ای، پنیر مخصوص پارمزان
پیتزا یونانی قارچ و گوشت

یک نفره (۲۲ سانتی‌متری)

۱۱۰,۰۰۰ تومان

خانواده (۳۰ سانتی‌متری)

۲۲۰,۰۰۰ تومان

پیتزا تست آف مکزیکو

خمیر پیتزا آمریکایی، پپرونی، فیله گوساله، پنیر مخصوص پارمزان، هالوپینو
پیتزا تست آف مکزیکو

یک نفره (۲۲ سانتی‌متری)

۱۲۲,۰۰۰ تومان

پیتزا تست آف مکزیکو (تند)

خمیر پیتزا آمریکایی، پپرونی، فیله گوساله، پنیر مخصوص پارمزان، هالوپینو
پیتزا تست آف مکزیکو (تند)

خانواده (۳۰ سانتی‌متری)

۲۳۰,۰۰۰ تومان

پیتزا تاکو

خمیر پیتزا آمریکایی، فیله گوساله، پیاز، کاهو، سس مخصوص، چیپس، پنیر پارمزان
پیتزا تاکو

یک نفره (۲۲ سانتی‌متری)

۱۱۵,۰۰۰ تومان

خانواده (۳۰ سانتی‌متری)

۲۲۵,۰۰۰ تومان

پیتزا رست بیف

خمیر پیتزا آمریکایی، فیله گوساله، قارچ، فلفل دلمه ای، پیاز، پنیر پارمزان
پیتزا رست بیف

یک نفره (۲۲ سانتی‌متری)

۱۱۵,۰۰۰ تومان

خانواده (۳۰ سانتی‌متری)

۲۲۵,۰۰۰ تومان

پیتزا کریپ مکزیکی

خمیر پیتزا آمریکایی ۲۲ سانتی‌متری، گوشت چرخ کرده، سیب زمینی، قارچ، فلفل دلمه ای، ذرت، زیتون، کنجد، پنیر پارمزان
پیتزا کریپ مکزیکی
۱۳۴,۰۰۰ تومان

پیتزا کالزونه

خمیر پیتزا آمریکایی ۲۲ سانتی‌متری، گوشت چرخ کرده، قارچ، فلفل دلمه ای، کنجد، پنیر مخصوص پارمزان
پیتزا کالزونه
۱۳۴,۰۰۰ تومان

پیتزا ایتالیایی

پیتزا مخصوص هات پلاس (ایتالیایی)

خمیر پیتزا ایتالیایی ۳۰ سانتی‌متری، کالباس، پپرونی، هات داگ، قارچ، فلفل دلمه ای، ذرت، زیتون، پنیر پارمزان
پیتزا مخصوص هات پلاس (ایتالیایی)
۱۴۶,۰۰۰ تومان

پیتزا هات داگ استافدکراست (ایتالیایی)

خمیر پیتزا ایتالیایی ۳۰ سانتی‌متری، ژامبون گوشت و مرغ، قارچ، فلفل دلمه ای، ذرت، زیتون، گوجه گیلاسی، پنیر مخصوص پارمزان
پیتزا هات داگ استافدکراست (ایتالیایی)
۱۷۶,۰۰۰ تومان

پیتزا پپرونی (ایتالیایی)

خمیر پیتزا ایتالیایی ۳۰ سانتی‌متری، سالامی، پپرونی، قارچ، پنیر پارمزان
پیتزا پپرونی (ایتالیایی)
۱۶۲,۰۰۰ تومان

پیتزا سبزیجات (ایتالیایی)

خمیر پیتزا ایتالیایی ۳۰ سانتی‌متری، قارچ، پیاز، فلفل دلمه ای، نخود فرنگی، ذرت، زیتون، پنیر پارمزان
پیتزا سبزیجات (ایتالیایی)
۱۴۸,۰۰۰ تومان

پیتزا اسپشیال (ایتالیایی)

خمیر پیتزا ایتالیایی ۳۰ سانتی‌متری، فیله مرغ، فیله گوساله، قارچ، زیتون، ذرت، فلفل دلمه ای، گوجه، پنیر پارمزان
پیتزا اسپشیال (ایتالیایی)
۱۸۶,۰۰۰ تومان

پیتزا چیکن (ایتالیایی)

خمیر پیتزا ایتالیایی ۳۰ سانتی‌متری، مرغ، قارچ، پیاز، فلفل دلمه ای، پنیر پارمزان
پیتزا چیکن (ایتالیایی)
۱۷۶,۰۰۰ تومان

پیتزا یونانی قارچ و گوشت (ایتالیایی)

خمیر پیتزا ایتالیایی ۳۰ سانتی‌متری، گوشت چرخ کرده، قارچ، فلفل دلمه ای، پنیر مخصوص پارمزان
پیتزا یونانی قارچ و گوشت (ایتالیایی)
۱۷۸,۰۰۰ تومان

پیتزا رست بیف (ایتالیایی)

خمیر پیتزا ایتالیایی ۳۰ سانتی‌متری، فیله گوساله، قارچ، فلفل دلمه ای، پیاز، پنیر پارمزان
پیتزا رست بیف (ایتالیایی)
۱۷۸,۰۰۰ تومان

پیتزا پنجره ای

پیتزا گریل میکس پنجره ای

بیکن گوشت ، بیکن بوقلمون، قارچ ، پنیر ،ذرت ، زیتون ، فلفل دلمه
پیتزا گریل میکس پنجره ای
۱۶۵,۰۰۰ تومان

پیتزا بوقلمون پنجره ای

بیکن بوقلمون ، قارچ ، فلفل دلمه، پنیر
پیتزا بوقلمون پنجره ای
۱۶۰,۰۰۰ تومان

پیتزا سوپریم چیکن پنچره

بیکن مرغ، فیله مرغ، قارچ،فلفل دلمه ،زیتون، پنیر
پیتزا سوپریم چیکن پنچره
۱۷۰,۰۰۰ تومان

پیتزا سوپریم گوشت پنجره

بیکن گوشت، راسته گوساله ریش ریش شده ،قارچ،فلفل دلمه، زیتون، پنیر
پیتزا سوپریم گوشت  پنجره
۱۷۰,۰۰۰ تومان

پیتزا سیر پنجره

سس سیر ،پنیر
پیتزا سیر پنجره
۹۰,۰۰۰ تومان

پیتزا سیر و استیک پنجره

فیله گوساله تکه ای، سس سیر، چیپس قارچ، پنیر
پیتزا سیر و استیک پنجره
۱۵۲,۰۰۰ تومان

پیتزا مخصوص هات (پنجره ای)

خمیر پیتزا آمریکایی ۲۲*۲۲ سانتی‌متری، کالباس، پپرونی، هات داگ، قارچ، فلفل دلمه ای، ذرت، زیتون، پنیر پارمزان
پیتزا مخصوص هات (پنجره ای)
۱۳۵,۰۰۰ تومان

پیتزا مخصوص پارامیس (پنجره ای)

خمیر پیتزا آمریکایی ۲۲*۲۲ سانتی‌متری، ژامبون مرغ و گوشت، قارچ، فلفل دلمه ای، زیتون، ذرت، کنجد، پنیر پارمزان
پیتزا مخصوص پارامیس (پنجره ای)
۱۳۹,۰۰۰ تومان

پیتزا مخصوص سیسیلی (پنجره ای)

خمیر پیتزا آمریکایی ۲۲*۲۲ سانتی‌متری، ژامبون مرغ و گوشت، قارچ، پنیر پارمزان
پیتزا مخصوص سیسیلی (پنجره ای)
۱۳۹,۰۰۰ تومان

پیتزا سالامی (پنجره ای)

خمیر پیتزا آمریکایی ۲۲*۲۲ سانتی‌متری، سالامی، قارچ، پنیر پارمزان
پیتزا سالامی (پنجره ای)
۱۵۵,۰۰۰ تومان

پیتزا پپرونی (پنجره ای)

خمیر پیتزا آمریکایی ۲۲*۲۲ سانتی‌متری، سالامی، پپرونی، قارچ، پنیر پارمزان
پیتزا پپرونی (پنجره ای)
۱۵۰,۰۰۰ تومان

پیتزا سبزیجات (پنجره ای)

خمیر پیتزا آمریکایی ۲۲*۲۲ سانتی‌متری، قارچ، پیاز، فلفل دلمه ای، نخود فرنگی، ذرت، زیتون، پنیر پارمزان
پیتزا سبزیجات (پنجره ای)
۱۳۰,۰۰۰ تومان

پیتزا فونگی قارچ و پنیر (پنجره ای)

خمیر پیتزا آمریکایی ۲۲*۲۲ سانتی‌متری، قارچ، فلفل دلمه ای، پنیر پارمزان
پیتزا فونگی قارچ و پنیر (پنجره ای)
۱۲۵,۰۰۰ تومان

پیتزا مارگاریتا (پنجره ای)

خمیر پیتزا آمریکایی ۲۲*۲۲ سانتی‌متری، سس مخصوص، گوجه، پنیر پارمزان
پیتزا مارگاریتا (پنجره ای)
۱۲۰,۰۰۰ تومان

پیتزا اسپشیال (پنجره ای)

خمیر پیتزا آمریکایی ۲۲*۲۲ سانتی‌متری، فیله مرغ، فیله گوساله، قارچ، زیتون، ذرت، فلفل دلمه ای، گوجه، پنیر پارمزان
پیتزا اسپشیال (پنجره ای)
۱۵۱,۰۰۰ تومان

پیتزا چیکن (پنجره ای)

خمیر پیتزا آمریکایی ۲۲*۲۲ سانتی‌متری، مرغ، قارچ، پیاز، فلفل دلمه ای، پنیر پارمزان
پیتزا چیکن (پنجره ای)
۱۵۵,۰۰۰ تومان

پیتزا یونانی قارچ و گوشت (پنجره ای)

خمیر پیتزا آمریکایی ۲۲*۲۲ سانتی‌متری، گوشت چرخ کرده، قارچ، فلفل دلمه ای، پنیر مخصوص پارمزان
پیتزا یونانی قارچ و گوشت (پنجره ای)
۱۴۷,۰۰۰ تومان

پیتزا تست آف مکزیکو (پنجره ای)

خمیر پیتزا آمریکایی ۲۲*۲۲ سانتی‌متری، پپرونی، فیله گوساله، پنیر مخصوص پارمزان، هالوپینو
پیتزا تست آف مکزیکو (پنجره ای)
۱۵۶,۰۰۰ تومان

پیتزا تاکو (پنجره ای)

خمیر پیتزا آمریکایی ۲۲*۲۲ سانتی‌متری، فیله گوساله، پیاز، کاهو، سس مخصوص، چیپس، پنیر پارمزان
پیتزا تاکو (پنجره ای)
۱۵۲,۰۰۰ تومان

پیتزا رست بیف (پنجره ای)

خمیر پیتزا آمریکایی ۲۲*۲۲ سانتی‌متری، فیله گوساله، قارچ، فلفل دلمه ای، پیاز، پنیر پارمزان
پیتزا رست بیف (پنجره ای)
۱۵۲,۰۰۰ تومان

برگر

چوریتسو برگر

۱۴۰ گرم برگر گوشت گوساله دست ساز، یک عدد سوسیس چوریتسو، بیکن گوشت، پنیر، کاهو، گوجه، خیار شور، سس مخصوص، نان گرد
چوریتسو برگر
۱۴۰,۰۰۰ تومان

همبرگر

۱۴۰ گرم برگر گوشت گوساله دست ساز، کاهو، گوجه، خیار شور، سس مخصوص، نان گرد
همبرگر

سینگل

۹۲,۰۰۰ تومان

دبل

۱۱۶,۰۰۰ تومان

چیز برگر

۱۴۰ گرم برگر گوشت گوساله دست ساز، پنیر، کاهو، گوجه، خیار شور، سس مخصوص، نان گرد
چیز برگر

سینگل

۹۵,۰۰۰ تومان

دبل

۱۱۹,۰۰۰ تومان

چیکن برگر

۱۶۰ گرم فیله مرغ، کاهو، گوجه، خیار شور، سس مخصوص، نان گرد
چیکن برگر

سینگل

۸۷,۰۰۰ تومان

دبل

۱۲۰,۰۰۰ تومان

ماشروم برگر

۱۴۰ گرم برگر گوشت گوساله دست ساز، قارچ و پنیر، کاهو، گوجه، خیار شور، سس مخصوص، نان گرد
ماشروم برگر

سینگل

۹۶,۰۰۰ تومان

دبل

۱۲۵,۰۰۰ تومان

رویال برگر

۱۴۰ گرم برگر گوشت گوساله دست ساز، ژامبون، قارچ و پنیر، کاهو، گوجه، خیار شور، سس مخصوص، نان گرد
رویال برگر

سینگل

۹۷,۰۰۰ تومان

دبل

۱۲۴,۰۰۰ تومان

میکس برگر

۱۴۰ گرم فیله مرغ، ۱۶۰ گرم برگر گوشت گوساله دست ساز، کاهو، گوجه، خیار شور، سس مخصوص، نان گرد
میکس برگر

سینگل

۱۰۵,۰۰۰ تومان

میکس برگر دبل

۱۲۷,۰۰۰ تومان

ساندویچ

ساندویچ بیکن تنوری (نان باگت)

بیکن گوشت یا مرغ، قارچ، پنیر، کاهو، گوجه، خیارشور، سس مخصوص، نان باگت
ساندویچ بیکن تنوری  (نان باگت)
۹۳,۰۰۰ تومان

ساندویچ بیکن تنوری (نان مخصوص)

بیکن گوشت یا مرغ، قارچ، پنیر، کاهو، گوجه، خیارشور، سس مخصوص، نان باگت
ساندویچ بیکن تنوری (نان مخصوص)
۹۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ کراکف (نان باگت)

یک عدد کراکف، کاهو، گوجه، خیارشور، سس مخصوص، نان باگت
ساندویچ کراکف (نان باگت)
۹۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ کراکف(نان مخصوص)

یک عدد کراکف، قارچ، پنیر، نان مخصوص
ساندویچ کراکف(نان مخصوص)
۹۳,۰۰۰ تومان

ساندویچ بیکن (سرد)

بیکن گوشت یا بوقلمون، گوجه، خیارشور، سس مخصوص، نان باگت
ساندویچ بیکن (سرد)
۸۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ رست بیف

۹۰ گرم فیله گوساله ریش ریش شده، قارچ، پنیر، کاهو، گوجه، خیارشور، سس مخصوص، نان باگت
ساندویچ رست بیف

(نان باگت)

۸۶,۰۰۰ تومان

(نان مخصوص)

۸۹,۰۰۰ تومان

ساندویچ های ویچ

۶۰ گرم فیله مرغ، ۶۰ گرم فیله گوساله، کاهو، گوجه، خیارشور، سس مخصوص، نان باگت
ساندویچ های ویچ

(نان باگت)

۹۱,۰۰۰ تومان

(نان مخصوص)

۹۳,۰۰۰ تومان

ساندویچ فیله مرغ

۳ تکه فیله مرغ، کاهو، قارچ، پنیر، گوجه، خیارشور، سس مخصوص، نان باگت
ساندویچ فیله مرغ

(نان باگت)

۸۳,۰۰۰ تومان

(نان مخصوص)

۸۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ مخصوص سیسیلی

فیله مرغ، ژامبون مرغ، گوجه، خیارشور، سس مخصوص، نان باگت
ساندویچ مخصوص سیسیلی

(نان باگت)

۹۵,۰۰۰ تومان

(نان مخصوص)

۹۷,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون گوشت تنوری

ژامبون ۹۰% گوشت، گوجه، خیارشور، سس مخصوص، نان باگت
ساندویچ ژامبون گوشت تنوری

(نان باگت)

۸۰,۰۰۰ تومان

(نان مخصوص)

۸۲,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ ویژه

هات داگ ۹۰%، قارچ، پنیر، گوجه، خیارشور، سس مخصوص، نان باگت
ساندویچ هات داگ ویژه

(نان باگت)

۷۳,۰۰۰ تومان

(نان مخصوص)

۷۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ (نان باگت)

هات داگ ۹۰%، گوجه، خیارشور، سس مخصوص، نان باگت
 ساندویچ هات داگ (نان باگت)
۶۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون (سرد)

ژامبون ۱۰۰%، گوجه، خیارشور، سس مخصوص، نان باگت
ساندویچ ژامبون (سرد)
۶۵,۰۰۰ تومان

سالاد و پیش غذا

نان سیر

۸ تکه نان باگت، سس سیر، پنیر
نان سیر
۵۰,۰۰۰ تومان

ناچو (چیپس و پنیر)

۱۵۰ گرم چیپس، پنیر
ناچو (چیپس و پنیر)
۶۸,۰۰۰ تومان

سالاد سزار

کاهو، ۳ تکه فیله مرغ، زیتون، گوجه گیلاسی، نان مخصوص، پنیر پارمزان
سالاد سزار
۶۰,۰۰۰ تومان

سالاد هات

کاهو، گوجه، خیار، ۲ اسلایس ژامبون، زیتون، ذرت، قارچ، پنیر پارمزان
سالاد هات
۵۲,۰۰۰ تومان

سالاد فصل

کاهو، خیار، گوجه، کلم بنفش، هویج، سس سالاد
سالاد فصل
۴۵,۰۰۰ تومان

نوشیدنی

نوشابه قوطی

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی

کوکاکولا

۱۰,۰۰۰ تومان

فانتا پرتقالی

۱۰,۰۰۰ تومان

اسپرایت

۱۰,۰۰۰ تومان

نوشابه خانواده

۱.۵ لیتر
نوشابه خانواده

کوکاکولا

۱۵,۰۰۰ تومان

فانتا پرتقالی

۱۵,۰۰۰ تومان

اسپرایت

۱۵,۰۰۰ تومان

آب معدنی کوچک

۰.۵ لیتر
آب معدنی کوچک
۴,۵۰۰ تومان