جست‌وجو در اسنپ‌فود

پر‌طرفدارها

پیتزا پپرونی

خمیر پیتزا آمریکایی، پپرونی تند، قارچ، پنیر مخصوص
پیتزا پپرونی

یک نفره (۲۲ سانتی‌ متری)

۱۰۵,۰۰۰ تومان

خانواده (۳۰ سانتی‌ متری)

۱۹۰,۰۰۰ تومان

چیز برگر

۱۶۰ گرم برگر گوشت گوساله دست ساز، پنیر گودا، کاهو، گوجه، خیار شور، نان گرد
چیز برگر

سینگل

۹۰,۰۰۰ تومان

پیتزا رست بیف

خمیر پیتزا آمریکایی، فیله گوساله، قارچ، فلفل دلمه ای، پیاز، پنیر مخصوص
پیتزا رست بیف

خانواده (۳۰ سانتی‌ متری)

۲۳۵,۰۰۰ تومان

یک نفره (۲۲ سانتی‌ متری)

۱۳۰,۰۰۰ تومان

همبرگر

۳۲۰ گرم برگر گوشت گوساله دست ساز، کاهو، گوجه، خیارشور، نان گرد
همبرگر

دبل

۱۰۵,۰۰۰ تومان

سینگل

۸۵,۰۰۰ تومان

پیتزا سبزیجات آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی، قارچ، پیاز، فلفل دلمه ای، نخود فرنگی، ذرت، زیتون، پنیر مخصوص، بادمجان
پیتزا سبزیجات آمریکایی

خانواده (۳۰ سانتی‌ متری)

۱۴۵,۰۰۰ تومان

یک نفره (۲۲ سانتی‌ متری)

۸۵,۰۰۰ تومان

پیتزا اسپشیال

خمیر پیتزا آمریکایی، فیله مرغ، فیله گوساله، قارچ، زیتون، فلفل دلمه ای، پنیر مخصوص
پیتزا اسپشیال

یک نفره (۲۲ سانتی‌ متری)

۱۲۵,۰۰۰ تومان

خانواده (۳۰ سانتی‌ متری)

۲۲۵,۰۰۰ تومان

پیتزا چیکن

خمیر پیتزا آمریکایی، مرغ، قارچ، فلفل دلمه ای، پنیرمخصوص
پیتزا چیکن

یک نفره (۲۲ سانتی‌ متری)

۱۲۲,۰۰۰ تومان

خانواده (۳۰ سانتی‌ متری)

۲۲۰,۰۰۰ تومان

چیکن برگر

۱۶۰ گرم فیله مرغ، کاهو، گوجه، خیار شور، ، نان گرد
چیکن برگر

سینگل

۸۵,۰۰۰ تومان

ماشروم برگر

۱۶۰ گرم برگر گوشت گوساله دست ساز، قارچ و پنیر، کاهو، گوجه، خیار شور، سس مخصوص، نان گرد
ماشروم برگر

سینگل

۹۵,۰۰۰ تومان

پیتزا آمریکایی

پیتزا مخصوص هات

خمیر پیتزا آمریکایی، کالباس، پپرونی، هات داگ، قارچ، فلفل دلمه ای، زیتون، پنیر مخصوص
پیتزا مخصوص هات

یک نفره (۲۲ سانتی‌ متری)

۱۰۵,۰۰۰ تومان

خانواده (۳۰ سانتی‌ متری)

۱۹۰,۰۰۰ تومان

پیتزا هات داگ استافدکراست

خمیر پیتزا آمریکایی، ژامبون گوشت و مرغ، قارچ، فلفل دلمه ای، زیتون، پنیر مخصوص
پیتزا هات داگ استافدکراست

یک نفره (۲۲ سانتی‌ متری)

۱۱۵,۰۰۰ تومان

خانواده (۳۰ سانتی‌ متری)

۲۱۰,۰۰۰ تومان

پیتزا مخصوص پارامیس

خمیر پیتزا آمریکایی، ژامبون مرغ و گوشت، قارچ، فلفل دلمه ای، زیتون، کنجد، پنیر مخصوص
پیتزا مخصوص پارامیس

یک نفره (۲۲ سانتی‌ متری)

۱۱۵,۰۰۰ تومان

خانواده (۳۰ سانتی‌ متری)

۲۱۰,۰۰۰ تومان

پیتزا مخصوص سیسیلی

خمیر پیتزا آمریکایی، ژامبون مرغ و گوشت، قارچ، پنیر مخصوص
پیتزا مخصوص سیسیلی

یک نفره (۲۲ سانتی‌ متری)

۱۱۰,۰۰۰ تومان

خانواده (۳۰ سانتی‌ متری)

۲۰۰,۰۰۰ تومان

پیتزا پپرونی

خمیر پیتزا آمریکایی، پپرونی تند، قارچ، پنیر مخصوص
پیتزا پپرونی

یک نفره (۲۲ سانتی‌ متری)

۱۰۵,۰۰۰ تومان

خانواده (۳۰ سانتی‌ متری)

۱۹۰,۰۰۰ تومان

پیتزا اسپشیال

خمیر پیتزا آمریکایی، فیله مرغ، فیله گوساله، قارچ، زیتون، فلفل دلمه ای، پنیر مخصوص
پیتزا اسپشیال

یک نفره (۲۲ سانتی‌ متری)

۱۲۵,۰۰۰ تومان

خانواده (۳۰ سانتی‌ متری)

۲۲۵,۰۰۰ تومان

پیتزا چیکن

خمیر پیتزا آمریکایی، مرغ، قارچ، فلفل دلمه ای، پنیرمخصوص
پیتزا چیکن

یک نفره (۲۲ سانتی‌ متری)

۱۲۲,۰۰۰ تومان

خانواده (۳۰ سانتی‌ متری)

۲۲۰,۰۰۰ تومان

پیتزا یونانی قارچ و گوشت

خمیر پیتزا آمریکایی، گوشت چرخ کرده، قارچ، فلفل دلمه ای، پنیر مخصوص
پیتزا یونانی قارچ و گوشت

یک نفره (۲۲ سانتی‌ متری)

۱۲۲,۰۰۰ تومان

خانواده (۳۰ سانتی‌ متری)

۲۲۰,۰۰۰ تومان

پیتزا تست آف مکزیکو

خمیر پیتزا آمریکایی، پپرونی، فیله گوساله، پنیر مخصوص، هالوپینو
پیتزا تست آف مکزیکو

یک نفره (۲۲ سانتی‌ متری)

۱۳۰,۰۰۰ تومان

خانواده (۳۰ سانتی‌ متری)

۲۳۵,۰۰۰ تومان

پیتزا تاکو

خمیر پیتزا آمریکایی، فیله گوساله، کاهو، سس مخصوص، چیپس، پنیر
پیتزا تاکو

یک نفره (۲۲ سانتی‌ متری)

۱۲۵,۰۰۰ تومان

خانواده (۳۰ سانتی‌ متری)

۲۲۵,۰۰۰ تومان

پیتزا رست بیف

خمیر پیتزا آمریکایی، فیله گوساله، قارچ، فلفل دلمه ای، پنیر مخصوص
پیتزا رست بیف

یک نفره (۲۲ سانتی‌ متری)

۱۳۰,۰۰۰ تومان

خانواده (۳۰ سانتی‌ متری)

۲۳۵,۰۰۰ تومان

پیتزا سبزیجات آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی ۲۲ سانتی متری، قارچ، فلفل دلمه ای، زیتون، پنیر مخصوص، کدو، گوجه
پیتزا سبزیجات آمریکایی

یک نفره (۲۲ سانتی‌ متری)

۸۵,۰۰۰ تومان

خانواده (۳۰ سانتی‌ متری)

۱۴۵,۰۰۰ تومان

پیتزا فونگی قارچ و پنیر

خمیر پیتزا آمریکایی، قارچ، فلفل دلمه ای، پنیر مخصوص
پیتزا فونگی قارچ و پنیر

یک نفره (۲۲ سانتی‌ متری)

۹۰,۰۰۰ تومان

خانواده (۳۰ سانتی‌ متری)

۱۵۰,۰۰۰ تومان

پیتزا مارگاریتا

خمیر پیتزا آمریکایی، سس مخصوص، گوجه، پنیر مخصوص
پیتزا مارگاریتا

یک نفره (۲۲ سانتی‌ متری)

۸۵,۰۰۰ تومان

خانواده (۳۰ سانتی‌ متری)

۱۴۵,۰۰۰ تومان

پیتزا مونترال مخلوط

خمیر پیتزا آمریکایی، کالباس، پپرونی، هات داگ، فلفل دلمه ای، پنیر مخصوص
پیتزا مونترال مخلوط

یک نفره (۲۲ سانتی‌ متری)

۱۰۵,۰۰۰ تومان

خانواده (۳۰ سانتی‌ متری)

۱۹۰,۰۰۰ تومان

پیتزا شیکاگو

خمیر پیتزا آمریکایی، کالباس، پپرونی، هات داگ، پنیر مخصوص
پیتزا شیکاگو

یک نفره (۲۲ سانتی‌ متری)

۹۵,۰۰۰ تومان

خانواده (۳۰ سانتی‌ متری)

۱۸۰,۰۰۰ تومان

پیتزا سیر

خمیر پیتزا آمریکایی، سس سیر، پنیر مخصوص
پیتزا سیر

یک نفره (۲۲ سانتی‌ متری)

۹۰,۰۰۰ تومان

خانواده (۳۰ سانتی‌ متری)

۱۵۰,۰۰۰ تومان

پیتزا سوپریم گوشت

خمیر پیتزا آمریکایی ۲۲ سانتی‌ متری، ژامبون گوشت، راسته گوساله، قارچ، فلفل دلمه ای، زیتون، پنیر مخصوص
پیتزا سوپریم گوشت
۱۳۵,۰۰۰ تومان

پیتزا سوپریم چیکن

خمیر پیتزا آمریکایی ۲۲ سانتی‌ متری، ژامبون مرغ، فیله مرغ، قارچ، فلفل دلمه ای، زیتون، پنیر مخصوص
پیتزا سوپریم چیکن
۱۳۰,۰۰۰ تومان

پیتزا پنجره ای

پیتزا مخصوص هات (پنجره ای)

خمیر پیتزا آمریکایی ۲۲*۲۲ سانتی‌ متری، کالباس، پپرونی، هات داگ، قارچ، فلفل دلمه ای، زیتون، پنیر مخصوص
پیتزا مخصوص هات (پنجره ای)
۱۳۰,۰۰۰ تومان

پیتزا مخصوص پارامیس (پنجره ای)

خمیر پیتزا آمریکایی ۲۲*۲۲ سانتی‌متری، ژامبون مرغ و گوشت، قارچ، فلفل دلمه ای، زیتون، ذرت، کنجد، پنیر مخصوص
پیتزا مخصوص پارامیس (پنجره ای)
۱۴۰,۰۰۰ تومان

پیتزا مخصوص سیسیلی (پنجره ای)

خمیر پیتزا آمریکایی ۲۲*۲۲ سانتی‌متری، ژامبون مرغ و گوشت، قارچ، پنیر مخصوص
پیتزا مخصوص سیسیلی (پنجره ای)
۱۳۵,۰۰۰ تومان

پیتزا پپرونی (پنجره ای)

خمیر پیتزا آمریکایی ۲۲*۲۲ سانتی‌متری، سالامی، پپرونی تند، قارچ، پنیر مخصوص
پیتزا پپرونی (پنجره ای)
۱۳۰,۰۰۰ تومان

پیتزا اسپشیال (پنجره ای)

خمیر پیتزا آمریکایی ۲۲*۲۲ سانتی‌متری، فیله مرغ، فیله گوساله، قارچ، زیتون، فلفل دلمه ای، پنیر مخصوص
پیتزا اسپشیال (پنجره ای)
۱۵۵,۰۰۰ تومان

پیتزا چیکن (پنجره ای)

خمیر پیتزا آمریکایی ۲۲ سانتی‌متری، مرغ، قارچ، فلفل دلمه ای، پنیر مخصوص
پیتزا چیکن (پنجره ای)
۱۵۰,۰۰۰ تومان

پیتزا یونانی قارچ و گوشت (پنجره ای)

خمیر پیتزا آمریکایی ۲۲*۲۲ سانتی‌متری، گوشت چرخ کرده، قارچ، فلفل دلمه ای، پنیر مخصوص
پیتزا یونانی قارچ و گوشت (پنجره ای)
۱۵۰,۰۰۰ تومان

پیتزا تست آف مکزیکو (پنجره ای)

خمیر پیتزا آمریکایی ۲۲*۲۲ سانتی‌متری، پپرونی، فیله گوساله، پنیر مخصوص، هالوپینو
پیتزا تست آف مکزیکو (پنجره ای)
۱۶۰,۰۰۰ تومان

پیتزا تاکو (پنجره ای)

خمیر پیتزا آمریکایی ۲۲*۲۲ سانتی‌متری، فیله گوساله، کاهو، سس مخصوص، چیپس، پنیر مخصوص
پیتزا تاکو (پنجره ای)
۱۵۵,۰۰۰ تومان

پیتزا سبزیجات (پنجره ای)

خمیر پیتزا آمریکایی ۲۲*۲۲ سانتی‌ متری، قارچ، فلفل دلمه ای، زیتون، پنیر، کدو، گوجه
پیتزا سبزیجات (پنجره ای)
۱۰۰,۰۰۰ تومان

پیتزا رست بیف (پنجره ای)

خمیر پیتزا آمریکایی ۲۲*۲۲ سانتی‌متری، فیله گوساله، قارچ، فلفل دلمه ای، پنیر مخصوص
پیتزا رست بیف (پنجره ای)
۱۶۰,۰۰۰ تومان

پیتزا فونگی قارچ و پنیر (پنجره ای)

خمیر پیتزا آمریکایی ۲۲*۲۲ سانتی‌متری، قارچ، فلفل دلمه ای، پنیر مخصوص
پیتزا فونگی قارچ و پنیر (پنجره ای)
۱۰۵,۰۰۰ تومان

پیتزا مارگاریتا (پنجره ای)

خمیر پیتزا آمریکایی ۲۲*۲۲ سانتی‌متری، سس مخصوص، گوجه، پنیر مخصوص
پیتزا مارگاریتا (پنجره ای)
۱۰۰,۰۰۰ تومان

پیتزا مونترال مخلوط (پنجره ای)

خمیر پیتزا آمریکایی ۲۲*۲۲ سانتی‌متری، کالباس، پپرونی، هات داگ، فلفل دلمه ای، پنیر مخصوص
پیتزا مونترال مخلوط (پنجره ای)
۱۳۰,۰۰۰ تومان

پیتزا شیگاگو (پنجره ای)

خمیر پیتزا آمریکایی ۲۲*۲۲ سانتی‌متری، کالباس، پپرونی، هات داگ، پنیر مخصوص
پیتزا شیگاگو (پنجره ای)
۱۲۰,۰۰۰ تومان

پیتزا سیر (پنجره ای)

خمیر پیتزا آمریکایی ۲۲*۲۲ سانتی‌متری، سس سیر، پنیر مخصوص
پیتزا سیر (پنجره ای)
۱۰۵,۰۰۰ تومان

برگر

پیتزا برگر

برگر در قالب پیتزا خمیر پیتزا ۱۶۰ گرم گوشت همبرگر و پنیر و گوجه و قارچ و کنجد
پیتزا برگر
۱۰۰,۰۰۰ تومان

همبرگر

۱۶۰ گرم برگر گوشت گوساله دست ساز، کاهو، گوجه، خیارشور، نان گرد
همبرگر

سینگل

۸۵,۰۰۰ تومان

دبل

۱۰۵,۰۰۰ تومان

چیز برگر

۱۶۰ گرم برگر گوشت گوساله دست ساز، پنیر گودا، کاهو، گوجه، خیار شور، نان گرد
چیز برگر

سینگل

۹۰,۰۰۰ تومان

دبل

۱۱۰,۰۰۰ تومان

چیلی برگر

۱۶۰ گرم برگر گوشت گوساله دست ساز، فلفل هالوپینو، کاهو، گوجه، خیار شور، نان گرد
چیلی برگر

سینگل

۹۰,۰۰۰ تومان

دبل

۱۱۰,۰۰۰ تومان

چیکن برگر

۱۶۰ گرم فیله مرغ، کاهو، گوجه، خیار شور، ، نان گرد
چیکن برگر

سینگل

۸۵,۰۰۰ تومان

دبل

۱۰۵,۰۰۰ تومان

چیکن برگر چیلی

۱۶۰ گرم فیله مرغ، کاهو، فلفل هالوپینو، کاهو، گوجه، خیار شور، سس مخصوص، نان گرد
چیکن برگر چیلی

سینگل

۹۰,۰۰۰ تومان

دبل

۱۱۰,۰۰۰ تومان

ماشروم برگر

۱۶۰ گرم برگر گوشت گوساله دست ساز، قارچ و پنیر، کاهو، گوجه، خیار شور، سس مخصوص، نان گرد
ماشروم برگر

سینگل

۹۵,۰۰۰ تومان

دبل

۱۱۵,۰۰۰ تومان

پپرونی برگر

پپرونی، ۱۶۰ گرم برگر گوشت گوساله دست ساز، کاهو، گوجه، خیار شور، سس مخصوص، نان گرد
پپرونی برگر

سینگل

۹۰,۰۰۰ تومان

دبل

۱۰۰,۰۰۰ تومان

رویال برگر

۱۶۰ گرم برگر گوشت گوساله دست ساز، ژامبون، قارچ و پنیر، کاهو، گوجه، خیار شور، سس مخصوص، نان گرد
رویال برگر

سینگل

۹۵,۰۰۰ تومان

دبل

۱۱۵,۰۰۰ تومان

رویال برگر چیلی

۱۶۰ گرم برگر گوشت گوساله دست ساز، ژامبون، قارچ و پنیر، هالوپینو، کاهو، گوجه، خیار شور، سس مخصوص، نان گرد
رویال برگر چیلی

سینگل

۱۰۰,۰۰۰ تومان

دبل

۱۲۰,۰۰۰ تومان

میکس برگر

۱۶۰ گرم فیله مرغ، ۱۶۰ گرم برگر گوشت گوساله دست ساز، کاهو، گوجه، خیار شور، سس مخصوص، نان گرد
میکس برگر

سینگل

۱۰۵,۰۰۰ تومان

دبل

۱۲۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ (نان باگت)

ساندویچ رست بیف (نان باگت)

۶۰ گرم فیله گوساله ریش ریش شده، قارچ، پنیر، کاهو، گوجه، خیارشور، نان سبوس
ساندویچ رست بیف (نان باگت)
۹۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ های ویچ (نان باگت)

۶۰ گرم فیله مرغ، ۶۰ گرم فیله گوساله، کاهو، گوجه، خیارشور، نان سبوس
ساندویچ های ویچ (نان باگت)
۹۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ فیله مرغ (نان باگت)

۳ تکه فیله گریل، کاهو، قارچ، پنیر، گوجه، خیارشور، نان سبوس
ساندویچ فیله مرغ (نان باگت)
۸۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ مخصوص سیسیلی (نان باگت)

۲ ورق ژامبون مرغ، قارچ، پنیر مخصوص، کاهو، گوجه، خیارشور، نان سبوس
ساندویچ مخصوص سیسیلی (نان باگت)
۸۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون گوشت تنوری (نان باگت)

۳ اسلایس ژامبون گوشت تنوری، قارچ، پنیر، کاهو، گوجه، خیارشور، سس مخصوص، نان باگت
ساندویچ ژامبون گوشت تنوری (نان باگت)
۸۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ ویژه (نان باگت)

۲۰۰ گرم هات داگ تنوری، قارچ، پنیر، کاهو، گوجه، خیارشور، نان سبوس
ساندویچ هات داگ ویژه (نان باگت)
۸۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ (نان باگت)

۲۰۰ گرم هات داگ تنوری، کاهو، گوجه، خیارشور، نان سبوس
ساندویچ هات داگ (نان باگت)
۷۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون سرد (نان باگت)

۳ ورق ژامبون گوشت تنوری، کاهو، گوجه، خیارشور، نان سبوس
ساندویچ ژامبون سرد (نان باگت)
۷۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ (نان مخصوص)

ساندویچ رست بیف (نان مخصوص)

۶۰ گرم فیله گوساله ریش ریش شده، قارچ، پنیر مخصوص، نان مخصوص
ساندویچ رست بیف (نان مخصوص)
۱۰۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ های ویچ (نان مخصوص)

۶۰ گرم فیله مرغ، ۶۰ گرم فیله گوساله، قارچ، پنیر مخصوص، نان مخصوص، سس مخصوص
ساندویچ های ویچ (نان مخصوص)
۱۰۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ فیله مرغ (نان مخصوص)

۶۰ گرم فیله مرغ، قارچ، پنیر، نان مخصوص، سس مخصوص
ساندویچ فیله مرغ (نان مخصوص)
۹۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ مخصوص سیسیلی (نان مخصوص)

۲ اسلایس ژامبون مرغ، قارچ، پنیر، نان مخصوص، سس مخصوص
ساندویچ مخصوص سیسیلی (نان مخصوص)
۹۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون گوشت تنوری (نان مخصوص)

۳ اسلایس ژامبون گوشت تنوری، قارچ، پنیر مخصوص، نان مخصوص، سس مخصوص
ساندویچ ژامبون گوشت تنوری (نان مخصوص)
۹۰,۰۰۰ تومان

سالاد و پیش غذا

سیب با پنیر و قارچ

سیب زمینی تنوری، قارچ، پنیر پیتزا
سیب با پنیر و قارچ
۷۰,۰۰۰ تومان

سیب زمینی ساده

۱۴۰ گرم سیب زمینی تنوری
سیب زمینی ساده
۵۰,۰۰۰ تومان

سیب زمینی پنیر

۱۳۰ گرم سیب زمینی تنوری، پنیر مخصوص
سیب زمینی پنیر
۶۵,۰۰۰ تومان

نان سیر

۸ تکه نان باگت، سس سیر مخصوص، پنیر مخصوص
نان سیر
۷۰,۰۰۰ تومان

نوشیدنی

نوشابه قوطی

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی

کوکا کولا

۱۲,۰۰۰ تومان

فانتا پرتقالی

۱۲,۰۰۰ تومان

اسپرایت

۱۲,۰۰۰ تومان

زیرو

۱۲,۰۰۰ تومان

نوشابه خانواده

۱.۵ لیتر
نوشابه خانواده

کوکا کولا

۱۸,۰۰۰ تومان

فانتا پرتقالی

۱۸,۰۰۰ تومان

اسپرایت

۱۸,۰۰۰ تومان

ماءالشعیر قوطی هی دی

۳۳۰ میلی لیتر
ماءالشعیر قوطی هی دی

لیمو

۱۴,۵۰۰ تومان

هلو

۱۴,۵۰۰ تومان

استوایی

۱۴,۵۰۰ تومان

کلاسیک

۱۴,۵۰۰ تومان

آب معدنی کوچک

۵۰۰ میلی لیتر
آب معدنی کوچک
۵,۰۰۰ تومان