جست‌وجو در اسنپ‌فود

اسنپ فود

رستوران های تهران

پیتزا هات (پیروزی)

پیتزا ایتالیایی

پیتزا چیکن (ایتالیایی)

خمیر پیتزا ایتالیایی ۳۰ سانتی‌متری، مرغ، پنیر پارمزان پنیر گودا
پیتزا چیکن (ایتالیایی)
۱۰۵,۰۰۰ تومان

پیتزا یونانی (ایتالیایی)

خمیر پیتزا ایتالیایی ۳۰ سانتی‌متری، گوشت چرخ کرده، پنیر مخصوص پارمزان پنیر گودا
پیتزا یونانی (ایتالیایی)
۱۰۸,۰۰۰ تومان

پیتزا استیک (ایتالیایی)

خمیر پیتزا ایتالیایی ۳۰ سانتی‌متری، استیک گوساله، پنیر مخصوص پارمزان، پنیر گودا
پیتزا استیک (ایتالیایی)
۱۱۰,۰۰۰ تومان

پیتزا سیسیلی (ایتالیایی)

خمیر پیتزا ایتالیایی ۳۰ سانتی‌متری، ژامبون مرغ و گوشت، پنیر پارمزان، پنیر گودا
پیتزا سیسیلی (ایتالیایی)
۱۰۰,۰۰۰ تومان

پیتزا پپرونی (ایتالیایی)

خمیر پیتزا ایتالیایی ۳۰ سانتی‌متری، سالامی، پپرونی، پنیر پارمزان،پنیر گودا
پیتزا پپرونی (ایتالیایی)
۸۵,۰۰۰ تومان

پیتزا سالامی (ایتالیایی)

خمیر پیتزا ایتالیایی ۳۰ سانتی‌متری، سالامی، پنیر پارمزان،پنیر گودا
پیتزا سالامی (ایتالیایی)
۱۰۰,۰۰۰ تومان

پیتزا چهار فصل (ایتالیایی)

خمیر پیتزا ایتالیایی ۳۰ سانتی‌متری، فیله مرغ، گوشت چرخ کرده ، پپرونی، ژامبون گوشت و مرغ، پنیر گودا، پنیر مخصوص پارمزان
پیتزا چهار فصل (ایتالیایی)
۱۰۰,۰۰۰ تومان

پیتزا آمریکایی

پیتزا مخصوص هات

خمیر پیتزا آمریکایی، کالباس، پپرونی، هات داگ، قارچ، فلفل دلمه ای، ذرت، زیتون، پنیر پارمزان
پیتزا مخصوص هات

یک نفره (۲۳ سانتی‌متری)

۸۰,۰۰۰ تومان

خانواده (۳۲ سانتی‌متری)

۱۵۵,۰۰۰ تومان

پیتزا هات داگ استافدکراست

خمیر پیتزا آمریکایی، ژامبون گوشت و مرغ، قارچ، فلفل دلمه ای، ذرت، زیتون، گوجه گیلاسی، پنیر مخصوص پارمزان
پیتزا هات داگ استافدکراست

یک نفره (۲۳ سانتی‌متری)

۹۵,۰۰۰ تومان

خانواده (۳۲ سانتی‌متری)

۱۸۵,۰۰۰ تومان

پیتزا مخصوص پارامیس

خمیر پیتزا آمریکایی، ژامبون مرغ و گوشت، قارچ، فلفل دلمه ای، زیتون، ذرت، کنجد، پنیر پارمزان
پیتزا مخصوص پارامیس

یک نفره (۲۳ سانتی‌متری)

۸۵,۰۰۰ تومان

خانواده (۳۲ سانتی‌متری)

۱۶۵,۰۰۰ تومان

پیتزا مخصوص سیسیلی

خمیر پیتزا آمریکایی، ژامبون مرغ و گوشت، قارچ، پنیر پارمزان
پیتزا مخصوص سیسیلی

یک نفره (۲۳ سانتی‌متری)

۸۳,۰۰۰ تومان

خانواده (۳۲ سانتی‌متری)

۱۶۰,۰۰۰ تومان

پیتزا سالامی

خمیر پیتزا آمریکایی، سالامی، قارچ، پنیر پارمزان
پیتزا سالامی

یک نفره (۲۳ سانتی‌متری)

۹۰,۰۰۰ تومان

خانواده (۳۲ سانتی‌متری)

۱۷۵,۰۰۰ تومان

پیتزا پپرونی

خمیر پیتزا آمریکایی، سالامی، پپرونی، قارچ، پنیر پارمزان
پیتزا پپرونی

یک نفره (۲۳ سانتی‌متری)

۷۹,۰۰۰ تومان

خانواده (۳۲ سانتی‌متری)

۱۵۳,۰۰۰ تومان

پیتزا سبزیجات آمریکایی یک نفره (۲۳ سانتی متری)

خمیر پیتزا آمریکایی، قارچ،، فلفل دلمه ای، نخود فرنگی، ذرت، زیتون، پنیر پارمزان
پیتزا سبزیجات آمریکایی یک نفره (۲۳ سانتی متری)

یک نفره (۲۳ سانتی‌متری)

۶۵,۰۰۰ تومان

خانواده (۳۲ سانتی‌متری)

۱۲۵,۰۰۰ تومان

پیتزا فونگی قارچ و پنیر

خمیر پیتزا آمریکایی، قارچ، فلفل دلمه ای، پنیر پارمزان
پیتزا فونگی قارچ و پنیر

یک نفره (۲۳ سانتی‌متری)

۶۴,۰۰۰ تومان

خانواده (۳۲ سانتی‌متری)

۱۲۳,۰۰۰ تومان

پیتزا مارگاریتا

خمیر پیتزا آمریکایی، سس مخصوص، گوجه، پنیر پارمزان
پیتزا مارگاریتا

یک نفره (۲۳ سانتی‌متری)

۶۹,۰۰۰ تومان

خانواده (۳۲ سانتی‌متری)

۱۳۳,۰۰۰ تومان

پیتزا اسپشیال

خمیر پیتزا آمریکایی، فیله مرغ، فیله گوساله، قارچ، زیتون، ذرت، فلفل دلمه ای، گوجه، پنیر پارمزان
پیتزا اسپشیال

یک نفره (۲۳ سانتی‌متری)

۱۱۵,۰۰۰ تومان

خانواده (۳۲ سانتی‌متری)

۲۲۵,۰۰۰ تومان

پیتزا چیکن

خمیر پیتزا آمریکایی، مرغ، قارچ، پیاز، فلفل دلمه ای، پنیر پارمزان
پیتزا چیکن

یک نفره (۲۳ سانتی‌متری)

۹۰,۰۰۰ تومان

خانواده (۳۲ سانتی‌متری)

۱۷۵,۰۰۰ تومان

پیتزا یونانی قارچ و گوشت

خمیر پیتزا آمریکایی، گوشت چرخ کرده، قارچ، فلفل دلمه ای، پنیر مخصوص پارمزان
پیتزا یونانی قارچ و گوشت

یک نفره (۲۳ سانتی‌متری)

۹۳,۰۰۰ تومان

خانواده (۳۲ سانتی‌متری)

۱۸۰,۰۰۰ تومان

پیتزا تست آف مکزیکو

خمیر پیتزا آمریکایی، پپرونی، فیله گوساله، پنیر مخصوص پارمزان، هالوپینو
پیتزا تست آف مکزیکو

یک نفره (۲۳ سانتی‌متری)

۱۱۵,۰۰۰ تومان

خانواده (۳۲ سانتی‌متری)

۲۲۵,۰۰۰ تومان

پیتزا تاکو

خمیر پیتزا آمریکایی، فیله گوساله، پیاز، کاهو، سس مخصوص، چیپس، پنیر پارمزان
پیتزا تاکو

یک نفره (۲۳ سانتی‌متری)

۱۱۵,۰۰۰ تومان

خانواده (۳۲ سانتی‌متری)

۲۲۵,۰۰۰ تومان

پیتزا رست بیف

خمیر پیتزا آمریکایی، فیله گوساله، قارچ، فلفل دلمه ای، پیاز، پنیر پارمزان
پیتزا رست بیف

یک نفره (۲۳ سانتی‌متری)

۱۱۵,۰۰۰ تومان

خانواده (۳۲ سانتی‌متری)

۲۲۵,۰۰۰ تومان

پیتزا استیک

خمیر پیتزا آمریکایی، استیک گوساله، قارچ، فلفل دلمه ای، پیاز، پنیر مخصوص پارمزان
پیتزا استیک

یک نفره (۲۳ سانتی‌متری)

۱۲۰,۰۰۰ تومان

خانواده (۳۲ سانتی‌متری)

۲۳۵,۰۰۰ تومان

پیتزا اسپشیال چیلی (تند)

خمیر پیتزا آمریکایی، فیله مرغ، فیله گوساله، قارچ، زیتون، ذرت، فلفل دلمه ای، فلفل هالوپینو، گوجه، پنیر پارمزان
پیتزا اسپشیال چیلی (تند)

یک نفره (۲۳ سانتی‌متری)

۱۱۸,۰۰۰ تومان

خانواده (۳۲ سانتی‌متری)

۲۳۰,۰۰۰ تومان

پیتزا چیکن چیلی (تند)

خمیر پیتزا آمریکایی، مرغ، قارچ، پیاز، فلفل دلمه ای، فلفل هالوپینو، پنیر مخصوص پارمزان
پیتزا چیکن چیلی (تند)

یک نفره (۲۳ سانتی‌متری)

۹۲,۰۰۰ تومان

خانواده (۳۲ سانتی‌متری)

۱۸۰,۰۰۰ تومان

پیتزا سوپریم چیکن

خمیر پیتزا آمریکایی، ژامبون مرغ، فیله مرغ، قارچ، فلفل دلمه ای، زیتون، پنیر مخصوص پارمزان
پیتزا سوپریم چیکن

یک نفره (۲۳ سانتی‌متری)

۹۵,۰۰۰ تومان

خانواده (۳۲ سانتی‌متری)

۱۸۵,۰۰۰ تومان

پیتزا سوپریم گوشت

خمیر پیتزا آمریکایی، ژامبون گوشت، راسته گوساله، قارچ، فلفل دلمه ای، زیتون، پنیر مخصوص پارمزان
پیتزا سوپریم گوشت

یک نفره (۲۳ سانتی‌متری)

۱۲۰,۰۰۰ تومان

خانواده (۳۲ سانتی‌متری)

۲۳۵,۰۰۰ تومان

پیتزا ۴*۱

خمیر پیتزا آمریکایی، ترکیب پیتزاهای سیسیلی، پیتزا چیکن، پیتزا رست بیف و پیتزا پپرونی
پیتزا  4*1

یک نفره (۲۳ سانتی‌متری)

۹۰,۰۰۰ تومان

خانواده (۳۲ سانتی‌متری)

۱۷۵,۰۰۰ تومان

پیتزا پنجره ای

پیتزا مخصوص هات (پنجره ای)

خمیر پیتزا آمریکایی ۲۲*۲۲ سانتی‌متری، کالباس، پپرونی، هات داگ، قارچ، فلفل دلمه ای، ذرت، زیتون، پنیر پارمزان
پیتزا مخصوص هات (پنجره ای)
۹۵,۰۰۰ تومان

پیتزا مخصوص پارامیس (پنجره ای)

خمیر پیتزا آمریکایی ۲۲*۲۲ سانتی‌متری، ژامبون مرغ و گوشت، قارچ، فلفل دلمه ای، زیتون، ذرت، کنجد، پنیر پارمزان
پیتزا مخصوص پارامیس (پنجره ای)
۱۰۰,۰۰۰ تومان

پیتزا مخصوص سیسیلی (پنجره ای)

خمیر پیتزا آمریکایی ۲۲*۲۲ سانتی‌متری، ژامبون مرغ و گوشت، قارچ، پنیر پارمزان
پیتزا مخصوص سیسیلی (پنجره ای)
۹۸,۰۰۰ تومان

پیتزا سالامی (پنجره ای)

خمیر پیتزا آمریکایی ۲۲*۲۲ سانتی‌متری، سالامی، قارچ، پنیر پارمزان
پیتزا سالامی (پنجره ای)
۱۰۵,۰۰۰ تومان

پیتزا پپرونی (پنجره ای)

خمیر پیتزا آمریکایی ۲۲*۲۲ سانتی‌متری، سالامی، پپرونی، قارچ، پنیر پارمزان
پیتزا پپرونی (پنجره ای)
۹۴,۰۰۰ تومان

پیتزا سبزیجات (پنجره ای)

خمیر پیتزا آمریکایی ۲۲*۲۲ سانتی‌متری، قارچ، پیاز، فلفل دلمه ای، نخود فرنگی، ذرت، زیتون، پنیر پارمزان
پیتزا سبزیجات (پنجره ای)
۸۰,۰۰۰ تومان

پیتزا فونگی قارچ و پنیر (پنجره ای)

خمیر پیتزا آمریکایی ۲۲*۲۲ سانتی‌متری، قارچ، فلفل دلمه ای، پنیر پارمزان
پیتزا فونگی قارچ و پنیر (پنجره ای)
۷۹,۰۰۰ تومان

پیتزا مارگاریتا (پنجره ای)

خمیر پیتزا آمریکایی ۲۲*۲۲ سانتی‌متری، سس مخصوص، گوجه، پنیر پارمزان
پیتزا مارگاریتا (پنجره ای)
۸۴,۰۰۰ تومان

پیتزا اسپشیال (پنجره ای)

خمیر پیتزا آمریکایی ۲۲*۲۲ سانتی‌متری، فیله مرغ، فیله گوساله، قارچ، زیتون، ذرت، فلفل دلمه ای، گوجه، پنیر پارمزان
پیتزا اسپشیال (پنجره ای)
۱۳۰,۰۰۰ تومان

پیتزا چیکن (پنجره ای)

خمیر پیتزا آمریکایی ۲۲*۲۲ سانتی‌متری، مرغ، قارچ، پیاز، فلفل دلمه ای، پنیر پارمزان
پیتزا چیکن (پنجره ای)
۱۰۵,۰۰۰ تومان

پیتزا یونانی قارچ و گوشت (پنجره ای)

خمیر پیتزا آمریکایی ۲۲*۲۲ سانتی‌متری، گوشت چرخ کرده، قارچ، فلفل دلمه ای، پنیر مخصوص پارمزان
پیتزا یونانی قارچ و گوشت (پنجره ای)
۱۰۸,۰۰۰ تومان

پیتزا تست آف مکزیکو (پنجره ای)

خمیر پیتزا آمریکایی ۲۲*۲۲ سانتی‌متری، پپرونی، فیله گوساله، پنیر مخصوص پارمزان، هالوپینو
پیتزا تست آف مکزیکو (پنجره ای)
۱۳۰,۰۰۰ تومان

پیتزا تاکو (پنجره ای)

خمیر پیتزا آمریکایی ۲۲*۲۲ سانتی‌متری، فیله گوساله، پیاز، کاهو، سس مخصوص، چیپس، پنیر پارمزان
پیتزا تاکو (پنجره ای)
۱۳۰,۰۰۰ تومان

پیتزا رست بیف (پنجره ای)

خمیر پیتزا آمریکایی ۲۲*۲۲ سانتی‌متری، فیله گوساله، قارچ، فلفل دلمه ای، پیاز، پنیر پارمزان
پیتزا رست بیف (پنجره ای)
۱۳۰,۰۰۰ تومان

پیتزا استیک (پنجره ای)

خمیر پیتزا آمریکایی ۲۲*۲۲ سانتی‌متری، استیک گوساله، قارچ، فلفل دلمه ای، پیاز، پنیر مخصوص پارمزان
پیتزا استیک (پنجره ای)
۱۳۵,۰۰۰ تومان

پیتزا اسپشیال چیلی (پنجره ای)

خمیر پیتزا آمریکایی ۲۲*۲۲ سانتی‌متری، فیله مرغ، فیله گوساله، قارچ، زیتون، ذرت، فلفل دلمه ای، فلفل هالوپینو، گوجه، پنیر پارمزان
پیتزا اسپشیال چیلی (پنجره ای)
۱۳۰,۰۰۰ تومان

پیتزا چیکن چیلی (پنجره ای)

خمیر پیتزا آمریکایی ۲۲*۲۲ سانتی‌متری، مرغ، قارچ، پیاز، فلفل دلمه ای، فلفل هالوپینو، پنیر مخصوص پارمزان
پیتزا چیکن چیلی (پنجره ای)
۱۰۷,۰۰۰ تومان

برگر

همبرگر

۱۶۰ گرم برگر گوشت گوساله دست ساز، کاهو، گوجه، خیار شور، سس مخصوص، نان گرد
همبرگر

سینگل

۷۰,۰۰۰ تومان

دبل

۱۰۴,۰۰۰ تومان

چیز برگر

۱۶۰ گرم برگر گوشت گوساله دست ساز، پنیر، کاهو، گوجه، خیار شور، سس مخصوص، نان گرد
چیز برگر

سینگل

۷۲,۰۰۰ تومان

دبل

۱۰۸,۰۰۰ تومان

چیلی برگر

۱۶۰ گرم برگر گوشت گوساله دست ساز، پنیر، فلفل هالوپینو، کاهو، گوجه، خیار شور، سس مخصوص، نان گرد
چیلی برگر

سینگل

۷۲,۰۰۰ تومان

دبل

۱۰۸,۰۰۰ تومان

چیکن برگر

۱۶۰ گرم فیله مرغ، کاهو، گوجه، خیار شور، سس مخصوص، نان گرد
چیکن برگر

سینگل

۴۹,۰۰۰ تومان

دبل

۷۱,۰۰۰ تومان

چیکن برگر چیلی

۱۶۰ گرم فیله مرغ، کاهو، فلفل هالوپینو، کاهو، گوجه، خیار شور، سس مخصوص، نان گرد
چیکن برگر چیلی

سینگل

۵۱,۰۰۰ تومان

دبل

۷۴,۰۰۰ تومان

ماشروم برگر

۱۶۰ گرم برگر گوشت گوساله دست ساز، قارچ و پنیر، کاهو، گوجه، خیار شور، سس مخصوص، نان گرد
ماشروم برگر

سینگل

۷۳,۰۰۰ تومان

دبل

۱۱۰,۰۰۰ تومان

رویال برگر

۱۶۰ گرم برگر گوشت گوساله دست ساز، ژامبون، قارچ و پنیر، کاهو، گوجه، خیار شور، سس مخصوص، نان گرد
رویال برگر

سینگل

۷۴,۰۰۰ تومان

دبل

۱۱۲,۰۰۰ تومان

رویال برگر چیلی

۱۶۰ گرم برگر گوشت گوساله دست ساز، ژامبون، قارچ و پنیر، هالوپینو، کاهو، گوجه، خیار شور، سس مخصوص، نان گرد
رویال برگر چیلی

سینگل

۷۶,۰۰۰ تومان

دبل

۱۱۴,۰۰۰ تومان

میکس برگر

۱۶۰ گرم فیله مرغ، ۱۶۰ گرم برگر گوشت گوساله دست ساز، کاهو، گوجه، خیار شور، سس مخصوص، نان گرد
میکس برگر

سینگل

۷۷,۰۰۰ تومان

دبل

۱۱۵,۰۰۰ تومان

چیز برگر فرانسوی

پنیر پیتزا روی نان برگر، بدون کاهو گوجه و خیار شور همراه با سیب زمینی سرخ کرده در کنار برگر
چیز برگر فرانسوی
۸۲,۰۰۰ تومان

ساندویچ(نان باگت)

ساندویچ رست بیف (نان باگت)

۹۰ گرم فیله گوساله ریش ریش شده، قارچ، پنیر، کاهو، گوجه، خیارشور، سس مخصوص، نان باگت
ساندویچ رست بیف (نان باگت)
۸۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ های ویچ (نان باگت)

۶۰ گرم فیله مرغ، ۶۰ گرم فیله گوساله، کاهو، گوجه، خیارشور، سس مخصوص، نان باگت
ساندویچ های ویچ (نان باگت)
۹۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ فیله مرغ (نان باگت)

۳ تکه فیله مرغ، کاهو، قارچ، پنیر، گوجه، خیارشور، سس مخصوص، نان باگت
ساندویچ فیله مرغ (نان باگت)
۷۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ مخصوص سیسیلی (نان باگت)

۲ تکه فیله مرغ، ۳ اسلایس ژامبون مرغ، کاهو، گوجه، خیارشور، سس مخصوص، نان باگت
ساندویچ مخصوص سیسیلی (نان باگت)
۷۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون گوشت تنوری (نان باگت)

۴ اسلایس ژاموبن مخلوط تنوری، قارچ، پنیر، کاهو، گوجه، خیارشور، سس مخصوص، نان باگت
ساندویچ ژامبون گوشت تنوری (نان باگت)
۶۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ ویژه (نان باگت)

۲۰۰ گرم هات داگ، قارچ، پنیر، کاهو، گوجه، خیارشور، سس مخصوص، نان باگت
ساندویچ هات داگ ویژه (نان باگت)
۵۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ (نان باگت)

۲۰۰ گرم هات داگ، کاهو، گوجه، خیارشور، سس مخصوص، نان باگت
ساندویچ هات داگ (نان باگت)
۵۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون سرد (نان باگت)

۴ اسلایس ژامبون، کاهو، گوجه، خیارشور، سس مخصوص، نان باگت
ساندویچ ژامبون سرد (نان باگت)
۵۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ (نان مخصوص)

ساندویچ رست بیف (نان مخصوص)

۹۰ گرم فیله گوساله ریش ریش شده، قارچ، پنیر، نان مخصوص
ساندویچ رست بیف (نان مخصوص)
۸۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ های ویچ (نان مخصوص)

۶۰ گرم فیله مرغ، ۶۰ گرم فیله گوساله، قارچ، پنیر، نان مخصوص
ساندویچ های ویچ (نان مخصوص)
۸۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ فیله مرغ (نان مخصوص)

۳ تکه فیله مرغ، قارچ، پنیر، نان مخصوص
ساندویچ فیله مرغ (نان مخصوص)
۷۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ مخصوص سیسیلی (نان مخصوص)

۲ تکه فیله مرغ، ۳ اسلایس ژامبون مرغ، قارچ، پنیر، نان مخصوص
ساندویچ مخصوص سیسیلی (نان مخصوص)
۷۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون گوشت تنوری (نان مخصوص)

۴ اسلایس ژامبون گوشت تنوری، قارچ، پنیر، نان مخصوص
ساندویچ ژامبون گوشت تنوری (نان مخصوص)
۶۰,۰۰۰ تومان

سوخاری

فیله سوخاری پنج تکه

۵ تکه فیله مرغ سوخاری، به همراه سیب زمینی سرخ کرده، سالاد کلم،
فیله سوخاری پنج تکه

(نرمال)

۹۵,۰۰۰ تومان

(اسپایسی)

۹۵,۰۰۰ تومان

فیله سوخاری سه تکه

۳ تکه فیله مرغ سوخاری، به همراه سیب زمینی سرخ کرده، سالاد کلم،
فیله سوخاری سه تکه

(نرمال)

۷۵,۰۰۰ تومان

(اسپایسی)

۷۵,۰۰۰ تومان

سالاد و پیش غذا

نان سیر

۴تکه نان باگت، سس سیر، پنیر
نان سیر
۳۵,۰۰۰ تومان

سیب زمینی ساده

۱۴۰ گرم سیب زمینی سرخ شده
سیب زمینی ساده
۳۵,۰۰۰ تومان

سیب زمینی ویژه

۲۴۰ گرم سیب زمینی سرخ شده، پنیر، قارچ، ژامبون
سیب زمینی ویژه
۶۵,۰۰۰ تومان

قارچ سوخاری

۱۲-۱۴ عدد قارچ سوخاری
قارچ سوخاری
۴۰,۰۰۰ تومان

سالاد سزار سوخاری

کاهو، ۳ تکه فیله مرغ، زیتون، گوجه گیلاسی، نان مخصوص، پنیر پارمزان
سالاد سزار سوخاری
۹۵,۰۰۰ تومان

سالاد سزار گریل

کاهو، ۳ تکه فیله مرغ، زیتون، گوجه گیلاسی، نان مخصوص، پنیر پارمزان
سالاد سزار گریل
۸۰,۰۰۰ تومان

سالاد کلم

کلم، نخود فرنگی، هویج، سس مایونز کم چرب
سالاد کلم
۱۷,۰۰۰ تومان

سالاد فصل

کاهو، خیار، گوجه، هویج، سس سالاد
سالاد فصل
۲۵,۰۰۰ تومان

نان اضافه

یک عدد نان
نان اضافه
۳,۵۰۰ تومان

نوشیدنی

نوشابه قوطی

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی

کوکا کولا

۸,۵۰۰ تومان

فانتا پرتقالی

۸,۵۰۰ تومان

اسپرایت

۸,۵۰۰ تومان

ماءالشعیر قوطی بیگ بر

۳۳۰ میلی لیتر
ماءالشعیر قوطی بیگ بر

لیمو

۱۰,۰۰۰ تومان

هلو

۱۰,۰۰۰ تومان

استوایی

۱۰,۰۰۰ تومان

دوغ بطری کوچک خوشگوار

۲۷۰ میلی لیتر
دوغ بطری کوچک خوشگوار
۳,۰۰۰ تومان