جست‌وجو در اسنپ‌فود

اسنپ فود

رستوران های تهران

پیتزا ونک (فردوس شرق)

پر‌طرفدارها

پیتزا مینی چیکن

۴۰ گرم سینه مرغ، ۲۰ گرم قارچ، ۱۳۰ گرم پنیر، فلفل دلمه ای، به همراه یک عدد سس یک نفره
پیتزا مینی چیکن
۳۴,۰۰۰ تومان

پیتزا ژامبون یک نفره

مخلوط ژامبون ۹۰ گرم، پنیر پیتزا ۱۳۰گرم، خمیر پیتزا به انداره ۲۲ سانتی متر (به همراه ۲ عدد سس)
پیتزا ژامبون یک نفره
۶۵,۰۰۰ تومان

پیتزا چیکن یک نفره

مرغ ۸۰ گرم، قارچ ۴۰ گرم، پنیر ۱۳۰ گرم، خمیر پیتزا به انداره ۲۲ سانتی متر(به همراه ۲عدد سس)
پیتزا چیکن یک نفره
۷۵,۰۰۰ تومان

سس اضافه

سس تند

۲۰گرمی سالوت
سس تند
۱,۰۰۰ تومان

سس قرمز

۲۰گرمی سالوت
سس قرمز
۱,۰۰۰ تومان

سس سفید

۲۰گرمی سالوت
سس سفید
۱,۰۰۰ تومان

پیتزا

پیتزا هات رویال یک نفره

ژامبون مخلوط۹۰ گرم، هات داگ . قارچ، پنیر ۱۳۰ گرم، فلفل دلمه ای(به همراه ۲عدد سس)
پیتزا هات رویال یک نفره
۷۰,۰۰۰ تومان

پیتزا هات رویال دونفره

ژامبون مخلوط، هات داگ ، پنیر ۲۱۰ گرم، قارچ، فلفل دلمه ای(به همراه ۳عدد سس)
پیتزا هات رویال دونفره
۱۲۲,۰۰۰ تومان

پیتزا مینی ژامبون

۶۰ گرم ژامبون گوشت مخلوط ۶۰ درصد چرخ شده، فلفل دلمه ای، قارچ، ۵۰ گرم پنیر، به همراه ۱ عدد سس یک نفره
پیتزا مینی ژامبون
۳۱,۰۰۰ تومان

پیتزا مینی چیکن

۴۰ گرم سینه مرغ، ۲۰ گرم قارچ، ۱۳۰ گرم پنیر، فلفل دلمه ای، به همراه یک عدد سس یک نفره
پیتزا مینی چیکن
۳۴,۰۰۰ تومان

پیتزا مینی گوشت

۲۰ گرم قارچ، ۴۰ گرم گوشت چرخ کرده، ۵۰ گرم پنیر، فلفل دلمه ای، به همراه یک عدد سس یک نفره
پیتزا مینی گوشت
۳۵,۰۰۰ تومان

پیتزا مینی مخصوص

۲۰ گرم قارچ، ۴۰ گرم گوشت چرخ کرده، ۱۳۰ گرم پنیر، فلفل دلمه ای، به همراه یک عدد سس یک نفره
پیتزا مینی مخصوص
۳۷,۰۰۰ تومان

پیتزا مینی مخلوط

۲۵ گرم ژامبون گوشت ۶۰ درصد، ۲۰ گرم سینه مرغ، فلفل دلمه ای، ۱۵ گرم قارچ، پنیر ۵۰ گرم، به همراه یک عدد سس یک نفره
پیتزا مینی مخلوط
۳۳,۰۰۰ تومان

پیتزا ژامبون یک نفره

مخلوط ژامبون ۹۰ گرم، پنیر پیتزا ۱۳۰گرم، خمیر پیتزا به انداره ۲۲ سانتی متر (به همراه ۲ عدد سس)
پیتزا ژامبون یک نفره
۶۵,۰۰۰ تومان

پیتزا ژامبون یک نفره دوبل

مخلوط ژامبون ۱۴۰ گرم، پنیر پیتزا ۱۶۰ گرم، خمیر پیتزا به انداره ۲۲ سانتی متر ۴۰% مواد بیشتر (به همراه ۲عدد سس)
پیتزا ژامبون یک نفره دوبل
۸۱,۰۰۰ تومان

پیتزا ژامبون دو نفره

مخلوط ژامبون۱۶۰گرم، پنیر پیتزا ۲۱۰ گرم، خمیر پیتزا (به همراه ۳عدد سس)
پیتزا ژامبون دو نفره
۱۱۲,۰۰۰ تومان

پیتزا پپرونی یک نفره

پپرونی ۱۰۰ گرم، پنیر ۱۳۰ گرم، فلفل دلمه ای، خمیر پیتزا به انداره ۲۲ سانتی متر(به همراه ۲عدد سس)
پیتزا پپرونی یک نفره
۷۲,۰۰۰ تومان

پیتزا پپرونی یک نفره دوبل

پپرونی ۱۵۰ گرم ، پنیر ۱۶۰ گرم، فلفل دلمه ای، خمیر پیتزا به انداره ۲۲ cm، یک نفره(به همراه ۲عدد سس)
پیتزا پپرونی یک نفره دوبل
۹۲,۰۰۰ تومان

پیتزا پپرونی دو نفره

پپرونی ۱۷۰ گرم، پنیر ۲۱۰ گرم، فلفل دلمه ای(به همراه ۳عدد سس)
پیتزا پپرونی دو نفره
۱۳۴,۰۰۰ تومان

پیتزا پپرونی خانواده

پپرونی ۲۳۰ گرم، پنیر ۳۰۰ گرم، فللفل دلمه ای، خمیر پیتزا به انداره ۳۳ سانتی متر(به همراه ۴عدد سس)
پیتزا پپرونی خانواده
۱۷۳,۰۰۰ تومان

پیتزا مخلوط یک نفره

ژامبون ۵۰ گرم، مرغ ۴۰ گرم و قارچ ۳۰ گرم خمیر پیتزا به انداره ۲۲ سانتی متر(به همراه ۲عدد سس)
پیتزا مخلوط یک نفره
۷۱,۰۰۰ تومان

پیتزا مخلوط یک نفره دوبل

ژامبون ۸۰ گرم، مرغ ۵۰ گرم و قارچ ۳۰ گرم، پنیر پیتزا ۱۶۰ گرم خمیر پیتزا به انداره ۲۲ سانتی متر ۴۰% مواد بیشتر تک نفره(به همراه ۲عد...
پیتزا مخلوط یک نفره دوبل
۸۷,۰۰۰ تومان

پیتزا مخلوط دو نفره

ژامبون ۸۵ گرم، مرغ ۶۵ گرم و قارچ ۵۰ گرم، پنیر پیتزا ۲۱۰ گرم خمیر پیتزا(به همراه ۳عدد سس)
پیتزا مخلوط دو نفره
۱۳۲,۰۰۰ تومان

پیتزا مخلوط خانواده

ژامبون ۱۱۵ گرم، مرغ ۹۵ گرم و قارچ ۷۰ گرم، پنیر پیتزا ۳۰۰ گرم خمیر پیتزا به انداره ۳۳ سانتی متر(به همراه ۴عدد سس)
پیتزا مخلوط خانواده
ناموجود

پیتزا چیکن یک نفره

مرغ ۸۰ گرم، قارچ ۴۰ گرم، پنیر ۱۳۰ گرم، خمیر پیتزا به انداره ۲۲ سانتی متر(به همراه ۲عدد سس)
پیتزا چیکن یک نفره
۷۵,۰۰۰ تومان

پیتزا چیکن یک نفره دوبل

مرغ ۱۱۵ گرم، قارچ ۵۵ گرم، پنیر ۱۶۰ گرم، خمیر پیتزا به انداره ۲۲ سانتی متر ۴۰% مواد بیشتر (به همراه ۲عدد سس)
پیتزا چیکن یک نفره دوبل
۹۴,۰۰۰ تومان

پیتزا چیکن دو نفره

مرغ ۱۳۰ گرم، قارچ ۷۰ گرم، پنیر ۲۱۰ گرم، خمیر پیتزا(به همراه ۳عدد سس)
پیتزا چیکن دو نفره
۱۳۸,۰۰۰ تومان

پیتزا چیکن خانواده

مرغ ۱۷۵ گرم، قارچ ۸۵ گرم، پنیر ۳۰۰ گرم، خمیر پیتزا به انداره ۳۳ سانتی متر(به همراه ۴عدد سس)
پیتزا چیکن خانواده
۱۷۶,۰۰۰ تومان

پیتزا رست بیف یک نفره

ژامبون رست بیف باگوشت فرآوری شده و کیفیت عالی۹۰ گرم، قارچ ۲۰ گرم پنیر ۱۶۰ گرم، خمیر پیتزا به انداره ۲۲ سانتی متر(به همراه ۲عدد سس)
پیتزا رست بیف یک نفره
۱۰۹,۰۰۰ تومان

پیتزا رست بیف دو نفره

ژامبون رست بیف با گوشت فرآوری شده و کیفیت عالی ۱۳۰گرم، قارچ ۳۰ گرم پنیر ۲۱۰ گرم، خمیر پیتزا(به همراه ۳عدد سس)
پیتزا رست بیف دو نفره
۱۷۷,۰۰۰ تومان

پیتزا رست بیف خانواده

ژامبون رست بیف با گوشت فرآوری شده و کیفیت عالی ۱۷۰گرم، قارچ ۴۰ گرم پنیر ۳۰۰ گرم، خمیر پیتزا به انداره ۳۳ سانتی متر(به همراه ۴عدد س...
پیتزا رست بیف خانواده
۲۱۷,۰۰۰ تومان

پیتزا گوشت یک نفره

قارچ ۵۵ گرم، گوشت ۶۵ گرم، پنیر ۱۳۰ گرم، خمیر پیتزا به انداره ۲۲ سانتی متر(به همراه ۲عدد سس)
پیتزا گوشت یک نفره
۸۳,۰۰۰ تومان

پیتزا گوشت دو نفره

قارچ ۸۰ گرم، گوشت ۱۱۰ گرم، پنیر ۲۱۰ گرم، خمیر پیتزا(به همراه ۳عدد سس)
پیتزا گوشت دو نفره
۱۴۰,۰۰۰ تومان

پیتزا گوشت خانواده

قارچ ۱۰۵ گرم، گوشت ۱۵۰ گرم، پنیر ۳۰۰ گرم، خمیر پیتزا به انداره ۳۳ سانتی متر(به همراه ۴عدد سس)
پیتزا گوشت خانواده
۱۸۰,۰۰۰ تومان

پیتزا سبزیجات (یک نفره)

قارچ ۵۰ گرم، مخلوط سبزیجات ۵۰ گرم، پنیر ۱۳۰ گرم خمیر پیتزا به انداره ۲۲ سانتی متر(به همراه ۲عدد سس)
پیتزا سبزیجات (یک نفره)
۶۵,۰۰۰ تومان

پیتزا مخصوص یک نفره

ژامبون ۵۵ گرم، مرغ ۳۵ گرم، گوشت ۳۰ گرم، پنیر ۱۶۰ گرم خمیر پیتزا به انداره ۲۲ سانتی متر(به همراه ۲عدد سس)
پیتزا مخصوص یک نفره
۹۰,۰۰۰ تومان

پیتزا مخصوص دو نفره

ژامبون ۷۵ گرم، مرغ ۵۰ گرم، گوشت ۴۵ گرم و قارچ ۵۰ گرم پنیر ۲۱۰ گرم، خمیر پیتزا
پیتزا مخصوص دو نفره
۱۴۹,۰۰۰ تومان

پیتزا مخصوص خانواده

ژامبون ۱۰۰ گرم، ۷۰ گرم مرغ، ۷۰ گرم قارچ، ۶۰ گرم گوشت، ۳۰۰ گرم پنیر و پنیر پیتزا(به همراه ۴عدد سس)
پیتزا مخصوص خانواده
۱۸۹,۰۰۰ تومان

ساندویچ

رویال برگر

یک عدد برگر دستی ۱۰۰% گوشت مخلوط گوساله و گوسفندی ۱۵۰ گرمی، ۵۰ گرم ژامبون گوشت ۸۰%، ۶۰ گرم قارچ، ۶۰ گرم پنیر، نان فانتزی
رویال برگر
۹۰,۰۰۰ تومان

همبرگر

۱۵۰گرم گوشت مخلوط گوساله و گوسفند
همبرگر
۶۸,۰۰۰ تومان

هات داگ تنوری

هات داگ، سس مخصوص، مخلفات
هات داگ تنوری
۴۴,۰۰۰ تومان

چیز برگر با قارچ

۱۵۰ گرم گوشت مخلوط گوساله و گوسفند، ۴۰ گرم قارچ، ۵۰ گرم پنیر
چیز برگر با قارچ
۸۰,۰۰۰ تومان

فلافل تنوری

۶عدد فلافل تنوری، سس مخصوص، مخلفات
فلافل تنوری
۳۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ ویژه

هات داگ، قارچ ۴۰ گرم، پنیر۵۰گرم، مخلفات، سس مخصوص
ساندویچ هات داگ ویژه
۵۹,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات رویال

هات داگ، قارچ۴۰گرم، پنیر۵۰گرم، ژامبون گوشت۸۰P گرم، مخلفات، سس مخصوص
ساندویچ هات رویال
۷۴,۰۰۰ تومان

ساندویچ فلافل ویژه

۶عدد فلافل تنوری، قارچ ۴۰ گرم، پنیر۵۰ گرم، سس مخصوص، مخلفات
ساندویچ فلافل ویژه
۵۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ کوکتل تنوری

کوکتل، سس مخصوص، مخلفات
ساندویچ کوکتل تنوری
۴۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ کوکتل ویژه

کوکتل، قارچ ۴۰ گرم، پنیر۵۰گرم، سس مخصوص، مخلفات
ساندویچ کوکتل ویژه
۶۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ کباب ترکی

۲۰۰گرم مخلوط گوشت، مرغ، قارچ
ساندویچ کباب ترکی
۱۰۳,۰۰۰ تومان

ساندویچ سوسیس آلمانی

سوسیس آلمانی ۴۰ %، گوجه، کاهو، خیارشور، نان باگت ۲۵ سانتی، یک عدد سس کچاپ یک نفره
ساندویچ سوسیس آلمانی
۳۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ فلافل تنوری (۴ عدد)

فلافل تنوری ۴ قرص، گوجه، کاهو، خیارشور، نان باگت ۲۵ سانتی متر، به همراه یک عدد سس کچاپ یک نفره
ساندویچ فلافل تنوری (4 عدد)
۲۷,۰۰۰ تومان

ساندویچ رویال برگر

یک عدد همبرگر گوشت ۹۷٪ خانگی، ادویجات مخصوص، قارچ ۶۰ گرم، پنیر۶۰ گرم، ژامبون گوشت ۸۰%، کاهو، گوجه، خیارشور، سس مخصوص، نان باگت ۳۰ ...
ساندویچ رویال برگر
۹۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ مرغ تنوری

۱۵۰گرم سینه مرغ گریل شده
ساندویچ مرغ تنوری
۶۳,۰۰۰ تومان

ساندویچ مرغ تنوری با قارچ و پنیر

۱۵۰گرم سینه مرغ گریل شده، ۴۰گرم قارچ، ۵۰ گرم پنیر
ساندویچ مرغ تنوری با قارچ و پنیر
۷۸,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون تنوری

۱۱۰گرم ژامبون ۸۰%، قارچ ۶۰ گرم، پنیر ۱۰۰ گرم
ساندویچ ژامبون تنوری
۸۴,۰۰۰ تومان

ساندویچ (سرد)

ساندویچ ژامبون مرغ متوسط

۱۰۰ گرم ژامبون مرغ ۷۰ درصد، کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت ۲۵ سانتی متر، به همراه ۲ عدد سس یک نفره
ساندویچ ژامبون مرغ متوسط
۳۴,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون مرغ ۷۰ درصد بزرگ

۱۴۰ گرم ژامبون مرغ، کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت،(به همراه ۲عدد سس تک نفره)
ساندویچ ژامبون مرغ 70 درصد بزرگ
۴۹,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون گوشت ۸۰ درصد بزرگ

۱۴۰ گرم ژامبون گوشت، کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت ۳۰ سانتی، به همراه ۲عدد سس یک نفره
ساندویچ ژامبون گوشت 80 درصد بزرگ
۴۲,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون گوشت ۸۰درصد متوسط

۱۰۰ گرم ژامبون گوشت، کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت ۲۵ سانتی متر، به همراه ۲ عدد سس یک نفره
ساندویچ ژامبون گوشت 80درصد متوسط
۳۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون گوشت ۶۰درصد متوسط

۹۰ گرم ژامبون گوشت، کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت ۲۵ سانتی متر، به همراه ۲ عدد سس یک نفره
ساندویچ ژامبون گوشت 60درصد متوسط
ناموجود

ساندویچ ژامبون مخلوط بزرگ

۷۰گرم ژامبون ۸۰٪ گوش، ۷۰ گرم ژامبون ۷۰٪‌ مرغ، کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت ۳۰ سانتی، به همراه ۲عدد سس بک نفره
ساندویچ ژامبون مخلوط بزرگ
۴۶,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون مخلوط متوسط

۵۰ گرم ژامبون ۸۰ درصد گوشت، ۵۰ گرم ژامبون ۷۰ درصد مرغ، کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت ۲۵ سانتی متر، به همراه ۲ عدد سس یک نفره
ساندویچ ژامبون مخلوط متوسط
۳۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ گوشت ۶۰درصد بزرگ

۱۲۰ گرم ژامبون گوشت، کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت ۳۰cm،،(به همراه ۲عدد سس تک نفره)
ساندویچ گوشت 60درصد بزرگ
۳۴,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون فیله گوشت (سرد)

ژامبون فیله گوشت ۹۰% ۱۴۰گرم با مخلفات و ۲ عدد سس
ساندویچ ژامبون فیله گوشت (سرد)
۵۶,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون مخصوص بیکن (سرد)

ژامبون مخصوص بیکن ۹۰% ۱۴۰گرم، مخلفات، ۲ عدد سس
ساندویچ ژامبون مخصوص بیکن (سرد)
ناموجود

ساندویچ ژامبون مخصوص بوقلمون (سرد)

ژامبون مخصوص بوقلمون۹۰% ۱۴۰گرم، مخلفات، ۲ عدد سس
ساندویچ ژامبون مخصوص بوقلمون (سرد)
۵۶,۰۰۰ تومان

سالاد و پیش غذا

سالاد فصل

کاهو، هویج، گوجه، ذرت
سالاد فصل
۱۴,۰۰۰ تومان

سالاد کلم

۱۵۰ گرم(کلم، کشمش، سس مخصوص، ذرت، هویج)
سالاد کلم
۱۴,۰۰۰ تومان

نان سیر

سیر یک قاشق سس کچاپ کره گیاهی ۱۱۰گرم پنیر و ادویه مخصوص و ۱عدد سس
نان سیر
۴۹,۰۰۰ تومان

سیب زمینی ساده

۲۰۰گرم(پخته شده بدون روغن)
سیب زمینی ساده
۲۰,۰۰۰ تومان

سیب زمینی پنیری

یک نفره، ۲۰۰ گرم سیب زمینی و پنیر ۷۰ گرم(پخته شده بدون روغن)
سیب زمینی پنیری
۳۳,۰۰۰ تومان

سیب زمینی ویژه

۲۰۰ گرم سیب زمینی پخته شده بدون روغن، ۳۵گرم ژامبون، ۳۵گرم قارچ، ۸۰گرم پنیر
سیب زمینی ویژه
۴۰,۰۰۰ تومان

نوشیدنی

نوشابه خانواده کوکاکولا

۱.۵لیتر
نوشابه خانواده کوکاکولا
۱۷,۸۵۰ تومان

نوشابه خانواده کوکاکولا زیرو

۱.۵لیتر
نوشابه خانواده کوکاکولا زیرو
۱۷,۸۵۰ تومان

نوشابه خانواده فانتا

۱.۵لیتر
نوشابه خانواده فانتا
۱۷,۸۵۰ تومان

نوشابه بطری کوکاکولا

۳۰۰میلی لیتر
نوشابه بطری کوکاکولا
۷,۲۰۰ تومان

نوشابه بطری فانتا

۳۰۰میلی لیتر
نوشابه بطری فانتا
۷,۲۰۰ تومان

نوشابه بطری اسپرایت

۳۰۰میلی لیتر
نوشابه بطری اسپرایت
۷,۲۰۰ تومان

نوشابه قوطی

۳۳۰میلی لیتر
نوشابه قوطی

اسپرایت

۱۲,۰۰۰ تومان

فانتا

۱۲,۰۰۰ تومان

کوکاکولا

۱۲,۰۰۰ تومان

کوکاکولا زیرو

۱۲,۰۰۰ تومان

ماءالشعیر شیشه ای هی دی

۲۵۰ میلی لیتر
ماءالشعیر شیشه ای هی دی

لیمویی

۱۲,۰۰۰ تومان

استوایی

۱۲,۰۰۰ تومان

هلو

۱۲,۰۰۰ تومان

کلاسیک

۱۲,۰۰۰ تومان

دوغ لیوانی

۲۶۰ میلی لیتر
دوغ لیوانی
۵,۰۰۰ تومان

آب معدنی کوچک

۰.۵ لیتر
آب معدنی کوچک
۲,۷۵۰ تومان