جست‌وجو در اسنپ‌فود

اسنپ فود

رستوران های تهران

پیتزا و برگر ذغالی زاپاتا

پر‌طرفدارها

رویال برگر

۱۵۰گرم گوشت، ژامبون، پنیر، قارچ
رویال برگر
۱۵
۱۲۰,۰۰۰ ۱۰۲,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ ویژه تنوری

با قارچ و پنیر
ساندویچ هات داگ ویژه تنوری
۱۵
۸۰,۰۰۰ ۶۸,۰۰۰ تومان

ساندویچ کراکف کبابی

کراکف کبابی
ساندویچ کراکف کبابی
۱۵
۱۱۰,۰۰۰ ۹۳,۵۰۰ تومان

تخفیف‌دارها

پیتزا استیک

راسته گوساله مزه دار شده قارچ پنیر فلفل دلمه زیتون ذرت پیاز گوجه
پیتزا استیک
۱۵
۱۶۰,۰۰۰ ۱۳۶,۰۰۰ تومان

ساندویچ میکس برگر

۱۵۰ برگر. فیله مرغ، قارچ، پنیر گودا،
ساندویچ میکس برگر
۱۵
۱۲۰,۰۰۰ ۱۰۲,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون تنوری گوشت

ژامبون تنوری گوشت، قارچ، پنیرگودا
ساندویچ ژامبون تنوری گوشت
۱۵
۸۵,۰۰۰ ۷۲,۲۵۰ تومان

ساندویچ استیک ویژه

استیک ویژه، قارچ، پنیرگودا، کاهو، گوجه، خیارشور
ساندویچ استیک ویژه
۱۵
۱۲۰,۰۰۰ ۱۰۲,۰۰۰ تومان

ساندویچ تنوری مرغ

ژامبون مرغ با قارچ و پنیرگودا
ساندویچ تنوری مرغ
۱۵
۸۵,۰۰۰ ۷۲,۲۵۰ تومان

ساندویچ تنوری گوشت

ژامبون گوشت با قارچ و پنیرگودا
ساندویچ تنوری گوشت
۱۵
۸۵,۰۰۰ ۷۲,۲۵۰ تومان

ساندویچ هات داگ ویژه تنوری

با قارچ و پنیر
ساندویچ هات داگ ویژه تنوری
۱۵
۸۰,۰۰۰ ۶۸,۰۰۰ تومان

ساندویچ کراکف کبابی

کراکف کبابی
ساندویچ کراکف کبابی
۱۵
۱۱۰,۰۰۰ ۹۳,۵۰۰ تومان

رویال کراکف

کراکف کبابی، ژامبون، قارچ، پنیرگودا
رویال کراکف
۱۵
۱۲۰,۰۰۰ ۱۰۲,۰۰۰ تومان

ساندویچ کوکتل پنیر کبابی

کوکتل پنیر
ساندویچ کوکتل پنیر کبابی
۱۵
۷۵,۰۰۰ ۶۳,۷۵۰ تومان

ساندویچ رویال چیکن

فیله مرغ، ژامبون ، قارچ، پنیر گودا
ساندویچ رویال چیکن
۱۵
۱۱۰,۰۰۰ ۹۳,۵۰۰ تومان

ساندویچ چیکن ذغالی

فیله مرغ گریل شده،قارچ،پنیر گودا
ساندویچ چیکن ذغالی
۱۵
۹۰,۰۰۰ ۷۶,۵۰۰ تومان

ساندویچ چوریتسو

چوریتسو، ژامبون، قارچ و پنیر
ساندویچ چوریتسو
۱۵
۱۳۰,۰۰۰ ۱۱۰,۵۰۰ تومان

ساندویچ رویال استیک

استیک، ژامبون، قارچ، پنیر
ساندویچ رویال استیک
۱۵
۱۲۰,۰۰۰ ۱۰۲,۰۰۰ تومان

ساندویچ یونانی

استیک، فیله مرغ، قارچ، پنیر
ساندویچ یونانی
۱۵
۱۲۰,۰۰۰ ۱۰۲,۰۰۰ تومان

ساندویچ ویژه نیلوفر

برگرذغالی فیله مرغ،ژامبون،قارچ وپنیر
ساندویچ ویژه نیلوفر
۱۵
۱۳۰,۰۰۰ ۱۱۰,۵۰۰ تومان

پیتزا رست بیف

گوشت ریش ریش شده قارچ پنیر فلفل دلمه زیتون ذرت پیاز گوجه
پیتزا رست بیف
۱۵
۱۶۰,۰۰۰ ۱۳۶,۰۰۰ تومان

چوریتسو برگر

همبرگر، چوریتسو حلزونی، قارچ.پنیر
چوریتسو برگر
۱۵
۱۵۰,۰۰۰ ۱۲۷,۵۰۰ تومان

رویال برگر

۱۵۰گرم گوشت، ژامبون، پنیر، قارچ
رویال برگر
۱۵
۱۲۰,۰۰۰ ۱۰۲,۰۰۰ تومان

دبل برگر

۳۰۰ گرم گوشت
دبل برگر
۱۵
۱۵۵,۰۰۰ ۱۳۱,۷۵۰ تومان

همبرگر

۱۵۰ گرم گوشت
همبرگر
۱۵
۹۵,۰۰۰ ۸۰,۷۵۰ تومان

چیز برگر

۱۵۰ گرم گوشت، پنیر
چیز برگر
۱۵
۱۰۵,۰۰۰ ۸۹,۲۵۰ تومان

دبل چیز برگر

برگر دبل.پنیر گودا
دبل چیز برگر
۱۵
۱۵۵,۰۰۰ ۱۳۱,۷۵۰ تومان

ماشروم برگر

۱۵۰ گرم گوشت، قارچ
ماشروم برگر
۱۵
۱۰۵,۰۰۰ ۸۹,۲۵۰ تومان

برگر ذغالی زاپاتا

۱۶۰ گرم گوشت قارچ پنیر
برگر ذغالی زاپاتا
۱۵
۱۱۰,۰۰۰ ۹۳,۵۰۰ تومان

پیتزا زاپاتا

گوشت فیله مرغ عادات پپرونی قارچ پنیر فلفل دلمه زیتون ذرت پیاز گوجه
پیتزا زاپاتا
۱۵
۱۴۵,۰۰۰ ۱۲۳,۲۵۰ تومان

پیتزا پپرونی

پپرونی قارچ پنیر فلفل دلمه زیتون ذرت پیاز گوجه
پیتزا پپرونی
۱۵
۱۲۵,۰۰۰ ۱۰۶,۲۵۰ تومان

پیتزا مخلوط

ژامبون گوشت و مرغ هات داگ قارچ پنیر فلفل دلمه زیتون ذرت پیاز گوجه
پیتزا مخلوط
۱۵
۱۳۵,۰۰۰ ۱۱۴,۷۵۰ تومان

پیتزا میکس بیف

فیله مرغ مزه دار گوشت ریش ریش شده قارچ پنیر فلفل دلمه زیتون ذرت پیاز گوجه
پیتزا میکس بیف
۱۵
۱۶۰,۰۰۰ ۱۳۶,۰۰۰ تومان

پیتزا چیکن

فیله مرغ گریل قارچ پنیر فلفل دلمه زیتون ذرت پیاز گوجه
پیتزا چیکن
۱۵
۱۴۰,۰۰۰ ۱۱۹,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون تنوری مرغ

ژامبون تنوری مرغ، قارچ، پنیرگودا
ساندویچ ژامبون تنوری مرغ
۱۵
۸۵,۰۰۰ ۷۲,۲۵۰ تومان

پیتزا

پیتزا استیک

راسته گوساله مزه دار شده قارچ پنیر فلفل دلمه زیتون ذرت پیاز گوجه
پیتزا استیک
۱۵
۱۶۰,۰۰۰ ۱۳۶,۰۰۰ تومان

پیتزا رست بیف

گوشت ریش ریش شده قارچ پنیر فلفل دلمه زیتون ذرت پیاز گوجه
پیتزا رست بیف
۱۵
۱۶۰,۰۰۰ ۱۳۶,۰۰۰ تومان

پیتزا چیکن

فیله مرغ گریل قارچ پنیر فلفل دلمه زیتون ذرت پیاز گوجه
پیتزا چیکن
۱۵
۱۴۰,۰۰۰ ۱۱۹,۰۰۰ تومان

پیتزا میکس بیف

فیله مرغ مزه دار گوشت ریش ریش شده قارچ پنیر فلفل دلمه زیتون ذرت پیاز گوجه
پیتزا میکس بیف
۱۵
۱۶۰,۰۰۰ ۱۳۶,۰۰۰ تومان

پیتزا مخلوط

ژامبون گوشت و مرغ هات داگ قارچ پنیر فلفل دلمه زیتون ذرت پیاز گوجه
پیتزا مخلوط
۱۵
۱۳۵,۰۰۰ ۱۱۴,۷۵۰ تومان

پیتزا پپرونی

پپرونی قارچ پنیر فلفل دلمه زیتون ذرت پیاز گوجه
پیتزا پپرونی
۱۵
۱۲۵,۰۰۰ ۱۰۶,۲۵۰ تومان

پیتزا زاپاتا

گوشت فیله مرغ عادات پپرونی قارچ پنیر فلفل دلمه زیتون ذرت پیاز گوجه
پیتزا زاپاتا
۱۵
۱۴۵,۰۰۰ ۱۲۳,۲۵۰ تومان

اضافات

قارچ اضافه

قارچ اضافه
قارچ اضافه
۶,۰۰۰ تومان

پنیر اضافه

پنیر اضافه
۷,۰۰۰ تومان

برگر

برگر ذغالی زاپاتا

۱۶۰ گرم گوشت قارچ پنیر
برگر ذغالی زاپاتا
۱۵
۱۱۰,۰۰۰ ۹۳,۵۰۰ تومان

ماشروم برگر

۱۵۰ گرم گوشت، قارچ
ماشروم برگر
۱۵
۱۰۵,۰۰۰ ۸۹,۲۵۰ تومان

دبل چیز برگر

برگر دبل.پنیر گودا
دبل چیز برگر
۱۵
۱۵۵,۰۰۰ ۱۳۱,۷۵۰ تومان

چیز برگر

۱۵۰ گرم گوشت، پنیر
چیز برگر
۱۵
۱۰۵,۰۰۰ ۸۹,۲۵۰ تومان

همبرگر

۱۵۰ گرم گوشت
همبرگر
۱۵
۹۵,۰۰۰ ۸۰,۷۵۰ تومان

دبل برگر

۳۰۰ گرم گوشت
دبل برگر
۱۵
۱۵۵,۰۰۰ ۱۳۱,۷۵۰ تومان

رویال برگر

۱۵۰گرم گوشت، ژامبون، پنیر، قارچ
رویال برگر
۱۵
۱۲۰,۰۰۰ ۱۰۲,۰۰۰ تومان

چوریتسو برگر

همبرگر، چوریتسو حلزونی، قارچ.پنیر
چوریتسو برگر
۱۵
۱۵۰,۰۰۰ ۱۲۷,۵۰۰ تومان

ساندویچ

ساندویچ ویژه نیلوفر

برگرذغالی فیله مرغ،ژامبون،قارچ وپنیر
ساندویچ ویژه نیلوفر
۱۵
۱۳۰,۰۰۰ ۱۱۰,۵۰۰ تومان

ساندویچ میکس برگر

۱۵۰ برگر. فیله مرغ، قارچ، پنیر گودا،
ساندویچ میکس برگر
۱۵
۱۲۰,۰۰۰ ۱۰۲,۰۰۰ تومان

ساندویچ یونانی

استیک، فیله مرغ، قارچ، پنیر
ساندویچ یونانی
۱۵
۱۲۰,۰۰۰ ۱۰۲,۰۰۰ تومان

ساندویچ رویال استیک

استیک، ژامبون، قارچ، پنیر
ساندویچ رویال استیک
۱۵
۱۲۰,۰۰۰ ۱۰۲,۰۰۰ تومان

ساندویچ چوریتسو

چوریتسو، ژامبون، قارچ و پنیر
ساندویچ چوریتسو
۱۵
۱۳۰,۰۰۰ ۱۱۰,۵۰۰ تومان

ساندویچ چیکن ذغالی

فیله مرغ گریل شده،قارچ،پنیر گودا
ساندویچ چیکن ذغالی
۱۵
۹۰,۰۰۰ ۷۶,۵۰۰ تومان

ساندویچ رویال چیکن

فیله مرغ، ژامبون ، قارچ، پنیر گودا
ساندویچ رویال چیکن
۱۵
۱۱۰,۰۰۰ ۹۳,۵۰۰ تومان

ساندویچ کوکتل پنیر کبابی

کوکتل پنیر
ساندویچ کوکتل پنیر کبابی
۱۵
۷۵,۰۰۰ ۶۳,۷۵۰ تومان

رویال کراکف

کراکف کبابی، ژامبون، قارچ، پنیرگودا
رویال کراکف
۱۵
۱۲۰,۰۰۰ ۱۰۲,۰۰۰ تومان

ساندویچ کراکف کبابی

کراکف کبابی
ساندویچ کراکف کبابی
۱۵
۱۱۰,۰۰۰ ۹۳,۵۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ ویژه تنوری

با قارچ و پنیر
ساندویچ هات داگ ویژه تنوری
۱۵
۸۰,۰۰۰ ۶۸,۰۰۰ تومان

ساندویچ تنوری گوشت

ژامبون گوشت با قارچ و پنیرگودا
ساندویچ تنوری گوشت
۱۵
۸۵,۰۰۰ ۷۲,۲۵۰ تومان

ساندویچ تنوری مرغ

ژامبون مرغ با قارچ و پنیرگودا
ساندویچ تنوری مرغ
۱۵
۸۵,۰۰۰ ۷۲,۲۵۰ تومان

ساندویچ استیک ویژه

استیک ویژه، قارچ، پنیرگودا، کاهو، گوجه، خیارشور
ساندویچ استیک ویژه
۱۵
۱۲۰,۰۰۰ ۱۰۲,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون تنوری گوشت

ژامبون تنوری گوشت، قارچ، پنیرگودا
ساندویچ ژامبون تنوری گوشت
۱۵
۸۵,۰۰۰ ۷۲,۲۵۰ تومان

ساندویچ ژامبون تنوری مرغ

ژامبون تنوری مرغ، قارچ، پنیرگودا
ساندویچ ژامبون تنوری مرغ
۱۵
۸۵,۰۰۰ ۷۲,۲۵۰ تومان

پیش غذا

قارچ سوخاری

قارچ سوخاری
۵۰,۰۰۰ تومان

سیب زمینی

سیب زمینی
۶۹,۰۰۰ تومان

سیب زمینی ویژه

سیب زمینی سرخ شده،قارچ،پنیر
سیب زمینی ویژه
۸۵,۰۰۰ تومان

نوشیدنی

نوشابه قوطی

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی

کوکاکولا

۱۲,۰۰۰ تومان

فانتا پرتقالی

۱۲,۰۰۰ تومان

اسپرایت

۱۲,۰۰۰ تومان

کوکاکولا زیرو

۱۲,۰۰۰ تومان

ماءالشعیر قوطی

۳۳۰ میلی لیتر
ماءالشعیر قوطی

لیمو

۱۴,۰۰۰ تومان

استوایی

۱۴,۰۰۰ تومان

دوغ لیوانی

دوغ
دوغ لیوانی
۸,۰۰۰ تومان

آب معدنی

۰.۵ لیتر
آب معدنی
۵,۰۰۰ تومان