جست‌وجو در اسنپ‌فود

اسنپ فود

رستوران های تهران

پیتزا و ساندویچ کالیس

پر‌طرفدارها

ساندویچ هات داگ

هات داگ، قارچ، پنیر، گوجه، خیار شور، کاهو
ساندویچ هات داگ

ویژه

۹۵,۰۰۰ تومان

با پنیر

۸۵,۰۰۰ تومان

ساده

۸۰,۰۰۰ تومان

پیتزا مخلوط

سوسیس، کالباس، فلفل دلمه ای، ، قارچ
پیتزا مخلوط

مینی

۸۲,۰۰۰ تومان

متوسط

۱۴۴,۰۰۰ تومان

خانواده

۲۴۸,۰۰۰ تومان

پیتزا مخصوص

سوسیس، کالباس گوشت، فلفل دلمه ای، زیتون، قارچ
پیتزا مخصوص

مینی

۸۳,۰۰۰ تومان

متوسط

۱۴۵,۰۰۰ تومان

خانواده

۲۵۴,۰۰۰ تومان

پیتزا پپرونی

پپرونی، پنیر پیتزا
پیتزا پپرونی

مینی

۸۳,۰۰۰ تومان

متوسط

۱۴۶,۰۰۰ تومان

خانواده

۲۴۸,۰۰۰ تومان

مرغ سوخاری سه تکه

۳ تکه ران یا سینه مرغ، سالاد کلم، سیب زمینی، نان
مرغ سوخاری سه تکه

نرمال

۱۳۶,۰۰۰ تومان

اسپایسی

۱۳۷,۰۰۰ تومان

مرغ سوخاری دو تکه

۲ تکه ران یا سینه مرغ، سالاد کلم، سیب زمینی، نان
مرغ سوخاری دو تکه

نرمال

۱۲۸,۰۰۰ تومان

پیتزا

پیتزا استیک

گوشت استیک، سیر، سس سیر، قارچ
پیتزا استیک

مینی

۸۷,۰۰۰ تومان

متوسط

۱۵۲,۰۰۰ تومان

خانواده

۲۶۵,۰۰۰ تومان

پیتزا کالیس

ژامبون مرغ، کالباس، پپرونی، فلفل دلمه ای، قارچ، گوشت، زیتون، ذرت
پیتزا کالیس

مینی

۸۵,۰۰۰ تومان

متوسط

۱۴۶,۰۰۰ تومان

خانواده

۲۵۵,۰۰۰ تومان

پیتزا مخصوص

سوسیس، کالباس گوشت، فلفل دلمه ای، زیتون، قارچ
پیتزا مخصوص

مینی

۸۳,۰۰۰ تومان

متوسط

۱۴۵,۰۰۰ تومان

خانواده

۲۵۴,۰۰۰ تومان

پیتزا مخلوط

سوسیس، کالباس، فلفل دلمه ای، ، قارچ
پیتزا مخلوط

مینی

۸۲,۰۰۰ تومان

متوسط

۱۴۴,۰۰۰ تومان

خانواده

۲۴۸,۰۰۰ تومان

پیتزا ژامبون مرغ

ژامبون مرغ، فلفل دلمه ای، قارچ
پیتزا ژامبون مرغ

مینی

۸۲,۰۰۰ تومان

متوسط

۱۴۵,۰۰۰ تومان

خانواده

۲۴۸,۰۰۰ تومان

پیتزا فیلادلفیا

گوشت رست بیف، قارچ، پنیر پیتزا
پیتزا فیلادلفیا

مینی

۸۶,۰۰۰ تومان

متوسط

۱۵۰,۰۰۰ تومان

خانواده

۲۵۸,۰۰۰ تومان

پیتزا مرغ

مرغ، قارچ، پنیر پیتزا
پیتزا مرغ

مینی

۸۳,۰۰۰ تومان

متوسط

۱۴۷,۰۰۰ تومان

خانواده

۲۴۵,۰۰۰ تومان

پیتزا گوشت

گوشت چرخ کرده، سوسیس ، کالباس گوشت ۸۵ درصد، پنیر پیتزا
پیتزا گوشت

مینی

۸۳,۰۰۰ تومان

متوسط

۱۴۷,۰۰۰ تومان

خانواده

۲۵۳,۰۰۰ تومان

پیتزا قارچ و گوشت

گوشت چرخ کرده، قارچ، پنیر پیتزا
پیتزا قارچ و گوشت

مینی

۸۳,۰۰۰ تومان

متوسط

۱۴۷,۰۰۰ تومان

خانواده

۲۵۳,۰۰۰ تومان

پیتزا پپرونی

پپرونی، پنیر پیتزا
پیتزا پپرونی

مینی

۸۳,۰۰۰ تومان

متوسط

۱۴۶,۰۰۰ تومان

خانواده

۲۴۸,۰۰۰ تومان

پیتزا زبان

زبان، قارچ، پنیر پیتزا
پیتزا زبان

مینی

۸۸,۰۰۰ تومان

متوسط

۱۵۲,۰۰۰ تومان

خانواده

۲۶۵,۰۰۰ تومان

پیتزا سوسیس

سوسیس، پنیر پیتزا
پیتزا سوسیس

مینی

۸۲,۰۰۰ تومان

متوسط

۱۴۴,۰۰۰ تومان

خانواده

۲۴۸,۰۰۰ تومان

پیتزا قارچ

قارچ، پنیر پیتزا
پیتزا قارچ

مینی

۸۲,۰۰۰ تومان

متوسط

۱۴۴,۰۰۰ تومان

خانواده

۲۴۷,۰۰۰ تومان

پیتزا سبزیجات

قارچ، فلفل دلمه ای، زیتون، ذرت، پنیر پیتزا
پیتزا سبزیجات

مینی

۸۲,۰۰۰ تومان

متوسط

۱۴۳,۰۰۰ تومان

خانواده

۲۴۷,۰۰۰ تومان

پیتزا پنیر

پنیر، گوجه، پنیر پیتزا
پیتزا پنیر

مینی

۸۱,۰۰۰ تومان

متوسط

۱۴۳,۰۰۰ تومان

خانواده

۲۴۷,۰۰۰ تومان

پیتزا کالزونه سبزیجات

قارچ، فلفل دلمه ای، زیتون، گوجه فرنگی، پنیر پیتزا
پیتزا کالزونه سبزیجات

مینی

۸۱,۰۰۰ تومان

متوسط

۱۴۶,۰۰۰ تومان

خانواده

۲۴۷,۰۰۰ تومان

پیتزا کالزونه ژامبون مرغ

ژامبون مرغ، پنیر پیتزا
پیتزا کالزونه ژامبون مرغ

مینی

۸۲,۰۰۰ تومان

متوسط

۱۴۵,۰۰۰ تومان

خانواده

۲۴۸,۰۰۰ تومان

پیتزا ژاپنی سوپایشی

کالباس، پپرونی، سوسیس، قارچ، زیتون، پنیر پیتزا
پیتزا ژاپنی سوپایشی

مینی

۸۴,۰۰۰ تومان

متوسط

۱۴۵,۰۰۰ تومان

خانواده

۲۵۴,۰۰۰ تومان

پیتزا چهارفصل خانواده

مخلوط، مخصوص، کالیس، قارچ و گوشت
پیتزا چهارفصل خانواده
۲۵۴,۰۰۰ تومان

برگر

اسموکی برگر

کالباس بیکن، پنیر، گوجه، خیار شور، کاهو
اسموکی برگر
۱۲۵,۰۰۰ تومان

همبرگر

همبرگر دست ساز، گوجه، خیار شور، کاهو
همبرگر
۹۸,۰۰۰ تومان

دوبل برگر

دو عدد همبرگر دست ساز، گوجه، خیار شور،کاهو
دوبل برگر
۱۲۰,۰۰۰ تومان

قارچ برگر

همبرگر دست ساز، قارچ، گوجه ، خیار شور، کاهو
قارچ برگر
۱۰۰,۰۰۰ تومان

رویال برگر

همبرگر دست ساز، کالباس، سیب زمینی، گوجه، خیار شور، کاهو
رویال برگر
۱۱۵,۰۰۰ تومان

چیز برگر

همبرگر دست ساز، پنیر، گوجه، خیار شور، کاهو
چیز برگر
۱۰۰,۰۰۰ تومان

دبل چیز برگر

دو عدد همبرگر دست ساز، گوجه ، خیار شور، کاهو، پنیر
دبل چیز برگر
۱۲۵,۰۰۰ تومان

چیز برگر با قارچ

همبرگر دست ساز، پنیر، قارچ، گوجه، خیار شور، کاهو
چیز برگر با قارچ
۱۱۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ

ساندویچ مخصوص کالیس

کالباس ژیگو تنوری، چیپس، پنیر، گوجه، خیار شور، کاهو
ساندویچ مخصوص کالیس
۸۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات رول

هات داگ، خمیر پیتزا، پنیر، گوجه، خیار شور، کاهو
ساندویچ هات رول
۸۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ

هات داگ، گوجه، خیار شور، کاهو
ساندویچ هات داگ

ساده

۸۰,۰۰۰ تومان

با پنیر

۸۵,۰۰۰ تومان

ویژه

۹۵,۰۰۰ تومان

سوخاری

سوپر کالیس

فیله مرغ سوخاری، پنیر، گوجه، خیار شور، کاهو
سوپر کالیس
۱۱۰,۰۰۰ تومان

فیله سوخاری

۴ تکه فیله سوخاری، سیب زمینی، گوجه، خیار شور، کاهو
فیله سوخاری
۱۳۵,۰۰۰ تومان

مرغ سوخاری دو تکه

۲ تکه ران یا سینه مرغ، سالاد کلم، سیب زمینی، نان
مرغ سوخاری دو تکه

نرمال

۱۲۸,۰۰۰ تومان

اسپایسی

۱۲۹,۰۰۰ تومان

مرغ سوخاری سه تکه

۳ تکه ران یا سینه مرغ، سالاد کلم، سیب زمینی، نان
مرغ سوخاری سه تکه

نرمال

۱۳۶,۰۰۰ تومان

اسپایسی

۱۳۷,۰۰۰ تومان

استیک

تست رست بیف

گوشت رست بیف، گوجه، کاهو، خیارشور، داخل نان ساندویج تست شده
تست رست بیف
۱۱۰,۰۰۰ تومان

تست زبان

زبان، گوجه، کاهو، خیارشور، داخل نان ساندویج تست شده
تست زبان
۱۲۰,۰۰۰ تومان

استیک ویژه

استیک راسته گوساله، قارچ، پنیر، گوجه، کاهو، خیارشور
استیک ویژه
۱۲۰,۰۰۰ تومان

استیک ویژه (پرسی)

استیک راسته گوساله، قارچ، پنیر، دورچین: گوجه، کاهو ، خیارشور
استیک ویژه (پرسی)
۱۳۰,۰۰۰ تومان

بشقاب

بشقاب بیکن

کالباس بیکن، دورچین: گل کلم، بروکلی، هویج، ذرت
بشقاب بیکن
۹۰,۰۰۰ تومان

بشقاب مرغ

ران یا سینه مرغ، دورچین: گل کلم، بروکلی، هویج، ذرت
بشقاب مرغ
۹۰,۰۰۰ تومان

بشقاب استیک

استیک راسته گوساله، دورچین: گل کلم، بروکلی، هویج، ذرت
بشقاب استیک
۱۰۰,۰۰۰ تومان

غذای پرسی

سینه مرغ گریل

ساندویج مرغ
سینه مرغ گریل
۸۰,۰۰۰ تومان

فیله مرغ با قارچ

فیله مرغ، قارچ، دورچین: گل کلم، بروکلی، هویج، ذرت
فیله مرغ با قارچ
۱۰۵,۰۰۰ تومان

پیش غذا

قارچ سوخاری

قارچ سوخاری
قارچ سوخاری
۶۰,۰۰۰ تومان

چیپس و پنیر

چیپس، پنیر
چیپس و پنیر
۷۵,۰۰۰ تومان

میکس پوتیتو

سیب زمینی، ژامبون مرغ، قارچ، ذرت، پنیر،
میکس پوتیتو
۷۵,۰۰۰ تومان

سیب زمینی سرخ کرده

سیب زمینی سرخ کرده
سیب زمینی سرخ کرده

ساده

۵۵,۰۰۰ تومان

پنیری

۷۵,۰۰۰ تومان

نان سیر

نان همبرگری
نان سیر
۷۰,۰۰۰ تومان

سالاد

سالاد سزار

یک تکه فیله سوخاری، کاهو، گوجه گیلاسی
سالاد سزار
۷۵,۰۰۰ تومان

سالاد مخصوص کالیس

کاهو، خیار، ذرت، گوجه، هویج، پنیر، قارچ
سالاد مخصوص کالیس
۵۰,۰۰۰ تومان

سالاد فصل

کاهو، خیار، ذرت، گوجه، هویج
سالاد فصل
۴۰,۰۰۰ تومان

نوشیدنی

نوشابه بطری

۳۰۰ میلی لیتر
نوشابه بطری

کوکا کولا

۷,۰۰۰ تومان

فانتا پرتقالی

۷,۰۰۰ تومان

اسپرایت

۷,۰۰۰ تومان

نوشابه قوطی

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی

کوکا کولا

۱۲,۰۰۰ تومان

فانتا پرتقالی

۱۲,۰۰۰ تومان

اسپرایت

۱۲,۰۰۰ تومان

نوشابه خانواده

۱.۵ لیتر
نوشابه خانواده

کوکا کولا

۱۸,۰۰۰ تومان

فانتا پرتقالی

۱۸,۰۰۰ تومان

اسپرایت

۱۸,۰۰۰ تومان

دوغ بطری

۳۰۰ میلی لیتر
دوغ بطری
۸,۰۰۰ تومان

دوغ خانواده

۱.۵ لیتر
دوغ خانواده
۳۰,۰۰۰ تومان

آب معدنی کوچک

۵۰۰ میلی لیتر
آب معدنی کوچک
۵,۰۰۰ تومان