جست‌وجو در اسنپ‌فود

اسنپ فود

رستوران های تهران

پیتزا و مرغ بریان زیتون

پر‌طرفدارها

ساندویچ هات داگ

یک عدد هات داگ ۷۵%، کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت
ساندویچ هات داگ

معمولی

۱۰
۶۵,۰۰۰ ۵۸,۵۰۰ تومان

پنیر

۷۵,۰۰۰ تومان

قارچ و پنیر

۸۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ بندری

۳۰۰ گرم خوراک بندری، کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت
ساندویچ بندری

معمولی

۱۰
۶۰,۰۰۰ ۵۴,۰۰۰ تومان

قارچ و پنیر

۷۵,۰۰۰ تومان

همبرگر

عدد برگر دستی مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی ۱۳۰ گرمی، کاهو، گوجه، خیار شور، نان باگت
همبرگر

سینگل

۷۵,۰۰۰ تومان

دوبل

۱۴۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ کوکتل

۴ تکه سوسیس کوکتل، کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت
ساندویچ کوکتل

معمولی

۱۰
۶۵,۰۰۰ ۵۸,۵۰۰ تومان

پنیر

۷۵,۰۰۰ تومان

قارچ و پنیر

۸۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ فلافل ویژه

ساندویچ فلافل ویژه
۴۸,۰۰۰ تومان

ران مرغ بریان بدون دورچین

۴۰۰ گرم ران مرغ بریان
ران مرغ بریان بدون دورچین
۵۳,۰۰۰ تومان

مرغ بریان کامل

یک مرغ کامل یک کیلو گرمی، شکم پر: فلفل دلمه ای، گوجه، سبزیجات معطر
مرغ بریان کامل
۱۶۰,۰۰۰ تومان

تخفیف‌دارها

پیتزا قارچ و مرغ

خمیر آمریکایی ۲۳ سانتیمتری، قارچ، فلفل دلمه ای، پنیر، مرغ
پیتزا قارچ و مرغ
۱۰
۱۲۵,۰۰۰ ۱۱۲,۵۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ

یک عدد هات داگ ۷۵%، کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت
ساندویچ هات داگ

معمولی

۱۰
۶۵,۰۰۰ ۵۸,۵۰۰ تومان

ساندویچ کوکتل

۴ تکه سوسیس کوکتل، کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت
ساندویچ کوکتل

معمولی

۱۰
۶۵,۰۰۰ ۵۸,۵۰۰ تومان

ساندویچ بندری

۳۰۰ گرم خوراک بندری، کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت
ساندویچ بندری

معمولی

۱۰
۶۰,۰۰۰ ۵۴,۰۰۰ تومان

ساندویچ مرغ

۳۰۰ گرم ران و سینه مرغ، ریش ریش شده، کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت
ساندویچ مرغ
۱۰
۷۵,۰۰۰ ۶۷,۵۰۰ تومان

ساندویچ مرغ با قارچ وپنیر

ساندویچ مرغ با قارچ وپنیر
۱۰
۹۰,۰۰۰ ۸۱,۰۰۰ تومان

پیتزا

پیتزا مخصوص

خمیر آمریکایی ۲۳ سانتیمتری، قارچ، فلفل دلمه ای، پنیر، کالباس، سوسیس، گوشت چرخ شده، ذرت
پیتزا مخصوص
۱۲۰,۰۰۰ تومان

پیتزا مخلوط

خمیر آمریکایی ۲۳ سانتیمتری، قارچ، فلفل دلمه ای، پنیر، کالباس، سوسیس، ذرت
پیتزا مخلوط
۱۰۵,۰۰۰ تومان

پیتزا قارچ و گوشت

خمیر آمریکایی ۲۳ سانتیمتری، قارچ، فلفل دلمه ای، پنیر، ذرت، گوشت چرخ شده
پیتزا قارچ و گوشت
۱۲۵,۰۰۰ تومان

پیتزا قارچ و مرغ

خمیر آمریکایی ۲۳ سانتیمتری، قارچ، فلفل دلمه ای، پنیر، مرغ
پیتزا قارچ و مرغ
۱۰
۱۲۵,۰۰۰ ۱۱۲,۵۰۰ تومان

پیتزا پپرونی

خمیر آمریکایی ۲۳ سانتیمتری، پپرونی، پنیر
پیتزا پپرونی
۱۰۵,۰۰۰ تومان

پیتزا سبزیجات

خمیر آمریکایی ۲۳ سانتیمتری، نخود فرنگی، زیتون، قارچ، فلفل دلمه ای، پنیر، سبزیجات، گوجه
پیتزا سبزیجات
۱۰۰,۰۰۰ تومان

برگر

همبرگر

عدد برگر دستی مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی ۱۳۰ گرمی، کاهو، گوجه، خیار شور، نان باگت
همبرگر

سینگل

۷۵,۰۰۰ تومان

دوبل

۱۴۰,۰۰۰ تومان

همبرگر ویژه

یک عدد برگر دستی مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی ۱۳۰ گرمی، پنیر، کاهو، گوجه، خیار شور، نان باگت
همبرگر ویژه
۹۰,۰۰۰ تومان

همبرگر رویال

یک عدد برگر دستی مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی ۱۳۰ گرمی، یک اسلایس ژامبون گوشت، پنیر، قارچ، کاهو، گوجه، خیار شور، نان باگت
همبرگر رویال
۹۰,۰۰۰ تومان

چیز برگر

یک عدد برگر دستی مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی ۱۳۰ گرمی، پنیر، کاهو، گوجه، خیار شور، نان باگت
چیز برگر
۸۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ

فیله مرغ پرسی

فیله مرغ پرسی
فیله مرغ پرسی
۱۵۰,۰۰۰ تومان

ناگت مرغ

۵ عدد ناگت مرغ سوخاری، گوجه، خیارشور، کاهو، نان باگت
ناگت مرغ
۵۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ فلافل ساده

ساندویچ فلافل ساده
۳۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ فلافل ویژه

ساندویچ فلافل ویژه
۴۸,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ

یک عدد هات داگ ۷۵%، کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت
ساندویچ هات داگ

معمولی

۱۰
۶۵,۰۰۰ ۵۸,۵۰۰ تومان

پنیر

۷۵,۰۰۰ تومان

قارچ و پنیر

۸۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ کوکتل

۴ تکه سوسیس کوکتل، کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت
ساندویچ کوکتل

معمولی

۱۰
۶۵,۰۰۰ ۵۸,۵۰۰ تومان

پنیر

۷۵,۰۰۰ تومان

قارچ و پنیر

۸۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ بندری

۳۰۰ گرم خوراک بندری، کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت
ساندویچ بندری

معمولی

۱۰
۶۰,۰۰۰ ۵۴,۰۰۰ تومان

قارچ و پنیر

۷۵,۰۰۰ تومان

بندری (پرسی)

بندری (پرسی)
۱۳۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ مرغ

۳۰۰ گرم ران و سینه مرغ، ریش ریش شده، کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت
ساندویچ مرغ
۱۰
۷۵,۰۰۰ ۶۷,۵۰۰ تومان

ساندویچ مرغ با قارچ وپنیر

ساندویچ مرغ با قارچ وپنیر
۱۰
۹۰,۰۰۰ ۸۱,۰۰۰ تومان

ساندویچ فیله مرغ

۳ تکه فیله مرغ ۸۰ گرمی، کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت
ساندویچ فیله مرغ
۸۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ فیله مرغ ویژه

۳ تکه فیله مرغ ۸۰ گرمی، کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت، همراه با قارچ و پنیر
ساندویچ فیله مرغ ویژه
۹۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون مرغ تنوری

۳۵۰ گرم ژامبون مرغ، کاهو، گوجه، خیارشور، قارچ، پنیر، نان باگت
ساندویچ ژامبون مرغ تنوری
۹۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون گوشت تنوری

۳۵۰ گرم ژامبون گوشت، کاهو، گوجه، خیارشور، قارچ، پنیر، نان باگت
ساندویچ ژامبون گوشت تنوری
۹۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون مرغ (سرد)

۳۵۰ گرم ژامبون مرغ، کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت
ساندویچ ژامبون مرغ (سرد)
۶۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون کوشت (سرد)

۳۵۰ گرم ژامبون گوشت، کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت
ساندویچ ژامبون کوشت (سرد)
۶۰,۰۰۰ تومان

مرغ بریان

مرغ بریان (پرسی) با دورچین

۴۰۰ گرم ران مرغ بریان، دورچین: کاهو، گوجه، خیارشور، سیب زمینی سرخ شده، کلم قرمز، نان باگت
مرغ بریان (پرسی) با دورچین
۸۰,۰۰۰ تومان

مرغ بریال کامل با دورچین

کاهو، گوجه، خیارشور،نان،سیب زمینی سرخ کرده
مرغ بریال کامل با دورچین
۲۲۰,۰۰۰ تومان

مرغ بریال کامل با دورچین

کاهو، گوجه، خیارشور،نان،سیب زمینی سرخ کرده
مرغ بریال کامل با دورچین
۲۲۰,۰۰۰ تومان

مرغ بریان کامل

یک مرغ کامل یک کیلو گرمی، شکم پر: فلفل دلمه ای، گوجه، سبزیجات معطر
مرغ بریان کامل
۱۶۰,۰۰۰ تومان

ران مرغ بریان بدون دورچین

۴۰۰ گرم ران مرغ بریان
ران مرغ بریان بدون دورچین
۵۳,۰۰۰ تومان

پاچینی (پرسی)

۵ عدد کتف و بال کبابی، مخلفات
پاچینی (پرسی)
۱۲۰,۰۰۰ تومان

پاچینی (یک عدد)

یک عدد کتف و بال کبابی ۲۰۰ گرمی
پاچینی (یک عدد)
۱۵,۰۰۰ تومان

سالاد و پیش غذا

سالاد فصل

۵۰۰ گرم سالاد، کاهو، گوجه، خیار، هویج
سالاد فصل
۳۰,۰۰۰ تومان

سیب زمینی سرخ کرده

۳۰۰ سیب زمینی سرخ شده
سیب زمینی سرخ کرده
۵۰,۰۰۰ تومان

سیب زمینی تنوری

۳۰۰ سییب زمینی، قارچ، پنیر
سیب زمینی تنوری
۷۵,۰۰۰ تومان

سالاد کلم

۵۰۰ گرم سالاد، کلم سفید، نخود فرنگی، پیاز، ذرت، سس مخصوص
سالاد کلم
۳۵,۰۰۰ تومان

زیتون پرورده

۱۰۰ گرم زیتون پرورده
زیتون پرورده
۱۵,۰۰۰ تومان

ماست موسیر

۱۰۰ گرم ماست موسیر
ماست موسیر
۱۱,۰۰۰ تومان

نان باگت (اضافه)

یک عدد نان باگت
نان باگت (اضافه)
۱۰,۰۰۰ تومان

مخلفات

گوجه، خیارشور
مخلفات
۳۰,۰۰۰ تومان

نوشیدنی

نوشابه قوطی

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی

کوکاکولا

۱۵,۰۰۰ تومان

فانتا پرتقالی

۱۵,۰۰۰ تومان

اسپرایت

۱۵,۰۰۰ تومان

کوکاکولا زیرو

۱۵,۰۰۰ تومان

نوشابه خانواده

۱.۵ لیتر
نوشابه خانواده

کوکاکولا

۱۸,۰۰۰ تومان

فانتا پرتقالی

۱۸,۰۰۰ تومان

اسپرایت

۱۸,۰۰۰ تومان

ماءالشعیر قوطی بهنوش

۳۳۰ میلی لیتر
ماءالشعیر قوطی بهنوش

لیمو

۱۵,۰۰۰ تومان

استوایی

۱۵,۰۰۰ تومان

کلاسیک

۱۵,۰۰۰ تومان

ماءالشعیر خانواده بهنوش

۱ لیتر
ماءالشعیر خانواده بهنوش

لیمو

۱۶,۰۰۰ تومان

استوایی

۱۶,۰۰۰ تومان

کلاسیک

۱۶,۰۰۰ تومان

دوغ خانواده خوشگوار

۱.۵ لیتر
دوغ خانواده خوشگوار
۲۸,۰۰۰ تومان

آب معدنی کوچک

۰.۵ لیتر
آب معدنی کوچک
۵,۰۰۰ تومان