جست‌وجو در اسنپ‌فود

پیتزا ایتالیایی دو نفره

پیتزا ایتالیایی قارچ و پنیر

قارچ ، فلفل دلمه ،میکس پنیر پیتزا ، سس مخصوص
پیتزا ایتالیایی قارچ و پنیر
۵۹,۰۰۰ تومان

پیتزا ایتالیایی ویژه پارسا

بیکن گوشت ، بیکن مرغ، قارچ ،فلفل دلمه ،میکس پنیر پیتزا، سس مخصوص
پیتزا ایتالیایی ویژه پارسا
۹۱,۰۰۰ تومان

پیتزا ایتالیایی مخصوص

ژامبون گوشت و مرغ، قارچ ، فلفل دلمه ، میکس پنیر پیتزا، سس مخصوص
پیتزا ایتالیایی مخصوص
۷۴,۰۰۰ تومان

پیتزا ایتالیایی رست بیف

گوشت گوساله ریش شده، قارچ ، فلفل دلمه ، پنیتزای میکس شده ، سس مخصوص
پیتزا ایتالیایی رست بیف
۸۹,۰۰۰ تومان

پیتزا ایتالیایی گوشت و قارچ

گوشت چرخ شده ، قارچ، فلفل دلمه ، پنیر میکس شده ، سس مخصوص
پیتزا ایتالیایی  گوشت و قارچ
۸۲,۰۰۰ تومان

پیتزا ایتالیایی مرغ و قارچ

مرغ پخته ریش شده، قارچ، فلفل دلمه ، ذرت ، پنیر پیتزا میکس شده ، سس مخصوص
پیتزا ایتالیایی مرغ و قارچ
۸۱,۰۰۰ تومان

پیتزا ایتالیایی پپرونی

پپرونی، قارچ ، فلفل دلمه ، میکس پنیر پیتزا، فلفل هالوپینو.سس مخصوص
پیتزا ایتالیایی پپرونی
۷۶,۰۰۰ تومان

پیتزا ایتالیایی سبزیجات

کدو، بادمجان ، ذرت، نخود فرنگی ، قارچ،میکس پنیر پیتزا ، سس مخصوص
پیتزا ایتالیایی سبزیجات
۶۲,۰۰۰ تومان

ساندویچ

ساندویچ هات داگ پنیری

هات داگ مخصوص، کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت بزرگ، سس مخصوص، پنیر پیتزا
ساندویچ هات داگ پنیری
۲۷,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ ساده

هات داگ مخصوص، کاهو،گوجه، خیارشور، نان باگت بزرگ، سس مخصوص
ساندویچ هات داگ ساده
۲۲,۰۰۰ تومان

ساندویچ رست بیف

گوشت ریش شده، کاهو، گوجه، خیارشور، سس مخصوص، پنیر پیتزا، نان باگت بزرگ
ساندویچ رست بیف
۴۱,۰۰۰ تومان

ساندویچ چیکن پنیری

فیله مرغ گریل، پنیر پیتزا، کاهو، خیارشور، گوجه سس مخصوص، نان باگت بزرگ
ساندویچ چیکن پنیری
۳۶,۰۰۰ تومان

ساندویچ فیله مرغ سوخاری

۲ عدد فیله مرغ سوخاری، کاهو، خیارشور، گوجه، سس مخصوص، نان باگت بزرگ
ساندویچ فیله مرغ سوخاری
۳۶,۰۰۰ تومان

ساندویچ میکس

گوشت همبرگر، ۲ عدد فیله مرغ گریل طعم دار شده، سس مخصوص، کاهو، گوجه، خیارشور، پنیر پیتزا، نان باگت بزرگ
ساندویچ میکس
۵۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ رویال

بیکن مرغ، بیکن گوشت، پنیر پیتزا ،کاهو، گوجه، خیارشور، سس مخصوص، نان باگت بزرگ
ساندویچ رویال
۳۹,۰۰۰ تومان

ساندویچ فیله مرغ گریل

۲عدد فیله مرغ طعم دارشده ی گریل، کاهو، گوجه، خیارشور، سس مخصوص نان باگت بزرگ
ساندویچ فیله مرغ گریل
۳۳,۰۰۰ تومان

پیتزا یک نفره

پیتزا ویژه پارسا (یک نفره)

بیکن گوشت،بیکن مرغ، قارچ، فلفل دلمه، میکس پنیرپیتزا، سس مخصوص
پیتزا ویژه پارسا (یک نفره)
۵۴,۰۰۰ تومان

پیتزا مخصوص (یک نفره)

ژامبون مرغ، ژامبون گوشت، قارچ، فلفل دلمه، میکس پنیرپیتزا، سس مخصوص
پیتزا مخصوص (یک نفره)
۴۴,۰۰۰ تومان

پیتزا مرغ و قارچ (یک نفره)

مرغ ریش شده، قارچ، فلفل دلمه، میکس پنیرپیتزا، سس مخصوص ، زیتون
پیتزا مرغ و قارچ (یک نفره)
۴۸,۰۰۰ تومان

پیتزا گوشت و قارچ (یک نفره)

گوشت چرخ کرده، قارچ، فلفل دلمه، میکس پنیرپیتزا، سس مخصوص
پیتزا گوشت و قارچ (یک نفره)
۴۹,۰۰۰ تومان

پیتزا پپرونی (یک نفره)

پپرونی ، قارچ، فلفل دلمه، میکس پنیرپیتزا، سس مخصوص
پیتزا پپرونی (یک نفره)
۴۵,۰۰۰ تومان

پیتزا فیله (یک نفره)

گوشت ریش شده، قارچ، فلفل دلمه،میکس پنیرپیتزا، سس مخصوص
پیتزا فیله (یک نفره)
۵۳,۰۰۰ تومان

پیتزا سبزیجات (یک نفره)

قارچ، فلفل دلمه، زیتون، کدو، بادمجان، گوجه، جعفری، میکس پنیرپیتزا، سس مخصوص، ذرت
پیتزا سبزیجات (یک نفره)
۳۷,۰۰۰ تومان

پیتزا قارچ و پنیر (یک نفره)

قارچ، فلفل دلمه،میکس پنیرپیتزا، سس مخصوص
پیتزا قارچ و پنیر (یک نفره)
۳۵,۰۰۰ تومان

پیتزا ترکیبی پپرونی و رست بیف (یک نفره)

پپرونی، گوشت ریش شده، قارچ، فلفل دلمه، میکس پنیرپیتزا، سس مخصوص
پیتزا ترکیبی پپرونی و رست بیف (یک نفره)
۵۳,۰۰۰ تومان

پیتزا مخصوص (مینی)

ژامبون مرغ، ژامبون گوشت، قارچ، فلفل دلمه، میکس پنیرپیتزا، سس مخصوص
پیتزا مخصوص (مینی)
۲۶,۰۰۰ تومان

پیتزا مرغ (مینی)

پیتزا مرغ (مینی)
۲۸,۰۰۰ تومان

پیتزا گوشت (مینی)

گوشت چرخ شده، قارچ،میکس پنیر پیتزا ، فلفل دلمه، سس مخصوص
پیتزا گوشت (مینی)
۲۹,۰۰۰ تومان

پیتزا دو نفره

پیتزا ویژه پارسا (دو نفره)

سس مخصوص، بیکن گوشت، بیکن مرغ، قارچ، میکس پنیر پیتزا، فلفل دلمه ای
پیتزا ویژه پارسا (دو نفره)
۹۱,۰۰۰ تومان

پیتزا مخصوص (دو نفره)

سس مخصوص، ژامبون گوشت، ژامبون مرغ، قارچ ،میکس پنیر پیتزا، فلفل دلمه ای
پیتزا مخصوص (دو نفره)
۷۴,۰۰۰ تومان

پیتزا مرغ و قارچ (دو نفره)

سس مخصوص، مرغ ریش شده، قارج، میکس پنیر پیتزا، فلفل دلمه ای
پیتزا مرغ و قارچ (دو نفره)
۸۱,۰۰۰ تومان

پیتزا گوشت و قارچ (دو نفره)

سس مخصوص، گوشت چرخ کرده، قارچ، میکس پنیر پیتزا، فلفل دلمه ای
پیتزا گوشت و قارچ (دو نفره)
۸۲,۰۰۰ تومان

پیتزا پپرونی (دو نفره)

سس مخصوص، پپرونی ،قارچ، میکس پنیر پیتزا، فلفل دلمه ای
پیتزا پپرونی (دو نفره)
۷۶,۰۰۰ تومان

پیتزا فیله (دو نفره)

سس مخصوص، گوشت ریش شده، قارچ، میکس پنیر پیتزا، فلفل دلمه ای
پیتزا فیله (دو نفره)
۸۹,۰۰۰ تومان

پیتزا سبزیجات (دو نفره)

سس مخصوص ،کدو ،بادمجان، گوجه ،قارچ ،ذرت ،میکس پنیر پیتزا ، زیتون ،فلفل دلمه ای
پیتزا سبزیجات (دو نفره)
۶۲,۰۰۰ تومان

پیتزا قارچ و پنیر (دو نفره)

قارچ، فلفل دلمه، پنیر، سس مخصوص
پیتزا قارچ و پنیر (دو نفره)
۵۹,۰۰۰ تومان

پیتزا ترکیبی پپرونی و رست بیف (دو نفره)

سس مخصوص ،گوشت ریش شده ،پپرونی ،قارچ ،میکس پنیر پیتزا ،فلفل دلمه ای
پیتزا ترکیبی پپرونی و رست بیف (دو نفره)
۸۹,۰۰۰ تومان

پیتزا خانواده

پیتزا ویژه پارسا (خانواده)

سس مخصوص، بیکن گوشت ،بیکن مرغ ،قارچ ،میکس پنیر پیتزا ،فلفل دلمه ای
پیتزا ویژه پارسا (خانواده)
۱۳۰,۰۰۰ تومان

پیتزا مخصوص (خانواده)

سس مخصوص، ژامبون گوشت، ژامبون مرغ، قارچ، میکس پنیر پیتزا، فلفل دلمه ای
پیتزا مخصوص (خانواده)
۱۰۶,۰۰۰ تومان

پیتزا مرغ و قارچ (خانواده)

سس مخصوص ،مرغ ریش شده ،قارچ ، میکس پنیر پیتزا ،زیتون ، فلفل دلمه ای
پیتزا مرغ و قارچ (خانواده)
۱۱۶,۰۰۰ تومان

پیتزا گوشت و قارچ (خانواده)

سس مخصوص، گوشت چرخ کرده، قارچ، میکس پنیر پیتزا، فلفل دلمه ای
پیتزا گوشت و قارچ (خانواده)
۱۱۸,۰۰۰ تومان

پیتزا پپرونی (خانواده)

سس مخصوص، پپرونی ،قارچ ،میکس پنیر پیتزا ،فلفل دلمه ای
پیتزا پپرونی (خانواده)
۱۱۰,۰۰۰ تومان

پیتزا فیله (خانواده)

سس مخصوص، گوشت ریش شده ،قارچ ،میکس پنیر پیتزا ، فلفل دلمه ای
پیتزا فیله (خانواده)
۱۲۸,۰۰۰ تومان

پیتزا سبزیجات (خانواده)

قارچ، فلفل دلمه، زیتون، هویج، جعفری، پنیر، سس مخصوص
پیتزا سبزیجات (خانواده)
۸۹,۰۰۰ تومان

پیتزا قارچ و پنیر (خانواده)

قارچ، فلفل دلمه، پنیر، سس مخصوص
پیتزا قارچ و پنیر (خانواده)
۸۴,۰۰۰ تومان

پیتزا ترکیبی ۱ (خانواده)

سس مخصوص، پپرونی، گوشت ریش شده، قارچ، میکس پنیر پیتزا، فلفل دلمه ای
پیتزا ترکیبی 1 (خانواده)
۱۲۸,۰۰۰ تومان

همبرگر

پارسا برگرویژه

۱۲۰ گرم مخلوط گوشت گوساله و گوسفند، قارچ ، سیب زمینی سرخ شده پنیر گودا،بیکن گوشت، سس باربیکیو، سس مخصوص، کاهو ،گوجه ،خیارشور، نان ...
پارسا برگرویژه
۴۸,۰۰۰ تومان

چیکن برگر گریل

۲عدد فیله مرغ گریل طعم دار شده، کاهو، خیارشور، گوجه، سس مخصوص، نان همبر مک دونالد
چیکن برگر گریل
۳۵,۰۰۰ تومان

چیکن چیز برگر گریل

۲ عدد فیله مرغ طعم دارشده، سس مخصوص، کاهو، گوجه، خیارشور ، پنیر پارمسان، نان همبر مک دونالد
چیکن چیز برگر گریل
۳۸,۰۰۰ تومان

ماشروم برگر(با قارچ و پنیرپیتزا)

۱۰۰گرم مخلوط گوشت گوسفند و گوساله، قارچ و پنیرپیتزا، سس مخصوص، کاهو، گوجه،خیارشور ، نان همبر مک دونالد
ماشروم برگر(با قارچ و پنیرپیتزا)
۳۸,۰۰۰ تومان

چیلی برگر(تند)

۱۰۰ گرم مخلوط گوشت گوسفند و گوساله، ۳ ورق پپرونی، پنیر گودا، فلفل هالوپینو، سس مخصوص، سس گلوریا، کاهو، گوجه، نان برگر مک دونالد
چیلی برگر(تند)
۴۱,۰۰۰ تومان

فیله سوخاری برگر

۲عدد فیله سوخاری، پنیر پارمسان، سس مخصوص، کاهو، گوجه، خیارشور، نان برگر مک دونالد
فیله سوخاری برگر
۳۸,۰۰۰ تومان

پارسا برگر

۱۰۰ گرم مخلوط گوشت گوساله و گوسفند، خیارشور، گوجه، کاهو، سس مخصوص، نان برگر مک دونالد
پارسا برگر
۳۳,۰۰۰ تومان

چیزبرگر

۱۰۰گرم مخلوط گوشت گوساله و گوسفند، پنیر گودا، خیارشور، گوجه، کاهو، سس مخصوص، نان برگر مک دونالد
چیزبرگر
۳۳,۰۰۰ تومان

میکس برگر با پنیر گودا

۱۰۰ گرم مخلوط گوشت گوسفند و گوساله، ۲ عدد فیله مرغ طعم دار شده ی گریل، پنیر گودا، پنیر پارمسان، سس مخصوص، خیارشور، کاهو، گوجه ، نا...
میکس برگر با پنیر گودا
۵۰,۰۰۰ تومان

دوبل برگر با پنیر گودا

۲عدد برگر ۱۰۰گرمی مخلوط گوشت گوسفند وگوساله، خیارشور، گوجه، کاهو، سس مخصوص، ۲ عدد پنیر گودا، نان برگر مک دونالد
دوبل برگر با پنیر گودا
۵۳,۰۰۰ تومان

غذای پرسی

لازانیا

لازانیا
۵۵,۰۰۰ تومان

کنتاکی

چیکن استریپس

سینه مرغ ۴ تکه ، سیب زمینی، سالاد کلم، نان، سس مخصوص
چیکن استریپس

نرمال

۵۶,۰۰۰ تومان

اسپایسی

۵۶,۰۰۰ تومان

پیش غذا

قارچ سوخاری

قارچ سوخاری
۲۶,۰۰۰ تومان

لقمه سوخاری

شینسل مرغ سوخاری هفت تکه
لقمه سوخاری
۳۱,۰۰۰ تومان

سیب زمینی سوخاری

سیب زمینی سوخاری
۱۹,۰۰۰ تومان

سیب زمینی سرخ کرده

سیب زمینی سرخ کرده
۲۱,۰۰۰ تومان

سس (اضافه)

سس (اضافه)
۱,۰۰۰ تومان

سالاد

سالاد فصل

کاهو، خیار، گوجه، ذرت، سس مخصوص
سالاد فصل
۹,۰۰۰ تومان

سالاد کلم

کلم، هویج و سس مخصوص
سالاد کلم
۵,۰۰۰ تومان

سس اسپایسی

سس اسپایسی
۲,۰۰۰ تومان

نوشیدنی

نوشابه شیشه ای

۲۵۰ میلی لیتر
نوشابه شیشه ای
۵,۵۰۰ تومان

نوشابه قوطی

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی
۷,۰۰۰ تومان

نوشابه خانواده

۱.۵ لیتر
نوشابه خانواده
۱۲,۵۰۰ تومان

ماءالشعیر شیشه ای ایستک

۲۵۰ میلی لیتر
ماءالشعیر شیشه ای ایستک
۶,۵۰۰ تومان

ماءالشعیر خانواده

۱ لیتر
ماءالشعیر خانواده
۱۳,۵۰۰ تومان

آب معدنی کوچک

۰.۵ لیتر
آب معدنی کوچک
۳,۰۰۰ تومان