جست‌وجو در اسنپ‌فود

اسنپ فود

رستوران های اصفهان

پیتزا پانیذ (شعبه مرکزی)

پر‌طرفدارها

پیتزا رست بیف

ابعاد ۲۲ سانتیمتری ، گوشت فیله ریش شده طعم دار، قارچ، فلفل دلمه، پنیر موزارلا، زیتون
پیتزا رست بیف

یک نفره

۱۳۰,۰۰۰ تومان

دو نفره

۱۰
۲۱۰,۰۰۰ ۱۸۹,۰۰۰ تومان

سه نفره

۱۵
۲۵۹,۰۰۰ ۲۲۰,۱۵۰ تومان

پیتزا سیر و استیک ایتالیایی

خمیر پیتزا نازک ایتالیایی، استیک گوشت گوساله ورقه شده طعم دار، سس آلفردو، قارچ، فلفل دلمه ای، پنیر پیتزا
پیتزا سیر و استیک ایتالیایی

دو نفره (۳۲ سانتی متری)

۱۰
۲۲۰,۰۰۰ ۱۹۸,۰۰۰ تومان

پیتزا مرغ و قارچ

ابعاد ۲۲ سانتیمتری، مرغ گریل شده، قارچ، فلفل دلمه، پنیر موزارلا، ادویه مخصوص
پیتزا مرغ و قارچ

یک نفره

۲۵
۱۲۰,۰۰۰ ۹۰,۰۰۰ تومان

دو نفره

۱۰
۱۹۵,۰۰۰ ۱۷۵,۵۰۰ تومان

سه نفره

۱۵
۲۴۹,۰۰۰ ۲۱۱,۶۵۰ تومان

پیتزا قارچ و پنیر

ابعاد ۳۰ سانتیمتری، قارچ اسلایس، پنیر موزارلا، فلفل دلمه
پیتزا قارچ و پنیر

دو نفره

۱۰
۱۷۵,۰۰۰ ۱۵۷,۵۰۰ تومان

یک نفره

۹۵,۰۰۰ تومان

پیتزا مخصوص پانیذ

ابعاد ۲۲ سانتیمتری، مخلوط ژامبون گوشت و مرغ و پپرونی، قارچ، سس مخصوص، فلفل دلمه
پیتزا مخصوص پانیذ

یک نفره

۱۱۰,۰۰۰ تومان

دو نفره

۲۰
۱۸۵,۰۰۰ ۱۴۸,۰۰۰ تومان

سه نفره

۲۰
۲۳۹,۰۰۰ ۱۹۱,۲۰۰ تومان

پیتزا سالامی

ژامبون سالامی ۹۰% , قارچ , سس مخصوص, فلفل دلمه ، پنیر موزارلا
پیتزا سالامی

تک نفره

۱۳۰,۰۰۰ تومان

دو نفره

۱۰
۲۱۰,۰۰۰ ۱۸۹,۰۰۰ تومان

سه نفره

۱۵
۲۵۹,۰۰۰ ۲۲۰,۱۵۰ تومان

تخفیف‌دارها

زیتون پرورده تک نفره

زیتون پرورده شرکتی۸۰ گرمی، بدون هسته
زیتون پرورده تک نفره
۳۵
۲۲,۰۰۰ ۱۴,۳۰۰ تومان

پیتزا مرغ و قارچ

ابعاد ۲۲ سانتیمتری، مرغ گریل شده، قارچ، فلفل دلمه، پنیر موزارلا، ادویه مخصوص
پیتزا مرغ و قارچ

یک نفره

۲۵
۱۲۰,۰۰۰ ۹۰,۰۰۰ تومان

سه نفره

۱۵
۲۴۹,۰۰۰ ۲۱۱,۶۵۰ تومان

دو نفره

۱۰
۱۹۵,۰۰۰ ۱۷۵,۵۰۰ تومان

پیتزا مخصوص (ایتالیایی)

خمیر نازک ایتالیایی ۲۲ سانتیمتری، ژامبون مرغ، پپرونی، قارچ، پنیر موزارلا، فلفل دلمه، سس مخصوص
پیتزا مخصوص (ایتالیایی)

یک نفره

۲۵
۱۱۰,۰۰۰ ۸۲,۵۰۰ تومان

دو نفره

۲۰
۱۸۵,۰۰۰ ۱۴۸,۰۰۰ تومان

پیتزا ۴ فصل (خانواده)

سوپر پیتزای خانواده ۶ تا ۸ نفره، خمیر تازه آمریکایی، ۴ بخش مختلف شامل: گوشت چرخ شده، ژامبون مرغ، پپرونی، مرغ گریل
پیتزا ۴ فصل (خانواده)
۲۵
۵۹۰,۰۰۰ ۴۴۲,۵۰۰ تومان

پیتزا پپرونی (خانواده)

سوپر پیتزای خانواده ۶ تا ۸ نفره ، خمیر تازه امریکایی ، پپرونی تند ، فلفل دلمه ،
پیتزا پپرونی (خانواده)
۲۵
۴۹۰,۰۰۰ ۳۶۷,۵۰۰ تومان

پیتزا مخصوص پانیذ (خانواده)

سوپر پیتزای خانواده ۶ تا ۸ نفره ، خمیر تازه آمریکایی ، مخلوط ژامبون گوشت و مرغ و پپرونی ، قارچ تازه ، فلفل دلمه
پیتزا مخصوص پانیذ (خانواده)
۲۵
۴۹۰,۰۰۰ ۳۶۷,۵۰۰ تومان

پیتزا پپرونی (تند)

ژامبون پپرونی ۷۰ % ، سس چیلی، قارچ، فلفل دلمه، پنیرموزارلا
پیتزا پپرونی (تند)

یک نفره

۲۵
۱۱۰,۰۰۰ ۸۲,۵۰۰ تومان

دو نفره

۲۰
۱۸۵,۰۰۰ ۱۴۸,۰۰۰ تومان

سه نفره

۲۰
۲۳۹,۰۰۰ ۱۹۱,۲۰۰ تومان

پیتزا پپرونی تند (ایتالیایی)

خمیر نازک ایتالیایی ۲۲ سانتیمتری، ژامبون پپرونی، قارچ، پنیر موزارلا، فلفل دلمه، سس چیلی
پیتزا پپرونی تند (ایتالیایی)

یک نفره

۲۵
۱۱۰,۰۰۰ ۸۲,۵۰۰ تومان

دو نفره

۲۰
۲۰۵,۰۰۰ ۱۶۴,۰۰۰ تومان

پیتزا مخصوص پانیذ

ابعاد ۳۰ سانتیمتری، مخلوط ژامبون گوشت و مرغ و پپرونی، قارچ، سس مخصوص، فلفل دلمه،
پیتزا مخصوص پانیذ

دو نفره

۲۰
۱۸۵,۰۰۰ ۱۴۸,۰۰۰ تومان

سه نفره

۲۰
۲۳۹,۰۰۰ ۱۹۱,۲۰۰ تومان

پیتزا رست بیف

گوشت فیله ریش شده طعم دار، قارچ، فلفل دلمه، پنیر موزارلا
پیتزا رست بیف

سه نفره

۱۵
۲۵۹,۰۰۰ ۲۲۰,۱۵۰ تومان

دو نفره

۱۰
۲۱۰,۰۰۰ ۱۸۹,۰۰۰ تومان

چوریتسو برگر (ذغالی)

یک عدد برگر دست ساز مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی ۱۳۰ گرمی، سوسیس چوریتسو حلزونی، پنیر گودا، سس مخصوص، نان مک دونالد
چوریتسو برگر (ذغالی)
۱۵
۱۵۵,۰۰۰ ۱۳۱,۷۵۰ تومان

بیکن چیز برگر (ذغالی)

یک عدد برگر دست ساز مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی ۱۳۰ گرمی، بیکن ۹۵%، پنیر گودا، پنیر موزارلا، کاهو، خیارشور، گوجه، نان مک دونالد
بیکن چیز برگر (ذغالی)
۱۵
۱۲۵,۰۰۰ ۱۰۶,۲۵۰ تومان

پیتزا سالامی

ابعاد ۳۲ سانتیمتری، ژامبون سالامی، قارچ، سس مخصوص، فلفل دلمه
پیتزا سالامی

سه نفره

۱۵
۲۵۹,۰۰۰ ۲۲۰,۱۵۰ تومان

دو نفره

۱۰
۲۱۰,۰۰۰ ۱۸۹,۰۰۰ تومان

همبرگر ویژه (ذغالی)

یک عدد برگر دست ساز مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی ۱۳۰ گرمی، کاهو، خیارشور، گوجه، نان مکدونالد
همبرگر ویژه (ذغالی)
۱۵
۸۵,۰۰۰ ۷۲,۲۵۰ تومان

چیز برگر (ذغالی)

یک عدد برگر دست ساز مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی ۱۳۰ گرمی، پنیر گودا و موزارلا، گوجه، خیارشور، کاهو، نان مکدونالد
چیز برگر (ذغالی)
۱۵
۹۵,۰۰۰ ۸۰,۷۵۰ تومان

قارچ چیز برگر (ذغالی)

یک عدد برگر دست ساز مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی ۱۳۰ گرمی، قارچ، پنیر گودا، پنیر موزارلا، خیارشور، گوجه، سس مخصوص، نان مکدونالد
قارچ چیز برگر (ذغالی)
۱۵
۱۱۰,۰۰۰ ۹۳,۵۰۰ تومان

پیتزا بیکن گوشت

بیکن ۹۵% گوشت و مرغ دودی، قارچ، فلفل دلمه، پنیر موزارلا
پیتزا بیکن گوشت

سه نفره

۱۵
۲۴۹,۰۰۰ ۲۱۱,۶۵۰ تومان

دو نفره

۱۰
۱۹۵,۰۰۰ ۱۷۵,۵۰۰ تومان

سالامی برگر (ذغالی)

یک عدد برگر دست ساز مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی ۱۳۰ گرمی، ژامبون سالامی ۹۰ % ، پنیر گودا و موزارلا، کاهو، خیارشور، گوجه، نان مکدون...
سالامی برگر (ذغالی)
۱۵
۱۳۵,۰۰۰ ۱۱۴,۷۵۰ تومان

دوبل چیز برگر (ذغالی)

۲ عدد برگر دست ساز مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی ۱۳۰ گرمی، پنیر گودا و موزارلا، خیارشور، کاهو، گوجه، سس مخصوص، نان مکدونالد
دوبل چیز برگر (ذغالی)
۱۵
۱۲۵,۰۰۰ ۱۰۶,۲۵۰ تومان

پیتزا سبزیجات (رژیمی ، گیاهی)

ابعاد ۳۲ سانتیمتری، سبزیجات تازه فصل، هویج، ذرت، قارچ، فلفل دلمه، گوجه فرنگی
پیتزا سبزیجات (رژیمی ، گیاهی)

سه نفره

۱۵
۱۹۹,۰۰۰ ۱۶۹,۱۵۰ تومان

دو نفره

۱۰
۱۷۵,۰۰۰ ۱۵۷,۵۰۰ تومان

سوپر برگر (ذغالی)

۳ قطعه گوشت برگر، ۳ ورق ژامبون ۶۰ % ، قارچ ، پنیر گودا، پنیر موزارلا، سس مخصوص، نان مکدونالد
سوپر برگر (ذغالی)
۱۵
۲۱۵,۰۰۰ ۱۸۲,۷۵۰ تومان

پیتزا استیک گوشت

استیک گوشت ورقه شده طعم دار، قارچ، فلفل دلمه، پنیر موزارلا
پیتزا استیک گوشت

سه نفره

۱۵
۲۵۹,۰۰۰ ۲۲۰,۱۵۰ تومان

دو نفره

۱۰
۲۱۰,۰۰۰ ۱۸۹,۰۰۰ تومان

پیتزا بلونیز (گوشت و قارچ)

گوشت چرخ شده، قارچ، فلفل دلمه، پنیر موزارلا
پیتزا بلونیز (گوشت و قارچ)

سه نفره

۱۵
۲۴۹,۰۰۰ ۲۱۱,۶۵۰ تومان

دو نفره

۱۰
۱۹۵,۰۰۰ ۱۷۵,۵۰۰ تومان

چیلی چیز برگر (تند)

یک عدد برگر دست ساز مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی ۱۳۰ گرمی، پپرونی، پنیر گودا و موزارلا، سس فلفل مخصوص، کاهو، خیاشور، گوجه، نان مکدو...
چیلی چیز برگر (تند)
۱۵
۱۱۰,۰۰۰ ۹۳,۵۰۰ تومان

پانیذ برگر (ذغالی)

۲ عدد برگر دست ساز مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی ۱۳۰ گرمی، بیکن یا سالامی، قارچ، پنیر گودا و موزارلا، خیارشور، کاهو، گوجه، سس مخصوص،...
پانیذ برگر (ذغالی)
۱۵
۱۵۵,۰۰۰ ۱۳۱,۷۵۰ تومان

رویال برگر ویژه (ذغالی)

یک عدد برگر دست ساز مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی ۱۳۰ گرمی، ژامبون ۷۰ % ، پنیر گودا و موزارلا، کاهو، خیارشور، گوجه، نان مکدونالد
رویال برگر ویژه (ذغالی)
۱۵
۱۱۰,۰۰۰ ۹۳,۵۰۰ تومان

سالاد فصل

سبزیجات تازه فصل، سس سالاد
سالاد فصل
۱۰
۳۵,۰۰۰ ۳۱,۵۰۰ تومان

سالاد سزار (با مرغ گریل)

سایز دونفره ، مرغ گریل شده، پنیر پارمسان، زیتون، ذرت، هویج، کاهو، نان تست کراستینو، گوجه، دانه کتان یا کنجد، سس مخصوص سزار
سالاد سزار (با مرغ گریل)
۱۰
۸۵,۰۰۰ ۷۶,۵۰۰ تومان

پیتزا چوریتسو (ایتالیایی)

خمیر نازک ایتالیایی ۳۲ سانتیمتری، سوسیس چوریتسو ، قارچ، فلفل دلمه، پنیر موزارلا
پیتزا چوریتسو (ایتالیایی)
۱۰
۲۱۰,۰۰۰ ۱۸۹,۰۰۰ تومان

پیتزا میکس ویژه

مخلوط گوشت و مرغ، قارچ، فلفل دلمه، پنیر موزارلا، سس مخصوص
پیتزا میکس ویژه

دو نفره

۱۰
۱۹۵,۰۰۰ ۱۷۵,۵۰۰ تومان

پیتزا قارچ و پنیر

ابعاد ۳۰ سانتیمتری، قارچ اسلایس، پنیر موزارلا، فلفل دلمه
پیتزا قارچ و پنیر

دو نفره

۱۰
۱۷۵,۰۰۰ ۱۵۷,۵۰۰ تومان

پیتزا سبزیجات (ایتالیایی)

خمیر نازک ایتالیایی ۳۲ سانتیمتری، ذرت، هویج، نخود فرنگی، قارچ، پنیر موزارلا، فلفل دلمه، سس مخصوص
پیتزا سبزیجات (ایتالیایی)

دو نفره

۱۰
۱۷۵,۰۰۰ ۱۵۷,۵۰۰ تومان

پیتزا سیر و استیک ایتالیایی

خمیر پیتزا نازک ایتالیایی، استیک گوشت گوساله ورقه شده طعم دار، سس آلفردو، قارچ، فلفل دلمه ای، پنیر پیتزا
پیتزا سیر و استیک ایتالیایی

دو نفره (۳۲ سانتی متری)

۱۰
۲۲۰,۰۰۰ ۱۹۸,۰۰۰ تومان

پیتزا بلونیز (ایتالیایی)

خمیر نازک ایتالیایی ۳۲ سانتیمتری، گوشت چرخ شده، قارچ، فلفل دلمه، پنیر موزارلا ،
پیتزا بلونیز (ایتالیایی)

دو نفره

۱۰
۱۹۵,۰۰۰ ۱۷۵,۵۰۰ تومان

پیتزا رست بیف (ایتالیایی)

خمیر نازک ایتالیایی ۳۲ سانتیمتری, فیله گوشت ریش شده طعم دار , قارچ, زیتون, ذرت, پنیر موزارلا, فلفل دلمه, سس مخصوص
پیتزا رست بیف (ایتالیایی)

دو نفره

۱۰
۲۱۰,۰۰۰ ۱۸۹,۰۰۰ تومان

پیتزا سالامی (ایتالیایی)

خمیر نازک ایتالیایی ۳۲ سانتیمتری، ژامبون سالامی، قارچ، پنیر موزارلا، فلفل دلمه، سس مخصوص
پیتزا سالامی (ایتالیایی)

دو نفره

۱۰
۲۱۰,۰۰۰ ۱۸۹,۰۰۰ تومان

پیتزا مرغ (ایتالیایی)

خمیر نازک ایتالیایی ۳۲ سانتیمتری، فیله مرغ گریل شده، قارچ، زیتون، ذرت، پنیر موزارلا، فلفل دلمه، سس مخصوص
پیتزا مرغ (ایتالیایی)

دو نفره

۱۰
۱۹۵,۰۰۰ ۱۷۵,۵۰۰ تومان

پیتزا آمریکایی

پیتزا مخصوص پانیذ

۲۲ سانتیمتری، مخلوط ژامبون گوشت و مرغ و پپرونی، قارچ، سس مخصوص، فلفل دلمه
پیتزا مخصوص پانیذ

اقتصادی

۸۰,۰۰۰ تومان

یک نفره

۱۱۰,۰۰۰ تومان

دو نفره

۲۰
۱۸۵,۰۰۰ ۱۴۸,۰۰۰ تومان

سه نفره

۲۰
۲۳۹,۰۰۰ ۱۹۱,۲۰۰ تومان

پیتزا سالامی

ژامبون سالامی ۹۰% , قارچ , سس مخصوص, فلفل دلمه ، پنیر موزارلا
پیتزا سالامی

تک نفره

۱۳۰,۰۰۰ تومان

دو نفره

۱۰
۲۱۰,۰۰۰ ۱۸۹,۰۰۰ تومان

سه نفره

۱۵
۲۵۹,۰۰۰ ۲۲۰,۱۵۰ تومان

پیتزا استیک گوشت

ابعاد ۲۲ سانتیمتری، استیک گوشت ورقه شده طعم دار، قارچ، فلفل دلمه، پنیر موزارلا،
پیتزا استیک گوشت

یک نفره

۱۳۰,۰۰۰ تومان

دو نفره

۱۰
۲۱۰,۰۰۰ ۱۸۹,۰۰۰ تومان

سه نفره

۱۵
۲۵۹,۰۰۰ ۲۲۰,۱۵۰ تومان

پیتزا رست بیف

ابعاد ۲۲ سانتیمتری ، گوشت فیله ریش شده طعم دار، قارچ، فلفل دلمه، پنیر موزارلا، زیتون
پیتزا رست بیف

یک نفره

۱۳۰,۰۰۰ تومان

دو نفره

۱۰
۲۱۰,۰۰۰ ۱۸۹,۰۰۰ تومان

سه نفره

۱۵
۲۵۹,۰۰۰ ۲۲۰,۱۵۰ تومان

پیتزا مرغ و قارچ

ابعاد ۲۲ سانتیمتری، مرغ گریل شده، قارچ، فلفل دلمه، پنیر موزارلا، ادویه مخصوص
پیتزا مرغ و قارچ

یک نفره

۲۵
۱۲۰,۰۰۰ ۹۰,۰۰۰ تومان

دو نفره

۱۰
۱۹۵,۰۰۰ ۱۷۵,۵۰۰ تومان

سه نفره

۱۵
۲۴۹,۰۰۰ ۲۱۱,۶۵۰ تومان

پیتزا پپرونی (تند)

ژامبون پپرونی ۷۰ % ، سس چیلی، قارچ، فلفل دلمه، پنیرموزارلا
پیتزا پپرونی (تند)

یک نفره

۲۵
۱۱۰,۰۰۰ ۸۲,۵۰۰ تومان

دو نفره

۲۰
۱۸۵,۰۰۰ ۱۴۸,۰۰۰ تومان

سه نفره

۲۰
۲۳۹,۰۰۰ ۱۹۱,۲۰۰ تومان

پیتزا میکس ویژه

ابعاد ۲۲ سانتیمتری، مخلوط گوشت و مرغ، قارچ، فلفل دلمه، پنیر موزارلا، سس مخصوص
پیتزا میکس ویژه

یک نفره

۱۲۰,۰۰۰ تومان

دو نفره

۱۰
۱۹۵,۰۰۰ ۱۷۵,۵۰۰ تومان

پیتزا بلونیز (گوشت و قارچ)

ابعاد ۲۲ سانتیمتری، گوشت چرخ شده، قارچ، فلفل دلمه، پنیر موزارلا ،
پیتزا بلونیز (گوشت و قارچ)

یک نفره

۱۲۰,۰۰۰ تومان

دو نفره

۱۰
۱۹۵,۰۰۰ ۱۷۵,۵۰۰ تومان

سه نفره

۱۵
۲۴۹,۰۰۰ ۲۱۱,۶۵۰ تومان

پیتزا قارچ و پنیر

ابعاد ۲۲ سانتیمتری، قارچ اسلایس، پنیر موزارلا، فلفل دلمه
پیتزا قارچ و پنیر

یک نفره

۹۵,۰۰۰ تومان

دو نفره

۱۰
۱۷۵,۰۰۰ ۱۵۷,۵۰۰ تومان

پیتزا سبزیجات (رژیمی ، گیاهی)

ابعاد ۲۲ سانتیمتری، سبزیجات تازه فصل، هویج، ذرت، قارچ، فلفل دلمه، گوجه فرنگی
پیتزا سبزیجات (رژیمی ، گیاهی)

یک نفره

۹۵,۰۰۰ تومان

دو نفره

۱۰
۱۷۵,۰۰۰ ۱۵۷,۵۰۰ تومان

سه نفره

۱۵
۱۹۹,۰۰۰ ۱۶۹,۱۵۰ تومان

پیتزا بیکن گوشت

ابعاد ۲۲ سانتیمتری، بیکن ۹۵% گوشت و مرغ دودی، قارچ، فلفل دلمه، پنیر موزارلا
پیتزا بیکن گوشت

یک نفره

۱۲۰,۰۰۰ تومان

دو نفره

۱۰
۱۹۵,۰۰۰ ۱۷۵,۵۰۰ تومان

سه نفره

۱۵
۲۴۹,۰۰۰ ۲۱۱,۶۵۰ تومان

پیتزا ایتالیایی

پیتزا سیر و استیک ایتالیایی

خمیر پیتزا نازک ایتالیایی، استیک گوشت گوساله ورقه شده طعم دار، سس آلفردو، قارچ، فلفل دلمه ای، پنیر پیتزا
پیتزا سیر و استیک ایتالیایی

دو نفره (۳۲ سانتی متری)

۱۰
۲۲۰,۰۰۰ ۱۹۸,۰۰۰ تومان

پیتزا بلونیز (ایتالیایی)

خمیر نازک ایتالیایی ۲۲سانتیمتری، گوشت چرخ شده، قارچ، فلفل دلمه، پنیر موزارلا ،
پیتزا بلونیز (ایتالیایی)

یک نفره

۱۲۰,۰۰۰ تومان

دو نفره

۱۰
۱۹۵,۰۰۰ ۱۷۵,۵۰۰ تومان

پیتزا رست بیف (ایتالیایی)

خمیر نازک ایتالیایی ۳۲ سانتیمتری, فیله گوشت ریش شده طعم دار , قارچ, زیتون, ذرت, پنیر موزارلا, فلفل دلمه, سس مخصوص
پیتزا رست بیف (ایتالیایی)

دو نفره

۱۰
۲۱۰,۰۰۰ ۱۸۹,۰۰۰ تومان

یک نفره

۱۳۰,۰۰۰ تومان

پیتزا سالامی (ایتالیایی)

خمیر نازک ایتالیایی ۳۲ سانتیمتری، ژامبون سالامی، قارچ، پنیر موزارلا، فلفل دلمه، سس مخصوص
پیتزا سالامی (ایتالیایی)

دو نفره

۱۰
۲۱۰,۰۰۰ ۱۸۹,۰۰۰ تومان

یک نفره

۱۳۰,۰۰۰ تومان

پیتزا بیکن گوشت (ایتالیایی)

خمیر نازک ایتالیایی ۳۲ سانتیمتری، بیکن ۹۵% گوشت و مرغ دودی، قارچ، فلفل دلمه، پنیر موزارلا
پیتزا بیکن گوشت (ایتالیایی)

دو نفره

۱۰
۱۹۵,۰۰۰ ۱۷۵,۵۰۰ تومان

یک نفره

۱۲۰,۰۰۰ تومان

پیتزا مرغ (ایتالیایی)

خمیر نازک ایتالیایی ۳۲ سانتیمتری، فیله مرغ گریل شده، قارچ، زیتون، ذرت، پنیر موزارلا، فلفل دلمه، سس مخصوص
پیتزا مرغ (ایتالیایی)

دو نفره

۱۰
۱۹۵,۰۰۰ ۱۷۵,۵۰۰ تومان

یک نفره

۱۲۰,۰۰۰ تومان

پیتزا استیک گوشت (ایتالیایی)

خمیر نازک ایتالیایی ۳۲ سانتیمتری، استیک گوشت ورقه شده، سس آلفردو، قارچ، پنیر موزارلا، زیتون، فلفل دلمه،
پیتزا استیک گوشت (ایتالیایی)

دو نفره

۱۰
۲۱۰,۰۰۰ ۱۸۹,۰۰۰ تومان

یک نفره

۱۳۰,۰۰۰ تومان

پیتزا پپرونی تند (ایتالیایی)

خمیر نازک ایتالیایی ۳۲ سانتیمتری، ژامبون پپرونی، قارچ، پنیر موزارلا، فلفل دلمه، سس چیلی
پیتزا پپرونی تند (ایتالیایی)

دو نفره

۲۰
۲۰۵,۰۰۰ ۱۶۴,۰۰۰ تومان

یک نفره

۲۵
۱۱۰,۰۰۰ ۸۲,۵۰۰ تومان

پیتزا مخصوص (ایتالیایی)

خمیر نازک ایتالیایی ۳۲ سانتیمتری، ژامبون مرغ، پپرونی، قارچ، پنیر موزارلا، فلفل دلمه، سس مخصوص
پیتزا مخصوص (ایتالیایی)

دو نفره

۲۰
۱۸۵,۰۰۰ ۱۴۸,۰۰۰ تومان

یک نفره

۲۵
۱۱۰,۰۰۰ ۸۲,۵۰۰ تومان

پیتزا سبزیجات (ایتالیایی)

خمیر نازک ایتالیایی ۳۲ سانتیمتری، ذرت، هویج، نخود فرنگی، قارچ، پنیر موزارلا، فلفل دلمه، سس مخصوص
پیتزا سبزیجات (ایتالیایی)

دو نفره

۱۰
۱۷۵,۰۰۰ ۱۵۷,۵۰۰ تومان

یک نفره

۹۵,۰۰۰ تومان

پیتزا چوریتسو (ایتالیایی)

خمیر نازک ایتالیایی ۳۲ سانتیمتری، سوسیس چوریتسو ، قارچ، فلفل دلمه، پنیر موزارلا
پیتزا چوریتسو (ایتالیایی)
۱۰
۲۱۰,۰۰۰ ۱۸۹,۰۰۰ تومان

پیتزا خانواده

پیتزا مخصوص پانیذ (خانواده)

سوپر پیتزای خانواده ۶ تا ۸ نفره ، خمیر تازه آمریکایی ، مخلوط ژامبون گوشت و مرغ و پپرونی ، قارچ تازه ، فلفل دلمه
پیتزا مخصوص پانیذ (خانواده)
۲۵
۴۹۰,۰۰۰ ۳۶۷,۵۰۰ تومان

پیتزا ۴ فصل (خانواده)

سوپر پیتزای خانواده ۶ تا ۸ نفره، خمیر تازه آمریکایی، ۴ بخش مختلف شامل: گوشت چرخ شده، ژامبون مرغ، پپرونی، مرغ گریل
پیتزا ۴ فصل (خانواده)
۲۵
۵۹۰,۰۰۰ ۴۴۲,۵۰۰ تومان

پیتزا پپرونی (خانواده)

سوپر پیتزای خانواده ۶ تا ۸ نفره ، خمیر تازه امریکایی ، پپرونی تند ، فلفل دلمه ،
پیتزا پپرونی (خانواده)
۲۵
۴۹۰,۰۰۰ ۳۶۷,۵۰۰ تومان

اسنک

اسنک رست بیف تنوری

۳ تکه، خمیر تازه ، فیله گوشت گوساله ریش شده، قارچ، فلفل دلمه ای، پنیر موزارلا، سس مخصوص،
اسنک رست بیف تنوری
۹۵,۰۰۰ تومان

اسنک بیکن تنوری

۳ تکه، خمیر تازه، بیکن گوشت ۹۰%، قارچ، فلفل دلمه ای، پنیر موزارلا، سس مخصوص
اسنک بیکن تنوری
۸۵,۰۰۰ تومان

اسنک مخصوص تنوری

۳ تکه، خمیر تازه , مخلوط ژامبون گوشت و مرغ , قارچ , فلفل دلمه , پنیر موزارلا , سس مخصوص
اسنک مخصوص تنوری
۷۵,۰۰۰ تومان

اسنک مرغ تنوری

۳ تکه، خمیر تازه , مرغ گریل شده , قارچ , فلفل دلمه , پنیر موزارلا , سس مخصوص
اسنک مرغ تنوری
۸۵,۰۰۰ تومان

اسنک پپرونی تنوری

۳ تکه، خمیر تازه , پپرونی تند , قارچ , فلفل دلمه , پنیر موزارلا , سس مخصوص
اسنک پپرونی تنوری
۷۵,۰۰۰ تومان

اسنک سبزیجات تنوری

۳ تکه، خمیر تازه , ذرت , نخود فرنگی , هویج , قارچ , فلفل دلمه , پنیر موزارلا , سس مخصوص
اسنک سبزیجات تنوری
۶۵,۰۰۰ تومان

برگر ذغالی

همبرگر ساده (ذغالی)

یک عدد برگر دست ساز مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی ۱۰۰ گرمی، کاهو، گوجه، خیارشور، نان برگر
همبرگر ساده (ذغالی)
۶۵,۰۰۰ تومان

بیکن چیز برگر (ذغالی)

یک عدد برگر دست ساز مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی ۱۳۰ گرمی، بیکن ۹۵%، پنیر گودا، پنیر موزارلا، کاهو، خیارشور، گوجه، نان مک دونالد
بیکن چیز برگر (ذغالی)
۱۵
۱۲۵,۰۰۰ ۱۰۶,۲۵۰ تومان

همبرگر ویژه (ذغالی)

یک عدد برگر دست ساز مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی ۱۳۰ گرمی، کاهو، خیارشور، گوجه، نان مکدونالد
همبرگر ویژه (ذغالی)
۱۵
۸۵,۰۰۰ ۷۲,۲۵۰ تومان

چیز برگر (ذغالی)

یک عدد برگر دست ساز مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی ۱۳۰ گرمی، پنیر گودا و موزارلا، گوجه، خیارشور، کاهو، نان مکدونالد
چیز برگر (ذغالی)
۱۵
۹۵,۰۰۰ ۸۰,۷۵۰ تومان

قارچ چیز برگر (ذغالی)

یک عدد برگر دست ساز مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی ۱۳۰ گرمی، قارچ، پنیر گودا، پنیر موزارلا، خیارشور، گوجه، سس مخصوص، نان مکدونالد
قارچ چیز برگر (ذغالی)
۱۵
۱۱۰,۰۰۰ ۹۳,۵۰۰ تومان

چوریتسو برگر (ذغالی)

یک عدد برگر دست ساز مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی ۱۳۰ گرمی، سوسیس چوریتسو حلزونی، پنیر گودا، سس مخصوص، نان مک دونالد
چوریتسو برگر (ذغالی)
۱۵
۱۵۵,۰۰۰ ۱۳۱,۷۵۰ تومان

دوبل چیز برگر (ذغالی)

۲ عدد برگر دست ساز مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی ۱۳۰ گرمی، پنیر گودا و موزارلا، خیارشور، کاهو، گوجه، سس مخصوص، نان مکدونالد
دوبل چیز برگر (ذغالی)
۱۵
۱۲۵,۰۰۰ ۱۰۶,۲۵۰ تومان

سوپر برگر (ذغالی)

۳ قطعه گوشت برگر، ۳ ورق ژامبون ۶۰ % ، قارچ ، پنیر گودا، پنیر موزارلا، سس مخصوص، نان مکدونالد
سوپر برگر (ذغالی)
۱۵
۲۱۵,۰۰۰ ۱۸۲,۷۵۰ تومان

رویال برگر ویژه (ذغالی)

یک عدد برگر دست ساز مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی ۱۳۰ گرمی، ژامبون ۷۰ % ، پنیر گودا و موزارلا، کاهو، خیارشور، گوجه، نان مکدونالد
رویال برگر ویژه (ذغالی)
۱۵
۱۱۰,۰۰۰ ۹۳,۵۰۰ تومان

چیلی چیز برگر (تند)

یک عدد برگر دست ساز مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی ۱۳۰ گرمی، پپرونی، پنیر گودا و موزارلا، سس فلفل مخصوص، کاهو، خیاشور، گوجه، نان مکدو...
چیلی چیز برگر (تند)
۱۵
۱۱۰,۰۰۰ ۹۳,۵۰۰ تومان

پانیذ برگر (ذغالی)

۲ عدد برگر دست ساز مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی ۱۳۰ گرمی، بیکن یا سالامی، قارچ، پنیر گودا و موزارلا، خیارشور، کاهو، گوجه، سس مخصوص،...
پانیذ برگر (ذغالی)
۱۵
۱۵۵,۰۰۰ ۱۳۱,۷۵۰ تومان

سالامی برگر (ذغالی)

یک عدد برگر دست ساز مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی ۱۳۰ گرمی، ژامبون سالامی ۹۰ % ، پنیر گودا و موزارلا، کاهو، خیارشور، گوجه، نان مکدون...
سالامی برگر (ذغالی)
۱۵
۱۳۵,۰۰۰ ۱۱۴,۷۵۰ تومان

سالاد و پیش غذا

سالاد کلم ( کوچک )

سالاد کلم و هویج با سس مخصوص
سالاد کلم ( کوچک )
۱۲,۰۰۰ تومان

سالاد سزار (با مرغ گریل)

سایز دونفره ، مرغ گریل شده، پنیر پارمسان، زیتون، ذرت، هویج، کاهو، نان تست کراستینو، گوجه، دانه کتان یا کنجد، سس مخصوص سزار
سالاد سزار (با مرغ گریل)
۱۰
۸۵,۰۰۰ ۷۶,۵۰۰ تومان

سالاد فصل

سبزیجات تازه فصل، سس سالاد
سالاد فصل
۱۰
۳۵,۰۰۰ ۳۱,۵۰۰ تومان

زیتون پرورده تک نفره

زیتون پرورده شرکتی۸۰ گرمی، بدون هسته
زیتون پرورده تک نفره
۳۵
۲۲,۰۰۰ ۱۴,۳۰۰ تومان

نوشیدنی

نوشابه قوطی لیموناد

۳۵۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی لیموناد
۱۲,۰۰۰ تومان

لیموناد خانواده

۱ لیتر گازدار لیمویی
لیموناد خانواده
۱۹,۰۰۰ تومان

نوشابه بطری کوچک کوکا کولا

۳۰۰ میلی لیتر
نوشابه بطری کوچک کوکا کولا
۷,۲۰۰ تومان

نوشابه بطری کوچک فانتا پرتقالی

۳۰۰ میلی لیتر
نوشابه بطری کوچک فانتا پرتقالی
۷,۲۰۰ تومان

نوشابه قوطی فانتا پرتقالی

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی فانتا پرتقالی
۱۲,۰۰۰ تومان

نوشابه قوطی کوکا کولا

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی کوکا کولا
۱۲,۰۰۰ تومان

نوشابه خانواده

۱.۵ لیتر کوکاکولا، فانتا، اسپرایت
نوشابه خانواده
۱۷,۸۰۰ تومان

ماءالشعیر قوطی

۳۳۰ میلی لیتر، استوایی
ماءالشعیر قوطی
۱۳,۵۰۰ تومان

ماءالشعیر خانواده

۱ لیتر، استوایی، هلو، لیمو
ماءالشعیر خانواده
۱۶,۰۰۰ تومان

دوغ بطری کوچک

۳۰۰ میلی لیتر
دوغ بطری کوچک
۷,۵۰۰ تومان

آب معدنی کوچک

۰.۵ لیتر
آب معدنی کوچک
۳,۳۰۰ تومان

موهیتو شیشه ای گازدار

۳۰۰ میلی لیتر
موهیتو شیشه ای گازدار
۱۳,۵۰۰ تومان