جست‌وجو در اسنپ‌فود

اسنپ فود

رستوران های کرج

پیتزا پاچینی دادلی

پر‌طرفدارها

پیتزا مرغ ایتالیایی

خمیر پیتزا دست ساز ایتالیایی، فیله مرغ طعم دار شده، قارچ، جعفری، سیر، سس مخصوص، پنیر پیتزا
پیتزا مرغ ایتالیایی

یک نفره (۲۲ سانتی متری)

۵
۱۱۹,۰۰۰ ۱۱۳,۰۵۰ تومان

دو نفره (۲۸ سانتی متری)

۵
۱۸۵,۰۰۰ ۱۷۵,۷۵۰ تومان

پیتزا مخلوط امریکایی

خمیر پیتزا دست ساز امریکایی، ژامبون مخلوط، قارچ، کوکتل، فلفل دلمه ای، گوجه، مرغ، سس مخصوص، پنیر پیتزا
پیتزا مخلوط امریکایی

یک نفره (۲۲ سانتی متری)

۵
۱۰۷,۰۰۰ ۱۰۱,۶۵۰ تومان

دو نفره (۲۸ سانتی متری)

۵
۱۸۰,۰۰۰ ۱۷۱,۰۰۰ تومان

مرغ بریان کامل

یک عدد مرغ بریان ۸۰۰ تا ۹۰۰ گرم، ۳ عدد نان، یک پک گوجه، خیارشور، ۴ عدد سس قرمز
مرغ بریان کامل
۱۷۵,۰۰۰ تومان

ران بریان (پرسی)

یک عدد ران مرغ، گوجه، خیارشور،۲عدد نان بروتچن
ران بریان (پرسی)
ناموجود

پیتزا پپرونی امریکایی

خمیر پیتزا دست ساز امریکایی، کالباس پپرونی، قارچ، فلفل هالوپینو، فلفل دلمه ای، سس تند مخصوص، پنیر پیتزا
پیتزا پپرونی امریکایی

یک نفره (۲۲ سانتی متری)

۵
۱۱۰,۰۰۰ ۱۰۴,۵۰۰ تومان

دو نفره (۲۸ سانتی متری)

۵
۱۹۰,۰۰۰ ۱۸۰,۵۰۰ تومان

تخفیف‌دارها

پیتزا پاچینی امریکایی

خمیر پیتزا دست ساز امریکایی، ژامبون، پاچینی، کوکتل، گوشت، فلفل دلمه، زیتون، ذرت، سس مخصوص، پنیر پیتزا
پیتزا پاچینی امریکایی

یک نفره (۲۲ سانتی متری)

۵
۱۰۹,۰۰۰ ۱۰۳,۵۵۰ تومان

دو نفره (۲۸ سانتی متری)

۵
۱۹۰,۰۰۰ ۱۸۰,۵۰۰ تومان

پیتزا مکزیکی امریکایی

خمیر پیتزا دست ساز امریکایی، سس مخصوص، ژامبون، کالباس پپرونی، قارچ، فلفل دلمه، ذرت، گوشت، پنیر پیتزا
پیتزا مکزیکی امریکایی

دو نفره (۲۸ سانتی متری)

۵
۱۸۰,۰۰۰ ۱۷۱,۰۰۰ تومان

یک نفره (۲۲ سانتی متری)

۵
۱۰۹,۰۰۰ ۱۰۳,۵۵۰ تومان

ساندویچ هات داگ

یک عدد هات داگ، قارچ، پنیر پیتزا، نان، سس مخصوص، نان باگت
ساندویچ هات داگ
۵
۹۰,۰۰۰ ۸۵,۵۰۰ تومان

ساندویچ چیکن

فیله مرغ طعم دار شده، قارچ، پنیر، سس مخصوص، نان باگت
ساندویچ چیکن
۵
۹۳,۰۰۰ ۸۸,۳۵۰ تومان

ساندویچ دبل برگر

۲ عدد برگر دست ساز گوشت گوساله ۱۲۰ گرمی، دوبل، قارچ، پنیر پیتزا، سس مخصوص، نان گرد
ساندویچ دبل برگر
۵
۱۳۲,۰۰۰ ۱۲۵,۴۰۰ تومان

پیتزا سبزیجات کلاسیک امریکایی

خمیر پیتزا دست ساز امریکایی، سس مخصوص، کدو، قارچ، زیتون، گوجه، سیر، پنیر پیتزا
پیتزا سبزیجات کلاسیک امریکایی

دو نفره (۲۸ سانتی متری)

۵
۱۷۵,۰۰۰ ۱۶۶,۲۵۰ تومان

یک نفره (۲۲ سانتی متری)

۵
۱۰۷,۰۰۰ ۱۰۱,۶۵۰ تومان

پیتزا سبزیجات امریکایی

خمیر پیتزا دست ساز امریکایی، سس مخصوص، ذرت، قارچ، زیتون، فلفل دلمه ای، گوجه، پنیر پیتزا
پیتزا سبزیجات امریکایی

دو نفره (۲۸ سانتی متری)

۵
۱۷۵,۰۰۰ ۱۶۶,۲۵۰ تومان

یک نفره (۲۲ سانتی متری)

۵
۱۰۷,۰۰۰ ۱۰۱,۶۵۰ تومان

پیتزا کمبو امریکایی

خمیر پیتزا دست ساز امریکایی، سس مخصوص، کالباس ممتاز، کوکتل، قارچ، فلفل دلمه ای، پنیر پیتزا
پیتزا کمبو امریکایی

دو نفره (۲۸ سانتی متری)

۵
۱۸۵,۰۰۰ ۱۷۵,۷۵۰ تومان

یک نفره (۲۲ سانتی متری)

۵
۱۰۷,۰۰۰ ۱۰۱,۶۵۰ تومان

پیتزا کاپری امریکایی

خمیر پیتزا دست ساز امریکایی، سس مخصوص، ژامبون مخلوط، پپرونی، قارچ، فلفل دلمه ای، پیاز، زیتون، پنیر پیتزا
پیتزا کاپری امریکایی

دو نفره (۲۸ سانتی متری)

۵
۱۸۰,۰۰۰ ۱۷۱,۰۰۰ تومان

یک نفره (۲۲ سانتی متری)

۵
۱۰۷,۰۰۰ ۱۰۱,۶۵۰ تومان

پیتزا پپرونی امریکایی

خمیر پیتزا دست ساز امریکایی، کالباس پپرونی، قارچ، فلفل هالوپینو، فلفل دلمه ای، سس تند مخصوص، پنیر پیتزا
پیتزا پپرونی امریکایی

دو نفره (۲۸ سانتی متری)

۵
۱۹۰,۰۰۰ ۱۸۰,۵۰۰ تومان

یک نفره (۲۲ سانتی متری)

۵
۱۱۰,۰۰۰ ۱۰۴,۵۰۰ تومان

پیتزا مخلوط امریکایی

خمیر پیتزا دست ساز امریکایی، ژامبون مخلوط، قارچ، کوکتل، فلفل دلمه ای، گوجه، مرغ، سس مخصوص، پنیر پیتزا
پیتزا مخلوط امریکایی

دو نفره (۲۸ سانتی متری)

۵
۱۸۰,۰۰۰ ۱۷۱,۰۰۰ تومان

یک نفره (۲۲ سانتی متری)

۵
۱۰۷,۰۰۰ ۱۰۱,۶۵۰ تومان

پیتزا مرغ فاهیتا امریکایی

خمیر پیتزا دست ساز امریکایی، فیله مرغ فاهیتا، پیاز، قارچ، جعفری، سس مخصوص، پنیر پیتزا
پیتزا مرغ فاهیتا امریکایی

دو نفره (۲۸ سانتی متری)

۵
۱۹۰,۰۰۰ ۱۸۰,۵۰۰ تومان

یک نفره (۲۲ سانتی متری)

۵
۱۲۲,۰۰۰ ۱۱۵,۹۰۰ تومان

پیتزا مرغ ایتالیایی

خمیر پیتزا دست ساز ایتالیایی، فیله مرغ طعم دار شده، قارچ، جعفری، سیر، سس مخصوص، پنیر پیتزا
پیتزا مرغ ایتالیایی

دو نفره (۲۸ سانتی متری)

۵
۱۸۵,۰۰۰ ۱۷۵,۷۵۰ تومان

یک نفره (۲۲ سانتی متری)

۵
۱۱۹,۰۰۰ ۱۱۳,۰۵۰ تومان

ساندویچ ژامبون تنوری

ژامبون، پنیر، قارچ، فلفل دلمه ای، سس مخصوص، نان باگت
ساندویچ ژامبون تنوری
۵
۹۳,۰۰۰ ۸۸,۳۵۰ تومان

سس

سس کچاپ

یک نفره
سس کچاپ
۱,۰۰۰ تومان

سس مایونز

یک نفره
سس مایونز
۱,۰۰۰ تومان

سس سیر مخصوص

یک پک متوسط سس سیر مخصوص دادلی
سس سیر مخصوص
۵,۰۰۰ تومان

سس تند مخصوص

یک پک متوسط سس تند مخصوص دادلی
سس تند مخصوص
۵,۰۰۰ تومان

پیتزا

پیتزا پاچینی امریکایی

خمیر پیتزا دست ساز امریکایی، ژامبون، پاچینی، کوکتل، گوشت، فلفل دلمه، زیتون، ذرت، سس مخصوص، پنیر پیتزا
پیتزا پاچینی امریکایی

یک نفره (۲۲ سانتی متری)

۵
۱۰۹,۰۰۰ ۱۰۳,۵۵۰ تومان

دو نفره (۲۸ سانتی متری)

۵
۱۹۰,۰۰۰ ۱۸۰,۵۰۰ تومان

پیتزا مرغ ایتالیایی

خمیر پیتزا دست ساز ایتالیایی، فیله مرغ طعم دار شده، قارچ، جعفری، سیر، سس مخصوص، پنیر پیتزا
پیتزا مرغ ایتالیایی

یک نفره (۲۲ سانتی متری)

۵
۱۱۹,۰۰۰ ۱۱۳,۰۵۰ تومان

دو نفره (۲۸ سانتی متری)

۵
۱۸۵,۰۰۰ ۱۷۵,۷۵۰ تومان

پیتزا مرغ فاهیتا امریکایی

خمیر پیتزا دست ساز امریکایی، فیله مرغ فاهیتا، پیاز، قارچ، جعفری، سس مخصوص، پنیر پیتزا
پیتزا مرغ فاهیتا امریکایی

یک نفره (۲۲ سانتی متری)

۵
۱۲۲,۰۰۰ ۱۱۵,۹۰۰ تومان

دو نفره (۲۸ سانتی متری)

۵
۱۹۰,۰۰۰ ۱۸۰,۵۰۰ تومان

پیتزا قارچ و گوشت امریکایی

خمیر پیتزا دست ساز امریکایی، گوشت چرخ کرده، قارچ، فلفل دلمه، مرغ، سس مخصوص، پنیر پیتزا
پیتزا قارچ و گوشت امریکایی

یک نفره (۲۲ سانتی متری)

۱۲۸,۰۰۰ تومان

دو نفره (۲۸ سانتی متری)

۲۰۶,۰۰۰ تومان

پیتزا مخلوط امریکایی

خمیر پیتزا دست ساز امریکایی، ژامبون مخلوط، قارچ، کوکتل، فلفل دلمه ای، گوجه، مرغ، سس مخصوص، پنیر پیتزا
پیتزا مخلوط امریکایی

یک نفره (۲۲ سانتی متری)

۵
۱۰۷,۰۰۰ ۱۰۱,۶۵۰ تومان

دو نفره (۲۸ سانتی متری)

۵
۱۸۰,۰۰۰ ۱۷۱,۰۰۰ تومان

پیتزا پپرونی امریکایی

خمیر پیتزا دست ساز امریکایی، کالباس پپرونی، قارچ، فلفل هالوپینو، فلفل دلمه ای، سس تند مخصوص، پنیر پیتزا
پیتزا پپرونی امریکایی

یک نفره (۲۲ سانتی متری)

۵
۱۱۰,۰۰۰ ۱۰۴,۵۰۰ تومان

دو نفره (۲۸ سانتی متری)

۵
۱۹۰,۰۰۰ ۱۸۰,۵۰۰ تومان

پیتزا کاپری امریکایی

خمیر پیتزا دست ساز امریکایی، سس مخصوص، ژامبون مخلوط، پپرونی، قارچ، فلفل دلمه ای، پیاز، زیتون، پنیر پیتزا
پیتزا کاپری امریکایی

یک نفره (۲۲ سانتی متری)

۵
۱۰۷,۰۰۰ ۱۰۱,۶۵۰ تومان

دو نفره (۲۸ سانتی متری)

۵
۱۸۰,۰۰۰ ۱۷۱,۰۰۰ تومان

پیتزا مکزیکی امریکایی

خمیر پیتزا دست ساز امریکایی، سس مخصوص، ژامبون، کالباس پپرونی، قارچ، فلفل دلمه، ذرت، گوشت، پنیر پیتزا
پیتزا مکزیکی امریکایی

یک نفره (۲۲ سانتی متری)

۵
۱۰۹,۰۰۰ ۱۰۳,۵۵۰ تومان

دو نفره (۲۸ سانتی متری)

۵
۱۸۰,۰۰۰ ۱۷۱,۰۰۰ تومان

پیتزا بیف امریکایی

خمیر پیتزا دست ساز امریکایی، سس مخصوص، راست گوساله ریش ریش شده، قارچ، ذرت، پنیر پیتزا
پیتزا بیف امریکایی

یک نفره (۲۲ سانتی متری)

۱۳۰,۰۰۰ تومان

دو نفره (۲۸ سانتی متری)

۲۰۶,۰۰۰ تومان

پیتزا کمبو امریکایی

خمیر پیتزا دست ساز امریکایی، سس مخصوص، کالباس ممتاز، کوکتل، قارچ، فلفل دلمه ای، پنیر پیتزا
پیتزا کمبو امریکایی

یک نفره (۲۲ سانتی متری)

۵
۱۰۷,۰۰۰ ۱۰۱,۶۵۰ تومان

دو نفره (۲۸ سانتی متری)

۵
۱۸۵,۰۰۰ ۱۷۵,۷۵۰ تومان

پیتزا سبزیجات امریکایی

خمیر پیتزا دست ساز امریکایی، سس مخصوص، ذرت، قارچ، زیتون، فلفل دلمه ای، گوجه، پنیر پیتزا
پیتزا سبزیجات امریکایی

یک نفره (۲۲ سانتی متری)

۵
۱۰۷,۰۰۰ ۱۰۱,۶۵۰ تومان

دو نفره (۲۸ سانتی متری)

۵
۱۷۵,۰۰۰ ۱۶۶,۲۵۰ تومان

پیتزا سبزیجات کلاسیک امریکایی

خمیر پیتزا دست ساز امریکایی، سس مخصوص، کدو، قارچ، زیتون، گوجه، سیر، پنیر پیتزا
پیتزا سبزیجات کلاسیک امریکایی

یک نفره (۲۲ سانتی متری)

۵
۱۰۷,۰۰۰ ۱۰۱,۶۵۰ تومان

دو نفره (۲۸ سانتی متری)

۵
۱۷۵,۰۰۰ ۱۶۶,۲۵۰ تومان

برگر

ساندویچ دبل برگر

۲ عدد برگر دست ساز گوشت گوساله ۱۲۰ گرمی، دوبل، قارچ، پنیر پیتزا، سس مخصوص، نان گرد
ساندویچ دبل برگر
۵
۱۳۲,۰۰۰ ۱۲۵,۴۰۰ تومان

ساندویچ چیزبرگر

یک عدد برگر دست ساز گوشت گوساله ۱۲۰ گرمی، پنیر پیتزا، سس مخصوص
ساندویچ چیزبرگر
۹۴,۰۰۰ تومان

ساندویچ همبرگر ویژه

یک عدد برگر دست ساز گوشت گوساله ۱۲۰ گرمی، قارچ، پنیر پیتزا، ژامبون، سس مخصوص، نان گرد
ساندویچ همبرگر ویژه
۹۹,۰۰۰ تومان

ساندویچ ماشروم برگر

یک عدد برگر دست ساز گوشت گوساله ۱۲۰ گرمی، قارچ، سس مخصوص، نان گرد
ساندویچ ماشروم برگر
۹۴,۰۰۰ تومان

ساندویچ

ساندویچ بیف

گوشت گوساله، قارچ، پنیر، سس مخصوص، نان باگت
ساندویچ بیف
۱۰۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ چیکن

فیله مرغ طعم دار شده، قارچ، پنیر، سس مخصوص، نان باگت
ساندویچ چیکن
۵
۹۳,۰۰۰ ۸۸,۳۵۰ تومان

ساندویچ هات داگ

یک عدد هات داگ، قارچ، پنیر پیتزا، نان، سس مخصوص، نان باگت
ساندویچ هات داگ
۵
۹۰,۰۰۰ ۸۵,۵۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون تنوری

ژامبون، پنیر، قارچ، فلفل دلمه ای، سس مخصوص، نان باگت
ساندویچ ژامبون تنوری
۵
۹۳,۰۰۰ ۸۸,۳۵۰ تومان

ساندویچ سرد

ساندویچ ژامبون گوشت

۱۳۰ گرم ژامبون گوشت ۹۰%، کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت
ساندویچ ژامبون گوشت
۸۲,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون مرغ

۱۳۰ گرم ژامبون مرغ ۹۰%، کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت
ساندویچ ژامبون مرغ
۸۲,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون مخلوط

۱۳۰ گرم ژامبون مرغ و گوشت، کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت
ساندویچ ژامبون مخلوط
۸۲,۰۰۰ تومان

بریان

مرغ بریان کامل

یک عدد مرغ بریان ۸۰۰ تا ۹۰۰ گرم، ۳ عدد نان، یک پک گوجه، خیارشور، ۴ عدد سس قرمز
مرغ بریان کامل
۱۷۵,۰۰۰ تومان

ران بریان (پرسی)

یک عدد ران مرغ، گوجه، خیارشور،۲عدد نان بروتچن
ران بریان (پرسی)
ناموجود

پاچینی (پرسی)

۴۰۰گرم بال و کتف، ۲عدد نان بروتچن
پاچینی (پرسی)
۷۵,۰۰۰ تومان

پاچینی (یک کیلو)

یک کیلو بال و کتف، ۴عددنان بروتچن
پاچینی (یک کیلو)
۱۷۰,۰۰۰ تومان

پاچینی با پنیر (پرسی)

۴۰۰گرم بال و کتف ۲ عدد نان بروتچن
پاچینی با پنیر (پرسی)
۹۵,۰۰۰ تومان

سالاد و پیش غذا

سیب زمینی با سس سیر

سیب زمینی سرخ کرده ، سس سیر مخصوص
سیب زمینی با سس سیر
۵۵,۰۰۰ تومان

سیب زمینی با پنیر

سیب زمینی سرخ کرده، پنیر
سیب زمینی با پنیر
۷۵,۰۰۰ تومان

گوجه و خیار شور

یک پک گوجه و خیارشور
گوجه و خیار شور
۲۰,۰۰۰ تومان

سیب زمینی مخصوص

سیب زمینی سرخ کرده، ژامبون مرغ، پنیر پیتزا، قارچ
سیب زمینی مخصوص
۸۰,۰۰۰ تومان

سیب زمینی ساده

سیب زمینی سرخ کرده
سیب زمینی ساده
۵۰,۰۰۰ تومان

سالاد اندوزی

کلم، کالباس، ذرت، هویچ، سس مخصوص
سالاد اندوزی
۴۵,۰۰۰ تومان

نان اضافه

یک عدد نان باگت
نان اضافه
۸,۰۰۰ تومان

نوشیدنی

نوشابه قوطی

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی

کوکاکولا

۱۲,۰۰۰ تومان

نوشابه خانواده

۱.۵ لیتر
نوشابه خانواده

کوکاکولا

۱۸,۰۰۰ تومان

دوغ

۲۸۰ میلی لیتر
دوغ

لیوانی اشملی

۸,۰۰۰ تومان

خانواده اشملی

۲۷,۵۰۰ تومان

دلستر خانواده

۱ لیتر
دلستر خانواده

لیمویی

۱۶,۰۰۰ تومان

آب معدنی

۵۰۰ میلی لیتر
آب معدنی

کوچک

۴,۰۰۰ تومان

بزرگ

۸,۵۰۰ تومان