جست‌وجو در اسنپ‌فود

اسنپ فود

رستوران های تهران

پیتزا پرپروک (آپادانا)

پر‌طرفدارها

پیتزا پنجره ای

ژامبون گوشت، سوسیس، قارچ، فلفل دلمه ای، سس و پنیر مخصوص پرپروک
پیتزا پنجره ای
۱۶۴,۰۰۰ تومان

فیله سوخاری

چهار تکه فیله سوخاری، سیب زمینی، سالاد کلم، نان بروتچن به همراه سس مخصوص سوخاری
فیله سوخاری
۱۵۹,۰۰۰ تومان

پیتزا آروستو

رست بیف، قارچ، زیتون سیاه، سس خامه، پنیر مخصوص پرپروک
پیتزا آروستو
۱۷۰,۰۰۰ تومان

پیتزا پپرونی

پپرونی، قارچ، سس تند و پنیر مخصوص پرپروک
پیتزا پپرونی
۱۴۶,۰۰۰ تومان

پیتزا گوشت و قارچ

گوشت چرخ کرده، فلفل دلمه ای، قارچ، سس و پنیر مخصوص پرپروک
پیتزا گوشت و قارچ
۱۶۸,۵۰۰ تومان

پیتزا

پیتزا چیکن باربیکیو

مرغ باربیکیو، سس قارچ همراه با دانه های فلفل سیاه، پنیر مخصوص پرپروک
پیتزا چیکن باربیکیو
۱۶۶,۰۰۰ تومان

پیتزا بیستکا

گوشت استیک، سس قارچ همراه با دانه های فلفل سیاه، فلفل دلمه ای رنگی یا پیاز قرمز، پنیر مخصوص پرپروک
پیتزا بیستکا
۱۷۷,۵۰۰ تومان

پیتزا پنجره ای

ژامبون گوشت، سوسیس، قارچ، فلفل دلمه ای، سس و پنیر مخصوص پرپروک
پیتزا پنجره ای
۱۶۴,۰۰۰ تومان

پیتزا کارزانا

رست بیف، بادمجان طعم دار شده با سیر، فلفل دلمه ای رنگی، کبر(کاپاریس)، سس و پنیر مخصوص پرپروک
پیتزا کارزانا
۱۷۴,۵۰۰ تومان

پیتزا آروستو

رست بیف، قارچ، زیتون سیاه، سس خامه، پنیر مخصوص پرپروک
پیتزا آروستو
۱۷۰,۰۰۰ تومان

پیتزا آروستو پینو

رست بیف، هالوپینو، قارچ، زیتون سیاه، سس خامه، پنیر مخصوص پرپروک
پیتزا آروستو پینو
۱۷۴,۰۰۰ تومان

پیتزا گوشت و قارچ

گوشت چرخ کرده، فلفل دلمه ای، قارچ، سس و پنیر مخصوص پرپروک
پیتزا گوشت و قارچ
۱۶۸,۵۰۰ تومان

پیتزا گوشت و پیاز

گوشت چرخ کرده، پیاز، سس و پنیر مخصوص پرپروک
پیتزا گوشت و پیاز
۱۶۲,۵۰۰ تومان

پیتزا مرغ تنوری

فیله مرغ تنوری شده، ذرت، قارچ، پیاز، سس و پنیر مخصوص پرپروک
پیتزا مرغ تنوری
۱۷۶,۰۰۰ تومان

پیتزا ژامبون استیک با فلفل

ژامبون استیک ۹۰% گوشت، فلفل تند، سس و پنیر مخصوص پرپروک
پیتزا ژامبون استیک با فلفل
۱۶۲,۰۰۰ تومان

پیتزا ژامبون استیک

ژامبون استیک ۹۰% گوشت، سس و پنیر مخصوص پرپروک
پیتزا ژامبون استیک
۱۵۹,۵۰۰ تومان

پیتزا برتولی

ژامبون بیکن، زیتون، سس سیر و پنیر مخصوص پرپروک
پیتزا برتولی
۱۶۴,۵۰۰ تومان

پیتزا پپرونی

پپرونی، قارچ، سس تند و پنیر مخصوص پرپروک
پیتزا پپرونی
۱۴۶,۰۰۰ تومان

پیتزا سبزیجات

ذرت، قارچ، فلفل دلمه ای، گوجه فرنگی، زیتون، پیاز، ریحان تازه، سس و پنیر مخصوص پرپروک
پیتزا سبزیجات
۱۱۹,۵۰۰ تومان

پیتزا مارگاریتا

مخلوط ۵ نوع پنیر، گوجه فرنگی، ریحان تازه، سس سیر و سس مخصوص پرپروک
پیتزا مارگاریتا
۱۱۲,۵۰۰ تومان

پیتزا تندوری

مرغ تندوری، پنیر طعم دار، سس تندوری، گوجه، فلفل سبز و رنگی
پیتزا تندوری
۱۹۵,۰۰۰ تومان

پیتزا مکزیکی

گوشت چرخ کرده، پوره لوبیا، سس تند مکزیکی، پنیر مخصوص پرپروک (همراه با سالاد fresh شامل: کاهو، گوجه فرنگی، پنیر، پیاز)
پیتزا مکزیکی
۱۷۲,۵۰۰ تومان

پیتزا جامبو

پیتزا چیکن باربیکیو جامبو سایز

مرغ باربیکیو، سس قارچ همراه با دانه های فلفل سیاه، پنیر مخصوص پرپروک
پیتزا چیکن باربیکیو جامبو سایز
۲۲۷,۵۰۰ تومان

پیتزا بیستکا جامبو سایز

گوشت استیک، سس قارچ همراه با دانه های فلفل سیاه، فلفل دلمه ای رنگی یا پیاز قرمز، پنیر مخصوص پرپروک
پیتزا بیستکا جامبو سایز
۲۴۳,۵۰۰ تومان

پیتزا مرغ تنوری جامبو سایز

فیله مرغ تنوری شده، ذرت، قارچ، پیاز، سس و پنیر مخصوص پرپروک
پیتزا مرغ تنوری جامبو سایز
۲۴۲,۵۰۰ تومان

پیتزا تندوری جامبو سایز

مرغ تندوری، پنیر طعم دار، سس تندوری، گوجه، فلفل سبز و رنگی
پیتزا تندوری جامبو سایز
۲۶۸,۵۰۰ تومان

پیتزا گوشت و قارچ جامبو سایز

گوشت چرخ کرده، فلفل دلمه ای، قارچ، سس و پنیر مخصوص پرپروک
پیتزا گوشت و قارچ جامبو سایز
۲۳۱,۰۰۰ تومان

پیتزا آروستو پینو جامبو سایز

رست بیف، هالوپینو، قارچ، زیتون سیاه، سس خامه، پنیر مخصوص پرپروک
پیتزا آروستو پینو جامبو سایز
۲۳۸,۵۰۰ تومان

پیتزا آروستو جامبو سایز

رست بیف، قارچ، زیتون سیاه، سس خامه، پنیر مخصوص پرپروک
پیتزا آروستو جامبو سایز
۲۳۳,۰۰۰ تومان

پیتزا کارزانا جامبو سایز

رست بیف، بادمجان طعم دار شده با سیر، فلفل دلمه ای رنگی، کبر(کاپاریس)، سس و پنیر مخصوص پرپروک
پیتزا کارزانا جامبو سایز
۲۳۹,۵۰۰ تومان

پیتزا ژامبون استیک با فلفل جامبو سایز

ژامبون استیک ۹۰% گوشت، فلفل تند، سس و پنیر مخصوص پرپروک
پیتزا ژامبون استیک با فلفل جامبو سایز
۲۲۱,۵۰۰ تومان

پیتزا ژامبون استیک جامبو سایز

ژامبون استیک ۹۰% گوشت، سس و پنیر مخصوص پرپروک
پیتزا ژامبون استیک جامبو سایز
۲۱۸,۵۰۰ تومان

پیتزا گوشت و پیاز جامبو سایز

گوشت چرخ کرده، پیاز، سس و پنیر مخصوص پرپروک
پیتزا گوشت و پیاز جامبو سایز
۲۲۲,۰۰۰ تومان

پیتزا پپرونی جامبو سایز

پپرونی، قارچ، سس تند و پنیر مخصوص پرپروک
پیتزا پپرونی جامبو سایز
۲۰۰,۵۰۰ تومان

پیتزا پنجره ای جامبو سایز

ژامبون گوشت، سوسیس، قارچ، فلفل دلمه ای، سس و پنیر مخصوص پرپروک
پیتزا پنجره ای جامبو سایز
۲۲۵,۰۰۰ تومان

پیتزا برتولی جامبو سایز

ژامبون بیکن، زیتون سبز، سس سیر و پنیر مخصوص پرپروک
پیتزا برتولی جامبو سایز
۲۲۵,۵۰۰ تومان

پیتزا مکزیکی جامبو سایز

گوشت چرخ کرده، پوره لوبیا، سس تند مکزیکی، پنیر مخصوص پرپروک (همراه با سالاد fresh شامل: کاهو، گوجه فرنگی، پنیر، پیاز)
پیتزا مکزیکی جامبو سایز
۲۴۰,۰۰۰ تومان

پیتزا سبزیجات جامبو سایز

ذرت، قارچ، فلفل دلمه ای، گوجه فرنگی، زیتون، پیاز، ریحان تازه سس و پنیر مخصوص پرپروک
پیتزا سبزیجات جامبو سایز
۱۶۵,۰۰۰ تومان

پیتزا مارگاریتا جامبو سایز

مخلوط ۵ نوع پنیر، گوجه فرنگی، ریحان تازه، سس سیر و سس مخصوص پرپروک
پیتزا مارگاریتا جامبو سایز
۱۵۳,۵۰۰ تومان

پیتزا پلاس مرغ تنوری جامبو سایز

ترکیبی از ۲ نوع پیتزا شامل: ۱۶ اسلایس پیتزا پنجره ای (ژامبون گوشت، سوسیس، قارچ، فلفل دلمه ای) و ۹ اسلایس مرغ تنوری
پیتزا پلاس مرغ تنوری جامبو سایز
۲۳۱,۰۰۰ تومان

پیتزا پلاس تندوری جامبو سایز

ترکیبی از ۲ نوع پیتزا شامل: ۱۶ اسلایس پیتزا پنجره ای (ژامبون گوشت، سوسیس، قارچ، فلفل دلمه ای) و ۹ اسلایس تندوری
پیتزا پلاس تندوری جامبو سایز
۲۴۰,۰۰۰ تومان

پیتزا پلاس گوشت و قارچ جامبو سایز

ترکیبی از ۲ نوع پیتزا شامل: ۱۶ اسلایس پیتزا پنجره ای (ژامبون گوشت، سوسیس، قارچ، فلفل دلمه ای) و ۹ اسلایس گوشت و قارچ
پیتزا پلاس گوشت و قارچ جامبو سایز
۲۲۷,۰۰۰ تومان

پیتزا پلاس آروستو پینو جامبو سایز

ترکیبی از ۲ نوع پیتزا شامل: ۱۶ اسلایس پیتزا پنجره ای (ژامبون گوشت، سوسیس، قارچ، فلفل دلمه ای) و ۹ اسلایس آروستو پینو
پیتزا پلاس آروستو پینو جامبو سایز
۲۳۲,۵۰۰ تومان

پیتزا پلاس آروستو جامبو سایز

ترکیبی از ۲ نوع پیتزا شامل: ۱۶ اسلایس پیتزا پنجره ای (ژامبون گوشت، سوسیس، قارچ، فلفل دلمه ای) و ۹ اسلایس آروستو
پیتزا پلاس آروستو جامبو سایز
۲۲۸,۰۰۰ تومان

پیتزا پلاس ژامبون استیک با فلفل جامبو سایز

ترکیبی از ۲ نوع پیتزا شامل: ۱۶ اسلایس پیتزا پنجره ای (ژامبون گوشت، سوسیس، قارچ، فلفل دلمه ای) و ۹ اسلایس ژامبون استیک با فلفل
پیتزا پلاس ژامبون استیک با فلفل جامبو سایز
۲۲۴,۰۰۰ تومان

پیتزا پلاس ژامبون استیک جامبو سایز

ترکیبی از ۲ نوع پیتزا شامل: ۱۶ اسلایس پیتزا پنجره ای (ژامبون گوشت، سوسیس، قارچ، فلفل دلمه ای) و ۹ اسلایس ژامبون استیک
پیتزا پلاس ژامبون استیک جامبو سایز
۲۲۲,۵۰۰ تومان

پیتزا پلاس گوشت و پیاز جامبو سایز

ترکیبی از ۲ نوع پیتزا شامل: ۱۶ اسلایس پیتزا پنجره ای (ژامبون گوشت، سوسیس، قارچ، فلفل دلمه ای) و ۹ اسلایس گوشت و پیاز
پیتزا پلاس گوشت و پیاز جامبو سایز
۲۲۳,۵۰۰ تومان

پیتزا پلاس پپرونی جامبو سایز

ترکیبی از ۲ نوع پیتزا شامل: ۱۶ اسلایس پیتزا پنجره ای (ژامبون گوشت، سوسیس، قارچ، فلفل دلمه ای) و ۹ اسلایس پپرونی
پیتزا پلاس پپرونی جامبو سایز
۲۱۶,۰۰۰ تومان

پیتزا پلاس برتولی جامبو سایز

ترکیبی از ۲ نوع پیتزا شامل: ۱۶ اسلایس پیتزا پنجره ای (ژامبون گوشت، سوسیس، قارچ، فلفل دلمه ای) و ۹ اسلایس برتولی
پیتزا پلاس برتولی جامبو سایز
۲۲۵,۰۰۰ تومان

پیتزا پلاس مارگاریتا جامبو سایز

ترکیبی از ۲ نوع پیتزا شامل: ۱۶ اسلایس پیتزا پنجره ای (ژامبون گوشت، سوسیس، قارچ، فلفل دلمه ای) و ۹ اسلایس مارگاریتا
پیتزا پلاس مارگاریتا جامبو سایز
۱۹۵,۵۰۰ تومان

پیتزا سیسیلی

پیتزا سبزیجات سیسیلی

بادمجان، زیتون سبز، فلفل دلمه ای، قارچ، گوجه گیلاسی، سس مارینرا، پنیر موزارلا
پیتزا سبزیجات سیسیلی
۱۳۴,۵۰۰ تومان

پیتزا استیک سیسیلی

گوشت استیک، زیتون سیاه، سس مارینرا، پنیر موزارلا
پیتزا استیک سیسیلی
۱۵۲,۵۰۰ تومان

پیتزا استیک با سیر سیسیلی

گوشت استیک، زیتون سیاه، سس مارینرا با سیر، پنیر موزارلا
پیتزا استیک با سیر سیسیلی
۱۵۴,۵۰۰ تومان

پیتزا مرغ پستو سیسیلی

بادمجان طعم دار شده با سیر، مرغ اسلایس، گوجه گیلاسی، سس خامه، سس پستو، پنیر موزارلا
پیتزا مرغ پستو سیسیلی
۱۵۶,۵۰۰ تومان

پیتزا سالامی سیسیلی

سالامی، زیتون سیاه، فلفل رنگی، سس مارینرا، پنیر موزارلا
پیتزا سالامی سیسیلی
۱۵۲,۰۰۰ تومان

پیتزا مارگاریتا سیسیلی

گوجه گیلاسی، ریحان، سس مارینرا با سیر، پنیر موزارلا
پیتزا مارگاریتا سیسیلی
۱۲۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ

چیز برگر پرپروک

۱۳۰ گرم برگر مخصوص پرپروک، پنیر گودا، کاهو، گوجه فرنگی، خیارشور، پیاز، سس مخصوص، به همراه یک عدد سس مایونز و سیر ساشه و یک عدد سس ...
چیز برگر پرپروک
۱۰۷,۰۰۰ تومان

چیز برگر مخصوص پرپروک

۱۶۰ گرم برگر مخصوص پرپروک، پنیر گودا، کاهو، گوجه فرنگی، خیارشور، پیاز، سس مخصوص، به همراه یک عدد سس مایونز و سیر ساشه و یک عدد سس ...
چیز برگر مخصوص پرپروک
۱۱۹,۵۰۰ تومان

قارچ برگر پرپروک

۱۳۰ گرم برگر مخصوص پرپروک، سس قارچ با دانه فلفل سیاه، پنیر گودا، کاهو، خیارشور، پیاز، سس مخصوص، به همراه یک عدد سس مایونز و سیر سا...
قارچ برگر پرپروک
۱۱۷,۵۰۰ تومان

قارچ برگر مخصوص پرپروک

۱۶۰ گرم برگر مخصوص پرپروک، سس قارچ با دانه فلفل سیاه، پنیر گودا، کاهو، خیارشور، پیاز، سس مخصوص، به همراه یک عدد سس مایونز و سیر سا...
قارچ برگر مخصوص پرپروک
۱۳۰,۵۰۰ تومان

هالو برگر پرپروک

۱۳۰ گرم برگر مخصوص پرپروک، پنیر گودا، فلفل هالوپینو، کاهو، گوجه فرنگی، پیاز، سس مخصوص، به همراه یک عدد سس مایونز و سیر ساشه و یک ع...
هالو برگر پرپروک
۱۱۲,۰۰۰ تومان

هالو برگر مخصوص پرپروک

۱۶۰ گرم برگر مخصوص پرپروک، پنیر گودا، فلفل هالوپینو، کاهو، گوجه فرنگی، پیاز، سس مخصوص، به همراه یک عدد سس مایونز و سیر ساشه و یک ع...
هالو برگر مخصوص پرپروک
۱۲۳,۰۰۰ تومان

همبرگر پرپروک

۱۳۰ گرم برگر مخصوص پرپروک، کاهو، گوجه فرنگی، خیارشور، پیاز، سس مخصوص، به همراه یک عدد سس مایونز و سیر ساشه و یک عدد سس کچاپ مخصوص ...
همبرگر پرپروک
۹۸,۰۰۰ تومان

همبرگر مخصوص پرپروک

۱۶۰ گرم برگر مخصوص پرپروک،کاهو، گوجه فرنگی، خیارشور، پیاز، سس مخصوص، به همراه یک عدد سس مایونز و سیر ساشه و یک عدد سس کچاپ مخصوص پ...
همبرگر مخصوص پرپروک
۱۱۱,۰۰۰ تومان

ساندویچ رست بیف

رست بیف، سس قارچ و دانه فلفل سیاه، کاهو، گوجه فرنگی، خیارشور و سس سیر مخصوص، یک عدد سس مایونز و سیر ساشه، یک عدد سس کچاپ مخصوص پرپ...
ساندویچ رست بیف
۱۳۶,۵۰۰ تومان

ساندویچ فیله کبابی

فیله مرغ کبابی شده، پنیر گودا، خیارشور، پیاز، کاهو، سس مخصوص، به همراه یک عدد سس مایونز و سیر ساشه و یک عدد سس کچاپ مخصوص پرپروک ...
ساندویچ فیله کبابی
۱۲۱,۵۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ با قارچ و پنیر

هات داگ تنوری شده، قارچ، پنیر،کاهو، خیارشور،گوجه فرنگی، سس مخصوص، به همراه یک عدد سس مایونز و سیر ساشه و یک عدد سس کچاپ مخصوص پرپر...
ساندویچ هات داگ با قارچ و پنیر
۱۱۴,۰۰۰ تومان

ساندویچ فیله سوخاری

فیله مرغ سوخاری شده، پنیر گودا، خیارشور، کاهو، سس مخصوص، به همراه یک عدد سس مایونز و سیر ساشه و یک عدد سس کچاپ مخصوص پرپروک
ساندویچ فیله سوخاری
۱۳۱,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ

هات داگ سرخ شده، سس خردل، کاهو، خیارشور، گوجه فرنگی، سس مخصوص، به همراه یک عدد سس مایونز و سیر ساشه و یک عدد سس کچاپ مخصوص پرپروک ...
ساندویچ هات داگ
۱۱۳,۰۰۰ تومان

چیکن برگر پرپروک

چیکن برگر، پنیر گودا، گوجه، خیارشور، کاهو، پیاز، سس مخصوص، به همراه یک عدد سس مایونز و سیر ساشه و یک عدد سس کچاپ مخصوص پرپروک
چیکن برگر پرپروک
۸۷,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون استیک (سرد)

ژامبون استیک گوشت، ژامبون استیک مخلوط، کاهو، گوجه فرنگی، خیارشور، سس مخصوص، یک عدد سس مایونز و سیر ساشه و یک عدد سس کچاپ مخصوص پرپ...
ساندویچ ژامبون استیک (سرد)
۱۱۱,۰۰۰ تومان

سوخاری

مرغ سوخاری ۲ تکه نرمال (بدون پوست)

دو تکه مرغ سوخاری شده (میکس ران و سینه)، سیب زمینی، سالاد کلم، نان بروتچن به همراه سس مخصوص سوخاری
مرغ سوخاری 2 تکه نرمال (بدون پوست)
۱۶۳,۵۰۰ تومان

مرغ سوخاری دو تکه اسپایسی (بدون پوست)

دو تکه مرغ تند سوخاری شده (میکس ران و سینه)، سیب زمینی، سالاد کلم، نان بروتچن به همراه سس مخصوص سوخاری
مرغ سوخاری دو تکه اسپایسی (بدون پوست)
۱۶۳,۵۰۰ تومان

مرغ سوخاری ۳ تکه نرمال (بدون پوست)

سه تکه مرغ سوخاری شده (میکس ران و سینه)، سیب زمینی، سالاد کلم، نان بروتچن به همراه سس مخصوص سوخاری
مرغ سوخاری 3 تکه نرمال (بدون پوست)
۲۰۳,۵۰۰ تومان

مرغ سوخاری ۳ تکه اسپایسی (بدون پوست)

سه تکه مرغ تند سوخاری شده (میکس ران و سینه)، سیب زمینی، سالاد کلم، نان بروتچن به همراه سس مخصوص سوخاری
مرغ سوخاری 3 تکه اسپایسی (بدون پوست)
۲۰۳,۵۰۰ تومان

مرغ سوخاری پنج تکه نرمال (بدون پوست)

پنج تکه مرغ سوخاری شده (میکس ران و سینه)، سیب زمینی، سالاد کلم، نان بروتچن به همراه سس مخصوص سوخاری
مرغ سوخاری پنج تکه نرمال (بدون پوست)
۳۱۱,۰۰۰ تومان

مرغ سوخاری پنج تکه اسپایسی (بدون پوست)

پنج تکه مرغ تند سوخاری شده (میکس ران و سینه)، سیب زمینی، سالاد کلم، نان بروتچن به همراه سس مخصوص سوخاری
مرغ سوخاری پنج تکه اسپایسی (بدون پوست)
۳۱۱,۰۰۰ تومان

فیله سوخاری

چهار تکه فیله سوخاری، سیب زمینی، سالاد کلم، نان بروتچن به همراه سس مخصوص سوخاری
فیله سوخاری
۱۵۹,۰۰۰ تومان

میگو سوخاری

هشت عدد میگو سوخاری شده، سیب زمینی، سالاد کلم، نان بروتچن، سس مخصوص میگو به همراه سس مخصوص سوخاری
میگو سوخاری
۱۸۴,۰۰۰ تومان

سالاد و پیش غذا

سالاد سزار (یک نفره)

کاهو، سینه مرغ گریل شده، نان تست، پنیر پارمسان و سس سزار مخصوص
سالاد سزار (یک نفره)
۱۱۱,۰۰۰ تومان

سالاد سزار (دو نفره)

کاهو، سینه مرغ گریل شده، زیتون سیاه، نان تست، پنیر پارمسان و سس سزار مخصوص
سالاد سزار (دو نفره)
۱۹۶,۵۰۰ تومان

سالاد فصل (یک نفره)

کاهو، خیار، گوجه گیلاسی، هویج به همراه سس سالاد مخصوص پرپروک و سس سرکه خرما و روغن زیتون
سالاد فصل (یک نفره)
۵۶,۰۰۰ تومان

سالاد فصل (دو نفره)

کاهو، خیار، گوجه گیلاسی، هویج به همراه سس سالاد مخصوص پرپروک و سس سرکه خرما و روغن زیتون
سالاد فصل (دو نفره)
۸۹,۵۰۰ تومان

سالاد یونانی (یک نفره)

کاهو، خیار، گوجه گیلاسی، گردو، زیتون سیاه، پنیر فتا، نان تست، سس مخصوص
سالاد یونانی (یک نفره)
۸۳,۵۰۰ تومان

سالاد یونانی (دو نفره)

کاهو، خیار، گوجه گیلاسی، گردو، زیتون سیاه، پنیر فتا، نان تست، سس مخصوص
سالاد یونانی (دو نفره)
۱۶۵,۵۰۰ تومان

سالاد هاوایی (یک نفره)

کاهو، بیبی اسفناج، آناناس، مغز بادام درختی، سس مخصوص پرتقال
سالاد هاوایی (یک نفره)
۷۶,۵۰۰ تومان

سالاد هاوایی (دو نفره)

کاهو، بیبی اسفناج، آناناس، مغز بادام درختی، سس مخصوص پرتقال
سالاد هاوایی (دو نفره)
۱۰۸,۵۰۰ تومان

سالاد کلم

کلم، هویج، جوانه گندم و سس مخصوص پرپروک
سالاد کلم
۲۵,۰۰۰ تومان

بال سوخاری

هفت عدد بال مرغ سوخاری به همراه سس انار مخصوص و سس مخصوص سوخاری، یک عدد سس کچاپ تند و ساده مخصوص پرپروک ساشه
بال سوخاری
۱۱۰,۵۰۰ تومان

چیپس و پنیر

چیپس، سس و پنیر مخصوص پرپروک
چیپس و پنیر
۵۴,۵۰۰ تومان

چیپس و پنیر تند

چیپس، سس تند، پنیر مخصوص پرپروک
چیپس و پنیر تند
۵۴,۵۰۰ تومان

سیب زمینی

یک پرس سیب زمینی سرخ شده
سیب زمینی
۵۶,۰۰۰ تومان

نان سیر

خمیر مخصوص، سس سیر و پنیر مخصوص پرپروک
نان سیر
۵۳,۰۰۰ تومان

نان سیر سیسیلی

خمیر مخصوص، سس سیر و پنیر مخصوص پرپروک
نان سیر سیسیلی
۵۷,۰۰۰ تومان

قارچ سوخاری

یک پرس قارچ سوخاری شده
قارچ سوخاری
۶۵,۰۰۰ تومان

سرویس اضافه

سس مخصوص سوخاری

سس مایونز، خردل، سیر، پرک پاپریکا، سرکه
سس مخصوص سوخاری
۷,۰۰۰ تومان

پک کارد و چنگال

پک کارد و چنگال
رایگان

سس ساشه سیر

سس ساشه سیر
۱,۰۰۰ تومان

سس ساشه مایونز

سس ساشه مایونز
۱,۰۰۰ تومان

سس ساشه کچاپ

سس ساشه کچاپ
۱,۰۰۰ تومان

سس انار مخصوص

سس انار مخصوص
۷,۰۰۰ تومان

سس ساشه سالاد فرانسوی

سس ساشه سالاد فرانسوی
۱,۰۰۰ تومان

سس ساشه پرپروک

سس ساشه پرپروک
۱,۰۰۰ تومان

سس ساشه مکزیکی پرپروک

سس ساشه مکزیکی پرپروک
۱,۰۰۰ تومان

سالاد کلم سوخاری

سالاد کلم سوخاری
۷,۰۰۰ تومان

نان بروتچن

یک عدد نان بروتچن
نان بروتچن
۲,۰۰۰ تومان

سس سرکه و خرما با روغن زیتون

سس سرکه و خرما با روغن زیتون
سس سرکه و خرما با روغن زیتون
۶,۰۰۰ تومان

نوشیدنی

نوشابه قوطی

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی

کوکاکولا

۱۰,۳۴۴ تومان

فانتا

۱۰,۳۴۴ تومان

اسپرایت

۱۰,۳۴۴ تومان

زیرو

۱۰,۳۴۴ تومان

لیموناد قوطی

۳۳۰ میلی لیتر
لیموناد قوطی
ناموجود

ماءالشعیر قوطی ایستک

۳۳۰ میلی لیتر
ماءالشعیر قوطی ایستک

کلاسیک

۱۰,۸۰۱ تومان

سیب

۱۰,۸۰۱ تومان

لیمو

۱۰,۸۰۱ تومان

هلو

ناموجود

استوایی

۱۰,۸۰۱ تومان

دوغ قوطی

۳۳۰ میلی لیتر
دوغ قوطی
۱۳,۷۵۷ تومان

اب معدنی

۵۰۰ میلی لیتر
اب معدنی
۲,۵۰۴ تومان

آبمیوه طبیعی سیب

۲۵۰ میلی لیتر آبمیوه طبیعی
آبمیوه طبیعی سیب
۳۵,۵۰۰ تومان

آبمیوه طبیعی پرتقال

۲۵۰ میلی لیتر آبمیوه طبیعی
آبمیوه طبیعی پرتقال
۴۰,۵۰۰ تومان

آبمیوه طبیعی انار

۲۵۰ میلی لیتر آبمیوه طبیعی
آبمیوه طبیعی انار
۴۵,۰۰۰ تومان

آبمیوه طبیعی پرتقال انار

۲۵۰ میلی لیتر آبمیوه طبیعی
آبمیوه طبیعی پرتقال انار
۴۸,۵۰۰ تومان