جست‌وجو در اسنپ‌فود

پر‌طرفدارها

پیتزا مخصوص پنجره

خمیر تازه، سس مخصوص، ژامبون مرغ، ژامبون گوشت، قارچ، پنیر مخصوص، فلفل سبز، زیتون، ذرت ،پپرونی نگینی
پیتزا مخصوص پنجره
۱۵۹,۰۰۰ تومان

پیتزا سوپر پنجره

خمیر تازه، سس مخصوص، ژامبون گوشت، ژامبون مرغ، گوشت چرخ کرده، قارچ، فلفل سبز، پپرونی، پنیر مخصوص
پیتزا سوپر پنجره
۱۶۷,۰۰۰ تومان

پیتزا رست بیف

خمیر تازه، گوشت مغز ران ریش شده، زیتون سیاه، قارچ، پنیر مخصوص
پیتزا رست بیف
۱۷۷,۰۰۰ تومان

پیتزا

پیتزا استیک

خمیر تازه، سس مخصوص، ۲۵۰گرم راسته گوساله، زیتون سبز و سیاه، قارچ، پنیر مخصوص
پیتزا استیک
۱۸۹,۰۰۰ تومان

پیتزا سیر و استیک

خمیر تازه، سس سیر، ۲۵۰گرم راسته گوساله، زیتون سبز و سیاه، قارچ، پنیر مخصوص
پیتزا سیر و استیک
۱۸۹,۰۰۰ تومان

پیتزا نگرو (فرانسوی)

خمیر تازه، سس مخصوص، ژامبون گوشت، ژامبون مرغ، سوسیس کوکتل، قارچ، پنیر مخصوص
پیتزا نگرو (فرانسوی)
۱۶۴,۰۰۰ تومان

پیتزا پپرونی

خمیر تازه، سس مخصوص، پپرونی، پنیر مخصوص
پیتزا پپرونی
۱۳۵,۰۰۰ تومان

پیتزا مخصوص پنجره

خمیر تازه، سس مخصوص، ژامبون مرغ، ژامبون گوشت، قارچ، پنیر مخصوص، فلفل سبز، زیتون، ذرت ،پپرونی نگینی
پیتزا مخصوص پنجره
۱۵۹,۰۰۰ تومان

پیتزا سوپر پنجره

خمیر تازه، سس مخصوص، ژامبون گوشت، ژامبون مرغ، گوشت چرخ کرده، قارچ، فلفل سبز، پپرونی، پنیر مخصوص
پیتزا سوپر پنجره
۱۶۷,۰۰۰ تومان

پیتزا سر آشپز

خمیر تازه، سس مخصوص، ژامبون فیله بره دودی، فلفل سبز، زیتون، پنیر مخصوص
پیتزا سر آشپز
۱۶۸,۰۰۰ تومان

پیتزا چیلی پنجره ای

خمیر تازه، سس مخصوص، فلفل دلمه، پپرونی، گوشت چرخ کرده، پیاز، قارچ، فلفل قرمز، هالوپینو، زیتون، پنیر مخصوص
پیتزا چیلی پنجره ای
۱۶۹,۰۰۰ تومان

پیتزا رست بیف

خمیر تازه، گوشت مغز ران ریش شده، زیتون سیاه، قارچ، پنیر مخصوص
پیتزا رست بیف
۱۷۷,۰۰۰ تومان

پیتزا سوپریم ونکوور

خمیر تازه، سس مخصوص، ژامبون گوشت، ژامبون مرغ، قارچ، زیتون، ذرت، پپرونی، پنیر مخصوص
پیتزا سوپریم ونکوور
۱۶۵,۰۰۰ تومان

پیتزا چیکن

خمیر تازه، سس مخصوص، مرغ گریل شده، قارچ، پنیر مخصوص
پیتزا چیکن
۱۷۲,۰۰۰ تومان

پیتزا مخلوط

خمیر تازه، سس مخصوص، ژامبون گوشت، ژامبون مرغ، گوشت چرخ کرده، قارچ، فلفل سبز، ذرت، زیتون، پنیر مخصوص
پیتزا مخلوط
۱۶۵,۰۰۰ تومان

پیتزا بلونز

خمیر تازه، سس مخصوص،گوشت سفیدران چرخ کره ، قارچ، پنیر مخصوص
پیتزا بلونز
۱۷۷,۰۰۰ تومان

پیتزا پپرونی با قارچ

خمیر تازه، سس مخصوص، پپرونی، قارچ، پنیر مخصوص
پیتزا پپرونی با قارچ
۱۴۷,۰۰۰ تومان

پیتزا فایتا

خمیر تازه. سس مخصوص. گوشت گوساله. سینه مرغ. قارچ. پنیر مخصوص. فلفل دلمه. زیتون
پیتزا فایتا
۱۷۶,۰۰۰ تومان

پیتزا چهار فصل

خمیر تازه. سس مخصوص. سینه مرغ. چرخ کرده. پپرونی. ژامبون فیله بره ۹۰%. قارج. پنیر مخصوص
پیتزا چهار فصل
۱۷۶,۰۰۰ تومان

پیتزا سبزیجات

خمیر تازه، سس مخصوص، فلفل سبز، قارچ، گوجه فرنگی، ذرت، زیتون، نخود فرنگی، پنیر مخصوص
پیتزا سبزیجات
۱۲۹,۰۰۰ تومان

پیتزا قارچ

خمیر تازه، قارچ تفت داده شده، سس مخصوص، پنیر مخصوص
پیتزا قارچ
۱۱۵,۰۰۰ تومان

پیتزا مارگاریتا

خمیر تازه، سس مخصوص، گوجه فرنگی، پنیر مخصوص
پیتزا مارگاریتا
۱۰۷,۰۰۰ تومان

پیتزا پنیر

خمیر تازه، سس مخصوص، پنیر مخصوص
پیتزا پنیر
۹۹,۰۰۰ تومان

برگر

رویال برگر

نان کنجد دار، ۱۷۰ گرم گوشت گوساله، پنیر مخصوص، ۵۰ گرم ژامبون گوشت، قارچ، کاهو، گوجه فرنگی، سس مخصوص، پیاز، خیارشور
رویال برگر
۱۲۹,۰۰۰ تومان

همبرگر ذغالی (گوشت تازه)

نان کنجد دار، ۱۷۰ گرم گوشت گوساله، کاهو، گوجه، پیاز، خیارشور، سس مخصوص
همبرگر ذغالی (گوشت تازه)
۱۰۹,۰۰۰ تومان

همبرگر دبل

نان کنجد دار، ۳۴۰ گرم گوشت گوساله، کاهو، گوجه، پیاز، خیارشور، سس مخصوص
همبرگر دبل
۱۵۹,۰۰۰ تومان

چیز برگر ذغالی

نان کنجد دار، ۱۷۰ گرم گوشت گوساله، پنیر مخصوص، کاهو، گوجه، پیاز، خیارشور، سس مخصوص
چیز برگر ذغالی
۱۱۵,۰۰۰ تومان

چیز برگر دبل

نان کنجد دار، ۳۴۰ گرم گوشت گوساله، پنیر مخصوص، کاهو، گوجه، پیاز، خیارشور، سس مخصوص
چیز برگر دبل
۱۶۹,۰۰۰ تومان

قارچ برگر

نان کنجد دار، ۱۷۰ گرم گوشت گوساله، قارچ تفت داده شده، کاهو، گوجه، پیاز، سس مخصوص
قارچ برگر
۱۱۵,۰۰۰ تومان

همبرگر ویژه

نان کنجد دار، ۱۷۰ گرم گوشت گوساله، پنیر مخصوص، قارچ، کاهو، گوجه فرنگی، سس مخصوص، پیاز، خیارشور
همبرگر ویژه
۱۲۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ

ساندویچ بیف استیک

نان کنجد دار، سس مخصوص، گوجه، خیار شور، کاهو، قارچ، پنیرمخصوص، ۲۰۰گرم راسته گوساله
ساندویچ بیف استیک
۱۴۹,۰۰۰ تومان

ساندویچ سوپریم

نان مک.سس مخصوص.خیارشور. کاهو. قارچ. پنیر. ژامبون گوشت ۹۰%. فیله مرغ سوخاری شده
ساندویچ سوپریم
۱۲۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ ویژه

نان کنجد دار، هات داگ، پنیر مخصوص، قارچ، کاهو، گوجه فرنگی، سس مخصوص، خیارشور
ساندویچ هات داگ ویژه
۹۹,۰۰۰ تومان

ساندویچ کوکتل ویژه

نان کنجد دار، سوسیس کوکتل، پنیر مخصوص، قارچ، کاهو، گوجه فرنگی، سس مخصوص،خیارشور
ساندویچ کوکتل ویژه
۱۰۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون تنوری ویژه

نان کنجد دار، ژامبون گوشت، ژامبون مرغ، پنیر مخصوص، قارچ، کاهو، گوجه فرنگی، سس مخصوص، خیارشور
ساندویچ ژامبون تنوری ویژه
۱۱۹,۰۰۰ تومان

ساندویچ کوکتل ساده

نان کنجد دار، ۲۱۰ گرم کوکتل سرخ شده، کاهو، گوجه، خیارشور، سس مخصوص
ساندویچ کوکتل ساده
۹۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ معمولی

نان کنجد دار، ۱۲۰ گرم هات داگ سرخ شده، کاهو، گوجه، خیارشور، سس مخصوص
ساندویچ هات داگ معمولی
۸۹,۰۰۰ تومان

ساندویچ سینه مرغ سوخاری

نان کنجد دار، ۱۲۰ گرم فیله مرغ سوخاری شده، کاهو، گوجه، سس مخصوص
ساندویچ سینه مرغ سوخاری
۱۰۹,۰۰۰ تومان

ساندویچ رست بیف

نان کنجد دار، سس مخصوص، گوجه، خیار شور، کاهو، قارچ، پنیرمخصوص، ۲۰۰گرم گوشت گوساله
ساندویچ رست بیف
۱۳۹,۰۰۰ تومان

ساندویچ چیکن

نان کنجد دار، سس مخصوص، گوجه، خیار شور، کاهو، قارچ، پنیرمخصوص، ۲۰۰گرم سینه مرغ
ساندویچ چیکن
۱۲۷,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون گوشت (سرد)

نان کنجد دار، ۱۵۰ گرم ژامبون گوشت، کاهو، گوجه، خیارشور، سس مخصوص
ساندویچ ژامبون گوشت (سرد)
۹۹,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون مرغ (سرد)

نان کنجد دار، ۱۵۰ گرم ژامبون مرغ، کاهو، گوجه، خیارشور، سس مخصوص
ساندویچ ژامبون مرغ (سرد)
۹۶,۰۰۰ تومان

سوخاری

چیکن استریپس (چهار تکه)

۴ تکه فیله مرغ سوخاری، سیب زمینی، نان، سالاد کلم. سس اسموکی
چیکن استریپس (چهار تکه)
۱۵۹,۰۰۰ تومان

بال سوخاری

۶ تکه
بال سوخاری
۹۹,۰۰۰ تومان

پیش غذا

سس پنیر

سس پنیر
سس پنیر
۹,۰۰۰ تومان

سس اسموکی

سس اسموکی
سس اسموکی
۹,۰۰۰ تومان

سس مکریکی(تند)

سس مکزیکی
سس مکریکی(تند)
۹,۰۰۰ تومان

سس سزار

سس سالاد سزار
 سس سزار
۱۲,۰۰۰ تومان

سیب زمینی فرانسوی

سیب زمینی، ژامبون، فلفل سبز، قارچ، پنیر مخصوص
سیب زمینی فرانسوی
۸۹,۰۰۰ تومان

قارچ سوخاری

۱۰-۱۲ تکه
قارچ سوخاری
۵۹,۰۰۰ تومان

نان سیر

خمیر تازه مخصوص، سس سیر تازه، پنیر، کنجد
نان سیر
۸۵,۰۰۰ تومان

سیب زمینی سرخ کرده

۲۷۰ گرم
سیب زمینی سرخ کرده
۵۶,۰۰۰ تومان

سالاد

سالاد سزار

کاهو، گوجه، نان سیر دار، زیتون، پنیر پارمسان، فیله مرغ گریل شده
سالاد سزار
۱۲۵,۰۰۰ تومان

سالاد فصل

کاهو، خیار، گوجه، زیتون ، ذرت، هویج، سس فرانسوی
سالاد فصل
۵۵,۰۰۰ تومان

سالاد کلم

۳۰۰گرم، کلم، هویج، سس مخصوص
سالاد کلم
۴۵,۰۰۰ تومان

نوشیدنی

موهیتو شیشه

۲۵۰میلی لیتر
موهیتو شیشه
۱۳,۵۰۰ تومان

لیموناد شیشه

۲۵۰میلی لیتر
لیموناد شیشه
۱۳,۵۰۰ تومان

نوشابه قوطی

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی

زیرو کوکاکولا

۱۱,۰۰۰ تومان

کوکا کولا

۱۱,۰۰۰ تومان

اسپرایت

۱۱,۰۰۰ تومان

فانتا پرتقالی

۱۱,۰۰۰ تومان

نوشابه بطری

۳۰۰ میلی لیتر
نوشابه بطری

کوکا کولا

۶,۵۰۰ تومان

ماءالشعیر قوطی

۳۳۰ میلی لیتر
ماءالشعیر قوطی

لیمو

۱۳,۵۰۰ تومان

استوایی

۱۳,۵۰۰ تومان

کلاسیک

۱۳,۵۰۰ تومان

هلو

۱۳,۵۰۰ تومان

دوغ بطری

۳۳۰ میلی لیتر
دوغ بطری
۱۴,۰۰۰ تومان

آب معدنی کوچک

۰.۵ لیتر
آب معدنی کوچک
۵,۰۰۰ تومان